RSS

SĘDZIOWIE, KOMORNICY, ZOSTALIŚCIE UWOLNIENI, DZIAŁAJCIE W INTERESIE SUWERENA !!! PRZESTAŃCIE SŁUŻYĆ PRYWATNYM NIELEGALNYM FIRMOM OKUPANTA !!!

04 Maj

 

Łowicz, 04.05.2018 r.

W ślad za Listem Grzecznościowym z 30.01.2018 r. Polski Ruch Oporu  w imieniu Suwerena- Narodu Polskiego sprawującego od 02.11.2014 r. bezpośrednią władzę zwierzchnią  na Słowiańskiej Lechickiej Ziemi wzywa adresatów listu a zwłaszcza sędziów i komorników do wdrażania prawa naturalnego  zamiast talmudycznej jurysdykcji żydowskiego okupanta, nastawionej na niszczenie Suwerena-Słowiańskiego Narodu Polskiego.

https://wojdabejda.wordpress.com/2018/01/30/list-grzecznosciowy-do-szefow-i-pomocnikow-korporacji-uznanych-przez-oppt-za-nieistniejace/

Odważnie dołączajcie do grona sędziów, którzy już w praktyce stosują Boskie Prawo Naturalne i nie wahają się osądzać funkcjonariuszy służb okupanta, w tym m.in. skorumpowanych i antypolskich prokuratorów, winnych krzywd indywidualnych i zbiorowych Suwerena- Słowiańskiego Narodu Polskiego.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/05/16/rola-rdzennych-polakow-jest-tworzenie-polskich-sadow-prawa-zwyczajowego-bojkotujmy-jurysdykcje-talmudyczna-i-podstepne-tworzenie-nowych-sadow-przez-zydowskiego-okupanta/

IMG_1705

Teresa i Maria z domu Znyk przed gmachem Sądu Rejonowego w Łowiczu, bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie przejętego przez pracowników prywatnej firmy handlowej z nieznanym z nazwiska szefem, czerpiącym korzyści materialne z krzywdzenia, wyzyskiwania rdzennych Słowian-Polaków-Polachów-Suwerenów.

W obliczu  powszechnej świadomości o upadku niewolniczego prywatnego żydowskiego światowego  systemu władzy Trój Korony z Watykanem na czele nieuchronne jest uwolnienie z jarzma żydowskiego okupanta, opuszczenie bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie zajmowanych stanowisk, urzędów, instytucji, oddanie gmachów, gruntów, bogactw naturalnych, infrastruktury, dóbr kultury i innych we władanie Suwerena-Słowiańskiego Narodu Polskiego.

Polski Ruch Oporu przypomina wszystkim sędziom i komornikom, że działają w zdelegalizowanych talmudycznych sądach żydowskiego okupanta, symulujących instytucje Polski, będącej od 1927 r. w stanie zawieszenia bytu, które są żydowskimi prywatnymi firmami handlowymi – korporacjami działającymi w zdelegalizowanym z dniem 25.12. 2012 r. światowym prywatnym niewolniczym  systemie władzy Trój- Korony z satanistycznym Watykanem na czele, w systemie opartym  na antyludzkim prawie kanoniczno morskim.

Każdy sędzia, każdy komornik, tak jak inni pracownicy tego zdelegalizowanego z dniem 25.12.2012 r. na zawsze systemu, powinien mieć świadomość, że bierze udział w zbrodniach przeciwko ludzkości, w łamaniu Boskich Praw Naturalnych, w przestępstwach  przeciwko osobom naturalnym, będącym cząstką Boga, obligatoryjnie uwolnionym z sideł anty-ludzkiego prawa kanoniczno-morskiego a także przeciwko Suwerenom na Ojczystej Ziemi, sprawującym bezpośrednią władzę zwierzchnią na mocy Proklamacji z 02.11.2014 r. oraz  Dekretu z 02.04.2015 r. , www.tcichocki.pl

Nie chronią Was żadne immunitety ! Odpowiadacie prywatnie, również swoim majątkiem za szkody wyrządzane każdemu Suwerenowi, każdej osobie naturalnej, która nie jest identyczną z osobą prawną, wykreowaną przez ten upadły niewolniczy system !

Dobrze wiecie, że jako reprezentanci prywatnych firm handlowych, dla ważności waszych działań potrzebujecie umowy handlowej podpisanej przez obie strony tj. przez Wasze firmy i osoby przeciwko którym występujecie z roszczeniami. Nikt z Wami nie zawierał żadnych  umów handlowych ani też nikt nie zawierał żadnych umów handlowych  z prywatnymi firmami handlowymi tzw.“ sądów” !

Paweł Czyszkowski, bezprawnie, bezpodstawnie i bezskutecznie podający się za Komornika Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków,  prywatnej firmy handlowej zdelegalizowanej 25.12.2012 r. wraz z ogłoszeniem upadku niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój Korony z satanistycznym Watykanem na czele, systemu opartego na antyludzkim prawie kanoniczno- morskim jest winien  złamania praw ludzkich osoby naturalnej, osoby wolnej Teresy z domu Znyk (Wojda) poprzez nękanie jej groźbami egzekucji niezawinionych przez nią  kosztów bezprawnego odcięcia prądu do jej mieszkania w Łowiczu oraz kradzieży licznika przez żydowską prywatną firmę handlową, która bezprawnie, bezpodstawnie i bezskutecznie przejęła niezbywalny majątek narodowy Suwerena w postaci aktywów zakładów energetycznych i sieci przesyłowych.

Bezprawne, bezpodstawne działania przeciwko osobom naturalnym, godzące w prawa człowieka, w godność ludzką, łamiące podstawy egzystencji,  podlegają rygorom Dekretu Suwerena. Suweren- Naród Polski jako władza zwierzchnia na słowiańskim terytorium wzywa Pawła Czyszkowskiego  do niezwłocznego wycofania się z działań egzekucyjnych i zaprzestania nękania osoby wolnej Teresy z domu Znyk !

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/29/ka-obrot-i-dystrybucja-energii-okrada-i-oszukuje-polakow/

„Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje wszystkie prywatne firmy handlowe branży energetycznej w Polsce, działające  w powiązaniu ze światowymi kartelami: energetycznym, politycznym, medialnym i religijnym, za współwinne agresji na Polskę, debellacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Firmy branży energetycznej bezprawnie przejęły i dysponują majątkiem narodowym Suwerena-Narodu Polskiego, który od 02.11.2014 r. przejął bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej w Polsce na mocy Proklamacji . http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf  

Pomimo upadku światowego, niewolniczego prywatnego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, ogłoszonego 25.12.2012 r. , upadłe kartele nadal dokonują ograbiania ludzkości i niszczenia naszej Planety.  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/, itccs-polski.blogspot.de/2014_04_01_archive.html

Prywatna firma handlowa “Polska Grupa Energetyczna”, w skrócie PGE, jest winna odłączenia dopływu energii elektrycznej do siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ‘“Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej  Dorzecza Bzury i Słudwi, Polskiego Obywatelskiego Ruch Oporu, którą jest własnościowe mieszkanie prezes Stowarzyszenia, Teresy z domu Znyk (Wojda) w Łowiczu.Odłączono dopływ energii elektrycznej zamiast spełnienia naszych żądań zawartych w pismie z 25.11.2015r. ( pismo z dnia 25.11.2015r. i inne dowody poniżej.)

Dowodzi to jednoznacznie dyskryminacji i antypolonizmu, szczególnie jaskrawo w kontekście ponoszenia przez Polskę, (przejętą przez prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta, symulujące instytucje państwowe) wszelkich kosztów utrzymania milionowej fali uchodźców, głównie pochodzenia żydowskiego, z Afryki i Azji czy z Ukrainy.

Uchodźcy są traktowani jako ludzie wolni; mają zapewnione  bezpłatne mieszkania, darmowe wyżywienie wraz z wysokim kieszonkowym, w przeciwnieństwie do Polaków, którzy są traktowani gorzej niż niewolnicy, według prawa morskiego, pomimo, że 25.12.2012r. nastąpił upadek  prywatnego światowego niewolniczego systemu. https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

Polski Obywatelski Ruch Oporu uznaje wszystkie prywatne firmy handlowe branży energetycznej, za winne działań na szkodę ludzkości, na szkodę Suwerena-Narodu Polskiego, poprzez celowe ukrywanie przed narodami świata nowych technologii, które są w stanie uratować życie na Ziemi, ochronić wodę, powietrze, zregenerować szkody w przyrodzie i znacząco zredukować koszty energii.”

Oto poniżej treść sms  od „komornika” upadłego systemu przesłana 06.03.2018 r. i ponowiona 17.04.2018 r., pomimo wcześniej wysłanego przez Teresę z domu Znyk (Wojda) w SMS żądania przedstawienia dowodów na legalność działań Pawła Czyszkowskiego podającego się bezpodstawnie, bezprawnie, bezskutecznie  za komornika sądowego “Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków”

POWIADOMIENIE W dniu dzisiejszym Komornik Paweł Czyszkowski przeprowadzi czynności terenowe pod adresem zamieszkania dłużnika, w sprawie Km 2072/17. Proszę o kontakt pod nr 718890054…

W odpowiedzi Teresa z domu Znyk (Wojda)  06.03.2018 r. napisała do komornika w SMS  :“Proszę o przesłanie państwowej legitymacji, udokumentowania, że jako szef i jego pomocnicy działacie zgodnie z interesem Suwerena i zgodnie z Najwyższym Prawem Proklamacją, Dekretem z 02.04.2015r, http://www.tcichocki.pl a także, że nie reprezentujecie zdelegalizowanej prywatnej firmy handlowej jak wszystkie, w tym sądy, upadłego niewolniczego systemu 25.12.2012 r.zgodnie z OPPT??? Po przedstawieniu wymaganych powyżej dokumentów niezwłocznie ureguluję należność faktycznego zużycia prądu po odliczeniu odszkodowania za niesłuszne odcięcie prądu, ukradzenie licznika, za naruszenie praw ludzkich zgodnie z międzynarodową taryfa odszkodowawczą ! Uprzejmie informuję, że odpowiadacie prywatnie,każdy z osobna do 3 pokolenia włącznie.”

Scan (2)

 

 

 
3 Komentarze

Opublikował/a w dniu 4 Maj 2018 w Bez kategorii

 

3 responses to “SĘDZIOWIE, KOMORNICY, ZOSTALIŚCIE UWOLNIENI, DZIAŁAJCIE W INTERESIE SUWERENA !!! PRZESTAŃCIE SŁUŻYĆ PRYWATNYM NIELEGALNYM FIRMOM OKUPANTA !!!

 1. Teresa

  17 lipca 2018 at 21:47

  Władysław Kołodziej ROZPŁAKAŁY SIĘ GRODZISZCZA I BORY DZIEWICZE muz i wyk: C. Stawski ( 566 )

  Rozpłakały się grodziszcza i bory dziewicze …
  Z górą tysiąc lat minęło, jak pośrodku borów …
  Osiadł czarny ród kapłanów, ponurych upiorów …
  A ludowi odebrano wnet wiecowe spiże …
  W uroczyskach postawiono zaś drewniane krzyże …
  Sławnych bogów potopiono w świętojańskiej wodzie …
  Pomruk buntu, rozpacz straszna przeszły po narodzie …
  Pono wczoraj … „Lel i Polel” zostali ubici ? …
  Zapalono w każdej wiosce i na górach wici …

  Zawył Poświst, zaszumiały rzewnie ciemne bory …
  Okrzyk leci: wojna ! wojna ! chwytać za topory ! …
  Dziwożony i Marzanna nasłuchują w lesie …
  czy radośne, smutne wieści Świst – Poświst przyniesie …
  A kapłanki znicze święte palą w gajach świętych …
  A kapłani poszukują w górach ziół zaklętych …
  Potruchlały dzieci, dziewki i starce sędziwe, …
  Gdy ujrzeli swe bożyszcza leżące, nieżywe. …

  Poniszczone święte gaje, zburzone świątynie …
  Porąbane toporami prześliczne boginie. …
  Rozpłakały się grodziszcza i bory dziewicze, …
  Gdy ostatnie wróg pogasił święte, wieczne znicze. …
  Gdzie lud spojrzy, wszędzie widzi zgliszcza i burzyszcza. …
  Czemuście nas opuściły przesławne bożyszcza !? …
  Czemuście się zagniewali na nas Świętowidzie ? …
  Czemuście nam zezwolili żyć w niewoli wstydzie ? …

  Czy gęślarze jeszcze kiedy pieśń sławy zanucą ? …
  Czy też sławne nasze bogi kiedy jeszcze wrócą ? …
  Sławne bogi, cóż my bez was poczniemy sieroty ? …
  Ostaliśmy opuszczeni jak przydrożne płoty. …
  O przeszłości nasza sławna. cześć ci po stokroć, cześć ci ! …
  Cześć Świstowi – Poświstowi co nam niesie wieści ! …
  Dęby, buki, świerki, sosny tak żałośnie szumią …
  Wiary ojców moich żadne moce nie stłumią !

  Jeszcze jeden bóg ocalał, tego lud nie wyda …
  Wróg nie wydrze z duszy mojej Boga Światowida ! …

  Słowa: Władysław Kołodziej
  Muzyka: Cezary Stefan Stawski – Veda-Mir
  07.07.2018 w Żukowie
  2

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  18 września 2019 at 00:03

  Przepraszamy za brak odpowiedzi spowodowany awarią komputera Marii, która jest moderatorem naszej strony wojdabejda.

  Teresa Wojda z domu Znyk nie otrzymała żadnej odpowiedzi a skutek był taki, że 04.01.2016 r. bez żadnego uprzedzenia odcięto prąd, ukradziono licznik. Po tym fakcie zamieszkiwanie w tym lokalu stało się niemożliwe, więc Teresa wyprowadziła się.

  W 2018 niespodziewanie zgłosił się SMS-em komornik z Wrocławia z żądaniem zapłaty.
  Teresa zadzwoniła do komornika a jego sekretarka podała jej nr. tel. do firmy windykacyjnej a przy Teresatym powiedziała, że komornik i firma w imieniu której okrada Polaków są nielegalni, nie mają legitymacji Narodu Polskiego, są prywatnymi żydowski firmami zdelegalizowanego upadłego systemu władzy Trój Korony z Watykanem na czele, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie, które nie mają prawa działać i odpowiadają prywatnie do trzeciego pokolenia za łamanie praw ludzkich zgodnie z międzynarodową taryfą odszkodowawczą. Stwierdziła, że to jej to należy się odszkodowanie za bezprawne odłączenie licznika i pozbawienie dostępu do prądu w siedzibie naszych organizacji, co skutkowało uniemożliwieniem dalszej działalności w krzewieniu polskiej narodowej kultury ludowej.

  Oprócz tego emailem Teresa przesłała wystąpienie z naszej strony :www. wojdabejda.wordpress.com pt.: „Sędziowie, komornicy, zostaliście uwolnieni, działajcie w interesie Suwerena!!!”
  https://wojdabejda.wordpress.com/2018/05/04/sedziowie-komornicy-zostaliscie-uwolnieni-dzialajcie-w-interesie-suwerena-przestancie-sluzyc-prywatnym-nielegalnym-firmom-okupanta/

  Firma windykacyjna odstąpiła ale komornik dalej prześladował Teresę, dręczył podstępnymi telefonami aby wyłudzić nr. księgi wieczystej jej mieszkania, bo widział ogłoszenie o sprzedaży mieszkania.

  Za każdym razem, gdy wydzwaniał komornik, Teresa cierpliwie powtarzała, korespondencja została wysłana, działacie nielegalnie, itp. „Nie rozumie Pan po polsku ? Żądam zaprzestania nękania !”
  Wydzwaniała też podstępnie sekretarka komornika,która udawała, że jest zainteresowana kupnem mieszkania i na pierwszym miejscu żądała podania numeru księgi wieczystej tego mieszkania.

  Mieszkanie zostało sprzedane pod koniec 2018r. i od tego czasu skończyło się nękanie Teresy.

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: