RSS

BĄDŹMY RADOŚNI Z UWOLNIENIA ALE CZUJNI NA ZWODNICZE DZIAŁANIA SŁUŻB OKUPANTA !

16 Mar

Siłą wiedzy o uwolnieniu i mocą powszechnej świadomości wypędzamy  okupanta z naszej  Słowiańskiej-Lechickiej Ojczyzny !

TRUCICIELE UDAJĄCY PATRIOTÓW PRECZ Z NASZEJ ZIEMI !!!                      POLSKA, LECHICKA ZIEMIA JEST NASZĄ, POLAKÓW-POLACHÓW WŁASNOŚCIĄ I NASZYCH PRZYSZŁYCH POKOLEŃ !!!

Wszyscy Polacy powinni wiedzieć, że tak jak hydroszczelinowanie czy technologia CCS a także zgazowywanie węgla to ogromne zagrożenie dla mieszkańców terenów wydobywczych jak też dla całej Matki Ziemi !!! Pan Tytko podstępnie i przewrotnie namawia nas abyśmy błagali żydowskiego okupanta aby doszczętnie zniszczył  naszą ukochaną Ojczystą Słowiańską Ziemię !

Pani Iza (Izabela Litwin) nie ma wyobraźni ani wiedzy i nie umie przewidzieć, co stanie się z terenem na którym stosuje się tak niebezpieczne technologie jak zgazowywanie węgla czy hydroszczelinowanie ? Filmy ukazujące skutki ingerencji w wewnętrzne struktury geologiczne, jak zapadanie się terenów, jak  trzęsienia ziemi czy też brama do piekła=płonący krater Dewreze to jeszcze za mało aby włączyć myślenie? Wciąż ulatniające się toksyczne gazy do atmosfery to mało?

Wywieranie nacisku na oszustów, uzurpatorski okupacyjny rząd aby jeszcze bardziej nas podtruwali, niszczyli, zamiast wdrażania technologii wolnej energii ???????? Prosić okupanta aby wdrożył zgazowywanie węgla, co sam zaplanował na 2020 rok to już szczyt przewrotności sługi okupanta K.Tytko !!!!!!!!!!!

Panie Tytko, niech Pan przestanie udawać, że jest po stronie Suwerena, po stronie każdego Polaka, który nie chce gazu zamiast wody !!!!! Dla wody nie ma alternatywy a dla gazu jest wiele alternatyw !!!!!!!!!!!!  

Tak pisała Maria z domu Znyk w komentarzach pod propagandowym filmem : „Polska – najbogatszy kraj w Europie – GOŚCIE NASZEGO STUDIA #4″   https://www.youtube.com/watch?v=RcMUZYdLRcc&lc=z23cjjkgrqi5d5oi004t1aokg2ubfaecj1qw3rqgsbbbbk0h00410.1521156684865622

Flensburg 21.09.2012,

Międzynarodowy Protest przeciw podziemnemu składowaniu skroplonego CO2 wg technologii CCS, który odbył się we wrześniu 2012r. we Flensburgu. Podczas tego spotkania wygłosiłyśmy dwujęzyczną wersję naszego stanowiska wobec zagrożeń nie tylko ze strony CCS ale także frackingu – technologii hydroszczelinowania podczas wydobywania węglowodorów. Poinformowałyśmy również o zaproszeniu nas do Parlamentu Europejskiego na warsztaty o gazie łupkowym organizowane przez Komisję Petycji PE w dniu 09.10.2012r. Zaproponowałyśmy aby inicjatywy obywatelskie innych krajów przyłączyły się do protestów przeciw wykonywaniu odwiertów gazu łupkowego, co wiąże się z użyciem zabójczej technologii hydroszczelinowania zwanego po ang. frackingiem. Już w następnym roku, za naszą namową, inicjatywa obywatelska z Nord Friesland protestowała przeciwko CCS i fracking.

Zurawlów 19.01.2012r 027

19.01.2012r. Dominik prezentuje plakat Polskiego Ruchu Oporu, przywieziony przez Teresę z domu Znyk (Wojda) podczas spotkania mieszkańcow Żurawlowa w sprawie planowanej przez firmę Chevron budowy odwiertu geologicznego w tej wsi. http://bejda.blogspot.de/2012/01/wiesci-z-zurawlowa.html?m=0

 

Łowicz, 15.03.2018r.

Drodzy Rodacy Polacy-Polachy !

Służby żydowskiego okupanta uprzedzają nas Suwerenów w przejmowaniu naszych bogactw naturalnych rozgrabionych przez uzurpatorskie “rządy RP“ po 1989r., marionetki NWO, zdelegalizowane 25.12.2012r. a faktycznie będące  żydowskimi prywatnymi firmami, zarejestrowanymi w UPIK w Waszygntonie.

Zuchwała grabież majątku narodowego Suwerena-Słowiańskiego Narodu Polskiego, w tym naszych bogactw naturalnych łącznie z zasobami wodnymi spowodowała, że obecnie są one pod tymczasowym, bezprawnym, bezskutecznym zarządzaniem i eksploatowaniem przez wrogie, obce siły.  

Przedstawiciele tych wrogich, obcych sił, światowych elit żydowskich,  winnych grabieży bogactw i pozbawienia należnych nam Suwerenom-rdzennym Polakom praw, dokonują talmudycznej akrobacji cyrkowej i chcą uwłaszczyć wszystkich obywateli z Polski i zagranicy, a tak naprawdę tylko żydów, łudząc milionowymi dywidendami z planowanego utworzenia banku cyt.: “Ziemskiego Narodowego Banku Polskiego “.

Te złudne wielomilionowe dywidendy miałyby pochodzić z nadmiernej totalnej ekspolatacji naszych bogactw naturalnych, co spowoduje unicestwienie życia : katastrofę ekologiczną a przy tym zaplanowany z premedytacją holokaust na Narodzie Polskim i obcej nam Polakom społeczności żydowskiej, którą po raz kolejny elity żydowskie gotowe są poświęcić w imię swoich psychopatycznych interesów !

Suweren-Słowiański Naród Polski skazał wszystkich żydów na wygnanie i konfiskatę mienia za wielowiekowe knowania i wszelkie ludobójcze działania w przeszłości i teraźniejszości przeciwko prawowitym mieszkańcom Naszej Słowiańskiej Ziemi ! http://trzcinska.neon24.pl/post/141975,jan-dlugosz-pomory-slowian-sprowadzone-przez-zydow http://trzcinska.neon24.pl/post/142460,marcin-luter-o-zydach-i-ich-klamstwach

statut-kaliski-plakat

Służby okupanta podejmują kolejną próbę podszywania się pod rdzennych Polaków-Suwerenów i w tym celu wydelegowały Krzysztofa Tytko do przewodzenia wytypowanej grupie osób skupionych wokół zwodniczej nazwy  “Forum patriotów polskich”. 

FORUM PATRIOTÓW POLSKICH
KRAKÓW – 17 marzec 2018
Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, NTV Niezależna Telewizja, Nawigatorzy Jutra, Konwent Narodowy Polski, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Światowy Ruch Polaków i Polonii, Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej – jako grupa inicjatywna planują wspólnie z wieloma innymi środowiskami patriotycznymi na zasadzie pełnego partnerstwa zwołać Narodowe Forum Patriotów Polskich w Krakowie w dniu 17 marca 2018.
Główny cel Forum : wypracowanie programu dla uwłaszczenia Obywateli Rzeczypospolitej na polskich zasobach naturalnych z możliwością otrzymania dywidendy 1 mln zł za życia każdego Polaka oraz powołania Obywatelskiej Komisji Śledczej dotyczącej prób wywłaszczenia narodu poprzez stopniowe i systematyczne przekazywanie kontroli nad strategicznymi zasobami naturalnymi kapitałom obcym.

Jak  z programu wynika K. Tytko  z premedytacją wprowadza wszystkich w błąd poprzez ujęcie w programie forum założeń do projektów ustaw zakazujących wydawania koncesji obcym firmom wydobywczym w sytuacji, gdy wszystkie koncesje zostały już wydane obcemu, wrogiemu kapitałowi, który nabył te koncesje po najniższych cenach na świecie a za najwyższe łapówki jako koncesje na tzw. gaz łupkowy (łapówkowy!). Dowód: film: “Gaz łupkowy. Jak to się robi w Polsce” , https://www.youtube.com/watch?v=nxO8lfWerU0

UWAGA !!!

Właściciel każdej koncesji, nielegalnej z mocy prawa  Suwerena ale zgodnie z nowym prawem geologicznym i górniczym okupanta, z bezprawiem, które weszło w życie 1 stycznia 2012 r., jest bezskutecznym i bezprawnym posiadaczem wszystkich bogactw naturalnych na danym terenie jak też panem i władcą życia mieszkańców, którzy na jego życzenie muszą być wysiedlani na mocy decyzji starosty. Dochodzenie praw do odszkodowań okupant przekazał w ręce talmudycznych antypolskich sądów, będących prywatnymi firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie jako byłe, “nieistniejące” zdelegalizowane na mocy Paradygmat Report z 25.12.2012 r. wydany przez OPPT.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/09/zatrzymajmy-rabunek-bogactw-i-niszczenie-polskiej-ziemi/

Założenia do projektów ustaw okupanta są m.in. autorstwa Teresy Adamskiej osoby  nam znanej z antypolskiej działalności i rozpowszechniania dezinformacji oraz szkalowania naszego dobrego imienia za bezkompromisową międzynarodową działalność w obronie Narodu Polskiego i Polski przed wszelkimi zagrożeniami.

Teresa Adamska to wyjątkowo niebezpieczny dezinformator działający dla ludobójczej Agendy 21 w ramach zwodniczej nazwy Zrównoważonego Rozwoju oraz Instytutu Obywatelskiego “Obywatele kontrolują”, finansowana z grantów żydowskiej Fundacji Batorego  i Funduszy Norweskich. https://www.youtube.com/watch?time_continue=229&v=fqlUSQZIMC8 , „Zaczadzeni zrównoważonym rozwojem. Rozmowa z dr Aldoną Ciborowską”. 

W 2011 r. T. Adamska wraz ze Zbigniewem Tynenskim przeszkodzili nam w staraniach o zaskarżenie ustawy nowe prawo geologiczne i górnicze przez Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych “Samoobrona RP”, ponieważ tylko organizacje o zasięgu ogólnopolskim miały wtedy takie prawo. Adamska przed nami udawała przeciwniczkę działań wywłaszczających  Polaków, dokonywanych przez “ władze” okupanta a przy tym wielokrotnie przeszkadzała  nam w naszych działaniach w obronie mieszkańców całej Polski dotkniętych bezpośrednio działaniami koncernów wydobywczych tzw. gazu łupkowego, aż w końcu przejęła stworzony przez nas ruch oporu przeciw wydobywaniu gazu łupkowego zapoczątkowany w Żurawlowie w styczniu 2012 r. Na tym pamiętnym spotkaniu w Żurawlowie  T. Adamska zamiast obiecywanego wygłoszenia referatu zajęła się uciszaniem Teresy Wojda z Polskiego Ruchu Oporu z Łowicza, przeszkadzaniem w wypowiedzi a nawet wstrzymywaniem ręką, co tym bardziej zmobilizowało Teresę do odważnych wypowiedzi. http://bejda.blogspot.de/2012/01/wiesci-z-zurawlowa.html?m=0

Ponadto T. Adamska podjęła udaremnioną przez nas próbę przejęcia naszej petycji https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze,  która jest forum dokumentującym podejmowane wszechstronne działania na forum międzynarodowym w obronie naszego miejsca do życia, w obronie naszych Rodaków i Polski.

Już 06.10.2011 r. w tym proteście podpisanym przez 5335 osób, pisałyśmy m.in. cyt. : “Ustawa nie przewiduje rekultywacji terenów, kontroli zużycia wody i ilości wyprodukowanych odpadów przy technologiach wydobywczych. Nie może mieć statusu nadrzędnego celu publicznego zatłaczanie substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia obywateli R.P. np. przy szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobywania węglowodorów, czy przy podziemnym składowaniu skroplonego C02. Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być też składowanie odpadów radioaktywnych w górotworze, oraz tworzenie nowych kopalni odkrywkowych. Nowe prawo geologiczne i górnicze dyskryminuje nas Polaków przekazując 2/3 naszego terytorium we władanie obcym koncernom wydobywczym z prawem rugowania nas z naszej OJCZYSTEJ ZIEMI. Ustawa narusza suwerenność państwa. Pozbawia nas elementarnego prawa samostanowienia o losie własnym i przyszłych pokoleń Polski. W swych skutkach i w perspektywie sprowadzi katastrofę ekologiczną i humanitarną w wymiarze kontynentalnym. Nie ma zgody i nigdy być nie może na ustawę, która likwiduje konstytucyjne prawa wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i skazuje na zagładę.

Oto poniżej tłum. M.Bejda opinii geologów niemieckich na temat zabójczej technologii CCS-podziemnego składowania skroplonego CO2, która jest wdrażana w Polsce. http://bejda.blogspot.de/2011/09/stop-szalenstwu-podziemnego-skadowania.html?m=0

1) Wstrzykiwanie pod ciśnieniem CO2 pod ziemię, może być przyczyną nieszczelności a ulatniający się gaz będzie gromadził się w zagłębieniach terenu i dolinach co może stanowić zagrożenie dla ludności. Może również powodować trzęsienia ziemi.

2) Istnieje zagrożenie zasolenia wód gruntowych, ze względu na przechowywanie CO2 w tzw. wodonośnych solach” i zagrożeniem przyszłych dostaw wody pitnej i przemysłowej.

3) Wyciek zdeponowanego CO2 nie jest wykrywalny. Nie można zdefiniować ani określić sposobu wykrywania nieszczelności. Symulacje komputerowe są oparte na nieudokumentowanych założeniach i są nie do zweryfikowania.

4) Dostępna pojemność struktur geologicznych wystarczy na 27 lat składowania CO2 z niemieckich elektrowni węglowych ( w tym obszary pod dnem Morza Północnego) przy czym nie uwzględniono w tych obliczeniach rud górniczych czy też geotermii.

5) Deponowanie CO2 przegrywa konkurencję z odnawialnymi źródłami energii jak np. geotermia czy gazem ziemnym czy sprężonym powietrzem.

Technologia CCS zamiast obniżać emisję CO2 do powietrza (zatłaczając go do ziemi) prowadzi do jej zwiększenia. Projekt CCS obniża sprawność elekrowni węgla brunatnego z 38% do 28% (informacja od kierownika zespołu projektowego).W celu wyprodukowania tej samej ilości energii elektrycznej, elektrownia zwiększy wydobycie węgla brunatnego (nieodnawialnego żródła energii, tym samym zwiększy produkcję CO2 o 10/38×100%= 26,3%. ( opinia polskich naukowów z Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi)

6) Technologia CCS jest nieefektywna: wykorzystuje 30 procent więcej energii do produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. Zwiększą się szkody górnicze i nastąpi wyłączenie znacznych terenów z użytkowania.

7) Skład gazu i możliwe konsekwencje są nie do przewidzenia.

Istnieją różne koncepcje wychwytywania CO2, nadal istnieje wiele pytań bez odpowiedzi. Więc nie wiem, czy systemy wychwytywania CO2 są kompatybilne, (zgodne) z systemami oczyszczania spalin. Niejasny jest także skład strumienia gazu. Niedostatecznie zbadane jest oddziaływanie gazów na odporność korozyjną rurociągów.

8) Istnieje również niebezpieczeństwo, że substancje zawarte w gazie, metale ciężkie przedostaną się do gleby i wód podziemnych.

https://www.oeko.de/oekodoc/759/2007-222-de.pdf 

Krzysztof Tytko wraz innymi  lobbuje za PIEKŁEM NA ZIEMI !

Technologia  podziemnego zgazowywania węgla to stara technologia i na domiar bardzo niebezpieczna ! Panie Tytko, proszę nie okłamywać Polaków ! Zgazowywanie węgla  to droga do zagłady, droga do katastrof ekologicznych i humanitarnych !!!

https://pl.wikipedia.org/wiki/Derweze

wrota_piekiel4-1024x426

Ta gigantyczna dziura nazywana jest przez miejscowych Wrotami Piekieł. Płonie bez przerwy od 43 lat, niedaleko wioski Derweze na pustyni Kara-kum w Turkmenistanie. Ten rejon Turkmenistanu jest bogaty w złoża gazu ziemnego. W 1971 roku radzieccy geolodzy wykonywali tam odwierty i natrafili na wyjątkowo płytkie złoże, tzw. kieszeń gazową. Nagle ciśnienie pod ziemią gwałtownie spadło i pech chciał, że kawał gruntu zapadł się pod badaczami. Z wielgaśnej dziury mającej 70 metrów średnicy i 25 metrów głębokości zaczął wydobywać się gaz ziemny. By nie uchodził do atmosfery i nie zagrażał okolicznym mieszkańcom, radzieccy specjaliści postanowili go podpalić. Całość miała sama zgasnąć po kilku dniach. W tym roku mijają 43 lata, a Wrota Piekieł wciąż płoną. I nie wiadomo, jak długo to jeszcze będzie trwało. https://www.crazynauka.pl/wrota-piekiel-ognista-dziura-turkmenistanie-zdjecia/

Cyt:
MARCIN PIOTR
W tej metodzie widzę jeden, poważny problem. Po wypaleniu złoża węgla pod ziemią powstanie olbrzymia dziura. Olbrzymia i NICZYM nie zabezpieczona. A powszechnie wiadomo jakie problemy występują na Śląsku- zapadanie się ziemi, pękanie domów itd POMIMO zabezpieczania pustych korytarzy. Po UGC nikt niczego nie będzie zabezpieczał. Kto zgodzi się na eksploatację tą metodą mając w perspektywie gigantyczne szkody górnicze? Szkody w postaci potężnych zapadlisk? Przy tej metodzie nawet krótkoterminowe straty wielokrotnie przekraczają zyski. http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/2654/pieklo-na-ziemi-%E2%80%93-podziemne-zgazowanie-wegla

W dniu 14.03.2018 r. Teresa z domu Znyk zadzwoniła do Teresy Adamskiej z żądaniem zaprzestania okłamywania Polaków w związku z zapowiedzianym jej udziałem w konferencji organizowanej przez Krzysztofa Tytko, zaplanowanej na  17 marca 2018 r. w Krakowie. Po rozmowie niespodziewanie T. Adamska przesłała obrażliwego i szkalujacego sms-a, 

 T. Adamska 14.03.2018 r. g.21.47 pisze, cyt.:

Podobno stasi już nie istnieje zatem jakie służby was żywią rozprowadzaczki i wichrzycielki potraficie tylko opluwać  a nawet i to robicie bez sukcesów.

odp. Teresy z domu Znyk g.22.03:

Tym smsem potwierdzasz swój od wielu lat haniebny udział w działaniach na szkodę i krzywdę każdego Polaka, ludzkości pomimo  upadku niewolniczego systemu 25.12.2012r. www.wojdabejda.wordpress.com! Uczestniczysz w oszustwie! Podlegasz rygorom Dekretu Suwerena www.tcichocki.pl
To ty talmudycznie opluwałaś i znieważałaś, za naszymi plecami chciałaś przejąc naszą petycję.Boisz sie siebie i prawdy! Ty jesteś wichrzycielką, która się sama zdemaskowała m.in. na wps Pawła Ziemińskiego. Odsyłamy twoją złą energię i wraca ona do ciebie ze zwielokrotnioną siłą! Dobrze wiesz jak nas skrzywdziłaś i nadal krzywdzisz. Wasze antypolskie, antyludzkie plany zostały zdemaskowane!

sms od  Adamskiej, cyt. : ” Jesteście bardziej cwane czy bardziej głupie”

odp. cyt. : „Koniec z takimi geszeftami Tytko-Adamska i osobami jak ty a lobbującymi za piekłem na Ziemi ! Prawda zwyciężyła ! Maski opadły! Nie będzie w Polsce jak w Derweze ani Sinhole! „

 

Sesja rady Powaitu Łowickiego21.12.2012 r. 005

Teresa z domu Znyk (Wojda), wystąpiła na sesji Rady Powiatu Łowickiego z protestem przeciwko planowanym odwiertom gazu ziemnego i podziemnemu składowaniu skroplonego CO2.

http://uniaeuropejska.org/bdziemy-drug-norwegi/

Teresa z domu Znyk (Wojda) podczas debaty na temat gazu łupkowego w kontekście Raportu Sonika dla PE, która odbyła się w biurze informacyjnym PE w Warszawie. http://uniaeuropejska.org/bdziemy-drug-norwegi/ cyt. : „P. Wojda zarzucała wszystkim ekspertom okłamywanie społeczeństwa w sprawie gazu łupkowego i jego wydobycia. Przez ponad godzinę prezentowała umieszczone na tabliczkach hasła, takie jak: „Truciciele precz z Naszej Ziemi!”, czy „Nie chcemy gazu zamiast wody!”. Przeciwniczka łupków ostrzegała przed „okupacją 2/3 polskiej ziemi przez obce koncerny” i tysiącami odwiertów, na które nielegalnie udzielono koncesji. Wbrew słowom ekspertów na terenie całej Polski znajdują się ich tysiące, nie dziesiątki. P. Wojda podniosła istotną kwestię niepłacenia przez koncerny za tysiące litrów wody potrzebnych do poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego.”

Kutno i Gołębiew 24.10.2012 013

neu september 2011 276

Maria i Teresa z domu Znyk we wrześniu 2011r. podczas inspekcji odwiertu geologicznego w Gołębiewie Nowym k. Kutna czynnego od sierpnia 2011r. do maja 2013 r. Był to odwiert ropy i gazu ziemnego łatwo dostępnego -„thigt gas” w przeciwieństwie do gazu trudno dostępnego nazywanego łupkowym.

Maurzyce009v29092011

Członkinie zespołu „Łowiczanie” Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze”Łowiaczanie” protestuja w skansenie w Maurzycach w 2011r. przeciw niszczeniu Polskiej Ziemi .

grenzbanner_1

Plakat WYBORY FAŁSZOWANE OD LAT! STAN NAJWYŻSZEGO ZAGROŻENIA PO

T.Wojda i M.Bejda w PE w Brukseli

Na warsztatach Komisji Petycji PE w Brukseli ,09.10.2012r. Teresa Wojda zaapelowała o zakaz odwiertów geologicznych na terenie Unii Europejskiej .

Kutno i Gołębiew 24.10.2012 -reszta zdjęc 008HydrocarbonExplorationBan-EnglishVersionDraft.doc (1)

The report of B. Sonika also indicates that „this technology is used in the conventional
production of hydrocarbons in the EU”. From the above it is clear that hydraulic
fracturing is used not only for the extraction of shale gas, but all hydrocarbons. It seems
that this issue is being totally covered-up by politicians and their “experts”.
It is impossible to stop the emission of methane, carbon monoxide and other gases into
the atmosphere as a result of extraction of hydrocarbons, which is well-documented by
Professor Anthony Ingraffea from the U.S. in the following video:
http://www.youtube.com/watch?v=eaivKGwoTgU&feature=related
According to Professor Jackson, „Researchers at Duke University took samples from
68 water supply systems in the states of Pennsylvania and New York. We found an
extremely high methane concentration of 64 milligrams per liter of drinking water. The
normal concentration in the water is one milligram or less. The amount of gas in the
water reaches a level that could cause explosions.”
http://www.rp.pl/artykul/656669.htmlPlakaty na słupach ogłooszeniowych Łowicza 31.01.2013r. 015

plakat przeciw bazie, pokrzywdzeni

 
7 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 16 marca 2018 w Wypędzanie okupanta z Polski.

 

7 responses to “BĄDŹMY RADOŚNI Z UWOLNIENIA ALE CZUJNI NA ZWODNICZE DZIAŁANIA SŁUŻB OKUPANTA !

 1. wojdabejda

  18 marca 2018 at 23:31

  blendowiak
  2 dni temu
  Dziesięć przykazań na obecne czasy
  Jak bronić się przed niewolnictwem fundowanym nam przez krajową i światową elitę?

  1. Unikaj brania kredytów, zminimalizuj kontakty z bankami i wszelkimi instytucjami finansowymi
  2. Nie kupuj niepotrzebnych rzeczy, szczególnie nadmiernej ilości ubrań, drogich samochodów, sprzętu RTV i AGD…Ogranicz do minimum konsumpcję indywidualną, szczególnie tą niepotrzebną jak kino, knajpy, używki…
  3. Oszczędzaj i inwestuj biorąc pod uwagą swoją wiedzę na temat tego, co nas może czekać. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczaj na naukę czerpaną z niezależnych źródeł, utrzymanie zdrowia i sprawności fizycznej, działalność altersystemową
  4. Ogranicz do minimum ilość czasu, który marnujesz na rozrywkę. PRZESTAŃ CAŁKOWICIE OGLĄDAĆ TV.
  5. Włóż maksimum czasu i energii w walkę z uciskiem działając na niezależnych forach internetowych czy bezpośrednich dyskusjach
  6. Zorganizuj swoich znajomych, rodzinę, współpracowników, osiedle, gminę. Stwórz organizację samoinformacyjną i samopomocową
  7. Nie bój się mówienia prawdy i jej publicznego ujawniania
  8. Uczestnicz czynnie w demaskowaniu wszelkiej obłudy i kłamstwa, oraz broń się przed nakładaniem coraz większych podatków i obowiązków kosztem coraz mniejszych praw obywatelskich, oferowanych przez państwo
  9. NIE WIERZ NIGDY POLITYKOM. Miej ograniczone zaufanie do ludzi jak i wszystkich organizacji. Wszelkie informacje sprawdzaj w kilku niezależnych źródłach.
  10. Nie oglądaj się, aż inni coś zaczną. BĄDŹ ODWAŻNY I DZIAŁAJ !

  Napisano w okolicy lat 2009/10

  Maria Znyk
  36 minut temu (edytowany)
  Szanowni Państwo, blendowiak , po raz kolejny kompromituje się obraźliwym komentarzem pod moim adresem, co stoi w wielkiej sprzeczności z zasadami przez niego tutaj przedstawionymi jak też z kodeksem etycznym głoszonym przez dezinformatorów żydowskiego okupanta na tej konferencji ludzi rzekomo wolnych ! Nie będę tutaj cytować tego tekstu ale zachowam w moim archiwum, jako dowód na bardzo niski poziom kultury i brak jakiejkolwiek świadomości !

  blendowiak
  25 minut temu
  Proszę nie pisać w liczbie mnogiej, bo tutaj nikt fantastów nie będzie słuchał.
  Szkoda wielka, że ktoś zaprosił panie na spotkanie Wolnych Ludzi do Krakowa, bo wynikły z tego powodu jedynie problemy.
  Jako sygnatariusz Ruchu Wolnych Ludzi nie życzę sobie tutaj podobnych wpisów. Zresztą znane mi pozostałe osoby z tego Ruchu podobnie.
  MAM NADZIEJĘ, ZE W KOŃCU TO DO PAŃ DOTRZE !!!

  Maria Znyk
  8 minut temu
  Właśnie spełniam zasady ujęte jako ” przykazania blendowiaka” punkt 5, 6, 7, 8 i 9 a zwłaszcza cyt. : ” Miej ograniczone zaufanie do ludzi jak i wszystkich organizacji. Wszelkie informacje sprawdzaj w kilku niezależnych źródłach.
  10. Nie oglądaj się, aż inni coś zaczną. BĄDŹ ODWAŻNY I DZIAŁAJ ! ” – Koniec cytatu
  Ja właśnie nie oglądałam się na blendowaka ani innych gdy wszyscy zachwycali się gorączką gazu łupkowego inaczej łapówkowego, gdy J.Łopata współpracowała z okupantem i udawała sprzeciw wobec GMO, które już od dawna jest wszechobecne w Polsce !
  Moim obowiązkiem jest ostrzeganie przed fałszywymi obrońcami, podszywajacymi się za Słowian-Polachów ! Mam nadzieję, że Pana przykazania bedzie umiał Pan wdrożyć i przejść na stronę Suwerena zamiast wiernopoddańczo dawać wodzić się za nos służbom okupanta ! Prosze nie zapominać o miłości, szacunku do wszystkich ludzi w tym do mnie za to, że ostrzegam również Pana przed Pana naiwnościa !

  Maria Znyk
  3 godziny temu
  Oto inne spojrzenie na ten zjazd rzekomo polskich patriotów, „Forum patriotów polskich” w Krakowie 17.03.2018r., którzy nie chcą wiedzieć, że żydowski okupant odgrywa przez nami, rdzennymi Polakami-Polachami teatr fałszu i obłudy, nawet akrobacje cyrkowe !
  Łowicz, 15.03.2018r.

  Drodzy Rodacy Polacy-Polachy !
  Służby żydowskiego okupanta uprzedzają nas Suwerenów w przejmowaniu naszych bogactw naturalnych rozgrabionych przez uzurpatorskie “rządy RP“ po 1989r., marionetki NWO, zdelegalizowane 25.12.2012r. a faktycznie będące żydowskimi prywatnymi firmami, zarejestrowanymi w UPIK w Waszygntonie.

  Zuchwała grabież majątku narodowego Suwerena-Słowiańskiego Narodu Polskiego, w tym naszych bogactw naturalnych łącznie z zasobami wodnymi spowodowała, że obecnie są one pod tymczasowym, bezprawnym, bezskutecznym zarządzaniem i eksploatowaniem przez wrogie, obce siły.

  Przedstawiciele tych wrogich, obcych sił, światowych elit żydowskich, winnych grabieży bogactw i pozbawienia należnych nam Suwerenom-rdzennym Polakom praw, dokonują talmudycznej akrobacji cyrkowej i chcą uwłaszczyć wszystkich obywateli z Polski i zagranicy, a tak naprawdę tylko żydów, łudząc milionowymi dywidendami z planowanego utworzenia banku cyt.: “Ziemskiego Narodowego Banku Polskiego “.

  Te złudne wielomilionowe dywidendy miałyby pochodzić z nadmiernej totalnej ekspolatacji naszych bogactw naturalnych, co spowoduje unicestwienie życia : katastrofę ekologiczną a przy tym zaplanowany z premedytacją holokaust na Narodzie Polskim i obcej nam Polakom społeczności żydowskiej, którą po raz kolejny elity żydowskie gotowe są poświęcić w imię swoich psychopatycznych interesów !

  Suweren-Słowiański Naród Polski skazał wszystkich żydów na wygnanie i konfiskatę mienia za wielowiekowe knowania i wszelkie ludobójcze działania w przeszłości i teraźniejszości przeciwko prawowitym mieszkańcom Naszej Słowiańskiej Ziemi ! http://trzcinska.neon24.pl/post/141975,jan-dlugosz-pomory-slowian-sprowadzone-przez-zydow http://trzcinska.neon24.pl/post/142460,marcin-luter-o-zydach-i-ich-klamstwach
  https://wojdabejda.wordpress.com/2018/03/16/badzmy-radosni-z-uwolnienia-ale-czujni-na-zwodnicze-dzialania-sluzb-okupanta/

  Maria i Teresa z domu Znyk
  Polski Ruch Oporu

  Maria Znyk
  Maria Znyk
  1 dzień temu (edytowany)
  Właśnie spełniam zasady ujęte jako ” przykazania blendowiaka” punkt 5, 6, 7, 8 i 9 a zwłaszcza cyt. : ” Miej ograniczone zaufanie do ludzi jak i wszystkich organizacji. Wszelkie informacje sprawdzaj w kilku niezależnych źródłach.
  10. Nie oglądaj się, aż inni coś zaczną. BĄDŹ ODWAŻNY I DZIAŁAJ ! ” – Koniec cytatu
  Ja właśnie nie oglądałam się na blendowaka ani innych gdy wszyscy zachwycali się gorączką gazu łupkowego inaczej łapówkowego, gdy J.Łopata współpracowała z okupantem i udawała sprzeciw wobec GMO, które już od dawna jest wszechobecne w Polsce !
  Moim obowiązkiem jest ostrzeganie przed fałszywymi obrońcami, podszywającymi się za Sławian-Polachów ! Mam nadzieję, że Pana przykazania będzie umiał Pan wdrożyć i przejść na stronę Suwerena zamiast wiernopoddańczo dawać wodzić się za nos służbom okupanta ! Proszę nie zapominać o miłości, szacunku do wszystkich ludzi w tym do mnie za to, że ostrzegam również Pana przed Pana naiwnością !

  1

  Teresa Znyk
  Teresa Znyk
  18 godzin temu (edytowany)
  Tu nie koncert życzeń ! Życzenia to nie tutaj panie błedowiak z grona cenzorów żydowskiego okupanta! Ośmiesza się pan i ośmiesza cały ten ruch rzekomo wolnych ludzi ale zniewolonych miłością do ludobójców, do zydowskiego okupanta ! Takie proste fakty o uwolnieniu nie chcą przyjąć tacy jak „błedowiak”czyli sami o sobie dają świadectwo poddaństwa okupantowi ,niewolnictwa ! Jak tchórz boisz się prawdy o uwolnieniu 25.12.2012 r. z niewolniczego systemu !!!

  blendowiak
  blendowiak
  18 godzin temu
  Prosiłem już kilkakrotnie o niezaśmiecanie treści.
  Proszę sobie zebrać grupę ludzi, założyć swoje media i wykazywać się do woli ! ! !

  Maria Znyk
  Maria Znyk
  17 godzin temu (edytowany)
  Czyżby blendowiak był właścicielem tego media? Czy Pan Janusz to pisze? Pozdrawiam Pana Janusza ! Proszę dbać o siebie, nie przemęczać się i wypełniać swoje przykazania oraz nie zaśmiecać komentarzy wulgaryzmami, atakami personalnymi tylko dlatego, że nie chce Pan przyjmować faktów i prawdy !

  Teresa Znyk
  17 godzin temu (edytowany)
  Szanowni Państwo „Błędowiak” popełnia wielki błąd zdradza, że jako słudzy, lizusy okupanta za rzekome problemy nie dostali premii za wciskanie ciemnoty, o kochaniu ludobójców, żydowskiego okupanta!
  Za 3 minuty prawdy, faktów dla wolnych ludzi , które przypomniałam na zlocie w Krakowie i takie oni biedacy mieli problemy??! ! JESTEM ZASZCZYCONA !!!

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  24 marca 2018 at 19:08


  Dodaj publiczny komentarz…

  Maria Znyk
  3 minuty temu (edytowany)
  Szanowni Państwo, na tym forum niejaki Blendowiak sprzeniewierza się swoim przykazaniom i zasadom etycznym głoszonym przez założony przez niego ruch ludzi rzekomo wolnych a uwielbiających żydowskiego okupanta ! Wydaje on nam rozkazy i każe nam coś fizycznie robić ale my jesteśmy osobami rzeczywiście wolnymi i niezależnymi w działaniu, w przeciwieństwie do tej tylko z nazwy niezależnej tv ! Działamy już 26 lat społecznie w imię dobra wspólnego wszystkich rodowitych Polaków i nie ma prawa nikt nas obrażać ani tym bardziej rozkazywać !!!

  Maria Znyk
  1 sekundę temu
  Szanowni Państwo, blendowiak udaje, że nie wie ile fizycznie zrobiłyśmy w obronie całej Polski przed goraczką gazu łupkowego inaczej łapówkowego a przy tym za swoje skromne środki finansowe w przeciwieństwie do niego, żebrzącego o wsparcie fiansowe pod każdym filmem !
  Co ten blendowiak fizycznie dobrego zrobił dla Narodu Polskiego poza dezinformacją, wychwalaniem wrogów Polaków jak np. wychwalanie masona, antypolaka Piłsudskiego, agenta czterch wywiadów ?

  Maria Znyk
  1 sekundę temu
  Szanowni Państwo, blendowiak jak widać nadal wydaje rozkazy i spamuje personalnymi atakami zamiast pisać i mówić prawdę o żydowskim okupancie, o uzurpatorach bezprawnie, bezpodstawnie, beskutecznie występujących na scenie politycznego fałszu i obłudy ! Więcej na http://www.wojdabejda.wordpress.com

  blendowiak
  3 dni temu (edytowany)
  Panie Kołodziejczyk, miło słyszeć, że zrozumiał Pan swój wielki błąd popierając mafie polityczną i podjął się naprawy tego.

  PS. Dziwię się jednak, że nie zrozumiał Pan jeszcze tego, ze wszelka dyskusja z k… politycznymi jest co najwyżej stratą czasu, pieniędzy, swojej energii i zdrowia.
  PS. 2. A nie lepiej, niż stać za plecami kolejnego kacyka partyjnego, desygnować tam swojego, uczciwego i kompetentnego człowieka ?

  Mareksempai
  Mareksempai
  3 dni temu
  blendowiak świetny pomysł jednak 1. nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych 1. nie ma instytucji odwołania małpy z małpiarni na wiejskiej 3. każda k… polityczna jest sprzedajna ważna jest tylko kwota 4. pisdy to jest to samo bydło magdalenkowe co reszta. 5. trzeba zrobić wszystko, aby wywalić w tegorocznych wyborach to magdalenkowe bydło i zastąpić je narodowcami.
  blendowiak
  3 dni temu
  By zrobić nowe, uczciwe zasady, trzeba tam być fizycznie. Pierwszym razem niestety na ich, k… zasadach.
  Z tymi tzw. narodowcami, to byłbym ostrożny. To w dużej części też są fanatycy, tylko z innej strony. Fanatyzm zaś, nigdy nie zrobi nic dobrego.
  Potrzeba za to ludzi mądrych, uczciwych, sprawdzonych w swoich środowiskach i oczywiście nie uwikłanych w żadne układy partyjno-towarzyskie.
  Szeroko pojęty ruch wolnych ludzi czeka na takich !

  Maria Znyk
  2 dni temu (edytowany)
  Najpierw odsunięcie od władzy oszustów, fałszerzy uzurpatorów a następnie zwołanie Zgromadzenia Narodowego tylko rdzennych Polaków i ustalenie nowej ordynacji wyborczej – wyborów jawnych, sprawdzalnych, z prawem głosowania tylko dla rodowitych Polaków !

  Maria Znyk
  2 dni temu
  Panie Kołodziejczyk, dobrze, że Pan przegląda na oczy ale proszę nie namawiać Polaków do wyjścia na ulice, bo tylko na to czeka okupant uzbrojony we wszelkie możliwe techniki zniewalania, prowokacji, niszczenia !

  blendowiak
  2 dni temu
  PANIE ZNYK
  Proszę to zrobić osobiście a nie ciągle wydawać rozkazy innym. CZY TO JEST DLA WAS JASNE !

  edek z fabryki kredek
  2 dni temu
  blendowiak piszesz niby to samo co ja, ale ja ciebie nie straszę blokadami i nie wyzywam od idiotów, masz jakiś kompleks Kowalskiego czy Chojeckiego ? Strasznie się zapieniłeś jak podałem przykład partii Ruch11Listopada. Rolnicy mogliby mieć coś podobnego ale ty jakoś tak nie chcesz.

  blendowiak
  1 dzień temu
  edek
  Idź się w końcu udzielać do pastora a nie zaśmiecaj tutejsze forum !

  Maria Znyk
  55 minut temu (edytowany)
  Szanowni Państwo, anonim Blendowiak nie ma żadnych rozsądnych propozycji więc próbuje ataku personalnego a przy tym to właśnie on wydaje rozkazy ! Żałosny komentarz sfrustrowanego, bezradnego blendowiaka, biegającego na łańcuszku żydowskiego okupanta i wciąż udającego, że nie widzi że władzę w Polsce sprawują uzurpatorzy wyłaniani w fałszowanych na wszelkie sposoby wyborach wg żydowskiej ordynacji wyborczej ! Okupant sam przyznał się do fałszerstw wyborczych, do braku niepodważalnych dowodów na prawo do sprawowania urzędów i wypowiadania się w imieniu Suwerena/Słowiańskiego narodu Polskiego a blendowiak wciąż tkwi w tym samym zaślepieniu. Proszę zapoznać się z tym co zrobił dla nas rdzennych Polaków/Polachów Tadeusz Cichocki z Piaseczna ! www. t.cichocki.pl

  blendowiak
  35 minut temu
  Po raz kolejny sugeruję zrobić w końcu coś samemu fizycznie a nie jedynie spamować i wszystkich pouczać. CZY TO JEST ZROZUMIAŁE DLA PAŃ ZNYK !!!!!!!!!!
  Maria Znyk
  21 minut temu (edytowany)
  Szanowni Państwo, blendowiak jak widać nadal wydaje rozkazy i spamuje personalnymi atakami zamiast pisać i mówić prawdę o żydowskim okupancie, o uzurpatorach bezprawnie, bezpodstawnie, beskutecznie występujących na scenie politycznego fałszu i obłudy !
  Maria Znyk
  16 minut temu
  Szanowni Państwo, blendowiak udaje, że nie wie ile fizycznie zrobiłyśmy w obronie całej Polski przed goraczką gazu łupkowego inaczej łapówkowego a przy tym za swoje skromne środki finansowe w przeciwieństwie do niego, żebrzącego o wsparcie fiansowe pod każdym filmem !

  Maria Znyk
  20 minut temu
  Szanowni Państwo, anonim Blendowiak nie ma żadnych rozsądnych propozycji więc próbuje ataku personalnego a przy tym to właśnie on wydaje rozkazy ! Żałosny komentarz sfrustrowanego, bezradnego blendowiaka, biegającego na łańcuszku żydowskiego okupanta i wciąż udającego, że nie widzi że władzę w Polsce sprawują uzurpatorzy wyłaniani w fałszowanych na wszelkie sposoby wyborach wg żydowskiej ordynacji wyborczej ! Okupant sam przyznał się do fałszerstw wyborczych, do braku niepodważalnych dowodów na prawo do sprawowania urzędów i wypowiadania się w imieniu Suwerena/Słowiańskiego narodu Polskiego a blendowiak wciąż tkwi w tym samym zaślepieniu. Proszę zapoznać się z tym co zrobił dla nas rdzennych Polaków/Polachów Tadeusz Cichocki z Piaseczna ! www. t.cichocki.pl

  Maria Znyk
  6 godzin temu
  To przecież Pan Michał i wszyscy rolnicy, którzy płacą podatki finansują żydowskiego okupanta, tj. swoich wrogów, oprawców z prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta pozorujących władze, instytucje państwowe i kościelne !

  Nie ma szans na poprawę sytuacji bez wypędzenia z Polski wszystkich nielegalnie sprawujących władzę , którzy robią geszefty na sprowadzaniu śmieci z innych państw, którzy dobijają polskich rolników, dokonują inkwizycji medycznej, prowadzą podstępne ludobójcze działania na Narodzie Polskim !

  Te prostesty rolników jakkolwiek uzasadnione to odbywają się dziwnym zbiegiem okoliczności na terenach, które okupant przeznaczył na zniszczenie poprzez oddanie tych rdzennie polskich terenów we władanie żydowskich koncernów wydobywczych naszych polskich bogactw naturalnych występujących pod ziemią; głównie ropy i gazu ziemnego oraz węgla brunatnego !

  Przecież sieradzkie, kaliskie i dalej , to tereny na których już okupant podjął działania w kierunku budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego !!!!! Zanim jednak dokonana ostatecznego zniszczenia tego terenu i związanych z tym przymusowych wysiedleń to najpierw wydobędzie wszystko to co jest głębiej pod ziemią a więc gaz, ropę, metale ziem rzadkich takie jak złoto, wanad, uran, i wiele innych !
  To przecież Pan Michał i wszyscy rolnicy, którzy płacą podatki finansują żydowskiego okupanta, tj. swoich wrogów, oprawców z prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta pozorujących władze, instytucje państwowe i kościelne !

  Nie ma szans na poprawę sytuacji bez wypędzenia z Polski wszystkich nielegalnie sprawujących władzę , którzy robią geszefty na sprowadzaniu śmieci z innych państw, którzy dobijają polskich rolników, dokonują inkwizycji medycznej, prowadzą podstępne ludobójcze działania na Narodzie Polskim !

  Te prostesty rolników jakkolwiek uzasadnione to odbywają się dziwnym zbiegiem okoliczności na terenach, które okupant przeznaczył na zniszczenie poprzez oddanie tych rdzennie polskich terenów we władanie żydowskich koncernów wydobywczych naszych polskich bogactw naturalnych występujących pod ziemią; głównie ropy i gazu ziemnego oraz węgla brunatnego !

  Przecież sieradzkie, kaliskie i dalej , to tereny na których już okupant podjął działania w kierunku budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego !!!!! Zanim jednak dokonana ostatecznego zniszczenia tego terenu i związanych z tym przymusowych wysiedleń to najpierw wydobędzie wszystko to co jest głębiej pod ziemią a więc gaz, ropę, metale ziem rzadkich takie jak złoto, wanad, uran, i wiele innych !

  nacalosc
  3 dni temu (edytowany)
  BRAWO , jeszcze raz BRAWO za naswietlenie tak bazowego problemu i dramatu. –
  Nie mozna krzyczec ze niezdrowa zywnosc gdy rolnik ma na szyi petle . I jak czesto na niej zawisnie !
  nacalosc
  3 dni temu (edytowany)
  We Francji a i Szwajcarii samobojstwa rolnikow sa prawie calkowicie nieznane . Tymczasem oni usiluja nadgonic wymagania produkcyjne dostosowac sie do wymagan cenowych, ZADLUZAJA SIE by zainwestowac i … nie daja rady .
  Jak uslyszycie ze popelniaja samobojstwa glifozatem to sie nie dziwcie .
  Zarzynaja ich wyscigiem CENOWYM . Panstwa musza zaczac protekcje panstwowych interesow , Jak to robi juz Trump dla swoich !
  POLAND FIRST !

  3
  Maria Znyk
  2 dni temu (edytowany)
  Panie Kołodziejczak, dobrze, że Pan przegląda na oczy ale proszę nie namawiać Polaków do wyjścia na ulice, bo tylko na to czeka okupant uzbrojony we wszelkie możliwe techniki zniewalania, prowokacji, niszczenia !

  nacalosc
  1 dzień temu (edytowany)
  To co Pani proponuje? Kto nie daje prawa rolnikom korzystac z ich prawa do demonstracji i manifestacji niech zrezygnuje najpierw sam z praw jakie ona jeszcze daje . Prawo do rent i opieki spolecznej , prawo do strajku itp. .
  Zaciskac im jeszcze bardziej petle na szyi , to czysta niesprawiedliwosc .
  Ale to tez samobojstwo dla miast !
  Bo to co ONI nam daja jest bardziej niezbedne do zycia niz to co im przemysl i miasto daje .
  Niech pan sprobuje uprawiac kapuste i marchew na balkonie i tym zyc…
  To oni produkuja taka zywnosc jaka moga produkowac pod batem monopolu finansowego.

  Ja jestem tez przeciw „pomocy” Unii – to jasne ze sluzy tylko korupcji od gory w dol .

  Maria Znyk
  21 godzin temu
  Najpierw odsunięcie od władzy oszustów, fałszerzy uzurpatorów a następnie zwołanie Zgromadzenia Narodowego tylko rdzennych Polaków i ustalenie nowej ordynacji wyborczej – wyborów jawnych, sprawdzalnych, z prawem głosowania tylko dla rodowitych Polaków ! http://www.wojdabejda.wordpress.com

  Maria Znyk
  9 godzin temu
  Polski Ruch Oporu obserwuje nerwowe starania służb żydowskiego okupanta w Polsce do sprowokowania jawnych działań rdzennych Polaków-Polachów, zamiast działań konspiracyjnych polecanych przez Tadeusza Cichockiego, autora Proklamacji z 02.11.2014r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez Suwerena-Słowiański Naród Polski oraz Dekretu z 02/04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce.www.t.cichocki.pl
  Agenci okupanta tworzą kolejne fronty, trybunały, ruchy itp. organizacje do przejmowania całkowitej kontroli nad rdzennymi Polakami, świadomymi istnienia zorganizowanej grupy przestępczej żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, unijne i kościelne z satanistycznym Watykanem na czele.https://wojdabejda.wordpress.com/2017/08/13/bojkot-aresztowanie-szefow-droga-do-zwyciestwa-panowania-boskiego-prawa-naturalnego/

  Janek Kowalski
  3 dni temu
  Wielelat temu rozmaialem prawie do rana z Lepperm ,ktory tez widzial te problemy importowania smieci do Polski.Media zrobily z Leppera przestepce, a jak powoli odzyskiwal zaufanie Narodu Polskiego to zostal zamordowany, mam nadzieje ,ze Michal wyciagnie z tego jakas nauke i nie popelni tych samych bledow.Uwazam, ze na strajk za wczesniej, najpierw Narod musi wiedziec dlaczgo wychodzimy na droge.Narazie media powiedza ,ze rolnikom nie bylo jeszcze tak dobrze jak dzis, ze sa doplaty itd a Narod uwierzy mediom i skloca Narod z rolnikami.

  Weronika Rok
  3 dni temu
  Ale w jaki sposob poiformowac spoleczenstwo bez mediow duzego zasiegu. ?
  Kanal KOLODZIEJCZAKM ma 26 abonentow (lacznie z moim).!!! a ogladalnosc w liczbie kilkaset. Ja z mojej strony bede wpisywac w kom. innych kanalow o podobnym zasiegu jak NTV a jakie ma pan jeszcze pomysly?? Z powazaniem pozdrawiam.
  Janek Kowalski
  3 dni temu
  Ja podalem linki do programu Niezaleznej.TV conajmniej na 100 kanalow w Polsce i ze 20 dla Polonii, niektore maja po 20 tys abo, i pare blogow na wordpress, tyle moglem zrobic.Jutro jade na targ bo tylko od rolnikow i ogrodnikow bezposrednio kupuje od lat jedzenie, mam juz wydrkowane ponad 200 ulotek na temat przekretow ministerstwa rolnictwa wzgledem Polskich Rolnikow.Gdyby ludzie zaopatrywali sie w warzywa ,owoce i jajka czy pieczywo i inne wyroby bezposrednio od producentow na targach ktore odbywaja sie w miastach i miasteczkach, 1 lub 2 w tygodniu sieciowki nie pchalby sie do Polski.To klienci polscy wykreowali sobie taki a nie inny problem.Wiele lat temu na Dolnym Slasku bylem juz na drogach, bylem obok Leppera jak szlo zboze na tory, ale to nie bylo zbozem, to byly smieci ,stare spelsniale zainportowane z zachodu ,zaplacone pieniedzmi Polakow,sprowadzone za lapowy, pozniej Polacy z tego jedli cheleb i wieszali psy na Andrzeju, bo media im powiedzialy ze wysypuje i marnuje zboze.Kierowcy kleli ze sa blokady, pluja i beda pluc na ludzi ktorzy chca by Polacy nie jedli smieci i syfu i to mnie najbardziej boli bo dzieki zdrowej zywnosci, wyszedlem z ciezkich chorob przwleklych i dzis rozumiem jak waznym jest nie musiec wydawac na lekarstwa.Polacy wola najpierw wypelnic organizm syfem, zachorowac stac w kolejkach do lekarzy, dawac lekarzom lapowki zeby ich ratowali i operowali, wydawac pieniadze na leki, zamiast zaczac wreszcie sie odzywiac zdrowo, wywalic iglaki i trawe z ogrodu i zaczac miec swoje warzywa jak nasze babcie.I problem importu i sieciowek sam zniknie.

  Weronika Rok
  3 dni temu
  super!!! robi sie cieplo na sercu.
  Maria Znyk
  7 godzin temu
  To przecież Pan Michał i wszyscy rolnicy, którzy płacą podatki finansują żydowskiego okupanta, tj. swoich wrogów, oprawców z prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta pozorujących władze, instytucje państwowe i kościelne !

  Nie ma szans na poprawę sytuacji bez wypędzenia z Polski wszystkich nielegalnie sprawujących władzę , którzy robią geszefty na sprowadzaniu śmieci z innych państw, którzy dobijają polskich rolników, dokonują inkwizycji medycznej, prowadzą podstępne ludobójcze działania na Narodzie Polskim !

  Te prostesty rolników jakkolwiek uzasadnione to odbywają się dziwnym zbiegiem okoliczności na terenach, które okupant przeznaczył na zniszczenie poprzez oddanie tych rdzennie polskich terenów we władanie żydowskich koncernów wydobywczych naszych polskich bogactw naturalnych występujących pod ziemią; głównie ropy i gazu ziemnego oraz węgla brunatnego !

  Przecież sieradzkie, kaliskie i dalej , to tereny na których już okupant podjął działania w kierunku budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego !!!!! Zanim jednak dokonana ostatecznego zniszczenia tego terenu i związanych z tym przymusowych wysiedleń to najpierw wydobędzie wszystko to co jest głębiej pod ziemią a więc gaz, ropę, metale ziem rzadkich takie jak złoto, wanad, uran, i wiele innych !
  To przecież Pan Michał i wszyscy rolnicy, którzy płacą podatki finansują żydowskiego okupanta, tj. swoich wrogów, oprawców z prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta pozorujących władze, instytucje państwowe i kościelne !

  Nie ma szans na poprawę sytuacji bez wypędzenia z Polski wszystkich nielegalnie sprawujących władzę , którzy robią geszefty na sprowadzaniu śmieci z innych państw, którzy dobijają polskich rolników, dokonują inkwizycji medycznej, prowadzą podstępne ludobójcze działania na Narodzie Polskim !

  Te prostesty rolników jakkolwiek uzasadnione to odbywają się dziwnym zbiegiem okoliczności na terenach, które okupant przeznaczył na zniszczenie poprzez oddanie tych rdzennie polskich terenów we władanie żydowskich koncernów wydobywczych naszych polskich bogactw naturalnych występujących pod ziemią; głównie ropy i gazu ziemnego oraz węgla brunatnego !

  Przecież sieradzkie, kaliskie i dalej , to tereny na których już okupant podjął działania w kierunku budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego !!!!! Zanim jednak dokonana ostatecznego zniszczenia tego terenu i związanych z tym przymusowych wysiedleń to najpierw wydobędzie wszystko to co jest głębiej pod ziemią a więc gaz, ropę, metale ziem rzadkich takie jak złoto, wanad, uran, i wiele innych !

  Janek Kowalski
  6 godzin temu
  Oczywiste jest ze musi sie to skonczyc, walkami na barykadach, oni to wiedza i sie zabezpieczja ustawami, bo wparli nam ze jak sobie jakas ustawke zrobia ,a policja dzialac ma zgodnie z ich prawm jakie sobie wymyslili, to beda mieli po swojej stronie policje.Z pewnoscia kilku, ktorzy nie rozumieja ze oni i ich rodziny beda jesc syf ktory sprawi ,ze beda chorzy lub oslabieni albo wczsniej umra.Tylko duren wybierze wtedy interes jakichs korporacji a nie dobro swoich dzieci.Kiedy zaobserwujemy ustawy jakie popisowcy robia , to widac golym okiem ze sie na te konfontacje juz od wielu lat przygotowuja.Ale to wszystko przestanie sie liczyc, bedzie sie liczylo kto jest sprawniejszy i ma dluzszy noz.Chyba ze sami ustapia i wyjada do swojej chazarii.

  Maria Znyk
  42 minuty temu (edytowany)
  Nikt nie ma prawa narażać życia swojego ani swoich braci w konfrontacji z tak silnym przeciwnikiem jakim są wszystkie żydowskie prywatne firmy handlowe symulujące instytucje zarówno państwowe jak też i kościelne, mające wsparcie w wojskach NATO okupujacych nszą Ojczyznę !!! To oni zniewalają, kontrolują wykorzystują i podstąpnie wyniszczają rdzennych Polachów. Polacy słyną z wielkiej zaradności i pomysłowości, pracowitości, rosądku i mądrości nazywanych „Chłopskim rozumem” a więc : „Na nogi Polaka stanąć musi , solidarności wielki gmach! Nie jest jednak czas na tworzenie jakichkolwiek organizacji bo okupant natychmiast tam przeniknie… Najlepiej działać w dwu, trzy osobowych grupach osób zaufanych a więcej na http://www.t.cichocki.pl

  Banita Outcast
  3 dni temu
  Żywność to podstawa. Oszustwo sięga zenitu. Zróbcie system zamówień indywidualnych(czy zbiorowych, sąsiedzkich), bezpośrednio u rolnika. Stoiska indywidualnych rolników w marketach itp. Targi 2x w tygodniu, gdzieś na peryferiach, to za mało.

  Mira Zablocka
  3 dni temu
  Banita Outcast tak i skarbówka bo brak kasy fiskalnej oraz sanepid bo brak badań rolnika nie odpuszcza, kiedyś z łóżka polowego kupowałam i tyle chorób nie było. To wszystko chemia w sprowadzanej żywności

  Maria Znyk
  8 godzin temu (edytowany)
  Przecież te instytucje żydowskiego okupanta działają nielegalnie, bezprawnie, bezpodstawnie ! Wystarczy oszustów z tych firm wylegitymować by stwierdzić, że wykonują działania na zlecenie uzurpatorow ustalających przepisy wbrew woli i interesom Suwerena- rdzennych Polaków ! Więcej na http://www.tcichocki.pl, http://www.wojdabejda.wordpress.com
  mp3hipnozy
  6 godzin temu
  Nie po to tutaj tyle swoich marketów założyli, żeby tam konkurencję dopuszczać.

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  26 marca 2018 at 00:05

  Amnonanonalek
  Amnonanonalek
  9 godzin temu
  czarna 1710 Ja to widze inacze. Ta wersja z ktorej pan ironizuje,jest przedewszystkiem tworem socjotechnicznym w sztuce zdobywania wladzy nad umyslem(z gogle), ale wersja,ze kazdy jest wdzieczny komus kto naprawia klamstwa gloszone w imie jego, to jest sprawa tak prosta i rozumna,ze nie trzeba zadnych teologiczno-filozoficznych wykladow by to zrozumiec i ze porostu tak bylo i na taki final moglo zaslugiwac.

  Maria Znyk
  Maria Znyk
  6 godzin temu
  Pan Janusz nakazuje nam kochać naszych wrogów by nas okradali, oszukiwali, opluwali, uśmiercali, rozgrabiali nasz dorobek materialny i kulturalny, niszczyli nasze miejsca do życia, by nas eksmitowali albo wysiedlali z naszej ojcowizny ? Przecież jest to składaniem pokłonów ciemnej stronie mocy a jednoczesnie drogą do samozaglady !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Najpierw wypędzenie i konfiskata mienia za wielowiekowe knowania przeciw rdzennym mieszkańcom naszej Słowiańskiej-Lechickiej Ziemi ! http://www.wojdabejda.wordpress.com

  Amnonanonalek
  Amnonanonalek
  5 godzin temu
  Maria Znyk Pan Janusz nie nakazuje nam kochac naszych wrogow,tylko majac swiadomosc naszych slabosci,chyba bardziej szuka rad w roztropnosci,a nie w sile. Nasze panstwo jest teoretyczne,obywatele nie maja mozliwosci odwolania do rzadnej wladzy , czy to swieckiej,czy koscielnej, co do ktorej by mogli miec pewnosc,ze reprezentuje interesy polskie.NTVstracilo Wojciecha Drewniaka , w sposob dziwnie podejrzany,inni cierpia kontrole umyslu,prace w odniesieniu do zmian w parlamencie co do ustaw o gmo i szczepionkach-nie daja rzadnego efektu,a pani chce by sie moze ogłosił przywodca jakiegos ruchu oporu,albo powstania. Sa czasem apele zeby cos oprotestowac, to przychodzi garstka osob,reszta pierdzi w stolki przed telewizorami i narzeka -dlaczego ich tak malo?. Naciagaja wiele rzeczy kosztem zycia prywatnego,a polak polakowi pomoze narzekaniem-stac cie i powinieneś wiecej robic!

  1

  Maria Znyk
  Maria Znyk
  1 sekundę temu
  Dokonywanie agresji i zawojowania (debellacji) terytorium Państwa Rzeczypospolita Polska i równocześnie ludobójstwa na Narodzie Polskim przez wyżej wymienione osoby jak też osoby z nimi powiązane a nie wymienione z nazwiska w niniejszym powiadomieniu, jest czynem ciągłym, trwającym od ponad 25 lat. Ma to miejsce nie w trakcie jakichkolwiek działań wojennych ale w czasie pozornego pokoju.

  Sprawcy dokonali całkowitego zajęcia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przejęcia kontroli nad państwem a dotychczasowy Suweren tj. Naród Polski pozbawiony został należnej mu władzy zwierzchniej, co jest złamaniem Konstytucji RP jak też prawa międzynarodowego, co wyczerpuje definicję debelacji.

  Przestępstwo ludobójstwa na Narodzie Polskim realizowane jest stopniowo i z premedytacją. Zmierza do wprowadzenia Nowego Porządku Światowego i depopulacji ludności świata pod złudnymi hasłami Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 21.
  https://wojdabejda.wordpress.com/2016/02/12/1567/
  Przestępstwem agresji, debelacji i ludobójstwa jest doprowadzenie większości Polaków do biedy. Sprawcy dopuścili się grabieży majątku narodowego Polaków, bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra, pieniędzy i papierów wartościowych oraz bogactw naturalnych.

  Sprawcy zniszczyli wszystkie dziedziny gospodarki przez powszechną, złodziejską prywatyzację i przekazywanie zakładów pracy bliżej nieokreślonym nabywcom, pozbawiając Polaków miejsc pracy i środków do życia. Przejęli środki masowego przekazu. Wprowadzili rażące ograniczenia w dostępie rodowitych Polaków do oświaty, kultury, nauki, służby zdrowia i świadczeń socjalnych.

  Maria Znyk
  Maria Znyk
  5 minut temu (edytowany)
  Powołałam się na cytat z jego wypowiedzi.
  Dlaczego lekceważycie nasze dowody, nasze wskazania oparte na faktach ?
  Pan Janusz jednak ma aspiracje polityczne, przywódcze i to wiele razy podkreślał tak jak Hubert Czerniak, który skompromitował się tak jak Wałęsa.

  Ja przecież nic nie mówiłam, nie pisałam ani nie sugerowałam Panu Januszowi aby stał się przywódcą jakiegoś ruchu oporu, bo najskuteczniejszy jest ruch oporu bez przywódców i my do takiego ruchu namawiamy, do tworzenia dwu-trzy osobowych oddziałów obrony koniecznej a nade wszystko do bojkotu okupanta ! Tworzenie organizacji , tworzenie list uczestników forum czy zjazdów to podawanie na tacy danych dla służb okupanta, to ułatwianie im pracy a co najgorsze narażanie uczestników na niebezpieczeństwo !

  Jednak mam prawo oczekiwać aby Janusz przestał bujać w obłokach i zszedł na ziemię i zaczął mówić prawdę o żydowskim okupancie o uzurpatorach, fałszerzach i chociażby o Dekrecie Tadusza Cichockiego czy o ogłoszeniu upadku tego światowego prywatnego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony !

  Pan Janusz wiele razy się skompromitował promowaniem masonów, żydów, antypolaków, agentów, dezinformatorów ! Z tego powodu nie nadaje się na kandydata na przywódcę Słowiańskiego Narodu Polskiego ! Hańbą jest wychwalanie przez Janusza masona Piłsudskiego czy promowanie oszusta hrabiego Jana Potockiego czy też pana Tytko od niszczenia naszej ziemi przez zgazowywanie węgla i wiele innych fikcyjnych działań na zlecenie i w interesie okupanta !

  Do tej pory Janusz nie zweryfikował swojego stanowiska w wspomnianych powyżej kwestiach. Nikt nie jest alfą ani omegą ale takie kardynalne błędy muszą być naprawione, skorygowane !!!!!!!!!!

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  26 marca 2018 at 00:42

  Amnonanonalek
  Wyróżniona odpowiedź
  Amnonanonalek
  5 minut temu
  Maria Znyk Pani,co pani piepszysz tu jakies farmazony otym by przestac bujać w oblokach i zstapic na ziemie. To chyba jest potrzebne pani,ja nie widze zeby tu ktos uprawial karierowiczostwo polityczne, tylko sa konkrety takie jak walka z gmo,szczepionki,maid control,chemitrallis i inne sprawy wazne dla podstaw bytu narodowego,a pani jak szuka Kosciuszko,to cos słyszałem ze w Ameryce. To co jest pani wogule nie wymienia,tylko jakies poboczne sprawy. Jakby sie co dzialo,to Walesa mowi ze na czele,to on zawsze moze.

  Maria Znyk
  1 sekundę temu
  Szanowni Państwo, anonim ukrywąjcy się pod nickiem Amnonanonalek używa wulgarnych, obrażliwych słów i celowo talmudycznie nadinterpretowuje mój komentarz. Nie rozumie, że nie wymieniam pobocznych spraw ale wymieniam tylko niektóre, z tych które kompromitują Pana Zagórskiego ! Nic nie pisałam o Kościuszce , bo on nam w niczym nie pomoże ! Huberta Czerniaka porównałam do Wałęsy , bo Hubert tak jak Wałęsa okazał się dezinformatorem wspieranym przez Janusza. Hubert był napierw przeciw szczepionkom a po wizycie w Izbie lekarskiej w Łodzi za szczepieniami !

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  26 marca 2018 at 22:32

  Dodaj publiczny komentarz…
  Maria Znyk
  Maria Znyk
  1 dzień temu (edytowany)
  https://wojdabejda.wordpress.com/2017/12/12/uwalniajmy-sie-od-symboli-obcego-panowania/
  Łowicz, 12.12.2017r.
  Drodzy Rodacy-Słowianie-Polacy-Polachy !
  Polski Ruch Oporu wzywa konspiracyjne Oddziały Obrony Koniecznej do rozpoczęcia ogólnopolskiej akcji stopniowego eliminowania z naszej Lechickiej Ziemi wszelkich symboli żydowskiego panowania: izraelskich, judaistycznych, masońskich oraz watykańskich i kościelnych zdelegalizowanego na zawsze z dniem 18.04.2014r. Kościoła Rzymsko-Katolickiego z satanistycznym Watykanem na czele.
  Polski Ruch Oporu zwraca się do wszystkich Rodaków aby od 13 grudnia 2017r., każdego dnia o godzinie 12.00 oraz 18.00 łączyli się mocą skupienia myśli połączonej z polem serca i odczuwaniem wielkiej radości, satysfakcji z udziału w powszechnym uwalnianiu Boskiej Energii naszych Słowiańskich Serc do oczyszczania Naszej Lechickiej Ziemi z obcych zniewalających symboli, blokujących nasz bezpośredni kontakt z Boską Energią Stwórcy !
  Każdy z nas ma w sobie ogromną Boską Energię, Boską Siłę i Moc do uzdrawiania siebie i innych a poprzez to do przyciągania korzystnych zmian wpływających na nasze życie, na życie zbiorowe naszego Słowiańskiego- Lechickiego Narodu !
  Niech każdy z nas odczuwa radość z powszechnego działania uzdrawiającej Boskiej Energii Kwantowej!
  Na ten czas niechaj każdy z nas skupi swoje myśli wyłącznie na wyobrażeniu, że w tej jednej chwili miliony Polaków dziękują Bogu-Stwórcy za uwolnianie Naszej Prastarej Lechickiej Ziemi z obcych symboli, obcych wzorców, fałszywych przekonań, destrukcyjnych wspomnień, znanych i nieznanych obrazów zapisanych w naszej podświadomości.
  Polski Ruch Oporu wzywa każdego Słowianina-Polacha do stosowania Kodu Uzdrawiania według wskazań zawartych w książce”Kod uzdrawiania”-Alex Loyd, Ben Johnson : http://lubimyczytac.pl/ksiazka/153717/kod-uzdrawiania

  jan kutereba
  Wyróżniona odpowiedź
  jan kutereba
  6 godzin temu
  dziekuje Mario za ten przekaz i dzialanie

  Polubienie

   
 6. Teresa

  8 czerwca 2018 at 23:47

  Brawa dla Twittera !
  ………………………

  Twitter

  Cześć,

  @TZnyk3, otrzymaliśmy skargę dotyczącą następujących treści z Twojego konta.

  ID Tweeta: 978313381093527554
  Treść Tweeta: @HenrykOnski @Kryska__ @Janusz1967 Morawiecki, uzurpator, żydowskiego okupanta premier przyznał bankowi JP Morgan 20 mln dotacji, 20 mln zapomogi, zasiłku! To nie sen! Polacy, t o s i ę d z i e j e ! MOrawiecki i inni zydzi pakujcie się i WON Z POLSKI ZE SWIĘTEJ LECHICKIEJ ZIEMI !!![url] …

  Zbadaliśmy zgłoszone treści i nie stwierdziliśmy naruszenia Zasad Twittera (https://support.twitter.com/articles/18311) ani obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym nie podjęliśmy żadnych działań.

  Pozdrawiamy

  Twitter

  Polubione przez 1 osoba

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: