RSS

WYGNANIE I KONFISKATA MIENIA ZAMIAST FAŁSZYWYCH PRZYWILEJÓW!

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 13.12.2016r.

Sobieski Piotr, Marszałek Królestwa Polskiego Słowiańskiego, który ustanowił 21.06.2016r. Dekrety uwalniające Naród Polski Słowiański od okupantów wewnętrznych i zewnętrznych, w dniu 13.12.2016r. ustanawia:

Dekret 13

Unieważnia się wszelkie fałszywe dokumenty oraz  dokumenty oparte na sfałszowanych przez żydów odpisach z ksiąg grodzkich, nadające żydom fałszywe uprawnienia i przywileje na terenie Królestwa Polskiego Słowiańskiego, dawnego Imperium Lechickiego. Wszystkich żydów skazuje się na wygnanie i konfiskatę mienia za wielowiekowe knowania i wszelkie ludobójcze działania w przeszłości i teraźniejszości przeciwko prawowitym mieszkańcom Naszej Słowiańskiej Ziemi.

Marszałek Królestwa Polskiego Narodu Słowiańskiego

Piotr Sobieski

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

Królestwo Polskie Narodu Słowiańskiego, 21.06.2016r.

                    OBWIESZCZENIE

DO SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO !

W dniu 21.06.2016 roku w Polsce Słowiańskiej został powołany Rząd Królestwa Polskiego Narodu Słowiańskiego.

Rząd powołał na swojego Marszałka Królestwa Polskiego Słowiańskiego Sobieskiego Piotra, który ustanowił następujące Dekrety uwalniające Naród Polski Słowiański od okupantów wewnętrznych i zewnętrznych !

Dekret 1

Na mocy Boskiego Prawa Naturalnego ogłasza się uwolnienie rdzennych Polaków od prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta, symulujących instytucje państwowe i kościelne, działających w oparciu talmudyczne, niewolnicze prawo morskie, prawo kanoniczne, prawo rzymskie !  

Uznaje się za nieważne, bezskuteczne wszelkie ”ustawy”, rozporządzenia”,„wyroki”, „postanowienia” wydane przez okupanta !

Dekret 2

Skazuje się na śmierć wszystkich, którzy stosują bezprawie prawa kanoniczno – pirackiego morskiego do zniewalania, niszczenia i kolonialnego wywłaszczania Rdzennej Ludności Polskiej Słowiańskiej ! 

Dekret 3

Ogłasza się, odpowiedzialność prywatną do trzeciego pokolenia dla szefów i pracowników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i kościelne za łamanie naturalnych praw ludzkich i równoczesną nieważność ich uzurpatorskich immunitetów !

Dekret 4

Zakazuje się ludobójczych ataków dilerów śmierci-służb medycznych i weterynaryjnych żydowskiego okupanta, będących na usługach światowego kartelu farmaceutycznego, nastawionego na zysk ze sprzedaży trucizn, które powodują cierpienia i przedwczesną śmierć !

Dekret 5                                                                                                                                                       Ogłasza się stan głodu jakościowego, który doprowadza do wielu zaburzeń zdrowotnych wynikających z niedoborów składników odżywczych oraz do zatrucia towarami korporacyjnymi zawsze zawierającymi domieszki różnych trucizn !

Dekret 6

Ogłasza się nacjonalizację wszelkich szpiegowskich wież elektronicznych na terytorium Królestwa Polski Słowiańskiej !

 

Dekret 7

Ogłasza się bezprawie wszelkich kłamstw historycznych dotyczące Królestwa Polskiego Słowiańskiego i jego dziedzictwa oraz bezprawie manipulacji związanych z kłamstwem takim jak oświęcimskie !

Dekret 8

Wszelki majątek nieruchomy, ruchomy przejęty w sposób bezprawny przez lichwiarzy i za pomocą dokonanych zbrodni na właścicielu czy właścicielach oraz zawłaszczenie nazwiska na różne niedozwolone sposoby do oszukania Polaków Słowian w celach fałszerstw i wprowadzania w błąd, wywoływania niepokojów, rozbiorów Polski Słowiańskiej, powstań, wojen oraz w szczególności w ostatnich dwustu lat niewoli, handel niewolnikami są uważane na mocy dekretu za zbrodnie na rdzennych Polakach Słowianach i będą karane w sposób jednoznaczny karą śmierci dla zbrodniarzy ludobójców, którzy dokonali zbrodni przeciwko życiu, pokojowi, wolności, miłości; godności życia w pokoju i zgodzie!

Dekret 9

Zostaje powołane mocą Dekretu Wojsko Królestwa Polskiego Słowiańskiego i Siły Ładu Społeczeństwa Królestwa Polskiego Słowiańskiego, które mogą tylko w czasie pokoju działać w granicach Królestwa Polskiego Słowiańskiego. W przypadku agresji z zewnątrz na Królestwo Polskie Słowiańskie poza jego granicami Straż Królestwa Pokoju.

Dekret 10

Wszystkie partie, stowarzyszenia, firmy      z o.o. , gminy niepolskie, które  zainstalowały się w Polsce Królewskiej Słowiańskiej w podstępny sposób z mocy dekretu są nielegalne i dlatego muszą opuścić obszar na którym nie mają prawa funkcjonować !

Dekret 11

Ogłasza się zniesienie niewolnictwa wprowadzonego przez krucjaty krzyżowe począwszy od kłamstwa tzw. chrztu Polski Słowiańskiej i przez władców królewskich , którzy ulegli wpływom „stolicy apostolskiej” i zakonu jezuitów wprowadzając feudalizm oraz płacenie podatków na „kościół” i na feudalnych „panów”, którzy bezprawnie wywłaszczyli dziedziczne obszary naszych słowiańskich przodków zasilając okupację słowiańskich ziem krzyżakami ściągającymi niemiecko-języczną ludność wraz z ludnością żydowską na obszary rdzennie polskie !

Dekret 12

Wystawia się listy gończe za wszystkimi osobami, które współdziałając z prywatnymi firmami okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się niezliczonych przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków w oparciu o talmudyczne bezprawie !

Za współwinnych uznaje się donosicieli, osoby, które ukrywają, tolerują przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków !  

Powyższe Dekrety weszły w życie 21.06. 2016r. i obowiązują na terenie Królestwa Słowiańskiego Polski .

Okupacja wewnętrzna i zewnętrzna są zakazane!

Naród Polski Słowiański jest wolny !

Marszałek Królestwa Polski Słowiańskiej

Piotr Sobieski

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

statut-kaliski-plakat

„Tej fałszywce służą wydania Statutu Kaliskiego, jak na zamieszczonym zdjęciu. Dlaczego to ordynarna fałszywka – wyjaśniają wnioski z badań prawno-historycznych w czasach, gdy polscy naukowcy nie dostawali grantów za poprawność polityczną.”

„Wygląda to tak – mówi jeden ze współczesnych pisarzy w roku 1618 – jak gdyby jaki rozbójnik pojmany na rozboju, broniąc się, okazywał przywilej królewski lub bullę papieską, w którychby stało, że kto je okaże wolno mu kraść, wydzierać, zabijać i mordować, a dlatego nie ma go o to nikt imać ani karać”.

Oto poniżej  haniebna treść fałszywych przywilejów żydowskich, urągających wszelkim zasadom moralnym i poczuciu sprawiedliwości, dyskryminujących rdzennych Słowian-Polachów-Polaków, od ponad 10 tysięcy lat zamieszkujących tereny dawnego Imperium Lechickiego !

36 punktów wchodzących w skład Statutu kaliskiego:

 • Kiedy jest sprawa przeciwko żydowi, nie może przeciw niemu świadczyć chrześcijanin sam, lecz razem z innym żydem.

 • Kiedy chrześcijanin pozywa na żyda o zastaw, żyd zaś utrzymuje, że żadnego nie wziął, wtedy żyd przysięgą się uwolni.

 • Kiedy chrześcijanin utrzymuje, że na zastaw od żyda mniej pieniędzy otrzymał, aniżeli żyd teraz żąda, żyd przysięgą dowód złoży.

 • Kiedy żyd, nie mając świadków, utrzymuje, że chrześcijanin zastaw wypożyczył, chrześcijanin się odprzysięże.

 • Prócz rzeczy kościelnych i krwią zabarwionych wolno żydom wszystko brać w zastaw.

 • A gdyby zastaw jaki był kradziony, żyd się odprzysięże, że o kradzieży nie wiedział, a chrześcijanin winien mu kapitał na zastaw ten wypożyczony z procentem zapłacić.

 • Kiedy zastaw chrześcijanina przez ogień lub kradzież u żyda zginie, żyd od nalegającego chrześcijanina przysięgą się uwolni.

 • Żydzi w sporach swoich (tj. między sobą) wyłączeni są spod sądów miejskich; zostają pod opieką króla lub wojewody.

 • Za zranienie żyda słuszna kara i koszta kuracji.

 • Za zabicie żyda słuszna kara i konfiskata majątku.

 • Za uderzenie żyda kara zwyczajna w kraju.

 • Żydzi ceł większych od mieszczan nie płacą.

 • Od przewożonych zmarłych nic nie płacą.

 • Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci.

 • Rzucający kamieniem na szkołę żydowską odda wojewodzie dwa funty pieprzu.

 • Gdy żyd u swojego sędziego ulegnie karze, która się „wandel” nazywa, zapłaci mu funt pieprzu. (Wandel – wina pieniężna.)

 • Gdy żyd raz i drugi od swego sędziego zapozwany, nie stawi się, zapłaci karę zwyczajną, gdy się trzeci raz nie stawi, zapłaci karę stosunkowo wyższą.

 • Za zranienie żyda żyd płaci karę zwyczajną.

 • Przysięga na dziesięć przykazań nie powinna być żydowi naznaczoną, tylko o wartość przechodzącą szacunek 50 grzywien srebra, a w mniejszych rzeczach przed szkołą przysięgać będzie.

 • Gdyby dowodów nie było, kto zabił żyda, my żydom damy przeciw podejrzanym prawną opiekę.

 • Za gwałt na żydzie wyrządzony, chrześcijanin będzie karany podług prawa ziemskiego.

 • Sędzia żydowski żadnej sprawy przed sąd nie wytoczy, jeżeli do tego przez skargę strony spowodowany nie będzie.

 • Gdy chrześcijanin odbierze dany żydowi zastaw, a procentu nie zapłaci w ciągu miesiąca, przybywa procent od procentu.

 • U żyda nikt na kwaterze być nie ma.

 • Nie wolno jest żydom wypożyczać pieniądze na dobra nieruchome.

 • Odwodzenie dziecka żydowskiego, jako kradzież uważane będzie.

 • Zastaw gdy rok i dzień u żyda pozostaje, staje się jego własnością.

 • W dnie świąt swoich żydzi nie mogą być przymuszani do oddawania zastawu.

 • Zastawy od nich gwałtem biorący ściągnie na siebie karę.

 • Nie wolno żydów oskarżać o używanie krwi chrześcijańskiej.

 • Występki żydów w ich szkołach sądzone być mają.

 • W jakiej monecie żyd pożyczał, w takiej żądać może oddania długu z należnym procentem.

 • Konie żydzi w zastaw tylko we dnie brać mogą.

 • Mincarzom nie wolno chwytać żydów pod pretekstem, że fałszują pieniądze.

 • W gwałcie nocnym sąsiedzi żydowi pomoc dać winni pod karą 30 szelągów.

 • Wolno jest żydom wszystkie towary kupować, chleba i innych żywności dotykać się.

Cyt.: „O fałszywce tzw. „przywilejów żydowskich”, zebrane dowody naukowe wskazują, iż rzekome „zatwierdzenia KW przywilejów żydowskich” nie były „przywilejem Bolesława”, lecz fałszywkami powstałymi w czasach po okresie panowania Kazimierza Wielkiego.

Żydzi skutecznie wprowadzili do obiegu prawnego fałszywy dokument, dający im różnorodne fałszywe uprawnienia, Żydzi nowym królom nigdy nie przedkładali oryginalnego zatwierdzenia poprzednika, lecz zawsze tylko odpisy z ksiąg grodzkich, aby rzecz z fałszywką nie wyszła na jaw. Fakt „odnawiania” przy użyciu metody korzystania z kopii fałszywki bezsprzecznie zaświadczają wskazane i opisane w części I liczne „warianty przywilejów”, a okoliczność ta „nie podlega najmniejszej wątpliwości”, jak pisze prof. R. Hube.”

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/o-falszywce-tzw-przywilejow-zydowskich-2013-09

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/pozniejsze-losy-przywileju-boleslawa-poboznego-2013-09 

Łowicz, 27.12.2016r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Uzurpator Andrzej Duda, szef żydowskiej prywatnej firmy handlowej „Kancelaria Prezydenta RP”, bezprawnie, bezpodstawnie i bezskutecznie podający się za „prezydenta RP” nie spotkał się ze Słowianami w święta Szczodrych Godów bo wie, że oni go bojkotują, nie uznają za prezydenta ale uznają go za uzurpatora, oszusta, fałszerza, ludobójcę ! Z całą odwagą kłamstwo należy nazywać kłamstwem, oszustwo oszustwem a mord na Słowiańskim Narodzie ludobójstwem ! A.Duda zasłużył sobie aby pisać i mówić o nim a nawet zwracać się do niego odpowiednio do jego przestępstw ! ANDRZEJ DUDA TO LUDOBÓJCA SŁOWIAŃSKIEGO NARODU POLSKIEGO !                                                            

Andrzeju Duda, ludobójco, dostaniesz od losu to na co sobie sam zasłużyłeś !!!               My, dumni Słowianie tylko wizualizujemy powracanie dawnych praw, dawnej mowy i natchnionego życia Słowian na terenie dawnego Imperium Lechickiego. Jak to się stanie tylko ON-BÓG STWÓRCA to wie ! Naszą rolą jest odczuwanie tak jakby się to już stało !!!!!!

Maria i Teresa z domu Znyk 

POLSKI RUCH OPORU

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/chanuka-2016-juz-polska-ziemia-ziemia-polin-wedlug-a-dudy-2016-12

Reklamy
 
 

Wezwanie do wyzwalania się z fałszywch przekonań i wzorców.

Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wzywa wszystkich rdzennych Polaków-Słowian-Polachów, zamieszkujących tereny dawnego Imperium Lechickiego, do samodzielnego wewnętrznego, duchowego, wyzwalania się z niewoli fałszywych wzorców, fałszywych przekonań i zachowań, zaszczepionych przez upadły prywatny światowy niewolniczy system, oparty na władzy Trój-Korony ze zdelegalizowanym na zawsze kościołem z Watykanem na czele.

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI RUCH OPORU
www.wojdabejda.wordpress.com
Łowicz, 20.12.2016r.

obrez-triumf-ihttp://bialczynski.pl/krolestwo-sis-i-jego-cuda/sztuka-krolestwa-sis/galeria-klasyczne-ilustracje-slowianskie-skrzynia-a/

Nieustraszona, lekarka medycyny naturalnej pisze:

Głupota ludzka jest najtańszym surowcem, z którego robi się największe pieniądze …
Nie było by „katów” bez „ofiar”, no bo jak do tej pory ludziska dobrowolnie składają ze swojego życia ofiary na „ołtarzu” jahwistów, a to przecież jest ich życiowe „powołanie” oszukać i zabić „głupiego goja” (patrz: prawo talmudyczne)!

Już przed wiekami pewien rabin nakazywał obiecywać gojom „niebo”, żeby im ukraść ziemię ! Inny rabin naigrywał się oficjalnie z gojów twierdząc zgodnie z prawdą, że są tak głupi, że nawet nie zauważają żydowskich mycek na łbach żydowskich „pasterzy” i dla mało spostrzegawczych napiszę, że chodzi tu o „papieża” z białą mycką i jego namiestników czyli biskupów z purpurową mycką oficjalnie zwaną jarmułką, która w kolorze czarnym pokrywa łby rabinicznego „rządu” pasożydów w kolonii niewolniczej zwanej dla picu Polską !

Uważam, że conajmniej 90 % Polaków to ludzie z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, to ludzie z niedorozwojem umysłowym, to są po prostu wystraszone niewidzialnym „diabłem” głupki, którzy „nie widzieli, a uwierzyli” odwiecznym jahwistycznym katom świata, obłudnym przebierańcom tak wiary- godnie kłamliwym, że głupi niewolnik goj wszystko od handlarzy śmierci kupi, bo jest po prostu dziedzicznie naiwny i głupi.

Próbować takiemu otworzyć oczy i rozum na jego odwiecznego wroga – podstępnego złodzieja i mordercy z pejsami, to nazwie cię „antychrystem” i poleci do księdza do spowiedzi oraz na „wybory” kolejnych żydów do korporacji handlowej w obozie koncentracyjnym zwanym Polską, obiecujących z aktorską szczerością cuda na patyku w dalekiej przyszłości czy też karmiąc się wspomnieniami o słodkich kremówkach żyda Wojtyły z aktorskim pseudonimem JP II jakim się podpisał na wydaniu „Biblii tysiąclecia” zawierającą na końcu mapkę „teatru” wydarzeń biblijnych starożytnego wschodu.

Nihil novi sub sole – nic nowego pod słońcem, bo rozbrojeni „religijnie” głupki sami płaszczą się przed żydowską „władzą” oraz leżą krzyżem w kościele czekając na „cud”, który nigdy nie nadejdzie, chyba że się wybudzi z tego upiornego teatru cieni i powybija tych odwiecznych pasożydów „państwa” i „kościoła” sterowanych przez samozwańczą faszystowską europejską unię żydów smarujących tonami bezprawne „ustawy” po to, żeby wydziedziczyć wszystkich głupich gojów, a najlepiej wykończyć ich zdrowotnie i materialnie w tej hybrydowej wojnie, gdzie na trzystu gojów przypada jeden pejsaty „pisarz”, w którego absurdalne brednie głupi goj też ślepo uwierzy i jeszcze zapłaci!

https://www.youtube.com/watch?v=SeHq_M2-YQc
Obszar załączników
Podgląd filmu YouTube Jaskinia Platona.

 
7 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 20 grudnia 2016 w Bez kategorii

 

Dezinformatorów zwycięża Boska energia miłości naszych słowiańskich serc !

obraz-kwiat-zycia-reprodukcja-obrazu-olejnego-druk-na-plotnie

http://www.greenharmony.pl/wysokie-wibracje/1681-obraz-kwiat-zycia-reprodukcja-obrazu-olejnego-druk-na-plotnie.html 
„KWIAT ŻYCIA” (reprodukcja autorskiego obrazu olejnego, druk na płótnie)Obraz Wysokich Wibracji. Obrazy te powstają pod wpływem wizji, duchowych uniesień oraz szamańskich doświadczeń – działają więc z poziomu Ducha, wprowadzając określone energetyczne jakości do naszego życia. Ponieważ wszystko jest energią – obrazy również zawierają w sobie informacje energetyczne całego procesu tworzenia. Kolory dominujące: odcienie niebieskiego i czerwieni. Motyw – Kwiat Życia, wysokowibrujący symbol Świętej Geometrii, symbol przepełniony esencją energetyczną, esencją żródłową. Kolor niebieski oddziałuje na górne czakry (głównie trzeciego oka), wspierając rozwój, duchowość, intelekt i intuicję. Elementy czerwieni pozwalają pozostać uziemionym w trakcie medytacji i praktyk duchowych. Duch połączony z materią. Ęnergia życia połączona z rozwojem. Autor pracy: Dariusz Marszałek

Łowicz, 26.10.2016r.

Szanowni Państwo ! Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy protest i oburzenie na rozpowszechnianie przez blogera Piotra Beina tekstów obrażających Polaków i ich Ojczyznę !

Wzywamy do bojkotowania stron internetowych Piotra Beina oraz wysyłania do niego protestów z żądaniami zaprzestania szkodliwej dla Polski i Polaków działalności. Pora bojkotować dezinformatora Beina, który od wielu lat dopuszcza się obrażania Polaków, celowo wprowadza zamęt oraz  szerzy dezinformację wśród Polaków !

Bloger Piotr Bein oprócz szkalowania dobrego imienia Polski i Polaków, posługuje się rynsztokowym, celowo przez niego zniekształcanym językiem polskim, co wyraźnie wskazuje na brak szacunku dla Polskości i kultury polskiej, której nieodłącznym elementem jest słowo pisane.

Nikt a tym bardziej dezinformator P.Bein nie ma prawa nakazywać nam Polakom do kogo i o co mamy się modlić ! 

Niechaj negatywna energia P. Beina rozproszy się i spłynie do Ziemi a w zamian niechaj Boska energia naszych serc ogarnie wszystkich Polaków i całą naszą Polską Ziemię !

Odczuwajmy jak nasze serca przenika Boska energia miłości do nas, naszych dzieci, rodziców, sióstr i braci, sąsiadów, przyjaciół, znajomych, do Narodu Polskiego, do naszej Ojczyzny!

Drogi Rodaku,

Twoje myśli mają moc kreowania rzeczywistości. To, co jest obecne w Twoim umyśle, zaistnieje wcześniej czy później w Twoim życiu, dlatego tak ważna jest kontrola myśli: unikanie negatywnych, trening myślenia pozytywnego i spodziewania się tego, co najlepsze. Przydatna jest tu technika afirmacji czy technika dwupunktowa.

https://www.youtube.com/watch?v=2diWwU7hXPo

SEKRET SAMOREALIZACJI – matryca energetyczna i afirmacje. Paulina Magdalena Moskalik

https://www.youtube.com/watch?v=lwc7cRC1uAg

Uwolnienie / usunięcie CHIPÓW – medytacja z afirmacją, Paulina Magdalena Moskalik

https://www.youtube.com/watch?v=G36coZ0D9n0

Religia, kult, rytuały i system / Paulina Magdalena Moskalik

Chrońmy się poprzez wyobrażanie sobie kolorów obracających się wokół poszczególnych części ciała : od dołu do kości łonowej opasywanie kolorem brązowym (kolor Ziemi), dalej do wysokości serca: blado czerwony, blado pomarańczowy, blado żółty. Od serca do gardła- opasywanie blado zielonym, gardło-blado niebieskim, wokół twarzy kolorem  ciemno niebieskim a na czubku głowy kolorem fioletowym.  

https://www.youtube.com/watch?v=4THNfWtjUKQ

Czym jest przestrzeń astralna, część 1 – Barbara Grząbkowiak-Wolski,  (w 18 minucie filmu zaczyna się wskazanie jak można się chronić)

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Bloger P.Bein nadal w korespondencjach emailowych znieważa dyskutantów i w obraźliwy sposób pisze o Polakach nazywając nas  „polactfem” a nasz ojczysty kraj-Polskę nazywa szyderczo „Polin”, chociaż doskonale wie, że Suweren- Naród Polski od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednio władzę  zwierzchnią na mocy Proklamacji i Dekretów napisanych przez Tadeusza Cichockiego w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego.  

http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf

Pomimo, że od dłuższego czasu nie prowadzimy żadnych dyskusji z blogerem P.Beinem, który w wulgarny sposób naruszał wielokrotnie nasze dobra osobiste za informacje o przejęciu w Polsce bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Naród Polski, za demaskowanie prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, którego upadek został ogłoszony 25.12.2012r.,  nadal w swoich tekstach P.Bein w poniżający sposób nawiązuje do nas, nazywając nas siostrami cyt.:”siostrami łajd… sorka łowi(e)ckimi”,

Bloger P.Bein w emailu z  26.10.2016r. Pisze m.in. cyt.:

„polactfo podłechtywane patry-jot-yzmem i religionizmem przez kompleks jot, łudzi się że ma Polskę, a to Polin wlaśnie buhaha końcowy etap zniewolenia: niewolnik myśli, że jest wolny i broni swego odczłowieczonego położenia

użyteczni durnie typu Bizoń,ostatnio Pani Otylka, propagują sztampę hasbarną, by nienawidzieć wszystkich Żydow == woda na młyn syjusiom, rabinatowi talmudycznemu i banksterii: trzyma im masy żydowskie w ryzach – „Potrzebujecie nas, bo was goje nienawidzą i chcą holokoździć.”

Na koniec Bein pisze, cyt.:

„Módl się więc  z Brzozą, Wiechowskim, siostrami łajd… sorka łowi(e)ckimi itp. szlabanowcami, by Beina szlag trafił, może przemożesz mego pracowitego Anioła Stróża i nie będzie mordobicia hihihi wyjdź z wielkiej płyty, get a life człowieku! „

Pomijanie i lekceważenie przez blogera P. Beina podstawowego faktu upadku niewolniczego systemu opartego na prawie kanoniczno-morskim jak też faktycznego stanu prawnego obowiązywania w Polsce bojkotu okupanta i sprawowania bezpośredniej władzy zwierzchniej przez Słowiański Naród Polski, jednoznacznie stawia go po stronie oprawców narodów świata i niszczycieli Matki Ziemi !!!

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/17/wspolnie-zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system/

Polski Obywatelski Ruch Oporu uprzejmie informuje, że obecnie w Polsce i na świecie dokonuje się pokojowe tworzenie Nowej Ery-Ery Dostatku oraz demontaż upadłego prywatnego niewolniczego światowego systemu, zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele.

Stoi przed Nami, jako osobami obligatoryjnie uwolnionymi z niewolniczego systemu, wielka szansa na włączenie się w pokojowe przejmowanie aktywów upadłych korporacji i tworzenie nowych systemów, w tym energetycznych  opartych na bezpłatnej Wolnej Energii np.wg  technologii Keshe.  

“Wraz z prawnym wykluczeniem systemu Rządów-Korporacji dochodzi do rozpadu wielu ustaw i praw, które zostały stworzone za pośrednictwem ich ustaw prawnych i administracyjnych.  Jako Beneficjenci One People’s Public Trust, jedynymi obowiązującymi was prawami są: Universal Comercial Code (UCC), Prawo Uniwersalne (Universal Law) oraz Prawo Powszechne (Common Law). (…)

“4 luty 2013 roku — OPPT alarmuje zwracając się do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka zamieszkujących tę planetę o tym, że banki i korporacje działające pod przykrywką rządów powołanych przez ludzi zostały przejęte zgodnie z ich wolną wolą.  Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę. “

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/04/15/one-poeples-public-trust/

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/category/wojny-nie-bedzie/

 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 26 października 2016 w Bez kategorii

 

Wnuk banderowca, uzurpator-prezydent A.Duda winien krzywd Piotra Trznadla i innych Polaków !

Łowicz, 22.09.2016r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu informuje, że Pan Piotr Trznadel nie został ułaskawiony  przez uzurpatora-prezydenta Andrzeja Dudę, wnuka żydowskiego oficera UPA a jedynie okupant zamienił więzienie-areszt śledczy na pozbawienie wolności poprzez dozór elektroniczny !

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/obroza-elektroniczna-dla-skazanych

Andrzej Duda bezprawnie, bezpodstawnie bezskutecznie podaje się za “prezydenta RP” !  Jest oszustem wyłonionym w sfałszowanych wyborach, nie ma prawa do reprezentowania Suwerena-Słowiańskiego Narodu Polskiego !  Jego brak reakcji na bezprawie i krzywdy Polaków wskazuje jednoznacznie na jego udział w zorganizowanej grupie przestępczej, winnej  agresji na Polskę, zawojowania jej terytorium oraz ludobójstwa na rdzennych Polakach w powiązaniu z międzynarodowym żydowstwem.

https://piotrbein.wordpress.com/2015/05/05/dziad-a-dudy-to-zydowski-oficer-upa/

Były poseł okupanta Zdzisław Jankowski kłamie !

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Były poseł okupanta, Zdzisław Jankowski, w emailu skierowanym w dniu 21.09.2016r. do Polskiego Ruchu Oporu pisze cyt.:

Pani Maryjo, to co ja robię nie będę za dużo komentował. Zawsze to co robiłem w życiu, było w 100% skuteczne jak byłem posłem zawodowym. Obecnie robię z pozycji z tytułu posła, ale beż jakichkolwiek uprawnień. Ale wykorzystuję je skutecznie i tak na 100% będzie. Napisałem Pani co ja w tej sprawie zrobiłem, wydaję się ze powinno to wystarczyć, to co zrobiłem i do Pani napisałem a zrobiłem na 101%. Robię to zawsze na swój sposób i niczego i nikogo się nie boję. Pokazałem część w moich  dwóch wydanych książkach i moich 539 razy wystąpieniach w Sejmie RP, broniąc Polskiej Racji Stanu. Która jest w archiwum Sejmu na ponad 4600 stronach.  Przyjechałem przed chwilką od Piotra Trznadla, wszystko jest Ok. Czy to Pani wystarczy?

Zdzisław Jankowski  zamiast napisać prawdę, że jego działania były bezskuteczne , kłamie pisząc, że “wszystko jest Ok”, skoro zgodnie z procedurą okupant zamienił w dniu 21.09.2016r uwięzienie w areszcie śledczym  na dozór elektroniczny, który jest pręgieżem i  uniemożliwia rolnikowi stały kontakt ze zwierzętami a ten możliwy jest tylko w wyznaczonych godzinach.

Taką odpowiedzią  Jankowski sam udowadnia, że  jest po stronie okupanta ! Jego działania były pozorne i nie pomogły niewinnemu, niesłusznie skazanemu i uwięzionemu Panu Piotrowi Trznadlowi, bo Pan Trznadel nie został ułaskawiony ani nie został uniewinniony, ani nie odzyskał 41 ha zrabowanych gruntów, ani nie uzyskał zadośćuczynienia za szkody i krzywdy ani jego oprawców nie spotkała żadna kara !

Polski Ruch Oporu przypomina :

„Każdy Polak Słowianin zgodnie z Dekretami Królestwa Polskiego Słowiańskiego z dnia 21. 06. 2016 formalnie jest uwolniony i niezależny od faszystowskiej dyktatury marionetek polityczno-religijnych !

Dekret 12

Wystawione są listy gończe za wszystkimi osobami, które dobrowolnie czy pod przymusem współdziałając z prywatnymi firmami obcego okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się niezliczonych przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków motywując to iluzją prawa czyli bezprawiem talmudycznym i za co odpowiadają prywatnie.  

Jako współwinne uznane są są również wszystkie osoby, które umożliwiają, ukrywają czy tolerują wszystkie  przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków  oraz denuncjanci, którzy donoszą na ludzi do obcych „władz” okupanta w celach zarobkowych oraz z niskich pobudek moralnych . „

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

 
4 Komentarze

Opublikował/a w dniu 22 września 2016 w W obronie Piotra Trznadla, szefa ZZR OJCZYZNA

 

NIEZWŁOCZNIE UŁASKAWIĆ NIEWINNEGO PIOTRA TRZNADLA I JEGO NIEWINNE ZWIERZĘTA SKAZANE NA ŚMIERĆ !!!

 

Bezczynność prezydenta-uzurpatora Andrzeja Dudy, podającego się bezprawnie, bezskutecznie za „Prezydenta RP “, szefa prywatnej firmy handlowej pn. „Kancelaria Prezydenta RP „, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367461592, doprowadziła do bardzo brutalnej akcji zatrzymania nie stawiającego oporu, Piotra Trznadla, który wiedział, że gdyby stawiał opór zostałby zabity !!!

 Szanowni Państwo,  Drodzy Rodacy !

Polski Ruch Oporu wystąpił do Andrzeja Dudy, szefa prywatnej firmy handlowej „Kancelaria Prezydenta RP” w kwietniu br. w wystąpieniu  „Opary absurdu-bezkarność, przeprosiny i odszkodowanie dla kata a więzienie dla ofiary proszącej o ułaskawienie.” https://wojdabejda.wordpress.com/2016/04/25/opary-absurdu-bezkarnosc-przeprosiny-i-odszkodowanie-dla-kata-a-wiezienie-dla-ofiary-proszacej-o-ulaskawienie/ aby udowodnić Rodakom i przekonać ich, że ten człowiek jako osoba prywatna ponosi współodpowiedzialność za krzywdy i szkody wyrządzane nagminie Polakom.

Aby udowodnić, że jego działania są na szkodę Polaków, że jest on członkiem tej mafii, zorganizowanej grupy przestępczej, która bezprawnie i bezskutecznie występuje w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, który 02.11.2016r. przejął bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej na terenie będącym niezbywalną własnością Słowiańskiego Narodu Polskiego!

Wszystkie podjęte działania mają na celu obnażenie tego upadłego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, opierającego się na zbrodniczym prawie kanoniczno-morskim ale niestety nadal istniejącego tylko dlatego, że tak mało osób przyjmuje do wiadomości ten fakt i nie bojktuje tych prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i kościelne w Polsce.

TYLKO MASOWY BOJKOT TYCH PRYWATNYCH FIRM HANDLOWYCH, ZARÓWNO PAŃSTWOWYCH JAK I KOŚCIELNYCH, ŻERUJĄCYCH NA NIEWIEDZY POLAKÓW, PRZYNIESIE ZWYCIĘSTWO NAD ZŁEM, KTÓRE ZAGNIEŻDZIŁO SIĘ W NASZEJ SŁOWIAŃSKIEJ OJCZYŹNIE !

Gdyby każdy Polak miał świadomość tych wszystkich przekrętów, oszustw, rozbojów, obłudy, okradania skierowanych przeciwko niemu to już nie byłoby okupanta! To okupant ma się nas bać a nie my jego !

Prosimy  zobaczyć jak poseł Jankowski boi się pisać prawdę o okupancie, chociaż prywatnie popiera naszą działalność.

Jak można o niewinnym Piotrze Trznadlu pisać do „sadu” w Chodzieży, który go skrzydził, który wypuścił na wolność jego zabójcę, a ofiarę skazał na wiezienie za ostrzeganie przed jego oprawcą, za ostrzeganie przed tym groźnym przestępcą, cyt.:

„jego przewinienie tak drobne jest żadne wobec czynów jakich dopuściła się policja i wymiar sprawiedliwości w Chodzieży, raczej niesprawiedliwości porywając Pana Piotra Trznadla z jego zagrody.”- koniec cytatu !

Pytamy  jakie „DROBNE PRZEWINIENIE” ?

ŻADNE , Panie Zdzisławie Jankowski !

Pan Piotr Trznadel jest ofiarą działania mafii umiejscowionej we wszystkich urzędach !

Kto boi się rozpowszechniać prawdę, sam jest niewolnikiem !

Założenie elektronicznej obroży niewinnemu Panu Piotrowi Trznadlowi to wielki skandal wołający o pomstę do nieba ! 

To przecież żadne uwolnienie i potraktowanie gorzej niż jego zabójcy, który nie tylko, że go postrzelił ale także go okradł z 41 ha gruntów rolnych !

Zabójca na wolności a ofiara zamiast zostać natychmiast uniewinniona ma mieć uwięzienie zamienione na elektroniczny nadzór ???????????? ( elektroniczną obrożę !!!!!!!!!! ) przez prywatny sąd w Poznaniu ??????

TO WIELKA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ, TO ABSURD !!!

A gdzie wnioski do prokuratora o ściganie mafii, która prześladuje od 20 lat tego szlachetnego działacza społecznego, Słowiania-Polaka-Patrioty ?

Dlaczego nie składa Pan poseł Jankowski wniosków do Wielkopolskiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu Prokuratury Krajowej do Spraw Walki z Przetępczością Zorganizowaną i Korupcją o ściganie winnych krzywd i szkód wyrządzonych Piotrowi Trznadlowi przez zorganizowaną grupę przestępczą działająca na zlecenie okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce ?

Wystąpienie Pana posła Jankowskiego do Wielkopolskiego Oddziału Prokuratury Krajowej mogłoby udowodnić, że działania Pana Ziobro, szefa prywatnej firmy handlowej ” Minister Sprawiedliwości, Prokurator Genaralny” są tylko pozorowane, wbrew wygłaszanym zapewnieniom.

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

Łowicz, 21.09.2016r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI RUCH OPORU

Łowicz, 19.09.2016r.

Szanowny Pan

Zdzisław Jankowski

poseł IV Kadencji Sejmu RP

 

W związku z Pana bezskutecznymi działaniami o uwolnienie niewinnego Piotra Trznadla, uwięzionego w  prywatnej firmie handlowej „Areszt Śledczy” w Złotowie, ul Kościuszki 3, (znajdującej się obok kliniki psychiatrycznej !) firmy zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424867692, uprzejmie prosimy o podanie szczegółów dotyczących  podjętych działań wraz z przesłaniem skanów wystosowanych przez Pana pism w tej sprawie.

Dzisiaj tj. 19.09.2016r, Maria z domu Znyk (Bejda) przeprowadziła rozmowę telefoniczną z Joanną Mierzankowską, sekretarką „Biura Obywatelstw i Prawa Łaski Kancelarii Prezydenta RP” A.Dudy w sprawie ułaskawienia uwięzionego, niewinnego Piotra Trznadla.

Sekretarka stwierdziła, że nie może udzielić żadnych informacji w tej sprawie, bo Maria nie jest stroną w sprawie ale  potwierdziła wpłynięcie do tego biura drogą emailową wniosku Polskiego Ruchu Oporu o ułaskawienie Piotra Trznadla z jej podpisem.

Sekretarka “Biura Obywatelstw i Prawa Łaski” poinformowała, że Pan Piotr Trznadel ma prawo złożyć ponowny wniosek o bezwarunkowe, natychmiastowe ułaskawienie.

Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski, Dyrektor Andrzej Janota, Zastępca Dyrektora: Małgorzata Naumann, tel. (22) 695-24-00

Nadmieniamy, że na wniosek Piotra Trznadla z grudnia 2015r. prezydent przychylił się do jego ułaskawienia ale sprawę skierował do rozpatrzenia przez „sad w Chodziezy “, który odrzucił wniosek o ułaskawienie, co nie powinno jednak przeszkodzić w ułaskawieniu Pana Piotra Trznadla przez „prezydenta”. Jednak wyłoniony w sfałszowanych wyborach „prezydent-uzurpator” Andrzej Duda do tej pory nic nie zrobił w tej sprawie !

Nasz wniosek z 18.04.2016r. o ułaskawienie Piotra Trznadla, napisany w imieniu Polskiego Ruchu Oporu również prezydent-uzurpator A.Duda skierował do rozpatrzenia przez ten sam „sad w Chodziezy”, prywatną firmę handlową zarejstrowaną w UPIK w Waszyngtonie.

Ten sam sędzia, który wypuścił na wolność zabójcę Piotra Trznadla rozpatrywał wniosek o ułaskawienie i ten sam sędzia wydał wyrok nakazujący Piotrowi Trznadlowi przeproszenie zabójcy za ostrzeganie przed tym groźnym przestępcą ! Niewykonanie tego haniebnego wyroku spowodowało orzeczenie kary 6 miesięcy więzienia dla niewinnego, pokrzywdzonego po wielkokroć działacza Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna” i uwięzienie go w siedzibie prywatnej firmy handlowej pod nazwą  „Areszt  Śledczy w Złotowie”.  Firma ta  działa na zlecenie i w interesie uzurpatorskich, okupacyjnych władz w Polsce, żeruje na krzywdzie rdzennych Słowian-Polaków, którzy poprzez płacenie podatków  finansują oszustów, złodziei i ciemiężców swoich Rodaków.

Bezczynność prezydenta-uzurpatora Andrzeja Dudy, podającego się bezprawnie, bezskutecznie za „Prezydenta RP, szefa prywatnej firmy handlowej: „Kancelaria Prezydenta RP ” , zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367461592, doprowadziła do bardzo brutalnej akcji zatrzymania nie stawiającego oporu Piotra Trznadla, który wiedział, że gdyby stawiał opór zostałby zabity !!!

UWAGA !!!

Uczestnicząca w tym bandyckim napadzie wyjątkowo brutalna policjantka z Białośliwia  wykrzykiwała ” ZABIĆ  GO !!! „. 

Z informacji uzyskanych od osoby bliskiej dla  Piotra Trznadla wiemy, że w najbliższych dniach prywatna firma handlowa występująca jako „Sad Okregowy w Poznaniu” będzie rozpatrywała wniosek o zastosowanie nadzoru elektronicznego zamiast więzienia.

Władze gminy Białośliwie zamiast pomóc bliskim  Piotra Trznadla w prowadzeniu jego gospodarstwa, dopuściły się dręczenia groźbami nieuzasadnionych obciążeń. To spowodowało  rezygnację z prowadzenia gospodarstwa i opieki nad zwierzętami.

Pozostawienie gospodarstwa na pastwę losu jest zwycięstwem wrogów Piotra Trznadla a nieuzasadnioną dodatkową karą dla rolnika i jego zwierząt, na które wydano wyrok śmierci !    

Urząd gminy i  tzw. “ochrona środowiska” gotowe są wydać pieniądze na uśmiercenie niewinnych, zdrowych zwierząt gospodarskich oraz  psów i kotów a  kosztami obciążyć niewinnie skazanego i uwięzionego Piotra Trznadla, pozbawionego jakichkolwiek dochodów i możliwości opieki nad jego zwierzętami !

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)

POLSKI RUCH OPORU

W załączeniu (poniżej): dowody na zarejstrowanie prywatnych firm handlowych bezpodstawnie, bezskutecznie i bezprawnie podających się za instytucje państwowe na terytorium będącym niezbywalną własnością Suwerena- Słowiańskiego Narodu Polskiego.    

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 Łowicz, 20.09.2016r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

Oto poniżej korespondencja od Zdzisława Jankowskiego, posła IV Kadencji Sejmu RP, będąca odpowiedzią na nasze powyższe  wystąpienie w obronie uwięzionego niewinnego Piotra Trznadla, cytat:

” wysłane : 20.09.2016r., 9.53

Ponowiłem Pani Mario ponowne pismo w dniu 15.09.2016r do Ziobry i czekam na pozytywną odpowiedz. Dzisiaj dzwonię do jego gminy, do Wójta bo go niszczy i jest zdziwiony naszym działaniem.

Zdzisław Jankowski                                                            Konin 15.09.2016r

Poseł na Sejm IV kad.

e-mail: zdzislawjankowski@gmail.com

                      Pan

                     Zbigniew Ziobro

                      Minister Sprawiedliwości

                      Prokurator Generalny

 

Zwracam się do Pana Ministra ponownie. SPRAWA  BARDZO  PILNA, dotyczy Piotra Trznadla, który jest w okresie formalnego ułaskawienia przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Jako ja, poseł IV kadencji Zdzisław Jankowski osoba wrażliwa na krzywdy ludzkie, z poczucia obowiązku w podobnych sprawach ludziom pomagałem będąc posłem, tym bardziej może to uczynić Pan minister, który ma zaszczyt pełnić obowiązki ministra sprawiedliwości.

W dniu 3.09.2016r. we wsi Pobórka Wielka gm. Białośliwie (Wielkopolska) 10-ciu funkcjonariuszy Policji dokonało wtargnięcia przez płot do zagrody rolnej, Piotra Trznadel, regionalnego szefa Związku Zawodowego Rolników „OJCZYZNA” lat 72, gdzie go tam skatowano i dalej przewieziono do więzieniu w Pile nie dając 3 dni jedzenia. Potem przewieziono do aresztu w Złotowie. Piotr Trznadel sam wychowuje w gospodarstwie rolnym inwentarz, obecnie zostawiony na pastwę losu gminie z myślą o utylizacji zwierząt (szykowane następne świadome przestępstwo), i oprzątany chwilowo bezpłatnie przez solidarnych rolników.

 Dnia 10.09.2016r. odwiedzili go znajomi w areszcie, opisali, że nie poznali go po twarzy, gdyż był pobity nie do opisania, niewinny człowiek. Uważam, ze w takim kraju jak Polska do takich pobić nie powinno dochodzić, a wobec osób, które dopuściły się takiego haniebnego czynu powinny być wyciągnięte surowe konsekwencję służbowe. Płakać mi się chcę nad Polską rzeczywistością.

Moim zdaniem Pan Piotr Trznadel, na co dzień dostrzegający krzywdy ludzkie, wielki patriota Polski, który pomagał innym, obecnie sam sobie nie może pomóc. Pomimo,  że to on pokazywał palcem lokalnych przestępców, to właśnie oni oskarżyli Piotra Trznadla z paragrafu 212 kpk. z którego korzysta część mafii starej i nowej nomenklatury do bogacenia się na biedocie ludzkiej, również na nim. Wielki czas by ten artykuł z kpk usunąć. Przepraszam, że pouczam.

Proszę Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro o uczynienie wszystkiego, by prawa człowieka były nienaruszalne, by majestat Rzeczpospolitej był przez Pana szanowany,  a Pan Trznadel był człowiekiem uwolnionym z aresztu i wolnym, tak jak głosi PIS. Z góry dziękuje.

 Poseł na sejm IV kad.

Zdzisław Jankowski

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ponowiłem Pani Mario ponowne pismo w dniu 15.09.2016r do Ziobry i czekam na pozytywną odpowiedź. Poprzednio wysłałem pismo z 7.09.2016r do Sądu Rejonowego w Chodzieży za potwierdzeniem i złożyłem pismo z załącznikiem, który przekazałem do Ziobry osobiście 11.09.2016r na biuro podawcze, też za potwierdzeniem i chciałem rozmawiać z ministrem Warchołem, zastępcą Ziobro, który pilotował ułaskawienie do A. Dudy. Powiedzieli mi że nie ma go.  Dzwoniłem do Sekretariatu Ziobry na drugi dzień, nie podnoszą telefonu, jak widzą moje nazwisko. Zostawiłem, pismo z 11.09.2016r załącznikiem do Sądu w Chodzieży u posła Marka Sawickiego w jego klubie poselskim, też za potwierdzeniem i jestem po rozmowie telefonicznej z nim, powiedział że mam nie dzwonić, on to wszystko załatwi, przez swoją kancelarie prawną uwolnienia go. Rozmawiałem ze Sądem Okręgowym w Poznaniu. Nie chcieli udzielić mi żadnej informaci, bo nie jestem stroną. Dzisiaj dzwonię do jego gminy, do Wójta bo nie jest przychylny do niego i jest zdziwiony naszym działaniem. W sobotę jadę osobiście do Piotra do aresztu albo na jego zagrodę, bo liczę że będzie już uwolniony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu. To tyle….

     Zdzisław Jankowski
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Zdzisław Jankowski                                               Chodzież 7.09.2016r

Poseł Sejmu RP IV kad

meil: jankowskizdzislaw@poczta.onet.pl

Sąd Rejonowy w Chodzieży

Wydział II Karny

Ul. Krasińskiego 10

64-800 Chodzież

 

ODWOŁANIE OD ARESZTOWANIA

 PANA – PIOTRA TRZNADEL w okresie trwania procedury ułaskawienia

Piotr Trznadel wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z pozytywną opinią Kuratora Sądowego.  Prezydent RP Andrzej Duda wszczął procedurę ułaskawienia na podstawie Art. 139 Konstytucji RP. to znaczy, ze wstrzymał procedurę wykonywania wyroku Sądu Rejonowego w Chodzieży.  Sąd Rejonowy w Chodzieży nie licząc się przychylnością Prezydenta RP, głowy Państwa Polskiego, stał się władzą bezwzględną ponad władzą Prezydenta RPUprzednio Kancelaria Prawna z Warszawy reprezentująca Pana Trznadla informowała o tym, ze Sąd Rejonowy w Chodzieży chcę go uwięzić i to zrobił, by zablokować ułaskawienie. Dziki Kraj!!!

Na wstępie informuję, że wtargnięcie Policji z Białośliwia ( przeskoczenia przez płot) w dniu 3.09.2016r o godzinie 8.52 na posesję Pana Piotr Trznadel i jego porwanie jest wyrokiem śmierci na niego z tego powodu, że wyrok został wydany na podstawie parszywego prywatnego prawa, które ŁAMIE PRAWA CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE. Konwencja międzynarodowa 1948 i 1968r.

Do szczegółów aresztowania odniosę się w dalszej części pisma odwoławczego.

Najpierw informuję, że jestem zażenowany faktem, że Sąd opiera się na prawie, które stoi w jaskrawej sprzeczności ze sprawiedliwością, a powinien wydawać wyroki zgodne z szeroko pojętą SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, czym udowodnił, że Sprawiedliwość w pojęciu Sądu NIE ISTNIEJE. a posługuję się policją z Białośliwia, która wdarła na posesję Pana Trznadel przez płot i go porwała

To znaczy, że dla Sądu liczy się litera “prawa” i nie ważne jest jakiego, byle było – to prawo – “obowiązujące”, czyli parszywa konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku i parszywe prawo. 

Wobec powyższego podejmuję teraz wykazanie na czym polega Konstytucyjna Parszywość Prawa    A mianowicie: – dotyczy zapisów konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku.

1. Art. 1 – konstytucji – mówi; “Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.”

– Co to za dobro wspólne – skoro to dobro wspólne Polakom odebrano. Polska stała się wielką korporacją a my Obywatele towarem handlowym, który można zabić, porwać, aresztować – przykładem jest Piotr Trznadel. 

2. Art. 2 – “Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym Państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”

– co to za “prawo” – które pozwala okradać NARÓD, Pana Piotra Trznadla, któremu zabrano dobytek życia 41 ha ziemi, możliwości pracy na swoim gospodarstwie i zabiera możliwość życia i zdrowia. Prawo Sądu wydane w Chodzieży ZABIJA GO.

3. Art. 4. P.2 – mówi; “Naród sprawuje swą władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”

– To oznacza, że jest dwuwładza – bo żaden art. tej “konstytucji” nie rozstrzyga, która “władza” jest ważniejsza? – NARODU, czy przedstawicieli?

– Praktyka pokazuje, że NARÓD MA “realną” władzę w dniu wyborów. Potem przedstawiciele stają się OKUPANTEM NARODU. (patrz art. 104. p 1. Mówi; “Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.”), bo skoro nikt im nie może niczego podpowiedzieć – to są OKUPANTEM – DESPOTĄ – a w praktyce PASOŻYTEM na żywym ciele NARODU.

4. Art. 10. 1. – mówi; “Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.”

– A ja pytam władzy Sądowniczej w Chodzieży, gdzie jest władza w tym “prawie”, która czyni atrapą trójpodział władzy.???  Gdzie Mirosław Przybysz, który użył broni palnej przeciwko Piotrowi Trznadel jest na wolności. Piotr Trznadel, który uszedł życiem, dzięki dobremu lekarzowi – chirurgowi. Nie zapłacił finansowe zobowiązanie, gdyż nie ma pieniędzy, bo fałszywe prawo mu zabrało i posadziło w areszcie. A to jest ignorowaniem PRAWA – NARODU – do SAMOSTANOWIENIA O SOBIE. (Ubezwłasnowolnienie Narodu) Wstyd i hańba. Mówił w Sejmie o tym poseł Kornel Morawiecki. Prawo powinno byś przystosowane do życia Narodu, jeżeli nie jest, to nie jest prawem.

5. Art. 30 – mówi; “Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” Uczynił tą godność i nienaruszalność Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, umożliwiając z Art 139 wszczęcie drogę do ułaskawienia Prezydentowi RP Andrzej Duda. Sąd Rejonowy w Chodzieży zrujnował tą drogę, a teraz będzie szukał wymyślonego haka na Pana Trznadel. Zwracam się do Sądu R. Chodzieży. Nie róbcie tego, bo Bóg nie rychliwy ale sprawiedliwy.

– Wyrok Sądu R. w Chodzieży – skazujący pana Trznadel – urąga przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, bo ZOBOWIĄZANIA go zabijają, które nie posiada.

– “szacunek” – o jakim mowa w konstytucji – staje się wobec praktyki Sądu R. w Chodzieży, zrównuje się z “szacunkiem” – jaki okazywali KAPO w Obozie KL Auschwitz.

– O nienaruszalności praw człowieka – realizowanej przez Sąd Rejonowy. w Chodzieży lepiej milczeć.

6. Art. 32. 1. – mówi; “Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.”

– Art. 32. 2. – mówi; “Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

– NIE JEST PRAWDĄ, że wszyscy są traktowani przez władze publiczne – dowód – WYROK.

– Pan Trznadel jest dyskryminowany – WYROKIEM – bo przyczyna leży w parszywym prawie stosowanym przez – parszywy Sąd Rejonowy. w Chodzieży. Nie jest jego winą, że nie ma pieniędzy, by wywiązać się z umowy. Winowajcą jest parszywa konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku i parszywe prawo.

7. Art. 47. – mówi; “Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.”

Mówił o tym publiczne Prezydent RP Andrzej Duda, osoba ludzka jest istotą najsłabszą, trzeba chronić.

Czy Sąd Rejonowy w Chodzieży zrozumiał – Nie zrozumiał. tylko wysłał policję na jego posesję i to przez płot by go porwano narusza jak wyżej Art.47

8. Art. 54. – mówi; “Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

– Obawiam się, że skoro jest tak nagminne łamanie PRAW CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE w zapisach tego“Najwyższego Prawa”, zwanego dla niepoznaki konstytucją (2.04.1997.) – to mówienie i pozyskiwanie prawdy jest problematyczne, bo Sąd może nie podzielić moich niewątpliwie sprawiedliwych poglądów, czemu dał wyraz w WYROKU aresztowania Pana Piotra Trznadla, wobec którego jak poseł IV kad. zgłaszam o jego uwolnienie z więzienia, gdyż jego przewinienie tak drobne jest żadne wobec czynów jakich dopuściła się policja i wymiar sprawiedliwości w Chodzieży, raczej niesprawiedliwości porywając Pana Piotra Trznadla z jego zagrody.

Poseł na Sejm IV kad –

Zdzisław Jankowski

=========================================================================

              

Zdzisław Jankowski                                                                Rychwał 11.09.2016r

Poseł na Sejm IV kad.

e-mail: zdzislawjankowski@gmail.com

 

Pan

                     Zbigniew Ziobro

                                   Minister Sprawiedliwości

                               Prokurator Generalny

Zwracam się do Pana Ministra, jako poseł  na Sejm IV kadencji  i osoba wrażliwa na krzywdy ludzkie, a także jako członek Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna.  Z wymienionych powodów oraz jako obywatel zatroskany przestrzeganiem prawa w Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowałem się sprawą  pana Piotra Trznadla – przewodniczącego Związku Zawodowego Rolników Ojczyzna.

Piotr Trznadel zamieszkały Pobórka Wielka, gm. Białośliwie, pow. Chodzież wystąpił z prośbą o ułaskawienie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z pozytywną opinią Kuratora Sądowego.  Prezydent RP Andrzej Duda wszczął procedurę ułaskawienia na podstawie Art. 139 Konstytucji RP.

Procedura ta  musiała przejść drogę prawną przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro do wszczęcia ułaskawienia i tak się stało. To co wiem z relacji lokalnych osób w dniu 3.09.2016r. Sąd Rejonowy w Chodzieży zrujnował tę drogę i z „nakazu Prokuratora” aresztował Piotra Trznadla  przy udziale Policji, która skacząc przez płot na jego posesję, dokonała czynności niemal terrorystycznych.

Uważam, że Sąd Rejonowy w Chodzieży uczynił to świadomie, by szukać wymyślonego haka na Pana Trznadla, aby za sprawą przesadnej interwencji Policji  wciągnąć  go w awanturę na posesji. Być może z dalszymi konsekwencjami, by zagrodzić mu drogę do ułaskawienia.

Zwracam się do Pana Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, by uczynić wszystko, by godność człowieka zawsze stanowiła źródło wolności i praw człowieka i obywatela i była ona nienaruszalna.  Liczę,  że Pan Prokurator uczyni wszystko, by Pan Piotr Trznadel był wolny, ewentualnie z obrączkowaniem, gdyż jest samotny w gospodarstwie rolnym a wychowuję owce, trzodę, ptaki domowe i posiada parę psów.

Załącznik:

Wniosek do Sądy R. o odwołanie aresztowania.

Poseł na Sejm IV kad.

Zdzisław Jankowski 

=========================================================================

                                                

                   

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil KANCELARIA PREZYDENTA RP
L D-U-N-S® Nummer 367461592
L Geschäftssitz Ul. Wiejska 10
L Postleitzahl 00-902
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226952900
W Fax Nummer 226952240
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9111

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname CENTRUM OBSLUGI KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 426925754
L Geschäftssitz Ul. Wiejska 10
L Postleitzahl 00-902
L Postalische Stadt Warszawa
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 226952900
W Fax Nummer 226952238
W Name Hauptverantwortlicher Czarnecki Marek
W Tätigkeit (SIC) 6512

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.

 

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname ARESZT SLEDCZY W ZLOTOWIE
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
L D-U-N-S® Nummer 424867692
L Geschäftssitz Pl. Kosciuszki 3
L Postleitzahl 77-400
L Postalische Stadt Zlotow
Land Poland
W Länder-Code 616
Postfachnummer
Postfach Stadt
L Telefon Nummer 672632685
W Fax Nummer 672632685
Name Hauptverantwortlicher
W Tätigkeit (SIC) 9211

 

Weitere Optionen:

Möchten Sie zurück zur UPIK® Suche?

Bitte auf UPIK® Suche klicken.

Sie möchten kostenlos Ihre Stammdaten ändern?

Sie müssen sich zuvor identifizieren.

Dann bitte hier klicken:

Sie finden keine entsprechende D-U-N-S® Nummer im aktuellen UPIK® Bestand oder möchten kostenlos eine neue D-U-N-S® Nummer beantragen?

Bitte auf Neu anlegen klicken.

                              

 

O PUBLICZNE PRZEPROSINY I ODSZKODOWANIA ZA TERRORYZOWANIE POLAKÓW 7 CZERWCA 2016R.

grafiak-przestancie-uczyc-dzieci-ze-wojna

grafika-nie-bede-przelewal-krwi-za

“Prokuratura Krajowa, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Prokuratura Regionalna w Białymstoku, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendant Główny Policji przepraszają za dokonanie w dniu 07.0…

Źródło: O PUBLICZNE PRZEPROSINY I ODSZKODOWANIA ZA TERRORYZOWANIE POLAKÓW 7 CZERWCA 2016R.

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 6 września 2016 w Bez kategorii

 

O PUBLICZNE PRZEPROSINY I ODSZKODOWANIA ZA TERRORYZOWANIE POLAKÓW 7 CZERWCA 2016R.

mężczyzna-ręce-sięgające-w-piękną-parę-bzu-angel-wings-z-białym-światłem

http://pl.123rf.com/zdjecia-seryjne/anio%C5%82.html?mediapopup=52829528

“Prokuratura Krajowa, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Prokuratura Regionalna w Białymstoku, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendant Główny Policji przepraszają za dokonanie w dniu 07.06.2016r. bezprawnych działań na dwóch posesjach w gminie  Iwaniska, za sterroryzowanie przebywających  tam Polaków oraz za wszelkie utrudnienia dla okolicznych mieszkańców i bezpodstawną demonstrację siły nastawioną na wywołanie strachu wśród Polaków.” – treść przeprosin do upublicznienia przez winnych działań przeciwko niewinnym, bezbronnym Polakom.

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

lowobywatel2@gmail.com

 

Beata Szydło

Premier Rządu RP

Zbigniew Ziobro

Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości

Dariusz Urliński

Prokurator Okręgowy w Olsztynie

Arkadiusz Szwedowski

Prokurator Okręgowy w Olsztynie

Elżbieta Pieniążek

Prokurator Regionalny w Białymstoku

Iwona Kruszewska

Naczelnik Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku

Bożena Kaczmarska

Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opatowie

Dotyczy:

Sprawy RP II KO 386.2016, zamachu terrorystycznego dokonanego przez prokuraturę, ABW i policję na osobę wolną, niewinną i bezbronną Teresę z domu Znyk (Wojda) w dniu 07.06.2016r.oraz za szkody moralne i materialne zielarki, właścielki posesji a także  Marii z domu Znyk (Bejda)

 

W  związku poinformowaniem, z tel nr.: 607 350 285 , Teresy z domu Znyk (Wojda) w dniu 05.09.2016r., dokonanym osobiście przez Panią Bożenę Kaczmarską , naczelnik Wydzialu Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, o czekającej na tejże komendzie przesyłce związanej z akcją ABW z dnia 07.06.2016r., prezes naszych organizacji stanowczo odmawia przyjęcia tej przesyłki, bo nie jest to związane z równoczesnym przesłaniem odszkodowania na jej konto jak też uregulowaniem zaległości w opłatach za bezprawne  korzystanie przez ABW z jej laptopa, aparatu fotograficznego, USB- Stick i innych przedmiotów i materiałów będących autorskim dorobkiem intelektualnym zarówno Teresy z domu Znyk (Wojda) jak też Marii z domu Znyk( Bejda) a także zielarki, właścicielki posesji u której dokonano włamania pod jej nieobecność.

Poniżej wykaz skutków akcji prokuratur w powiązaniu z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policją dokonanej w dniu 07.06.2016r. w posesji polskiej zielarki w okolicy Opatowa.

 1. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia właścielki o dokonanym bezprawnym wtargnięciu i teroryzowaniu jej gości i oraz stworzeniu zagrożenia dla dwóch psów rasy amstaff z rodowodami, które właścicielka pozostawiła pod opiekę Teresie z domu Znyk( Wojda).

 2. Pozbawienie Teresy z domu Znyk (Wojda) prawa kontaktu z właścielką posesji celem poinformowania jej o dziejącym się bezprawiu.

 3. Pozbawienie poszkodowanej Teresy z domu Znyk (.Wojda) na 8 godzin dostępu do toalety, do wody i jedzenia.

 4. Wystawienie T.Wojda na 8 godzin siedzenia w pełnym nasłonecznieniu z pilnującym ją uzbrojonym pracownikiem ABW.

 5. Naruszenie nietykalności cielesnej T.Wojda poprzez rewizję osobistą.

 6. Bezprawne bezpodstawne przeszukiwanie osobistych rzeczy, bielizny osobistej Teresy Wojda oraz rzeczy osobistych należących do Marii z domu Znyk (Bejda) jak też właścicielki posesji.

 7. Przeszukanie i uszkodzenie samochodu osobowego Teresy z domu Znyk (Wojda)

 8. Uszkodzenie pojemników na zioła i skażenie cennych roślin leczniczych zgromadzonych w domkach i w obejściu.

 9. Zamiar zaplombowania  obu budynków mieszkalnych i oddania psów do schroniska, na szczęście udaremniony przez T.Wojda.

 10. Narażenie zwierząt na stress i brak dostępu do wody.

 11. Rażące podsłuchiwanie rozmów telefonicznych,  przeszkadzanie a nawet blokowanie połączeń telefonicznych między M.Bejda i T. Wojda,  po dokonanym w dniu 07.06.2016r. zamachu terrorystycznym na bezbronną, niewinną T. Wojda, przebywającą gościnnie u zielarki w okolicy Opatowa, pozbawioną dostępu do internetu na wskutek kradzieży jej laptopa    

 12. Spowodowanie wzrostu  o 150 Euro miesięcznie kosztów połączeń telefonicznych Marii z domu Znyk ( Bejda) z Niemiec do siostry Teresy w Polsce, z powodu braku bezpłatnego kontaktu z przez internet.

Wobec poniesionych ogromnych strat moralnych i strat materialnych, zarówno Teresy i Marii z domu Znyk oraz zielarki-właścicielki posesji żądamy w ramach zadośćuczynienia:

dla Teresy z domu Znyk (Wojda) kwoty 100 000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych ),

dla Marii z domu Znyk (Bejda) kwoty  50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

dla właścicielki posesji, znanej polskiej zielarki kwoty 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Łączna kwota odszkodowania za bandyckie działania pracowników ABW, policji i prokuratury wobec niewinnych i bezbronnych Polek wynosi  200 000 złotych, (słownie: dwieście tysięcy złotych ) płatne niezwłocznie w terminie do 12 września 2016r. na konto Polskiego Ruchu Oporu :  INTELIGO:50102055581111145677400062.

Żądamy  publicznych przeprosin we wszystkich mediach, które okrzyknęły jako sukces  bezprawne akcje ABW poszukiwania rzekomych terrorystów wśród bezbronnych Polaków, oraz w gazetach lokalnych w Opatowie a także na tablicach ogłoszeniowych w Opatowie i  gminach oraz  w sołectwach powiatu opatowskiego, ogłoszenia  o następującej treści:

“Prokuratura Krajowa, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, Prokuratura Regionalna w Białymstoku, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendant Główny Policji przepraszają za dokonanie w dniu 07.06.2016r. bezprawnych działań na dwóch posesjach w gminie  Iwaniska, za sterroryzowanie przebywających  tam Polaków oraz za wszelkie utrudnienia dla okolicznych mieszkańców i bezpodstawną demonstrację siły nastawioną na wywołanie strachu wśród Polaków.”

Nie spełnienie naszych powyższych żądań wobec ewidentnego, bezspornego publicznego przyznania się prokuratur, Agencji Bezpieczeństwa Wenętrznego oraz policji do bezprawnych, bandyckich działań, czego koronnym, dobitnym dowodem jest przesłanie bezprawnie zawłaszczonych, skradzionych rzeczy do Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, spowoduje oddanie Was, adresatów tego pisma, pod restrykcje związane z upadkiem systemu i brakiem wiarygodnych dowodów na Wasze prawo do zajmowania stanowisk, do sprawowania urzędów w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego, który sprawuje od 02.11.2014r. bezpośrednią władzę zwierzchnią zgodnie z Proklamacją Tadeusza Cichockiego, napisaną w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego !

UWAGA !

Jakiekolwiek próby podrzucania przesyłki z ABW spotkają się z innymi działaniami przewidzianymi w obronie koniecznej. Osoby, które nie spełnią naszych żądań same narażają siebie i swoje rodziny  na skutki oddziaływania wyższych energii !

 

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

 

 
2 Komentarze

Opublikował/a w dniu 6 września 2016 w Bez kategorii