RSS

Łowickie bezprawie wymiaru sprawiedliwości; sądzenie ofiary zamiast ukarania sprawców !

30 Sty

https://docs.google.com/document/d/1iCJXbMPyo0yxZ2bQe6VYtcuUcr8oUTGpwNmIIyHz8NI/edit – dowód na dyskryminację i prześladowanie : link do bezprawnie i bezpodstawnie zlikwidowanych kont Marii Bejda: mariakonstancja2@gmail.com oraz lowobywatel@gmail.com

Łowickie bezprawie wymiaru sprawiedliwości; sądzenie ofiary zamiast ukarania sprawców !

Łowicz, 30.09.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

link:” Wymiar sprawiedliwości ochrania ludobójców a prześladuje obrońców Narodu Polskiego. Skarga na działania Sądu Rejonowego w Łowiczu i występującego w jego imieniu komornika.”  https://docs.google.com/document/d/1e65QSxHhaIzy4rYq0rRaMUFTf9U78tHAZFTlG1neLb8/edit

Sąd Rejonowy w Łowiczu

II Wydział Karny, Syg.akt II W 414/14

Pismo Procesowe

Dotyczy:

  1. sprawy z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie Teresy Wojda za stawanie w obronie Narodu Polskiego oraz w obronie siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w dniu 25.06.2014r.w Łowiczu, z bezprawnego i bezpodstawnego wniosku Rady Miejskiej w Łowiczu, sygn. akt II W 414/14
  2. sprawy z wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu o nie karanie prezes Stowarzyszenia Teresy Wojda za stawanie w obronie Narodu Polskiego w dniu 1.08.2014r. na cmentarzu w Łowiczu przy pomniku “Harcerek i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej”, sygn. akt II W 488/14.

Powyższe sprawy zostały połączone w jedną sprawę sądową pod sygn.akt II W 414/14, postanowieniem prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu, Magdaleny Piwowarczyk z dnia 25.09.2014r. Dołączona została nowa sprawa do akt sprawy o ukaranie prezes Teresy Wojda, cyt: “w dniu 1 sierpnia 2014r. około godziny 17 na ulicy Blich w Łowiczu, woj.łódzkiego, głośnym krzykiem i hałasem zakłóciła spokój i porządek publiczny”, tj o wykroczenie z art.51§1 opierają się na protokóle, pisanym po upływie 47 dni (16.09.2014r.), przesłuchania rzekomego świadka wykroczenia, policjanta Michała Karaska.

Policjant ten pisze, że zna osobiście Teresę Wojda,prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Polski Obywatelski Ruch Oporu, co jest nieprawdą, ponieważ prezes T.Wojda nie jest w osobistych kontaktach z żadnymi policjantami.

Prezes Teresa Wojda na cmentarzu nie miała ze sobą żadnych urządzeń nagłaśniających, co widać na zdjęciach opublikowanych w mediach. Tak więc absurdalny jest zarzut zakłócania spokoju i porządku publicznego. To uczestnicy zgromadzenia na czele z władzami lokalnymi i kościelnymi zamienili miejsce wiecznego spoczynku pokoleń Polek i Polaków na głośny teatr obłudy żydowskiego okupanta, który podstępnie dokonuje wyniszczania Narodu Polskiego, przejmuje jego rolę, przy równoczesnym fałszowaniu historii i zawłaszczaniu miejsc pamięci narodowej, eliminowaniu spadkobierców myśli narodowo-wyzwoleńczej.

Ironią i dowodem na wielkie zniewolenie jest fakt składania kwiatów pod pomnikiem ku czci ofiar II Wojny Światowej przez lokalnych sprawców niszczenia życia, zatruwania; wody, środowiska, jednocześnie podżegaczy wojennych, sprawujących nielegalnie władzę, bo wyłonionych w wyniku sfałszowanych wyborów, nie rozliczonej łowickiej afery wyborczej z niechlubnym udziałem łowickiej policji. link: “ Stop talmudycznym rządom”, http://justice4poland.com/2014/06/18/stoptalmudycznymrzadomwpolsce/link: “Skarga na agresję na Polskę, zawojowanie jej terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim”, http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarganaagresjenapolskedebelacjeterytoriumludobojstwonanarodziepolskim/link: “Stop niszczeniu narodów i państw” http://wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stopniszczeniunarodowipanstwpolskaofiaraspiskuswiatowegoudowodnionyzamachstanuwpolsce/

Prawda o uzurpatorach zawarta na plakatach, które prezes Stowarzyszenia T.Wojda eksponowała w milczeniu podczas odbywającego się spektaklu, drażniła władze miejskie, powiatowe i kościelne do tego stopnia, że utrudniali T.Wojda dojście do pomnika i złożenie hołdu ofiarom II Wojny Światowej a zwłaszcza żołnierzom AK w imieniu Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, kontynuatora działalności Armii Krajowej rodowitych Polaków, w imieniu naszego taty, oficera Armii Krajowej oraz naszej mamy a także rodzin sześciu braci naszych rodziców, żołnierzy Armii Krajowej.

To Burmistrz Miasta Łowicza K.Kaliński zakłócał spokój i porządek publiczny poprzez znieważanie publiczne przez mikrofon prezes T.Wojda. Szydził z niej, poniżał ją i przeszkadzał w krótkiej wypowiedzi przy pomniku, by następnie dać znak orkiestrze żeby zagrała. Kiedy orkiestra przestała grać a prezes T.Wojda już odchodziła od pomnika, burmistrz nadal ją obrażał, wykrzykując przez mikrofon.

Takie karygodne zachowanie burmistrza miało na celu ośmieszenie prezes Stowarzyszenia i zapobieżenie ujawnieniu prawdy o fałszerstwach wyborczych, o jego działalności przestępczej chronionej przez łowicki wymiar sprawiedliwości poprzez listy żelazne, utajnione przed społeczeństwem. 

link:“Kara za obronę Narodu Polskiego a bezkarność za łamanie jego  praw?” https://docs.google.com/document/d/1oonScUtzqIPEepAR9WbhrJk6SGXSo4pXxJdrlT2AD2c/edit

W dniu 1 sierpnia 2014r. dwaj policjanci, nieznani prezes T.Wojda, nie będący nigdy w zespole “Łowiczanie”, ani w Stowarzyszeniu, ani nie znani z sąsiedztwa czy ze szkoły, podeszli do niej zaraz po haniebnej napaści dwóch mężczyzn, którzy szarpali, popychali i ze wściekłością obrażali prezes T.Wojda, wtedy gdy ona opuszczała ze łzami w oczach zgromadzenie przy pomniku na cmentarzu katedralnym, poruszona fałszowaniem historii i beszczeszczeniem miejsca pochówku żołnierzy polskich z września 1939, gdzie wciśnięty jest pomnik ku czci “Harcerek i harcerzy Szarych Szeregów żołnierzy Armii Krajowej”.

Policjanci zamiast zająć się napastnikami; doprowadzić ich na komisariat i postawić zarzuty, zignorowali to zdarzenie a próbowali zatrzymać ofiarę napaści T.Wojda.

Obecnie wnosi się o ukaranie T.Wojda , osoby pokrzywdzonej napaścią dwóch mężczyzn i zachowaniem policjantów a także zachowaniem władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz przedstawicieli władz kościelnych. Wskazuje to jak bez honoru i godności, bez sumienia są policjanci, którzy nie dopełnili podstawowego obowiązku strzeżenia bezpieczeństwa  rodowitych Polaków, napadanych przez osobników nasyłanych przez okupanta żydowskiego. Na domiar jeden z policjantów składa do sądu wniosek o ukaranie ofiary napaści a przy tym fałszywie zeznaje.

Jeden z napastników atakujących T.Wojda to mężczyzna w jasnej koszuli w kratkę, stojący za orkiestrą po lewej stronie. Jako pierwszy wielokrotnie popychał rękoma, z zaciśniętymi zębami, szarpał, słownie znieważał przywódczynię Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu. http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/obchody70rocznicypowstaniawarszawskiegowlowiczu,2375472,gal,10109292,t,id,tm,zid.htmlFoto z zydem na cmentarzu w Lowiczu, 01.08.2014r.

Poniżej na zdjęciu widoczny jest drugi z napastników: wysoki mężczyzna w ciemnej koszuli, z założonymi do tyłu rękoma. Przyłączył się do popychania, szydzenia i obrażania przedstawicielki naszych organizacji. http://www.lowicz24.eu/images/stories/2014/08/01rocznica/01rocznica07.JPG http://www.lowicz24.eu/wiadomosci/l24/5221holdofiaromibohaterompowstaniawarszawskiego

Z uwagi na to że łowicka policja, prokuratura i sąd działają na zlecenie uzurpatorskich, żydowskich okupacyjnych władz i zlekceważyły wszystkie nasze wnioski, jak też ze względu na swoje bezpieczeństwo prezes Stowarzyszenia T.Wojda nie wniosła skargi na napastników dopuszczających się naruszenia nietykalności cielesnej i znieważania jej jako osoby publicznej. Do przestępstwa doszło na oczach kilkudziesięciu świadków, uczestników zgromadzenia przed pomnikiem na cmentarzu katedralnym w Łowiczu. Atak dwóch agentów sił wrogich Narodowi Polskiemu na Teresę Wojda jest również rażącą dyskryminacją i powinien być potraktowany przez policję i łowicki sąd jako atak na tle narodowościowym, jako antypolonizm, co podlega zgodnie z prawem ściganiu z urzędu.

Policjant w zeznaniu zataja prawdę o powyższym fakcie, jak też o tym, że w obronie za napadniętą przez tych dwóch osobników prezes T.Wojda, upomniał się młody człowiek z grupy osób zgromadzonych między grobami żołnierzy- bohaterów poległych w obronie Polski przed niemiecką hitlerowską nawałą w walkach nad Bzurą w 1939r. a nie harcerzy Powstania Warszawskiego, ku czci których okupant żydowski wystawił pomnik, zafałszowując historię jakoby dzieci, harcerze Szarych Szeregów były żołnierzami Armii Krajowej.

Dzięki temu odważnemu mężczyżnie napastnicy odstąpili od T.Wojda a dwaj policjanci podeszli w momencie, gdy T.Wojda głośno podziękowała za uratowanie jej z rąk oprawców.

Na zdjęciu poniżej, na dalszym planie widoczny jest stojący z założonymi rękoma młody, barczysty mężczyzna, dzielny obrońca napadniętej i znieważanej prezes T.Wojda.

Obrońca T.Wojda na cmentarzu w Łowiczu, 01.08.2014r.

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/obchody70rocznicypowstaniawarszawskiegowlowiczu,2375472,gal,10109238,t,id,tm,zid.html

Jeden z policjantów powiedział do prezes Stowarzyszenia tylko, cyt.: “pani pozwoli z nami”. Na te słowa T.Wojda odpowiedziała, cyt.: “nie ma powodu żebym z panami szła, bo z panami nie przyszłam. Proszę zająć się tymi, którzy mnie zaatakowali”. Po tych słowach prezes T. Wojda oddaliła się a policjanci dali jej spokój, również pod presją słów wypowiedzianych w jej obronie przez młodego mężczyznę.

Policjanci na cmentarzu w Łowiczu, 01.08.2014r.

Wbrew temu, co pisze policjant w zeznaniu, policjanci nie zdążyli się nawet przedstawić a tym bardziej wzywać do czegokolwiek. Nieprawdą jest jakoby T.Wojda podeszła do mównicy, bo takiej na cmentarzu w dniu 1 sierpnia 2014r. nie było, co tym bardziej podważa wiarygodność zeznania. Jednoznacznie wskazuje to, że świadek nie był obecny na tym zgromadzeniu albo celowo mataczy.

Na tej uroczystości pod pomnikiem na cmentarzu zainstalowano nagłośnienie o dużej mocy a zamiast mównicy były stojące na betonowym podłożu dwa mikrofony co widać na zdjęciach opublikowanych na lokalnych portalach, foto nr.13 w publikacji na portalu naszemiasto.

link:”obchody 70 rocznicy Powstania Warszawskiego w Łowiczu”

http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/obchody70rocznicypowstaniawarszawskiegowlowiczu,2375472,4,gal,t,id,nk,tm.html#skomentuj

link: “Czy cmentarz i rocznicowe obchody to odpowiednie miejsce? “

http://lowicz24.eu/wiadomosci/l24/5223czycmentarzirocznicoweobchodytoodpowiedniemiejsce#comments

W zeznaniu policjant dopuszcza się oszczerstwa stwierdzeniem jakoby prezes T.Wojda wygłaszała poglądy i wykrzykiwała. Prezes T.Wojda nie głosiła żadnych poglądów i nie wykrzykiwała!

Powiedziała bez mikrofonu, w odległości kilku metrów od burmistrza, wcześniej omijając proboszcza katedry łowickiej, który zastawiał jej drogę dojścia do pomnika, m.in słowa: jako córka ostatniego żyjącego na Ziemi Łowickiej żołnierza Armii Krajowej ma prawo oddać hołd, zamiast kwiatów, złożeniem plakatów przeciwko podżegaczom wojennym i niszczycielom życia. Przekazała przesłanie: “ Nigdy więcej wojny! Stop podżegaczom wojennym !”

Dołączenie do sprawy przeciwko prezes Stowarzyszenia T. Wojda, wieloletniej działaczki, zasłużonej dla kultury polskiej i obrony Narodu Polskiego następnej sprawy przeciwko niej wskazuje na zmowę grupy przestępczej wysługującej się łowicką policją, sądem i prokuraturą. Założenie spraw przeciwko prezes T. Wojda ma ukryty zasadniczy cel zwabienia jej do sądu i sprowokowania sytuacji w wyniku której zastosowane zostaną systemy zniewalania umysłu, tak jak wypróbowano to już wcześniej na sprawie o udostępnienie lokalu z bezprawnego wniosku ZGM, pod dyktando burmistrza i grupy przestępczej związanej z łowickim ratuszem. 

Dowody :

link: “Stop cywilizacji śmierci, NWO, ONZ, Agenda 21 ! Pilnym nakazem wspólna troska o człowieka i naturę.” https://docs.google.com/document/d/1JWUlvxIMc4qMEer6UYHQ6F7SGgz6KWZrvqVz8QYOI8U/edit link: “Dyskryminacja i prześladowanie Teresy Wojda” : https://docs.google.com/document/d/1Vy7kIdRShcJpVD2gbPgUgU3B1nDkGHrUFj3ySFwH8/editlink: “Do Komisji Europejskiej o dyskryminacji i prześladowaniu Teresy Wojda”: https://docs.google.com/document/d/1bwMqdRiOCTXG5jhBnbg9Gf69EUIjO7GTQiFEEFsBS74/edit

Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo wezwania policji pod byle pretekstem. Zapowiedzią takich zamiarów było prowokacyjne zachowanie pracownicy sądu, która na cicho wypowiedzianą prośbę o nie przeszkadzanie w przeglądaniu akt, wykrzykiwała i groziła wezwaniem policji.

W związku z tym, że zarzucamy policjantom złożenie fałszywych zeznań do akt obu spraw a łowickiemu sądowi zamach na nasze organizacje, tym bardziej zwiększa się niebezpieczeństwo narażania prezes T.Wojda na przemoc ze strony policji, łącznie z przymusowym zamknięciem w szpitalu psychiatrycznym.

W świetle ostatnio zmienionych przepisów policjanci mają prawo przewiezienia do szpitala psychiatrycznego na przymusowe leczenie każdego, kto ich zdaniem a raczej ich mocodawców, stanowi zagrożenie dla otoczenia.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 30 stycznia 2016 w Bez kategorii, Obrona konieczna

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: