RSS

TERRORYŚCI Z PROKURATURY I ABW W OLSZTYNIE PRZEŚLADUJĄ POLAKÓW !!!

04 Sier

Foto pomnika na słowiańskiej górze wrócil dawne prawo

http://bialczynski.pl/2013/03/21/ii-staroslowianska-swiatynia-swiatla-swiata-warszawa-roman-zmorski-1822-1867-straznik-wiary-przyrodzoney-slowian/

NAJWYŻSZY CZAS ZAKOŃCZYĆ NĘKANIE POLAKÓW PRZEZ SŁUŻBY OKUPANTA !!!

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, lowobywatel2@gmail.com

Łowicz, 03.08.2016r.

 

Beata Szydło

“Premier Rządu RP”

Zbigniew Ziobro

„Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości”

Elżbieta Pieniążek

„Prokurator Regionalny w Białymstoku”

Polski Ruch Oporu wyraża stanowczy sprzeciw i oburzenie na celowe odwlekanie zadośćuczynienia za szkody i krzywdy wyrządzone prezes Teresie z domu Znyk (Wojda): wypłaty odszkodowania, zwrotu zagrabionego mienia oraz ukarania sprawców bandyckiego napadu na prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, dokonanego przez pracowników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe tj. policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie w dniu 07.06.2016r. w woj. świętorzyskim w posesji znanej polskiej zielarki.  

Polski Ruch Oporu informuje, że Prokuratura Regionalna w Białymstoku zignorowała naszą korespondencję z 29.07.2016r. (poniżej jej wydruk) a w rozmowie telefonicznej zataiła fakt dotarcia korespondencji z 29.07.2016r. .

Dopiero dzisiaj tj.03.08,2016r, sekretarka potwiedziła w rozmowie telefonicznej otrzymanie wcześniejszej i dzisiejszej naszej korespondencji, w której domagamy się niezwłocznego zadośćuczynienia za szkody i krzywdy wyrządzone prezes Teresie z domu Znyk (Wojda) przez pracowników policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Prokuratora Okręgowego w Olsztynie.

Oto poniżej treść korespondencji wysłanej do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku:

Łowicka Inicjatywa Obywatelska <lowobywatel2@gmail.com>

29.07 (5 dni temu)

 

Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Prosimy o podanie numeru sprawy przekazanej Wam do rozpatrzenia z  Prokuratury Regionalnej w Krakowie dotyczącej bandyckiego napadu i rabunku mienia prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, dokonanego przez prywatną firmę handlową podającą się za Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z policją na zlecenie A.Szwedowskiego  z prywatnej firmy handlowej występującej pod nazwą „Prokuratura Okręgowa” w Olsztynie.

W załączeniu email otrzymany z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

———- Wiadomość przekazana dalej ———-

Od: PA Kraków – Wydział II <wps.pa@krakow.pa.gov.pl>

Data: 29 lipca 2016 09:12

Temat: RP III 051.36.2016

Do: lowobywatel2@gmail.com

        Stosownie do polecenia Prokuratora Regionalnego w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo z dnia 28 lipca 2016 r., sygn. RP III 051.36.2016.

Referendarz

Katarzyna Krzywak

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Domagamy się zadośćuczynienia za szkody wyrządzone Teresie z domu Znyk (Wojda) i organizacjom, które ona reprezentuje, oraz ukarania sprawców bezprawnych, bezpodstawnych, bezskutecznych działań !

Łowicka Inicjatywa Obywatelska

11:17 (12 godzin temu)  

Łowicz, 03.08.2016r.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Domagamy się niezwłocznego podjęcia działań, podania numeru sprawy przekazanej Wam do rozpatrzenia z  Prokuratury Regionalnej w Krakowie dotyczącej bandyckiego napadu i rabunku mienia Teresy z domu Znyk (Wojda),  prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu, dokonanego przez prywatną firmę handlową podającą się za Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z prywatną firmą handlowa „Policja”, na zlecenie A.Szwedowskiego  z prywatnej firmy handlowej występującej pod nazwą „Prokuratura Okręgowa” w Olsztynie.

W załączeniu email otrzymany z Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/17/poszukiwacze-terrorystow-terroryzuja-niewinnych-i-bezbronnych-polakow/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/

            Polski Ruch Oporu informuje i ostrzega :

„Dekret 12

Wystawione są listy gończe za wszystkimi osobami, które dobrowolnie czy pod przymusem współdziałając z prywatnymi firmami obcego okupanta na terenie Polski Słowiańskiej dopuścili się niezliczonych przestępstw wobec zdrowia, życia i majątku rdzennych Polaków motywując to iluzją prawa czyli bezprawiem talmudycznym i za co odpowiadają prywatnie.  

Jako współwinne uznane są są również wszystkie osoby, które umożliwiają, ukrywają czy tolerują wszystkie  przestępcze czyny dokonywane na rdzennych Polakach przez żydowskich zbrodniarzy i ich płatnych pachołków  oraz denuncjanci, którzy donoszą na ludzi do obcych „władz” okupanta w celach zarobkowych oraz z niskich pobudek moralnych . „ , więcej w poniższym linku:

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/29/narod-slowianski-polski-jest-wolny/

Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiczanie”,

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,

POLSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Szanowni Państwo !

Do tej pory nie podjęto żadnych działań w sprawie przekazanej przez Prokuraturę Krajową w dniu 07.07.2016r. do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, która z kolei pismem z 28.07.2016r. przekazała do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku sprawę bandyckiego napadu i grabieży mienia Teresy z domu Znyk (Wojda) przez prywatną firmę handlową występującą pod nazwą Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współdziałaniu z prywatnymi firmami handlowymi policji i prokuratury.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/07/22/kto-przerwie-zmowe-milczenia-na-terroryzm-sluzb-okupanta/

Wg informacji telefonicznej sekretarki Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, akta sprawy zarejestrowanej 02.08.2016r. pod numerem RP II KO 386.2016, znajdują się u kierownika Pokuratury, który jeszcze nie podjął decyzji który prokurator będzie ją prowadził.

Osoba wolna,  Teresa z domu Znyk (Wojda), prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Ruch Oporu ostrzega, że jakiekolwiek dalsze próby prześladowania jej, zsyłania broni psychotronicznej, przeszkadzania w kontaktach telefonicznych czy wręcz straszenia przez pracowników ABW obowiązkiem stawienia się jako „świadek” w siedzibie ABW w Olsztynie czy w innych prywatnych firmach handlowych, symulujących instytucje państwowe w Polsce spotka się z natychmiastowym odzewem bardzo silnych energii ochronnych skierowanych przeciw intruzom, przeciw prześladowcom, w tym ABW i policji  !

OŚWIADCZENIE

Teresy z domu Znyk(Wojda) z dnia 03.08.2016r. na okoliczność straszenia jej obowiązkiem stawienia się w siedzibie ABW w Olsztynie.

Oświadczam, że 25 lipca odebrałam rozmowę telefoniczna od mężczyzny  podającego się za pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który skarżył się że nie odbieram korespondencji wysyłanej na mój adres zameldowania i oznajmił, że jestem wzywana do siedziby ABW w Olsztynie w roli świadka i po odbiór zagrabionych rzeczy. Stanowczo oświadczyłam, że nie mam zamiaru ani obowiązku stawiać się na rozkazy pracowników prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe okupanta, tym bardziej, że bandyckie metody stosowane przez te instytucje stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia i życia. Zażądałam odszkodowania, zaprzestania nękania mnie i moich Rodaków oraz zwrotu zagrabionego mienia na miejsce z którego mi je ukradziono.

                                                       Teresa z domu Znyk

 

Teresa z domu Znyk (Wojda) ze względu na swoje bezpieczeństwo nie przebywa w miejscu zameldowania w Łowiczu. Prezes pozbawiona jest możliwości zarobkowania, prowadzenia działalności na niwie polskiej kultury narodowej ludowej łowickiej. Nie posiada żadnych dochodów ani środków na swoje utrzymanie ! Przetrzymywane ukradzione przez ABW mienie naszych organizacji i jej prywatne naraża ją na koszty, które nie będzie w stanie spłacić (m.in. laptop  kupiony na raty) a koszty te  obciążają nielegalne instytucje okupanta, które dopuściły się haniebnych działań wobec niewinnej, bezbronnej, prezes organizacji zasłużonych w krzewieniu polskiej kultury narodowej oraz w obronie Narodu Polskiego i Polski.

Polski Ruch Oporu oczekuje od Prokuratury Regionalnej w Białymstoku podjęcia natychmiastowych działań, nawet w bezpośrednim kontakcie z Prokuratorem Generalnym i Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro oraz Premier Beatą Szydło, celem wypłaty Teresie z domu Znyk (Wojda) niezwłocznie odszkodowania i zwrotu zagrabionego mienia jak też ukarania osób winnych bezprawnych, bezpodstawnych, bezskutecznych działań.

Polski Ruch Oporu ponownie żąda  zwrotu przedmiotów ukradzionych przez bandytów działających pod szyldem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz odszkodowania w wysokości 100 000 złotych ( słownie złotych: sto tysięcy) w terminie do dnia 15.08.2016r., na konto bankowe: INTELIGO:50102055581111145677400062.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/07/22/kto-przerwie-zmowe-milczenia-na-terroryzm-sluzb-okupanta/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/25/terrorysci-i-zlodzieje-z-prywatnej-firmy-handlowej-agencji-bezpieczenstwa-wewnetrznego-to-oszusci-podajacy-sie-za-funkcjonariuszy-instytucji-ochrony-panstwa-ktore-nie-istnieje/

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/06/17/poszukiwacze-terrorystow-terroryzuja-niewinnych-i-bezbronnych-polakow/

Prosimy o zaniechanie przesyłania jakiejkolwiek korespondencji drogą pocztową lecz jedynie drogą emailową, do wiadomości wszystkich adresatów naszych emaili.

POLSKI RUCH OPORU

 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 4 sierpnia 2016 w Bez kategorii

 

5 responses to “TERRORYŚCI Z PROKURATURY I ABW W OLSZTYNIE PRZEŚLADUJĄ POLAKÓW !!!

 1. były " polak " IDIOTA !

  5 sierpnia 2016 at 06:38

  PIĘKNA MYŚL I TABLICA …MAM NADZIEJĘ , że JEST TO SZCZĘŚLIWA I TRAFNA PRZEPOWIEDNIA !!!…..UPAMIĘTNIAJĄCA PANA ROMANA ZMORSKIEGO I JEGO SŁOWIAŃSKIE SŁOWA !!! :)….PRECZ ZE ZBRODNICZĄ OKUPACYJNĄ PAZERNĄ MAFIĄ WATYKAŃSKĄ !…..I jej haniebną ” polską ” prowincją nazywaną jakąś tam ( Polską ???) , a tak naprawdę to jest to tylko nielegalna zbrodnicza złodziejska mafijna antynarodowa ” 3 ,4 , 3 i znowu 4 er pe ” :(…POD KTÓREJ — osłoną — DZIAŁA polskojęzyczna ANTYNARODOWA NIELEGALNA GRUPA PRZESTĘPCZA O CHARAKTERZE ZBROJNYM 😦 ! .. TE ZBRODNICZE OPCJE ZOSTAŁY NIELEGALNIE i PODSTĘPNIE WYGENEROWANE PRZEZ ZBRODNICZĄ AGENTURALNĄ KAMARYLĘ 😦 , – magdalenkowo – okrągłostołową :(…. Za zgodność Słowianin Stanisław Budniak , były ” polak ” IDIOTA ! , a także były janczar tego odwiecznego pasożyta z Watykanu ! ..

  Polubienie

   
 2. Pio.St.

  5 sierpnia 2016 at 08:52

  Dziękuję za mail.Ja tez reaguje na bezprawie i wystoswałem do szefa ABWhery w Olsztynie skargę.W załaczeniu.

  Polubienie

   
 3. nieustraszona

  5 sierpnia 2016 at 11:31

  ” Ludzie ! Nie ma już komunizmu!” – przekonująco kłamała pewna aktorzyca czyli parszywa kurwa robiąca z pieniądze wszystko.

  Naiwni i dobroduszni Słowianie niestety przyjęli to za prawdę, kiedy mordercza czerwona zaraza pod pokojowym płaszczykiem wolności z „błogosławieństwem” zarazy czarnej poszła spokojnie na całego plądrując i niszcząc dorobek materialno-kulturowy poprzednich pokoleń oraz doprowadzając do wyniszczenia biologicznego Polaków na wiele sposobów uzasadniając te wszelkie zbrodnie i bestialstwa „państwowym prawem” !

  Nic bardziej mylnego i tragiczniejszego w skutkach, bo w kolejnej metamorfozie pokoleń czerwonych „wyzwolicieli” symulujących „państwo” i „ministerstwa państwowe”, to nic innego, jak sowieckie NKWD z „ministrami” jako komisarzami ludowymi nie znającymi żadnej litości i bestialsko pastwiącymi się nad rdzennymi Polakami w tym wielkim obozie pracy niewolniczej, w tym polskim baraku żydowskiej EU, gdzie ofiary same głupio płacą swoim katom swoimi pieniędzmi i swoim życiem.

  Najtragiczniejsze w skutkach dla ludzi jest to, że poddają się bezmyślnie tej obozowej zajęcioterapii i jakikolwiek wzrost ich zamożności jest wykluczony poprzez wewnętrzną kontrybucję podatkowo-odsetkową oraz ubezpieczeniową, kiedy w rzeczywistości nie istnieją żadne prawne podstawy do ich uiszczania !

  Zeby niepokornych ludzi zastraszyć i stłumić jakiekolwiek opór żydowska Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest w sumie cynicznym określeniem, bo chodzi tu wyłącznie o „bezpieczeństwo” sprawowania czerwono-czarnego terroru na polskim obszarze gospodarczo-militarnym bestialsko okupowanym przez sieć żydowskiej mafii, przez czerwoną bestię ukrywającą się w Brukseli, Waszyngtonie i Israelu z „prawną” pomocą watykaniarzy w myckach i syjonistów w Anglii .

  Tylko zbrojny opór jest w stanie unicestwić bezdusznych pachołków ROM-JUDA, bo w tej chronicznej wojnie hybrydowej bierność, pisanie skarg i czekanie na „cud” działa na naszą wszystkich Polaków Słowian niekorzyść

  „**) NKWD = Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten (russisch: Narodny kommissariat wnutrennich del). 1946 wurde die Bezeichnung Volkskommissar durch Minister ersetzt. Das Ministerium für innere Angelegenheiten. (Quelle: hier). ”

  „Kiedy polityka stoi przed prawem nie ma państwowości prawnej ”

  http://brd-schwindel.org/wenn-politik-vor-recht-geht-ist-die-rechtsstaatlichkeit-hin/

  Polubienie

   
 4. były " polak " IDIOTA !

  7 sierpnia 2016 at 08:38

  , —-mówiąc wprost to ( ” słowiańskich ” 🙂 BEZMYŚLNYCH KOLABORANTÓW WATYKAŃSKICH !!! :(…A nie tam jakiś Polaków ?! :(…OGARNIJCIE SIĘ WRESZCIE polskojęzyczne ( słowiańskie ) ŁAJZY KOŁOWATE :)..

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  19 października 2016 at 11:48

  Mam prosbe, udostepniajcie! Tak jak z hukiem zostal zatrzymany moj brat, tak niech tez z hukiem cala Polska sie dowie jak bardzo mamy skorumpowana wladze, by zostac przekuponym kasa przez starego komuniste, ktory oszukal mojego brata a na koniec zaplacil gruba kase wlasnie tym wladzom i mediom by zniszczyc mojego brata Marcina. Pan Jan Wisniewski z Chojnic, bo o nim tutaj mowa- i nie, nie boje sie podac twojego nazwiska oszuscie- oszukal mojego brata przy sprzedazy nieruchomosci na 2 mln pl zl! Jest na tyle wyrafinowany, ze grozil mojemu bratu smiercia i platnymi zabojcami. Moja bratowa i jej dzieci podczas, zatrzymania Marcina, byla przetrzymywana 7 godzin przez kilkunastu zamaskowanych i uzbrojonych po zeby panow z brygady antyterrorystycznej. Wieczorem byla zastraszona przez pana ktory dowodzil akcja, ze gdy pisnie komus slowko co tam sie stalo, to rowniez bedzie aresztowana a dzieci znajda sie w domu dziecka. Teraz krotkie sprostowanie dlaczego media podaja cos zupelnie innego niz ja tutaj pisze- otoz zostaly oplacone przez pana Wisniewskiego rowniez, zeby zniszczyc ewentualna przyszla kariere mojego brata. Ale niestety akt oskarzenia nie zgadza sie zupelnie z niczym co znajdziecie w internecie, a rzekome brudne pieniadze maja udokumentowane pochodzenie. Suma sumarum- panie Wisniewski, nie przemyslal pan jednego, pomimo iz w tym momencie odebral pan memu bratu caly majatek,a dzieciom wszelkie pieniadze na utrzymanie, pomimo tego, ze moj brat przez 1.5 miesiaca byl odciety od swiata i nikt go nawet nie mogl odwiedzic, nie przyszlo panu do glowy, ze Marcin ma jeszcze 2 siostry, ktore wlasnie wyciagnely swoje pazury zeby wyrwac swojego brata z rak hieny!
  Tutaj podaje link byscie mogli zobaczyc, jak bezprawnie zostal zatrzymany moj brat, potraktowany granatem hukowym i paralizatorem jak morderca! http://www.pomorska.pl/…/biznesmen-z-chojnic-podejrzany-o-…/
  P.S. skorumpowana wladzo w pomorskim- trzymajcie sie stolkow, nadchodzimy!

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: