RSS

LIST GRZECZNOŚCIOWY DO SZEFÓW I POMOCNIKÓW KORPORACJI UZNANYCH PRZEZ OPPT ZA “NIEISTNIEJĄCE”.       

30 Sty

UWAGA !!! KLUCZOWE, NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA NA ZIEMI SĄ BLOKOWANE PRZEZ KARTEL MEDIALNY BĘDĄCY NA USŁUGACH ZDELEGALIZOWANEJ WŁADZY TRÓJ-KORONY Z SATANISTYCZNYM WATYKANEM NA CZELE !!!

Przedstawiciele zdelegalizowanych korporacji  pilnują aby nasze wystąpienie pt.:”List grzecznościowy do szefów i pomocników korporacji uznanych przez OPPT za „nieistniejące” „nie przedostał się do powszechnej publicznej  wiadomości, więc za każdą próbą jego upowszechniania w internecie jesteśmy natychmiast blokowane pod absurdalnym zarzutem nadmiernej aktywności łamiącej regulamin. Próba ponownego upowszechniania na facebook pod profilem „Honorata Honorowa” zakończyła się natychmiasowym zablokowaniem. (Łowicz, 31.01.2018r.

LIST GRZECZNOŚCIOWY DO SZEFÓW I POMOCNIKÓW KORPORACJI UZNANYCH PRZEZ OPPT ZA “NIEISTNIEJĄCE”. (3)

Łowicz, 30.01.2018 r.

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

LIST GRZECZNOŚCIOWY DO SZEFÓW I POMOCNIKÓW KORPORACJI UZNANYCH PRZEZ OPPT ZA “NIEISTNIEJĄCE”.          

Do szefów i pomocników prywatnych firm handlowych-korporacji symulujących instytucje państwowe wszelkich szczebli  występujących na scenie polityczno-religijnej jako sądy, prokuratury, policja, wojsko, tajne służby,  urzędy centralne, wojewódzkie, miejskie, gminne, firmy  komornicze, firmy windykacyjne, biura adwokackie i notarialne, banki, spółki “skarbu państwa”, firmy pocztowe, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, placówki “służby zdrowia”, placówki kulturalne, placówki szkolne, instytucje unijne, instytucje kościelne, itd…

Mamy zaszczyt i honor, jako osoby naturalne będące cząstką Boga-Stwórcy i jednocześnie jako osoby wolne, bo bezwarunkowo, nieodwołalnie, obowiązkowo, bezapelacyjnie, obligatoryjnie  uwolnione 25.12. 2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem,  zwracać  się do Was z listem grzecznościowym, uprzejmie informującym Was o tym, że Wy również zostaliście, tak jak my i cała Ludzkość uwolnieni z jarzma niewoli talmudycznego prawa kanoniczno-morskiego, powszechnie stosowanego na nieświadomych mieszkańcach naszej Matki Ziemi !  

http://alexjones.pl/tos/tos-na-biezaco/item/1258-one-peoples-public-trust

https://kosmiczneujawnienie.com/2017/11/22/nadchodza-ogromne-zmiany-cz-iii/

Obecnie naszym wspólnym zadaniem jest przyjęcie ze zrozumieniem i radością tego doniosłego wydarzenia, podzielenie się tą dobrą nowiną z Rodakami i jednoczesne aktywne włączenie  się w proces zmian na naszej prastarej Słowiańskiej-Lechickiej  Ziemi: tworzenia od podstaw nowych systemów w Erze Dostatku.

Obrałyśmy taki sposób komunikowania się z Wami, ponieważ nie posiadamy innej możliwości, bo wszystkie  media są nadal  kontrolowane przez korporacje, które OPPT-One Peoples Public Trust w 2012 r. uznał jako “nieistniejące” , “byłe”, zdeaktualizowane, zdelegalizowane ! W naszym wspólnym interesie jest aby ten nasz list grzecznościowy dotarł do każdej polskiej rodziny, więc uprzejmie prosimy o jego upowszechnianie !

Uprzejmie Was informujemy, że One Peoples Public Trust (OPPT) wykluczyła w zgodzie z międzynarodowym  prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych. Kontrolowane przez korporacje “Rządy” oraz media odmawiają ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów!  Wszystkie “Rządy” na świecie, w tym w Polsce,  to także korporacje, które są winne oszustw, zdrady oraz niewolnictwa !  Zgodnie z prawem międzynarodowym OPPT występowało do rządów-korporacji w imieniu całej zniewolonej Ludzkości nazywanej “Jednością Istnienia Ludzkiego” o naprawienie szkód za wszystkie przestępstwa.

cyt. :

“Wybrali oni wykluczenie i położenie kresu korporacjom, bankom oraz rządom współodpowiedzialnym oraz skonfiskowanie wszystkich aktywów oraz całej infrastruktury należącej do tych jednostek, włączając w to całe złoto i srebro utrzymywane jako własność systemu bankowego i oddanie tych wszystkich dóbr w ręce Jedności Istnienia Ludzkiego.”

Ponadto uprzejmie informujemy, że od 02.11.2014r. najwyższą władzę zwierzchnią sprawuje Suweren- Słowiański Naród Polski na mocy Proklamacji napisanej przez Tadeusza Cichockiego w imieniu i w interesie każdego Suwerena-Polaka-Polacha ! Wszystkie Wasze działania jako pracowników tych korporacji są nielegalne, bezprawne, bezskuteczne na mocy uwolnienia dokonanego przez OPPT jak też ma mocy prawa Suwerena: Proklamacji z 02.11.2014 r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Słowiański Naród Polski oraz  Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce.

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf, http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf

Uprzejmie informujemy Was, że odpowiadacie prywatnie do trzeciego pokolenia za szkody wyrządzone osobom obligatoryjnie uwolnionym 25.12.2012 r. poprzez Paradygmat Report opublikowany przez OPPT jak też na mocy prawa Suwerena napisanego przez Tadeusza Cichockiego, po przyznaniu się Waszych przełożonych do braku niepodważalnych dowodów na prawo do sprawowania urzędów, zajmowania stanowisk !

https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

Uprzejmie prosimy Was o przyjęcie do wiadomości, że nie macie prawa działać w imieniu władzy, która nie istnieje, władzy która była a zgodziła się zostać zdelegalizowaną, uznaną za nieaktualną, nieistniejącą ! Dalsze Wasze działanie na rzecz iluzji państwa działa na Waszą niekorzyść ! Stańcie się orędownikami pozytywnych zmian i  działajcie w imię dobra powszechnego poprzez wcielanie w życie zasad Boskiego Prawa Naturalnego !

Jesteśmy zobligowane uprzejmie poinformować Was, że również zdelegalizowanymi, zdeaktualizowanymi są jednostki kościołów wszystkich wyznań ! Wszystkie instytucje kościelne to  także korporacje  upadłego niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele !

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/ http://itccs-polski.blogspot.de/2014/04/najnowsze-wiadomosci.html

Delegalizacja na zawsze kościołów nastąpiła nie tylko poprzez Paradygmat Report  ogłoszony przez OPPT  w dniu 25.12.2012r. ale także dodatkowo poprzez Orzeczenie  Międzynarodowego Trybunału Karnego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa z dnia 18.04.2014 r. wraz z ogłoszeniem wyroków kary dożywotniego więzienia i konfiskaty mienia, wydanych na papieży: Benedykta XVI  i Franciszka II za udział w mordach rytualnych, w handlu dziećmi oraz inne  przestępstwa przeciwko Ludzkości.

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

Łowicz, 30.01.2018 r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Polski Ruch Oporu przypomina, że nas Słowian uwolnionych obligatoryjnie z prywatnego, światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem na czele, obowiązuje powszechny bojkot żydowskiego okupanta w  tym korespondencji wysyłanej przez uzurpatorów, ludobójców, dilerów śmierci z placówek tzw. „służby zdrowia”, np. wezwań pseudo-lekarzy na badania kwalifikacyjne do przymusu szczepionkowego, który obowiązuje od 01.12.2017 r.

UWAGA!!! Ustawa o przymusie szczepionkowym podpisana została 24.11.2017 r. przez żydowskiego „prezydenta” Arona Feigenbaum fałszywie podającego się za Andrzeja Dudę, posługującego się nielegalną pieczęcią nieistniejącego państwa- Rzeczpospolita Polska, przez niego nazywanego po hebrajsku jako POLIN !!!

NIKT NIE MUSI REAGOWAĆ NA WEZWANIA DILERÓW ŚMIERCI OKUPANTA, NA WEZWANIA HANDLARZY CHOROBAMI !!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Łowicz, 28.11.2017 r.

APEL DO LEKARZY, PIELĘGNIAREK, FUNKCJONARIUSZY MEDYCZNYCH.

Stańcie się uzdrowicielami zamiast zabójcami !

My, matki babcie, ofiary ludobójczej oficjalnej medycyny, same boleśnie dotknięte działaniem funkcjonariuszy służby śmierci mylnie zwanej służbą zdrowia, doświadczające ogromu cierpień własnych, naszych dzieci i wnuków, kierowane troską o dobro wspólne Słowiańskiego-Lechickiego Narodu Polskiego w jego Ojczyźnie-Polsce, zwracamy się do Was z apelem o stosowanie Boskiego Prawa Naturalnego zgodnie z zasadą : “nie krzywdzę, nie pozwalam na krzywdzenie siebie i innych”.

Jesteście narzędziem wykonywania wyroków śmierci i okaleczania milionów ludzi na zlecenie zbrodniczych karteli: farmaceutycznego, politycznego, bankowego, kościelnego, pomimo ogłoszenia 25.12.2012r. upadku światowego prywatnego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem na czele.

Jesteście winni robienia interesów na chorobach, tworzonych nawet w laboratoriach należących do światowych elit żydowskich w ramach Nowego Porządku Światowego !

https://wojdabejda.wordpress.com/2017/11/23/zastopujmy-usmiercanie-i-okaleczanie-dokonywane-na-zlecenie-ludobojcow-z-nwo/

Ta zbrodnicza, talmudyczna medycyna może dotknąć również Was i Wasze rodziny! W naszym wspólnym interesie jest niedopuszczanie do przymusu szczepionkowego wraz z chipowaniem oraz zaprzestanie stosowania zabójczych procedur medycznych w podstępnej wojnie biologiczno-informacyjnej !

Macie prawo i obowiązek odmowy stosowania narzuconych Wam  ludobójczych, nielegalnych procedur medycznych “ministerstwa zdrowia”, ustanowionych przez osoby nieuprawnione, skorumpowane, związane z kartelem farmaceutyczno-chemicznym, winnym okaleczania i uśmiercania setek milionów ludzi na świecie !

Skarga dr. M.Ratha do Trybunału Karnego w Hadze: http://www.jonizator.pl/w_imieniu_narodow_swiata.pdfList gończy za papieżem Benedyktem II

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Łowicz, 23.11.2017 r.

Drodzy Rodacy, Słowianie-Polacy-Polachy !

Uzurpatorzy, fałszerze, oszuści z prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta, symulujący instytucje państwowe Polski, będącej w stanie zawieszenia bytu od 1927 r. , oraz handlarze (ludźmi, niebem, piekłem, ziemią) z instytucji kościelnych zdelegalizowanego 18.04.2014 r. na zawsze kościoła katolickiego z satanistycznym Watykanem na czele, zuchwale uczestniczą  w holokauście-ludobójstwie  na Słowiańskim Narodzie Polskim ! Okaleczanie, uśmiercanie Polaków dokonuje się w „majestacie” nieważnego, bezskutecznego, nielegalnego prawa narzuconego przez wrogie nam Słowianom-Polakom-Polachom światowe elity żydowskie, mające w swoich szponach marionetki odgrywające teatr fałszu i obłudy na scenie polityczno-religijnej.

POLSKI RUCH OPORU WZYWA DO:

 • bojkotu  referendum i wyborów  zuchwale fałszowanych na różne sposoby przez okupanta,
 • nie wnoszenia żadnych  opłat, podatków czy danin na rzecz okupanta, zgodnie z art.6 Dekretu Narodu Polskiego. W przypadku jakichkolwiek restrykcji, sankcji czy kar, zajęć komorniczych  mamy bezwzględne prawo do bezpośredniej obrony koniecznej, łącznie z użyciem broni !  Link: “Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa”   http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
 • stosowania bezpośredniej  obrony koniecznej zgodnie art.7 i art. 8, Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce  w sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia na wskutek restrykcji żydowskiego okupanta, który pomimo wielokrotnych wezwań do ustąpienia nadal zajmuje stanowiska we władzach wszelkich szczebli w Polsce. https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/12/165/
 • szerokiego upowszechniania informacji o zdelegalizowaniu w 2014r. kościołów na świecie i o wyrokach na papieży, wydanych przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa,

 • szerokiego upowszechniania informacji o upadku światowego prywatnego niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele,

 • szerokiego upowszechniania informacji o bezpośrednim sprawowaniu władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Naród Polski na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. oraz Dekretu z 02.04.2015r.,

 • masowego bojkotu wszystkich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje kościelne, państwowe i unijne,

 • bojkotowania organizowanych przez te firmy imprez, zgromadzeń itp.,

 • nie odbierania nielegalnej korespondencji, telefonów od prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje kościelne, państwowe i unijne,

 • nie stawiania się na wezwania prywatnych firm handlowych podających się bezprawnie za sądy, prokuraturę, policję, wojsko, służby specjalne, służby medyczne, służby psychiatryczne, sanepid, urzędy skarbowe, urzędy gmin, urzędy miejskie, starostwa, banki, itp. ,

 • nie płacenia żadnych składek, danin, podatków, opłat za wodę, kanalizację, wywóz śmieci, czynszów, kar, mandatów, rat kredytów, itp.

Dołączajmy więc ochoczo do  milionów  Polaków już bojkotujących okupanta, których nie stać na ponoszenie wciąż rosnących, celowo wygórowanych przez okupanta kosztów utrzymania.Tylko masowy zorganizowany sprzeciw uchroni Polaków przed wszelkimi zagrożeniami dla zdrowia, życia i przyszłości Narodu Polskiego i Polski !

https://wojdabejda.wordpress.com/2017/08/13/bojkot-aresztowanie-szefow-droga-do-zwyciestwa-panowania-boskiego-prawa-naturalnego/

Cyt.: „Wszyscy musimy uznać, że judaizm jest w stanie wojny ze wszystkimi. Żydowscy nauczyciele uważają wszystkich jako zdobycz do grabienia i / lub zabicia.(…) Judaizm nie jest religią jaką znamy, opartą na wierze, nadziei i miłości, czy życzliwym bóstwie. To jest bardziej surowy zbiór praw rasowych. Żydowski bóg, Jahwe, jest bogiem wojny i zagłady, bezlitosnym bogiem. Święta żydowskie są obchodami zbrojnych zwycięstw, trudno je nazywać „religijnymi.” Nie-Żydzi (ludzie) nie uznają tej prawdy życiowej, aż będzie za późno.   https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/03/30/obrona-przed-zydowska-agresja/

POLSKI RUCH OPORU

Uwaga !

Ręce każdego człowieka mają cudowną moc, powodują samouzdrawianie jak też ratują życie innym !

Szczególnie polecamy stosowanie metody BSM, polegającej na przykładaniu rąk do własnej głowy lub innej osoby celem uzdrowienia przepływu energii wg wskazań P. Lewandowskiego zawartych w książce pt.: “Samoleczenie metodą BSM”.

Przypadek udzielenia pierwszej pomocy nieprzytomnemu człowiekowi z przyłożeniem rąk do głowy i uratowaniem przed niechybnym przeznaczeniem żywej ofiary wypadku na organy dla transplanatologii opisane zostały w art. pt.: “Szok żywe ofiary wypadków w Polin idą na handel organami “ oraz “ Skarga do prokuratora MTK. Dawcy organów oskarżają zza grobu “

http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

Apelujemy do serc i sumień Polaków o zadbanie nie tylko o swoje zdrowie i życie ale także o godne odchodzenie z tego świata swoich  najbliższych, w poszanowaniu dla ciała i duszy.

Przeciwstawmy się narzuconej nam Polakom szatańskiej modzie na konanie Polaków w szponach podstępnych ludobójców tworzących cywilizację śmierci z udziałem kościoła katolickiego !

Nie składajmy rąk ale otwórzmy ręce i pozwólmy aby ENERGIA STWÓRCY wpłynęła do każdego z nas ! Do naszych serc i umysłów ! Pozwólmy na działanie BOSKIEJ ENERGII bezgranicznej miłości, która jest w stanie pokonać zło, które zagnieździło się w Naszej Ojczyźnie !

Maria i Teresa z domu Znyk

 

18 responses to “LIST GRZECZNOŚCIOWY DO SZEFÓW I POMOCNIKÓW KORPORACJI UZNANYCH PRZEZ OPPT ZA “NIEISTNIEJĄCE”.       

 1. Teresa

  1 lutego 2018 at 22:12

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  3 lutego 2018 at 18:27

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  4 lutego 2018 at 21:17

  http://trzcinska.neon24.pl/post/142258,zydowskie-obozy-smierci-w-granicach-tzw-wielkich-niemiec
  02.02.2018 04:55 2 komentarze
  Żydowskie obozy śmierci w granicach tzw. Wielkich Niemiec
  ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYM

  „Lepiej znać prawdę niż łudzić się pięknymi kłamstwami”.

  Na okoliczność zaatakowania POLSKI przez żyda/masona Hitlera, czyli wybuchu II Wojny Światowej, nikt oficjalnie nie podaje prawdziwych powodów, a i Hitler prawdziwych powodów nie podał.

  Znając fakty, należało by się zastanowić, dlaczego Hitler zaatakował terytoria odwieczne Rasy Białej – Słowian?

  Odpowiedź jest nieskomplikowana. Hitler, jako żyd/mason, zgodnie z nakazami/zakazami talmudu chciał ukraść, przejąć, zawłaszczyć, nasze odwieczne słowiańskie terytoria. Ta żydowska wesoła trupa, do nadal nie została ukarana! Co znaczy, że II Wojna Światowa trwa nadal!

  Ale powstaje pytanie: jak udało się żydowi/masonowi Hitlerowi wciągnaąć Niemców, w swoje żydowskie, talmudyczne manipulacje, czyli uzyskać zgodę Narodu Niemiec na czynną napaść na ziemię SŁOWIAN, pod przywództwem żyda Hitlera i żydowskich generałów? Ano źida ci jak zwykle się się poprzebierali za rdzennych Niemców. Żydzi winni II WŚ dokonywali swoich zbrodni ludobójstwa SŁOWIAN w przebraniu za Niemców, który to naród zwiedli dodatkowo właśnie żydzi przebierańcy, obietnicami wypędzenia żydów ze słowiańskiego terytorium przejętego przez Niemcy!

  Według mnie, naród niemiecki został zmanipulowany przez masonów/żydów i Vatykan. Niemcy myśleli że Hitler wypędzi żydów z terytorium SŁOWIAN, które aktualnie zajmowali. Nie jest dziwne, że Niemcy chcieli wypędzenia żydów z terytorium SŁOWIAN, które zawłaszczyli, ponieważ żaden kraj nie chce żydów mieć u siebie. Żydzi są przekleństwem narodów i to jest zawsze pewne i prawdziwe, jako dowód żydzi byli, są i będą zawsze wypędzani ze wszystkich krajów świata ! To pewne!

  Ale dotychczas nie rozumiałam, dlaczego nie tylko SŁOWIANIE trafiali do żydowskich obozów śmierci? Dlaczego tam trafiali również międzi innymi i żydzi? Powód dla którego żyd Hitler i jego żydowskie komando likwidowało również żydów, zrozumiałam niedawno, czytając materiały znajdujące się w internecie, na temat pomorów i pożóg. Jednym z powodów wyłapywania żydów przez komando żydowskie była potrzeba wywiezienia żydów do Palestyny, aby na ukradzionym terytorium Palestyńczyków, stworzyć żydowski kraj. Ale to nie wyjaśnia przypadków, kiedy żydzi byli mordowani przez żydów w obozach koncentracyjnych i obozach śmierci, wybudowanych, w celu zagłady wszystkich SŁOWIAN. Hitler w II WŚ planował zgładzić 100 mln SŁOWIAN.

  Wyjaśnienie zdaje się być bardzo proste! W historii, Polacy byli ciągle okradani przez żydów, a to znaczy że POLACY nie posiadali złota, drogich kamieni szkachetnych. Złoto i inne bogactwa materialne trwałe, posiadali żydzi. Skąd żydzi mogli posiadać złoto i drogie kamienie szlachetne? Gdyby chwilowo przyjąć, a ja w to wierzę, jestem pewna, że to żydzi sprowadzali pomory na Europę, które to pomory, pożogi sprowadzone na SŁOWIAN przez żydów, pochłonęły min. ok 60% populacji Europy, i to tylko w XIV wieku. To by znaczyło, że żydzi sprowadzający pomory na Europę, przejęli majątki min. 60% populacji Europy! Jeśli żydzi zamieszkali w Europie, przejęli majątki zlikwidowanych SŁOWIAN w pomorach i pożogach, to oczywiste jest że talmudyczni żydzi/masoni/Vatycan, nie odpuściliby sobie (żydowska zachłanność na dobra materialne) aby przejąć ten majątek Europy, od tzw. przez nich „motłochu żydowskiego”. Obecnie żydzi: masoni, Watykan, jezuici, bardzo się starają zwieść narody świata i w sposób najbardziej perfidny, odpowiedzialność za II WŚ przenieść na ofiary żydowskich zwyrodnialców, czyli na SŁOWIAN!

  Żydowsko/masońsko/Watykańska II Wojna Światowa trwa do nadal, o czym świadczy chociażby fakt wykonywania żydowskich wytycznych, przedstawionych w poniższej grafice.

  Żydowscy oprawcy SŁOWIAN, do nadal nie zostali ukarani i nie ponieśli finansowych skutków napaści i usiłowania likwidacji najdoskonalszej rasy ludzkiej na Ziemi – Rasy Białej, której protoplastami są braci: SAMON (znany pod róznymi nazwami np. Thot) i LHASE (imię nie zmieniane).

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  4 lutego 2018 at 21:21

  POLACY, przerwijmy okupację, bo inaczej żydy przejmą POLSKĘ
  ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYM
  http://trzcinska.neon24.pl/post/138303,polacy-przerwijmy-okupacje-bo-inaczej-zydy-przejma-polske

  Żydowska okupacja Polski, polega na czasowym zajęciu: terytorium POLSKI, POLSKICH instytucji, POLSKICH zakładów pracy itp. w celu ostatecznie władczego przejęcia terytorium Polski, pod żydowskie państwo.

  Okupacja http://sjp.pwn.pl/sjp/okupacja;2494962.html
  1. «czasowe zajęcie obcego terytorium przy użyciu siły zbrojnej; też: czas trwania tego stanu»
  2. «czasowe zajęcie jakiegoś miejsca, instytucji, zakładu pracy itp. dla osiągnięcia pewnego celu»

  Dlatego, aby przeszkodzić żydowskiemu okupantowi w przejęciu terytorium POLSKI, należy przerwać tą żydowską okupację, czyli: należy usunąć (wypędzić żydków z Polski)!

  Innej możliwości przerwania żydowskiej okupacji na terytorium POLSKI – BRAK!

  Żydzi, są świadomi swoich zbrodniczych czynów, zachowań, sami wstydzą się być żydami, w każdym przypadku żydzi dużo by oddali, aby ukryć swoje żydowskie pochodzenie.

  Dlatego źida, koczujący na terytorium POLSKI, podszywają się pod Polaków. Np. Duda pod każdym słowem POLAK, POLSKA podstawia odpowiednio tylko: żyd. Polin.

  Marzeniem okupujących POLSKĘ żydów, jest eksterminować w całości tubylców (Słowian, LACHÓW), aby móc się podszywać, pod wymordowanych POLAKÓW po przejęciu terytorium Słowian (POLAKÓW).

  Okupacja Palestyny i Polski przez żydów, przebiega identycznie. Watykan i Izrael, na potrzeby tworzonego NWO, zmierzają uprzednio do utworzenia żydowskiego POLIN na terytorium Polski, na razie z POLAKAMI rdzennymi, jako pozornie pełnoprawnymi obywatelami. Jednak, wszystkie struktury transformacji, służące do przejęcia POLSKI przez źida POLIN, są przygotowane na całkowite unicestwienie POLAKÓW (rdzennych), tak jak to robią źida z PALESTYŃCZYKAMI.

  „Dla Watykanu sprawa uznania Izraela ma wyłącznie wymiar polityczny. Sprawę będą rozważali, ale obecnie pełne nawiązanie stosunków dyplomatyczbnych nie wchodzi w rachubę. Zasadniczymi przeszkodami są: nie rozwiązany problem palestyński, status Jerozolimy, oraz obawy o ewentualne represje wobec chrześcijan w krajach arabskich. Kluczem do nawiązania stosunków, jest zawarcie przez Izrael, pokoju z Jordanią, który rozwiązałby sprawę statusu Jerozolimy i ew. problem palestyński. „KI” wyniósł z rozmowy przekonanie, że Watykan nie jest zainteresowany powstaniem państwa palestyńskiego, które umocniłoby pozycję islamu na BW, komplikowałoby sprawę Jerozolimy i sterowało zagrożenie rozszerzenia się fundmentalizmu muzułmańskiego. Chętniej widzieliby Palestyńczyków w ramach Jordanii lub jako pełnoprawnych obywateli państwa Izrael. Źródło tkwi w obiekcie, informacja wiarygodna”.

  Powstaje pytanie: Jak to się mogło stać, że POLACY dotąd nie przerwali żydowskiej okupacji Polski?

  Odpowiedź jest prozaiczna: Źida okłamują Polaków, na wszelkie znane im sposoby.

  Platon ujął kłamstwo w trzech aspektach: metafizycznym, epistemologicznym i etycznym (Chudy 2001, s. 372):

  1) Aspekt metafizyczny sprowadzony jest do myślenia opierającego się na poszukiwaniu prawdy, wyrażającej się jako idea. Z tego punktu widzenia wszystko to, co oddala człowieka od prawdy (idei) i pogrąża go w świecie ułudy, to fałsz poznawczy. Zatem fałsz poznawczy jest przypisaniem istnienia czemuś, co nie istnieje.

  2) Aspekt epistemologiczny odnosi się natomiast do odróżnienia tak zwanego mniemania od poznania prawdziwego. Platon wyjaśnia, że złem jest trwanie w przekonaniu, że coś jest skończoną prawdą. Złem bezwzględnym jest branie fałszu za prawdę, mylenie się, czy popełnianie błędu poznawczego.

  3) Aspekt etyczny z kolei zawiera w sobie koncepcję intelektualizmu etycznego. Platon zawarł tę koncepcję w swych dialogach, w których opisuje dwóch kłamców: pierwsze- go, który wprowadza w błąd bez świadomości (kłamca faktyczny) i drugiego, który czyni to z premedytacją (kłamca rozmyślny). Opisem tym Platon niejako wyjaśnia, że istnieją czyny złe nieumyślne i czyny złe umyślne (Chudy 2001a, ss. 372-380).

  Żida od lat stosują wobec POLAKÓW tzw. fałsz poznawczy. Fałsz poznawczy jest przypisaniem istnienia czemuś, co nie istnieje. Np. rozporządzenie o godle z 1927 r. jest bezskuteczne (nieistnieje), z bardzo wielu nieprawidłowości formalnych. Dla POLAKÓW rozporządzenie to, stanowi fałsz poznawczy, gdyż POLACY przeważnie nie wiedzą, że rozporządzenie to jest tylko pozorne). Bezskuteczność rozporządzenia o godle z 1927 r. posiada wadę nienaprawialną. Naprawić rozporządzenie o godle, można jedynie, poprzez ponowne poprawne ustalenie symboli narodowych Polski i ich uprawomocnienie. Następnie poprawne ustalenie treści konstytucji i jej uprawomocnienie.

  Jeśli my Polacy nie dokończymy etapu, utworzenia wolnej, suwerennej POLSKI, to żydzi nam ukradną POLSKĘ i utworzą dla siebie, na naszym terytorium – źida POLIN.

  Złem bezwzględnym POLAKÓW, jest trwanie w przekonaniu (błędzie poznawczym), że źida kłamcy są legalnie w POLSCE, żę istnieje państwo: Rzeczypospolita Polska i że źida w Polsce sprawują władzę legalnie, na podstawie ważnych przepisów prawa.

  „Platon wyjaśnia, że złem jest trwanie w przekonaniu, że coś jest skończoną prawdą. Złem bezwzględnym jest branie fałszu za prawdę, mylenie się, czy popełnianie błędu poznawczego”.

  To, że POLSKA w sposób planowy ma zniknąć z map, jest winą polityki Watykanu i międzynarodowego źida (Izraela) i masonów:

  Przykładowy cytat z książki: „Prawodawstwo Polskie względem żydów”:

  „W trzecim okresie, w okresie królów-elektów, już władza królewska jest zerem; nie przestawają wprawdzie królowie wydawać przywilejów i reskryptów, ale te bez potwierdzenia sejmu żadnej już nie mają wagi.
  Ale także i sejmów władza i powaga upadły.
  Najcharakterystyczniejszą i najsmutniejszą zarazem cechą upadającej Polski czasów elekcyjnych, jest moralny upadek szlachty (dopisek autora: pod szlachtę podszywają się żydzi). Ona jedyna stanowiła istotę i świetną treść narodu polskiego. Upadek ducha jej w XVII wieku pociągnął za sobą zupełną jej demoralizacyę, której skutkiem był rozbiór kraju.
  Nie dziw więc, że w trzecim okresie władza sejmów była tylko nominalną.
  Ponad zniszczoną władzą królewską, ponad nominalną władzą szlachty i sejmów, wzrastała silna duchem, silniejsza jeszcze instytucyami swemi władza hierarchii rzymskiej, duchowieństwa katolickiego i jezuitów.
  Można śmiało powiedzieć, że w Polsce trzeciego okresu, w Polsce upadającej, ster rządu był w ręku duchowieństwa katolickiego, jezuitów.
  Oni istotną dzierżyli władzę , i wyższą oświatą swoją wszystkiem kierowali, nad wszystkiem panowali”.

  Obecnie terytorium POLSKI przejmują masoni/żydzi wskutek kłamstwa, oszustwa. Winą, złem bezwzględnym obciążającym POLAKÓW, jest: 1) branie źida informacji, faktycznie w każdym przypadku fałszu, za prawdę, 2) dawanie się żydkom oszukiwać, 3) popełnianie błędu poznawczego, przyjmowanie fikcji prawnej (źida prasa w każdym przypadku podaje kłamliwie wystąpienie pewnego faktu prawnego np. 1) zainicjowane wybory na podstawie nieistniejącej (pozornej konstytucji) przez nieistniejącego, pozornego prezydenta, 2) wskazanie przez prasę, TV, rzekomo wybranego prezydenta w nieistniejących (pozornych wyborach), za faktycznego prezydenta na terytorium Polski. POLACY rdzenni, nie mogą się tak dawać oszukiwać!

  Fikcja prawna https://pl.wikipedia.org/wiki/Fikcja_prawna – norma prawna nakazująca kontrfaktyczne uznanie wystąpienia pewnego faktu prawnego, który w rzeczywistości nie miał miejsca.

  POLACY (rdzenni), musimy pamiętać, że każda okupacja państwa, jeśli nie zostanie przerwana poprzez przejęcie władzy, w naszym przypadku na terytorium POLSKI przez rdzennych POLAKÓW, co polega na wypędzeniu żydów z POLSKI, to takie zaniechanie POLAKÓW musi skutkować przejęciem terytorium POLSKI, w tym obecnym przypadku, przez żydowskiego okupanta POLSKI!

  Ażeby POLACY mogli przejąć władzę na terytoriium POLSKI, muszą uprzednio ustalić i uprawomocnić symbole narodowe POLSKI, ustalić i uprawomocnić Konstytucję Polski.

  O uprawomocnieniu przez POLAKÓW rdzennych symboli narodowych i konstytucji, należy oficjalnie zawiadomić żydowskiego okupanta Polski, w taki sposób, aby ta wiadomość w sposób oczywisty dotarła do przedstawicieli źida okupanta na terytorium POLSKI, w tym należy zawiadomić miedzynarodowego źida (Izrael) i nakazać opuszczenia budynków rządowych i urzędowych przez źida okupantów pozorujacych sprawowanie władzy na terytorium POLSKI. Żida okupantów z zajmowanych nielegalnie (pozornie) stanowisk, Polacy nie muszą zwalniać, gdyż żydki nie mają ważnych powołań, mianowań, upoważniających do wykonywania pracy/służby na zajmowanych stanowiskach.

  Ponieważ, historycznie ujmując, wszystkie konstytucje, masońsko/żydowscy prezydenci (innych nie było) i rzadzący na terytorium POLSKI, poczynając od Konstytucji 3 Maja, są – BEZSKUTECZN/E/NI, nie moga skutecznie sprawować władzy.

  Tzw. żida prezydenci pozorni (nieistniejący), nie mogli skutecznie podejmować czynności prawnych, gdyż nie mieli ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej), upoważniającej ich do władczego sprawowania władzy na arbitralnie (bez ważnej podstawy prawnej), zajmowanych stanowiskach (fikcja prawna).

  Powstaje pytanie: dlaczego źida duda chce, aby w 2018 r. odbyło się referendum ws. konstytucji?

  W ten sposób Zida okupant, obecnie już ogłosił, że przechodzi do kolejnego etapu okupacji POLSKI, czyli do ustalenia treści żydowskiej konstytucji i zapewne ustalenia i uprawomocnienia żydowskich symboli narodowych na terytorium POLSKI.

  W ten sposób, zmierza do uprawomocnienia swojej władzy na terytorium POLSKI, inaczej mówiąc, źida okupant przechodzi do ostatniego etapu: przejęcia terytorium POLSKI pod źida POLIN, czyli ukradzenia, zawłaszczenia sobie terytorium POLSKI.

  Przerwanie żydowskiej okupacji Polski polega na:

  – obaleniu domniemania prawnego i faktycznego na okoliczność, istnienia ważnego systemu prawnego w Polsce, poprzez zażądanie przyznania się źida okupanta do niemożności wydania choćby jednego ważnego aktu prawnego, przez tzw. władzę: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, z powodu braku, w każdym przypadku, ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej). A obalenie domniemania odbywa się exprssis verbis (z pominięciem jakiegokolwiek postępowania), wystarczy tylko, że ta wiadomość dojdzie, w sposób dowolny, z powodu braku przepisów prawa na tą okolczność, do źida uzurpatorów, faktycznie tylko pozorującym sprawowanie władzy na terytorium POLSKI. Żydowski okupant nie ma możliwości posiadania ważnej (prawomocnej) pieczęci urzędowej okrągłej, będącej koniecznym atrybutem, upoważniającym do sprawowania władzy na zajmowanym stanowisku: pracy/służby! Wada ta, dla żydów okupujących terytorium POLSKI, jest nienaprawialna!

  Co znaczy, że masońsko/żydowski okupant terytorium Polski, od czasu pozorowanego powołania faktycznie nieistniejącej (pozornej) Konstytucji 3 Maja, do nadal, w żadnym okresie nie mógł sprawować skutecznie władzy na terytorium POLSKI (dawniej zwanej LECHIĄ), gdyż nie mógł wydać ani jednego ważnego aktu prawnego, spełniającego wymogi dokumentu urzędowego, będącego dowodem, na okoliczność jego treści.

  Żydowski okupant Polski, w zamian ważnego prawa, pozorował sprawowanie władzy administracyjnej na terytorium Polski, stosując wobec POLAKÓW podstępnie, w sposób zakamuflowany jurysdykcję talmudyczną, czyli prawa żydowskie talmudyczne (nakazy, zakazy) talmudu.

  Obecna tzw. Konstytucja RP, nie jest ważnym aktem prawnym, a tylko jest fikcją prawną.

  Żida duda, nie może zadawać POLAKOM pytania: czy obecna konstytucja podoba się POLAKOM!! Ponieważ Konstytucja RP jest bezskuteczna z powodów formalnych, czyli bez wzgledu na jej treść!

  W POLSCE od czasu wprowadzenia przez masonów/żydów pozornej (nieistniejącej) Konstytucji 3 Maja, nie było ważnego prawodawcy.

  „Fikcje prawne tworzone są przez prawodawcę i stosowane są w normalnym obiegu prawnym”.

  A to znaczy, że od dnia pozorowanego uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w POLSCE nie funkcjonuje system prawny!

  W Polsce pod masońsko/żydowską okupacją, wobec POLAKÓW podstępnie, nielegalnie stosowana jest jurysdykcja talmudyczna, zamiast prawa krajowego.

  „Innym błędem jest odnoszenie pojęcia fikcji prawnej do faktycznego funkcjonowania systemu prawnego”.

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  8 lutego 2018 at 21:44

  Oto jeden z przykładów reakcji na nasze emailowe rozsyłanie „Listu grzecznościowego….”
  Cyt.: „dziękuję ,drukuję .rozdaję .Barbara S.”
  BRAWO !!!
  Obecnie naszym wspólnym zadaniem jest przyjęcie ze zrozumieniem i radością tego doniosłego wydarzenia, podzielenie się tą dobrą nowiną z Rodakami i jednoczesne aktywne włączenie się w proces zmian na naszej prastarej Słowiańskiej-Lechickiej Ziemi: tworzenia od podstaw nowych systemów w Erze Dostatku.
  Obrałyśmy taki sposób komunikowania się z Wami, ponieważ nie posiadamy innej możliwości, bo wszystkie media są nadal kontrolowane przez korporacje, które OPPT-One Peoples Public Trust w 2012 r. uznał jako “nieistniejące” , “byłe”, zdeaktualizowane, zdelegalizowane ! W naszym wspólnym interesie jest aby ten nasz list grzecznościowy dotarł do każdej polskiej rodziny, więc uprzejmie prosimy o jego upowszechnianie !

  ———- Wiadomość przekazana dalej ———-
  Od: bs post.pl
  Data: 8 lutego 2018 12:29
  Temat: Re: Fwd: LIST GRZECZNOŚCIOWY DO SZEFÓW I POMOCNIKÓW KORPORACJI UZNANYCH PRZEZ OPPT ZA “NIEISTNIEJĄCE”.
  Do: bsonik@o2.pl, AUSTREVICIUS Petras , bdg@kprm.gov.pl, Niewolnicy Banków , Świątkowska Beata Radca Prawny , piotr augustynowicz , BLANCO LOPEZ Jose , Blazej.Parda@sejm.pl, bpu , Widera Teresa , Bartkowiak Artur , bm , Mariusz Augustynowicz , Andrzej Bugajski , tcichocki , Robert Brzoza , Anna Bańkowska , bp czerwinski , PIS BOGUSŁAW GOLEŃ , bip@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl, Margrete Auken , borzecznictwa@nsa.gov.pl, BRIANO Renata , Bogusia1981 , Brzózka poland , BMS MEDIA Wilhelm Makoś , Bohdan Szewczyk , Boguś Maśliński , Agencja A & D , Dariusz Benedykt Ciesielski , BENIFEI Brando , BUDA Daniel , bpms@wp.pl, ZPiT Blichowiacy , Krystyna Trzcińska , Biuro Poselskie Tadeusza Aziewicza , bgoczynski@yahoo.com.au, Henryk Bąkowicz , Bogdan Warchulski , azaba@fotojack.pl, TSAL-BHP Biuro Doradczo-Usługowe , Stopsyjonizmowi Bloga , „zygmunt.bialas” , bliskoludzi@ttv.pl, bhp@lodz.sa.gov.pl, „bs. sekretariat” , bpkownacki@wp.pl, Bogdan Bukowinski , „Krystyna. Brzewska” , Dmosin , Niewolnicy Banków , BALZ Burkhard , Boguslaw Homicki , „\”Budomix S.C. Wojciech Tyszkowski Stanisław Górski\”” , BRESSO Mercedes , Marian KURZAC BRAZYLIA , Łowicka Inicjatywa Obywatelska , bpjar@op.pl, Mariusz Blaszczak , DlaPolski TV – Informacje , bobinski@trybunal.gov.pl, Redakcja Barwy Bezprawia , bp tomasz kulesza , bip@policja.katowice.pl, Bardoński Wojciech , bp lukow , budzilo@trybunal.gov.pl, amstel bieer , „REKTOR UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO PROF. MAREK BOJARSKI” , Patryk JAKI – Poseł na Sejm RP , BUCHNER Klaus , Krzysztof Chudek , „Bukiel, Krzysztof” , BRIOIS Steeve , BenedyktDariusz , „akcjespoleczne.blog” , Jerzy Zięba , bpos.tk@wp.pl, Maria Znyk , bpdm@kprm.gov.pl, Bogdan Warzecha , „\”Safiejko-Sielska Bogusława (BKA)\”” , „\”Budowa Łowicz Sp. z o.o.\”” , bhpk.lew@wp.pl, Boguś , Freytag Bogdan , ZPiT Bielsko , bgraszka , „\”J. Bizoń\”” , barbara.stenholm@gmail.com, Mieczysław Augustyn , Bob Kordecky

  dziękuję ,drukuję .rozdaję .Barbara S.

  Dnia 1 lutego 2018 o 12:21 Łowicka Inicjatywa Obywatelska napisał(a):

  UWAGA !!! KLUCZOWE, NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA NA ZIEMI SĄ BLOKOWANE PRZEZ KARTEL MEDIALNY BĘDĄCY NA USŁUGACH ZDELEGALIZOWANEJ WŁADZY TRÓJ-KORONY Z SATANISTYCZNYM WATYKANEM NA CZELE !!!

  Przedstawiciele zdelegalizowanych korporacji pilnują aby nasze wystąpienie pt.:”List grzecznościowy do szefów i pomocników korporacji uznanych przez OPPT za „nieistniejące” „nie przedostał się do powszechnej publicznej wiadomości, więc za każdą próbą jego upowszechniania w internecie jesteśmy natychmiast blokowane pod absurdalnym zarzutem nadmiernej aktywności łamiącej regulamin. Próba ponownego upowszechniania na facebook pod profilem „Honorata Honorowa” zakończyła się natychmiasowym zablokowaniem. (Łowicz, 31.01.2018r.)

  Polubienie

   
 6. wojdabejda

  11 lutego 2018 at 12:03

  Eter TV , kim Ty naprawdę jesteś, bo nie pokazałeś swojego dowodu osobistego tak jak Sanjaya ? Nie boisz się „dawać na talerz służbom” ? Powielasz tematy już powszechnie znane i nie dajesz żadnych wskazań ! Odwracasz uwagę od najważniejszych spraw, a tą jest wiadomość o tym, że wszyscy zostalismy uwolnieni z tego niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, uwolnieni z jarzma prawa kanoniczno-morskiego ! Od tej chwili posiadasz te informację i jeżeli nie będziesz jej upowszechniał to tym samym dasz dowód na to, że działasz dla ciemnej strony mocy ! Masz szansę stanąć po właściwej stronie uwolnionej 25.12.2012r. Ludzkości !

  Maria Znyk
  vor 13 Minuten
  Z radością i uśmiechem rozpowszechniajmy na wszelkie sposoby list grzecznościowy, aby prawda o upadku niewolniczego systemu dotarła do każdej polskiej rodziny ! https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/

  Maria Znyk
  vor 12 Minuten (bearbeitet)
  Obszerniejszy komentarz na ten temat został przed chwilą zablokowany, co tym bardziej dowodzi, że jest to najważniejsza informacja ale niewygodna dla służb okupanta !

  Maria Znyk
  vor 19 Minuten (bearbeitet)
  Z radością, uśmiechem rozpowszechniajmy na wszelkie sposoby ( m.in. jako niewidzialna ręka wrzucajaca wydruki listu grzecznościowego) prawdę o upadku prywatnego niewolniczego światowego systemu władzy trój-Korony z szatanistycznym Watykanem na czele ! Jesteśmy wolni od jarzma talmudycznego prawa kanoniczno-morskiego !
  https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/
  Maria Znyk
  vor 1 Sekunde
  Uczmy się pozytywnego kreowania rzeczywistości ! O to powinien również zabiegać eter Tv i wziąść pod uwagę aby ze swojego słownika wyrzucił słowa niosące negatywne przekazy ! („broń” w tytule, a dlaczego nie; ” zwyciężamy poprzez śmiech” ???)
  Energy Roscouse słusznie pisze: „W obecnym czasie podstawa to kreacja naszej rzeczywistości! Pozytywne kreowanie rzeczywistości daje gwarancję że żadnego negatywnego aspektu w naszym życiu. Wyrzućcie z waszych slowników słowo „nie” gdyż nie jest odbierane przez podświadomość. Przykład: „nie jestem chory” zostaje „jestem chory”. Już lepiej mówić „jestem zdrowy”. To jeden z bardzo ważnych elementów kreowania pozytywnej rzeczywistości.”

  Maria Znyk
  vor 1 Sekunde
  Niespodziewanie głosisz zasadę oszusta Owsiaka „róbta co chceta” , pomimo wcześniejszej krytyki tego „aktora” rzekomo zmuszanego do dalszej działalności w interesie nieznanych grup interesów. Zostaliśmy uwolnieni z systemu kłamstw, obłudy, chaosu a Eter TV na nowo pod hasłami wolności wprowadza chaos i rozsiewa zwatpienie i beznadzieję , pomimo dobrej nowiny : Wszyscy jesteśmy wolni do 25.12.2012r. z prawem równego udziału w podziale i dostępie do dóbr Matki Ziemi !

  Maria Znyk
  vor 25 Minuten (bearbeitet)
  Wielką niekonsekwencją jest, wbrew temu co wcześniej głosił „Eter”, nawoływanie do tworzenia wiosek katolickich, skoro kościoły zostały na zawsze zdelegalizowane, tak samo jak wszystkie inne korporacje występujące na scenie teatru politycznej obłudy i fałszu.

  Maria Znyk
  vor 1 Sekunde
  Wszystkie tzw. anty-agenturalne kanały jak Eter , Jasna Strona Mocy i wiele innych to nowa wersja, nowa taktyka okupanta do wprowadzania garnituru zastępczego do dezinformowania Polaków i powstrzymywania zjednoczenia się wszystkich Polaków w celu pozbycia się okupanta, który uruchomił w Modlinie korytarz humanitarny dla Zydów z Izraela do Polski, pomimo, że oficjalnie Nathanjahu wzywa wszystkich żydów z Europy do przyjazdu do Izraela.
  @laweta34
  Znalezione w sieci…
  …cyt.”Lotnisko w Modlinie zostalo specjalnie wybudowane do odbioru zydow z Izraela. Ruch od conajmniej 3 tyg wzmozony 2-krotnie. Widac to z obserwacji z mojego podworka z widokiem na pas startowy. Korytarz ” humanitarny” dziala pelna para !…”

  Maria Znyk
  vor 7 Minuten (bearbeitet)
  Agenci mówią o innych swoich kolegach, że mają podkręcane liczniki a okazuje się , że ten kto o tym mówi sam ma podkręcane liczniki ! Tak więc służby okupanta dwoją się i troją aby siać zamęt wśród Polaków ! Jednak Polacy -Słowianie-Polachy mają swój rozum, wrodzoną inteligencję, błyskotliwość, dodatkowy zmysł, wyczucie by od razu rozpoznać kto jest kim. Polacy śmieją się z takich dezinformatorów, którzy sami się wzajemnie demaskują , ośmieszają, kompromitują, bo zapewne mają już dość trwania w upadłym niewolniczym systemie. Ha, ha, ha
  Na domiar każą nam zakładać następne kanały na youtube, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie ! My Polacy-Polachy mamy swoje sposoby komunikowania się ! Nam wystarczy jeden list, ktory dotrze do każdego domu ! Nam wystarczy prosty przekaz : JESTEŚMY WOLNI OD OKUPANTA !!!
  Oto dowód na podkręcanie licznika:
  https://zapodaj.net/136563a3445b0.jpg.html

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  11 lutego 2018 at 19:56

  Laweta

  @laweta34
  4 godz.4 godziny temu
  Więcej
  Znalezione w sieci…

  …cyt.”Lotnisko w Modlinie zostalo specjalnie wybudowane do odbioru zydow z Izraela. Ruch od conajmniej 3 tyg wzmozony 2-krotnie. Widac to z obserwacji z mojego podworka z widokiem na pas startowy. Korytarz ” humanitarny” dziala pelna para !…”

  Polubienie

   
 8. wojdabejda

  12 lutego 2018 at 20:46

  Maria Znyk
  vor 1 Sekunde
  Jerzy Zięba mówi cyt. „Ludzie patrzą a nie widzą ” a przecież Pan Jurek się do tych ludzi zalicza, no chyba , że nie….??? Niepodważalnym faktem jest, że Pan Jerzy Zięba i nie tylko on, ale także Janusz Zagórski czytają nasze informacje o uzurpatorach we władzach wszelkich szczebli w Polsce, widzą dowody na przejęcie naszego Słowiańskiego-Lechickiego terytorium przez żydowskiego okupanta a jednak udają, że nie wiedzą, że nie widzą, że nie czytają, że nie rozumieją co do nich piszemy, co rozpowszechniamy na wszelkie sposoby !!! Czy tak trudno Wam powiedzieć całą prawdę o okupancie- ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZYSTĘPCZEJ PRYWATNYCH FIRM HANDLOWYCH-KORPORACJI, SYMULUJĄCYCH INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I KOŚCIELNE , o okupancie, który sam przyznał się do braku legitymacji Suwerena do prawa do zajmowania stanowisk, sprawowania urzędów, o okupancie, który doskonale wie, że został zdelegalizowany przez OPPT 25.12.2012r. (Paradygmat Report )
  www. wojdabejda.wordpress.com
  https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/

  Maria Znyk
  Maria Znyk
  vor 4 Minuten (bearbeitet)
  Pan J. Zięba oszukuje sam siebie i ośmiesza się stwierdzeniem : cyt.”polityka w ogóle mnie nie interesuje” a to przecież polityka decyduje o szczepieniach, o procedurach medycznych będących medyczną inkwizycją ! To aktorzy ze sceny polityczno-religijnej, marionetki NWO dokonują eksperymentów a raczej z premedytacją wprowadzają depopulację, handlują chorobami=okaleczają i uśmiercaja na raty Polaków a także inne narody Świata za wyjątkiem żydów w Izraelu i innych krajach !

  https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/
  LIST GRZECZNOŚCIOWY DO SZEFÓW I POMOCNIKÓW KORPORACJI UZNANYCH PRZEZ OPPT ZA “NIEISTNIEJĄCE”.
  Do szefów i pomocników prywatnych firm handlowych-korporacji symulujących instytucje państwowe wszelkich szczebli występujących na scenie polityczno-religijnej jako sądy, prokuratury, policja, wojsko, tajne służby, urzędy centralne, wojewódzkie, miejskie, gminne, firmy komornicze, firmy windykacyjne, biura adwokackie i notarialne, banki, spółki “skarbu państwa”, firmy pocztowe, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, placówki “służby zdrowia”, placówki kulturalne, placówki szkolne, instytucje unijne, instytucje kościelne, itd…

  Mamy zaszczyt i honor, jako osoby naturalne będące cząstką Boga-Stwórcy i jednocześnie jako osoby wolne, bo bezwarunkowo, nieodwołalnie, obowiązkowo, bezapelacyjnie, obligatoryjnie uwolnione 25.12. 2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem, zwracać się do Was z listem grzecznościowym, uprzejmie informującym Was o tym, że Wy również zostaliście, tak jak my i cała Ludzkość uwolnieni z jarzma niewoli talmudycznego prawa kanoniczno-morskiego, powszechnie stosowanego na nieświadomych mieszkańcach naszej Matki Ziemi !
  http://alexjones.pl/tos/tos-na-biezaco/item/1258-one-peoples-public-trust
  https://kosmiczneujawnienie.com/2017/11/22/nadchodza-ogromne-zmiany-cz-iii/
  Obecnie naszym wspólnym zadaniem jest przyjęcie ze zrozumieniem i radością tego doniosłego wydarzenia, podzielenie się tą dobrą nowiną z Rodakami i jednoczesne aktywne włączenie się w proces zmian na naszej prastarej Słowiańskiej-Lechickiej Ziemi: tworzenia od podstaw nowych systemów w Erze Dostatku.
  Obrałyśmy taki sposób komunikowania się z Wami, ponieważ nie posiadamy innej możliwości, bo wszystkie media są nadal kontrolowane przez korporacje, które OPPT-One Peoples Public Trust w 2012 r. uznał jako “nieistniejące” , “byłe”, zdeaktualizowane, zdelegalizowane ! W naszym wspólnym interesie jest aby ten nasz list grzecznościowy dotarł do każdej polskiej rodziny, więc uprzejmie prosimy o jego upowszechnianie !
  Uprzejmie Was informujemy, że One Peoples Public Trust (OPPT) wykluczyła w zgodzie z międzynarodowym prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych. Kontrolowane przez korporacje “Rządy” oraz media odmawiają ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów! Wszystkie “Rządy” na świecie, w tym w Polsce, to także korporacje, które są winne oszustw, zdrady oraz niewolnictwa ! Zgodnie z prawem międzynarodowym OPPT występowało do rządów-korporacji w imieniu całej zniewolonej Ludzkości nazywanej “Jednością Istnienia Ludzkiego” o naprawienie szkód za wszystkie przestępstwa.
  cyt. :
  “Wybrali oni wykluczenie i położenie kresu korporacjom, bankom oraz rządom współodpowiedzialnym oraz skonfiskowanie wszystkich aktywów oraz całej infrastruktury należącej do tych jednostek, włączając w to całe złoto i srebro utrzymywane jako własność systemu bankowego i oddanie tych wszystkich dóbr w ręce Jedności Istnienia Ludzkiego.”
  Ponadto uprzejmie informujemy, że od 02.11.2014r. najwyższą władzę zwierzchnią sprawuje Suweren- Słowiański Naród Polski na mocy Proklamacji napisanej przez Tadeusza Cichockiego w imieniu i w interesie każdego Suwerena-Polaka-Polacha ! Wszystkie Wasze działania jako pracowników tych korporacji są nielegalne, bezprawne, bezskuteczne na mocy uwolnienia dokonanego przez OPPT jak też ma mocy prawa Suwerena: Proklamacji z 02.11.2014 r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Słowiański Naród Polski oraz Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce.
  http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf, http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf
  Uprzejmie informujemy Was, że odpowiadacie prywatnie do trzeciego pokolenia za szkody wyrządzone osobom obligatoryjnie uwolnionym 25.12.2012 r. poprzez Paradygmat Report opublikowany przez OPPT jak też na mocy prawa Suwerena napisanego przez Tadeusza Cichockiego, po przyznaniu się Waszych przełożonych do braku niepodważalnych dowodów na prawo do sprawowania urzędów, zajmowania stanowisk !
  https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/
  Uprzejmie prosimy Was o przyjęcie do wiadomości, że nie macie prawa działać w imieniu władzy, która nie istnieje, władzy która była a zgodziła się zostać zdelegalizowaną, uznaną za nieaktualną, nieistniejącą ! Dalsze Wasze działanie na rzecz iluzji państwa działa na Waszą niekorzyść ! Stańcie się orędownikami pozytywnych zmian i działajcie w imię dobra powszechnego poprzez wcielanie w życie zasad Boskiego Prawa Naturalnego !
  Jesteśmy zobligowane uprzejmie poinformować Was, że również zdelegalizowanymi, zdeaktualizowanymi są jednostki kościołów wszystkich wyznań ! Wszystkie instytucje kościelne to także korporacje upadłego niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele !
  https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/ http://itccs-polski.blogspot.de/2014/04/najnowsze-wiadomosci.html
  Delegalizacja na zawsze kościołów nastąpiła nie tylko poprzez Paradygmat Report ogłoszony przez OPPT w dniu 25.12.2012r. ale także dodatkowo poprzez Orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa z dnia 18.04.2014 r. wraz z ogłoszeniem wyroków kary dożywotniego więzienia i konfiskaty mienia, wydanych na papieży: Benedykta XVI i Franciszka II za udział w mordach rytualnych, w handlu dziećmi oraz inne przestępstwa przeciwko Ludzkości.
  Maria i Teresa z domu Znyk
  POLSKI RUCH OPORU
  Łowicz, 30.01.2018 r.

  Zdzisław Najmrodzki
  Zdzisław Najmrodzki
  vor 39 Minuten
  Jerzy Zięba przedstawia się publicznie jako hipnoterapeuta kliniczny w Stanach Zjednoczonych i w Australii, a także magister inżynier, absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie(studia w latach 1976–1981)[1], jednakże listy absolwentów oraz prac dyplomowych z tamtego okresu nie zostały upublicznione, a sam zainteresowany nie przedstawił publicznie dokumentów potwierdzających ukończenie powyższych studiów[1][10]. W 1982 roku wyemigrował do Niemiec, gdzie pracował w saunie, sprzątał restauracje i pracował jako elektryk w masarni[5], a rok później do Australii, gdzie spędził 22 lata i pracował m.in. jako kucharz, nurek, hipnoterapeuta, wykładowca nawigacji w szkole lotniczej oraz inżynier przy produkcji maszyn górniczych[11], a następnie zajmował się marketingiem[5]. Naturopatią zainteresował się w latach 90. XX wieku po przeczytaniu książki „Tłuste życie” Jana Kwaśniewskiego, twórcy diety Kwaśniewskiego[11][5]. Komitet Terapii Polskiej Akademii Nauk uznał tę dietę za wybitnie szkodliwą, wydając w 1999 roku oświadczenie o treści: „Wszystkie dotychczasowe duże programy badawcze wykazały, że ograniczenie w diecie tłuszczów zwierzęcych, mięsa wieprzowego, a zwiększenie podaży jarzyn i owoców oraz zmniejszenie kaloryczności diety – zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi, ogranicza zapadalność na chorobę niedokrwienną, zawał serca, udar mózgu oraz przedłuża życie współczesnego człowieka. Komitet Terapii uznaje dietę optymalną Jana Kwaśniewskiego za wybitnie szkodliwą dla zdrowia”[12]. Zięba nie uwierzył w tę opinię i przyjął teorię spiskową, jakoby norma cholesterolu została sztucznie zaniżona, żeby koncerny farmaceutyczne sprzedawały więcej leków obniżających cholesterol[5].

  W 2003 roku wrócił do Polski

  WKRUSS
  WKRUSS
  vor 39 Minuten
  Większość wypowiedzi seniora to skargi na różne osoby, zjawi­ska, wydarzenia.
  Senior przedstawia siebie jako osobę bez wad i bez zarzutu. Bardzo chętnie przypisuje innym swoje negatywne cechy charak­teru-Tak panie senior?-Duzo witaminy B3 i przejdzie.)))

  1

  Jerzy Zięba
  Jerzy Zięba
  vor 27 Minuten
  Wikipedia? :-))))))))))))))))))))))) gratuluję źródła :-)))))))

  3

  WKRUSS
  WKRUSS
  vor 25 Minuten
  Nie …..to piosenka ktora nagralem pod wplywem pana audycji.))))-Pozdrawiam.

  WKRUSS
  WKRUSS
  vor 20 Minuten
  A…………..to nie do mnie -sorry….Pomylilem…

  Przemo Abcde
  Przemo Abcde
  vor 4 Minuten
  Zdzisiu, ale błysnąłeś!
  Dowiodłeś wszystkim, że masz rozległą wiedzę informatyczną, bo:
  1. Potrafisz znaleźć info w Wikipedii.
  2. Opanowałeś myszkę do tego stopnia, że potrafisz kopiować i wklejać. (Nie posądzam Cię o to, że zapamiętałeś skróty klawiaturowe typu CTRL + C, CTRL +V).

  TriGerTDM
  TriGerTDM
  vor 2 Minuten
  Hahaha typowe uproszczenie ,brak jakich kolwiek faktów . Typowe kopiuj wklej z wiocha.pl

  Maria Znyk
  Maria Znyk
  vor 1 Sekunde
  Pan J. Zięba oszukuje sam siebie i ośmiesza się stwierdzeniem : cyt.”polityka w ogóle mnie nie interesuje” a to przecież polityka decyduje o szczepieniach, o procedurach medycznych będących medyczną inkwizycją ! To aktorzy ze sceny polityczno-religijnej, marionetki NWO dokonują eksperymentów a raczej z premedytacją wprowadzają depopulację, handlują chorobami=okaleczają i uśmiercaja na raty Polaków a także inne narody Świata za wyjątkiem żydów w Izraelu i innych krajach !

  https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/
  LIST GRZECZNOŚCIOWY DO SZEFÓW I POMOCNIKÓW KORPORACJI UZNANYCH PRZEZ OPPT ZA “NIEISTNIEJĄCE”.
  Do szefów i pomocników prywatnych firm handlowych-korporacji symulujących instytucje państwowe wszelkich szczebli występujących na scenie polityczno-religijnej jako sądy, prokuratury, policja, wojsko, tajne służby, urzędy centralne, wojewódzkie, miejskie, gminne, firmy komornicze, firmy windykacyjne, biura adwokackie i notarialne, banki, spółki “skarbu państwa”, firmy pocztowe, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, placówki “służby zdrowia”, placówki kulturalne, placówki szkolne, instytucje unijne, instytucje kościelne, itd…

  Mamy zaszczyt i honor, jako osoby naturalne będące cząstką Boga-Stwórcy i jednocześnie jako osoby wolne, bo bezwarunkowo, nieodwołalnie, obowiązkowo, bezapelacyjnie, obligatoryjnie uwolnione 25.12. 2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem, zwracać się do Was z listem grzecznościowym, uprzejmie informującym Was o tym, że Wy również zostaliście, tak jak my i cała Ludzkość uwolnieni z jarzma niewoli talmudycznego prawa kanoniczno-morskiego, powszechnie stosowanego na nieświadomych mieszkańcach naszej Matki Ziemi !
  http://alexjones.pl/tos/tos-na-biezaco/item/1258-one-peoples-public-trust
  https://kosmiczneujawnienie.com/2017/11/22/nadchodza-ogromne-zmiany-cz-iii/
  Obecnie naszym wspólnym zadaniem jest przyjęcie ze zrozumieniem i radością tego doniosłego wydarzenia, podzielenie się tą dobrą nowiną z Rodakami i jednoczesne aktywne włączenie się w proces zmian na naszej prastarej Słowiańskiej-Lechickiej Ziemi: tworzenia od podstaw nowych systemów w Erze Dostatku.
  Obrałyśmy taki sposób komunikowania się z Wami, ponieważ nie posiadamy innej możliwości, bo wszystkie media są nadal kontrolowane przez korporacje, które OPPT-One Peoples Public Trust w 2012 r. uznał jako “nieistniejące” , “byłe”, zdeaktualizowane, zdelegalizowane ! W naszym wspólnym interesie jest aby ten nasz list grzecznościowy dotarł do każdej polskiej rodziny, więc uprzejmie prosimy o jego upowszechnianie !
  Uprzejmie Was informujemy, że One Peoples Public Trust (OPPT) wykluczyła w zgodzie z międzynarodowym prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych. Kontrolowane przez korporacje “Rządy” oraz media odmawiają ogłoszenia swojego własnego zgonu z oczywistych powodów! Wszystkie “Rządy” na świecie, w tym w Polsce, to także korporacje, które są winne oszustw, zdrady oraz niewolnictwa ! Zgodnie z prawem międzynarodowym OPPT występowało do rządów-korporacji w imieniu całej zniewolonej Ludzkości nazywanej “Jednością Istnienia Ludzkiego” o naprawienie szkód za wszystkie przestępstwa.
  cyt. :
  “Wybrali oni wykluczenie i położenie kresu korporacjom, bankom oraz rządom współodpowiedzialnym oraz skonfiskowanie wszystkich aktywów oraz całej infrastruktury należącej do tych jednostek, włączając w to całe złoto i srebro utrzymywane jako własność systemu bankowego i oddanie tych wszystkich dóbr w ręce Jedności Istnienia Ludzkiego.”
  Ponadto uprzejmie informujemy, że od 02.11.2014r. najwyższą władzę zwierzchnią sprawuje Suweren- Słowiański Naród Polski na mocy Proklamacji napisanej przez Tadeusza Cichockiego w imieniu i w interesie każdego Suwerena-Polaka-Polacha ! Wszystkie Wasze działania jako pracowników tych korporacji są nielegalne, bezprawne, bezskuteczne na mocy uwolnienia dokonanego przez OPPT jak też ma mocy prawa Suwerena: Proklamacji z 02.11.2014 r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Słowiański Naród Polski oraz Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce.
  http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf, http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf
  Uprzejmie informujemy Was, że odpowiadacie prywatnie do trzeciego pokolenia za szkody wyrządzone osobom obligatoryjnie uwolnionym 25.12.2012 r. poprzez Paradygmat Report opublikowany przez OPPT jak też na mocy prawa Suwerena napisanego przez Tadeusza Cichockiego, po przyznaniu się Waszych przełożonych do braku niepodważalnych dowodów na prawo do sprawowania urzędów, zajmowania stanowisk !
  https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/
  Uprzejmie prosimy Was o przyjęcie do wiadomości, że nie macie prawa działać w imieniu władzy, która nie istnieje, władzy która była a zgodziła się zostać zdelegalizowaną, uznaną za nieaktualną, nieistniejącą ! Dalsze Wasze działanie na rzecz iluzji państwa działa na Waszą niekorzyść ! Stańcie się orędownikami pozytywnych zmian i działajcie w imię dobra powszechnego poprzez wcielanie w życie zasad Boskiego Prawa Naturalnego !
  Jesteśmy zobligowane uprzejmie poinformować Was, że również zdelegalizowanymi, zdeaktualizowanymi są jednostki kościołów wszystkich wyznań ! Wszystkie instytucje kościelne to także korporacje upadłego niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele !
  https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/ http://itccs-polski.blogspot.de/2014/04/najnowsze-wiadomosci.html
  Delegalizacja na zawsze kościołów nastąpiła nie tylko poprzez Paradygmat Report ogłoszony przez OPPT w dniu 25.12.2012r. ale także dodatkowo poprzez Orzeczenie Międzynarodowego Trybunału Karnego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa z dnia 18.04.2014 r. wraz z ogłoszeniem wyroków kary dożywotniego więzienia i konfiskaty mienia, wydanych na papieży: Benedykta XVI i Franciszka II za udział w mordach rytualnych, w handlu dziećmi oraz inne przestępstwa przeciwko Ludzkości.
  Maria i Teresa z domu Znyk
  POLSKI RUCH OPORU
  Łowicz, 30.01.2018 r.

  Polubienie

   
 9. wojdabejda

  16 lutego 2018 at 20:25

  Polubienie

   
 10. wojdabejda

  16 lutego 2018 at 20:30

  crown-copyright-in-information-age.pdf/

  Polubienie

   
 11. Piotr Światły

  22 kwietnia 2018 at 21:20

  †__†__† Katolicyzm to sekta i głosi Herezję [pozmieniali Boże przykazania, a jedno nawet usunęli z Dekalogu] – a za to Bóg nakazywał zabijać [Jezus nie zniósł kary śmierci – ani żadnego innego prawa, które dał Bóg Ojciec – a jako, że się głosił Synem Boga Ojca – za tą herezję w oczach Judaistów został przez nich zabity – tak jak nakazuje to prawo Boga Ojca !!!]. Katolicyzm pozmieniał i powybierał pod siebie, robiąc z Boga idiotę bo niby katolicyzm wie lepiej [sam papież uważa, że zastępuje Boga na ziemi (i jest nieomylny, co potwierdza pismem i podpisem) – co jest kolejną herezją]. Na poniższej stronie na dole możecie pobrać darmową książkę na ten temat:
  https://sites.google.com/view/11-przykazanie/

  Polubienie

   
 12. Piotr Światły

  22 kwietnia 2018 at 21:24

  †__†__† Katolicyzm to sekta i głosi Herezję [pozmieniali Boże przykazania, a jedno nawet usunęli z Dekalogu] – a za to Bóg nakazywał zabijać [Jezus nie zniósł kary śmierci – ani żadnego innego prawa, które dał Bóg Ojciec – a jako, że się głosił Synem Boga Ojca – za tą herezję w oczach Judaistów został przez nich zabity – tak jak nakazuje to prawo Boga Ojca !!!]. Katolicyzm pozmieniał i powybierał pod siebie, robiąc z Boga idiotę bo niby katolicyzm wie lepiej [sam papież uważa, że zastępuje Boga na ziemi (i jest nieomylny, co potwierdza pismem i podpisem) – co jest kolejną herezją]. Na poniższej stronie na dole możecie pobrać darmową książkę na ten temat:
  https://sites.google.com/view/11-przykazanie/strona-g%C5%82%C3%B3wna

  Polubienie

   
 13. wojdabejda

  27 kwietnia 2018 at 20:00

  Maria Znyk
  4 dni temu
  „Kolaborowanie z nielegalnymi organami w państwie i utrwalanie ich funkcjonowania, stosowanie się do zapisów prawa nielegalnego, łamanie zapisów prawa najwyższej rangi wydanego przez Zwierzchnika Władzy w RP, …, nosi znamiona zbrodni – zamachu stanu na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego – art. 127. § 1 Kodeksu karnego …” http://www.zawodowy-polak.pl/TC-PGNiG-2018.04.04.pdf

  Maria Znyk
  Maria Znyk
  2 tygodnie temu
  „Kolaborowanie z nielegalnymi organami w państwie i utrwalanie ich funkcjonowania, stosowanie się do zapisów prawa nielegalnego, łamanie zapisów prawa najwyższej rangi wydanego przez Zwierzchnika Władzy w RP, …, nosi znamiona zbrodni – zamachu stanu na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego – art. 127. § 1 Kodeksu karnego …” http://www.zawodowy-polak.pl/TC-PGNiG-2018.04.04.pdf

  Maria Znyk
  2 tygodnie temu
  https://wojdabejda.wordpress.com/2017/12/18/ostrzezenie-przed-stop-nop/

  Jozef Chlopecki
  2 tygodnie temu
  We wszystkich krajach gdzie wystepuja N O P Y istnieja instytucje ktore zajmuja sie edukacja spoleczenstwa a wiec mowienia prawdy o potencjalnych zagrozeniach a skoro tak to Stop Nop ma prawo do protestowania i informowania nieswiadomych rodzicow odnosnie niewatpliwych powiklan poszczepiennych

  Maria Znyk
  2 tygodnie temu (edytowany)
  Czy mówienie o NOP zmieniło systuację, czy edukacja społeczeństwa w tym zakresie spowodowała wycofanie się żydowskiego okupanta z ludobójczych procedur medycznych ? Nie, wręcz przeciwnie okupant wprowadził wbrew logice, zdrowemu rozsądkowi, przymus szczepionkowy dla Polaków, bo zydów to nie dotyczy ! Stop NOP jest kontrolowanym przez okupanta sprzeciwem z ktorego nic dobrego nie wynikło i nie wyniknie oprócz wylansowania fałszywych obrońców, mających aspiracje polityczne a działających na łańcuszku służb żydowskiego okupanta !

  wiking ian
  2 tygodnie temu
  Maria Znyk. Pani Mario mam pytanie ; co Pani lub Pani organizacja robi w sprawie zakazu szczepień ? Według mnie to co robi dr. Czerniak , organizacja STOP NOP i inni robią bardzo wiele dla uświadomienia ludzi !!

  Maniek K
  2 tygodnie temu (edytowany)
  wiking ian Pani Maria to takie gadania po to aby sobie ulżyć. ŚW. JPII mówił nie pamietam kto to cytował z jego biografii ,że jak chcesz coś zmienić w kościele musisz zajść wysoko, szeregowca nikt nie słucha!. Polityka z programem tylko i wyłącznie z naciskiem na pilnowanie polskiego interesu narodowego od samego dołu jest następnym celem po tej edukacji.

  Maria Znyk
  2 tygodnie temu (edytowany)
  Maria Znyk i jej siostra Teresa zrobiły co mogły aby uświadamiać Polaków, dają wskazania, zalecenia dla każdego Słowianina Polacha ! Nie robimy takich występów jak Hubert Czerniak, bo byłoby to dla nas narażeniem się na niebezpieczeństwa ze strony służb okupanta, które wielokrotnie dokonały zamachu na nasze zdrowie i życie ! Jesteśmy wciąż inwigilowane i prześladowane zarówno w internecie jak i w miejscu zamieszkania !

  Broniłyśmy Naród Polski i Polskę, (będącą w stanie zawieszenia bytu od 1927 r.) przed wszelkimi zagrożeniami na forum międzynarodowym, w tym przed gorączką gazową gazu łupkowego – łapówkowego, przed GMO, Chemtrails, toksycznymi podzielnikami ciepła, przejmowaniem wodociągów przez żydowskie firmy serwujące tosyczne dodatki do wody pitnej. Powstrzymałyśmy budowę wiertni gazu łupkowego na osiedlu w Łowiczu, jak też wprowadzenie toksycznych podzielników ciepła w Łowiczu, budowę małych elektrowni wodnych na rzecze Bzurze, Zdemaskowałyśmy instytucje żydowskiego okupanta, zdemaskowałyśmy udział kościoła w niszczeniu Polskiej Ziemi i w ludobójstwie na Narodzie Polskim !

  Dałam Hubertowi wykładnię prawną o żydowskim okupancie, o prywatnej firmie handlowej występującej jako ministerstwo zdrowia, działającej w grupie przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i kościelne, zarejestrowanych w UPIK w Waszyngtonie. Ministerstwo to jest zarejestrowane jako firma religijna. Tak więc w imię interesów religijnych Watykanu trwa holokaust na Narodzie Polskim. O tym Wam nie powie Hubert, więc kim on jest ? Dezinformator, agent, albo nie-Polak ???

  Maria Znyk
  2 tygodnie temu
  „Kolaborowanie z nielegalnymi organami w państwie i utrwalanie ich funkcjonowania, stosowanie się do zapisów prawa nielegalnego, łamanie zapisów prawa najwyższej rangi wydanego przez Zwierzchnika Władzy w RP, …, nosi znamiona zbrodni – zamachu stanu na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego – art. 127. § 1 Kodeksu karnego …” http://www.zawodowy-polak.pl/TC-PGNiG-2018.04.04.pdf

  Polubienie

   
 14. lowobywatel

  31 Maj 2019 at 21:21

  Reblogged this on lowobywatel.

  Polubienie

   
 15. Wolni Słowianie

  15 Maj 2020 at 23:45

  Dekrety i wszelkie deklaracje wydawane przez Tadeusza Cichockiego nie mają żadnej mocy prawnej, bo Cichocki nie jest przedstawicielem legalnych polskich władz. Równie dobrze ja także mógłbym sobie wydać jakieś dekrety. Moc obowiązującą ma dziś jedynie konstytucja kwietniowa z 1935 r., której nie zniosły następne konstytucje oraz dekrety wydane przez prezydenta Mościckiego tuż przed II wojną światową i tuż po jej wybuchu. Jednym z tych dekretów jest dekret o nieważności aktów prawnych wydawanych przez władze okupacyjne na terytorium Polski. Ponieważ III RP to korporacja, państwo nielegalne, więc władze III RP są władzami okupacyjnymi czyli prawo przez nie uchwalane jest nielegalne. Konstytucja z 1997 r. również jest nielegalna. Obecnie jedynym przedstawicielem legalnych władz jest prezydent II RP Jan Potocki. Tylko on ma prawo na mocy konstytucji kwietniowej z 1935 r. wydawać dekrety.

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   17 Maj 2020 at 23:27

   Mason Potocki wybrany przez Masona Skotnickiego i powołujący się na masońską konstytucję z 1935 r. nie jest i nie może być legalnym przedstawicielem Słowiańskiego Narodu Polskiego-Lechitów !

   Polubienie

    

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: