RSS

Archiwa tagu: szcepionki

Zakończmy covidową grę oszustów maskujących testami-szczepionkami-chipami skutki technologii 5G i pułapek NWO !

KOMORNICY, STAŃCIE PO STRONIE UWOLNIONEJ LUDZKOŚCI !

https://wojdabejda.wordpress.com/2018/05/04/sedziowie-komornicy-zostaliscie-uwolnieni-dzialajcie-w-interesie-suwerena-przestancie-sluzyc-prywatnym-nielegalnym-firmom-okupanta/ https://wojdabejda.wordpress.com/2020/09/01/wzor-na-przerwanie-wymuszen-rozbojniczych-sadow-komornikow-i-firm-windykacyjnych/

Łysa Góra, Polska-Lechistan, 02.12.2020 r.

Kochani Rodacy-Polacy-Lechici !

Jako sędziowie, arbitrzy Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego w Łowiczu Wydział Zamiejscowy we Flensburgu zwróciłyśmy się mailowo 7 sierpnia 2020 r. do komornika Sebastiana Raczyńskiego ze Szczecina o realizację naszego Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego, zawierającego m.in. nakaz ogłoszenia światu oświadczeń uzurpatorów, oszustów z władz centralnych o ustąpieniu z zajmowanych nielegalnie stanowisk i o przekazaniu władzy przedstawicielom Suwerena-Sławiańskiego-Lechickiego Narodu Polskiego. Gdy komornik nie zareagował na naszą wielokrotną prośbę o potwierdzenie otrzymania korespondencji zadzwoniłyśmy na numer telefonu wskazany na stronie internetowej. Odebrała osoba, która nie chciała podać swojego imienia i nazwiska, pomimo wielokrotnych próśb, jednak nie zaprzeczyła, że jest komornikiem S.Raczyńskim. Mężczyzna wykrzykiwał, że zabrania wysyłania takiej korespondencji zwłaszcza, że dotyczy “prezydenta” Dudy. Po tej rozmowie otrzymałyśmy maila zawierającego stwierdzenie godzące w żywotne interesy rdzennego Narodu Polskiego-Lechickiego wraz z klauzulą, cyt.: Nasza Kancelaria nie jest zainteresowana współpraca, prosimy o nie wysyłanie dalszych zapytań.”  Nie występowałyśmy jako komornicy, czego dowodem jest poniżej cytowane nasze wystąpienie i nie prosiłyśmy o żadną współpracę ! Zwracałyśmy się : cyt:“O zrealizowanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego wydanego 15 lutego 2020 r.” bo na stronie internetowej tego komornika jest informacja, że realizuje Europejskie Tytuły Egzekucyjne. Nie otrzymałyśmy od komornika Raczyńskiego żadnych innych treści poza powyżej cytowanym zdaniem wraz z klauzulą tajności ani  żadnych dokumentów, które upoważniałyby go do wymuszania na nas zastosowania klauzuli tajności. Jedynymi dokumentami załączonymi do maila były dokumenty naszego autorstwa w obronie Sławiańskiego Narodu Polskiego już wcześniej upublicznione i szeroko rozpowszechniane.

Nawet zgodnie z prawem okupanta-zaborcy, komornik S.Raczyński  jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego złamał Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego, zastosował groźby karalne. Dopuścił się złamania praw ludzkich i podlega rygorom Dekretu Suwerena z 02.04.2015 r. oraz  rygorom Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich, m.in. pkt.:17, 47, 48, 59. https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/ 

Rozdział I Obowiązki komornika § 6. Komornik, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, obowiązany jest do postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i swoim sumieniem, złożonym ślubowaniem oraz przyrzeczeniem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, wykazywania się należytą rzetelnością i sumiennością, kierowania się zasadami uczciwości, godności, honoru oraz do dochowania tajemnicy prawnie chronionej. Komornik powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli, wiedzy, w sposób bezstronny, ze szczególnym poszanowaniem praw i godności stron podejmowanych czynności, uczestników postępowania oraz podwładnych.

§ 10. Bezstronność komornika wyraża się w szczególności w podejmowaniu decyzji na podstawie obiektywnych kryteriów wolnych od osobistych przekonań, uprzedzeń, preferencji i wpływu innych osób.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

info@kancelariakomornicza.co.uk wt., 18 sie, 09:17

Witam serdecznie 

Nasza Kancelaria nie jest zainteresowana współpraca, prosimy o nie wysyłanie dalszych zapytań.

Dziękujemy 

Z poważaniem Administracja

Kancelaria Komornicza UK

Court Executive Firm Ltd.

Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla oznaczonego adresata i może zawierać informacje w całości lub w części poufne i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeśli otrzymali Państwo niniejszą wiadomość omyłkowo lub zachodzi podejrzenie, że niniejsza wiadomość nie jest do Państwa kierowana, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy oraz usunięcie wiadomości wraz ze wszystkim załącznikami z Państwa systemu. Jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości przez osobę lub podmiot niebędący jej zamierzonym adresatem jest zabronione i może powodować odpowiedzialność cywilną i karną.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

O realizację Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego.            

Łysa Góra, 07.08.2020 r.

Teresa z domu Znyk  Maria z domu Znyk

Łysa Góra, Polska-Lechistan

lowickainicjatywa@gmail.com teresa.znyk3@gmail.com 

Sebastian Raczyński

Komornik 

                info@kancelariakomornicza.co.uk                                                                                                     

                 Jesteśmy sędziami Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego w Łowiczu Oddział Zamiejscowy we Flensburgu. Pełnimy tę rolę społecznie, na własny koszt. Występujemy od 2011 r.w obronie Narodu Polskiego-Lechitów jak i całej Ludzkości na forum międzynarodowym, demaskując ludobójcze działania uzurpatorskich nielegalnych władz wszelkich szczebli, będących prywatnymi firmami handlowymi upadłego 25.12.2012r. prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, opartego na antyludzkim prawie kanoniczno-morskim.   

                Zwracamy się do Szanownego Pana  w imieniu własnym i całego zniewalanego Narodu Polskiego-Lechickiego. Z racji naszej przynależności do Słowiańskiego-Lechickiego Narodu Polskiego, rdzennych mieszkańców Polski-Lechistanu doświadczyłyśmy prześladowań i łamania naszych praw oraz praw naszych Rodaków. W obliczu faktu przejęcia wszystkich sądów, trybunałów przez przedstawicieli żydowskiego okupanta, działających na zlecenie światowych żydowskich elit w ramach NWO, stałyśmy się również sędziami we własnej sprawie, co w sposób logiczny jest zgodne z Prawem Naturalnym, bo   stanowimy cząstkę szlachetnego Lechickiego Narodu Polskiego na terytorium dawnego Imperium Lechickiego o 10 000-letniej skrywanej przez okupantów historii.

                 Zwracamy się do Szanownego Pana o zrealizowanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego wydanego 15 lutego 2020 r. przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego (w skrócie: MSAPN) w Łowiczu Oddział Zamiejscowy we Flensburgu. Wyrok Sądu MSAPN z 15 lutego demaskujący oszustwa Europejskiego Sądu Arbitrażowego w Ciechanowie II Wydział w Londynie-Luton jest utorowaną drogą do odsunięcia od władzy uzurpatorów we władzach wszelkich szczebli celem powstrzymania ludobójczej machiny uruchomionej przez żydowskiego zaborcę !

https://wojdabejda.wordpress.com/2020/02/17/o-zastopowanie-niszczycielskich-dzialan-i-lamania-praw-czlowieka-w-polsce-lechistanie/

Żydowski okupant-zaborca sam zgodził się na oddanie władzy w ręce Suwerenów-Polaków-Lechitów, bo nie zakwestionował wniosków Marii i Teresy z domu Znyk o odsunięcie od władzy uzurpatorów, oszustów, ludobójców, zawartych w dokumencie z 31.12.2019 r. „O ZASTOPOWANIE NISZCZYCIELSKICH DZIAŁAŃ I ŁAMANIA PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE-LECHISTANIE.”

 Jest to nasze wołanie o ratunek dla wszystkich ludzi zniewolonych, terroryzowanych przez największe światowe oszustwo COVID-19 w połączeniu ze śmiercionośną technologią 5G. 

Oto poniżej dokumentacja naszej działalności od grudnia 2019 do maja 2020 r. :

Link: „Suwereni sprzeciwiają się izraelskiej śmiercionośnej pułapce z technologią 5 G.” :https://wojdabejda.wordpress.com/2019/12/22/suwereni-sprzeciwiaja-sie-izraelakiej-smiercionosnej-pulapce-z-technologia-5-g/ 

Link: „Kara dla winnych śmiercionośnej pułapki z technologią 5G” : https://wojdabejda.wordpress.com/2019/12/25/kara-winnych-smiercionosnej-pulapki-z-technologia-5-g/ 

Link: „Wyrok Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego odpowiedzią na bezprawie Europejskiego Sądu Arbitrażowego.” : https://wojdabejda.wordpress.com/2020/02/18/wyrok-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-odpowiedzia-na-bezprawie-europejskiego-sadu-arbitrazowego/

Link: „O zastopowanie niszczycielskich działań i łamania praw człowieka w Polsce-Lechistanie.” : https://wojdabejda.wordpress.com/2020/02/17/o-zastopowanie-niszczycielskich-dzialan-i-lamania-praw-czlowieka-w-polsce-lechistanie/

Link: „Uwolniona Ludzkość zdemaskowała twórców oszustwa z koronawirusem-odczuwamy radość z pokonania medialnej paniki.” : https://wojdabejda.wordpress.com/2020/03/19/uwolniona-ludzkosc-zdemaskowala-tworcow-oszustwa-z-koronowirusem-odczuwamy-radosc-z-pokonania-medialnej-paniki/

Link:”Służby opłacane przez Suwerena, odsuńcie od mediów psychopatycznych uzurpatorów z Dudą i Szumowskim na czele !” : https://wojdabejda.wordpress.com/2020/04/21/sluzby-oplacane-przez-suwerena-odsuncie-od-mediow-psychopatycznych-uzurpatorow-z-duda-i-szumowskim-na-czele/

Link: „Duda,Morawiecki, Szumowski, aktorzy medialnej paniki z koronawirusem objęci akcją „sztorm”-oczyszczania Ziemi z elit NWO.” : https://wojdabejda.wordpress.com/2020/04/07/duda-morawiecki-szumowski-aktorzy-medialnej-paniki-z-koronawirusem-objeci-akcja-storm-oczyszczania-ziemi-z-elit-nwo/

Link:” Przebudziliśmy się, jesteśmy świadomi ukrywanej przed nami tajemnicy z metryką.”: https://wojdabejda.wordpress.com/2020/05/11/przebudzilismy-sie-jestesmy-swiadomi-ukrywanej-przed-nami-tajemnicy-z-metryka/

Link: „LECHISTAN ODRODZONY NA WIECZNE TRWANIE !”: https://wojdabejda.wordpress.com/2020/05/22/lechistan-odrodzony-na-wieczne-trwanie/

Z poważaniem

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk,                                                         Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa, Maria z domu Znyk

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OSZUSTWO COVID-19 ZDEMASKOWANE W PROGRAMIE I TVP ! NADGORLIWI SŁUDZY ZABORCY, PRZESTAŃCIE GNĘBIĆ POLAKÓW-LECHITÓW !

https://wojdabejda.wordpress.com/2020/09/04/oszustwo-covid-19-zdemaskowane-w-programie-i-tvp-nadgorliwi-sludzy-zaborcy-przestancie-gnebic-polakow-lechitow/

Polski Ruch Oporu

Łysa Góra, 04.09.2020 r.

https://wojdabejda.wordpress.com/2020/05/22/lechistan-odrodzony-na-wieczne-trwanie/

Do wszystkich szefów i pomocników z nielegalnych prywatnych firm handlowych: sanepidu, służby zdrowia, wojska, sądów, policji, prokuratur, komorników, firm windykacyjnych, służb specjalnych, służb i firm niszczących polskie lasy, do przedszkoli, szkół, uczelni, kościołów, mediów i innych instytucji będących na usługach żydowskiego zaborcy na terytorium Polski-Lechistanu oraz do wszystkich szefów i pracowników sieci sklepowych oraz innych.

W imieniu Polskiego Ruchu Oporu zwracamy się do Was, ślepo wykonujących rozkazy w wojnie wypowiedzianej narodom świata. Wojna ta przebiega bez żadnego wystrzału i oparta jest na powszechnym wywołaniu strachu poprzez medialną panikę z powodu fałszywego zagrożenia Covid-19 !  Wszelkie nakazy w “covidowej” wojnie uwłaczają ludzkiej godności i elementarnym zasadom inteligencji i logiki. Celem zaplanowanej pandemii Covid-19 jest wymordowanie miliardów ludzi na Ziemi- depopulacja poprzez zniszczenie podstaw egzystencji narodów i wymuszania poddawania się szkodliwym, zabójczym procedurom oraz ograniczeniom. Doskonale wiecie, że jest to największe światowe oszustwo a jednak trwacie w wypełnianiu absurdalnych nakazów i zakazów !

Wszyscy adresaci niniejszego wystąpienia, przestańcie być ogólnoświatową policją, wojskiem do  tłumienia przejawów buntu i działania jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej w tej podstępnej wojnie biologicznej – pułapce Covid-19 z technologią 5G ! Technologię 5G zainstalowano na całym świecie w celu totalnej kontroli życia na Ziemi i zaplanowanej depopulacji pod przykrywką fałszywej akcji z koronawirusem celem odwracania uwagi od faktycznego sprawcy cierpień ludzi na Ziemi tj. ludobójczej technologii 5G.

Polski Ruch Oporu ostrzega Was, że bierzecie udział w zaplanowanym ludobójstwie na Sławiańskim Narodzie Polskim. Dobrze wiecie, że zbrodnie ludobójstwa nie ulegają przedawnieniu ! Odpowiadacie karnie i materialnie własnym majątkiem do trzeciego pokolenia według międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie praw ludzkich : https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/25/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-ludzkich-w-stosunku-do-osoby/

Bierzecie jednocześnie na siebie i swoje rodziny piętno, ciężar energetyczny krzywd wyrządzanych naszym dzieciom, wnukom, naszym Rodakom, całej Ludzkości ! Ślepo, bezmyślnie, nadgorliwie służycie oprawcom narodów świata, marionetkom NWO  z ministerstwa zdrowia żydowskiego zaborcy (nielegalnej prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie w branży kościelnej ! ) oraz innych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne !

Zdajcie sobie sprawę, że jako uczestnicy pierwszego frontu walki z Covidem jako pierwsi wraz z Waszymi rodzinami zostaniecie poddani szkodliwym, fałszywym  testom, toksycznym szczepionkom zawierającym chipy a w konsekwencji zostaniecie wykorzystani do mordowania w już przygotowanych obozach zagłady mylnie zwanych izolatoriami. Nigdy nie będziecie bezpieczni nawet gdyby okupant zastosował na Was placebo (dla wykazania innym chętnym skuteczności czy też bezpieczeństwa szczepionek !), bo i tak będziecie narażeni na zarażenie się od osób zaszczepionych.

Do policjantów : nawet nielegalne prawo okupanta zwalnia Was z udziału w tym obecnie dokonywanym ludobójstwie : Dz.U.2020.0.360 t.j. – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zawiera w art. 58 pkt.2 cyt.:

“Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.” https://www.arslege.pl/obowiazki-policjanta/k180/a17676/

Nie macie prawa działać w imieniu władzy, która nie istnieje, władzy która była a zgodziła się zostać zdelegalizowaną, uznaną za nieaktualną, nieistniejącą ! Dalsze Wasze działanie na rzecz iluzji państwa działa na Waszą niekorzyść ! Stańcie się orędownikami pozytywnych zmian i  działajcie w imię dobra powszechnego poprzez wcielanie w życie zasad Boskiego Prawa Naturalnego ! https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-korony-z-watykanem-na-czele/ 
Informujemy, że od 02.11.2014 r. najwyższą władzę zwierzchnią sprawuje Suweren- Słowiański Naród Polski na mocy Proklamacji napisanej przez Tadeusza Cichockiego w imieniu i w interesie każdego Suwerena-Polaka-Polacha ! Wszystkie Wasze działania jako pracowników tych korporacji są nielegalne, bezprawne, bezskuteczne na mocy uwolnienia dokonanego przez OPPT jak też ma mocy prawa Suwerena: Proklamacji z 02.11.2014 r. o przejęciu bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez Suwerena-Słowiański Naród Polski oraz  Dekretu z 02.04. 2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce. http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf, http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf
Wszystkie instytucje kościelne to  także korporacje  upadłego niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele ! https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/11/suweren-narod-polski-przejmuje-majatek-kosciola-w-polsce/ http://itccs-polski.blogspot.de/2014/04/najnowsze-wiadomosci.html
Delegalizacja na zawsze kościołów nastąpiła nie tylko poprzez Paradygmat Report  ogłoszony przez OPPT  w dniu 25.12.2012r. ale także dodatkowo poprzez Orzeczenie  Międzynarodowego Trybunału Karnego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa z dnia 18.04.2014 r. wraz z ogłoszeniem wyroków kary dożywotniego więzienia i konfiskaty mienia, wydanych na papieży: Benedykta XVI  i Franciszka II za udział w mordach rytualnych, w handlu dziećmi oraz inne  przestępstwa przeciwko Ludzkości.

”To wszystko co się dzieje z Pandemią Covid-19 i przede wszystkim sprawy testu do diagnostyki koronawirusa (TR-PCR ) oraz szczepionek – to jedno wielkie, globalne oszustwo. Szczepionki przeciwko wirusom są całkowicie bezużyteczne i  nieskuteczne – z wielu powodów, głównie takich, że wirusy – jako formy białka, są całkowicie i stale zmienne. Nie reagują na żadne zastrzyki przeciwne ich istnieniu. Nie ma czego zabijać. Aby tak naprawdę „zabić” wirusa, trzeba zniszczyć jego gospodarza. “ (…)

Kochany Rodaku -Polaku -Lechito !

Jesteś człowiekiem uwolnionym obligatoryjnie 25.12.2012 r.! Bojkotuj nielegalne kagańce, oszustwo Covid-19 i mord rytualny narodów ! Uwolnieni, rozsyłajmy każdego dnia z poziomu serca Światło i Miłość by dały nam i światu ocalenie ! Balon kłamstw garstki szyderców z NWO pęka od wiedzy i potęgi Naturalnego Prawa Uwolnionej Ludzkości !

Niechaj Moc Czakramu Łysej Góry tworzy złotą kopułę ochronną nad każdą polską-lechicką rodziną ! Niechaj wszystkie polskie-lechickie serca odczuwają ochronną, oczyszczającą i uzdrawiającą moc Czakramu Łysej Góry ! Niechaj  wszystkie znane i nieznane obrazy, fałszywe przekonania, destrukcyjne  wspomnienia komórkowe oraz wszelkie dolegliwości fizyczne każdego  Słowianina – Lechity zostaną wyszukane, rozpoznane i uzdrowione poprzez  napełnienie Życiem, Światłem i Miłością BOGA ! Niechaj Moc uzdrowienia wzrasta 100-krotnie i więcej !!!

Maria i Teresa z domu Znyk                POLSKI RUCH OPORU             Polska-Lechistan, 03.12.2020 r.

https://wojdabejda.wordpress.com/2020/05/22/lechistan-odrodzony-na-wieczne-trwanie/

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

https://archiwumtajemnic.eu/2020/11/28/dzialanie-szczepionki-powiazania-z-siecia-5g/

Dzialanie szczepionki powiazania z siecia 5G

Christopher

Wielu z Was słyszało na pewno z przekaziorów ( media w języku służb ), że wirus już z nami zostanie na zawsze . Postaram się wyjaśnić skąd to przekonanie. Bardzo IM się spieszy do tej szczepionki, bardzo. W poprzednich moich artykułach pisałem o szczepionkach wektorowych. Gdy obce DNA dostanie się do komórki gospodarza, ma dwie opcje. Może albo integrować się z genomem gospodarza i replikować, albo pozostać w środku bez integracji z genomem. Przejściowa transfekcja wykazuje tymczasową ekspresję wstawionych genów bez integracji z genomem gospodarza. Geny wytwarzają kodowane białko, aż komórka się podzieli. Jednak z powodu niemożności integracji nie może się powielać i wchodzić w przyszłe pokolenia. Ten rodzaj transfekcji kończy się powodzeniem przez krótki czas. Podczas podziału komórki lub z powodu innych czynników obce DNA ulega degradacji, wirus ginie. Drugi sposób transfekcji to transfekcja stabilna. Gdy obce DNA, poprzez wektor, dostanie się do komórki gospodarza, część obcego DNA integruje się z genomem gospodarza i staje się jego częścią. Dlatego obcy DNA replikuje się i przechodzi do przyszłych pokoleń, gdy replikuje się genom gospodarza. Wektorami nazywamy organizmy lub cząsteczki zdolne do przenoszenia materiału biologicznego. Takie cząsteczki są wmontowywane w strukturę wirusa, co oznacza że wirus musiał być stworzony w wyspecjalizowanym laboratorium ( wojskowym, korporacyjnym ).

INNYMI SŁOWY, CO JEST NAJWAŻNIEJSZE W TYM ARTYKULE, KIEDY DNA WIRUSA POŁĄCZY SIĘ Z NASZYM GENOMEM, NASZ ORGANIZM SAM ZACZNIE PRODUKOWAĆ ( REPLIKOWAĆ ) WIRUSA.

W moich artykule z 23.10.2020 roku „HIV, ZIKA, Pandemia’ wyjaśniłem dlaczego zbrodniarze planujący obecną „pandemię”, zestrzelili nad Donbasem samolot MH17. Tak, tak, nie był to nieszczęśliwy przypadek, wszyscy tu działali w porozumieniu i z premedytacją. Jedni wystawili samolot, jak rozgrywający siatkarz piłkę, przekierowali celowo samolot nad Poznaniem w rejon walk, a drudzy, czekając na piłkę, ścięli ją z wielką precyzją. Zaaranżowano to tak, żeby ukryć zaplanowaną zbrodnie za działaniami wojennymi w Donbasie. Samolotem MH17 leciał jeden z najwybitniejszych na świecie wirusologów – specjalista od transfekcji, przechodzenia wirusów z matki na dziecko- Joep Lange. Jego wiedza w tym zakresie była wyjątkowa. Samolotem MH17 lecieli także Glenn Thomas, Pimie de Kuijer oraz Martine de Schutter od lat powiązani z WHO i ONZ, aktywiści walczący z AIDS. Nie muszę tłumaczyć że WHO i ONZ to główni gracze w tej pandemii, więc , mimo zachowania maksymalnej tajności, program COW ID wymknął się właśnie stamtąd z rąk spiskowców. Połączona wiedza wybitnego wirusologa i działaczy powiązanych z organizacjami międzynarodowymi była dla światowego spisku wyjątkowo niebezpieczna. Wszyscy lecieli na sympozjum poświęcone AIDS do Sydney, ale zamierzali tam ujawnić plany wywołania światowej pandemii i opisać w jaki sposób zostanie ona wywołana i jak będzie prowadzona. Bez dwóch zdań, gdyby się im udało, pandemia nie wybuchłaby w ogóle. Pisałem w moich artykułach o tym, że w pierwszym cyklu szczepień znakomita większość szczepionek to będzie Placebo. Nie mogą podać od razu szczepionek jakie wywołają wysoką śmiertelność, bo to byłaby ostatnia fala szczepień na jaką zgodziliby się ludzie. Tak drastyczne działanie równałoby się wielkim startom. Obok Placebo znajdą się jednak szczepionki wektorowe, właśnie te, jakie zawierać będą wektor, dzięki któremu genom wirusa połączy się z genomem gospodarza. Po jakimś czasie organizm osoby zaszczepionej sam zacznie produkować wirusa i zacznie stopniowo infekować innych. Nie będą musieli niczego rozrzucać i uwalniać. W ten sposób pandemia nigdy nie wygaśnie i pojawią się kolejne fale zachorowań, a ogłupione społeczeństwo będzie karmione bredniami o kolejnych mutacjach wirusa. U tych nowo zakażonych przez tych zaszczepionych dojdzie jedynie do transfekcji przejściowej, do wystąpienia objawów zakażenia, które uzasadnią dalsze szczepienia. Tak pandemie można prowadzić kilka lat, a populacja zaszczepionych będzie budowana stopniowo. To jest bardzo ważne, że kolejne wersje wszczepianych wirusów, produkowanych przez kolejnych zaszczepionych, będą wywoływać coraz ostrzejsze objawy. Dlaczego, bo medycyna będzie próbowała nadążyć za pandemią i znajdą się przypadkowo leki na te wirusy jak Chlorochina i Chydroxychlorochina, czy chlorowodorek amantadyny. Jeżeli znajdzie się lek lub przebieg infekcji będzie łagodny nikt o zdrowych zmysłach się nie zaszczepi. Samo straszenie przez kontrolowane przez elitę media nie wystarczy. Jeżeli udało im się stworzyć wirusa to stworzyli także mechanizmy jego usypiania, aktywowania lub destrukcji. Pisze tu o kopiach wirusa produkowanych przez organizm po połączeniu genomu wirusa z genomem gospodarza. Takim narzędziem może być na przykład promieniowanie elektromagnetyczne. Nie jest wykluczone, jeżeli posiedli wiedzę o polach torsyjnych , morfogenetycznych że mogą wmontowywać lub usuwać materiał wirusa do lub z genomu ludzkiego za pomocą pól informacji i reakcji łańcuchowej polimerazy ( PCR ). To się udało Prof. Luc Montagnier, odkrywcy wirusa HIV z genomem bakterii Borrelia burgdorferi. To wszystko wyjaśnia dlaczego ten wirus ZOSTANIE Z NAMI JUŻ NA ZAWSZE. Będą zarażać stopniowo, falami, stwarzać nieustanne zapotrzebowanie na sczepienia. Ludzie produkując w swoich organizmach wirusa , zarażając innych sami stworzą, stopniowo, potrzebę wyszczepienia społeczeństwa ( o tym mówił Niedzielski ). Ci u których wirus połączy się z organizmem gospodarza nie umrą od razu, będą przewlekle chorować tak jak chorzy na AIDS, zanik odporności, choroby autoimmunologiczne. Dysponując narzędziami do stymulowania wirusa, replikowanego przez organizm zaszczepionego gospodarza, za pomocą sygnału z sieci 4G, 5G, z instalacji HAARP, nadajników StarLink, wi-fi, routerów, będą mogli bardzo precyzyjnie regulować poziom populacji. Sygnał z sieci 5G pozwala skierować wiązkę promieniowania bardzo precyzyjnie. Jak to będzie wyglądać ? Najpierw namierzą wcześniej „zakwalifikowanego do eliminacji” zaszczepionego dzięki sieci 5G i StarLink. Wyślą w jego kierunku wiązkę promieniowania, najlepiej kiedy będzie spał , i wywołają niezwykłą zajadłość wirusa, który zacznie się lawinowo namnażać wywołując wstrząs w organizmie. Ludzie będą umierać na zawały, udary, dusić się. To narzędzia do zabójstwa doskonałego, o jakim od dawna marzy ta banda psychopatów.

!!!! Ważne!!!! Przeczytaj ten artykuł do końca i udostępnij to wszystkim znajomym, rodzinie

Niniejszy artykuł pochodzi od niezależnego autora

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PANDEMIA WSZECHMIŁOŚCI Vedamir – Cezary Stefan Stawski ( 888 )

cyt.: ” Koniec winy… koniec lęku… koniec kłamstwa… koniec zła… Koniec cierpień… koniec grzechu… kończy się oprawców gra… W którą grali lat tysiące… w imię władzy wszech-kontroli… Koniec rządów nienawiści… i nie szkodzi że ich boli… 

 

Tagi: , , , , , , ,