RSS

Ostrzeżenie przed osaczaniem ofiar do przejmowania ich majątków !!!

21 Kwi

Kierujmy się zasadami prawa naturalnego:“nie krzywdzę innych, nie pozwalam na krzywdzenie siebie i innych”.

Polski Ruch Oporu ostrzega przed podstępem w przejmowaniu majątków samotnych Polek i Polaków na przykładzie Doroty Ball.

„Sąd” zatwierdza spadek  fałszerzowi i oszustowi zamiast rodzinie !

O udaremnienie sprzedaży domu przez oszustów, fałszerzy.

DSC00248

Łowicz, 18.04.2016r.
Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

Magdalena Bursa

Prokurator Rejonowy w Łowiczu

 

Otrzymują:

 1. Wydział Księg Wieczystych, Sąd Rejonowy w Łowiczu, ksiegi@lowicz.sr.gov.pl
 2. Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu, pnb.lowicz@op.pl
 3. Wójt Gminy Nieborów, gmina@nieborow.pl
 4. Kancelarie Notarialne  w Łowiczu:

beata.bedkowska@notariusze.lodz.pl , wioletta.kochanek-wojda@notariusze.lodz.pl

andrzej.maik@notariusze.lodz.pl , krystyna.majka@notariusze.lodz.pl

michal.maslanka@notariusze.lodz.pl , ewa.musial-golawska@notariusze.lodz.pl

 1. Prokuratura Okręgowa w Łodzi, prokuratura@lodz.po.gov.pl
 2. Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny skargi@ms.gov.pl
 3. Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa, itccsoffice@gmail.com

Zawiadomienie o przestępstwie bezprawnego przejęcia majątku po zmarłej Dorocie Ball, zam. Warszawa ul. Klemensiewicza 5A m 172, przez osoby obce Marka Kędziorę i Monikę Szumiła.

O wstrzymanie sprzedaży domu w Dzierzgówku k. Łowicza, KW 14370, nr. działki 130/3, po zmarłej Dorocie Ball przez  Marka Kędziorę i Monikę Szumiła (dzieci Stanisława Kędziory), którzy nabyli prawa do majątku w drodze przestępstw przeciwko Dorocie Ball i jej rodzinie. http://olx.pl/oferta/sprzedam-dom-147-m2-dzierzgowek-k-lowicza-CID3-IDdU6Sn.html#ef88351f36

O wstrzymanie odbioru technicznego domu  w Dzierzgówku k. Łowicza, po zmarłej Dorocie Ball przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Działając z upoważnienia rodziny Doroty Ball, kierując się podstawową zasadą prawa zwyczajowego: “nie krzywdzę innych, nie pozwalam na krzywdzenie siebie i innych” oraz  zgodnie z art. 304, § 1, spełniając społeczny obowiązek, Polski Ruch Oporu  zawiadamia o przestępstwie bezprawnego, opartego na fałszerstwach wejścia w posiadanie majątku, po zmarłej w 2012r. Dorocie  Ball, ur.19.01.1948r., zam. Warszawa, Klemensiewicza 5A m 172, przez osoby obce: Stanisława Kędziorę, jego żonę Renatę Kędziorę i ich dzieci: syna Marka Kędziorę ( pracuje w Agencji Nieruchomości) oraz córkę Monikę Szumiła.

Nieżyjąca Dorota Ball z domu Misiak, wdowa, bezdzietna, pochodziła z rodziny wielodzietnej, miała ośmioro  rodzeństwa. Pracowała na kierowniczych stanowiskach i zgromadziła spory majątek: 2 mieszkania własnościowe w Warszawie, 2 działki i domek na działce w Warszawie oraz nowo-wybudowany dom w Dzierzgówku k. Łowicza, kosztowności, środki finansowe na kontach bankowych.

Kilka lat przed śmiercią Doroty Ball pojawił się w jej życiu Stanisław Kędziora, który pomimo, że posiadał żonę i dwoje dzieci, bywał u Doroty Ball. Stanisław Kędziora stopniowo przejmował kontrolę nad jej życiem oraz majątkiem. Wpływał na to, że jej kontakty z rodziną, ze znajomymi stopniowo ulegały ograniczaniu.

Dorota Ball popadła w depresję i była leczona przez psychiatrów. W karcie przebiegu leczenia psychiatrycznego są następujące adnotacje:

Data:  11.01.07r. “Rozstanie z przyjacielem. Depresyjna.

Data: 22.01.07,  “ Pacjentka uwikłana w trudną sytuację trójkata małżeńskiego. Pod wpływem tej skomplikowanej relacji czuje się psychicznie coraz gorzej “Więcej daje niż biorę”, “Nie wiem czy chciałabym być z tym mężczyzną na stałe” Pacjentka zdezorientowana nie potrafi rozpoznać do końca swoich uczuć, straciła poczucie sterowania swoim życiem.”

Dowód: kserokopia karty leczenia psychiatrycznego z dnia 11.01.2007

Dorota Ball została osaczona przez Stanisława Kędziorę do tego stopnia że  przejął on sterowanie jej życiem, a ona stała się bezradna wobec jego tyranii i wyłudzania  pieniądzy. Próbowała się bronić, zrywając kontakt, co jest w powyższym cytacie z dowodu: karty leczenia psychiatrycznego. Podejmowane przez Dorotę Ball próby zerwania toksycznego związku kończyły się niepowodzeniem, bo Kędziora chciał dalej  żerować na jej majątku a poprzez psychiczny terror wymuszać podpisywanie każdego dokumentu, darowizn,  łącznie z wymuszeniem podpisu pod testamentem, sporządzonym rzekomo u notariusza, do którego dotrzeć osobiście nie mogła. Dorota Ball nie poruszała się samodzielnie a więc jej samodzielne wejście po stromych schodach do kancelarii notarialnej było niemożliwe, bo jak czytamy w zaświadczeniu lekarskim, miała osteoporozę, uszkodzenie nerwu strzałkowego i piszczelowego prawego z “opadaniem  stopy”.

Dowód: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia Doroty Ball z 02.08.2011r.

Z relacji sąsiadów z Dzierzgówka, od których Dorota Ball nabyła działkę i wybudowała na niej dom, który obecnie wystawiają do sprzedaży dzieci nieżyjącego Stanisława Kędziory, wynika, że na kilka miesięcy przed śmiercią Pani Ball zastrzegała, że nigdy nie przepisze swojego majątku na Stanisława Kędziorę.

Dowód z przesłuchania świadków: małżeństwo Zofia i Stanisław Paciorkowie, Dzierzgówek 47, 99-418 Nieborów

Rodzina Doroty Ball jest w posiadaniu dowodów na dokonanie przez Stanisława Kędziorę fałszerstw polegających na stwierdzeniu nieprawdy jakoby Pani Ball nie miała żadnego rodzeństwa a on podając się za jej męża przejął bezprawnie nawet dysponowanie jej zwłokami i pochówkiem. S.Kędziora celowo zwlekał  z zawiadomieniem rodziny o złym stanie zdrowia ich siostry, zwlekał do ostatniej chwili, do ostatniego jej tchnienia, aby bez żadnych przeszkód odgrywać rolę męża i jedynego spadkobiercy jej majątku.  

W oświadczeniu z dnia 02.04.2012r. S.Kędziora poświadcza fałszywy adres zameldowania, gdzie podaje adres mieszkania własnościowego  Doroty Ball, zamiast faktycznego adresu Nowy Dwór Mazowiecki ul. Mazowiecka 6/55.

W oświadczeniu z 15.04.2016r. brat Doroty Ball, Józef Misiak pisze:

“ W ostatnich trzech latach swojego życia poznała osobę, która zainteresowała się dorobkiem jej życia i usilnie starała się zdobyć jej zaufanie i zaufanie całej rodziny. Wykorzystując jej ciężką chorobę i fakt, że rodzina mieszka daleko( około 250 km od Warszawy) manipulował siostrą i całą rodziną. W ostatnich miesiącach jej życia, kiedy stan jej był ciężki, nie informował rodziny o stanie jej zdrowia a nawet twierdził że siostra czuje się dobrze. Sam odbierał telefony, jak się potem okazało, zabrał jej telefon (co przyznał się po jej śmierci) Nie dopuszczał do kontaktów z Dorotą a wręcz utrudniał te kontakty z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Nie mogli się do niej dodzwonić jak również odwiedzić, bo wprowadzał wszystkich w błąd, nie podając prawdy o jej stanie zdrowia. Wiedział, że siostra wpadła w depresję więc zniewolił ją psychicznie żeby realizować swój plan.” … “Siostra Dorota rodziny Stanisława Kędziory wogóle nie znała i nie miała z nimi kontaktu a wręcz była przez nich znienawidzona, co też dawali temu wyraz.”

Dowody:

 1. Odręczne oświadczenie Stanisława Kędziory z 02.04.2012r. na okoliczność poświadczenia nieprawdy jakoby D.Ball nie miała rodzeństwa a on był zameldowany u niej w mieszkaniu w Warszawie.
 2. Akta spraw Sądu Rejonowego w Wieluniu, Oddział Zamiejscowy w Pajęcznie:
 • sygn.akt: VIII Ns 528/12,
 • sygn.akt VIII Ns 105/14, po śmierci Stanisława Kędziory, który zmarł 07.01.2014r.w Krynkach woj. Podlaskie
 1. Własnoręczne oświadczenie brata Doroty Ball, Józefa Misiaka, zam. ul Piłsudskiego 23/5, 98/395 Działoszyn z dnia 15.04.2016r., opisujące okoliczności osaczenia jego siostry Doroty Ball  celem  bezprawnego przejęcia dorobku jej życia.

            

Wieloletnie dochodzenie należnych rodzinie praw do spadku po Dorocie Ball zakończyło się niesprawiedliwym wyrokiem w Sądzie Rejonowym w Wieluniu, Oddział Zamiejscowy w Pajęcznie. Sąd z naruszeniem zasad sprawiedliwości i obrazą przepisów prawa, zamiast najbliższej rodzinie tj. braciom i siostrom, przyznał prawo do spadku po Dorocie Ball, osobom obcym: Stanisławowi  Kędziora a następnie po jego śmierci, jego żonie, córce i synowi, których Dorota Ball nie chciała znać.

Skarga złożona przez brata Doroty Ball Józefa Misiaka  do Prokuratury Rejonowej w Pajęcznie na  bezprawne przejęcie majątku jego siostry w drodze przestępstwa została odrzucona.

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje działania “wymiaru sprawiedliwości” w opisywanej powyżej sprawie jako nielegalne, bezprawne, na szkodę i krzywdę rodziny Doroty Ball, na szkodę i krzywdę Suwerena-Narodu Polskiego.

Okoliczności bezprawnego, opartego na oszustwach i fałszerstwach przejęcia przez osoby obce majątku po zmarłej Dorocie Ball, nie wykluczają również możliwości spreparowania testamentu po jej śmierci, tak jak w poniżej opisywanym skandalu preparowania  przez adwokata Marka Kędziorę  fałszywych testamentów za  łapówki.  http://www.fakt.pl/adwokat-ze-szczecina-chcial-65-tys-za-testament-niezyjacej-kobiety-,artykuly,418668,1.html

Cyt.:” Skandal w szczecińskiej palestrze. Znany adwokat Marek K. (55 l.) za sporządzenie testamentu nieżyjącej już od pół roku kobiety zażądał 65 tys. zł łapówki. Sfałszowana ostatnia wola miała nagle odnaleźć się w podomce nieboszczki.

Prowokację z udziałem adwokata urządzili dziennikarze telewizji TVN. Przyszli do mecenasa, prosząc, by sfałszował testament nieżyjącej już od pół roku ich matki. – Okoliczności, o których pani mówi, nie są mi obce. Prowadziłem już taką sprawę, gdzie pomogłem – odpowiedział spokojnie szczeciński mecenas, oferując tym samym swoje usługi. Ale, wiadomo, taki szwindel ma swoją cenę. Marek K. za przekręt zażyczył sobie 65 tys. Zł! Ostatecznie „klienci” umówili się z adwokatem na spreparowanie testamentu, który miał nagle odnaleźć się w podomce zmarłej matki. Adwokat sporządził lewy testament i umówił się na jego odbiór. Na spotkanie przyszli jednak również funkcjonariusze CBŚ, zaalarmowani przez dziennikarzy. Mecenas został zatrzymany i aresztowany na dwa miesiące. Prokuratura postawiła mu już zarzuty, m.in. brania udziału w fałszowaniu dokumentów i w oszustwie. Grozi mu do 10 lat więzienia. Z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że adwokat wielokrotnie przyczyniał się do fałszowanie różnych dokumentów, ponieważ pieniądze były mu bardzo potrzebne. Chciał się wyprowadzić ze Szczecina do Wielkopolski i skończyć z karierą adwokacką, a pieniądze zarobione na łapówkach wydać na otwarcie stadniny koni. Marek K. w 2006 roku został już ukarany przez sąd dyscyplinarny grzywną i 5-letnim zakazem opieki nad aplikantami. Karę orzeczono, gdyż nie powiadomił swojej klientki o niekorzystnym dla niej wyroku “.koniec cytatu

Maria z domu Znyk, Teresa z domu Znyk

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI RUCH OPORU

 

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 21 kwietnia 2016 w Bez kategorii

 

3 responses to “Ostrzeżenie przed osaczaniem ofiar do przejmowania ich majątków !!!

 1. Łuccjka

  22 kwietnia 2016 at 15:58

  Kuszą zyski, ale trzeba uważać.

  Polubienie

   
 2. tomekbieniek

  27 kwietnia 2016 at 10:32

  Majątek mojego Chrzestnego również przejęli. Tomekbieniek.wordpress.com https://www.facebook.com/groups/568869743231786/
  Poczytajcie na temat Targeted Individuals
  #gangstalking #targetedindividual #MkUltra #satelliteterrorism #MindControl #synthetictelepathy #directedenergy #Transhumanism #NoTouchTorture #TargetedIndividualsFromPoland #ArtificialIntelligence

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: