RSS

Archiwa tagu: Europejski Tytuł Egzekucyjny

O egzekucję Europejskich Tytułów Egzekucyjnych wobec ludobójców zamiast  egzekucji kowidowych nieważnych wyroków !

Stobiec-Lechistan-Łysa Góra, 24.08.2021r.

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk,                                                         

Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa, Maria z domu Znyk              

lowickainicjatywa@gmail.com

t.znyk3@gmail.com 

www.wojdabejda.wordpress.com         

   Komornik Sądowy 

            Dariusz Taradejno 

            Łowicz: lowicz.taradejna@komornik.pl 

Otrzymują :

Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu 

SSR Anna Czerwińska

prezydialny@lowicz.sr.gov.pl 

Prokurator Magdalena Bursa 

pr.lowicz@lodz.po.gov.pl

Komendant Powiatowy Policji

Bartłomiej Karch 

komendant@lowicz.ld.policja.gov.pl

Dotyczy : KMS 26/21

W związku z otrzymanym pismem z dnia 26 marca 2021 r. z ZUS w Opolu, informującym  o podejmowanej przez Pana próbie zajęcia emerytury Marii z domu Znyk (Bejda)  z nieznanego wyroku zaocznego, prawdopodobnie za  rzekome nieodbycie nielegalnej, bezpodstawnej  kwarantanny w kwietniu 2020 r., z powodu największego światowego kowidowego, ludobójczego oszustwa, pomimo faktycznie odbytej kwarantanny pod innym adresem niż wskazany na granicy, z powodu awarii samochodu, o czym informowałyśmy  drogą mailową Komendanta Powiatowego Policji w Łowiczu jak też upubliczniłyśmy na stronie internetowej w linku :

Obowiązkiem pracowników Komendy Powiatowej w Łowiczu było poinformowanie nas drogą mailową o odstąpieniu od nielegalnych, bezprawnych, bezpodstawnych, krzywdzących działań. 

Szef i pomocnicy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu wraz z szefem i pomocnikami z Sanepidu w Łowiczu, ponoszą indywidualną odpowiedzialność karną i odszkodowawczą  z  własnych majątków do trzeciego pokolenia włącznie, za złamanie  praw ludzkich Marii z domu Znyk (Bejda) oraz jej rodziny jak też wszystkich bezprawnie nękanych karami Polaków.

Żądamy zaprzestania egzekucji nielegalnych wyroków prywatnej firmy handlowej pn. “Sąd Rejonowy w Łowiczu”, bo wydanych z pogwałceniem Prawa Naturalnego jak też z pogwałceniem obowiązujących przepisów ustanowionych przez osoby nieuprawnione, oszustów i fałszerzy ze zorganizowanej  grupy przestępczej nielegalnych prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne i międzynarodowe wraz z mediami na ich usługach ! 

Podkreślamy, że coraz więcej sędziów  w Polsce przechodzi na stronę uwolnionej 25.12.2012 r. Ludzkości i odstępuje od wymierzania kar za nielegalne antyludzkie nakazy, zakazy, wydawane pod pretekstem fałszywej troski o zdrowie a faktycznie mające na celu wyniszczenie Ludzkości do 500 milionów poprzez masowe szczepienia w połączeniu z technologią 5 G. 

Na dowód w załączeniu wykaz spraw w których sędziowie odstąpili od ukarania Polaków z bezprawnych, nielegalnych  wniosków “Sanepidu” i “ Policji”.

Równocześnie żądamy egzekucji komorniczej wyroku Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego w Łowiczu, II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, z dnia 15 lutego 2020 r., Sygn.akt I MA-01/2020. 

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN).potwierdza niniejszy wyrok z dnia 15.02.2020 r., Sygn.akt I MA-01/2020 Europejskim Tytułem Egzekucyjnym. W związku z tym na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r. Sąd MSAPN  stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy. Sąd MSAPN przy wydawaniu tego wyroku wziął pod uwagę postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r..

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk,                                                          Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa, Maria z domu Znyk 

                            Oświadczenie 

Marii z domu Znyk (Bejda) z dnia 21.04.2020 r. na okoliczność bezprawnego, bezpodstawnego obligatoryjnego przymuszenia do odbywania 14-dniowej kwarantanny domowej w związku z powrotem z Niemiec, z Flensburga do Ojczystego Kraju Polski-Lechistanu. 

Oświadczam, że ja Maria z domu Znyk (Bejda) uwolniona obligatoryjnie jak i cała Ludzkość 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego  systemu Władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, jako sędzia arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego w Łowiczu, Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, jako człowiek wolny, żywy, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczam, że mnie obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez  OPPT wg których mam prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi,  oświadczam, że nie odbyłam nielegalnej, obligatoryjnej  bezpodstawnej kwarantanny pod bezprawnie wymuszonym na granicy adresem pobytu  w Polsce. 

Oświadczam, że z powodu awarii samochodu nie mogłam dotrzeć pod wskazany na granicy adres, bo utknęłam w Górach Świętokrzyskich a naprawienie samochodu nastąpiło dopiero 20.04.2020 r. po zakupie nowych opon. Na dowód załączam fotografię samochodu. 

Oświadczam, że 20.04.2020 r. ok. g. 15:30  dwóch osobników zamaskowanych czarnymi maskami poruszających się samochodem osobowym, najpierw niepokoili sąsiadów.  Ujadanie psów i głośna rozmowa policjantów  z sąsiadką, która wykrzykiwała cyt.: “zaprzestańcie prześladować, nękać Polaków, przecież macie swoje rodziny, jak Wam nie wstyd ? “  poprzedziła pojawienie się intruzów na terenie Muzeum Lechickiego. Próbowali nękać moją siostrę Teresę z domu Znyk (Wojda), również tak jak ja, osobę wolną, sędzię Arbitra Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego w Łowiczu, Wydział Zamiejscowy we Flensburgu. Zastosowali bezprawne groźby karalne zza płotu i bramy. Bezprawnie wkroczyli na teren prywatny-muzeum, który zaczyna się wzdłuż drogi, 50 cm od krawędzi asfaltu. Brak jakiejkolwiek reakcji mojej siostry na ich zaczepki i jej swobodne  przemieszczenie się do domu spowodowało, że intruzi szybko oddalili się z miejsca bezprawnego wtargnięcia na prywatny teren, za co odpowiadają oni jako pomocnicy oraz ich szefowie prywatnie do trzeciego pokolenia włącznie, zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą za Łamanie Praw Ludzkich. Teresa poszła do domu by ubrać się w czapkę, okulary, szalik na twarz i wręczyć zamaskowanym intruzom egzemplarze ekspertyzy na bezprawie nakazów i zakazów związanych z oszustwem koronawirusowym. Gdy wyszła z budynku, policji już nie było. Oświadczam, że obie z siostrą, zgodnie z prawem międzynarodowym mamy prawo żądać od wszelkich instytucji i osób, pomocy w egzekwowaniu Europejskiego Nakazu Egzekucyjnego z 15 lutego 2020 r. : ogłoszenia w mediach odsunięcia od władzy uzurpatorów jak też wypłaty odszkodowań po 26 milionów Euro prywatnie od 63 osób z wykazu nr. 1,  ujętego w dokumencie: “O zastopowanie niszczycielskich działań i łamania praw człowieka w Polsce-Lechistanie”. W tym wykazie figuruje m.in. A.Duda, M.Morawiecki, Ł. Szumowski, P. Gliński, jak też starosta Opatowski, Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu.

https://wojdabejda.wordpress.com/2020/02/17/o-zastopowanie-niszczycielskich-dzialan-i-lamania-praw-czlowieka-w-polsce-lechistanie/  

Oświadczam, że działania wszelkich służb stosujących terror i bezprawie okupanta-zaborcy jako działania ludobójcze nie podlegają przedawnieniu. Wróci do Was i do osób widzialnych i niewidzialnych którzy za Wami stoją z powrotem zło, które czynicie mnie, mojej siostrze, i moim Rodakom, wróci  ze zwielokrotnioną 100 razy i więcej siłą, zgodnie z zasadami fizyki kwantowej. Nie myślcie, że Wasi mocodawcy oszczędzą Was i Wasze rodziny, bo ich zasadą jest likwidacja świadków i dowodów ! Waszym obowiązkiem, Waszą powinnością jest niezwłoczne zrobienie porządku na scenie polityczno-medialnej i religijnej, łącznie z przejęciem i zabezpieczeniem majątków osób i instytucji winnych przestępstw przeciwko Suwerenom w Polsce-Lechistanie i przeciwko Ludzkości ! Niezwłoczne zrealizowanie Europejskiego Nakazu Egzekucyjnego z 15 lutego 2020 r. opartego na Prawie Naturalnym i Prawie Międzynarodowym jest również w Waszym interesie, Waszych rodzin, w interesie całego zniewolonego Narodu Polskiego-Lechitów. 

Międzynarodowy Sędzia -Arbiter 

Maria z domu Znyk 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 25 sierpnia 2021 w Bez kategorii

 

Tagi: