RSS

ŻĄDANIE WSTRZYMANIA NAGRANIA PŁYTY CD W RAMACH PROJEKTU „Marka Folklor Łowicki” . SKANDALICZNA APLIKACJA DLA POLSKICH DZIECI „pierdząca baba” i „śmierdzący chłop”!

21 Kwi
IMG_2569

W Zamku Królewskim w Warszawie, w dniu 29.09.2014r. odbyła się “debata” pt: “Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”, zorganizowana m.in przez Polski Komitet d/s UNESCO. W sali koncertowej Zamku Królewskiego ponad 100 osobowa widownia wysłuchała prelegentów reprezentujących świat polityki i nauki. Wśród widowni byli m.in przedstawiciele organizacji pozarządowych jak też instytucji kultury oraz przedstawiciele przyrodniczych parków krajobrazowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że z udziału w debacie, w ostatniej chwili zrezgnowali: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz wice Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawiciele kancelarii prezydenta, Ministra Kultury, Ministerstwa Środowiska wygłosili przygotowane wcześniej referaty. Debata obejmowała dwie sesje tematyczne: 1.”Jedność krajobrazu kulturowo-przyrodniczego warunkiem zrównoważonego kształtowania otoczenia człowieka” 2.”Społeczeństwo jako współgospodarz, odbiorca i użytkownik dziedzictwa- ochrona krajobrazu dla ludzi a nie przed ludźmi.” Po pierwszej sesji tematycznej w dyskusji głos zabrała m.in.Teresa Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu. Pomimo że prowadzący dyskusję przedstawił Teresą Wojda jako przedstawicielkę lokalnej społeczności, stowarzyszenia i inicjatywy obywatelskiej i uprzedził że będzie to głos w debacie z punktu widzenia lokalnej społeczności, to jednak, ku zaskoczeniu obecnych, nie odnosiosła sie do problemów lokalnych a zasygnalizowała zagrożenia w skali światowej. Prezes T.Wojda która w krótkim wystąpieniu podkreśliła, że nie tylko polskie ale światowe dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze jest zagrożone poprzez działalność globalnych koncernów wydobywczych. Ponad dwa miliony odwiertów węglowodorów na świecie spowodowały już nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym człowieka. Polskie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze jest zagrożone poprzez oddanie dwie trzecie terytorium Polski, o niskich zasobach wodnych i gęstym zaludnieniu, pod koncesje wydobywcze wszelkich bogactw naturalnych. T.Wojda pokazała aktualną mapę koncesji wydanych przez Ministerstwo Środowiska oraz plakat z widokiem zniszczonego przez odwierty Teksasu pt.: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi.” Prezes Stowarzyszenia T.Wojda podkreśliła, że nowa ustawa prawo geologiczne i górnicze odbebrała Narodowi Polskiemu prawo głosu, decydowania o krajobrazie kulturowo-przyrodniczym. link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !“ justice4poland.com/2014/06/18/stop-talmudycznym-rzadom-w-polsce/ Już na wstępie T.Wojda nawiązała do faktu, że honorowy patron tej debaty, prezydent B.Komorowski nie odpowiedział do dziś na list otwarty skierowany do niego w obronie Narodu Polskiego a list ten stał się petycją Parlamentu Europejskiego. Przed dwoma laty T.Wojda stawała w obronie Narodu Polskiego w debacie o gazie łupkowym w Brukseli. Prezes Stowarzyszenia i jednocześnie przywódczyni Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu Teresa Wojda oprócz zasygnalizowania zagrożeń wyraziła nadzieję, że zmiana mentalności ludzi jest szansą na przetrwanie życia na Ziemi i uratowanie krajobrazu kulturowo-przyrodniczego. Pilnym nakazem chwili jest troska o człowieka i naturę. link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorom w Polsce? Petycja PE 0578/12”

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU
http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Paweł Jaremko
Klinika Muzyka
ul. Limanowskiego 200 (Klub DEKOMPRESJA)
91027
Łódź
klinikamuzyka.pl
studio@klinikamuzyka.pl

ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH
DLA SCENARIUSZA WESELA ŁOWICKIEGO WYKORZYSTYWANEGO
BEZPRAWNIE PRZEZ BYŁYCH CZŁONKOW ZESPOŁU “ŁOWICZANIE” A OBECNIE
WYSTĘPUJĄCYCH W ZESPOLE “KSINŻOKI ”.
ŻĄDANIE NIEZWŁOCZNEGO WSTRZYMANIA REALIZACJI
NAGRANIA PŁYTY CD Z ZESPOŁEM “KSINŻOKI”.

Zastrzegamy prawa autorskie do wykorzystywania, publikowania, odtwarzania, nagrywania
repertuaru, programów występów i scenariuszy w tym m.in. scenariusza wesela łowickiego,
opracowanego przez prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” Teresę Wojda,
wyłącznie dla potrzeb naszej organizacji, naszego zespołu “Łowiczanie”.

W związku z informacją prasową o podjętej próbie złamania naszych praw autorskich dotyczących
scenariusza wesela łowickiego przy nagrywaniu przez Waszą firmę płyty CD z udziałem zespołu “Ksinżoki”
żądamy natychmiastowego wstrzymania realizacji nagrania płyty CD Zespołu Śpiewaczego
“Ksinżoki” w ramach projektu „Marka Folklor Łowicki”.

Nie spełnienie naszych żądań i brak odpowiedzi emailowej na adres lowobywatel2@gmail.com ,
barbara_lowicka@o2.pl , lowiczanie@wp.pl , w terminie do 26.04.2015r. skutkować będzie podjęciem
następnych kroków prawnych.

Zespół “Ksinżoki” bezprawnie wykorzystuje nasz repertuar chroniony prawem autorskim. W skład Zespołu
“Ksinżoki” wchodzą osoby wykluczone z naszego zespołu a posługujące się bezprawnie naszymi
scenariuszami powierzonymi im w dobrej wierze, tylko i wyłącznie dla celów naszej organizacji.
http://www.lowiczanie.prv.pl

Bezprawna ingerencja w 2008r. lokalnych władz Łowicza i powiatu łowickiego w naszą prężnie działającą
organizację spowodowała wykluczenie osób nielojalnych względem naszej organizacji, które przy wsparciu
lokalnych władz utworzyły Zespół “Ksinżoki”.

Nieudana próba podporządkowania i bezprawnego przejęcia naszej niezależnej organizacji społecznej,
zasłużonej dla kultury polskiej, rozsławiającej od 1992r. polską kulturę narodową m.in. poprzez prezentacje
“Wesela Łowickiego” w skansenie w Maurzycach k.Łowicza dla grup turystów z całego świata wpisuje się w
powszechny w Polsce antypolonizm i niszczenie polskiej kultury narodowej.

Nagranie płyty CD z Zespołem “Ksinżoki” z wykorzystaniem naszego zastrzeżonego repertuaru, jest
kolejnym ciosem wymierzonym przeciw naszym organizacjom, naszym statutowym celom krzewienia
kultury wsi łowickiej, obrony przed wszelkimi zagrożeniami dla istnienia Narodu Polskiego i Polski.

To bezprawne, godne potępienia nagranie realizowane przez Waszą Firmę, zbiega się ze skandalicznym
wykorzystaniem elementów folkloru łowickiego do zniesławiania i szerzenia pogardy dla folkloru łowickiego i
żywicieli Narodu Polskiego, polskiej wsi w aplikacji edukacyjnej „Polska Inspiruje” przygotowanej na
zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przeznaczonej dla polskich dzieci mieszkających za granicą. W
jednej z minigier postać Władysława Reymonta zachęca do zabawy w słowa, wśród których znajdują się
zwroty „pierdząca baba” i „śmierdzący chłop”.

http://www.tvn24.pl/aplikacjapolskainspirujepierdzacababaismierdzacychlop,533778,s.html

W poniższym linku: odwet blogera za zniesławianie wizerunku polskiej wsi i kultury łowickiej w wersji :
chłopuzurpator prezydent Bronisław SzczynukowiczKomorowski,
babauzurpatorski premier Ewa Kopacz.

http://pressmix.eu/2015/04/16/smierdzacychlopipierdzacababaczyligraedukacyjnamsz/

Nasze wystąpienie z żądaniem wstrzymania realizacji nagrania płyty CD Zespołu Śpiewaczego
“Ksinżoki” w ramach projektu „Marka Folklor Łowicki” podlega rygorom dekretu Tadeusza
Cichockiego z 02.04.2015r o wypowiedzeniu posłuszeństwa organom państwa w ramach prawnych
przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez SuwerenaNaród
Polski z dniem 02.11.2014r. (Proklamacja) w okolicznościach, gdy władze wszelkich szczebli sprawują uzurpatorzy,
fałszerze wyborczy o narodowości żydowskiej a działający w interesie Izraela i światowych elit żydowskich.
http://www.tcichocki.pl

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Do wiadomości:
Urząd Marszałkowski w Łodzi

Poniżej publikacje prasowe :
“Koderki i ksinżoki na plytach cd”
“Koderki i ksinżoki nagrali płyty”

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/koderkiiksinzokinaplytachcdzdjecia,
3352636,artgal,t,id,tm.html#skomentuj
Koderki i Ksinżoki na płytach CD (Zdjęcia)
● Autor : Rafał Klepczarek, Źródło: Polska Dziennik Łódzki  20150417, Aktualizacja: 20150417 16:06
W Łowickim Ośrodku Kultury zarejestrowany został materiał do dwóch płyt CD zespołów ludowych „Koderki” i
„Ksinżoki”, biorących udział w Jarmarku Folkloru Łowickiego w Lublińcu i Redzie.
Płyty ukażą się w czerwcu 2015 roku w ramach projektu „Marka Folklor Łowicki” – wdrożenie i promocja marki regionalnej
Miasta Łowicza – etap II i będą udostępniane bezpłatnie. Nagranie zespołów odbyło się w dniach 13 14 kwietnia. i przeprowadził je Paweł Jaremko ze Studia Klinika Muzyka w Łodzi – informuje
Jacek Rybus z UM w Łowiczu. Wydanych
zostanie w sumie 2 tys. płyt CD z muzyką „Koderek” i „Ksinżoków”.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/6991koderkiiksinzokinagraliplyty#
comments
Koderki i Ksinzoki nagrali płyty
czwartek, 16042015 Wpisany przez Katarzyna
Niebawem na łowickim rynku wydawniczym pojawią się dwie płyty z przyśpiewkami ludowymi. Premiera zaplanowana
jest na Boże Ciało.W ramach działań Wydziału Promocji UM wynikających z realizacji projektu „Marka Folklor Łowicki” wydane zostaną dwa albumy z przyśpiewkami ludowymi. Repertuar wyśpiewał nie kto inny, jak Dziecięco – Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki” oraz Zespół Śpiewaczy „Ksinzoki”.
W miniony poniedziałek i wtorek w Łowickim Ośrodku Kultury trwały prace przy rejestracji materiału dźwiękowego. Jedna z płyt
zawierać będzie około 15 przyśpiewek w aranżacji Koderek. Repertuarem Ksinzoków była obrzędowość związana z łowickim weselem. Naczelnik wydziału Artur Michalak przyznał, że są to utwory krótkie i docelowo nie wiadomo ile ich będzie. Pewne natomiast jest to, że materiał na każdym z albumów nie powinien przekroczyć 70 minut.
Wydania krążków CD podjął się Paweł Jaremko ze Studia Klinika Muzyka w Łodzi. Za zrealizowane zadanie, w które wchodzi
wydanie 2000 płyt (po 1000 na każdy z zespołów) otrzyma ponad 23 tys. zł. Premiera albumów zaplanowana jest na tegoroczne
obchody Bożego Ciała. Krążki będzie można nabyć bezpłatnie.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 21 kwietnia 2015 w Bez kategorii

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: