RSS

PROKURATURA I ABW PRZYZNAJĄ SIĘ DO NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ PRZECIWKO POLAKOM !

10 Sier

O odszkodowania za nielegalne, kompromitujące działania ABW, prokuratur i policji.

grafika handel dziećmi

Foto:  https://keltisch-druidisch.de/de/blog/klagen-gegen-den-papst  http://www.pravda-tv.com/2015/09/kindesmissbrauch-kindesfolter-kindermord-das-hobby-der-elite-in-europa/

Do Polaków w służbach okupanta :

Szukacie terrorystów tam gdzie ich nie ma ! Ochraniacie ludobójców zamiast ich aresztować by powstrzymać depopulację, mordy rytualne i handel dziećmi, pedofilię, niszczenie życia na Ziemi ! 

Łowicz, 10.08.2016r.

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)     Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”,       Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,                   POLSKI RUCH OPORU, lowobywatel2@gmail.com 

 

Beata Szydło

“Premier Rządu RP”

Zbigniew Ziobro

“Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości”

Elżbieta Pieniążek

“Prokurator Regionalny w Białymstoku “

Dariusz Urliński

“Prokurator Okręgowy w Olsztynie”

biuro.podawcze@olsztyn.po.gov.pl

 

W piśmie  podpisanym nieczytelnie przez Dariusza Urlińskiego z dnia 09.08.2016r. POVDs 10.2016 z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Wydział Śledczy, przesłanym na lowobywtel2@gmail.com  jako załącznik do emaila, skierowanym do Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Łowicka Inicjatywa Obywatelska, z celowym a niedopuszczalnym pominięciem w tytule nazwy Polski Ruch Oporu, Prokurator Okręgowy w Olsztynie pisze, cyt.: “postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2016 r. zatwierdzono przeszukanie Pani Teresy Wojdy dokonane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , ( UWAGA !: przeszukanie dokonane zostało  07.06.2016r., co zostało celowo pominięte ! ) oraz zadecydowano o zwrocie wszystkich przedmiotów zatrzymanych u Pani Teresy Wojdy, szczegółowo opisanych w protokole przeszukania, jako zbędnych dla prowadzonego postępowania.” (koniec cytatu)

Polski Ruch Oporu stwierdza, że zarówno pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jak też policji i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie uczestniczą w spisku mającym na celu ukrywanie przestęstw dokonywanych na osobach  wolnych: prezes Teresie z domu Znyk (Wojda) oraz  Marii z domu Znyk (Bejda) oraz przestępstw na szkodę naszych organizacji, działających w imię dobra Suwerena-Narodu Polskiego i Ludzkości.

Prokurator przyznaje, że dopiero po 15 dniach od dokonanego w dniu 7.06.2016r. przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z udziałem policji bandyckiego, bezpodstawnego, bezprawnego, bez nakazu prokuratora, napadu z bronią na prezes Teresę z domu Znyk (Wojda), zatwierdził przeszukanie prezes Teresy z domu Znyk (Wojda). Przeszukanie to odbyło się w posesji znanej polskiej zielarki w woj. świętokrzyskim, z naruszeniem nietykalności cielesnej, z przetrzymywaniem 8 godzin bez picia i jedzenia, z grożeniem użycia broni palnej, przeszukiwaniem rzeczy osobistych, z kradzieżą mienia prywatnego i naszych organizacji, z przeszukaniem i uszkodzeniem samochodu. Przeszukanie to  skutkowało  uniemożliwieniem prowadzenia działalności społecznej jak też zarobkowej prezes naszych organizacji.

Niedopuszczalnym, celowym działaniem na zwłokę jest wysyłanie korespondencji na inny adres, zamiast na doskonale znany Wam adres dokonania haniebnego, bezprawnego, bezpodstawnego przeszukania prezes Teresy z domu Znyk (Wojda), z jednoczesnym naruszeniem miru domowego właścicielki posesji. Przecież doskonale wiecie z prowadzonych podsłuchów i obserwacji miejscowych policjantów, gdzie przebywa prezes Teresa z domu Znyk (Wojda) !

Niedopuszczalne  i karygodne  jest wzywanie prezes do Olsztyna po odbiór skradzionych rzeczy skoro wiele razy w telefonicznych rozmowach z “prokuratorem” Szwedowskim jak też z ABW oraz w emailach kierowanych regularnie do biura podawczego Waszej firmy wskazywaliśmy, że Waszym obowiązkiem jest niezwłoczne odesłanie skradzionych rzeczy na miejsce z którego zostały zabrane a więc na adres zielarki w woj. świętorzyskim, jak też wpłacenie odszkodowania w wysokości 100 000 ( sto tysięcy złotych) na konto: INTELIGO:50102055581111145677400062.

Polski Ruch Oporu jednocześnie wzywa do niezwłocznego zwrotu mienia i wypłaty odszkodowania dla niewinnnego Pana Jana Szeląga, który również wraz z rodziną ucierpiał podczas Waszej bezprawnej, bezpodstawnej, bezskutecznej akcji poszukiwania terrorystów wśród niewinnych, bezbronnych Polaków w dniu 07.06.2016r. , akcji dokonanej na terenie całej Polski ! http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/olsztyn-abw-zatrzymalo-osoby-podejrzane-o-zwiazek-z-terroryzmem/cghph5  

Szukacie terrorystów tam gdzie ich nie ma ! Ochraniacie ludobójców zamiast ich aresztować by powstrzymać depopulację, mordy rytualne i handel dziećmi, pedofilię, niszczenie życia na Ziemi !Wanted papież Benedykt i królowa. foto

https://derhonigmannsagt.wordpress.com/tag/kevin-annett/

Zapoznajcie się się z wyrokiem Międzynarodowego Sądu Prawa Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa na  papieży Benedykta i Franciszka i wielu innych przedstawicieli tej zdelegalizowanej na zawsze instytucji oraz na Królową Elżbietę II !

Zapoznajcie się z ostatnim apelem Kevina Annetta o niedopuszczenie do mordów rytualnych na dzieciach, zaplanowanych na 15 sierpnia tego roku, tak jak każdego roku, od setek lat dokonywanego przez morderców i psychopatów z kręgów kościelnych i politycznych, odgrywających przed narodami teatr fałszu i obłudy !

https://www.youtube.com/watch?v=QFkW-EM0a_A

https://www.youtube.com/watch?v=Rb3RPqgf6OA

Maria z domu Znyk (Bejda) Teresa z domu Znyk (Wojda)

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

lowobywatel2@gmail.com

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

IMG_3679

IMG_3681

Oto poniżej treść pisma od Prokuratora Okręgowego w Olsztynie, otrzymanego w dniu 09.08.2016r.

PROKURATURA OKRĘGOWA

W OLSZTYNIE Olsztyn, dnia 9 sierpnia 2016 r.

W Y D Z IA Ł V ŚLEDCZY

 1. Dąbrowszczaków 12 
 2. 10-959 OLSZTYN
 3. tel. 89 52-15-400; fax 89 52-15-401
 4. email: biuro.podawcze@olsztyn.po.gov.pl

POVDs 10.2016

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie”                                                                   Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi                                                                               Łowicka Inicjatywa Obywatelska

 

W odpowiedzi na pismo przesłane w dniu 29 lipca 2016 r. drogą elektroniczną do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, które z kolei przy piśmie tej jednostki z dnia 2 sierpnia 2016 r., sygn. RP II Ko 386.2016 przesłano do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, uprzejmie informuję, że postanowieniem Prokuratora Okręgowego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2016 r. zatwierdzono przeszukanie Pani Teresy Wojdy dokonane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zadecydowano o zwrocie wszystkich przedmiotów zatrzymanych u Pani Teresy Wojdy, szczegółowo opisanych w protokole przeszukania, jako zbędnych dla prowadzonego postępowania.

Postanowienie powyższe przesłano na adres podany w protokole przeszukania przez Panią Teresę Wojdę. Nie zostało ono jednak skutecznie doręczone, albowiem adresat nie odebrał pisma w terminie. W związku z powyższym ponownie wysłano odpis tego postanowienia na ten sam adres i aktualnie oczekuje się na jego doręczenie.

Realizację postanowienia w zakresie zwrotu przedmiotów powierzono Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Olsztynie, która jednak, jak wynika z przekazanych informacji, nie może nawiązać kontaktu z Panią Teresą Wojdą pod podanym adresem, aby móc przekazać zatrzymane rzeczy.

Uprzejmie informuję, że wcześniejsze pisma kwestionujące zasadność działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazano do tej jednostki celem stosownego rozpoznania.

Reasumując uprzejmie wyjaśniam, że przedmioty opisane w cytowanym na  wstępie piśmie zostały uznane za zbędne dla prowadzonego postępowania oraz formalnie zwrócone Pani Teresie Wojdzie. Do przekazania tych przedmiotów jednak nie doszło, albowiem pisma wysyłane pod podany adres, wracają z adnotacją, iż adresat ich nie odebrał w terminie. Zachodzi zatem na konieczność ustalenia adresu, pod którym przebywa Pani Teresa Wojda, aby móc jej zwrócić zatrzymane przedmioty.

Jeżeli Stowarzyszenie dysponuje takim adresem, uprzejmie proszę o jego podanie. Biorąc również pod uwagę, że pismo przesłano drogą elektroniczną, nie podając adresu korespondencyjnego, a jedynie mailowy, a także z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie nie jest stroną postępowania, z uwagi na tajemnicę postępowania i ochronę dóbr osobistych, brak jest dostatecznych podstaw do udzielenia szczegółowszych informacji. Zostały one natomiast zawarte w przywołanym już postanowieniu o zatwierdzeniu przeszukania i zwrocie przedmiotów, którego adresatem jest Pani Teresa Wojda.

Zarządzenie:                                                                                                                                                 Odpowiedź proszę przesłać na adres mailowy:                                                                                       Łowicka Inicjatywa Obywatelska                                                                           lowobywatel2@gmail.com

 

Reklamy
 
4 Komentarze

Opublikował/a w dniu 10 sierpnia 2016 w Bez kategorii

 

4 responses to “PROKURATURA I ABW PRZYZNAJĄ SIĘ DO NIELEGALNYCH DZIAŁAŃ PRZECIWKO POLAKOM !

 1. były " polak " IDIOTA !

  10 sierpnia 2016 at 19:39

  NO TO W TAKIM RAZIE ZACZYNA SIĘ COŚ DZIAĆ :), – GRATULUJĘ :)…

  Polubienie

   
 2. Ewa Kretzschmar

  11 sierpnia 2016 at 13:30

  nic nie rozumie. Dlaczego bez podania przyczyny ktokolwiek cokolwiek robi ?

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  19 sierpnia 2016 at 23:01

  Szanowni Państwo ! Drodzy Rodacy !

  We wtorek, tj 16 sierpnia prokurator okręgowy w Olsztynie (adresat pisma, zastępca na urlopie) poinformował, że opisywaną powyżej sprawę przejął Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku.

  Naczelnik: Iwona Kruszewska

  15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 67
  tel: (085) 652-76-50, (085) 652-76-52
  faks: (085) 652-76-18, (085) 652-76-19
  E-mail: sekretariat.VIIWZ@pk.gov.pl

  W rozmowie telefonicznej tego samego dnia tj. 16.08.2016r. pani naczenik Iwona Kruszewska obiecała niezwłoczne przesłanie Teresie z domu Znyk (Wojda) na adres zielarki, ( okolice Ostrowca Świetorzyskiego) gdzie ABW wraz z policją dokonało napadu terrorystycznego na bezbronną, niewinną prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, obrończynię Narodu Polskiego.

  Niestety do dziś tj. piątek 19.08.2016r.zrabowane rzeczy nie wróciły do Teresy z domu Znyk
  (Wojda) a pani naczelnik w rozmowie telefonicznej stwierdziła, że rzeczy te zostały przez ABW zapakowane ale dzisiaj nie będą wysłane. Na pytanie dlaczego, padła odpowiedź: w następnym tygodniu.
  Żądanie odszkodowania pani naczelnik skwitowała, że jeszcze nie zapoznała się z aktami sprawy.
  Dopiero po zapoznaniu się podejmie decyzję.

  Nie pozwalała dokończyć zdania gdy Teresa próbowała mówić, że odszkodowanie się należy, bo sam prokurator przyznał się w pismie, że ABW działało bezprawnie, ponieważ nie miało w dniu napadu żadnego nakazu przeszukania dla przeses Teresy Wojda i takiegoż nie przedstawiło !

  Zatwierdzanie przeszukania po 2 tygodniach od jego brutalnego dokonania niezbicie dowodzi, że mamy doczynienia z działaniem zorganizowanej grupy przestępczej, która łamie wszelkie zasady i wszelkie prawa rdzennych Polaków !

  Dzisiejsza rozmowa z panią Kruszewską wskazuje, że jest ona pod presją służb okupanta, które próbują sprawę odwlekać i ukierunkowywać na swoją korzyść!

  W tej sytuacji odbieranie przesyłki pocztowej od ABW z ukradzionymi rzeczami od ABW wiąże się z wielkim ryzykiem dla zdrowia i życia prezes naszych organizacji !

  Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy !

  Oświadczamy, że służby okupanta wciąż utrudniają kontakty telefoniczne prezes Teresy z domu Znyk (Wojda) z jej siostrą Maria z domu Znyk(Bejda). Dochodzi nawet do tego, że rozłączają Teresę a Maria słyszy w słuchawce powtarzane w nieskończoność wypowiedziane przez Teresę pojedyńcze zdania ! Pani Kruszewska doradziła aby Teresa skontaktowała się z operatorem a jeśli to nie pomoże aby napisała skargę do miejscowego prokuratora.

  Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami

  Maria i Teresa z domu Znyk
  POLSKI RUCH OPORU

  Polubienie

   
 4. Boguslaw Jan Biedrzynski

  21 sierpnia 2016 at 05:52

  ” Mafia przejęła wymiar sprawiedliwości ”
  Rzeczywiście wymiar sprawiedliwości stoczył się w III RP na samo dno.
  Przez 8 lat PO i PsL prowadziła agresywną walkę z nami.
  W której do więzienia wysyła się ludzi walczących z korupcją ?
  W której sędziowie byli do dyspozycji „władzy „ ?
  Czas na zmiany !!!!!!

  Ilu takich Biedrzyńskich jest w Polsce, panie Ministrze Ziobro?
  „Łatwiej w Polsce liczyć na sumienie przestępcy niż na sumienie wymiaru sprawiedliwości”.
  http://tagen.tv/vod/2016/08/latwiej-w-polsce-liczyc-na-sumienie-przestepcy-niz-na-sumienie-wymiaru-sprawiedliwosci/?c=4554

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: