RSS

Archiwa tagu: Dowód Tożsamości- akt wolności

Bezwarunkowo uwolnieni Polacy-Lechici sami sobie wystawiają dowody tożsamości i bojkotują bezprawie !

Bojkotujmy oszustów handlujących dowodami osobistymi, formularzami do uwalniania się i wszelkimi danymi !

Jestem wolnym człowiekiem, myślę, więc oceniam zwłaszcza tych, którzy udają ludzi wolnych a tresują innych. Nie do przyjęcia jest dla nas  twierdzenie „NIE OCENIAM” innych.  Ocenienie, wyciąganie wniosków to podstawowe Boskie Prawo Wolnych Ludzi ! Bez analizy, oceniania, wyciągania wniosków nie byłaby możliwa nasza działalność ! Naszym obowiązkiem jest czujność, bo tu chodzi nie tylko o nasze życie ale o ocalenie całego Naszego Sławiańskiego Narodu Polskiego-Lechitów ! To okupant narzucił Polakom-Lechitom  tresurę typu nie oceniaj, nie okazuj emocji, trzymaj się z dala od polityki a efekty tego wszyscy doświadczają obecnie w postaci terroru fałszywej kowidowej plandemii, połączonej m.in z technologią 5 G. Maria i Teresa, Łysa Góra, 12.03.2021 r.

OSTRZEŻENIE 

AUTOREK DOWODU TOŻSAMOŚCI-AKTU WOLNOŚCI 

Marii i Teresy z domu Znyk

Łysa Góra-Lechistan, 12.03.2021 r.

Kochani Rodacy-Polacy-Lechici ! 

W związku ze wzmożonym zainteresowaniem faktem obligatoryjnego, bezwarunkowego uwolnienia Ludzkości  25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem, zamkniętym na zawsze 21 grudnia 2020 r. pojawili się dezinformatorzy okupanta, wysłannicy NWO, masoni, którzy celowo wprowadzają chaos informacyjny, zbierają wszelkie dane Polaków-Lechitów, handlują dowodami i formularzami, co jest karnym naruszeniem  Prawa Naturalnego !

Wzór Dowodu Tożsamości-Aktu Wolności naszego autorstwa z 5 stycznia 2021 r.  jest wersją uaktualnioną dostosowaną do obecnej sytuacji. Każdy może sobie za darmo wykorzystać nasz wzór w dowolnej własnej szacie graficznej, ewentualnie z załączeniem zdjęcia osoby, której dotyczy Dowód Tożsamości – Akt Wolności, z własnoręcznym podpisem w kolorze czerwonym. Wzór ten jest dostępny w linku wraz z objaśnieniami :https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/

Jakiekolwiek rozpowszechnianie naszego wzoru bez podania linka źródłowego jest złamaniem prawa autorskiego, działaniem na szkodę i krzywdę Polaków-Lechitów, którzy mają bezwzględne prawo dostępu do objaśnień i materiałów źródłowych zawartych na naszej stronie : www.wojdabejda.wordpress.com 

W imieniu wszystkich Polaków-Lechitów  wypowiedziałyśmy posłuszeństwo wszelkim uzurpatorskim organom władzy w Polsce, poprzez upublicznienie  29.08.2015 r. “Oświadczenie Polskiego Ruchu Oporu na okoliczność upadku niewolniczego prywatnego światowego systemu opartego na prawie morskim”. Obecnie zbędne jest indywidualne wypowiadanie posłuszeństwa nielegalnym prywatnym firmom handlowym-korporacjom, symulującym instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe oraz inne.

Stratą czasu, pieniędzy i energii jest w obecnej sytuacji występowanie o akty urodzenia do nielegalnych żydowskich prywatnych firm handlowych, które nie mają prawa istnieć ani działać, które same zgodziły się być uznane za byłe, nieistniejące ! Urzędy okupanta wydają za opłatą jedynie odpisy aktów urodzenia ! 

Podkreślamy, że wzór opublikowany  na naszej stronie “Oświadczenie pod przysięgą” z 28.10.2015 r. z podpisem trzech świadków jest obecnie zbędny, bo wystarczający jest proponowany przez nas wzór: Dowód Tożsamości – Akt Wolności z 5 stycznia 2021 r. . Oto link do już nieaktualnego oświadczenia pod przysięgą, które zostawiłyśmy jako dokument etapu naszej działalności  pt.: “Oświadczamy, że nie zaginęliśmy na dalekich morzach” https://wojdabejda.wordpress.com/2015/10/28/oswiadczamy-ze-nie-zaginelismy-na-dalekich-morzach/

Niedopuszczalną  podstępną karygodną manipulacją jest występowanie o “wydobywanie” jakichkolwiek  dokumentów od okupanta, czy kosztowne  rejestrowanie się w Sądzie Zwyczajowym w Londynie i wysyłanie tam swoich danych osobowych, nawet stanu majątkowego a przy tym ze skandaliczną klauzulą kwestionującą naszą naturalną przyrodzoną płciowość a wprowadzającą pojęcie “istoty”, zamiast określenia płci męskiej lub żeńskiej,   cyt.:   “W CLC w rubryce płeć płeć/sex piszemy other/inne, gdyż traktowane jest to jako człowiek – istota. Zaznaczając płeć męska lub żeńska nie będzie to w pełni poprawne

Cyt.:Naszym następnym krokiem jest rejestracja w common law court ( sąd zwyczajowy) ( CLC). Strona jest w języku angielskim z możliwością jej tłumaczenia. Rejestrując się w CLC tworząc swój nowy akt narodzin, gdyż tamten w USC wykreowany jest przez fikcyjny podmiot prawny. W CLC w rubryce płeć płeć/sex piszemy other/inne, gdyż traktowane jest to jako człowiek – istota. Zaznaczając płeć męska lub żeńska nie będzie to w pełni poprawne. Do CLC przenosimy też wszystkie swoje własności.”

Rejestrowanie się osoby wolnej, obligatoryjnie uwolnionej w dobrowolną niewolę i poddawanie się ścisłej kontroli w tajemniczym Sądzie Zwyczajowym w Londynie czy jakimkolwiek innym sądzie, jest karnym pogwałceniem Prawa Naturalnego ! 

Nierozsądne jest bezmyślne podarowywanie przez osobę uwolnioną wszystkich  zastrzeżonych  danych prywatnych łącznie ze stanem  majątkowym a przy tym jeszcze składanie podpisów na formularzach np. Sądu Zwyczajowego w Londynie. To jest dobrowolne uwalnianie się od bycia człowiekiem, od bycia kobietą lub mężczyzną na rzecz nienaturalnej wirtualnej bezpłciowej “istoty”, z numerem rejestracyjnym w systemie kwantowym sztucznej inteligencji, wcześniej zapowiadany był jako system Gesara-Nesara, który zdemaskowałyśmy na podstawie dowodów ze strony Białego Domu w Waszyngtonie. https://wojdabejda.wordpress.com/2020/10/25/gesara-nesara-plandemia-przywracanie-cesarstw-krolestw-i-ksiestw-pulapkami-tworzonymi-przez-nwo-dla-uwolnionej-ludzkosci/

Niebezpieczne  jest składanie gdziekolwiek podpisów a tym bardziej na pełnomocnictwach, które mogą obrócić się przeciwko osobie podpisującej takie pełnomocnictwo a na korzyść pełnomocnika.

Nic nie zwalnia nas z czujności, z bycia krytycznym i ostrożnym wobec wszelkich nowych propozycji systemów ekonomicznych, gdy nadal trwa kowidowy terror wszelkich obostrzeń jak też wymuszanie niebezpiecznego systematycznego  testowania na Covid-19, poddawania się ludobójczym szczepionkom, warunkującym możliwość pracy, podróżowania, kształcenia, dostępu do wszelkich dóbr. 

Dopóki na świecie nie zniesione zostaną wszelkie kowidowe restrykcje, to wieści o podpisaniu 04.03.2021 r. przez uzurpatora  “Gubernatora Ziemi-D.Trampa ” dokumentu wprowadzającego system kwantowy Nesara-Gesara dla całego świata uznajemy za działanie na szkodę Ludzkości, jako karne naruszenie Prawa Naturalnego każdego człowieka na Ziemi uwolnionego obligatoryjnie, bezwarunkowo, bezapelacyjnie 25.12.2012 r. z równym bezwarunkowym prawem dostępu do wszelkich dóbr Matki Ziemi.

Żydowski okupant w Polsce-Lechistanie zaplanował od 1 kwietnia 2021 r. nielegalny, bo ogłoszony przez osoby nieuprawnione, przez oszustów, fałszerzy,  “narodowy spis powszechny ludności i mieszkań”, co jest przygotowaniem do totalnej kontroli, do totalnego zniewolenia a przy tym do dręczenia Polaków-Lechitów, z wyłączeniem żydów, cyt.:  “ Spisem powszechnym nie obejmuje się (…) innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na  mocy ustaw, umów międzynarodowych  lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych”.

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86620%2Cdemografki-przeprowadzenie-spisu-powszechnego-wynika-ze-zobowiazan
Art.4.Spisem powszechnym nie obejmuje się: 1)szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na  mocy ustaw, umów międzynarodowych  lub powszechnie    uznanych zwyczajów międzynarodowych; 2)mieszkań,  budynków,  obiektów  oraz  pomieszczeń  będących  własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001775/U/D20191775Lj.pdf

Zróbmy wszystko aby nie doszło do tego nielegalnego żydowskiego spisu Polaków w Polsce-Lechistanie, z wyłączeniem żydów, odwiecznych wrogów Polaków !  Niechaj spełnią się słowa Mikołaja Reja z 1556 r. aby Polacy, cyt.: “lepiej wypleniali żydów niż siebie wyplenić przez nich dozwolili” !

Maria i Teresa z domu Znyk 

Łysa Góra, 12.03.2021 r.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Facebook, cyt.:

“Mario Sława

Gdy podam wszystkie moje dane personalne, mojej rodziny i jako założyciel UCiDK (Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli )czy będę mógł skontrolować jednostkę Sił Zbrojnych na moim terenie ? A szef tej jednostki wojskowej, która jest nielegalną prywatną firmą handlową zarejestrowaną w UPIK w Waszyngtonie, zapomni o tajemnicy wojskowej, o tajemnicy firmowej i udostępni mi wszystkie dane tak ochoczo jak Polacy podają M.Moskwie swoje dane dla UCiDK ??? Podstawowe pytanie, czy w ogóle strażnik pozwoli mi wejść na teren jednostki wojskowej, czy gdy będę się upierał to nie zastosuje wobec mnie jakiejś techniki, abym jak najszybciej opuścił teren? A może rozłożą przede mną czerwony dywan i zwołają konferencję prasową ???

Mario Sława

Jak można być tak naiwnym w tym trudnym czasie i podarowywać swoje dane personalne, które mają bardzo wysoką wartość a przy tym jest to narażanie na niebezpieczeństwo inwigilacji, prześladowań ! Dopóki nie wypędzimy z Polskiej Ziemi nieproszonych gości, niebezpieczne jest zbieranie jakichkolwiek danych osobowych !

Mario Sława

Zbieranie danych osobowych i podpisów dla UCiDK to taki sam proceder jak oszustwa Potockiego, Pola Lechickiego, Zawodowego Polaka, za którym stoi masońska autonomia Ossówek !

Mario Sława

Nie ma państw na świecie a więc i nie ma Rzeczypospolitej Polskiej o której jest mowa w tej żydowskiej konstytucji z czasów uzurpatora „prezydenta” Stolzmana-Kwaśniewskiego ! Więc logiczne jest , że ta konstytucja jest nielegalna, nieobowiązująca, bezskuteczna, chociaż niektóre jej zapisy są korzystne dla nas Polaków, ale przecież żydowski okupant zuchwale łamie wobec Polaków, nawet tą konstytucję a faktycznie stosuje zapisy talmudu !

Rex Bregulla

Przerobiłem tych Potockich i Andrzejów i Lechicki, to jedna Banda do wyłudzania danych bo zbierają dane o Opozycji, i sprzedają nasze dane w DC. , człowiek Teresa Ma rację .

OSTRZEŻENIE !!!

Nie dajmy się nabierać na jakiekolwiek karkołomne drogi uwalniania, płacenia za wzory formularzy i „wycieczki” do nielegalnych prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe a nawet do hologramu papieża.

Złota Era Dostatku zaistnieje, gdy Prawda o uwolnieniu Ludzkości 25.12.2012 r. będzie masowo rozpowszechniana i powszechnie stosowane będzie tylko Boskie Prawo Naturalne ! Nie dajmy się wciągać w wielogodzinne wywody o prawie kanoniczno-morskim ! Nie dajmy się nabierać na jakiekolwiek karkołomne drogi uwalniania, płacenia za wzory formularzy i „wycieczki” do nielegalnych prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe a nawet do hologramu papieża ! Wielce naganne i haniebne jest wprowadzenie Polaków w błąd i proponowanie drogi uwalniania u przestępców od przestępców, od fałszerzy, oszustów u fałszerzy oszustów, od psychopatów u psychopatów, od ludobójców u ludobójców z „władz”, które nie mają prawa istnieć, bo same zgodziły się być uznane za byłe, nieistniejące w 2012 r. ! LIST GRZECZNOŚCIOWY DO SZEFÓW I POMOCNIKÓW KORPORACJI UZNANYCH PRZEZ OPPT ZA “NIEISTNIEJĄCE”.       Niechaj akty wolności przyśpieszą zamknięcie sieci Watykanu i kowidowych oszustów NWO !!!

Czas wypowiadania posłuszeństwa minął kilka lat temu!!!  Jak można tak manipulować i doradzać zgłaszaniem i  to wielokrotnym czegokolwiek do oszustów, uzurpatorów ??? To jest NIEBEZPIECZNE !!! Nie dajcie się nabierać na takich i na płatne wzory druków do uwalniania dla biznesu powiązanego z judeo-Konfederacją i jej akcją wyborczą!!! Teraz czas na  Dowody Tożsamości – Akty Uwolnienia i masowy bojkot okupanta!

NIE POZWÓLMY ZNIEWAŻAĆ NAS, POLAKÓW- LECHITÓW SUWERENÓW W NASZEJ OJCZYŹNIE A NIE W ŻADNYM ŻYDOWSKIM POLIN !!! UWOLNIONĄ OBLIGATORYJNIE LUDZKOŚĆ ZE ZBRODNICZEGO PRAWA MORSKIEGO I KANONICZNEGO OBOWIĄZUJE TYLKO PRAWO NATURALNE !

DZIECI PALĄ MASKI POD KAPITOLEM W USA !!!! W USA 17 stanów  bez obostrzeń i powrót do aktywności !!!!!!! / https://www.youtube.com/watch?v=s41M-gYyr5Y                        

Zróbmy to samo w Polsce- Lechistanie! Nie czekajmy, że zrobią to medialnie judeo- oprawcy z Europejskim Nakazem Egzekucyjnym z Morawieckim i Dudą na czele ! Wystraszony Morawiecki we Wrześni uciekał przed rolnikami a Duda zjeżdżał w popłochu przed góralami ! wojdabejda.wordpress.com

UWAGA !!! BARDZO WAŻNE OSTRZEŻENIE !!!

Zaszczepieni są śmiertelnym zagrożeniem dla niezaszczepionych, dla istnienia całej Ludzkości ! Zaszczepieni stają się laboratorium produkującym i rozsiewającym śmiercionośne wirusy !

“Szczepionki na COVID-19 są bronią masowej zagłady i mogą zmieść ludzkość z powierzchni ziemi”

Dr Vernon Coleman

https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-race

http://www.vernoncoleman.com/humanrace.htm

https://brandnewtube.com/watch/covid-19-vaccines-are-weapons-of-mass-destruction-and-could-wipe-out-the-human-race_GcjtJu9dY1RcSNh.html

Jeśli śledzicie państwo moje artykuły, wiecie, że nie zwykłem przesadzać. Wiecie również, że w ciągu ostatniego roku, moje przewidywania, oceny i interpretacje okazały się całkowicie trafne.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebuję państwa pomocy. Jeżeli nie będziemy działać wspólnie, jesteśmy skazani na zagładę. Potrzebuję państwa pomocy, ponieważ musimy dotrzeć do milionów. Nie jestem w stanie zrobić tego sam, będąc całkowicie ocenzurowanym przez wielkie platformy internetowe i media głównego nurtu.

Jestem przekonany o najwyższej wadze niniejszego tekstu. Musimy się nim podzielić z innymi. Dlatego w najbliższych dniach postarajcie się państwo przesłać ten artykuł wszystkim, którzy mają adres e-mail: znajomym i nieznajomym, a także wszystkim dziennikarzom, których adresy e-mail jesteście w stanie znaleźć. Artykuł [w oryginale angielskim – przyp. tłum.] można łatwo udostępniać ze strony: https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-race).

Czy pamiętacie państwo ten filmik, w którym Bill i Melinda Gates siedzą sobie i suszą zęby rozprawiając o tym, jak to następna pandemia sprawi, że ludzie się ockną?

No cóż, sądzę, że wiem, co się wydarzy. Wiemy, że złowroga elita, promotorzy Agendy 21 i Wielkiego Resetu, od początku zamierzali zgładzić 90% – 95% światowej populacji.

Niestety, obawiam się, że jest prawdopodobnie zbyt późno, by uratować wielu z tych, którzy otrzymali szczepionkę. Miliony zostały skazane na zagładę i obawiam się, że wielu umrze po kolejnym kontakcie z koronawirusem. Ale coś poszło bardzo źle z planami elit.

W rezultacie wydaje się, że ci z nas, którzy się nie zaszczepili, również znajdują się w poważnym niebezpieczeństwie.

Powinniśmy utrzymywać nasz system odpornościowy w doskonałym stanie poprzez rozsądne odżywianie i przyjmowanie suplementów witaminy D. I być może, w pewnym momencie, będziemy musieli trzymać się z dala od tych, którzy przyjęli szczepionkę. Obawiam się, że są oni teraz bardzo realnym zagrożeniem dla przetrwania ludzkości.

Już od bardzo dawna ostrzegam przed niebezpieczeństwami szczepionek na COVID-19. Wiem, że w istocie nie powinno się tych preparatów nazywać szczepionkami (by to umożliwić, zmieniono oficjalną definicję szczepionek), ale jeśli określam je “terapią genową”, to ci, do których próbujemy dotrzeć, i którym powiedziano, że są to szczepionki, po prostu nie zorientują się o co mi chodzi.

Prawie dokładnie rok temu ostrzegałem, że jednym z powodów wyolbrzymiania ryzyka związanego z koronawirusem jest ustanowienie obowiązkowego programu szczepień.

Fałszywa pandemia COVID-19 została wykreowana po części dlatego, żeby znaleźć pretekst dla szczepionek – a nie po to, by szczepionka powstała jako rozwiązanie rzekomego zagrożenia stwarzanego przez COVID-19.

Od miesięcy ostrzegam, że eksperymentalne szczepionki są niebezpieczne i wywołują wiele potencjalnie śmiertelnych skutków ubocznych. Mylą się celebryci i wielu lekarzy dodających otuchy. Słusznie wskazywałem, że szczepionki mogą zabić więcej ludzi niż COVID-19.

Ale teraz wydaje się prawdopodobnym, że szczepionki mogą być w przyszłości odpowiedzialne za śmierć setek milionów ludzi, którzy nie zostali zaszczepieni.

Od dłuższego czasu sądziłem, że oszustwo COVID-19 zostało zaplanowane w jednoznacznym celu: dla zabicia jak największej liczby osób starszych i słabych oraz zaprowadzenia obowiązkowych szczepień. Oto co powiedziałem w moim pierwszym filmie w połowie marca 2020 roku. Oczywiście istniał też plan zniszczenia a następnie “odbudowania” gospodarki zgodnie z wymogami Agendy 21 i Wielkiego Resetu.

W kilka dni po opublikowaniu tamtego filmu, zostałem wściekle zaatakowany w internecie. Mój biogram w Wikipedii został radykalnie zmodyfikowany. Usunięto szczegóły dotyczące moich książek, seriali i felietonów. Przedstawiono mnie jako skompromitowanego “teoretyka spisku”. Nagrałem film wyjaśniający, w jaki sposób wpis w Wikipedii zmieniono, aby mnie zdemonizować i zdyskredytować [https://vernoncoleman.org/videos/vernon-colemans-response-demonisation-wikipedia] . Wielu innych, którzy zakwestionowali oficjalną linię dotyczącą COVID-19, poniosło podobne konsekwencje. I, oczywiście, BBC oraz prasa krajowa przyłączyły się, atakując tych, którzy ośmielają się podważać oficjalną narrację poprzez upowszechnianie niewygodnej prawdy.

Ale teraz obawiam się, że ci ludobójczy szaleńcy, jeźdźcy Apokalipsy, którzy zaplanowali to szalbierstwo, doprowadzą nas do Armagedonu. Od dawna sądziłem, że architekci oszustwa spodziewali się, że zginą miliony.

Jednak doszedłem do wniosku, że złowrogie umysły, które opracowały to oszustwo, dramatycznie niedoszacowały niebezpieczeństwa eksperymentalnych szczepionek, które tak gwałtownie promują.

W rezultacie umrzeć mogą miliony ludzi, którzy otrzymali jedną ze szczepionek przeciwko COVID-19. Za chwilę wyjaśnię, jak to możliwe i dlaczego.

Początek szalbierstwu dały szalone prognozy Fergusona z Imperial College [Neil Morris Ferguson, bryt. epidemiolog, prof. biologii matematycznej, specj. w zakr. rozprzestrzeniania się chor. zakaźnych u ludzi i zwierząt. – przyp. tłum.]. Ferguson to autor modeli matematycznych o zatrważającym dorobku. Planujący oszustwo wiedzieli, że prognozy Fergusona były absurdalne. Musieli też zdawać sobie sprawę z tego, że dotychczasowe przewidywania Fergusona okazywały się żenująco nietrafne. Niemniej jednak użyto jego prognoz jako pretekstu dla lockdownów, wprowadzenia “dystansowania społecznego”, masek, zamykania szkół i oddziałów szpitalnych. Był to kompletny obłęd. Logicznym posunięciem byłoby odizolowanie osób z infekcją – podobnie jak chorych na grypę prosi się o pozostanie w domach – i roztoczenie opieki nad najbardziej narażonymi: głównie osobami starszymi z chorobami serca lub klatki piersiowej. Jednak politycy i ich doradcy zrobili wszystko na odwrót; zaś ci, którzy to kwestionowali byli uciszani i demonizowani.

Nie ulega wątpliwości, że kontakty z innymi wzmacniają system odpornościowy ludzi zdrowych. Zdrowe dzieci i ludzie młodzi mają bardzo silny układ odpornościowy. W istocie najbardziej narażone na nowego wirusa mogą być tylko osoby starsze.

A jednak światowi politycy i ich doradcy celowo skierowali nas ku programowi masowych szczepień.

Od początku zapewniano opinię publiczną, że ​​tylko dzięki wielkiemu programowi szczepień będzie można przywrócić część utraconych wolności. I od samego początku był to niebezpieczny nonsens.

Zatwierdzone naprędce eksperymentalne szczepionki nigdy nie miały zapewnić tego, co wmówiono ludziom. Nie zaprojektowano ich by zapobiegać infekcji lub przenoszeniu choroby. Szczepionki nie powstrzymują przed zarażaniem się COVID-19 i nie zabezpieczają przed przenoszeniem choroby dalej.

Szczepionki pomagają zaledwie ograniczyć nasilenie objawów u części zaszczepionych. Tymczasem ogromna większość zaszczepionych wierzy, że zostali ochronieni przed infekcją. To było kolejne oszustwo.

Nie dość, że szczepionki nie zapewniają tego, w co wierzą ludzie, to jeszcze generują one trzy poważne problemy.

Pierwszym oczywistym problemem jest to, że okazało się, że eksperymentalne szczepionki są skrajnie niebezpieczne – już zabiły wielu i spowodowały poważne niepożądane odczyny poszczepienne u wielu kolejnych. Rozmiar tego problemu można ocenić na podstawie faktu, że nawet władze przyznają, że prawdopodobnie zgłoszonych zostanie jedynie 1 na 100 (1%) spośród zgonów i poważnych obrażeń poszczepiennych. Nie można oszacować, ile osób umrze z powodu alergii, chorób serca, udarów, problemów neurologicznych, ani ile oślepnie lub zostanie sparaliżowanych. Na mojej stronie internetowej (http://www.vernoncoleman.com/vaccineskilling9.htm) znajduje się lista osób, o których wiadomo, że odniosły obrażenia lub zmarły w wyniku szczepienia, i jest to zaiste porażająca lektura. Liczba zgonów przeraża, ale większość władz utrzymuje, że są to wszystko “zbiegi okoliczności”. Gdy ktoś umiera w ciągu 60 lub 28 dni od pozytywnego wyniku testu na COVID-19 – nawet jeśli ten był fałszywy – jest automatycznie traktowany jako “zgon na COVID-19″, żeby podbić statystyki. Ale kiedy zdrowi młodzi ludzie umierają w ciągu godzin od zaszczepienia, śmierć traktowana jest jako zwykły zbieg okoliczności. Jakże wiele tragicznych zbiegów okoliczności miało zatem miejsce.

Drugim problemem, dotyczącym układu odpornościowego, jest możliwość wystąpienia tzw. efektu odpowiedzi odpornościowej swoistej [w oryg. ang.: pathogenic priming – przyp. tłum.] – burzy cytokinowej. Dzieje się tak dlatego, że układ odpornościowy osoby zaszczepionej, zostaje przygotowany do szczególnie silnej reakcji, jeśli osoba ta wejdzie w kontakt z wirusem w przyszłości. Rezultat może być katastrofalny i obawiam się, że może się to okazać jesienią i podczas następnej zimy. Osoby, które otrzymały szczepionkę, będą miały poważne kłopoty, gdy następnym razem zetkną się z koronawirusem. Ich układ odpornościowy zareaguje przesadnie mocno i prawdopodobnie nastąpi wtedy wiele zgonów.

Pacjenci nie zostali oficjalnie ostrzeżeni o tym problemie, chociaż dowody zostały opublikowane w czasopiśmie “International Journal of Clinical Practice” w październiku 2020 r. w artykule pt. Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease.

Wszakże nie było na to świadomej zgody pacjentów, a podejrzewam, że i większość lekarzy nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń.

Szczególnie narażone są osoby starsze i osoby z osłabionym układem odpornościowym.

A co wpływa na osłabienie układu odpornościowego?

Trzy oczywiste przyczyny to:

  • noszenie maski,
  • izolacja społeczna
  • i niewystarczająca ilość światła słonecznego.

A także nadużywanie alkoholu i tytoniu w areszcie domowym.

Dodatkowe zgony wystąpią zapewne jesienią, kiedy to zaszczepione osoby będą najbardziej narażone na działanie wirusa. Jak wiadomo, koronawirus rozprzestrzenia się najszybciej jesienią i zimą.

W wyniku epidemii chorób i zgonów, która nastąpi, rządy zaczną promować kolejną rundę szczepień. Oczywiście będzie się wiele mówiło o mutacjach. Nowe szczepionki, pospiesznie opracowane i wyprodukowane, będą ostro promować celebryci bez jakiejkolwiek wiedzy o medycynie czy szczepionkach. Lekarze, rozumiejący niebezpieczeństwa i mający wątpliwości co do szczepionek, jak zwykle, zostaną uciszeni.

Sądzę, że ludzie stojący za tym oszustwem – o dziwo – wiedzieli o tym, co nastąpi: był to element ich złowieszczego planu.

Wiedzieli, że jesienią i następnej zimy nastąpi wzrost zgonów. Od początku planowali zwalić to na nową wersję COVID-19 – jedną z wielu tysięcy mutacji, które pojawią się jesienią. Od dawna podejrzewałem, że w rezultacie będą promować szczepienia co kilka miesięcy – lub nawet częściej: mniej więcej co miesiąc. Moje pierwotne użycie słowa “mistyfikacja” [w oryginale: hoax; autor najprawdopodobniej nawiązuje do swojego e-booka pt. COVID-19: The Greatest Hoax in History, dostępnego nieodpłatnie tutaj: https://vernoncoleman.org/books/covid-19-greatest-hoax-history – przyp tłum.] miało na celu skrytykowanie reakcji na wirusową infekcję grypopodobną. Reakcja ta była dalece przesadzona.

Podejrzewam, że to dlatego Bill i Melinda Gates suszyli zęby, dając do zrozumienia, że możemy nie brać poważnie pierwszej pandemii – ale, że następną pandemię potraktujemy znacznie poważniej.

Sądzę, że oni i wszyscy inni zaangażowani w to oszustwo założyli sobie, że będą całkowicie bezpieczni, ponieważ w rzeczywistości nie zaszczepią się . Podejrzewam, że wielu spośród elit i co ważniejszym celebrytom podano placebo zamiast jednej z eksperymentalnych szczepionek.

Nigdy nie byli narażeni na ryzyko śmierci lub okaleczenia przez szczepionkę, ani na wystąpienie efektu odpowiedzi odpornościowej swoistej; na końcu zaś na szczególną podatności na zagrożenie przy następnym kontakcie z wirusem.

Myślę, że elita sądziła, że będzie bezpieczna. Myślę, że opracowali plan, który spowodowałby miliony zgonów, ale który nie wyrządziłby im krzywdy.

Uważam jednak, że popełnili ogromny, zasadniczy błąd.

I to sprowadza nas do trzeciego problemu, którego chyba się nie spodziewali.

A został on właśnie nakreślony przez dr. Geerta Vanden Bossche’a, wybitnego specjalistę ds. szczepionek. W istocie, byłem początkowo sceptyczny wobec jego słów, ponieważ dr Bossche wcześniej współpracował z GAVI [oficjalnie: Gavi, the Vaccine Alliance, uprzednio: the GAVI Alliance, a wcześniej: the Global Alliance for Vaccines and Immunization – przyp. tłum.] i Gates Foundation. Jest ostatnim, którego można by określić jako przeciwnika szczepień.

Dr Bossche wskazał na to, że obecnie stosowane szczepionki są niewłaściwą bronią w walce z tą konkretną infekcją wirusową.

Podając milionom ludzi szczepionki, w sposób katastrofalny uczymy wirusa, jak mutować, jak stawać się silniejszym i bardziej śmiercionośnym. Próby opracowania nowych szczepionek na nowe mutacje tylko pogarszają sytuację, ponieważ naukowcy nie są w stanie wyprzedzić zmutowanych wirusów. A ludzie, którzy zostali zaszczepieni, dzielą się teraz zmutowanymi wirusami z osobami z ich otoczenia. Mutacje stają się coraz silniejsze i bardziej zabójcze.

Odwołanie lockdownów będzie idealnie zgrane w czasie, tak aby nowe mutacje wirusa COVID-19 rozprzestrzeniły się na szeroką skalę.

Istnieje też inny problem, który się z tym wiąże.

Zwykle nasze ciała zawierają białe krwinki, które pomagają nam zwalczać infekcje. Komórki, zwane komórkami NK [od ang. Natural Killer – przyp. tłum.], czyli “urodzonymi mordercami”, pomagają zniszczyć “złe komórki”, które atakują organizm. Kiedy komórki NK wykonają już swoją pracę, pojawiają się nasze przeciwciała i sprzątają bałagan.

Dr Bossche wyjaśnia jednak, że szczepionki na COVID-19 wyzwalają produkcję bardzo specyficznych przeciwciał, które konkurują z naturalnymi mechanizmami obronnymi osób, które otrzymały szczepionki.

Naturalne systemy obronne tych, którzy zostali zaszczepieni, są tłumione, ponieważ specyficzne przeciwciała, które zostały wyprodukowane przez szczepionkę, po prostu przejmują kontrolę.

Te specyficzne przeciwciała, wytwarzane przez szczepionki, są trwałe.

Pozostają w ciałach zaszczepionych na zawsze.

Katastrofalnym skutkiem jest to, że naturalne systemy odpornościowe dziesiątek czy setek milionów osób, które otrzymują szczepionki, są skutecznie niszczone.

Ich układ odpornościowy nie będzie zdolny zwalczyć żadnej zmutowanej odmiany wirusa, która może rozwinąć się w ich ciele. A zmutowane wirusy mogą następnie rozprzestrzenić się w społeczeństwie. Uważam, że właśnie dlatego nowe odmiany wirusów pojawiają się na obszarach, gdzie szczepionkę podano wielu ludziom.

Wniosek jest taki, że podanie szczepionek stworzy wirusowi możliwość stawania się nieskończenie bardziej groźnym. Każdy zaszczepiony osobnik uzyskuje potencjał by stać się masowym mordercą, ponieważ jego ciało staje się laboratorium produkującym śmiercionośne wirusy. Co gorsza, niektóre ze szczepionych osób mogą stać się bezobjawowymi nosicielami, rozsiewającymi wokół siebie śmiercionośne wirusy.

Ci, którzy otrzymali szczepionkę, nie będą w stanie zareagować na mutacje, ponieważ ich systemy odpornościowe zostały już przejęte przez sztuczny system obronny, nadany im przez szczepionkę i zaprojektowany do walki z pierwotną formą wirusa COVID-19. Zaszczepieni będą tym bardziej narażeni na ryzyko, gdy nowe mutacje zaczną się rozprzestrzeniać. Ich ciała zostały trwale i wyłącznie przystosowane do obrony przed starą formą wirusa, która szybko staje się nieaktualna.

Podawanie nowych szczepionek w niczym nie pomoże, ponieważ zmutowany wirus nie będzie podatny na ataki. Twórcy szczepionek nie będą w stanie wyprzedzić mutującego wirusa. Należało to przewidzieć. To dlatego szczepionki przeciw grypie często nie działają.

Politycy i ich doradcy będą kłamać i winić niezaszczepionych za rozwój nowych mutacji i wzrost liczby zgonów, który nastąpi.

Ale jeśli dr Bossche ma rację, a ja uważam, że tak, to właśnie zaszczepione jednostki będą zagrożeniem dla ludzkości. Będą poważnym zagrożeniem dla każdego, kto także został zaszczepiony. Ale będą również poważnym zagrożeniem dla nieszczepionych, ponieważ wirusy, które rozsiewają są bardziej niebezpieczne niż te pierwotne.

Stąpamy po grząskim gruncie. Jeśli teraz nie zatrzymamy tego programu szczepień, to bez przesady można stwierdzić, że zagrożona jest sama przyszłość ludzkości. Czy o to chodziło tym, którzy próbowali “opchnąć” nam Wielki Reset? Nie wiem. Może ich celem od początku było zabicie nas wszystkich.

A może ich niecny spisek po prostu wymknął się spod kontroli. W Wielkiej Brytanii Ferguson, Hancock, Whitty i Vallance [Matthew John David Hancock – sekretarz stanu ds. zdrowia i opieki społ. w rządzie bryt.; Christopher John MacRae Whitty – bryt. lekarz i epidemiolog, gł.doradca rządu ds. medycyny; Sir Patrick John Thompson Vallance – bryt. lekarz, naukowiec, farmakolog kliniczny, gł. doradca rządu ds. nauki – przyp. tłum.] zawsze wydawali mi się całkowicie niewłaściwymi ludźmi do kierowania odpowiedzią kraju (na zagrożenie COVID-19). Uważam, że w Stanach Zjednoczonych dr Fauci [Anthony Fauci – amer. lek. immunolog, dyr. Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), gł. doradca med. prezydenta USA – przyp. tłum.] był niewłaściwym człowiekiem.

Od początku obawiałem się, że zostali wybrani, ponieważ właśnie są “niewłaściwymi ludźmi”. Wszystko, co uczynili, było złe dla nas, ale dobre dla nich i dla złowrogiej kliki promującej Agendę 21 i Wielki Reset.

Napór na stłumienie wolności debaty przywiódł nas wprost do tej otchłani. Żadnemu z tych ludzi nie powinno się było pozwolić na taką kontrolę nad naszym życiem. Ale to media głównego nurtu i giganci internetowi – poprzez tłumienie, w nieznany dotąd sposób, wszelkich pytań ze strony opozycji i poprzez skrywanie faktów – sprawili, że sytuacja stała się nieskończenie gorsza. Czy myślą, że będą bezpieczni?

Istnieje realne ryzyko, że zamiast po prostu zabić 90% – 95% ludzi, jak to pierwotnie zamierzyła złowroga elita, mogą przez pomyłkę zabić wszystkich; mogą zmieść ludzkość z powierzchni ziemi.

Zostało nam niewiele czasu, by się uratować.

Musimy wzmocnić nasz system odpornościowy i, jak na ironię, możliwe jest, że będziemy musieli trzymać się z dala od ludzi, którzy zostali zaszczepieni.

W najbliższym czasie napiszę artykuł o tym, jak wzmocnić swój układ odpornościowy.

Czy teraz już rozumiecie państwo, dlaczego jest to najważniejszy artykuł na temat COVID-19, który napisałem, i najważniejszy, jaki kiedykolwiek czytaliście?

Nie mogę dotrzeć do mediów głównego nurtu, które po prostu tłumią prawdę i odmawiają jakiejkolwiek debaty czy dyskusji. YouTube, na przykład, nie przyjmuje filmów, które kwestionują cokolwiek promowanego przez złowrogi establishment.

Wyślijcie więc państwo proszę ten artykuł do lekarzy i dziennikarzy, do swoich przyjaciół i krewnych. Dzielcie się, udostępniajcie, wysyłajcie. Może uda nam się przekonać rządzących, że nie są odporni na nadchodzącą katastrofę.

Artykuł [w oryginale angielskim – przyp. tłum.] można łatwo udostępniać ze strony: https://vernoncoleman.org/videos/covid-19-vaccines-are-weapons-mass-destruction-and-could-wipe-out-human-race).

Mam nadzieję, że dr Bossche się myli. Mam nadzieję, że mylę się ja.

Ale wszystkie kwestie poruszone w tym artykule wymagają dogłębnego zbadania. I jeśli te obawy nie zostaną upublicznione i odpowiednio przebadane, wtedy będziemy wiedzieć na pewno, że celem jest zabicie tak wielu z nas, jak to tylko możliwe. Nie może być innego wniosku.

Copyright dr Vernon Coleman, 13 marca 2021 r

tłumaczenie z j. ang. – Msz   

(Drogi Czytelniku – bardzo dziękujemy za Twoją pracę pro bono)

Oficjalna strona internetowa dr. Geerta Vanden Bossche’a – bieżąco aktualizowane, wyłączne źródło informacji z pierwszej ręki
https://www.geertvandenbossche.org/

Profil dr. Geerta Vanden Bossche’a na portalu LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/geertvandenbossche/

Bezwarunkowo uwolnieni Polacy-Lechici sami sobie wystawiają dowody tożsamości i bojkotują bezprawie !

 
21 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 12 marca 2021 w Bez kategorii

 

Tagi: