RSS

Archiwa tagu: Closing Vatican

Niechaj akty wolności przyśpieszą zamknięcie sieci Watykanu i kowidowych oszustów NWO !!!

Przestępstwem jest obecnie chodzenie do kościoła i wspieranie tych, którzy mają nakaz aresztowania, bo nie zaprzestali działalności po 26.12.2020 r., po opublikowaniu na http://www.wojdabejda.wordpress.com , dokumentu o zamknięciu Watykanu i jego anty-ludzkiej sieci na całym świecie !

Każdy kto nadal angażuje się w działania związane z Watykanem i jego biznesami podlega zatrzymaniu, aresztowaniu !

Papież Franciszek aresztowany 21 marca 2020 r. obecnie przetrzymywany jest w więzieniu w Guantanamo, taką informację podają źródła rzekomo watykańskie. Okazuje się jednak, że Papież Franciszek został przed 28.06.20 r. stracony.

Uaktualnienie z 09.01.2021 r.

Według danych rozpowszechnianych przez Cindy K. Currier, papież Franciszek oraz przywódcy wielu krajów, z wyjątkiem Polski oraz celebryci i rodziny królewskie z całego świata zostali aresztowani i wykonano na nich wyroki śmierci. Lista zlikwidowanych osób znajduje się w komentarzach pod niniejszą publikacją. Oto poniżej wybrane osoby : „Jeśli ktoś został stracony lub aresztowany, ale nadal widzimy go w mediach lub osobiście, oznacza to: Klony / podwójne, CGI/Hologram, Stare / wcześniej nagrane nagranie. Pozory obowiązkowe. To, że nie widzisz czyjegoś imienia, nie oznacza, że nie został aresztowany lub stracony. Areszt /egzekucja, lista z 28.06.2020 r. 4.
PANI GAGA ARESZTOWANA I WYKONANA
OPRAH WINFREY ARESZTOWANY I ARESZT DOMOWY
ELLEN DEGENEROUS ARESZTOWANY I ARESZT DOMOWY
STEPHEN SPIELBERG ARESZTOWANY I WYKONANA
HARVEY WEINSTEIN ARESZTOWANY I WIĘZIENIU
JEFFREY EPSTEIN ARESZTOWAŁ I SŁUŻYŁ ŻYCIE WIĘZIENIU
PAPIEŻ FRANCISZEK ARESZTOWANY I WYKONANA
WSZYSCY KARDYNAŁOWIE W VATICANIE ARESZTOWANI I WYKONANA
KRÓLOWA ELŻBIETA ARESZTOWANA I WYKONANA

PHILLIP WINDSOR ARESZTOWANY I WYKONANY
CHARLES WINDSOR ARESZTOWANY I WYKONANY
JUSTIN TRUDEAU ARESZTOWANY I ARESZT DOMOWY
SCOTT MORRISON ARESZTOWANY I ARESZT DOMOWY
HARRY WINDSOR ARESZTOWANY I WYKONANY
MEGHAN MARKLE ARESZTOWANY I WYKONANY….. dalej w komentarzach poniżej.

Łysa Góra, Polska-Lechistan, 05.01.2021 r.

Zwracamy się do Polaków z wszystkich służb o wykonanie rozkazu zawartego w dokumencie z 21.12.2020 r. o zamknięciu i eksmisji Watykanu i jego sieci ! W Waszym  interesie i w interesie każdego Polaka-Lechity jest odważne i niezwłoczne przeciwstawienie się nielegalnym, absurdalnym nakazom i zakazom poprzez aresztowanie osób winnych wprowadzenia paraliżu życia w Polsce z powodu korona-świrusa ! 

Osoby winne działań na szkodę i krzywdę Ludzkości  działają  nadal  w powiązaniu ze zbrodniczą siecią Watykanu, skazaną na wykluczenie po zamknięciu Watykanu i eksmisji jego mieszkańców ! Macie obowiązek podjąć niezwłoczne działania posiłkując się mocą dokumentu z 21.12.2020 r., podpisanego przez sędziego Trybunału Justice, Court OF AGES, Cindy K.Curier.  President of de United States of America/America the Nation i  Pimary Monarch, Reign of Earth.

Zgodnie z rozkazem zawartym w dokumencie o zamknięciu Watykanu i jego sieci na świecie apelujemy o wykonanie rozkazów oczyszczenia i zabezpieczenia Watykanu, zamknięcia wszystkich biznesów powiązanych z Watykanem, konfiskaty mienia oraz rozkazu aresztowania i zatrzymania każdego, kto nadal angażuje się w działania związane z tymi obiektami:

cyt. z dokumentu z 21.12.2020 r. : “ Milicje, gwardie królewskie,wojska i prokuratorzy otrzymują niniejszym rozkaz oczyszczenia i zabezpieczenia Watykanu wraz ze wszystkimi oddziałami i biurami na całym świecie oraz konfiskaty wszystkich zapisów, satelitów, serwerów, komputerów przenośnych, laptopów, telefonów i wszelkiego innego sprzętu, wyposażenia technologii używanych w połączeniu z Watykanem na ziemi i w kosmosie. Narodowym milicjom, wojskom, prokuratorom nakazuje się również aresztowanie i zatrzymanie każdego, kto nadal angażuje się w działania związane z wyżej wymienionymi obiektami.”

Założony w 2013 roku Trybunał Wieków działa na rzecz przywrócenia integralności osobistej i narodowej pierwotnym Spadkobiercom i Strażnikom Ziemi. Trybunał uznaje ludzkość za jedynych Spadkobierców Stworzenia i podejmuje działania na mocy Prawa Naturalnego w celu obrony ich praw i ochrony ich dziedzictwa. Ten sąd jest najwyższym administratorem prawa i sprawiedliwości Universal i wykonuje swoją misję za pośrednictwem Heirship Trust, America the Nation, SwissIndo i American SwissIndo.
Established in 2013, the Court of Ages works to restore personal and national integrity to the original Heirs and Guardians of Earth. The Court recognizes humanity as sole Heirs of Creation and brings action by Natural Law to defend their rights and protect their inheritance. This Court is the Supreme Administer of Law and Justice Universal and carries out her mission through the Heirship Trust, America the Nation, SwissIndo and American SwissIndo.
https://courtofages.weebly.com/

Na mocy rozkazu zawartego w dokumencie z dnia 21.12. 2020 r.o zamknięciu Watykanu i jego zbrodniczej ludobójczej sieci na całym świecie, nakazowi natychmiastowego, niezwłocznego zamknięcia podlegają wszystkie punkty szczepień w Polsce-Lechistanie i na świecie !                            

Winni sprowadzenia szczepionek i terroru fałszywej pandemii i działań w zorganizowanej grupie przestępczej na czele z A. Dudą, M.Morawieckim, A. Niedzielskim, J.Kaczyńskim, Ł.Szumowskim wraz z szefami Radia i Telewizji ogólnopolskich i regionalnych oraz z  uczestnikami kampanii reklamowej zbrodniczych szczepionek, podlegają w pierwszej kolejności nakazowi niezwłocznego aresztowania.   

Rozkaz z 21.12.2020 r. dotyczy nie tylko wszystkich instytucji i obiektów kościelnych ale także z nimi powiązanych prywatnych firm handlowych symulujących:                                                

1) instytucje państwowe w tym: uzurpatora Prezydenta, uzurpatorów z  Kancelarii Prezydenta, uzurpatorów z  Sejmu i Senatu, uzurpatorów z Rządu, uzurpatorów z Urzędów Wojewódzkich, uzurpatorów z urzędów miast, powiatów i gmin oraz innych im podległych i powiązanych.

2) instytucje samorządowe: rady gmin, rady powiatów, rady wojewódzkie oraz inne z nimi powiązane.

3) instytucje międzynarodowe, w tym m.in. NATO, Unia Europejska, ONZ, WHO, ABWE  i wiele innych.

Uzurpatorzy z w/w prywatnych firm handlowych w Polsce nadal angażują się w działania związane z obiektami sieci Watykanu na całym świecie, pomimo posiadanej wiedzy o dokumencie z 21.12.2020 r. rozpowszechnianym przez nas drogą mailową oraz upublicznionym  26 .12.2020 r. na stronie www.wojdabejda.wordpress.com pt.: “Czy zamknięcie Watykanu, likwidacja jego mafijnej sieci otwiera drogę ku wolności narodów świata? “ https://wojdabejda.wordpress.com/2020/12/26/czy-zamkniecie-watykanu-likwidacja-jego-mafijnej-sieci-21-12-2020-r-otwiera-droge-ku-wolnosci-narodow-swiata/

Apelujemy o masowe włączenie się do pomocy służbom Suwerena w przejmowaniu  wszelkich biznesów watykańskich, w tym biznesów Tadeusza Rydzyka z Torunia, właściciela Radia Maryja, Telewizji Trwam oraz właściciela wielu koncesji na wydobywanie polskich bogactw naturalnych.  

My rdzenni Polacy-Sławianie-Lechici jako spadkobiercy Imperium Lechickiego, jako właściciele dziedzictwa Lechistanu odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 r. i jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu, na mocy Boskiego Prawa Naturalnego zastrzegamy wszelkie  należne nam prawa wynikające z faktu, że 21 grudnia 2020 r. wydano dokument o zamknięciu Watykanu i jego sieci na całym świecie. Jest to ostateczne przypieczętowanie całkowitego upadku systemu prywatnych korporacji symulujących instytucje państwowe, kościelne, samorządowe i międzynarodowe. 

Cała ludzkość stoi przed pilnym zadaniem oczyszczenia Matki Ziemi z wykluczonych z istnienia sieci władzy NWO- władzy Trój-Korony z Watykanem na czele ! W związku z tym na Polakach-Lechitach spoczywa obowiązek pokojowego wprowadzenia koniecznych przemian, które należy zacząć od siebie i swoich najbliższych. Pierwszą podstawową przemianą jest świadomość wiedzy zawartej w naszych wzorach dowodu tożsamości-aktów wolności podanych poniżej. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DOWÓD TOŻSAMOŚCI –  AKT WOLNOŚCI  

dotyczy żywego, wolnego człowieka…………………………………………z domu …………………………………. ……………………….……………………..………………….,  zarejestrowanego  w upadłym systemie jako niewolnik, jako rzecz,  pod nazwą……………………………………………………..  ( imię i nazwisko pisane dużymi literami).

Ja, niżej podpisana (y)……………………………………………z domu…………………………………………  

oświadczam, że jestem żywym, wolnym człowiekiem, uwolnionym obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem wraz z jego siecią skazaną na wykluczenie.

Ja, ………………………………..……………………… z domu…………………………………………………. 

urodzona (y) dnia.………………………………………….. w ………………………………………………  na terytorium Polski-Lechistanu, oświadczam, że jestem przy życiu i od dnia moich narodzin w żadnym punkcie czasowym nie byłam (nie byłem) zagubiona (y) na dalekim morzu. 

Oświadczam, że moi rodzice: 

mama: ……………………………………………………z domu…………………………………………………. 

tata:……………………………………………………… z domu …………………………………………………                                               są wyłącznymi, jedynymi moimi kreatorami, po których dziedziczę niezbywalne przynależne mi prawa majątkowe i narodowościowe Sławiańskiego Narodu Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, datowanego na ponad 10 700 lat a odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 roku.                                                  

Oświadczam, że osoba prawna ………………………………………………….,  jej nazwisko i imię pisane dużymi literami, jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym, którego autorem jest prywatna firma handlowa-korporacja :“Rzeczpospolita Polska”, zarejestrowana w Nowym Jorku pod adresem biznesowym; 233 Madison Avenue New York NY 10016, oraz adresem do korespondencji; Ministry of Finance ul. Świętokrzyska 12 Warsaw Poland R9 00916, 

Oświadczam, że kompetencje własności i prawa autorskie podmiotu prawnego-osoby prawnej ………………………..………………………………….., stworzonej na podstawie mojego aktu urodzenia są z przepisu rzeczą “ Rzeczypospolitej Polskiej”. Odbyło się to bez mojej i moich rodziców wiedzy i zgody. Osoba prawna ………………………………………………..jest nielegalnym tworem, podmiotem prawnym wykorzystywanym przez nielegalne prywatne firmy handlowe-korporacje symulujące instytucje państwowe i kościelne, wszystkie zarejestrowane w UPIK w Waszyngtonie, https://www.upik.de/, które same zgodziły się w 2012 r. być uznane za “ byłe”, “nieistniejące”. 

Oświadczam, że osoba prawna nie jest moją kreacją ale wytworem odosobnionym nie przeze mnie lecz przez moich rodziców, nieświadomych oszustwa, bo nie wiedzieli, że są własnością korporacyjnej władzy Potrójnej Korony składającej się z: “WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Potraktowanie mnie jako niewolnika wg prawa morskiego, z określeniem mojej wartości w wymiarze pieniężnym było tajnym kontraktem, handlem i jednocześnie zamachem na moją wolność. Odbyło się to wbrew mojej wiedzy, woli mojej duszy i rozumu, wbrew prawu Boskiemu ! Jestem cząstką Boga-Stwórcy a moje ciało i dusza są niczyją własnością ! 

Ja, jako żywy, wolny człowiek, ………………………………………………… z domu…………………….                                          …………………….…………………………………..,

któremu osoba prawna…………………………………….…………………………………….. została podporządkowana urzędowo, nie jestem żadnym produktem korporacji “Rzeczpospolita Polska”, symulującej państwową władzę, ani żadną rzeczą. Nie jestem identyczna (y) z tym podmiotem prawnym-osobą prawną  ani nie jestem autorką (autorem) tej osoby prawnej pod  nazwą : ………………………………………………………….……………….   

Wszelkie zobowiązania osoby prawnej …………………………………………………………. mnie nie dotyczą, bo ich kreatorem jest nadal funkcjonujący upadły niewolniczy system.  

Nie istnieje moja zgoda na przełożenie praw i obowiązków osoby prawnej ……………………………..……………………………  na mnie żywego wolnego człowieka, na …………………………………………….…… z domu…………………………………….…………………

Nikt nie może rościć wobec mnie żadnych praw, nie istnieje moja wola działania dla osoby prawnej ………………………………………………………… i przejmowania jej zobowiązań. 

Ja …………………………………………….  z domu ………………………………………………………..   

jako żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczam, że mnie obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT, według  których mam prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi.

Za złamanie moich praw ludzkich przysługuje mi odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r. dostępna: https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

Egzekucja odszkodowań za złamanie moich niezbywalnych praw ludzkich dotyczy prywatnych firm handlowych-korporacji : ”Rzeczpospolita Polska”, Episkopat Polski, Watykan, ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz Washington D.C (District of Columbia).

Zastrzegam prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do mojego nazwiska: ………………………………………………. z domu ……………………………………………       

Zastrzegam prawa autorskie, ang. copyright, symbol: © do informacji o mnie, do moich prywatnych danych jako żywej wolnej istoty-człowieka : …………………………………………………………z domu……………………………………………….. 

Oświadczam, że jestem jedynym właścicielem moich prywatnych danych i zastrzegam, że wykorzystanie moich prywatnych danych wymaga mojej zgody jako właściciela i Suwerena w Polsce-Lechistanie, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. Każde żądanie informacji-moich prywatnych danych jest równoznaczne z zawarciem ze mną umowy na ich wykorzystanie za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro. 

Zastrzegam, że kara za wykorzystanie informacji-moich prywatnych danych za każdy przypadek stanowi 1.500.000 Euro, słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro. Kara za złamanie moich Boskich Praw Naturalnych, praw Suwerena, przynależnych mi jako, że jestem cząstką Boga, za każdy przypadek wynosi 1.000.000 Euro, słownie: jeden milion Euro. 

Zabraniam stosowania na mnie  niebezpiecznych, szkodliwych  ingerencji w moją sferę  fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną. 

                                                ©…………………………………………………………………….

                                                        (własnoręczny podpis w kolorze czerwonym )

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DOWÓD TOŻSAMOŚCI – AKT WOLNOŚCI DZIECKA 

 Imię (imiona) ……………………………………z domu ………………………….…………………………………..

My niżej podpisani, każdy z nas, żywy wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach : 

mama (imię, imiona)………………….  z domu ……………………urodzona dnia …………………………………………………w miejscowości………………………………na terytorium…………………………………………………………. ,

tata (imię, imiona) …………………….. z domu ……………………………. urodzony dnia ………………………………………………. w miejscowości…………………………….. na terytorium………………………………………………………… , 

zgodnie oświadczamy, że jesteśmy rodzicami, jedynymi, wyłącznymi kreatorami  naszej córki (naszego syna), żywego wolnego człowieka:

(imię, imiona)…………………………………………. z  domu ………………………………….. urodzonego dnia……………………. w miejscowości ……………………….. na terytorium Polski-Lechistanu.

Jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczamy, że nas i nasze żywe dziecko obowiązuje Boskie Prawo Naturalne, prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi. 

Zgodnie oświadczamy, że zabraniamy niebezpiecznych, szkodliwych  ingerencji w sferę  fizyczną, duchową, intelektualną, emocjonalną naszą i naszej córki (naszego syna). 

Zastrzegamy prawa autorskie (ang. copyright, symbol: ©) do wszelkich naszych i naszej córki (naszego syna) informacji-danych.  

Zastrzegamy, że wykorzystanie jakichkolwiek  informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) wymaga naszej  zgody i stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro). 

Każde żądanie informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) jest równoznaczne z zawarciem z nami umowy na  ich wykorzystanie za kwotę  500 000 Euro ( słownie: pięćset tysięcy Euro) a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro ( słownie: pięćset tysięcy Euro). 

Zastrzegamy, że kara za wykorzystanie bez naszej zgody informacji-danych naszych i naszej córki (naszego syna) stanowi 1.500.000 Euro, (słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro) za każdy przypadek. Kara  za złamanie Boskich Praw Naturalnych naszych i naszej córki (naszego syna), przynależnych praw Suwerena, przynależnych nam jako, że jesteśmy cząstką Boga, stanowi 1.000.000 Euro, (słownie: jeden milion Euro.) za każdy przypadek.

                                  mama: ©………………………………………………….

                                  tata: ©……………………………………………………. 

                                    (Własnoręczne podpisy koniecznie czerwonym kolorem

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Wszyscy:

sejm, senat, prezydent, ministerstwa, trybunały, państwowa komisja wyborcza, urzędy: gmin, miast, powiatowe, wojewódzkie, urzędy skarbowe, izby skarbowe, sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, administracyjne, pracy, sąd najwyższy, komornicy sądowi, prokuratury rejonowe, okręgowe, prokuratura generalna, komendy policji: miejskie, powiatowe, wojewódzkie, komenda główna policji, jednostki wojskowe, sztab generalny, parafie, kurie diecezjalne, Caritas, episkopat, papież, zakłady ubezpieczeń społecznych, kasy rolniczego ubezpieczenia, banki, radio i telewizja oraz  inne firmy- korporacje zarejestrowane jako prywatne geszefty w Waszyngtonie.

Oświadczenie Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu  na okoliczność upadku niewolniczego, prywatnego, światowego systemu, opartego na prawie morskim.

My rodowici Polacy, uwolnieni dzięki One Peoples Public Trust (OPPT ),  która wykluczyła w zgodzie z prawem, 25.12.2012r. z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych i jednocześnie jako  Suwereni w naszej Ojczyźnie, sprawujący w Polsce bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. oświadczamy, że z Waszymi nielegalnymi, prywatnymi firmami nie mamy żadnej wiążącej umowy.

Wasze jednostki są zarejestrowane w Waszyngtonie jako prywatne geszefty, Firmy-Korporacje, działające na rzecz wąskiej światowej  grupy interesów upadłego niewolniczego, światowego systemu a na szkodę i krzywdę Polski i Narodu Polskiego, który jest beneficjentem powiernictwa, na zasadzie prawa równości znanego jako “Jedność Istnienia Ludzkiego: ustanowionego przez Stwórcę”. https://www.upik.de/upik_suche.cgi 

Jakiekolwiek Wasze żądania, zakazy, nakazy, rygory, sankcje, restrykcje wobec przedstawicieli Narodu Polskiego są bezprawne, NIELEGALNE ! Podlegają rygorom Dekretu Suwerena z dnia 02.04.2015r.o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce oraz rygorom One Peoples Public Trust. Wasze firmy-korporacje  uznane  zostały  przez  One Peoples Public Trust, za Dłużników winnych, że :„w sposób świadomy, dobrowolnie i umyślnie dopuścił się zdrady” przez „zagarnięcie, eksploatację, wspieranie oraz podżeganie do przestępstwa, którego przedmiotem był system prywatnych pieniędzy” oraz dopuścił się „prowadzenia Systemu Niewolnictwa używanego przeciwko obywatelom bez ich wiedzy, wbrew ich woli oraz nie uwzględniając ich przyzwolenia”.  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi  trust/http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.08.2015r.

https://wojdabejda.wordpress.com/2020/05/11/przebudzilismy-sie-jestesmy-swiadomi-ukrywanej-przed-nami-tajemnicy-z-metryka/

Kochani Rodacy-Polacy-Lechici !

Wystarczy grupa śmiałków, świadomych Polaków-Lechitów aby ocalić Naród Polski przed zagładą ! To w nas Polakach-Lechitach tkwi ogromna BOSKA siła i moc zdolna pokonać zło, które zagnieździło się w Naszej Sławiańskiej wspaniałej Ojczyźnie !!! Uwierzmy w siebie i w sprawczą MOC naszych myśli, Naszych wspaniałych lechickich-sławiańskich SERC ! Kochany Rodaku-Polaku-Lechito, nie kupuj żadnych dowodów tożsamości u Vama, czy Potockiego ani tym bardziej u żydowskiego okupanta ani londyńskiego sądu arbitrażowego ! Wystarczy, że sam napiszesz własny akt uwolnienia z sideł prawa kanoniczno-morskiego i podpiszesz własnoręcznie czerwonym długopisem Twoje imię i nazwisko rodowe ( z domu ). Więcej szczegółów w artykułach: https://wojdabejda.wordpress.com/2020/05/11/przebudzilismy-sie-jestesmy-swiadomi-ukrywanej-przed-nami-tajemnicy-z-metryka/https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/

Warto apelować, warto rozpowszechniać całą prawdę o upadłym ludobójczym światowym prywatnym niewolniczym systemie władzy Trój-Korony z satanistycznym Watykanem ! Warto apelować do lekarzy, bo przecież są w ich gronie ludzie z sumieniem a może nawet z sercem, którzy odstąpią od ludobójczych praktyk ! Warto apelować jeśli chociaż jeden lekarz odstąpi od bezmyślnego, bezdusznego służenia mafii: zorganizowanej grupie przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i kościelne ! Warto upowszechniać apel, bo zawiera w sobie Energię, Boską Moc naszych słowiańskich-lechickich serc ! https://wojdabejda.wordpress.com/2017/11/29/funkcjonariusze-medyczni-stancie-sie-uzdrowicielami-zamiast-zabojcami/

Maria Znyk

Maria Znyk 2 tygodnie temu Zadanie bojowe dla wszelkich służb w Polsce i nie tylko : Zniszczyć fabryki szczepionek w Niemczech, USA, Rosji ! NIE dopuścić aby na teren Polski-Lechistanu wjechała albo przyleciała jakakolwiek szczepionka !!! Zatrzymać i zniszczyć ! Te, które są w Polsce zutylizować ! Niezwłocznie wykonać ! Wszyscy są świadomi czym są szczepionki ! www.wojdabejda.wordpress.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>…

W dniu 02.02.2015 r. pisałyśmy: Szanowni Państwo ! Podczas wizyty w Brukseli na zaproszenie Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego na warsztaty o gazie łupkowym, 09.10.2012 r. Maria Bejda i Teresa Wojda ( z domu Znyk) były świadkami pikiety przed głównym gmachem Parlamentu Europejskiego, zorganizowanej przez europoseł z Anglii. Udzieliła ona wywiadu dla stacji telewizyjnych, informując o sukcesie na niespotykaną dotychczas w historii świata skalę, że w wyniku przeprowadzonych śledztw w bankach, bankowcy zostaną ukarani, co oznacza upadek dotychczasowego korupcyjnego systemu na świecie. Informacje o upadku prywatnego systemu znajduje potwierdzenie w linku pt.: “One Peoples Public Trust wykluczyła w zgodzie z prawem z naszego świata korporacje, banki i rządy działające na rzecz niewolnictwa i prywatnych systemów pieniężnych.” https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/ “Wszystkie tytuły, prawa własności oraz inne prawa wymienionych korporacji wraz z ich aktywami są odpowiednio zabezpieczone i utrzymywane jako depozyt do równego podziału dla wszystkich ludzi zamieszkujących tę planetę. “ “Dlaczego nie zauważamy zmian? Bądź cierpliwy … zobaczysz je. Najpierw jednak musimy określić w jaki sposób działania OPPT zmieniły obraz prawniczego krajobrazu i jak one odnoszą się do nas. Czy stary system oparty na korporacjach będzie walczył? Oczywiście, że tak! Kontrolowane przez korporacje rządy zachowują się tak, jakby nic się nie stało. I jeśli zaakceptujecie ich system niewolnictwa zadłużeniowego, jestem przekonany, że „Władza Która Istniała” z radością znajdzie dla was miejsce! Nie dajcie się ogłupić: oni wiedzą co się stało. Zdają sobie sprawę, że zostali wykluczeni i że gra jest skończona. Teraz obowiązuje prawo międzynarodowe. Posiadamy wolność, aby pokojowo nie współpracować ze starym systemem. Nadszedł czas, aby wyćwiczyć tę nową wolność. Jeśli wydaje się wam dziwne, że widoczne „rządy” ciągle paradują, pamiętajcie … widzialne rządy są kukiełkami korporacji i nigdy nie miały nic do powiedzenia. W tym momencie, poprzedni właściciele chcą, abyśmy wierzyli, że „biznes działa jak zwykle”. Mocno polegali na tajemnicy aż do tego czasu. Będą nadal udawali do samego końca.To jest po prostu ich sposób działania.” Serdecznie pozdrawiamy ! Maria i Teresa www.wojdabejda.wordpress.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Poniżej nakaz aresztowania i osadzenia w Guantanamo J.Bidena oskarżonego o związek ze śmiercią Johna F. Kennedy’ego Jr, za oszustwa, zdradę, handel ludźmi, pedofilię i zbrodnie przeciwko ludzkości.

1 500 MILI POD TUNEL Z WATYKAŃSKIEGO DO ERUSALIM. Znalazłam kolejną odsłonę filmu dokumentalnego o podziemiach i tunelu podwodnym łączącym Watykan z Jerozolimą po angielsku z greckimi napisami i zdziwiona, że frontem, który wstawiłam i nie można było go otworzyć, bo był w poufnej grupie, już został usunięty razem z moim tłumaczeniem na bułgarski. Ponownie składam dyktatorski tekst w języku bułgarskim: ′′ W podziemiach pod Watykanem znaleziono znacznie więcej złota niż można sobie wyobrazić. Począwszy od Watykanu, głęboko w ziemskich jelitach znajduje się tunel niemal pod prostą linią połączoną z Jerozolimą. Prawdziwa odległość linii lotniczej wynosi 1432.90 mil lub 2 km. Długość tunelu wynosi około 1 mil. To idzie pod wodę i pod morze. Począwszy od Watykanu, w pierwszych 150 mil, czyli 241 km, znaleziono ogromną ilość złota, ułożono na 13 poziomach wysokości. Nie wiem dokładnie co oznacza 13 poziomy wysokości jako jednostka pomiaru, ale w każdym razie to za dużo. Wraz z tą ogromną ilością złota znaleziono wiele rękopisów, książek i zwojów rolowanych. Podano, że te archiwa i starożytne książki zostały skradzione z Biblii. Pytacie mnie, czy w to wierzę? Nie wchodzę w taki zabieg bo to byłyby tylko założenia. Po prostu przekazuję to, co zostało zgłoszone przez Charliego Warda, jako ustalenia w Watykanie. Musicie pamiętać, że gdy Covid-19 wybuchł pierwszy, jednym z najbardziej rannych miejsc były Włochy. Pamiętacie strony tytułowe gazet? Wszyscy skupieni na Covid-19, a także oczekują drugiej fali wirusa. I tak trwało długo. To był czas, kiedy Sojusz ′′ zdjął ′′ 13 rodziny krwi Watykanu (rodziny, które wyemitowały większość papieży i kardynałów – I.L.). W tym okresie odkryto także podziemne tunele, złoto, starożytne książki, odręczne zwoje Koniecznie trzeba było skupić uwagę ludzi w wirusie, pozwalając na czyszczenie tuneli i wykonywanie wszelkich innych prac. Wystarczyło 650 samolotów, aby przenieść złoto, które wyszło z tuneli, które prowadziły do Jerozolimy. W tym miejscu proszę zwrócić uwagę, że kiedy trafili do Pałacu Buckingham, znaleźli w przybliżeniu taką samą ilość złota, która była tam przechowywana dla bogatych i została skradziona biednym. Całe złoto przeniesione do Fort Knox, aby zachować bezpieczeństwo, dopóki ta parodia się nie skończyła. Dużo tego złota zostanie wykorzystane do humanitarnych czynności. Złoto jest więcej niż potrzebne na całym świecie, aby wspierać wszystkie waluty na całym świecie. Analogiczny jeden do jednego (1 do 1), aby zaspokoić nasze potrzeby na całym świecie. Przenosimy się w inny świat i może się to zdarzyć po całkowitym usunięciu armii. Więc ninja k. piłka, która nagromadziła pieniądze z okradania nas. Miłość do pieniędzy jest podstawą wszelkiego zła, mówi Biblia Tymoteusza 16:10. Informujemy, że to wpływa na miłość do pieniędzy, a nie na same pieniądze. Miłość do pieniędzy rodzi chciwość na jeszcze więcej pieniędzy i kończy się kontrolą nad innymi. Czy wszystko co do tej pory powiedziane daje ci kompletny obraz tego, co Nowy Porządek Świata planował przez cały ten czas? Ogromna ilość złota jaka była w tunelu łączącym Watykan z Jerozolimą, jak się tam znalazła? Kto to tam położył? Ile tysięcy lat zajęło, żeby się zebrać? Kto wie…” Mapa pokazuje dokładnie, gdzie idzie tunel. Oczywiste jest, że Grecja przemierza się na lądzie i obszarze Attiki, w którym znajduje się grecka stolica Ateny. Link do filmu: https://newtube.app/fake_pandemic/EuqJdsu…

https://newtube.app/fake_pandemic/EuqJdsu?cf_chl_jschl_tk=7eec053fe7fb770b235943739de39664da97c946-1615663930-0-AUvToc2lnGrNOgFfhqFeCsCR6-c3fw0Vw1dJwa-qHEytyJpR4O6gacPYSzWiAsgaPl6uZLUqQ2cQCkFAnNUzrV_pd1C57jEvkvEVpPzmMiO5gHh7FNjXZh9JYxrx30YRX4RmhtDjBc6dQ684d9eW71TCYzLDvx-02h0NPzazQGCOwoiCTuKBNwLnxk5ql2aOUixqhEPlzPF3lDu_Zj1-DMe76BWGWwwi6A80iRfVpGhI60Vf7dMfD6WzxV9pSxePBkOoyLf2C-8xIoK9IaBgBxjtNd9rJVul8vyq6k8SUcn7eJflZpGFvgfdiAVXp6-37MCtZOYS4uOwN73aVLGfgsRQT–IkQdWpPjzbhYj0OUr

· ·

 
25 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 5 stycznia 2021 w Bez kategorii

 

Tagi: