RSS

ZASTOPUJMY UŚMIERCANIE I OKALECZANIE DOKONYWANE NA ZLECENIE LUDOBÓJCÓW Z NWO!!!

23 List

Łowicz, 23.11.2017r.

Drodzy Rodacy, Słowianie-Polacy-Polachy !

Uzurpatorzy, fałszerze, oszuści z prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta, symulujący instytucje państwowe Polski, będącej w stanie zawieszenia bytu od 1927r. , oraz handlarze (ludźmi, niebem, piekłem, ziemią) z instytucji kościelnych zdelegalizowanego 18.04.2014r. na zawsze kościoła katolickiego z satanistycznym Watykanem na czele, zuchwale uczestniczą  w holokauście-ludobójstwie  na Słowiańskim Narodzie Polskim !

Okaleczanie, uśmiercanie Polaków dokonuje się w „majestacie” nieważnego, bezskutecznego, nielegalnego prawa narzuconego przez wrogie nam Słowianom-Polakom-Polachom światowe elity żydowskie, mające w swoich szponach marionetki odgrywające teatr fałszu i obłudy na scenie polityczno-religijnej.

POLSKI RUCH OPORU WZYWA DO:

 • unikania kontaktów w osobami narodowości żydowskiej, osobami wychowywanymi na rasistowskim talmudzie, w pogardzie dla nie żydów, nazywanych przez nich gojami. Jest to wstępem do wypełnienia testamentu znawcy talmudu księdza profesora Stanisława Trzeciaka, który stwierdza: że aby Polskę wznieść wzwyż trzeba z Polski ydów wysiedlić jako element szkodliwy. Link:” Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce ”   http://trzcinska.neon24.pl/post/106373,plik-pdf-talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce-ks-dr-stanislaw-trzeciak
 • bojkotu  referendum i wyborów  zuchwale fałszowanych na różne sposoby przez okupanta
 • nie wnoszenia żadnych  opłat, podatków czy danin na rzecz okupanta, zgodnie z art.6 Dekretu Narodu Polskiego. W przypadku jakichkolwiek restrykcji, sankcji czy kar, zajęć komorniczych  mamy bezwzględne prawo do bezpośredniej obrony koniecznej, łącznie z użyciem broni !  Link: “Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa”   http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
 • stosowania bezpośredniej  obrony koniecznej zgodnie art.7 i art. 8, Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce  w sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia na wskutek restrykcji żydowskiego okupanta, który pomimo wielokrotnych wezwań do ustąpienia nadal zajmuje stanowiska we władzach wszelkich szczebli w Polsce.

https://wojdabejda.wordpress.com/2015/08/12/165/

 • szerokiego upowszechniania informacji o zdelegalizowaniu w 2014r. kościołów na świecie i o wyrokach na papieży, wydanych przez Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa,

 • szerokiego upowszechniania informacji o upadku światowego prywatnego niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele,

 • szerokiego upowszechniania informacji o bezpośrednim sprawowaniu władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Naród Polski na mocy Proklamacji z 02.11.2014r. oraz Dekretu z 02.04.2015r.,

 • masowego bojkotu wszystkich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje kościelne, państwowe i unijne,

 • bojkotowania organizowanych przez te firmy imprez, zgromadzeń itp.,

 • nie odbierania nielegalnej korespondencji, telefonów od prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje kościelne, państwowe i unijne,

 • nie stawiania się na wezwania prywatnych firm handlowych podających się bezprawnie za sądy, prokuraturę, policję, wojsko, służby specjalne, służby medyczne, służby psychiatryczne, sanepid, urzędy skarbowe, urzędy gmin, urzędy miejskie, starostwa, banki, itp. ,

 • nie płacenia żadnych składek, danin, podatków, opłat za wodę, kanalizację, wywóz śmieci, czynszów, kar, mandatów, rat kredytów itp.

Dołączajmy więc ochoczo do  milionów  Polaków już bojkotujących okupanta, których nie stać na ponoszenie wciąż rosnących, celowo wygórowanych przez okupanta kosztów utrzymania.

Tylko masowy zorganizowany sprzeciw uchroni Polaków przed wszelkimi zagrożeniami dla zdrowia, życia i przyszłości Narodu Polskiego i Polski !

https://wojdabejda.wordpress.com/2017/08/13/bojkot-aresztowanie-szefow-droga-do-zwyciestwa-panowania-boskiego-prawa-naturalnego/

Cyt. „Wszyscy musimy uznać, że judaizm jest w stanie wojny ze wszystkimi. Żydowscy nauczyciele uważają wszystkich jako zdobycz do grabienia i / lub zabicia.(…) Judaizm nie jest religią jaką znamy, opartą na wierze, nadziei i miłości, czy życzliwym bóstwie. To jest bardziej surowy zbiór praw rasowych. Żydowski bóg, Jahwe, jest bogiem wojny i zagłady, bezlitosnym bogiem. Święta żydowskie są obchodami zbrojnych zwycięstw, trudno je nazywać „religijnymi.” Nie-Żydzi (ludzie) nie uznają tej prawdy życiowej, aż będzie za późno.   https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/03/30/obrona-przed-zydowska-agresja/

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Łowicz, 16.02.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
www.petycjeonline.com/protes_przeciw_…

Szanowny Pan
Janusz Zagórski
Niezależna Telewizja
Wrocław
Bardzo dziękujemy Panu za zauważenie naszej bezkompromisowej walki w obronie Polski i Narodu Polskiego, za obecność podczas naszego przesłuchania przed delegacją Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w dniu 30.05.2013r. we Wrocławiu oraz za nagranie z tego spotkania i jego upublicznienie.
http://niezaleznatelewizja.pl/2013/06/otwarte-forum-tematyczne-6-07-2013/
http://www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0&lc=mA2ySvZcO_uqQH629Kx4-UNB7O6tKM4gqUa5EOkL6nI&lch=email_reply&feature=em-comment_reply_received&noredirect=1
Jest to tym bardziej cenne, że media w Polsce całkowicie pomijają to 2 godzinne przesłuchanie w sprawie naszej petycji do Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, będącej ” Listem Otwartym do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ” z 18.04.2012r.,(do dziś nie mamy odpowiedzi !) przesłanym drogą emailową przez Marię Bejda do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza w dniu (24.04.2012r.) debaty w Parlamencie Europejskim na temat gazu łupkowego, z krótkim wstępem w języku niemieckim.
Już pismem z 03.05.2012r. poinformowano nas o zarejestrowaniu naszej petycji, co było dla nas wielkim zaskoczeniem.
Nadmieniamy, że nie kontaktowałyśmy się z europosłami z Polski, ponieważ już wcześniej zorientowałyśmy się, że prawie wszyscy nie reprezentują interesów Narodu Polskiego w kwestii zagrożeń poruszanych w naszej petycji.
Występujemy w niej o wprowadzenie zakazów:
– stosowania szczelinowania hydraulicznego
– budowy elektrowni atomowych
– stosowania Technologii CCS tj. wychwytywania i podziemnego składowania skroplonego CO2
– budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego
– stosowania upraw genetycznie zmienionych (GMO )
– budowy Małych Elektrowni Wodnych na terenach objętych unijnym programem Natura 2000
– instalowania przekaźników telefonii bezprzewodowej w pobliżu siedlisk ludzkich
– przymusu szczepionkowego i wycofania z użycia toksycznych szczepionek zawierających rtęć
– rozpylania nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej toksycznych chmur (chemtrails)
Ponadto występujemy o unieważnienie wszystkich koncesji wydobywczych obejmujących dwie trzecie powierzchni kraju jako wydanych z naruszeniem prawa polskiego i międzynarodowego, które równocześnie naruszają suwerenność naszego kraju, godzą w interes narodowy a w konsekwencji łamią podstawowe prawa każdego Polaka i grożą katastrofą humanitarną i ekologiczną na ogromną skalę.
http://www.monitor-polski.pl/w-skrocie-14-sierpnia-2012r/
http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf
W dniu 09.10.2012r. uczestniczyłyśmy w warsztatach o gazie łupkowym w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Miałyśmy okazję naocznie przekonać się, że europosłowie z Polski reprezentują interesy lobby wydobywczego a ich ekspert, prof. Stanisław Nagy z AGH Kraków skompromitował się stwierdzeniem, że nie widzi zagrożeń dla środowiska życia człowieka na wskutek wydobywania gazu łupkowego.
Ośmieszył się również bezprawnym wnioskiem o odrzucenie naszej petycji.  Przebieg warsztatów na temat gazu łupkowego można prześledzić na : http://www.youtube.com/watch?v=FYjLMNvTmjk , w wersji bułgarskiej. Polska wersja na stronie internetowej PE jest niestety niedostępna, pomimo naszych monitów o jej przywrócenie.
Z wyrazami szacunku i poważania
Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu
OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Stop niszczeniu narodów i państw !
Polska ofiarą spisku światowego.
Udowodniony zamach stanu w Polsce.

Jako autorki petycji Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, oraz m.in. petycji przeciw nowemu prawu geologicznemu i górniczemu, występujące w obronie Narodu Polskiego przed wszelkimi zagrożeniami zwracamy się o rozpowszechnianie informacji o faktycznej sytuacji Narodu Polskiego w Polsce oraz o tworzenie powszechnego frontu sprzeciwu wobec niszczycielskich planów światowych elit żydowskich.

40 milionowy Naród Polski w naszej Ojczyźnie jest podstępnie osaczany i dręczony przez grupę pochodzenia żydowskiego, liczącą w Polsce oficjalnie zaledwie 7 tysięcy osób.
link: “ Polscy Żydzi a fenomen żydokomuny “izrael.org.il/opinie/2796-polscy-zyd…
link: “ Stalinowskie korzenie KOR-u, SLD i Unii Wolności” talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/post/105092,stalinow…
link:” Masoństwo w Polsce: Lista Nazwisk, agenci obcych i wrogich Polsce wpływów, druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa” archiwa-ipn.blogspot.de/…/masonstwo-w-pol…

Niebywałym skandalem w skali światowej jest nie tylko fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu 27.01.2014r. ale również wszelkie wcześniejsze działania uzurpatorów pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej.
link: “Jerozolima 23luty 2011r.- Spotkanie premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu”
jozefbizon.files.wordpress.com/…/nr3_tusk-i-nata…

jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/l_kaczynski/
jozefbizon.wordpress.com/…/polski-trojkat-…

grafika-trzcinska

Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony.
Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.
link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”
umtsno.blogspot.com/…/postanowienie-s… link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.” umtsno.blogspot.com/…/wnioski-z-odrzu…
link: “Skarga do Strassburga”iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r.
link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”
www.monitor-polski.pl/…/List-otwarty-do…, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r.www.petycjeonline.com/forum/80019

Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio.. ,”www.youtube.com/watch ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)  https://www.youtube.com/watch?v=9dT5d_MRYnE&t=104s

078

Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszystkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia T. Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej.
link: “ Do Narodu Polskiego, List otwarty” ,www.tcichocki.pl/20130727_Do_Nar…

O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

Zmowa milczenia wokół faktu udowodnionego w 2013r. zamachu stanu w Polsce skutkuje sprowadzeniem na Polską Ziemię parlamentu izraelskiego, co jest aktem przypieczętowującym, zapewne wcześniejsze tajne porozumienia oddające terytorium Polski we władanie Izraela i jego sojuszników.
link: J.Bizoń, “Polski trójkąt bermudzki…pojmanie Polski”
jozefbizon.wordpress.com/…/polski-trojkat-…
Utajniono przed opinią publiczną w Polsce wizytę Knesetu jak też skrywane są faktyczne cele jego obrad na terytorium Polski w dniu 27. 01.2014r. , link : “ Delegacja Knesetu gościem obchodów w Auschwitz”
embassies.gov.il/…/Delegacja-Knese… ,
link: ”Kraków: spotkanie międzyparlamentarne poświęcone pamięci o Holokauście” www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/komunikat.xsp
W związku z wizyta Knesetu na Polskiej Ziemi w dniu 22.01.2014r. Krzysztof Cierpisz skierował do Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez osoby sprawujące najwyższe funkcje w Polsce.
link: Wolna Polska, “Zawiadomienie o przestępstwie : Oświęcim” wolna-polska.pl/wiadomosci/zawiadomienie-p…

Cytat:
“Funkcjonariusze naczelnych organów Państwa – dopuściły się do powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa militarnego Państwa Polskiego, krajów sąsiednich, krajów członków Unii Europejskiej oraz krajów członków NATO – w postaci wprowadzenia ryzyka stanu wojennego lub nawet faktycznego stanu wojennego już istniejącego.
Wyżej wymienieni dopuścili się czynów przestępczych w formie aktywnych czynności lub w formie dopuszczenia się zaniechania czynności prawnych – statutowych, właściwych – przypisanych tym funkcjonariuszom państwowym, a które to osoby te funkcje sprawowały, sprawują lub będą sprawować w określonym czasie.
Zarzucane czyny przestępcze dotyczą aktywnego udziału w/w w:
– zezwoleniu izraelskim funkcjonariuszom państwowym, członkom rządu, wojska, służb bezpieczeństwa, członkom parlamentu na sprzeczny z prawem polskim i międzynarodowym wjazd na teren RP oraz pobyt tam,
– zezwoleniu na wprowadzenie do Polski broni palnej oraz innej stanowiącej narzędzie zbrojne,
– wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego na terytorium Oświęcimia oraz Krakowa,
– zastraszaniu ludności Oświęcimia oddziałami terrorystycznymi z Izraela,
– wprowadzenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu powietrznym Polski i krajów ościennych,
– wprowadzaniu na teren Polski środków zdolnych do noszenia broni masowego rażenia lub przygotowanie infrastruktury do jej wprowadzenia, a poza wiedzą lub jakąkolwiek struktura władz polskich, Unii Europejskiej lub NATO w sprzeczności z prawem międzynarodowym,
– nadawaniu obywatelom Izraela polskiego obywatelstwa, w tym osobom dopuszczającym się ludobójstwa lub zbrodniarzom wojennym.
“Delegacja żydowska z Izraela przybywa do Polski nie celem uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach rocznicowych, ale – długofalowo – w celu zbrojnym, wymierzonym w suwerenny byt Państwa Polskiego – a doraźnie – celem zapewnia sobie schronienia na czas działań wojennych. Wg wielu źródeł mają one wkrótce nastąpić na Bliskim Wschodzie, których celem minimum ma być bombardowanie Jerozolimy i zburzenie meczetu Al-Aksa po to, aby tamten obszar wykluczyć dla wyznawców islamu i zbudować tam świątynię żydowską (tzw. „trzecią świątynię”).
Miałoby to odbyć się poprzez atak Iranu na Izrael i możliwe, że za pomocą głowicy jądrowej, którą według wyliczeń premiera Netanyahu Iran posiada już od paru dni i chce jej użyć przeciw Jerozolimie. Jak łatwo się domyśleć, będzie to operacją tzw. „false flag”, bo faktycznie to siły Izraela uderzą na własną ludność i własne obiekty, a będzie to wyglądać na ataki Iranu. Podobne prowokacje były stosowane przez żydów w Izraelu i w diasporze wielokrotnie. “

W Polsce funkcję prezydenta RP sprawuje obecnie osoba pochodzenia żydowskiego o fałszywej tożsamości. Jego prawdziwe nazwisko to Bronisław Szczynukowicz, któremu eksperci ze Związku Szlachty Polskiej odebrali prawo posługiwania się herbem polskiej szlachty. Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (…) W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU „KORCZ” MAJĄTEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE…. I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”
link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”
trzcinska.neon24.pl/post/91213,czy-narod…
link: “Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz: archiwa IPN.”
archiwaipn.hvs.pl/bronislaw-komor…
Urząd premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje uzurpator Donald Tusk, pochodzenia żydowskiego, który był płatnym tajnym agentem służb wywiadowczych NRD, Stasi , cytat,:
“Prawda jest jednak brutalna, obecny premier tak zwanej III RP to sprzedawczyk z powodu którego wielu działaczy Solidarności nie tylko na Wybrzeżu Gdańskim traciło życie, zdrowie a w najlepszym wypadku wolność .Donald Tusk to płatny współpracownik STASI o pseudonimie OSCAR. Dokumenty znajdują się w niemieckim urzędzie o nazwie BstU. Dr.Hanna Labrenz Weiss – 1991 bis heute wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Bildung und Forschung der BstU
www.bstu.bund.de/…/labrenz-weiss.h…

Państwo niemieckie nie potrafiło dostatecznie surowo osądzić dokonanych zbrodni i odrzuca wszelkie próby zbadania powiązań zachodnioniemieckich deputowanych z tajnymi służbami NRD jak też możliwość wglądu do akt Donalda Tuska, który jest protegowanym światowych elit żydowskich na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.
link:”Donald Tusk kryptonim OSCAR akta MfS ; STASI”
www.fronda.pl/…/donald-tusk-kry…
link:”Donald Tusk podejrzany o współpracę ze Stasi i SB, agent o pseudonimie Oskar, czy to prawda panie premierze?Jeżeli tak to prosimy o natychmiastową dymisję pańską i rządu.”
racjapolskiejlewicy.pl/…/5181

Cytat:
“Donald Tusk podejrzany o współpracę ze STASI i SB agent o pseudonimie „Oscar” Czy to prawda panie Premierze? Jeżeli tak to prosimy o natychmiastową dymisje pańską i rządu.
Jak donosi „Dziennik gajowego Maruchy” nazwisko jakie pada w sprawie wspólnego agenta NRD-owskiej STASI i PRL-owskiej SB, to nazwisko premiera Donalda Tuska. Choć nikt nie jest w stanie przedstawić dowodów na piśmie, to jednak informację tę potwierdza każdy były funkcjonariusz zarówno STASI jak i SB poproszony o komentarz.
Cała sprawa ma związek z ukazaniem się w Niemczech książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna „Pierwsze życie Angeli M.” poświęconej działalności w NRD obecnej kanclerz Angeli Merkel. Twierdzą w niej, że w 1981 była szefem wydziału agitacji i propagandy FDJ (Wolna Młodzież Niemiecka – komunistyczna organizacja młodzieżowa Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec w NRD) oraz członkiem władz komisji zakładowej Akademii Nauk w NRD.
Wolfgang Schnur oraz Lothar de Maizière – polityczni protektorzy młodej Angeli Merkel, pod których skrzydłami rozpoczynała polityczną karierę, okazali się agentami STASI. Obaj na terenie byłej NRD tworzyli oddziały zachodnioniemieckiej partii CDU, z której wywodzi się … Angela Merkel.
Jeżeli Donald Tusk był agentem STASI i SB o pseudonimie „Oscar”, który aktywnie działał w gdańskiej „Solidarności”, to ewentualne zamierzchłe powiązania ze STASI mogą rzucać zupełnie nowe światło na wzajemnie wsparcie i zażyłe stosunki w polityce międzynarodowej Donalda Tuska i Angeli Merkel.Na razie krążą tylko enuncjacje na ten temat, nie tylko prasowe. W tej sprawie wątpliwości, już od dawna, zdają się nie mieć redaktorzy strony byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Kazimierz Maciejewski, Krzysztof Wyszkowski i Lech Zborowski. Teraz po opublikowaniu w Niemczech książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna pt. „Das erste leben der Angela M.” („Pierwsze życie Angeli M.”) temat powraca ze zdwojona siłą.
„Książka ta dotyczy życia i działalności Angeli Merkel w NRD i odsłania nieznane , a raczej utajnione dotychczas czarne strony życiorysu obecnej kanclerz Niemiec. … Wir können belegen, dass Angela Merkel dem DDR-System näher war als bislang bekannt. Während ihrer Tätigkeit an der Akademie der Wissenschaften der DDR war sie an ihrem Institut Funktionärin, beispielsweise von 1981 an als FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda, was sie bis heute bestreitet. Außerdem saß sie in der Betriebsgewerkschafts-Leitung.“ … tłumaczenie:Jesteśmy w stanie udowodnić ze Angela Merkel systemowi NRD była znacznie bliższa aniżeli dotychczas jest nam to znane. Podczas swych zajęć na akademii nauk w dawnej NRD była funkcjonariuszka partii i tak w roku 1981, np. przykład, była szefem wydziału agitacji i propagandy FDJ oraz członkiem władz komisji zakładowej tejże uczelni”.
Kariera polityczna osób rządzących Polską jest realizacją tajnych wytycznych wygłoszonych przez Jakuba Bermana na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego w kwietniu 1945r,
cytat: „Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów… Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski – tzn. Zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju. Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.”

Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy nawet leków, toksyczne chmury, wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego niszczenia Narodu Polskiego. Uzurpatorzy wprowadzili nawet przymus szczepionkowy a lekarzom służby sanitarne nakazują szczepić chore dzieci, w celu zrealizowania programów szczepień,link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)”www.mp.pl/…/show.html , link: “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”kefir2010.wordpress.com/…/6-miesieczna-ba…

Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody, która znajduje się już w posiadaniu firm żydowskich, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.
link: “George Soros rozdaje karty w polskich łupkach” twarzebiznesu.pl/artykuly/732243,george-s…
link: “Chcą nas wytruć woda z kanalizacji”,www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc…

plakat przeciw bazie, pokrzywdzeni

Ponowna wypłata odszkodowań dla spadkobierców ludności żydowskiej za mienie pozostawione w Polsce a zniszczone w okresie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego, którego działania zostały dofinansowane przez elity żydowskie z USA jest przestępstwem na Narodzie Polskim. 

link: “Udział żydów w nazistowskim aparacie terroru” wolna-polska.pl/wiadomosci/udzial-zydow-w-…
Jest to bezprawne tym bardziej, że Rząd PRL wypłacił stosowne odszkodowania rządom krajów zachodnich w tym USA, na zaspokojenie roszczeń obywateli państw obcych z tytułu majątków przejętych przez władze PRL.
link : “ Roszczenia zydowskie spłacone już dawno”www.polskawalczaca.com/viewtopic.php

Obecnie w Polsce dochodzi do osiedlania się obywateli żydowskiego pochodzenia z innych krajów przy jednoczesnym rugowaniu rodowitych Polaków. Wprowadzenie języka hebrajskiego w 2005 r. jako języka urzędowego w Polsce jest dowodem na już wcześniej zaplanowaną a obecnie realizowaną inwazję i przejmowanie Polski. link: “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce”
forumdlazycia.wordpress.com/…/czy-hebrajski-b…

Na domiar złego struktury Kościoła Katolickiego zostały przejęte przez osoby pochodzenia żydowskiego, które podstępnie, pod szyldem ekumenizmu, judaizmu manipulują umysłami Polaków dla swoich celów, pomijając istniejące zagrożenia dla zdrowia i życia, dla istnienia Narodu Polskiego.
Cytat: “Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich. Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu. Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane t y l k o dla związanych z Narodem wybranym.”
link: “Sprzeciw wobec kanonizacji żyda Wojtyły-Katza”wolna-polska.pl/wiadomosci/sprzeciw-wobec-…
link: “Księża będą nauczać o gazie łupkowym jak latarnicy, którzy mówili na wsiach o elektryfikacji”natemat.pl/49987,ksieza-be…
link:“Żydomasoneria i żydobiskupi w Kościele katolickim w Polsce ! “www.youtube.com/watch

Szczytem hipokryzji hierarchów Kościoła Katolickiego w Polsce jest czerpanie zysków z dotacji unijnych za przekonywanie społeczeństwa polskiego do przychylności dla obcych koncernów wydobywczych jak też za propagowanie nauczania seksualnego w przedszkolach, pomimo wydanego oficjalnie komunikatu Episkopatu Polski przeciw temu demoralizacyjnemu projektowi.
Link: “Feministki donoszą na Kościół: brał dotacje na gender”
wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,…

Przyjazd Knessetu na Polską Ziemię jak też debata nad antysemityzmem, który jest wytworem organizacji żydowskich z USA, to agresja na suwerenne Państwo Polskie oraz działanie wymierzone w dobre imię osaczonego Narodu Polskiego. Jest zapowiedzią realizacji planów niszczenia państw i narodów.
link: Izraelski Prezydent – przemawia: „Wykupujemy Polskę”! www.youtube.com/watch
link: “zniesławienie czyli prawda o tzw.antysemityzmie”
www.youtube.com/watch
link: “Polskojęzyczne żydostwo podżega do wojny”
wolna-polska.pl/wiadomosci/polskojezyczne-…

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Dodatkowe wyjaśnienia:

OSCE tzn. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do dziś nie odesłała potwierdzenia odbioru korespondencji wysłanej 04.07.2013r., która zawierała dowody na sfałszowanie wyborów w 2011 r. oraz dokonanie zamachu stanu udowodnione przez T.Cichockiego w 2013r. link: “Wystąpienie do OBWE: udowodniony zamach stanu w Polsce.”docs.google.com/…/edit , link:”Petycja PE 0578/2012. Alarm!!! Udowodniony zamach stanu w Polsce!!!”docs.google.com/…/edit
M.Bejda rozmawiała wielkrotnie przez telefon z panią Verena Barth-Wehrenalp, Asystentką Sekretarza Genralnego OSCE (OBWE)w Wiedniu. Asystentka odmówiła jej możliwości rozmowy z Sekretarzem Generalnym Lamberto Zannier a tym bardziej osobistego spotkania o które M.Bejda prosiła. Stwierdziła ona, że odpowiedzi na naszą korespondencję należy szukać w Warszawie, bo tam rzekomo zostały przesłane nasze dokumenty. Niestety Biuro OBWE w Warszawie odsyłało od osoby do osoby a przy tym nawet udawano, że nie rozumieją po polsku a na koniec odesłano nas do Wiednia.
Jedynie w pierwszej rozmowie telefonicznej sekretarka Zanniera potwierdziła, że Sekretarz Zannier zaznajomił się z informacjami zawartymi w naszym emailu informującym o sfałszowaniu wyborów w 2011r. i udowodnionym w 2013 r. zamachem stanu w Polsce. Tekst podobno miał zostać przekazany do odpowiedniego działu do analizy.
Podczas ostatniej rozmowy z sekretarką Zanniera M.Bejda domagała się odpowiedzi od Sekretarza Zanniera, bo do niego skierowana była nasza prośba o interwencję. Po wyrażeniu przez M.Bejda oburzenia na nie odesłanie potwierdzenia odbioru korespondencji z 04.7.2013r. i pozbywania tak ważnej dla bezpieczeństwa w Europie sprawy, pani Verena Barth-Wehrenalp próbowała uspokajać stwierdzeniem aby się nie obawiać, bo w Polsce nie dojdzie do żadnej wojny domowej.
Z tego wynika, że ta pani dobrze zna treść rozmów w tej sprawie i że podejmowane były działania w związku z udowodnieniem sfałszowania wyborów i dokonania zamachu stanu przez obecnie sprawujących w Polsce władzę.
Zarówno Zannier jak też Barosso odbyli spotkania z Tuskiem w Warszawie, oczywiście nie zostało ujawnione jaki był faktyczny cel ich wizyt. Zapewne Tusk ich przekonał że Naród Polski jest już pod całkowitą kontrolą rządu i służb a jakiekolwiek niepokoje będą kierowane przez ich popleczników.

Rada Europejska i Komisja Europejska odesłała z datą 08.07.2013r. potwierdzenie przyjęcia korespondencji, wysłanej w dniu 04.07.2013r. z urzędu Deutsche Post we Flensburgu.

IMG_2112Sesja rady Powaitu Łowickiego21.12.2012 r. 005Plakaty na słupach ogłooszeniowych Łowicza 31.01.2013r. 015Kongres Kultury w Radomsku 12-14.09.2013 r. 032Z Brukseli i Flensburga jesień 2012 005IMG_2097Flensburg 21.09.2012,

T.Wojda i M.Bejda w PE w Brukseli

Na warsztatach Komisji Petycji PE w Brukseli ,09.10.2012r. Teresa Wojda zaapelowała o zakaz odwiertów geologicznych na terenie Unii Europejskiej .

IMG_2569

IMG_3237

Łowicz, pomnik ku czci więźniów niemieckiego-hitlerowskiego obozu w Małszycach pod Łowiczem, tablice od lewej w językach hebrajskim, polskim, rosyjskim! To miejsce odwiedzają głównie delegacje żydów z całego świata, zwłaszcza młodzieży żydowskiej pod zbrojną eskortą Mosadu. Miejsce jest obserwowane osobiście przez uzurpatora burmistrza Łowicza K.Kalińskiego oraz  miejscową policję z użyciem powszechnie stosowanego w Polsce monitoringu w celach kontroli i inwigilacji mieszkańców.

 
26 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 23 listopada 2017 w Bez kategorii

 

26 responses to “ZASTOPUJMY UŚMIERCANIE I OKALECZANIE DOKONYWANE NA ZLECENIE LUDOBÓJCÓW Z NWO!!!

 1. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 10:39

  https://www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/
  Cyt. :Nie można mieć wątpliwości, że prywatyzacja sieci wodociągowych jest częścią depopulacji, planu wprowadzanego pod nazwą Agenda21 – tzw. zrównoważonego rozwoju”, który perfidnie określono jako „plan ratowania Ziemi” (ciekawe przed kim, pewnie przed gojami). W podpisanej przez 196 krajów ONZ umowie, którą zawarto w 1992 roku podczas konferencji w Rio de Janeiro, zawarto szczegółowe wskazówki jak zniewalać i niszczyć narody pod hasłem ekologii. Np. mapa planowanego rozkładu ludności, zakłada wyludnienie 50% prowincji, ktora ma się stać „terenem dzikim”, niedostępnym dla człowieka (http://www.northcountryfarmer.com/?p=245). Podobnie ma być w innych krajach, z Polską włącznie.
  Aby jednak tego dokonać, należy zniszczyć wszystko co jest niezależne, czy też kontrolowane przez społeczeństwo, jak własność państwowa. Dlatego też prywatyzuje się przemysł, służbę zdrowia, dostawę elektryczmości, sieci wodociągowe, itd. Ostatecznym właścicielem jest imperium Rotszyldów, które podstawia swoich pajaców jako rzekomych przemysłowców. Nie dajmy się zwieść, że właścicielem hut w Polsce jest jakiś Hindus – Mittel, czy też że handlem beznyzną zajmują się „korporacje”. Są to tylko okruchy wielkiego światowego imperium mafijnego.

  Dowodem na to, że prywatyzacja wodociągów jest częścią wielkiego planu jest to, że dotyczy to wszystkich miast, ze stolicą włącznie. Posłowie PiS zwrócili się do Hanny Gronkiwiecz – Waltz z apelem ujawnienie kulis planowanej prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. – monopolisty w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, jednak wielkie media o tym niewiele mówią, choć zagrożenie jest bardzo poważne.

  http://wpolityce.pl/wydarzenia/31352-znow-skandaliczna-prywatyzacja-warszawscy-poslowie-pis-chca-od-prezydent-miasta-jasnej-deklaracji-ws-miejskich-wodociagow
  Czym może grozić prywatyzacja sieci wodociągowych przedstawia poniższy przykład. Niektórzy zarządcy, jak w Łowiczu, jeszcze zanim sieci kanalizacyjne zostały sprywatyzowane, zachowują się jak ich właściciele, dokonując czynności mogących zagrozić życiu mieszkańców bez żadnej konsultacji ze społeczeństwem. W Łowiczu znalazły się osoby, które jawnie protestują i wysyłają zawiadomienia do prokuratury. Śmiem wątpić czy jest tak w innych miastach – operacje zatruwania nas mogą się więc toczyć bezkarnie, bez naszej wiedzy.
  Czym to grozi? Stopniowym pogarszaniem się zdrowia – ludzie nie będą potrafili skojarzyć tego z zatrutą wodą.

  ========================================

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze Łowiczanie
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU
  Łowicz, Os. Kostka12/9
  lowobywatel@gmail.com
  lowobywatel2@gmail.com

  Łowicz, 16.01.2013r.

  Prokurator Generalny
  Andrzej Seremet

  Prokuratura Okręgowa w Łodzi
  Krzysztof Bukowiecki – Prokurator Okręgowy

  Prokuratura Rejonowa w Łowiczu
  Magdalena Bursa – Prokurator Rejonowy

  Zawiadomienie

  o możliwości popełnienia przestępstwa przez zoragnizowaną grupę:

  Krzysztofa Kalińskiego, Burmistrza Miasta Łowicza
  Joannę Mika, dyrektorkę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
  Zofię Rżewską, dyrektorkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu
  Janusza Michalaka, dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu
  Kierownika Stacji Uzdatniania Wody, (nazwisko nieznane, brak danych w mediach)
  Tadeusza Krężelewskiego, prezesa Europejskiego Centrum Ekologicznego KREVOX Sp. z o.o, http://www.krevox.com/pl/krevox przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art. 163 k.k.
  Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
  1) pożaru,
  2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,
  3)eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwo palnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących,
  4) gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego
  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

  § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  art. 181.§ 1.
  “ Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

  art. 27. k.k.
  §2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

  Art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi zaś:
  Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

  Art. 68. Konstytucji RP:
  §1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. http://kodeks-karny.wieszjak.pl/wylaczenie-odpowiedzialnosci-karnej/211705,Eksperyment-w-kodeksie-karnym-art-27.html

  polegającego na dokonywanym zamachu na życie i zdrowie oraz mienie mieszkańców Łowicza.
  Czyn ten jest działaniem ciągłym i wciąż trwającym na szkodę 29 tysięcy mieszkańców Łowicza jak też na szkodę indywidualną każdego mieszkańca tego miasta poprzez spowodowanie odniżenia jakości wody pitnej aż do takiego stopnia, że nie nadaje się ona do spożycia i mycia.
  Jest to równocześnie zamach na mienie wspólne mieszkańców Łowicza jakim jest Stacja Uzdatniania Wody i sieć wodociągowa, zbudowana wysiłkiem finansowym wielu pokoleń mieszkańców Łowicza a także na mienie indywidualne poszczególnych mieszkańców jak np. wymuszenie zapłaty za zatrutą wodę a przy tym podwyższonej stawce za zużytą wodę, konieczność zakupu wody w sklepach jak też instalowania filtrów, wymiany uszczelek itp.

  Inwestycja pod nazwą „Przebudowa istniejących komunalnych ujęć wody, rozbudowa i przebudowa obiektów stacji uzdatniania wody i budowa akredytowanego laboratorium w Łowiczu przy ul. Blich” jest inwestycją wymuszoną i nieuzasadnioną, gdyż w celu poprawy jakości wody najpierw powinna nastąpić wymiana sieci wodociągowej w całym mieście, co potwierdza naczelnik Wydzialu Urzędu Miejskiego w Łowiczu, P. Gawroński:
  http://www.wodkaneko.pl/wiadomosci-i-komunikaty/nowy-suw-w-lowiczu-czystsza-woda-wiecej-kamienia–52252-10,
  http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1193407,oddano-stacje-uzdatniania-wody-czy-warto-bylo-wydac-17,id,t.html,

  Click to access zakres_prac_objetych_proj6.pdf

  http://www.lowicz.eu/serwis/index.php?id=1322

  Realizując w/w zadania osiągnięto zakładane cele Projektu tj.:
  zabezpieczenie dostatecznej ilość wody dla miasta – odwiert nowej studni dolnokredowej III i rekonstrukcja dolnokredowej studni L-I zwiększy łączną wydajność eksploatacyjną ujęcia wody;

  zapewnienie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii uzdatniania oraz pozyskiwanie wody z ujęć cechujących się wodą o lepszych parametrach fizyko – chemicznych;
  umożliwienie kompleksowej kontroli procesów technologicznych w stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków dzięki utworzeniu nowoczesnego laboratorium, zaspokoi potrzeby mieszkańców na wodę, zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym, co polepszy standard życia na terenie miasta, poprawi stan zdrowia mieszkańców, szczególnie w zakresie chorób gastrycznych;
  poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenie atrakcyjność terenów przeznaczonych pod inwestycje;
  zmniejszenie kosztów eksploatacji poprzez spadek awaryjności i zmniejszenie zużycia energii; usprawnienie zasilania energetycznego stacji uzdatniania wody co pozwoli zapewnić ciągłość ruchu Stacji Uzdatniania Wody
  Całkowita wartość realizacji projektu 20 761 947,77
  Dotacja rozwojowa EFRR 17 647 655,60

  Click to access zakres_prac_objetych_proj6.pdf

  Wbrew powyższej informacji zawartej na BIP Łowicz, założone cele tej inwestycji nie zostały osiągnięte, ponieważ jakość wody uległa znacznemu pogorszeniu, co jest ewidentnym dowodem na niegospodarność, marnotrawstwo publicznych pieniędzy dla osiągnięcia korzyści finansowych dla wąskiej grupy osób w tym głównie firmy KREVOX Sp. z o.o., która praktycznie przejęła wodociąg miejski w Łowiczu bez zgody i wiedzy mieszkańców.
  Krevox oferuje finansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody. Proponujemy 2 podstawowe warianty finansowania: całkowite przejęcie budowy/modernizacji w zamian za długoterminowy kontrakt na eksploatację stacji lub inwestycję Krevox w spółkę z Gminą, eksploatującą SUW. Pierwszy wariant umożliwia realizację inwestycji bez żadnego udziału finansowego Gminy, w drugim wariancie Krevox dostarcza spółce komunalnej kapitału niezbędnego na wkład własny do realizacji inwestycji, opartej na dotacjach i/lub pożyczkach preferencyjnych.
  Finansowanie projektów przez Krevox umożliwia samorządom przeznaczenie środków na inne cele na rzecz mieszkańców, a także wykorzystanie przyznanej dotacji przy braku środków na wkład własny. Jest ono szczególnie atrakcyjne dla tych gmin, które osiągnęły lub zbliżają się do ustawowego limitu zadłużenia.
  http://www.krevox.com/pl/finansowanie

  Potraktowanie T. Wojda jak intruza i wyrzucenie jej siłą z budynku Stacji Uzdatniania Wody w czerwcu ub.roku nasuwa podejrzenie, że kierowniczka tej placówki ma coś do ukrycia przed społeczeństwem. http://www.youtube.com/watch?v=–XWDy0QFG4
  Można przypuszczać, że tak droga inwestycja ograniczyła się jedynie do przebudowy budynku laboratorium, co wymaga wnikliwego zbadania przez organa ścigania.

  Wymienione na wstępie osoby to grupa odpowiedzialna za jakość wody a bagatelizująca fakt skażenia wody pitnej w wodociągu miejskim w Łowiczu. Osoby te zapewniają, że woda jest bardzo dobrej jakości i nadaje się do spożycia.
  Dyrektor Powiatowej Stacji SANEPID twierdzi: cytat: “Stała kontrola parametrów wody, którą wykonujemy pozwala mi powiedzieć, że jest ona bardzo dobrej jakości.” http://www.lowiczanin.info/opinie/komentarze/-Zofia-Rzewska–dyrektor-Powiatowej-Stacji-Sanitarno-Epidemiologicznej
  Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński w piśmie z 26.06.2012r. skierowanym do nas w odpowiedzi na skargę 30 mieszkańców Łowicza potwierdza zastosowanie preparatu SeaQest w “celu zapobiegania wtórnemu zakażeniu wody(..) Woda z miejskiego wodociągu dostarczana do gospodarstw domowych spełnia wymogi czystości zarówno pod kątem biologicznym jak i chemicznym”. Dalej jednak sam sobie zaprzecza: “Sytuacja jest uciążliwa ze względu na odczucia wizualne konsumentów. Zaistniały stan rzeczy ma przejściowy charakter a jakość wody ulegnie w najbliższym czasie zdecydowanej poprawie”.W załączeniu cytowane pismo.

  Na żywym organizmie miasta Łowicza dokonano eksperymentu z :

  toksycznym środkiem chemicznym “SeaQest”, na który jest zaledwie atest kliniczny do konserwacji rur, w celu oczyszczenia rur wodociągowych w Łowiczu zamiast ich wymiany na nowe. http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/1402475,lowiczanie-skarza-sie-na-brudna-wode-zuk-chce-czyscic-siec,id,t.html, http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/1413801,lowiczanie-skarza-sie-na-brudna-wode-w-kranach-do-sieci,id,t.html?kategoria=660#829e333fdcff0cd8,1,3,60
  ze skorupiakami : ośliczka i studniczek, w celu oczyszczania rur, rzekomo zamiast SeaQestu. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KfqUy38Y99I
  “Podejrzewamy, że skorupiak może się namnażać z powodu opartego na fosforanach środka oczyszczającego wodę o nawie SeaQuest, którego zaprzestaliśmy na razie stosować, a w jego miejsce ponownie chlorujemy wodę – informuje Janusz Michalak.” http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1686375,wygladaja-ohydnie-ale-nie-sa-grozne,id,t.
  intensywnym chlorowaniu pod pretekstem zwalczania pojawienia się skorupiaków.
  “Nasza reakcja była natychmiastowa, wystąpiliśmy o opinię Wydziału Inżynierii Środowiska, Politechniki Warszawskiej i zachlorowaliśmy wodociąg – mówi Dutkiewicz – Na podstawie tej opinii wiemy, z czym mamy do czynienia i wiemy, że ośliczka nie stanowi zagrożenia dla ludzkiego życia.” http://www.lowiczanin.info/rozmaitosci/wydarzenia/-Robale-w-miejskim-wodociagu/
  innymi nie ujawnionymi opinii publicznej dodatkami do wody jak np. fluor, lit itp. http://idb.nowyekran.pl/post/63324,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-i http://www.instalacjebudowlane.pl/4032-25-1195-szkodliwe-substancje-w-wodzie-czyli-co-pijemy.html
  Ten karygodny eksperyment jest prowadzony bez żadnego uprzedzenia, bez zgody mieszkańców a nade wszystko bez zapewnienia dostępu do zdrowej, czystej i smacznej wody pitnej, wolnej od dodatków chloru, fluoru, litu, pierwiastków radioaktywnych, azotanów, dioksyn. http://halat.pl/szmaragdowa_ksiazeczka_WODA_DLA_CIEBIE.html

  Domagamy się:

  skutecznego i natychmiastowego zastopowania tego procederu poprzez odsunięcie wszystkich osób związanych z tą sprawą
  przeprowadzenia skrupulatnego śledztwa łącznie z wnikliwą kontrolą tej bardzo kosztownej (w znacznym stopniu ze środków unijnych) przebudowy ujęcia wodnego
  wyciągnięcia konsekwencji karnych w stosunku do winnych zaistniałej sytuacji
  przejęcia kontroli nad stacją uzdatniania wody i wodociągiem miejskim w Łowiczu
  zmuszenie władz Łowicza do wykonania przepłukania pod wysokim ciśnieniem rur wodociągowych, tak jak to robi się regularnie np. w Niemczech
  wstrzymanie pobierania opłat za wodę do czasu przywrócenia wody do stanu przydatności do spożycia.
  wnioskowanie o ogłoszenie stanu zagrożenia katastrofą w Łowiczu w związku z zatruciem wody pitnej jak też trwającej budowy bazy hydroszczelinowania wraz z
  wiertnią na osiedlu Bratkowice w Łowiczu
  rzetelne informowanie społeczeństwa na bieżąco o podejmowanych działaniach w mediach lokalnych jak też i centralnych
  pomoc prawna dla pokrzywdzonych mieszkańców w celu dochodzenia roszczeń.
  Sytuacja jest wyjątkowa i wymaga wyjątkowych, niespektakularnych działań dla ratowania zdrowia i życia mieszkańców Łowicza.
  Nikt nie prowadzi ewidencji ofiar zatrutej wody, ani nie bada przyczyn tak licznych nagłych zgonów mieszkańców Łowicza ale faktem jest, że wszyscy mieszkańcy skarża się na wiele dolegliwości, co wyraźnie wskazuje na zatrucie skażoną wodą.

  W świetle powyższego mamy prawo oczekiwać, że tym razem Prokuratura nie zlekceważy naszego wniosku wypracowanego w imię dobra społecznego, w ramach naszej społecznej działalności w obywatelskim ruchu oporu przeciw zagrożeniom.

  Maria Bejda, Teresa Wojda
  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
  OBYWATELSKI RUCH OPORU

  Zwolennicy okaleczania i uśmiercania Polaków w placówkach „służby zdrowia” zgodnie z ludobójczymi procedurami oficjalnej rokeffelerowsko-rotschildowskiej medycyny nie zasługują na to aby z nimi się kontaktować, a tym bardziej odpowiadać na ich żałosne komentarze ! MY MATKI, BABCIE OKALECZONYCH NASZYCH DZIECI I WNUCZĄT MAMY MORALNE PRAWO I OBOWIĄZEK ZROBIĆ WSZYSTKO ABY POWSTRZYMAĆ TEN HOLOKAUST NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM !
  https://wojdabejda.wordpress.com/2017/11/23/zastopujmy-usmiercanie-i-okaleczanie-dokonywane-na-zlecenie-ludobojcow-z-nwo/
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 10:40

  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  Pomimo ostrzeżeń, próśb błagań nie uchroniłam wszystkich moich wnuków przed szczepieniami ! MY wszyscy jesteśmy ofiarami ludobójczych szczepień ! Jedni w większym inni w mniejszym stopniu zostali okaleczeni ludobójczymi procedurami medycznymi serwowanymi nam przez bezdusznych psychopatów ! Nie tylko uzurpator minister jest winien krzywd cierpienia naszych kochanych dzieci ale także wszyscy lekarze, wszystkie pielęgniarki, które świadomie lub mniej świadomie dokonywały, dokonują holokaustu na naszym Słowiańskim Narodzie Polskim!

  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  Jak wytłumaczy się Pan Jerzy Zieba z podpisania się pod haniebną deklaracją warszawską przeciwko tylko przymusowi szczepień a za prawem wyboru między życiem a śmiercią, prawem wyboru między zdrowiem a chorobą, cierpienim, zamiast przeciwko wszystkim szczepionkom, zamiast przeciwko wszystkim procedurom medycznym narzuconym lekarzom do stosowania w placówkach służby śmierci żydowskiego okupanta przez dilerów śmierci ze sceny polityczno-religijnej !

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  Renata Cyparska
  1 dzień temu
  Mam uszkodzone wnuki,plakalam caly wyklad.Kto za to ludobojstwo odpowie? Radziwill? Rodschild? Kto????????????????
  ODPOWIEDZ
  4
  Frank9791
  19 godzin temu
  Mając taką babcie to nie dziwota że są "uszkodzone wnuki"
  ODPOWIEDZ
  1
  Renata Cyparska
  19 godzin temu
  Przyjmuje twoja zlosliwosc
  ODPOWIEDZ
  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  14 godzin temu (edytowany)
  Pani Renato, powinna Pani odesłać złą energię płynącą od autora obraźliwego komentarza, który najpewniej jest dilerem śmierci i boi sie, że straci swoją pracę a za uśmiercanie ludzi spotka go zasłużona kara!
  ODPOWIEDZ
  3
  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  13 godzin temu
  Droga Pani Renato, bardzo współczuję ale ja też pomimo ostrzeżeń, próśb błagań nie uchroniłam wszystkich moich wnuków przed szczepieniami ! MY wszyscy jesteśmy ofiarami ludobójczych szczepień ! Jedni w większym inni w mniejszym stopniu zostali okaleczeni ludobójczymi procedurami medycznymi serwowanymi nam przez bezdusznych psychopatów ! Nie tylko uzurpator minister jest winien krzywd cierpienia naszych kochanych dzieci ale także wszyscy lekarze, wszystkie pielęgniarki, które świadomie lub mniej świadomie dokonywały, dokonują holokaustu na naszym Słowiańskim Narodzie Polskim!
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ
  4
  Renata Cyparska
  13 godzin temu
  Wdzieczna jestem za slowa plynace z seca.Tak niestety wszyscy posrednio lub bezposrednio jestesmy dotknieci.Tego juz nie cofniemy ale chronmy te dzieci ktore sie rodza bo to nasz skarb!
  ODPOWIEDZ
  3
  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  13 godzin temu
  Zróbmy wszystko co w naszej mocy aby powstrzymać holokaust na Narodzie Polskim, by powstrzymać okaleczanie naszych słowiańskich dzieci, by powstrzymać handel naszymi polskimi dziećmi dla psychopatów ze zdelegalizowanego na zawsze 18.04.2014r. kościoła katolickiego z Watykanem i skazańcami papieżami na czele !
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ
  1

  Renata Cyparska
  12 godzin temu
  Z tej enegii zrobilam swoja potezna ochrone
  ODPOWIEDZ
  1

  Frank9791
  12 godzin temu
  Uśmiercić ludzi może wasza głupota. Mimo szczepień ilość ludności na świecie wzrasta a to że w Polsce nadal jest niż demograficzny wynika z sytuacji materialnej ludzi w Polsce. Poza tym co chwilę w telewizji słychać o kolejnej tragedii pobitego albo zabitego dziecka ale pewnie lepiej bezmyślnie rżnąć się a dzieciaka można wypierdolić za okno jak było ostatnio. W Polsce zrobiono niezwykłą operację na nienarodzonym dziecku które będzie dzięki niej w przyszłości normalnie żyć więc kto tu kurwa jest mordercą gdy ratuje się tyle dzieci.Rozumiem że Państwo w razie potrzeby będą dzwonić do Pana Zięby zamiast na pogotowie.
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ

  karetmistrz
  11 godzin temu
  ehhh tu już logika i myślenie dawno umarło.Pozostało cierpienie,naiwność i złość .. Nerwy mnie biorą że ten zięba wykorzystuje takich ludzi jak pani ,pani Renato.
  ODPOWIEDZ
  Renata Cyparska
  3 godziny temu
  Nie wiem kim pan jest ale te energie ktore pan okreslil rowniez przyjmuje i energie wykorzystania tez.Wdzieczna jestem.Pan Zieba to jest prawy Polak.Przekazuje nam madrosc ktora chca nam odebrac.Jestem calym sercem z Panem Zieba.To jest najuczciwsza najbardxiej prawa postac polskiego zycia publicznego.Wdzieczna jestem mu za to co robi❤️
  Pokaż więcej
  ODPOWIEDZ
  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  3 minuty temu (edytowany)
  Droga Pani Renato, zwolennicy okaleczania i uśmiercania Polaków w placówkach "służby zdrowia" zgodnie z ludobójczymi procedurami oficjalnej rokeffelerowsko-rotschildowskiej medycyny nie zasługują na to aby z nimi się kontaktować, a tym bardziej odpowiadać na ich żałosne komentarze ! MY MATKI, BABCIE OKALECZONYCH NASZYCH DZIECI I WNUCZĄT MAMY MORALNE PRAWO I OBOWIĄZEK ZROBIĆ WSZYSTKO ABY POWSTRZYMAĆ TEN HOLOKAUST NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM !
  https://wojdabejda.wordpress.com/2017/11/23/zastopujmy-usmiercanie-i-okaleczanie-dokonywane-na-zlecenie-ludobojcow-z-nwo/

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 10:49

  Mirek Miruś
  2 dni temu
  motyllo, nie oszukuj ludzi producenci szczepionek ich nie wstrzykuja, wstrzykuja lekarze i tych trzeba karac, jak kilku lekarzy zginie, to inni sami zaczna optowac, zeby nie bylo przymusu, to lekarz daje zastrzyk i to on zabija, wiec to on musi poniesc konsekwencje, a w 18 krajach europy szczepionki sa dobrowolne, nie ma przymusu, zydzi nie szczepia, ani dzieci, ani doroslych, to co oni w tych18 krajach i zydzi sa glupi? a wiecie, ze w australii jest zakaz szczepienia, zakaz! szczepienia dzieci wybitnie zdolnych? nooo? dlatego, ze szczepienia likwiduja zdolnosci dziecka, wiec wiecie o co chodzi? zeby miec tepy narod polski, tepakami latwiej rzadzic po to sa szczepionki by uszkodzic mozg
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ
  1

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 10:50

  zbigniew benkowski
  2 dni temu
  Fikcyjne pandemie czy przepisy o przymusowym szczepieniu to przygotowanie do sterylizacji płciowej „zbędnej” ludności Ziemi. W 1989 roku odtajniono Memorandum-200, stworzone w 1974 roku przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Henry’ego Kissingera na temat wzrostu ludności na świecie oraz jego skutków dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i ich interesów za granicą. Proponując środki w zakresie znacznej redukcji liczby ludności,
  Kissinger pisał:
  Świat coraz bardziej uzależniony jest od dostaw minerałów z państw rozwijających się i jeśli szybki przyrost ludności narusza perspektywy ich rozwoju ekonomicznego i postępu społecznego, to pojawiająca się niestabilność może poderwać warunki rozszerzonej produkcji i nieprzerwanego potoku takich zasobów. …….

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 10:52

  zbigniew benkowski
  2 dni temu
  Solidarność zawodowa szczepionkowców sprawiała, że dotąd wszyscy jednogłośnie zaprzeczali dowodom toksyczności szczepień.
  Ostatnio jednak nastąpił przełom. Amerykański naukowiec z CDC, dr William W. Thompson, ujawnił publicznie, że agencja ta świadomie fałszowała wyniki badań i tuszowała dowody toksyczności szczepień.
  W przypadku, do którego przyznał się Thompson (gdyż ruszyło go sumienie), chodziło o badanie wykazujące, iż chłopcy, którzy otrzymali szczepionkę MMR przed ukończeniem 3. roku życia, chorowali na autyzm o 340% (!) częściej niż ci, którzy otrzymali tę szczepionkę po 3. roku życia. Możemy mieć pewność, że ta instytucja fałszowała i nadal fałszuje dowody toksyczności także innych szczepionek.

  Polubienie

   
 6. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 10:53

  Andrzej Mieszczanowicz
  2 dni temu
  Kochany panie Jerzy dzięki bogu są tacy ludzie jak pan, ale niestety mało trzeba dawać ludziom jakieś ulotki żeby ich uprzytomnić jakieś plakaty rozwieszać prawda musi być jak wirus.Bo inaczej nas wymordują nas to jeszcze puł biedy, ale takie malutkie dziecko dlaczego ma cierpieć

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 10:54

  Gaga Mimi
  1 dzień temu
  „Nie upadajmy na duchu” Znalazłam notę na stronie szczepionkowców, że w ubiegłym roku nie otrzymało szczepień już 23 147 tys.dzieci, a jak było w latach poprzednich? zobaczcie: 2015 -16,689 tys.
  2014 -12,361 tys.
  2013 -7,2 tys.
  2012 -5,3 tys.
  2004 -3,5 tys.
  2002 – 2,2 tys.
  W roku 2014 dzieci od 0-14 lat było w Polsce
  57 71,4 tys. W roku 2016 urodziło się 382 dzieci
  z tego co słyszeliśmy od Justyny Sochy już co 7 mama odmawia szczepień noworodka.
  Będzie ciężko, ale nie damy się!!!

  Polubienie

   
 8. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 10:55

  Jacek T.
  3 dni temu
  Razem z moją ukochaną byliśmy na tym wykładzie i chociaż dobrze wiemy czym są szczepionki przekaz tego „na żywo” od Pana Jurka mocno nami wstrząsnął…
  Przecież to depopulacja w bialy dzień w białych rękawiczkach!!!
  Jerzego zesłał nam Bóg to jest dla mnie oczywiste lecz porazil mnie pewnien fakt… Na wykładzie zdecydowaną większością osób były osoby w „średnim” lub starszym wieku.
  Przecież te informacje MUSZĄ trafiać do młodych ludzi którzy będą „zaraz” spodziewali się dziecka!! Niestety faktem jest ze młodsze pokolenie nie za bardzo interesuje się tym o czym była tutaj mowa…
  Przecież pęd życia im na to nie pozwala… Wykład był w niedziele o 12.30 a to przecież idealna pora na zakupowe szaleństwo…

  Polubienie

   
 9. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 10:56

  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  2 dni temu
  Uzurpator „minister zdrowia” jest winien wprowadzenia procedur okaleczania polskich, słowiańskich dzieci we wszystkich tzw, podmiotach leczniczych tj. w żydowskich prywatnych firmach handlowych czerpiących zyski z okaleczania i uśmiercania Suwerena-Słowiańskiego Narodu Polskiego !
  Łowicz, 04.10.2017r.
  Polski Ruch Oporu informuje, że okupacyjne „Ministerstwo Zdrowia” w dniu 03.10.2017r. przysłało nam odpowiedź w sprawie szpitala w Białogardzie. Tekst w poniższym linku:

  DMD. odpowiedź, sprawa szpitala w Białogardzie (Polski Ruch Oporu)

  Oto link do rozporządzenia Ministra Zdrowia o którym jest mowa w piśmie „Ministerstwa Zdrowia” informującym o zleconej kontroli tzw. podmiotu leczniczego: firmy – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn.” Szpital w Białogardzie”: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001132

  cyt.: „13. Noworodkowi należy wykonać czynności profilaktyczne obejmujące:
  1) profilaktykę krwawienia wywołanego niedoborem witaminy K przez jednorazowe podanie witaminy K, zgodnie z aktualnymi zaleceniami;
  Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1132
  2) profilaktykę zakażenia przedniego odcinka oka, zgodnie z aktualnymi zaleceniami;
  3) szczepienia ochronne, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  4) podanie dodatkowo immunoglobulin anty-HBs dzieciom matek z HBs dodatnim (uodpornienie czynno-bierne);
  5) rozpoczęcie profilaktyki krzywicy, zgodnie z aktualnymi zaleceniami.”, koniec cytatu.

  Z powyższego jednoznacznie wynika, że to „minister zdrowia” jest winien wprowadzenia procedur okaleczania polskich, słowiańskich dzieci we wszystkich tzw, podmiotach leczniczych tj. w żydowskich prywatnych firmach handlowych czerpiących zyski z okaleczania i uśmiercania Suwerena-Słowiańskiego Narodu Polskiego !

  Oto poniżej skrócony tekst skargi na ludobójcze działania przemysłu farmaceutycznego, skierowanej do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunalu Karnego w Hadze złożonej w 2002 r. przez niemieckiego doktora Mathiasa Ratha:

  „Oskarżonym zarzuca się spowodowanie uszkodzeń ciała oraz śmierci milionów ludzi poprzez „robienie interesów na chorobach”, jak również popełnienie zbrodni wojennych i innych zbrodni przeciwko ludzkości.”

  http://www.jonizator.pl/w_imieniu_narodow_swiata.pdf
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ
  2

  Polubienie

   
 10. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 10:57

  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  2 dni temu (edytowany)
  Prowadzenie rozmów z dilerami śmierci żydowskiego okupanta to nie tylko stracony czas ale narażanie się na niebezpieczeństwo zastosowania MIND CONTROL !!! A gdzie honor i godność ?
  ODPOWIEDZ

  Patryk K
  15 godzin temu
  Żebyś zdechla po tym wykładzie
  ODPOWIEDZ

  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  14 godzin temu
  Szanowni Państwo ! Zgodnie z zasadami Boskiej Energii Kwantowej zła energia zawarta w słowach „patryka k” wróci do niego ze zwielokokrtonioną siłą !

  Polubienie

   
 11. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 11:00

  UWAGA !!! WAŻNE !!!
  Mariusz Biernat
  1 dzień temu
  Wlewy dożylne to jest naturoterapia ? To nie jest do końca terapia naturalna. Terapia naturalna, to : soki, zdrowe jedzenie, wodolecznictwo, sen, słońce, pozytywne myślenie, wiara Bogu. Tak sobie myślę, że te suplementy, to zawirowały rynkiem. Firmy farmaceutyczne masowo zaczęły produkować tzw. suplementy diety – zdrowia życzę.
  ODPOWIEDZ

  Polubienie

   
 12. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 11:03

  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  2 dni temu
  Kiedy wreszcie Panowie Jerzy Zięba, Janusz Zagórski przestaną nazywać ministrami dielerów śmierci z uzurpatorskich rządów ? Kiedy zaczniecie wreszcie informować wszystkich Polaków, że u władzy są skorumpowani oszuści, fałszerze, uzurpatorzy, ludobójcy działający na zlecenie wrogów Słowaińskiego Narodu Polskiego w ramach porozumień z rządem zbrodniczego Izraela ? Kiedy zaczniecie nawoływać do masowego bojkotu żydowskiego okupanta w Polsce, zgodnie z Dekretem Suwerena Narodu Polskiego z 02.04.2015r.? http://www.t.cichocki.pl
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ

  Polubienie

   
 13. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 19:14

  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  12 minut temu (edytowany)
  CHCIEJMY BYĆ LUDŹMI ŚWIADOMYMI ,WOLNYMI ! NIE DAJMY SIĘ TRAKTOWAĆ JAK MARTWE DUSZE !!!
  Drodzy Rodacy !
  Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do niezwłocznego włączenia się do akcji rozpowszechniania na wszelkie możliwe sposoby plakatów ”Zostaliśmy uwolnieni! Przestańmy służyć upadłemu niewolniczemu systemowi z Watykanem na czele!”
  https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/02/chciejmy-byc-ludzmi-swiadomymi-wolnymi-nie-dajmy-sie-traktowac-jak-martwe-dusze/

  Władze świeckie jak i kościelne wszelkich szczebli w Polsce, działające w interesie światowych elit żydowskich, dążących do wywołania zamieszek i chaosu, by umożliwić wprowadzenie Nowego Porządku Światowego, boją się odkrywanej przez Polski Obywatelski Ruch Oporu prawdy o ich upadku, i upadku z dniem 25.12.2012r. stworzonego przez nich niewolniczego systemu opartego na rabunkowym prawie morskim.

  Zamiast protestów ulicznych przeciwko imigrantom czy przeciwko komunie, której faktycznie nie ma i nie było, organizowanych za przyzwoleniem czy pod dyktando okupanta, proponujemy skupienie się wszystkich ludzi świadomych sytuacji, na wywołaniu w sobie, we własnym sercu, które jest cząstką Boskiej Energii, uczucia radości i miłości, by umożliwić pozytywne zmiany w nas samych i na świecie.

  Link: “Gregg Braden. Wylecz wszystkie choroby w 3 minuty Cure all Illnesses in 3 minutes “ https://www.youtube.com/watch?v=4Ij8PExvwu0 ,

  Link: “DNA i Emocje – Gregg Braden PL” https://www.youtube.com/wa tch?v=oxlCTFhNVHM

  Link: “Gregg Braden – Kryzysy i przejście do Nowego Świata – napisy pl” https://www.youtube.com/watch?v=DdhW-nSaNwU

  Według naukowych wyliczeń, aby zmienić świadomość i energię wewnętrzną 1 miliona ludzi wystarczy 100 osób praktykujących wizualizowanie zamierzonego celu w formie spełnionej, tak jakby to już było dokonane. Poprzez odczuwanie takiego dokonanego stanu następuje spełnienie-cud, wraca wysłana Energia z udziałem Energii Boskiej pola kwantowego, pochodzącej z Serca, które jest cząstką Boga.

  ”Musimy czuć uczucie tak, jakby modlitwa została już spełniona i w tym uczuciu mówimy do sił kreacji, pozwalając światu, by nam odpowiedział, pozwalając temu polu kwantowemu, hologramowi, umysłowi Boga, by odpowiedział nam tym, co czujemy w naszej sytuacji“ zaczerpnięte z filmu “ GREGG BRADEN – NAUKA CUDÓW (lektor ivo pl) The Science of Miracles” https://www.youtube.com/watch?v=dqgP-EW_iYE

  “Mówi się, że to człowiek stworzył wszystkie religie, ja uważam, że wszystkie religie stworzyły żydomasońskie kreatury, właśnie w celu zniewolenia CZŁOWIEKA, a oni przecież nie są ludżmi, oni są dziećmi szatana, bez duszy ,dlatego nie mogą się duchowo rozwijać, a co za tym idzie nie mogą zamieszkiwać naszej pięknej planety ZIEMI. Muszą ją czem prędzej opuścić i tak się niedługo stanie.

  Każdy człowiek został przez Żródło wyposażony w najdoskonalszy komputer we wszechświecie tzn. SERCE czyli cząstkę boską, połączony z umysłem, potrafiący czynić cuda, trzeba tylko chcieć umieć z niego korzystać, aby samemu być szczęśliwym a na świecie panował pokój, radość i dobrobyt.” – komentarz zaczerpnięty z bloga: https://kefir2010.wordpress.com/2015/04/28/czy-ludzkosc-rozjasni-wszechobecna-ciemnosc-stawmy-czola-przeciwnosciom/ #comment-13257
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ

  Polubienie

   
 14. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 19:14

  Kochani Rodacy-Polacy-Polachy ! W każdym z nas, w naszym Sercu jest cząstka Boga ! Każdy z nas na możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu ze Stwórcą-wszechobecną Boską Energią ! Wizualizujmy, odczuwajmy energią naszego Boskiego Serca radość i ukojenie z faktu zapanowywania na naszej ukochanej słowiańskiej Ziemi, na terenie dawnego Imperium Lechickiego, ENERGII MIŁOSCI, ENERGII PRAWDY, ENERGII UZDRAWIANIA OKALECZONYCH NASZYCH DZIECI I WNUKÓW, UZDRAWIANIA NAS SAMYCH !!!

  Polubienie

   
 15. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 19:16

  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  1 godzinę temu
  MY MATKI, BABCIE OKALECZONYCH NASZYCH DZIECI I WNUCZĄT MAMY MORALNE PRAWO I OBOWIĄZEK ZROBIĆ WSZYSTKO ABY POWSTRZYMAĆ TEN HOLOKAUST NA SŁOWIAŃSKIM NARODZIE POLSKIM !
  https://wojdabejda.wordpress.com/2017/11/23/zastopujmy-usmiercanie-i-okaleczanie-dokonywane-na-zlecenie-ludobojcow-z-nwo/
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ

  Polubienie

   
 16. wojdabejda

  24 listopada 2017 at 19:40

  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  2 minuty temu (edytowany)
  PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY SPRAW ABY DO KAŻDEGO POLAKA DOTARŁY INFORMACJE ROZPOWSZECHNIANE PRZEZ POLSKI RUCH OPORU ! JAK TO SIĘ STANIE TYLKO TY JEDEN WIESZ ! BOŻE, DZIĘKUJEMY ZA CUD UZDRAWIANIA POLAKÓW-POLACHÓW, BY ZNALEŻLI DOŚĆ SIŁY, MOCY DO URATOWANIA NASZYCH DZIECI I WNUKÓW, DO POWROTU TWOICH BOSKICH PRAW !!!

  Polubienie

   
 17. wojdabejda

  25 listopada 2017 at 22:28

  Mój syn gdy miał 8 miesięcy, oczywiście przeszedł wszystkie wtedy konieczne szczepienia, (1984r.) nagle, niespodziewanie stracił przytomność, zrobił się siny, drgał. Zastosowałam sztuczne oddychanie, przytulałam go moimi rękoma po głowie i nagle odzyskał przytomność. Takie objawy powtórzyły się po około godzinie, więc zadzwoniłam na pogotowie. Lekarz z pogotowia nic nie stwierdziła, ale gdy drgawki nastąpiły ponownie to już sama zdecydowałam, że pojadę z nim natychmiast do szpitala. W szpitalu drgawki wystąpiły jeszcze jeden raz . Lekarze orzekli, że były to drgawki gorączkowe spowodowane tężyczką , brakiem wapnia. Ale w tym szpitalu syn dostał zapalenia płuc i od tamtej pory ciągle chorował na zapalenie dróg oddechowych, powracajace zapalenie płuc z dusznościami. To co przeżyłam to był horror. Zaraz po tym osiwiałam ! Lekarze podejrzewali ukrytą padaczkę i zalecili podawanie Luminalu. Gdy badanie mózgu nic nie wykazało, bardzo prosiłam Boga aby natchnął mnie co mam zrobić !? I przyszła nagła myśl, olśnienie: nie będę truć mojego synka Luminalem, który spowodowałby, że moje dziecko kwalifikowałoby się do szkoły specjalnej ! Pomyślałam: BOŻE MIEJ W SWOJEJ OPIECE MOJEGO SYNA a ja sama nie pozwolę na jego okaleczanie, nie będę go truć i nie pojadę więcej do neurolga, który daje lekarstwo na nie stwierdzoną chorobę.
  Wtedy nie wiedziałam ale teraz wiem, że moja głęboka wiara w BOGA , moja bezpośrednia łączność z nim, moje całkowite zawierzenie JEMU i słuchanie mojego wewnętrznego JA uratowało mojego syna. Moja bezgraniczna miłość do syna, moja mądrość i rozwaga dana mi od BOGA, Boska energia moich rąk, Boska energia mojego Serca spowodowały, że mój syn był wzorowym uczniem, studiował jednocześnie dwa fakultety: matematykę i informatykę. Obecnie dobrze zarabia w firmie żydowskiego okupanta i realizuje swoją pasję podróżowania po świecie. Niestety, nie utrzymuje ze mną kontaktów za względu na moją działalność w POLSKIM RUCHU OPORU.
  Zachęcam wszystkich rodziców aby nigdy nie tracili nadziei na uzdrowienie swoich okaleczanych przez big farma dzieci, aby sami stali się uzdrowicielami siebie, swoich dzieci , swoich rodziców ! Zadbajcie o bezpośrednią łaczność z BOGIEM-Stwórcą !

  Polubienie

   
 18. wojdabejda

  25 listopada 2017 at 22:30

  Renata Cyparska
  7 godzin temu
  Łowicka Inicjatywa Obywatelska Wzruszajaca historia.Masz w sobie moc i niesamowita wiare.Wiem ze mozna zmienic energetyke .Trzeba zaczac od siebie i powoli wszystko co nas otacza wiec nasze wiezi z dziecmi tez sie zmienia.Najwazniejsza jest wiara i cierpliwosc.Ja mam 4 dzieci i tez z kazdym mialam niesamowite historieStarsza corka w wieku 3lat miala zator po zastrzyku z penicyliny krystalicznej.Syn zle zdiagnozowany nabawil sie coli w szpitalu.Drugi syn mial czerniaka w wieku 5 lat a najmlodsza cirka wypadla komus w szpitalu po porodzie i wyrwano jej nogi z bioder ,miala zlamany obojczyk i kosc udowa.Na mnie lekarze tez die mylili diagnozujac rakaNie poddalam sie i zawsze ufalam swojej intuicji i opiece Najwyzszego.Dzisiaj dzieci sa zdrowe i ja tez.Trzeba sie pilnowac bo sypia nas roznymi wirusami i bakteriami i chwila nieuwagi i gotowe chorobsko.Dzisiaj to nie sa kekarze tylko urzednicy.Pospiech i brak serca jest wszechobecny.Twoj syn realizuje swoja pasje a ty realizuj swoja.Nadejdzie taki czas ze bedziemy sie szanowali
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ

  Polubienie

   
 19. wojdabejda

  25 listopada 2017 at 22:35

  Szanowni Państwo ! Na tym forum grasuje troll karetmistrz , diler śmierci żydowskiego okupanta, opłacany przez zdemaskowany kartel farmaceutyczny mający swoje żydowskie korzenie IG Farben , odpowiedzialnej za wywołanie, sfinansowanie II Wojny Swiatowej, za ludobójstwo ! STRESZCZENIE UZASADNIENIA ZARZUT”W DOTYCZĄCYCH ZBRODNI ZWIĄZANYCH Z FARMACEUTYCZNYM ROBIENIEM INTERESÓW NA
  CHOROBACH (ZARZUTY 1.1. ñ 1.2.)
  1. Oskarżeni umyślnie i systematycznie podtrzymują istnienie chorób
  sercowo-naczyniowych, w tym podwyższonego ciśnienia krwi,
  niewydolności serca, powikłań cukrzycowych i innych schorzeń, raka,
  chorób zakaźnych (w tym AIDS), osteoporozy i wielu innych
  powszechnie występujących dziś chorób, którym według przyjętej
  oceny można w dużej mierze zapobiec przy użyciu naturalnych
  środków. Oskarżeni celowo doprowadzili do niepotrzebnych cierpień i
  przedwczesnej śmierci setek milionów ludzi.
  2. Oskarżeni systematycznie i celowo uniemożliwiają wytępienie chorób
  sercowo-naczyniowych, raka i innych schorzeń poprzez utrudnianie i
  blokowanie rozpowszechniania ratujących życie informacji na temat
  korzyści zdrowotnych wynikających z naturalnych metod leczenia nie
  podlegających ochronie patentowej. Wskutek tego oskarżeni celowo
  doprowadzili do dalszych niepotrzebnych cierpień i przedwczesnej
  śmierci setek milionów ludzi.
  3. Oskarżeni celowo i systematycznie rozwijają istniejące choroby i
  powodują powstawanie nowych poprzez produkowanie i wprowadzanie
  na rynek farmaceutyków służących do krótkotrwałego leczenia
  objawowego, lecz posiadających znane i szkodliwe długofalowe skutki
  uboczne. Wskutek tego oskarżeni celowo doprowadzili do dalszych
  niepotrzebnych cierpień i przedwczesnej śmierci setek milionów ludzi.
  Szczegółowe dane przedstawiono w poniższym dziale poświęconym
  dowodom.
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ

  Polubienie

   
 20. wojdabejda

  26 listopada 2017 at 10:29

  Jadzia Kwiatkowska
  4 dni temu
  Chciałabym dożyć czasów, gdy szczepienia zostaną oficjalnie uznane za największą hańbę medycyny i ludobójstwo.
  ODPOWIEDZ
  109
  Renata Kmita
  4 dni temu
  doczekasz się wierzę w to , kwestia jest taka że młodzi śpią , żyją ale śpią , bo wiedza jest na każdym miejscu i na zawołanie
  ODPOWIEDZ
  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  4 dni temu
  Nie tylko szczepionki ale cała ta „oficjalna medycyna” z jej ludobójczymi procedurami medycznymi narzuconymi przez uzurpatorów z okupacyjnego żydowskiego rządu powinna zostać natychmiast powstrzymana ! Wszyscy lekarze powinni wypowiedzieć posłuszeństwo wszelkim organom władzy w Polsce , na mocy Dekretu Suwerena -Narodu Polskiego z 02.04.2015r. napisanego w imieniu i w interesie każdego Polaka ! http://www.t.cichocki.pl
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ
  7
  Paweł Werner
  4 dni temu
  Łowicka Inicjatywa Obywatelska czy wiedzą państwo w którym roku(od kiedy) to się stało z tymi urzędami zarejestrowanymi w Waszyngton D.C. ? Już kiedyś pytałem o to. Proszę o odpowiedz nawet jeśli też nie wiecie kiedy. NIE będzie to dla mnie zaskoczeniem bo sam nie znalazłem nigdzie takiej informacji.
  ODPOWIEDZ
  Maria Kowalska
  4 dni temu
  To jest Skandal .
  ODPOWIEDZ
  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  4 dni temu
  Dokładnie nie wiemy ale postaramy się poszperać .
  ODPOWIEDZ
  aagastaa
  4 dni temu
  Niestety, większość rodziców,
  nawet o obejrzeniu tego wykładu nadal pozostanie w swojej tępocie i pozwoli truć swoje ukochane dzieci. Mam takie przykłady we własnej rodzinie…
  ODPOWIEDZ
  2
  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  3 dni temu
  Dlatego właśnie koniecznie wszyscy świadomi powinni się zjednoczyć i zrobić wszystko aby powstrzymać mord na Narodzie Polskim, powstrzymać okaleczanie naszych kochanych dzieci, powstrzymać uśmiercanie szczególnie osób starszych w majestcie bezprawia serwowanego nam przez „rządowych” uzurpatorów, oszustów, fałszerzy, ludobójców, handlarzy dziećmi dla psychopatów, na mordy rytualne dokonywane przez satanistów ze zdelegalizowanego kościoła katolickiego !
  Pokaż mniej
  ODPOWIEDZ
  2
  rEdRum~!
  20 godzin temu
  Nigdy nie zostaną, bo tysiące, dziesiątki tysięcy przeglądów, badań i analiz wykazały że szczepionki są kapitalnym środkiem zapobiegania występowaniu wielu chorób.
  ODPOWIEDZ
  Łowicka Inicjatywa Obywatelska
  16 godzin temu
  Skoro są szczepionki tak kapitalne, to dlaczego żydzi się nie szczepią ? Dlaczego w Australii jest zakaz szczepionek ?
  ODPOWIEDZ
  Jadzia Kwiatkowska
  1 minutę temu
  Zwaszcza u tych ludzi, u których choroba wystąpiła pomimo podania szczepionki.

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: