RSS

Polscy oficerowie pokoju przejmują stery w Polsce !

13 Mar

Łowicz, 12.03.2016r.

International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS)
ITCCS Central Office (Brussels): itccsoffice@gmail.com
Międzynarodowy Sąd Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli

Zbigniew Ziobro
“Minister Sprawiedliwości”

Marcin Grzelak
“Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu”

Małgorzata Szubert-Fijałkowska
“Sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu”

Oświadczenie
Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu z dnia 12.03.2016r. na okoliczność bezprawnych działań szefów i pomocnikówprywatnych firm handlowych “Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu “, “Sąd Rejonowy w Łowiczu” jako uzupełnienie do oświadczenia z 09.03.2016r., zawartego linku: http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce

Polski Obywatelski Ruch Oporu oświadcza, że O9.03.2016r. , w Łowiczu na os. Kostka, na wskutek brutalnego bezprawnego bezpodstawnego skucia kajdankami i siłowego wepchnięcia do radiowozu, prezes Teresa z domu Znyk (Wojda) doznała złamania dwóch żeber, uszkodzenia kręgów szyjnych i innych obrażeń spowodowanych szarpaniem, popychaniem, dociskaniem przez dwóch napastników, (jednym z nich był Kamil, Ukrainiec- Banderowiec chwalący się “wujkiem” w polskim ministerstwie) którymi byli pracownicy prywatnej firmy handlowej, “Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu”, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.437109123.
UPIK® Datensatz – L
L
Eingetragener Firmenname
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LOWICZU

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L
D-U-N-S® Nummer
437109123
L
Geschäftssitz
Ul. Bonifraterska 8
L
Postleitzahl
99-400
L
Postalische Stadt
Lowicz

Land
Poland

Länder-Code
616

Postfachnummer

Postfach Stadt

Telefon Nummer

Fax Nummer

Name Hauptverantwortlicher

Ta brutalna akcja napastników na usługach żydowskiego okupanta spowodowała, że prezes jest cała obolała. Ma zaczerwienione, opuchnięte od kajdanek oba nadgarstki. Było to dla prezes bardzo przykre, upokarzające i traumatyczne przeżycie, tym bardziej, że to nie ona ale służby opłacane przez Naród Polski powinny bronić przed zagrożeniami dla życia i zdrowia, dla istnienia Narodu Polskiego w Polsce.

Prezes Teresa z domu Znyk jest zszokowana postawą również innych policjantów, którzy zbiegli się do pokoju w którym Ukrainiec-Banderowiec, wypełniał formularze, zapewne z nadzieją na awans, na nagrodę za skrzywdzenie Teresy z domu Znyk. Inni policjanci z szyderstwem dogadywali m.in, że teraz, cyt.: ”nie będzie się Pani bała chodzić po ulicach w obawie przed zatrzymaniem policji”.

Prezes odpowiedziała, że się nie bała, bo nic złego nie robi, a broni też policjantów i ich rodziny. Spełnia prośbę innych policjantów Polaków, którzy dwa lata temu błagali ją o nieustawanie w obronie Narodu Polskiego i Polski, bo oni sami nic nie mogą zrobić.

Prezes podkreśla, że Ukrainiec zachowywał się jak bestia, tak jakby był pod wpływem środków odurzających. Jego pomocnik Polak wykonywał bezmyślnie jego polecenia i w milczeniu przyjmował obelgi, zniewagi pod adresem Polaków.

Pozostawienie prezes w Zgierzu na pastwę losu, bez upewnienia się czy ma pieniądze na powrót, czy ma siłę wrócić do domu do Łowicza jest nie tylko niehumanitarne ale daje podstawę do podejrzenia, że spodziewano się zamknięcia prezes na oddziale psychiatrycznym. Stało się jednak inaczej, bo po 10-minutowej rozmowie lekarz uprzejmie podziękował i życzył powodzenia w prowadzonej działalności.

Pozbawiono prezes prawa do skorzystania z toalety, prawa do wody pitnej, prawa do adwokata, prawa do jednego telefonu, prawa wglądu do legitymacji służbowych “policjantów” aby upewnić się czy są one wydane w imieniu Narodu Polskiego.

Polski Obywatelski Ruch Oporu obawia się, że prezes Stowarzyszenia będzie siłą doprowadzona na rozprawę do prywatnej firmy handlowej symulującej “Sąd Rejonowy w Łowiczu”, który rozstrzyga wg prawa talmudycznego na niekorzyść Polaków, zwanych przez Żydów gojami, a w interesie żydowskiego okupanta.

Przy okazji wypełniania formularzy w komendzie prywatnej policji w Łowiczu, policjantka próbowała wymusić na prezes Teresie z domu Znyk przyjęcie listu poleconego z prywatnego sądu, żydowskiego geszeftu zarejestrowanego w UPIK w Waszyngtonie pod nr. 424285439. To wskazuje, że w najblizszym czasie będzie rozprawa w postępowaniu o wykroczenie z kodeksu wykroczeń, w spreparowanej sprawie rzekomego zakłócenia porządku publicznego na Starym Rynku w Łowiczu w dniu 25.08.2014r.

W zemście za działalność od 2011r. w obronie miejsca do życia mieszkańców Łowicza i okolic jak też Narodu Polskiego i Polski grupa przestępcza z Łowicza, z prezes prywatnego sądu M.Piwowarczyk na czele, prowadzi zmasowaną akcję bezprawnych działań wobec Suwerena, osoby wolnej, Teresy z domu Znyk, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ‘Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu.

Teresa z domu Znyk bojkotuje od 2014r., zgodnie z rezolucją ONZ A/RES/56/83 z dnia 28 stycznia 2002r./ Artykuł 9, wszelkie przesyłki pocztowe firm żydowskiego okupanta, w tym z prywatnej firmy handlowej “Sąd Rejonowy w Łowiczu”.

Polski Obywatelski Ruch Oporu oświadcza, że szefowie i pomocnicy prywatnej firmy handlowej “Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu” oraz prywatnej firmy handlowej”Sąd Rejonowy w Łowiczu” są winni przestępstw przeciwko Teresie z domu Znyk, Marii z domu Znyk, przeciwko Narodowi Polskiemu, przeciwko Polsce i przeciwko Ludzkości.

Nakazem chwili jest wyegzekwowanie wobec wszystkich winnych, w tym m.in. M. Szubert – Fijałkowskiej, M. Piwowarczyk i innych wymienionych w wystąpieniach do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli, kary natychmiastowego wydalenia z Polski wraz z rodzinami, pozbawienia na zawsze praw publicznych i obywatelskich w Polsce oraz konfiskaty mienia celem wypłaty odszkodowań dla pokrzywdzonych Polaków, dla skrzywdzonych: Teresy z domu Znyk, Marii z domu Znyk.

Szefowie i pomocnicy prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe w Polsce, odpowiadacie prywatnie do trzeciego pokolenia włącznie, za szkody i krzywdy wyrządzone osobie wolnej, prezes Stowarzyszenia Teresie z domu Znyk według Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za Łamanie Praw Ludzkich !

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Oto poniżej wyszczególnienie zarzucanych przestępstw przeciwko osobie wolnej, Teresie z domu Znyk, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, w oparciu o poszczególne punkty Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich:
https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby
Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i psychiatrycznych.
Dyskryminacja, przymus, rasizm.
Prześladowania polityczne.
Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią.
Wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem.
Wykonanie działań medycznych i psychicznych (np ekspertyz) wbrew woli osoby osoby.
Zabranie dokumentów tożsamości wbrew woli osoby.
Odrzucenie prawomocnego przedstawiciela- pozbawienie prawa do kontaktu telefonicznego z pełnomocnikiem.
Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego.
Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, zakładanie kajdanek itp, oraz następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań
Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności (w przypadku Teresy z domu Znyk – 6 godzin pozbawienia wolności.)
Bezpodstawne i wbrew woli osoby ubezwłasnowolnienie.
Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej
Pogwałcenie prawa międzynarodowego
Bezpodstawny akt oskarżenia osoby
Bezprawne wnioski o ukaranie / represje prawa,
Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych
Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii
Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo,
Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa.
Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia, bez posiadania legitymiacji suwerennego państwa,
Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem,
Ponadto Polski Obywatelski Ruch Oporu oskarża:

 • Oskarżamy o oszustwo podawania się za urzędników państwowych, urzędników instytucji międzynarodowych, “Unii Europejskiej”, wykonywania nieuprawnionych działań, bez posiadania statusu “urzędnika państwowego”, bez posiadania legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014r. sprawuje bezpośrednią władzę zwierzchnią na mocy Proklamacji Tadeusza Cichockiego, napisanej w imieniu i w interesie Suwerena-Narodu Polskiego.

  http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf

 • Oskarżamy o fałszerstwa narodowościowego stanu osobowego, osób głównie pochodzenia żydowskiego podających się za Polaków o fałszywej tożsamości, jak np. były prezydent RP, Bronisław Szczynukowicz podający się za Komorowskiego.

 • Oskarżamy o stanowienie i stosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych.

 • Oskarżamy o działania bez podpisu i bez legalnych pieczęci, bez legalnych symboli, bez prawomocnej legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego.

 • Oskarżamy o wysyłanie bezprawnej i nielegalnej korespondencji, zawierającej błędy formalne i fałszywe stwierdzenia.

 • Oskarżamy o łamanie praw człowieka – naruszenia godności ludzkiej, wbrew z rezolucji ONZ 217 A i / lub Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EMRK).

 • Oskarżamy o antypolonizm, dyskryminację wobec Marii z domu Znyk (Bejda) Teresy z domu Znyk (Wojda) oraz wobec każdego Polaka.

 • Oskarżamy o sfałszowanie dowodu osobistego każdego Polaka poprzez zapisanie nazwiska i imienia dużymi literami przez co każdy Polak jest własnością systemu (upadłego 25.12.2012r.światowego prywatnego, niewolniczego systemu ze zdelegalizowaną władzą Trój-Korony z Watykanem na czele), przez to każdy Polak jest osobą prawną pozbawioną praw ludzkich i traktowany jako zaginiony na dalekich morzach, według prawa morskiego.

Oto poniżej komentarz jednego z blogerów Neon 24, “kula Lis 66”, który potwierdza słuszność naszych zarzutów :
http://trzcinska.neon24.pl/post/130317,walka-o-zydowska-prywatna-firme-trybunal-konstytucyjn
Jak oddzielić plewę ukraińską i żydowską od polskiego ziarna ? Ukraińcy opanowali polską policję i nią trzęsą – zaczynają prześladować w III RP etnicznych Polaków aktywnych politycznie broniących polskiego interesu narodowego. Tych Ukraińców wspierają żydzi i Niemcy zamieszkali w Polsce agresywnie, brutalnie wykorzystując całkowitą destabilizacje prawną w III RP, którą skonstruował anty-polski przekupiony gangster sabotażysta Donald Tusk z Komorowskim, żydem Seremetem …. itd razem z jego przestępczym anty-polskim gangiem PO.
Antypolska władza żydowska po 1991 roku w Warszawie wyhodowała następnego po żydach wewnętrznego wroga Polaków czyli Ukraińców z polskim obywatelstwem. Na dodatek żydostwo Tusk, Komorowski, Kwaśniewskim, tw. Bolkiem Wałęsą …. i wieloma innymi wrogami Polski dokonali sabotażu i sprowadzili w ostatnich latach do Polski ponad 2 miliony rasowych banderowców, nacjonalistów Ukraińców gównianej sezonowej bandyckiej Ukrainy, którzy utworzyli V kolumnę w III RP wspierani przez żydów i Niemców !
Poczytajcie poniżej(link) jak Ukraińcy zaczynają się panoszyć w III RP, dlatego, że opanowali struktury polskiej policji i nią trzęsą: „Łowicki policjant chwali się wujkiem-Ukraińcem w polskim ministerstwie” :
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce
Jeśli chcesz się dowiedzieć jak UKRAIŃCY rozepchnęli się w „polskiej” policji i nią faktycznie rządzą, szarogęszą i ja OPANOWALI to przeczytaj sobie artykuł z dnia 2014-11-14 (piątek) pt.„Ukraińcy w polskiej policji” , kliknij link: https://marucha.wordpress.com/2014/11/14/ukraincy-w-polskiej-policji/
Oto poniżej przekopiowany fragment tego artykułu:
Ukraińcy zamieszkali w Polsce są najliczniejszą grupą z pośród studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, jedynej uczelni w kraju, która kształci kadry oficerskie policji. W okolicach Szczytna, Elbląga, Giżycka, Olsztyna mieszka bardzo liczna mniejszość ukraińska, przesiedlona tam 1947 roku, z tradycjami banderowskimi UPA, która biologicznie nienawidzi Polaków i mści się na Polakach. Oczywiście w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w kadrze dydaktycznej i administracji szkoły też jest wielu Ukraińców.
Stało się to już tradycją, że to właśnie Ukraińcy są adeptami Szkoły Policji w Szczytnie ale także Szkół Policji w Słupsku i Katowicach. W okolicach Słupska na Pomorzu też jest bardzo liczna mniejszość ukraińska, która chętnie wstępuje do lokalnej szkoły policji, bo szczególnie upodobali sobie zawód policjanta w Polsce. Być może do podejmowania tego zawodu nakłania ich bardzo aktywny i agresywnie działający Związek Ukraińców w Polsce. Ci ukraińscy studenci z polskim obywatelstwem w szkołach policji w Polsce nawet posługują się w prywatnych rozmowach między sobą językiem ukraińskim. Faktycznie w obecnej „polskiej” POlicji rządzą Ukraińcy po czystce zrobionej w resorcie policji w 2012 roku przez gang PO Tuska. Dzięki temu generalnie Ukraińcy są bardzo wpływowi w III RP/PRL bis. To ci teoretycznie „polscy POlicjanci” ale faktycznie Ukraińcy tak bardzo nienawidzą polskiej biało-czerwonej flagi i zwalczają zajadle świętowanie przez Polaków Święta Odzyskania Niepodległości Polski 11 listopada, itd. dalsza część artykułu tutaj: https://marucha.wordpress.com/2014/11/14/ukraincy-w-polskiej-policji/
Z całą pewnością należy natychmiast zlikwidować Wyższą Policji w Szczytnie i Legionowie i ją gdzieś przenieść w inne miejsce w Polsce tam gdzie nie ma tak licznej ukraińskiej populacji w Polsce. Po przeniesieniu szkoły w inne miejsce bardzo i to bardzo dokładnie sprawdzić „kto jest kto” przy werbowaniu nowej kadry w nowej szkole.
Święto Policji 2015

Swieto policji Foto
kula Lis 66 12.03.2016 10:56:55
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Łowicz, 12.03.2016r.

Drodzy Rodacy !

Nakazem chwili jest wyegzekwowanie wobec winnych przestępstw przeciwko Narodowi Polskiemu, przeciwko Polsce, przeciwko Ludzkości, kary natychmiastowego wydalenia z Polski wraz z rodzinami, pozbawienia na zawsze praw publicznych i obywatelskich w Polsce oraz konfiskatę mienia celem wypłaty odszkodowań dla pokrzywdzonych Polaków, dla skrzywdzonych: Teresy z domu Znyk, Marii z domu Znyk.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa rdzennych Polaków-żołnierzy Wojska Polskiego do przejęcia tymczasowego kryzysowego zarządzania Polską-Ojczyzną rdzennych Polaków, celem uniknięcia chaosu i obcej interwencji.

Wzywamy do :

 1. przejęcia mediów: radio, telewizja, prasa,

 2. wypędzenia na zawsze z Polski uzurpatorów wraz z rodzinami, uzurpatorów bezprawnie podających się za przedstawicieli Narodu Polskiego, na mocy Paradygmat- Raport z 25.12.2012r. o upadku prywatnego światowego niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele,

 3. natychmiastowego zamknięcia granic i wprowadzenie kontroli granicznej,

 4. wyegzekwowania opuszczenia na zawsze terytorium Polski przez uchodzców, przesiedleńców z Ukrainy, z Izraela i innych państw oraz innych wrogów Narodu Polskiego wraz z rodzinami,

 5. zablokowania kont w Polsce i za granicą oraz konfiskatę mienia osób winnych przestępstw przeciwko Narodowi Polskiemu, przeciwko Polsce, przeciwko Ludzkości.

 6. konfiskaty mienia zdelegalizowanego na zawsze kościoła katolickiego wraz z Watykanem oraz kościołów innych wyznań na mocy wyroków Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli. http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128820,majatek-kosciola-w-polsce-przejmuje-suweren-narod-polski

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa wszystkich etnicznych Polaków do zjednania się w celu wypędzenia wrogów Narodu Polskiego i Polski z naszego terytorium. Wzywamy do udzielenia wsparcia i wszechstronnej pomocy dla formacji wojskowych rdzennych Polaków, celem dokonania pokojowych przemian w Erze Dostatku.

Dla uzasadnienia i pełnego zrozumienia wezwań Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu stwierdzamy, że szefowie i pomocnicy prywatnych firm handlowych firm symulujących instytucje państwowe w Polsce i unijne w Unii Europejskiej są winni działań na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego, Polski i Ludzkości, winni stosowania talmudycznego prawa, które nakazuje żydom działania na szkodę nie-żydów zwanych przez nich z pogardą gojami, insektami, bydłem.
http://trzcinska.neon24.pl/post/130317,walka-o-zydowska-prywatna-firme-trybunal-konstytucyjny
Cyt.: “Wszystkie osoby pozorujące sędziów Trybunału Konstytucyjnego na terytorium POLSKI, są według mnie żydami, wykonującymi w swojej pracy nakazy/zakazy Talmudu:
„Żyd jako sędzia obowiązany jest brać stronę żyda przeciwko gojowi, jak uczy Baba Kamma 113a.
Żyd nie może świadczyć w sądzie gojowskim na niekorzyść żyda, ale może świadczyć na niekorzyść goja(Choszen Hamiszpat§ 28, art. 3 i 4)”
Powstaje pytanie: czy żyd może być sędzia na terytorium POLSKI, gdzie według żydowskiego Talmudu rdzenna ludność POLSKI – to goje?

Grafika Trzcińskiej

Ponieważ osoby pozorujące sędziów Trybunału Konstytucyjnego z rozmysłem oszukują NARÓD POLSKI, to muszą zostać ukarane i zwrócić wszystkie pobrane dotąd bezprawnie uposażenia do SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO ex-tunc (wstecz)! #takaprawda
…bezczelność żydów na terytorium POLSKI, bezprawność ich działania, bezkarność, można powiedzieć że nie zna już granic i woła wręcz o pomstę do NIEBA! “

Maria z domu Znyk (Bejda), Teresa z domu Znyk (Wojda)
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Herb Bończa200px-Herb_Slepowron

Polskie herby szlacheckie przodków Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)
http://polskiruchoporu.neon24.pl/ www.wojdabejda.wordpress.com,http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,www.lowiczanie.prv.pl ,www.bejda.iddd.de
Załączniki :
Wystąpienia Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu do Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.
www.wojdabejda.wordpress.com ,http://polskiruchoporu.neon24.pl/,
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129371,stop-talmudycznemu-wymiarowi-sprawiedliwosci-w-polsce
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129247,obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129195,stop-wymuszeniom-rozbojniczym-firm-skarbowych
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129139,o-odszkodowania-za-okradanie-i-zniewalanie-polakow
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129514,dosc-tuszowania-prawdy-o-wyrokach-sadu-zwyczajowego
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129723,zdemontujmy-upadly-prywatny-swiatowy-niewolniczy-system
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129809,koniec-oszustwa-zdelegalizowanych-bankow
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129917,zwyciestwo-prawdy-o-wojskowej-psychiatrii
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/129944,glosiciele-prawdy-oficerami-pokoju-w-tworzeniu-ery-dostatku
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130293,ukraincy-do-brutalnych-dzialan-przeciwko-polakom-w-polsce
http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/130339,polscy-oficerowie-pokoju-przejmuja-stery-w-polsce
 
 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: