RSS

Okupant tworzy sieć masztów militarnych na terenach PKP. Zjednajmy się poprzez powszechny bojkot okupanta !

23 Czer

W Polsce instalowana jest sieć przekaźników telefonii bezprzewodowej na gruntach PKP w celach militarnych, inwigilacji, kontroli umysłu i eksterminacji Narodu Polskiego!

Maszt w Szymanowicach 21.06.2015r. 013

Stawianie 40m przekaznika telefonii w Szymanowicach 19.06.2015r 001 Stawianie 40m przekaznika telefonii w Szymanowicach 19.06.2015r 005                                                                                                                                                           Foto: T.Wojda

Na terenie gminy Zduny, we wsi Szymanowice, 19.06.2015r. ruszyła nielegalna z mocy prawa Suwerena, budowa 40 metrowego masztu na gruncie należącym do spółek grupy PKP, tuż obok przejazdu kolejowego na  trasie Warszawa-Poznań.

Polska Ziemia jest wykorzystywana przez żydowskiego okupanta  do instalacji nowej sieci przekażników telefonii bezprzewodowej na terenach należących do spółek grupy Polskie  Koleje Państwowe. Są to instalacje do precyzyjnego  nakierowywania rakiet dalekiego zasięgu. Służą równocześnie do  inwigilacji i  kontroli umysłów Polaków w celach stopniowego wyniszczania Narodu Polskiego,  na koszt użytkowników telefonii  bezprzewodowej. Każdy kto posiada telefon komórkowy lub inne urządzenie połączone z tym systemem  narażony jest na chorobę mikrofalową.Jednocześnie poprzez abonament bogaci obce firmy i współfinansuje militarne urządzenia wspomagające system militarny NATO.

Dowody na szkodliwość fal elektromagnetycznych emitowanych przez przekaźniki telefonii bezprzewodowej podajemy w załączonym poniżej naszym wystąpieniu  do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łowiczu z 15.10.2013r. , który nie podjął do dziś żadnych działań.Według informacji na stronie internetowej inspekcji budowlanej, inspektorzy nadzoru budowlanego szkolą się w Izraelu, co jest kolejnym dowodem na przejęcie terytorium Polski pod jurysdykcję talmudyczną.

W Polsce istnieje gęsta sieć przekaźników zainstalowanych na osiedlach ludzkich, na masztach wolnostojących ( nawet tuż obok prywatnych posesji), blokach mieszkalnych, na wieżach kościelnych jak też na innych obiektach jak szkoły, banki, zakłady pracy.

Na terenie gminy Zduny, we wsi Szymanowice 19.06.2015r. ruszyła nielegalna z mocy prawa Suwerena, budowa 40 metrowego masztu na gruncie należącym do spółek grupy Polskie Koleje Państwowe, tuż obok przejazdu kolejowego na  trasie  Warszawa-Poznań.

Budowę tego obiektu odkryła  przypadkowo Teresa Wojda i zaalarmowała sołtysa wsi Szymanowice, prosząc o sprzeciwienie się powstaniu tego masztu ze względu na wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców oraz flory i fauny, dla całego środowiska naturalnego. Natomiast Wójt Gminy Zduny w rozmowie telefonicznej z T.Wojda stwierdził, że nie podejmie żadnych działań by wstrzymać tę szkodliwą dla mieszkańców i  środowiska militarną budowlę.

W świetle Proklamacji z 02.11.2014r. i Dekretu z 02.04.2015r., ogłoszonych  przez T.Cichockiego  w imieniu i interesie Suwerena-Narodu Polskiego i Polski, Wójt Gminy Zduny sprawuje urząd nielegalnie.Polski Obywatelski Ruch Oporu, zgodnie z art.8 Dekretu o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszystkim organom państwa przez  zwierzchnika wszelkiej władzy- tj. przez Suwerena-Naród Polski, na mocy wyroku Trybunału Ludowego z 20.06.2015r. uznaje się  Wójta Gminy Zduny Jarosława Kwiatkowskiego, zam. Zduny Nowe, za wroga Narodu Polskiego i Polski.  Wójt gminy Zduny podlega rygorom art. 4, i  art. 5 Dekretu Suwerena-Narodu Polskiego z 02.04.2015r.

Powstanie masztu na terenie gminy Zduny, na gruntach spółek grupy PKP, z mocy prawa Suwerena jest nielegalne!  Suweren-Naród Polski żąda od spółki Polskie  Koleje  Państwowe  :

 1. usunięcia w  terminie do 15 lipca 2015r. przedmiotowego masztu
 2. niezwłocznego zaprzestania stawiania na Polskiej Ziemi  jakichkolwiek nowych masztów.

Nie  zrealizowanie w wyznaczonym  terminie żądań Suwerena  podlegać będzie  rygorom działań Oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego  i wezwaniem do powszechnego bojkotu usług wszystkich spółek grupy PKP.

Zgodnie z art.6 Dekretu Narodu Polskiego każdy mieszkaniec gminy Zduny i Polski  zwolniony jest z wszelkich opłat, podatków czy danin na rzecz okupanta. W przypadku jakichkolwiek restrykcji, sankcji czy kar, zajęć komorniczych itp. każdy mieszkaniec gminy Zduny  i Polski ma bezwzględne prawo do bezpośredniej obrony koniecznej, łącznie z użyciem broni !

W stanie najwyższego zagrożenia Polski, obowiązywania Proklamacji i Dekretu obrona konieczna  z użyciem broni  nie jest żadnym przestępstwem ani grzechem ! Jest podyktowana  obroną przed bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia, życia i mienia każdego mieszkańca gminy Zduny, każdego Polaka w Polsce !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa Oddziały Obrony Koniecznej do intensyfikacji działań rozpoznawczych, tworzenia lokalnych list wrogów i kolaborantów.Tym bardziej, że okupant  zamierza wprowadzić w 2016r. podatek katastralny i urbanistyczny a także zbójeckie prawo szlaku, co spowoduje masowe przejmowanie przez wrogów prywatnej własności Polaków.

Wzywamy wszystkich Polaków do nie odbierania korespondencji z sądu, policji, inspekcji drogowej, prokuratur, od  wojskowych komisji uzupełnień, od komorników,  urzędów  skarbowych,  urzędów gminnych, powiatowych, wojewódzkich,  z Sanepidu (o przymusie szczepionkowym), firm windykacyjnych itp.

Polski Obywatelski Ruch Oporu w okolicznościach gdy:  cyt.:“ Komisja Europejska dała Polsce i dziesięciu innym krajom dwa miesiące na wdrożenie dyrektywy, która umożliwi bankom bezkarne przejmowanie naszych pieniędzy, w sytuacji, kiedy grozić im będzie upadłość”http://pieniadze.fakt.pl/finanse/banki-beda-przjmowac-nasza-oszczednosci,artykuly,553543.htm wzywa  wszystkich Polaków do  przyłączenia się do apelu prof. Izabeli Litwin o  masowe wybieranie oszczędności ulokowanych  w bankach zagranicznych i przenoszenie ich do banków polskich, np. spółdzielczych (sieć  600 banków   w całej Polsce) czy banku  poczty polskiej.

Polecamy zapoznanie się z wypowiedzią prof. I.Litwin w linku:“Zbankrutujmy zachodnie banki w Polsce – Izabela Litwin” ,https://www.youtube.com/watch?v=NmUqYYVMEsg&feature=youtu.be http://m.poznan.gazeta.pl/poznan/1,106517,14365017,Profesor_wzywa_do_bojkotu_banku__ktory_wynajmowal.html

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

https://wojdabejda.wordpress.com

http://polskiruchoporu.neon24.pl/

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO | Piotr Bein’s blog = blog Piotra Beina

scan-jpg-narc3b3d-polski-wypowiada-posc582uszec584stwo1.jpg (Obrazek JPEG, 1585×2228 pikseli) – Skala (41%)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Wystąpienie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  o podjęcie działań przeciwko instalowaniu, szkodliwych dla zdrowia i życia mieszkańców, przekaźników telefonii bezprzewodowej na terenie powiatu łowickiego :

Łowicz,15.10.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Szanowna Pani

Zofia Więcław

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu

W związku z faktem, że jesteśmy autorkami petycji Parlamentu Europejskiego nr.0578/ 2012, którą stanowi “List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z dnia 18.04.2012r.”,http://www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , w którym występujemy m.in.o zakaz instalowania przekaźników telefonii bezprzewodowej w pobliżu siedlisk ludzkich, http://www.eioba.pl/a/21ow/szkodliwoscfalkrotkichmikrofalznadajnikowtelefonikomorkowejinie2,
http://www.iddd.de/umtsno/opiniaMK.htm oraz w nawiązaniu do rozmowy Teresy Wojda z Szanowną Panią na początku października br.domagamy się podjęcia działań przeciwko instalowaniu, szkodliwych dla zdrowia i życia mieszkańców, przekaźników telefonii bezprzewodowej na terenie powiatu łowickiego na następujących obiektach budowlanych :

 • sakralnych, wieże kościołów
 • szkolnych, np. na dachu Szkoły Podstawowej w Zdunach
 • bankowych, np. na budynku Banku Gospodarki Żywnościowej w Łowiczu, tuż obok siedzibySzanownej Pani Inspektor
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu
 • Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu (na kominie kotłowni)
 • Spółdzielni Produkcyjnej w Jackowicach
 • maszty stojące obok np. Radia Victoria, dawnej Paszarni w Łowiczu i w Zduńskiej Dąbrowie,
 • Urzędu Gminy w Domaniewicach, szkoły w Kocierzewie oraz w innych gminach powiatu łowickiego

Przekaźniki te emitują w sposób ciągły fale elektromagnetyczne, które stopniowo wyniszczają organizmy żywe (w tym pszczoły !) a szczególnie niebezpieczne są dla ludzi żyjących w ich sąsiedztwie.Szkodliwość źródeł pól elektromagnetycznych udowadniają w sposób dobitny badania medyczne, statystyczne, ankietowe i laboratoryjne na organizmach żywych. (Dowody poniżej w załączeniu jak też w podanych linkach)

W związku z tym że:

 • bez uprzedzenia wprowadzono na siedliska ludzkie tak bardzo niebezpiecznie oddziaływujące obiekty
 • bez żadnej informacji o szkodliwości zmuszono mieszkańców do życia w smogu  elektromagnetycznym
 • skutki ich oddziaływania mieszkańcy boleśnie doświadczają, nie mając pełnej świadomości zagrożenia

domagamy się wydania nakazu usunięcia wszystkich szkodliwych obiektów z siedlisk ludzkichpowiatu łowickiego na tereny odległe od domostw, co jest zgodne z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie; http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.dotype=TA&reference=P6TA20090216&language=PL&ring=A620090089 ( Uwaga! Link ten obecnie jest niedostępny)

„Szczególny niepokój i oburzenie wywołuje bezustanne napromieniowanie ludności przez stacjetelefonii komórkowej, zwłaszcza te zainstalowane w pobliżu domów mieszkalnych, szkół iszpitali. Środowisko życia ludności jest permanentnie skażone. Jest to stan nie dozaakceptowania, budzący poważne zastrzeżenia natury etycznej i jest sprzeczny z PrawamiCzłowieka. Ludzie ci nie mają dostępu do rzetelnej informacji i nie mają możliwości obrony. Sąoni bezwolnym obiektem masowego eksperymentu.”(tłum.M.K)
Powyższy cytat pochodzi z publikacji Parlamentu Europejskiego (PE) z marca 2001 r.pt.:”Fizjologiczne i środowiskowe skutki niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego”, którą poprzedziła inna publikacja z lutego 2001 r. pt. “Pole elektromagnetyczne a zdrowie”.Obydwa dokumenty są w internecie: europarl.eu.int., numery druków: PE Nr 297.563 i PE Nr 297.574, w językach starych państw UE.

W związku z tym, że na terenie miasta Łowicza instalowane są wciąż nowe przekaźniki telefonii bezprzewodowej i zachodzi obawa, że proceder ten będzie kontynuowanydomagamy się również podjęcia działań zapobiegających powstawaniu nowych obiektów.

W imię dobra obecnych i przyszłych pokoleń oraz w poczuciu moralnego obowiązku z związku z pełnioną przez Szanowną Panią funkcją służby społecznej w zapobieganiu zagrożeniom budowlanym dla życia ludzkiego domagamy się podjęcia niezwłocznych działań.

Polecamy uwadze Szanownej Pani następujące publikacje:

 1. “Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi”

http://www.iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm

a szczególnie:”Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i

demontaż stacji bazowych”

 1. “Niewidzialna śmierć”,http://feminaliberata.wordpress.com/2011/08/08/
 2. “Przeciwko masztom telefonii komórkowej” ;http://gb.webmart.de/gb.cfm?id=875138
 3. “Nauka i Technologia Nowej Ery 20.11.2012, Dionizy Pietroń”

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pvq9RmVH2ms

Potrzebę podjęcia efektywnych działań w celu demontażu stacji przekaźnikowych wysyłających zabójcze promieniowanie wspiera również międzynarodowy apel lekarzy znany jako “Freiburger Appel” ,http://freiburgerappell2012 , info/de/home.php a także “Internationaler Appell von Würzburg” ,http://iddd.de/umtsno/100aerzte.htm#wurz

Niedopuszczalne jest lekceważenie zagrożenia tłumaczeniem, że jest to konieczne ze względu na powszechność korzystania z telefonii bezprzewodowej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że przekaźniki te służą do manipulacji i kontroli umysłów społeczeństw jak też mogą być w każdej chwili wykorzystane do naprowadzania pocisków międzykontynentalnych jako cel strategiczno-militarny USAhttp://iddd.de/umtsno/HandyFlyeriddd.pdf ,ulotka ; “Telefonia komórkowa – to niebezpieczeństwo dla zdrowia” http://iddd.de/umtsno/WiezeFlyeridddS.pdf  , ulotka; “ Nadajniki telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego a nowa technologia militarna USA Promt Global Strike”

Oto poniżej fragment z powyżej wskazanej ulotki:

“Obama kontynuuje za Bushem i jego sekretarzem Rumsfeldem nową opcję militarną rozwijaną już od lat 90-tych wojny globalnej bez użycia pocisków nuklearnych. Strategia ta nazywa się „Prompt Global Strike” i ma na celu likwidację wszystkich celów na ziemi prawie jednocześnie z opóźnieniem paru minut. Najpóźniej w ciągu 1 godziny ma dotrzeć pocisk z USA do każdego punktu na ziemi. Odpowiednie pociski X51 hypersonic cruise missile Wave Rider, latające na falach dźwiękowych osiągnęły w lotach próbnych, w maju 2010 roku już pięciokrotną szybkość dźwięku (Mach5). Planowana jest szybkość w atmosferze Mach 20. Do dokładnej i pewnej nawigacji potrzebują pociski oprócz sygnałów satelitarnych GPS także stacje bazowe w Twojej okolicy i to z dwóch powodów. Według Pentagonu Chińczycy i Rosjanie są w stanie zestrzelić laserami satelity nawigacyjne GPS w ciągu paru minut. Po drugie dopiero dane nawigacyjne z satelity i stacji bazowych telefonii zapewniają pociskowi dokładność poniżej 5 cm. Także i Ty możesz zostać zidentyfikowany i zestrzelony. Nowe dowody osobiste Unii z chipami RFID pozwalają służbom USA identyfikację posiadacza i przesłanie danych z chipa RFID Twoją własną komórką do USA. Jako posiadacz komórki pomagasz za darmo USA. Amerykanie robią z Ciebie i Twoich dzieci zakładników, a Ty jeszcze ich finansujesz i płacisz zdrowiem własnym i swojej rodziny! “ (Info: iddd.de)

Mamy nadzieję, że Szanowna Pani podejmie niezwłocznie, zdecydowane i skuteczne działania w celu ratowania zdrowia i życia 80 tysięcy mieszkańców powiatu łowickiego.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie korespondencji wyłącznie drogą emailową, ponieważ na znak protestu przeciwko zsyłanym na Naród Polski zagrożeniom, nie odbieramy żadnej korespondencji wysyłanej drogą pocztową.

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 23 czerwca 2015 w Bez kategorii

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: