RSS

Skarga na dyskryminację, prześladowania z zamiarem uśmiercenia Obrońcy Praw Człowieka, Sędziego Pokoju Tadeusza z rodu Koza, zobowiązanego prawem międzynarodowym do przejęcia władzy w Polsce-Lechistanie od oszusta, uzurpatora Prezydenta RP, Andrzeja Dudy-Arona Feigenbaum.

14 Mar

Aktualizacja z 24.04.2022 r.

Oto jak naiwni Ukraińcy, Polacy i ochotnicy z całego świata „heroicznie bronią” fałszywych wartości żydowskich władz Ukrainy, Polski i unii europejskiej-oszustów z prywatnych nielegalnych żydowskich firm handlowych upadłego niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony z eksmitowanych i zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową ludobójczą siecią do likwidacji.

Nie dajmy się nabierać na żydowski talmudyczny teatr fałszu i obłudy w celu utworzenia Nowego Izraela-Niebiańskiej Jerozolimy na terytorium Ukrainy i Polski !

Upowszechniane na Twitterze:

„Żadnych unii z ćpunem jude-Żeleńskim pod judeo, banderowskim dyktatem podżegaczy, ludobójców takich jak Miller który ma wyrok MSAPN i Europejski Tytuł Egzekucyjny wraz z innymi! Więcej o wyrokach: https://wojdabejda.wordpress.com”

Tadeusz z rodu Koza ( 72 lata )

człowiek żywy, wolny, uwolniony obligatoryjnie, bezwarunkowo, bezapelacyjnie 25.12.2012 r. z sideł prawa kanonicznego i morskiego władzy Trój-Korony z eksmitowanym, zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji.

  SINBUD Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 88/4 58-305 Wałbrzych 

tel. +48 782098716 pryw. +48 513423081 

tadeuszsinbud@wp.pl 

Komisarz Dunja Mijatović                                                                    

Rzecznik Praw Człowieka Rady Europy 

                                  Skarga 

na dyskryminację, prześladowania z  zamiarem uśmiercenia Obrońcy Praw Człowieka, Sędziego Pokoju Tadeusza z rodu Koza, zobowiązanego prawem międzynarodowym do przejęcia władzy w Polsce-Lechistanie od oszusta, uzurpatora Prezydenta RP, Andrzeja Dudy-Arona Feigenbaum.

Wnoszę o niezwłoczną  interwencję, bowiem od kilku miesięcy ciągle istnieje zagrożenie dla mojego zdrowia i życia poprzez siłowe doprowadzenie mnie, schorowanego 72-letniego człowieka do aresztu, celem wykonania sfabrykowanych, nielegalnych wyroków 30 dni i 4 dni aresztu, z nielegalnego postępowania wykonawczego przed Sądem Okręgowym w Świdnicy V Kzw 13/22 i V Kzw 18/22.

Jako żywy, wolny człowiek Tadeusz z rodu Koza, jako Suweren, Polak-Lechita, na mocy prawa międzynarodowego mam bezwzględne prawo i obowiązek wyegzekwowania  Postanowień i Wyroków Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, które są Europejskimi Nakazami Egzekucyjnymi. 

Przedstawiciele Rady Europy, OBWE, instytucji Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i NATO z USA na czele,  podejmują działania stojące w rażącej sprzeczności z poszanowaniem Praw Sławiańskiego Narodu Polskiego-Lechitów, spadkobierców dziedzictwa Imperium Lechickiego datowanego na ponad 10 700 lat, do życia w pokoju, wolności  i dostatku. Obecne władze Ukrainy  winne są  mordowania mieszkańców Ukrainy, którzy wykorzystywani są jako żywe tarcze w bratobójczej  walce skazanej na wyniszczenie biednych, niewinnych ludzi, wprowadzenie chaosu, upadku gospodarczego i spowodowanie głodu aby następnie wprowadzić kolejny etap zbrodniczej Agendy 2030 i pośpieszne przeniesienie Izraela na teren Ukrainy. 

Dowody w linkach: 

“Niebiańska Jerozolima”: https://www.youtube.com/watch?v=LAU3ktiq5yg&t=0s

Z.Kękuś PPP 379 Putin i Zełenski grają do jednej bramki? A Duda? Tajne porozumienie Izrael-Ukraina?” https://www.youtube.com/watch?v=6bbVjub9IXE 

Pomimo, że zorganizowana grupa przestępcza prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, unijne, międzynarodowe i inne z nimi powiązane zgodziła się z moim wnioskiem jak również z pięcioma innymi wnioskami o odszkodowania i zadośćuczynienie za łamanie praw człowieka w Polsce-Lechistanie, skierowanymi do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego,  z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN), jednak  społeczność międzynarodowa, w tym OBWE, nie podjęła żadnych działań aby pomóc Polakom-Lechitom w wyegzekwowaniu wyroków Międzynarodowego Sądu MSAPN a tym samym aby zapobiec inwazji obcych na teren Polski-Lechistanu pod pretekstem konfliktu na Ukrainie. Jest to karnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i Boskiego Prawa Naturalnego.

W nadzwyczajnej sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla istnienia Sławiańskiego Narodu Polskiego-Lechitów na terytorium Polski-Lechistanu, w okolicznościach wojennych tworzenia Nowego Izraela – Niebiańskiej Jerozolimy w Europie, zwracam się do Rzecznika Praw Człowieka Rady Europy, Komisarz Dunja Mijatović o : 

 • pomoc w niezwłocznym wyegzekwowaniu Postanowień i Wyroków Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, które są z mocy prawa międzynarodowego  Europejskimi Tytułami Egzekucyjnymi.  
 • o szerokie upowszechnienie w Europie i na świecie faktu, że w celu powstrzymania dalszej eksterminacji  Polaków-Lechitów, dyskryminacji, łamania praw ludności rdzennej Sławian-Lechitów, spadkobierców dawnego Imperium Lechickiego datowanego na ponad 10 700 lat, na mocy prawa międzynarodowego mam prawo i obowiązek przejąć urząd prezydenta Polski-Lechistanu od oszusta, uzurpatora Andrzeja Dudy-Arona Feigenbaum, narzuconego przez żydowskich decydentów w sfałszowanych wyborach. 
 • pomoc w przekazaniu zablokowanych funduszy unijnych na konta wskazane przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu.

Cyt.: “Międzynarodowy Sąd MSAPN wzywa do dokonania aktu dziejowej sprawiedliwości i niezwłoczne bezwarunkowe przekazanie zablokowanych funduszy unijnych na konto Lechickiego Funduszu Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 66126  , oraz na konto: Tadeusz Koza, Wałbrzych : IBAN LT153250013743424041                                                                                       Przekazanie funduszy unijnych na Lechicki Fundusz Pomocy Polakom Lechitom i na konto Tadeusza Kozy jest zaledwie częściową rekompensatą, zadośćuczynieniem za straty materialne, krzywdy moralne, duchowe, ludzkie, za zniszczenie dorobku pokoleń Polaków-Lechitów, za pozbawienie prawa do sprawowania władzy, prawa do decydowania o własnym losie, o losie i przyszłości Narodu Polskiego, rdzennych Sławian Polaków-Lechitów, prawa do dysponowania bogactwami naturalnymi, prawa do wprowadzania polskiej-lechickiej techniki wynalazczej, prawa do krzewienia polskiej kultury, nauki, oświaty. 

Zablokowane unijne fundusze są własnością każdego Polaka-Lechity, uwolnionego 25.12.2012 r. tak jak i cała Ludzkość z niewolniczego światowego prywatnego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego ludobójczą siecią do likwidacji, na terytorium Polski-Lechistanu podstępnie przejętym przez zorganizowaną grupę przestępczą prywatnych żydowskich firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe w tym unijne oraz inne z nimi powiązane, m.in. media, banki, sektor energetyczny z PKN Orlen na czele. Wobec powyższego  rozstrzyganie o praworządności, o niuansach nielegalnego prawa ustanowionego przez uzurpatorów ze zorganizowanej grupy przestępczej jest bezpodstawne, bezprawne i bezskuteczne i nie ma nic wspólnego z praworządnością jest zaprzeczeniem logiki, zaprzeczeniem poszanowania prawa naturalnego, prawa międzynarodowego. “ https://wojdabejda.wordpress.com/2022/02/16/miedzynarodowy-sad-msapn-do-trybunalu-sprawiedliwosci-sygn-akt-c-157-21-fundusze-za-brak-praworzadnosci-na-lechickie-konta-aktem-dziejowej/                                                          

Cyt.: Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego (MSAPN) wzywa do egzekucji w całości zapisów wynikających z treści  wydawanych  wyroków i postanowień Sądu MSAPN,  oraz wzywa wszystkie organy, urzędy oraz osoby których to dotyczy, aby wykonały Europejskie Nakazy Egzekucyjne aby zakończyć rugowanie, okradanie, okłamywanie, uśmiercanie Polaków-Lechitów na terytorium dawnego Imperium Lechickiego, Polski-Lechistanu odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 r. w Stobcu-Lechistanie, w Centrum Sławiańszczyzny.

Na podstawie art.10 w zw. z art. 6 KONWENCJI NOWOJORSKIEJ z dnia 10.06.1958 r. w zw. z art. 1 Protokół 1 do tejże Konwencji strony przeciwne-pozwani mieli termin do 9.01.2022 r., tj.  7 dni od daty otrzymania maila z dokumentem-wnioskiem na potwierdzenie czy uznają roszczenia i czy są skłonni  dobrowolnie wypłacić odszkodowania. Strony przeciwne-pozwani nie wnieśli żadnego sprzeciwu co do przedmiotowego dokumentu wniosku Tadeusza z rodu Koza. Nie delegowali swojego arbitra, ani nie dokonali żadnej wpłaty tytułem odszkodowania. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu, Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, uznaje za bezspornie przyjęty: dokument- wniosek z  29.12.2021 r. : “ Wniosek nr.1  Tadeusza z rodu Koza  do MSAPN o odszkodowania i zadośćuczynienie za  zniszczenie firmy, kradzież wynalazków i prześladowania.”

Na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla Roszczeń Bezspornych zaopatrzonego z mocy prawa w klauzulę wykonalności tj. art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych w związku z Konwencją Nowojorską z dnia 10.06.1958 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego (MSAPN) stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji zapisów wynikających z treści niniejszego wyroku oraz egzekucji w całości oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom których to może dotyczyć, aby postanowienia niniejszego tytułu wykonały, a gdy o to będą wezwane, udzieliły pomocy. Sąd MSAPN przy wydawaniu niniejszego wyroku kierował się postanowieniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r. oraz Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich wobec osoby, załącznika do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowaną przez Sejm PRL w 1977 r.                       link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 ,Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167 , dostępna w tłumaczeniu z języka niemieckiego :                                                                                 link: “Międzynarodowa Taryfa Odszkodowawcza za łamanie praw człowieka” https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowie

Działania zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe i samorządowe na terytorium Polski-Lechistanu przeciwko Obrońcy Praw Człowieka, przeciwko Sędziemu Pokoju Tadeuszowi z rodu Koza wyczerpują znamiona przestępstwa dokonywanego ze z góry powziętym zamiarem zniszczenia jego dorobku intelektualnego, dorobku materialnego oraz wizerunku jako człowieka, jako męża, jako ojca, jako Polaka-Sławianina, szefa firmy SINBUD, wynalazcy, posiadacza wielu praw własności przemysłowej, właściciela wielu patentów, które bezprawnie wykorzystują do dziś firmy na terytorium  Polski-Lechistanu oraz w innych krajach Unii Europejskiej i na świecie.  

Działania tej zorganizowanej grupy przestępczej są czynem ciągłym, trwającym od 1995 r. a szczególnie nasilonym od 2010 r., są czynem naruszającym moje dobra osobiste, łamiącym moje prawa jako człowieka, jako wynalazcy Sławianina Polaka-Lechity. Jednocześnie poprzez kradzież moich patentów i  uruchomienie bezpodstawnej niszczycielskiej machiny urzędów skarbowych, urzędów samorządowych, sądów, prokuratury, komorników, firm windykacyjnych, policji i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Polacy-Lechici zostali pozbawieni możliwości korzystania z techniki pomiarowej, grzewczej i innych technik oraz wynalazków, które przyczyniłyby się wydatnie do oszczędności energii, materiałów a tym samym wydatnie wpłynęłyby na ich trwałość, naprawialność i nisko-emisyjność szkodliwych substancji do atmosfery. 

Wnoszę o niezwłoczną  interwencję, bowiem od kilku miesięcy ciągle istnieje zagrożenie dla mojego zdrowia i życia poprzez siłowe doprowadzenie mnie, schorowanego 72-letniego człowieka do aresztu, celem wykonania sfabrykowanych, nielegalnych wyroków 30 dni i 4 dni aresztu, z nielegalnego postępowania wykonawczego przed Sądem Okręgowym w Świdnicy V Kzw 13/22 i V Kzw 18/22.

Podkreślam, że Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce i w Unii Europejskiej nie podjęli żadnych działań w mojej obronie, w obronie prześladowanego, gnębionego, dręczonego Obrońcy Praw Człowieka, Sędziego Pokoju wyznaczonego przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, do przejęcia urzędu Prezydenta RP po oszuście, uzurpatorze A.Duda, który zgodził się z treścią wszystkich sześciu wyroków Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, nakazujących jego ustąpienie i wypłatę odszkodowań w łącznej wysokości 31 milionów Euro za łamanie praw człowieka wnioskodawców, ich rodzin oraz każdego Polaka-Lechity na terytorium Polski-Lechistanu. 

Dowód : https://wojdabejda.wordpress.com/2022/02/04/pilne-oszust-a-duda-falszywy-prezydent-rp-winien-30-milionow-euro-zaplaty-za-lamanie-praw-czlowieka-w-polsce-lechistanie/ 

Maciej Henryk Ejsmont, podający się bezprawnie za Sędziego Wydziału Karnego Sekcja Wykonawcza nielegalnej prywatnej firmy handlowej: “Sąd Rejonowy w Wałbrzychu”, winien jest przesłania nielegalnej korespondencji,  nie podpisanej czytelnie, własnoręcznie imieniem i nazwiskiem, wzywającej martwą osobę fizyczną “Tadeusz Koza” wraz z dowodem osobistym do stawiennictwa w Areszcie Śledczym w Świdnicy celem odbycia kary 30 dni  pozbawienia wolności, z nielegalnych, niepodpisanych, bez ważnych pieczęci, sfabrykowanych wyroków, symulujących akty prawne:sygn. akt III K 1005/20, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, oraz  II Cz 944/16 SO w Świdnicy ze zmianą na areszt 4 dni pod wykonawczą sygn. akt III Ko 5725/21.

Bezprawne, talmudyczne, sfabrykowane  wezwanie do odbycia kary 30 dni i 4 dni w areszcie śledczym w Świdnicy, tak jak bezprawne procedowania w sprawach z fałszywego oskarżenia przeciwko Tadeuszowi  z rodu Koza  są przestępstwem w świetle prawa międzynarodowego oraz karnym pogwałceniem Boskiego Prawa Naturalnego !

Wszelkie wydane akty prawne odnoszą się do kreacji w ramach fikcji osoby fizycznej, jako martwej w prawie osoby, bez duszy, rozumu, logiki jako firma-korporacja według nielegalnego ale nadal stosowanego prawa kanonicznego i morskiego. Wszelkie wydane akty prawne nie dotyczą żywych kobiet, mężczyzn i dzieci, z przyrodzonymi prawami naturalnymi danymi od Stwórcy, do życia w wolności, w harmonii.

Oto poniżej szeroko  upublicznione dowody w sprawie łamania praw człowieka w Polsce-Lechistanie dotyczące Sławianina-Polaka-Lechity Tadeusza z rodu Koza poszkodowanego, prześladowanego, dyskryminowanego i zagrożonego uśmierceniem w więzieniu, ze sfabrykowanego wyroku nielegalnego sądu działającego w zorganizowanej grupie przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne i międzynarodowe oraz inne z nimi powiązane.   

Link: “O odszkodowania i zadośćuczynienie za zniszczenie firmy, kradzież wynalazków i prześladowania. Wniosek nr 1 Tadeusza z rodu Koza do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego.” https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/02/o-odszkodowania-i-zadoscuczynienie-za-zniszczenie-firmy-kradziez-wynalazkow-i-przesladowania-wniosek-nr-1-tadeusza-z-rodu-koza-do-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-prawa-naturalnego/                                                                        Link: “Wyrok MSAPN zajęcie kont i konfiskata majątków osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom z wniosku Tadeusza z rodu Koza.” https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/10/wyrok-msapn-zajecie-kont-i-konfiskata-majatkow-osob-winnych-przestepstw-przeciwko-polakom-lechitom-z-wniosku-tadeusza-z-rodu-koza/                                 Link: “Postanowienie MSAPN dotyczące egzekucji wyroku o zajęcie kont i konfiskatę majątków osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom.” https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/18/postanowienie-msapn-dotyczace-egzekucji-wyroku-o-zajecie-kont-i-konfiskate-majatkow-osob-winnych-przestepstw-przeciwko-polakom-lechitom/                                                   Link: “ Pilne ! Oszust A.Duda fałszywy prezydent RP winien 30 milionów Euro zapłaty za łamanie praw człowieka w Polsce-Lechistanie.” https://wojdabejda.wordpress.com/2022/02/04/pilne-oszust-a-duda-falszywy-prezydent-rp-winien-30-milionow-euro-zaplaty-za-lamanie-praw-czlowieka-w-polsce-lechistanie/             Link: “Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zobowiązany do wypłaty odszkodowania za kradzież patentów Tadeusza z rodu Koza.” https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/18/prezes-pkn-orlen-daniel-obajtek-zobowiazany-do-wyplaty-odszkodowania-za-kradziez-patentow-tadeusza-z-rodu-koza/                             Link: “Egzekucja wyroków Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego prawem i obowiązkiem każdego Polaka-Lechity.”  https://wojdabejda.wordpress.com/2021/12/11/egzekucja-wyrokow-miedzynarodowego-sadu-arbitrazowego-prawa-naturalnego-prawem-i-obowiazkiem-kazdego-polaka-lechity/ 

Oświadczenie Tadeusza z rodu Koza z dnia 10.03.2022 r. na okoliczność kradzieży jego własności intelektualnej 

Ja niżej podpisany Tadeusz z rodu Koza, człowiek żywy, wolny, uwolniony obligatoryjnie, bezwarunkowo, bezapelacyjnie 25.12.2012 r. z sideł prawa kanonicznego i morskiego władzy Trój-Korony z eksmitowanym, zamkniętym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji oświadczam, że bezspornym jest fakt kradzieży mojej własności intelektualnej dokonanej przez zorganizowaną grupę przestępczą  działającą  w regionie warszawskim, łódzkim, krakowskim i poznańskim. 

Oświadczam, że kradzież i wykorzystywanie  mojej własności intelektualnej trwa od 2004 roku w związku z podejrzanym zgonem mojego współpracownika mgr. inż. Mariana Lachowskiego z Warszawy oraz napadem i kradzieżą dokumentacji i prototypów opatentowanych wynalazków Tadeusza Kozy dokonana przez umundurowanych osobników w mundurach policji na drodze K-8 w Klukach koło Bełchatowa w sierpniu 2008 roku. 

Oświadczam, że osobiście doświadczyłem pozoracji praworządności w postaci dochodzenia praw własności intelektualnej w postępowaniu cywilnym zamiast karnym, bowiem nielegalne prawo ustanowione przez oszustów uzurpatorów z władz centralnych jest pozoracją i stwarza możliwości dowolnej interpretacji w interesie wąskiej grupy trzymającej władzę a ze szkodą dla pokrzywdzonych Polaków-Lechitów, którzy bezskutecznie próbują dochodzić swoich praw. Dowodem jest sprawa sporu Tadeusz Koza z PKN Orlen SA i sygn. akt X GC 240/20 przed SO w Łodzi zamiast Przez SO w Poznaniu XIX Wydział Własności Intelektualnej. 

Oświadczam, że bezsporny jest fakt, iż zarzut kradzieży mojej własności intelektualnej, wynalazcy i racjonalizatora, właściciela Patentu  PL 207092-Zawór z głowicą, Patentu Pat. 228542 (409174)- Licznik ciepła, Patentu  Pat. 227941(408959)- Licznik przepływu cieczy Tadeusza Kozy nie został zaprzeczony  przez PKN Orlen SA, co skutkowało  założeniem  przeze mnie sprawy w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, bezprawnie przeniesionej do Sądu Okręgowego w Łodzi  i  wezwaniem prezesa zarządu Daniela Obajtka do zapłaty 120 mln PLN odszkodowania. 

Oświadczam, że bezsporne jest, iż PKN Orlen SA z Prezesem Obajtkiem na czele jako strona zobowiązana do zapłaty 120 mln PLN, podstępnie próbowała zorganizować telekonferencję w dniu 17 stycznia 2022 i z tego powodu poszkodowany Tadeusz Koza wystąpił do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego o pomoc w sprawie. Efektem było moje odstąpienie od tej telekonferencji oraz wezwanie PKN Orlen SA do zapłaty kwoty 120 mln PLN w  terminie  7 dni tj. do 24 stycznia 2022 r. https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/18/prezes-pkn-orlen-daniel-obajtek-zobowiazany-do-wyplaty-odszkodowania-za-kradzież-patentów-tadeusza-z-rodu-koza/

POLSKA TECHNIKA INSTALACYJNA POMIAROWA I GRZEWCZA SINBUD 

mój znak K-12902.01.2022

Oświadczenie Tadeusza Kozy                                     z dnia 17.01.2022 r. na okoliczność telekonferencji  dotyczącej : „postępowania pn. „WYMIANY KONDENSACYJNEGO NAPĘDU TURBINY 2CT01 NA WYSOKOSPRAWNY SILNIK ELEKTRYCZNY NA REFORMING VI.” w dniu 17.01.2022 r., g.12:30 „.

Oświadczam, że jako właściciel firmy SINBUD, jednocześnie  autor i właściciel  patentów wykorzystywanych przez PKN Orlen, żądam należnej mi wpłaty odszkodowania za wieloletnie bezprawne wykorzystywanie mojego dorobku intelektualnego, patentów techniki pomiarowo-instalacyjnej i grzewczej, w wysokości 120 milionów złotych na konto: Tadeusz Koza, Wałbrzych : IBAN LT153250013743424041, w terminie 7 dni tj. do 24 stycznia 2022 r.    Oświadczam, że sprawa przywłaszczenia mojego dorobku intelektualnego przez PKN Orlen została już upubliczniona przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu, który jest zobowiązany do upublicznienia niniejszego oświadczenia.                     Oświadczam, że niezwłocznie po otrzymaniu należnych mi 120 milionów złotych podejmę się na moich warunkach wszelkich działań, w tym m.in wizji lokalnej i  wyceny wykonania wymiany kondensacyjnego napędu turbiny 2CT01 na wysokosprawny silnik elektryczny na Reforming VI .

Tadeusz Koza

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Oświadczam, że wobec niedokonania przez PKN Orlen wpłaty na moje konto  wskazane w powyższym oświadczeniu z 17 stycznia 2022 r. , wysłałem 16 lutego 2022 r. notę księgową do PKN Orlen na kwotę 120 150 000,00 zł, z terminem płatności do 25 luty 2022 r. , o czym 19 lutego 2022 r. powiadomiłem Sąd Okręgowy w Łodzi, który blokuje  założoną z mojego wniosku sprawę kradzieży moich patentów przez PKN ORLEN. Oświadczam, że do chwili obecnej PKN Orlen nie uregulował należnego mi odszkodowania za kradzież patentów, ich wykorzystywanie i czerpanie z tego tytułu zysków.                   

Oświadczam, że bezsporne jest, iż na  wskutek nie zachowania praworządności w Polsce,  pozew p-ko z Danfoss sygn. akt IV C 410/15 przed SO w Warszawie obecnie jest zawieszony a odbywał się bez wiedzy firmy matki w Danii z powodu zaniechania stosownych czynności prawnych i dyplomatycznych ze strony Ambasady Danii w Polsce. 

Oto dowody na bezprawne wykorzystywanie moich patentów przez Firmę Danfoss: Demoblok Danfoss- mój Demonstal, Patent  PL 213121 pn. „Przyrząd do demontażu i montażu głowic zaworów i zasuw” nr. zgłoszenia 382503 data zgłoszenia 25.05.2007 roku a wcześniej Opis patentowy nr. 177480, 13 lat wcześniej. https://www.google.com/search?q=demoblok+danfoss&oq=Demoblok+&aqs=chrome.1.69i57j0i51

Tadeusz z rodu Koza

 

Tagi:

14 responses to “Skarga na dyskryminację, prześladowania z zamiarem uśmiercenia Obrońcy Praw Człowieka, Sędziego Pokoju Tadeusza z rodu Koza, zobowiązanego prawem międzynarodowym do przejęcia władzy w Polsce-Lechistanie od oszusta, uzurpatora Prezydenta RP, Andrzeja Dudy-Arona Feigenbaum.

 1. wojdabejda

  14 marca 2022 at 22:15

  Scott Ritter były oficer wywiadu US Marine Corps:
  Waszyngton i Londyn szkoliły ukraińskich neonazistów
  Kraje zachodnie na poziomie oficjalnym szkoliły radykalnych ukraińskich nacjonalistów i neonazistów.
  Stany Zjednoczone, Kanada i kraje UE realizowały swoje cele militarno-polityczne na Ukrainie i osiągnęły obalenie prawowitego prezydenta Wiktora Janukowycza rękami bojowników, przypomniał na żywo emerytowany oficer wojskowy USA Scott Ritter w programie telewizyjnym Moats Extra.
  „Najbardziej wstydliwe jest to, że brytyjscy, amerykańscy i kanadyjscy żołnierze udali się na Ukrainę, aby szkolić te grupy neonacjonalistyczne” – powiedział Ritter.
  Powiedział, że Waszyngton i Londyn wysłały specjalistów do szkolenia Azowa (organizacji terrorystycznej zakazanej w Rosji), chociaż władze USA i Wielkiej Brytanii formalnie odrzucają ideologię i przemoc neonazistowską jako narzędzie polityczne.
  https://www.youtube.com/post/UgkxR68fG2FCzAkU-0Aai0djJlFSCx8EivYV

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  14 marca 2022 at 22:16

  HAŃBA! STOP SZALEŃSTWU UKRAINIZACJI POLSKI – LECHISTANU jako zasłony dymnej do inwazji żydów i tworzenia nowego Izraela na wysiedlanych terenach Ukrainy! Bandyci z Dudą na czele z wyrokami i Europejskimi Nakazami Egzekucyjnymi, nie macie żadnych praw! https://wojdabejda.wordpress.com

  Polubione przez 1 osoba

   
 3. wojdabejda

  14 marca 2022 at 22:41

  Pociechy ,,naszych braci” wychowanych na ideach Stepana Bandery

  Świat| Polityka światowa

  Jacek Boki poniedziałek, 14 marca 2022, 17:22:07 liczba wyświetleń: 190 liczba komentarzy: 8 4.2 (10)

  ,,Z Hitlerem związała nas historyczna dola na śmierć i życie’’ – Jewhen Konowalec

  Kasandra, córka króla Troi Priama, która ostrzegała swego ojca i mieszkańców Troi przed przyjęciem tego ,,daru” Greków i wciągnięcia go do miasta, gdyż przyniesie on królestwu jej ojca jedynie tragiczną zgubę. Jednak dramatycznych ostrzeżeń Kasandry nie chciał słuchać, ani jej ojciec, ani też jej rodacy, uznając ją za szurniętą na umyśle foliarę, co sprawiło, że nie udało się jej zapobiec krwawemu upadkowi całego królestwa Priama.
  Dziś taka sama historia powtarza się w odniesieniu do naszego kraju. Każdy bowiem, kto ośmiela się głośno ostrzegać przed powtórzeniem się tych samych zdarzeń w stosunku do naszej Ojczyzny, z automatu uznany zostaje, tak jak onegdaj Kasandra, za szurniętego nawiedzeńca vulgo ruską onucę Putina, czy też je……go kacapa, którego należy zapakować do wora, a wór wrzucić do jeziora. Historia nawet i w tym przypadku zatoczyła koło, a my znaleźliśmy się właśnie w samym jej centrum. Polski jaką znaliśmy już nie ma. A wkrótce znikną nawet jej resztki, tak jak w ciągu jednej nocy pochłonięte zostało królestwo Troi. Zaś większość obecnych ,,szurów”, takich jak ,,prorokini” Kasandra, podzieli jej tragiczny los, bo tak jak ona, również i my nie zdołaliśmy zapobiec wpuszczeniu do naszego polskiego domu, nowego konia trojańskiego naszych czasów. Ponownie również nie odrobiliśmy lekcji z naszej własnej historii i nie wyciągnęliśmy z niej żadnych wniosków. Dlatego nie ma dla nas już żadnej przyszłości. Właśnie doszliśmy do jej definitywnego końca i niczego nie da się już zatrzymać, ani też odwrócić.

  Adolf Hitler powiedział kiedyś: Dajcie mi jedno pokolenie młodych ludzi, a będzie ono moje. I jak dowiodły późniejsze wydarzenia, dokładnie tak się stało. Po tzw. ,,rewolucji godności”, a w rzeczywistości po banderowskim zamachu stanu, czyli Kijowskim Majdanie w 2014 roku, opłaconym, jak to się wyraziła asystent sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Victoria Nuland, na grudniowym spotkaniu grupy roboczej USA, że od 1991 r. rząd w Waszyngtonie wydał na ukraińską demokrację już 5 mld dolarów, miliony ukraińskich dzieci, począwszy od przedszkola na studentach wyższych uczelniach kończąc, zostały poddane masowej indoktrynacji rasistowską ideologią nienawiści, integralnego ukraińskiego nacjonalizmu Doncowa, Bandery i Łenkawśkiego, dla której fundamentem stała się ideologia niemieckiego nazizmu NSDAP, a w szczególności biblia niemieckich nazistów Moja walka – Adolfa Hitlera. Począwszy od 2014 roku pranie mózgów nabrało tempa iście expressowego. Od elementarza Bandera i ja dla uczniów podstawówki, na książce Nacjonalizm Doncowa, będącej lekturą obowiązkową w liceach i uczelniach wyższych kończąc, zmiana świadomości młodego pokolenia dokonała się dokładnie w ten sam sposób, jak stało się to w hitlerowskiej III Rzeszy w latach 1933 – 1939.

  Czy Polacy zdają sobie sprawę, czy mają świadomość tego, kogo zapraszają do swoich domów? Wbrew pozorom wcale nie są to małe, niewinne dzieci i młodzież. Z takich właśnie adeptów OUN formował w latach 1939 -1945 oddziały młodocianych zbrodniarzy, określanych mianem Junaków UPA. Wbrew pozorom w swoim bestialstwie na bezbronnej polskiej ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej, nie tylko dorównywali w bestialstwie,zaprawionym w dziele ludobójstwa największym rezunom UPA, ale niejednokrotnie przebijali w mordach swoich banderowskich mistrzów. Jedną z takich właśnie sotni, złożonych właśnie z takich bojców zlikwidowali żołnierze polskiego podziemia i członkowie lokalnych polskich oddziałów samoobrony w Pawłokomie 3 marca 1945 roku. Wbrew oszczerczej, zakłamanej propagandzie IPN i ukraińskich fałszerzy historii, w Pwłokomie nie dokonano żadnego mordu na ,,bezbronnej” cywilnej ludności ukraińskiej, ale w ataku wyprzedzającym zlikwidowano większość członków trzech stacjonujących tam sotni UPA i jednej kompani SS Galizien. To byli ci ,,niewinni cywile”, nad którymi tak płaczą dziś ukraińscy szowiniści w Polsce i polskojęzyczni użyteczni idioci na żołdzie OUN. Sotniami stacjonującymi wtedy w Pawłokomie były, sotnie Hromenki (dowódca Mychajło Duda), Burłaki, Wołodymyra Szczygielskiego i sotnia junaków UPA – tzw. Ljubczaka, oraz prawie stuosobowa kompania policyjna SS Galizien. Dziś zakłamane, antypolskie szczujnie, takie jak TV PiS, TVN, Polsat nazywają akcję wyprzedzające zgrupowań AK i BCh na banderowskie bazy UPA i SS w Sahryniu i Armii Krajowej wraz z kilkoma oddziałami lokalnych samoobron w Pawłokomie, dosłownie takimi samym załganymi sformułowaniami, że były to niczym nieuzasadnione agresje zbrojne Polaków, na spokojnych, nikomu nie wadzących ukraińskich mieszkańców tych miejscowości, czyli dokładnie tymi samymi kłamliwymi określeniami, jakich używają obecnie, do podobnej akcji wyprzedzającej rosyjskiej armii w stosunku do dzisiejszych ukraińskich nazistów, której to świadkami operacji oczyszczania Ukrainy z banderowskiego elementu jesteśmy i możemy oglądać ją na własne oczy .

  Ukraińscy naziści z kanadyjskiej OUN wcale się z tym nawet nie kryją, śmiejąc się Polakom w twarz, że na tym spreparowanym przez nich samych kłamstwie, o śmierci ,,niewinnych” ukraińskich cywili wiozą się tyle lat, nie mogąc się nadziwić naiwności i łatwowierności Polaków, których od trzydziestu lat terroryzują tym prymitywnym kłamstwem, wiedząc jednocześnie doskonale, że oni nawet nie sprawdzą dokładnie, jak naprawdę przedstawiają się fakty dotyczące tamtego zdarzenia. A zaoceaniczny, kanadyjski OUN pisze o tym otwarcie w wydawanych przez siebie tzw. Litopysach UPA, gdzie bez żadnego zażenowania podaje, jacy to cywile stacjonowali wówczas w Pawłokomie. Ale tej kwestii poświęcę osobny artykuł, w którym zamieszczę również fotokopie tego litopysu OUN, ukazującego jakie to ukraińskie biedactwa zostały wówczas zlikwidowane przez żołnierzy polskiego podziemia i członków oddziałów polskiej samoobrony z pobliskich miejscowości, które miały zostać następnego dnia zaatakowane przez tych ,,cywilów” z Pawłokomy, i wymordowani bez litości co do jednego, jak również opiszę szerzej historię powstania oddziałów tzw. junaków UPA, składających się z dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, wspierających w ich krwawych mordach na polskiej ludności Kresów Południowo – Wschodnich. Stąd właśnie taki skowyt do dnia dzisiejszego, że akcja wyprzedzająca Polaków, pokrzyżowała te banderowskie plany, posyłając je do grobu.

  Wychowanek terrorystów z Azova

  Polscy debile z Gubina, z ukraińskimi nazistami

  Nazi kids in Ukraina – Nazistowskie wychowanie dzieci na Ukrainie

  https://www.bitchute.com/video/ZIDmsfYCFVxo/

  Ukraine Has Actively Been Training Children For Military Duty For Years

  Ukraina- aktywne szkolenie dzieci do służby wojskowej

  https://www.bitchute.com/video/p8bcUG7ExBuT/

  Musisz to wiedzieć (1352) Pod koniec 2021 ta pieśń biła rekordy popularności na Ukrainie

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  15 marca 2022 at 10:33

  https://kresywekrwi.neon24.info/post/167150,musimy-pokochac-potomkow-naszych-oprawcow
  Jako Polacy zostaliśmy właśnie postawieni przed wyborem, że albo pokochamy potomków naszych oprawców, najbardziej zwyrodniałych banderowskich morderców naszych rodaków, zamieszkałych na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, albo jako naród i państwo zostaniemy pozbawieni na początku przez pracodawców, należnych nam premii, potem pracy, bo dopłaty do ukraińskich pracowników w naszym kraju, przyznane przez rząd warszawski sprawiają, że pracodawcą bardziej opłaca się zatrudniać ukraińskich emigrantów, niż nas Polaków. W krótkim czasie doprowadzi to do sytuacji, że jako ,,gospodarze” naszego polskiego domu, zostaniemy pozbawieni jakichkolwiek podstaw dalszej biologicznej egzystencji, co następnie stanie się przyczyną naszej całkowitej anihilacji, jako narodu i państwa. Co tym samym na końcu tej globalnej rozgrywki, doprowadzi do spełnienia największego marzenia Adolfa Hitlera o ostatecznym rozwiązaniu kwestii polskiej. Kolejny tego rodzaju zwiastun pojawił się właśnie w Elblągu.
  Otóż zaledwie w kilkanaście dni po rozpoczęciu specjalnej rosyjskiej operacji wojskowej na Ukrainie, do Polski przybyło już półtora miliona Ukraińców, którzy przez rząd warszawskich renegatów zostali w ciągu kilku dni obsypani takimi przywilejami, o jakich my Polacy możemy tylko pomarzyć. Każdy natomiast, kto ma na ten temat odmienne zdanie, w odróżnieniu od oficjalnej propagandy jest z miejsca uznawany za ruską onucę Putina, Kacapa, ruskiego śmiecia, którego należy po prostu zabić.

  Oto przykład z wczorajszego dnia, ze zdarzenia jakie miało miejsce w elbląskiej firmie Avante, produkującej okna, której dyrekcja pozbawiła swoich pracowników z działu produkcji, bo ci nie wykazali dostatecznego entuzjazmu w zbiórce na rzecz ukraińskich uchodźców .

  ,,Szef zorganizował zbiórkę na pomoc Ukraińcom, po czym porównał wpłaty pracowników biurowych i pracowników fizycznych. Wyszło mu, że pracownicy fizyczni wpłacili za mało, więc postanowił zabrać im premie i przekazać na zbiórkę – pisze w mailu do redakcji jeden z pracowników elbląskiej firmy Avante z prośbą o interwencję. Jak sprawę wyjaśnia dyrektor firmy?

  – W zeszłym tygodniu przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na pomoc Ukrainie. Zebraliśmy 1010 zł, biuro i salon 950 zł, produkcja 60 zł. Pieniądze zostały przekazane na Fundację Polsat. W związku z niewielkim zaangażowaniem i rażącym brakiem solidarności, szczególnie ze strony produkcji, premię za miesiąc luty przekazuję w całości na pomoc Ukrainie. Dodatkowo Avante przekaże 2000 zł – takie pismo, jak mówi jeden z pracowników firmy, przekazał im dyrektor. Treść pisma zamieszczamy przy artykule.

  Pracownicy firmy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówią że o sprawie poinformowali Państwową Inspekcję Pracy w Elblągu.

  – Szef zorganizował zbiórkę na pomoc Ukraińcom, po czym porównał wpłaty pracowników biurowych i pracowników fizycznych. Otóż podobno wyszło mu, że pracownicy fizyczni wpłacili za mało, więc postanowił zabrać im premie i przekazać na zbiórkę. Myślę, że rozporządzanie cudzymi pieniędzmi z pozycji władzy jest godne potępienia – napisał w mailu do redakcji jeden z pracowników.”

  W Elblagu
  Ukraina ponad wszystko, a Polaków na bruk i do dołów, najlepiej z wapnem
  „>

  Z kolei w sferze edukacji, postanowiono wymazać z pamięci najmłodszego pokolenia polskich dzieci, temat ukraińskiego ludobójstwa Polaków na Kresach, a tym samym wymazanie z ich umysłów polskiej tożsamości narodowej. W celu doprowadzenia właśnie do takiego efektu, wpadła właśnie na taki pomysł tzw. ,,Polska Akademia Nauk”. Jak podał portal wprawo.pl, skandaliczne pismo o przerwanie konkursu szkolnego „Wołyń – pamięć pokoleń” wystąpił w swoim specjalnym liście… Komitet Nauk Historycznych PAN! W liście tym czytamy:

  ,,W związku z tym, że do polskich szkół przybywa coraz więcej ukraińskich dzieci i młodzieży, które ciepło są przyjmowane przez rówieśników i całe polskie społeczeństwo. Zdaniem przewodniczącego Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Tomasza Schramma, ukraińska migracja to powód, aby przerwać szkolny konkurs o ukraińskim ludobójstwie na Polakach, powszechnie zwanym Rzezią Wołyńską.

  Pismo

  W świetle agresji rosyjskiej na Ukrainę wnioskuję w imieniu Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, by organizatorzy przerwali konkurs, korzystając z p. 12 regulaminu. Priorytetem polskich uczniów, nauczycieli, rodziców i całego społeczeństwa stało się obecnie udzielenie moralnego i materialnego wsparcia Ukraińcom walczącym z najeźdźcą, a także uchodźcom, szukającym schronienia w naszym kraju. Są wśród nich uczniowie, dołączający – często po traumatycznych przeżyciach – do zespołów klasowych w polskich szkołach. Wracanie w tym momencie do pamięci o krzywdach z przeszłości nie ułatwi ani ukraińskim, ani polskim uczniom zmierzenia się z nowymi wyzwaniami – napisał prof. Schramm, adresując pismo do organizatorów i patronów konkursu szkolnego „Wołyń – pamięć pokoleń”.

  Prof. Tomasz Schramm uhonorowany medalem Homini Vere Academico | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Fałszowanie historii

  Jeśli zestawimy stanowisko przewodniczącego komitetu konkursowego z ramienia PAN z wypowiedzią prezydenta Wołodymira Zełenskiego o tym, że Ukraińcy „nigdy nie mordowali innych ludzi” to śmiało możemy już mówić o szeroko pojętej próbie fałszowania historii i deptania po pamięci nawet 200 tysięcy Polaków pomordowanych w latach 1939-1947 na Wołyniu, Zamojszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce Wschodniej m.in. przez bandytów z OUN i gloryfikowanej na Ukrainie UPA.

  Rozumiemy okoliczności wojny, ale tak jak niegdyś nasz naród walczył o możliwość publicznego mówienia o sowieckim ludobójstwie w Katyniu, tak dziś nie możemy pozwolić, by zabroniono głosić prawdę o ludobójstwie, które przeprowadzono pod hasłem: „Smert Lachom” oraz „Sława Ukraini, herojam sława”.

  Zaledwie w ciągu niespełna trzech tygodni sprowadzono nas Polaków do rangi podludzi we własnym kraju. Zupełnie w ten sam sposób, w jaki zrobiły to hitlerowskie Niemcy w latach 1939 – 1945, w utworzonym przez siebie tzw. Generalnym Gubernatorstwie pod rządami Hansa Franka. Jak widać stare nazistowskie pomysły nie rdzewieją i można je zawsze w dowolnym momencie wykorzystać do swoich głęboko skrywanych celów, co właśnie się stało na naszych oczach, poprzedzone wcześniejszą operacją psychologiczną Covid 19, mającą na celu zniewolenie ludności tubylczej, co jak widać udało się architektom tego szwindlu znakomicie, a co dostrzega nadal tylko niewielu.

  Jacek Boki – 10 Marzec 2022 r.

  Źródła:

  „Szef zabrał nam premie i przekazał na zbiórkę”

  https://www.portel.pl/wiadomosci/szef-zabral-nam-premie-i-przekazal-na-zbiorke/127762

  Skandaliczne pismo Polskiej Akademii Nauk ws. przerwania konkursu szkolnego „Wołyń – pamięć pokoleń”!

  https://wprawo.pl/skandaliczne-pismo-polskiej-akademii-nauk-ws-przerwania-konkursu-szkolnego-wolyn-pamiec-pokolen/
  Wypieranie zbrodni

  http://kresywekrwi.blogspot.com/2022/03/wypieranie-zbrodni.html

  Jacek Boki

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   21 marca 2022 at 22:07

   Zaszczepieni sportowcy cierpią, umierają. Uśmiechnięci dziennikarze milczą
   Ofiary eksperymentu medycznego. Niekończąca się lista
   Szczepionki zwiększają ryzyko ostrych zespołów wieńcowych do 25%
   Kolejny zaszczepiony piłkarz padł z zawałem serca na murawę
   Australia: Zaszczepiony teninista rezygnuje z turnieju… „Brakuje mi tchu”
   Kolejny piłkarz nie żyje po „bezpiecznej szczepionce”
   Wreszcie oficjalna odpowiedź w sprawie piłkarza Eriksena… Nadal nic nie wiemy…
   Czy Eriksen był „zaszczepiony”? „Szczepionki” – temat tabu, gdy dzieje się coś złego
   Kolejne 2 przypadki niewyjaśnionego załabnięcia sportowców. Media milczą. Przyczyna „nieznana”
   Nadmierny wysiłek po przyjęciu preparatu firmy Pfizer niewskazany?
   Argentyński piłkarz kończy karierę. Nagła „niewyjaśniona” utrata zdrowia. Jest zaszczepiony
   Zawodowy kolarz hospitalizowany po „bezpiecznej” szczepionce
   Adam Kszczot rezygnuje z Olimpady w Tokio. Po zaszczepieniu się „organizm odmówił posłuszeństwa”…
   Wielki powrót odwołany. W pełni zaszczepiony pięściarski mistrz olimpijski zachorował i trafił do szpitala
   Anglia: Wskaźnik umieralności zaszczepionych, poniżej 60 lat – 2 razy wyższy niż niezaszczepionych
   Australijski minister podczas wywiadu telewizyjnego doznał porażenia Bella. Był zaszczepiony, ale „przyczyna nie jest znana”…
   Światowa manipulacja danymi o „zmarłych na Covid-19” coraz bardziej widoczna

   Polubienie

    
 5. wojdabejda

  31 marca 2022 at 20:14

  ” Wierzę, że odpowiedzią jest odrzucenie wszelkich „rozwiązań” pochodzących z tej globalnej kabały, en masse, i zbudowanie naszych własnych równoległych społeczeństw i przemysłów – „reset”, ale taki, którego naprawdę chcemy, a nie ten, który oni mają. zaplanowane dla nas. Nie będzie to łatwe, ale alternatywą jest zniszczenie ludzkości.”

  Plan, jak chcą cię kontrolować już wkrótce – 2: Wielki Reset
  31 marca 2022 Polak2018

  Publikujemy materiał przesłany nam przez Czytelnika:

  Wielki Reset – Historia w skrócie

  Wielki Reset to globalistyczny plan, który rozwija się z prędkością światła. Pandemia COVID-19 była nieodłączną częścią tego planu, ale aby naprawdę spełnić ambicje technokratów, prawdopodobnie potrzebna jest jakaś wojna
  Potrzebują chaosu, masowych ofiar i chaosu finansowego, aby wywołać desperację niezbędną do wyrzeczenia się wolności i poddania się tyrańskiej kontroli

  Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) od lat promuje wdrażanie identyfikacji cyfrowej, a zapewnienie, że wszyscy na świecie mają legalną, cyfrową tożsamość, jest częścią Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych
  Jest duża różnica między tożsamością a identyfikacją. Identyfikacja odnosi się do dokumentów, które dowodzą, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Tożsamość cyfrowa NIE jest jedynie formą identyfikacji. Twoja „tożsamość” to to, kim naprawdę jesteś, a tożsamość cyfrowa będzie przechowywać stały zapis Twoich wyborów i zachowań przez całą dobę. Dane te mogą być następnie wykorzystane przeciwko Tobie
  WEF jasno stwierdził, że nasza tożsamość cyfrowa określi „do jakich produktów, usług i informacji możemy uzyskać dostęp – lub odwrotnie, co jest dla nas zamknięte”

  Niezależnie od tego, czy ludzie zdają sobie z tego sprawę, czy nie, Wielki Reset to globalistyczny plan, który rozwija się z prędkością światła. Pandemia COVID-19 była nieodłączną częścią tego planu, jak szczegółowo opisano w książce Klausa Schwaba „COVID-19: Wielki Reset” 1 , ale aby naprawdę spełnić ambicje technokratów, prawdopodobnie potrzebna jest jakaś wojna. Jak donosi dr Vernon Coleman z The Exposé: 2

  „Teraz, gdy większość ludzi kuli się za sofą lub pod łóżkiem z powodu fałszywego zagrożenia COVID, wprowadzili do menu dwa nowe zagrożenia: wojnę i burze… zawsze zamierzali to zrobić… Aby utrzymać nas w ryzach, niektóre burze będą okrutne. To będą prawdopodobnie te wyprodukowane.

  I będą fale upałów, obfite opady śniegu i prawdopodobnie tsunami lub dwa (łatwo powstałe, jak wcześniej wyjaśniałem, z podwodną eksplozją). Nie możesz oczywiście zabić miliardów przy złej pogodzie, ale możesz podnieść ceny żywności i energii i zabić miliony przez zrujnowane gospodarki, biedę i głód.

  Niedawne burze w Wielkiej Brytanii doprowadziły do ​​natychmiastowego zamknięcia szkół i kolei („na wypadek, gdyby drzewo spadło i kogoś zraniło”) oraz wstrzymania dostaw do supermarketów. Wszystko to było zdecydowanie przesadą, aby wyrządzić więcej szkód społeczeństwu i gospodarce. Musimy pamiętać, że kontrola populacji jest jednym z celów wszystkiego, co się dzieje.

  Nadchodzą też wojny — jak groziły jakiś czas temu. Wyraźnie zmierzamy do kolejnej długiej zimnej wojny z Rosją i Chinami po jednej stronie oraz Ameryką i Europą po drugiej.

  Trudno oprzeć się wrażeniu, że Schwab jest za kulisami pociąga za sznurki, a jeśli po inwazji Rosji na Ukrainę Zachód zdecyduje się na interwencję militarną, to dlatego, że spiskowcy tego chcą i widzą w tym sposób na dalsze zaszkodzić światowej gospodarce i spowodować kilka milionów zgonów.

  Pamiętaj, że zrujnowanie światowej gospodarki jest niezbędnym krokiem na drodze do Wielkiego Resetu. Retoryka płynąca z Waszyngtonu i Londynu z pewnością sugeruje, że zarówno Biden, jak i Johnson desperacko chcą zaostrzyć sytuację, wywołać więcej terroru, podnieść ceny energii i przestraszyć wszystkich.

  Kiedy już zdasz sobie sprawę, jaki jest ich plan, łatwo będzie zobaczyć, co będzie dalej… Pamiętaj: oszustwo związane z COVID to dopiero początek. Spiskowcy dopiero rozpoczęli kampanię, aby przejąć całkowitą kontrolę”.

  Pełna kontrola dzięki identyfikatorom cyfrowym

  Niestety ma rację. Bez wątpienia katastrofalne wydarzenia pogodowe i wojna światowa były częścią planu od samego początku. Potrzebują chaosu, masowych ofiar i chaosu finansowego, aby wywołać desperację niezbędną, by ludzie zrezygnowali ze swoich wolności i poddali się tyrańskiej kontroli.

  Ale kij nie jest jedynym narzędziem w przyborniku technokratów. Używają również marchewki, a postrzegana wygoda jest często używana. Przykład: identyfikatory cyfrowe. Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), założone przez firmę Schwab, od lat promuje wdrażanie identyfikatorów cyfrowych, a zapewnienie, że wszyscy na świecie mają legalną, cyfrową tożsamość, jest częścią Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych. 3

  „Wygoda” to kluczowa zachęta dla identyfikatorów cyfrowych. Z centralnym cyfrowym identyfikatorem w telefonie (i ostatecznie wszczepionym chipem) będziesz w stanie zrobić wszystko, od meldowania się w gabinecie lekarskim po zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

  W artykule 4 opowiadającym się za cyfrowymi dowodami tożsamości WEF podkreśla również, że miliony ludzi, którzy uciekają z ojczyzny z powodu wojny lub prześladowań, nie mogą uzyskać statusu uchodźcy, ponieważ w zamieszaniu utracili dokumenty tożsamości. Najwyraźniej chcą, abyśmy uwierzyli, że nikt nigdy nie ucieknie z sytuacji bez telefonu komórkowego, który będzie zawierał ich cyfrową tożsamość. A może przeskakują prosto do implantów?

  Twierdzą również, że prawie miliard ludzi nie ma tożsamości prawnej i dlatego nie może otworzyć konta bankowego, uzyskać pożyczki ani głosować. Ale czy to naprawdę wystarczające uzasadnienie, aby narzucać cyfrowe identyfikatory każdemu, niezależnie od tego, czy naprawdę tego potrzebujesz, czy nie? Nie, nie chodzi o potrzebę. Nie chodzi o wygodę. Chodzi o to, żeby przejęli nad nami kontrolę.

  Przejrzystość finansowa — dla kogo tak naprawdę jest?

  W tym samym artykule 5 WEF dokonuje przeglądu aplikacji do identyfikacji cyfrowej z genialnym „silnikiem przejrzystości”. Argumentem jest, że ta funkcja umożliwiłaby organizacjom charytatywnym „podążanie za pieniędzmi, które wysyłają na projekty”. W ten sposób mogą wyjaśnić, dokąd trafiły wszystkie darowizny.

  Każdy, kto przyjrzał się planom WEF dla ludzkości, wie, że ten przykład to czysta bzdura. System przejrzystości finansowej nigdy nie będzie używany do zapewniania ludziom regularnego wglądu w transakcje finansowe organizacji. Zostanie wykorzystana, aby dać rządzącej technokracji wgląd w nasze transakcje finansowe — twoje i moje.

  Kanadyjski konwój wolności i powołanie przez premiera Justina Trudeau ustawy o sytuacjach nadzwyczajnych dało rzadki wgląd w władzę, jakiej chcą nad twoimi finansami. Chcą być w stanie wskazać każdą osobę, która przyczynia się do sprawy przeciwko establishmentowi, nawet jeśli jest to tylko kilka marnych dolarów, i przejąć wszystko, co masz w odwecie. Aby to zrobić, Trudeau musiał powołać się na nadzwyczajne moce nadzwyczajne.

  W przyszłości rządząca klika chce móc robić to automatycznie i w sposób ciągły. Nie popełnij błędu, cyfryzacja Twojej tożsamości i finansów oznacza, że ​​będą miały moc dławienia Twoich finansów, jeśli źle się zachowasz. W najgorszym przypadku będą mogli zmienić cię w nieistotę, całkowicie blokując dostęp do twoich danych uwierzytelniających.

  Naprawdę nie mogę przecenić niebezpieczeństwa digitalizacji i połączenia wszystkich Twoich danych osobowych. Jak zauważył sam WEF, nasza tożsamość cyfrowa „określa, do jakich produktów, usług i informacji możemy uzyskać dostęp – lub odwrotnie, co jest dla nas zamknięte”. 6 Czy to nie mówi ci wszystkiego, co musisz wiedzieć?

  Zrozumienie zakresu „tożsamości cyfrowej”

  W artykule na temat The Sociable Tim Hinchliffe ostrzega: „Twoja tożsamość cyfrowa może zostać wykorzystana przeciwko tobie w przypadku wielkiego resetu… Chociaż tożsamości cyfrowe dają wielką nadzieję na poprawę warunków życia milionów, są one również wykorzystywane przez autorytarne rządy do profilowania i kontrolowania zachowań obywateli pod system kredytu społecznego. Idea tożsamości cyfrowych jest dość prosta. Wszystkie dane zebrane z każdej interakcji online z sektorem prywatnym i publicznym są wykorzystywane do tworzenia tożsamości cyfrowej. Dane te mogą obejmować Twoje dane osobowe:

  Historia wyszukiwania
  Interakcje w mediach społecznościowych
  Profile online
  Lokalizacja urządzenia
  Dokumentacja medyczna
  Księgi finansowe
  Legalne dokumenty
  I więcej
  Łącząc każdą interakcję online/offline, WEF wyobraża sobie, że Twoja tożsamość cyfrowa jest połączona z:
  Każde kliknięcie, komentarz i udostępnienie w mediach społecznościowych
  Każda zarejestrowana transakcja finansowa
  Twoja lokalizacja i miejsce podróży
  Co kupujesz i sprzedajesz
  Twoje osobiste dane dotyczące zdrowia i dokumentacja medyczna
  Witryny, które odwiedzasz
  Twój udział w funkcjach obywatelskich (tj. głosowanie, podatki, świadczenia itp.)
  Ile energii zużywasz
  I więcej

  W ten sposób twoja tożsamość cyfrowa staje się zapisem twoich zachowań społecznych, który może być nadzorowany … [T]o będzie system klasowy, w którym ludzie będą mieli dostęp do uprzywilejowanych informacji, produktów i/lub usług w oparciu o dane zapisane w ich tożsamości cyfrowe”.

  Poniższa grafika, pochodząca z WEF, ilustruje ich pomysł na to, jak Twoja cyfrowa tożsamość będzie oddziaływać ze światem. Ostatnią rzeczą, o której możesz pomyśleć, jest połączenie ze swoją tożsamością cyfrową, a Twoje zachowanie, przekonania i opinie będą dyktować, co możesz, a czego nie możesz robić w społeczeństwie. Otworzy drzwi, w których ktoś taki jak ty jest mile widziany, i zamknie te, w których nie jesteś.

  Jeśli uważasz, że pomysł paszportów szczepionek jest szalony, poczekaj, aż dostęp do krytycznej infrastruktury i usług będzie zależał nie tylko od twojego statusu szczepień, ale także od kupionych książek, pomysłów, którymi się dzielisz i od kogo otrzymał pieniądze lub wsparcie emocjonalne.

  Różnica między identyfikacją a tożsamością cyfrową

  Hinchliffe trafnie zauważa, że ​​istnieje duża różnica między tożsamością a identyfikacją. Identyfikacja odnosi się do dokumentów, które dowodzą, że jesteś tym, za kogo się podajesz. Tożsamość cyfrowa NIE jest jedynie formą identyfikacji. Jak widać na powyższych krótkich listach, to znacznie więcej. Twoja „tożsamość” to to, kim naprawdę jesteś, a tożsamość cyfrowa będzie przechowywać stały zapis Twoich wyborów i zachowań przez całą dobę.

  „Tożsamość obejmuje wszystko, co czyni Cię wyjątkowym”, zauważa Hinchliffe, 9 „a Twoja tożsamość jest tym, czym WEF jest naprawdę zainteresowany. Wyjdź poza linię i każdą interakcję w mediach społecznościowych, w której bierzesz udział, każdy grosz, który handlujesz, i każdy ruch sprawiasz, że może być użyty przeciwko tobie.”

  Rzeczywiście, posiadanie dostępu do tożsamości cyfrowej wszystkich jest kluczem do udanej manipulacji i kontroli globalnej populacji. Pisząc dla Coin Telegraph, haker i dyrektor techniczny Trent Lipiński zwrócił również uwagę, że: 10

  „Dzięki kilku poprawkom kodu, blockchain może zostać skorumpowany przez autorytarnych w celu zbudowania systemów zniewolenia kredytu społecznego. Jeśli światowe rządy ustanowią prawo technologii szyfrowania do własnych celów i wypaczą mechanizmy konsensusu dla swoich własnych scentralizowanych systemów zniewolenia, otrzymamy waluty cyfrowe, które można wykorzystać przeciwko ludziom na całym świecie”.

  Czwarta rewolucja przemysłowa

  Ludzie nie są po prostu zdezorientowani, co właściwie oznacza tożsamość cyfrowa. Większość również nie rozumie zamierzonego zakresu Czwartej Rewolucji Przemysłowej, kolejnej koncepcji wymyślonej przez Schwaba i promowanej przez WEF. Schwab i jego technokratyczni sojusznicy marzą o przekształceniu ludzkości w cyborgi o ograniczonej lub żadnej zdolności do wolnej woli. Niezdolność do zrozumienia lub zaakceptowania tego, jak pokręcone i głodne władzy są te osoby, jest psychologiczną przeszkodą, którą musimy pokonać.

  Czwarta rewolucja przemysłowa to tak naprawdę tylko inna nazwa transhumanizmu. Przypuszczam, że zdecydowali, że łatwiej będzie oszukać ludzi tym określeniem, niż nazwać to, czym jest w rzeczywistości.

  Schwab i jego technokratyczni sojusznicy marzą o przekształceniu ludzkości w cyborgi o ograniczonej lub żadnej zdolności do wolnej woli. Domyślam się, że dla większości brzmi to bardziej jak to, z czego zrobione są koszmary. Niezdolność do zrozumienia lub zaakceptowania tego, jak pokręcone i głodne władzy są te osoby, jest psychologiczną przeszkodą, którą musimy pokonać.

  Sam Schwab stwierdził, że „czwarta rewolucja przemysłowa doprowadzi do fuzji naszej fizycznej, cyfrowej i biologicznej tożsamości”. 11 Poza własnym „ulepszonym” połączeniem się z chmurą 5G, WEF przewiduje niedaleką przyszłość, w której tożsamość cyfrowa wszystkich będzie połączona ze sobą za pośrednictwem Internetu ciał (IoB).

  Internet ciał

  W dokumencie informacyjnym dotyczącym IoB z 2020 r. 14 WEF opisuje IoB jako ekosystem „bezprecedensowej liczby czujników”, w tym czujników emocjonalnych, „podłączonych, wszczepionych w lub wtłoczonych w ludzkie ciała w celu monitorowania, analizowania, a nawet modyfikowania ludzkie ciała i zachowanie”. Widzisz, nie jestem tym, który przewiduje, że mogą chcieć zmodyfikować twoje zachowanie i kontrolować twoją rzeczywistość psychologiczną. To oni twierdzą, że to właśnie zamierzają zrobić. Każda nowa technologia, każda nowa okazja do nadzoru, jaką proponują, ma służyć realizacji tego celu.

  „Teraz, kto mógłby skorzystać na masowej konsolidacji każdego intymnego szczegółu twojego życia?” — pyta Hinchliffe. 15 „Według niedawnego raportu korporacji RAND, 16 IoB „może wywołać przełom w wiedzy medycznej […] Lub może umożliwić stan nadzoru o bezprecedensowej ingerencji i skutkach”.

  Chińska Partia Komunistyczna (KPCh) wzięła się za pomysł IoB, aby stworzyć orwellowskie państwo nadzoru, które łączy cyfrowe tożsamości swoich „internautów” z systemem kredytów społecznych.

  Od aplikacji śledzących kontakty „zabitych dłużników”, które ostrzegają obywateli za każdym razem, gdy przyjdą z 500 metrami osoby zadłużonej, po fenotypowanie DNA 18 ponad 1 miliona Ujgurów wysłanych do „obozów reedukacyjnych” 19 — KPCh jest żywy przykład niektórych okropnych sposobów wykorzystania tożsamości cyfrowych…

  Wielki reset nie jest mandatem ludu — jest to wymyślona ideologia wymyślona przez grupę niewybieralnych globalistów, próbujących skłonić „interesariuszy” do stworzenia nowej gospodarki i struktury społecznej ze zniszczenia starego… Ale czy los społeczeństwa powinien być dyktowany przez elitę Davos?”

  Graliśmy jak skrzypce

  Szokująca rzeczywistość jest taka, że ​​pandemia COVID nie była „aktem Boga”. To była część planu, jak wszystko inne. W 2018 i 2019 roku ta globalna kabała planowała, ćwiczyła i koordynowała swoje reakcje podczas pandemicznych ćwiczeń stołowych (Clade X i Event 201). Rozwiązania wymyślone podczas tych pandemicznych scenariuszy „były w parze z Wielkim Resetem”, zauważa Hinchliffe. 20

  Innymi słowy, wszystkie środki zaradcze na wypadek pandemii, które przeżyliśmy przez ostatnie dwa lata, miały jeden cel i nie miały one nic wspólnego z ratowaniem życia. Miało to związek z realizacją celów Wielkiego Resetu, które wymagają odgórnego zarządzania. Sam Schwab chwalił się, że dba o i umieszcza przywódców politycznych w rządach na całym świecie, 21 co odpowiada na pytanie, w jaki sposób i dlaczego tak wielu przywódców dobrowolnie poszło za polityką, która jest wyraźnie destrukcyjna dla ich własnych gospodarek i społeczeństw.

  Jedynym sposobem, w jaki ma to sens, jest zaakceptowanie, że technokratyczna kabała, która przez dziesięciolecia potajemnie pociągała dźwignie za kurtyną jak Czarnoksiężnik z Krainy Oz, chce upadku gospodarek. Chcą, by zawiodły, aby mogły zastąpić je nowym, całkowicie cyfrowym systemem, w którym mają dostęp do Twojego portfela i mogą kontrolować Twoje zachowanie poprzez kary finansowe za niepożądane zachowania.

  Chcą usunąć z drogi małe firmy, więc ich monopole to wszystko, co zostało. Chcą masowych śmierci, ponieważ roboty i sztuczna inteligencja przejmują większość obecnie dostępnych miejsc pracy. Plan zakłada wprowadzenie uniwersalnej płacy, więc im mniej ludzi, tym lepiej.

  Chcą przestraszonych, niewykształconych i nieudolnych społecznie dzieci, ponieważ łatwiej je uformować w posłusznych niemyślących, którzy zaakceptują takie rzeczy, jak śledzenie emocji i sztuczna inteligencja, która mówi, kiedy wziąć pigułkę. Nie dbają o to, czego chcesz, ponieważ dla nich nie jesteś nawet człowiekiem. Są ludźmi; jesteś tylko towarem, a oni zorientowali się, jak czerpać zyski z każdego twojego ruchu, a nawet więcej. 22

  Całe to gadanie o dobru wspólnym, uczciwości i sprawiedliwości, to tylko PR. Idea uczciwości i sprawiedliwości technokratów polega na tym, że wszyscy są na tym samym poziomie nędzy. Jak deklaruje WEF, „do 2030 r. nie będziesz nic posiadać”. Kto zatem będzie właścicielem wszystkiego? Oni będą.

  Czy następny atak cybernetyczny?

  W innym, nowszym artykule w Sociale, 23 Hinchliffe podkreśla pojawiające się zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego i wydarzenie Cyber ​​Polygon 24 WEF z lipca 2022 r. , które skupi się na „podnoszeniu globalnej odporności cybernetycznej” w sektorach korzystających z usług w chmurze, takich jak finanse, handel detaliczny, opieka zdrowotna, transport i nie tylko. Według Schwaba „brak cyberbezpieczeństwa stał się wyraźnym i bezpośrednim zagrożeniem dla naszego społeczeństwa na całym świecie”. W 2020 roku stwierdził: 25

  „Potrzebujemy szczepionek, aby się uodpornić. To samo dotyczy cyberataków… Musimy zbudować infrastrukturę IT, która ma wbudowane cyfrowe przeciwciała, aby się chronić…

  Wszyscy znamy, ale wciąż nie zwracamy na niego wystarczającej uwagi, przerażający scenariusz kompleksowego cyberataku, który spowodowałby całkowite zatrzymanie dostaw energii, transportu, usług szpitalnych, naszego społeczeństwa jako całości… Kryzys COVID-19 byłby być postrzegane… jako niewielkie zakłócenie w porównaniu z poważnym cyberatakiem”.

  Opierając się na tym, jak inne ćwiczenia w magiczny sposób zamanifestowały się w prawdziwym świecie, można podejrzewać, że poważny cyberatak planują te same osoby, które twierdzą, że chcą temu zapobiec.

  Ale nawet jeśli tak się nie stanie, możemy być całkowicie pewni, że wszelkie środki bezpieczeństwa cybernetycznego, jakie wymyślą, będą służyć programowi technokratycznemu, który ponownie polega na zniewoleniu ludzkości w ekosystemie cyborgów 5G i podniesieniu się do statusu bogów, mikro-zarządzanie życiem każdej osoby za pomocą algorytmów i sztucznej inteligencji.

  Zapobieganie temu będzie wymagało bezprecedensowego poziomu jedności i solidarności między ludźmi świata. Są nas miliardy, a może tylko kilka tysięcy, ale ich kontrola technologiczna i finansowa wciąż sprawia, że ​​jest to bitwa Dawida z Goliatem.

  Różnica między naszą sytuacją w świecie rzeczywistym a wersją biblijną polega na tym, że żaden Dawid nie może sam wygrać tej walki. Musimy się zjednoczyć i stać jak jedność, jak miliardy mrówek tworzących jedno ciało. Możemy nie mieć takiej broni, jak oni, ale mamy przewagę liczebną.

  Wierzę, że odpowiedzią jest odrzucenie wszelkich „rozwiązań” pochodzących z tej globalnej kabały, en masse, i zbudowanie naszych własnych równoległych społeczeństw i przemysłów – „reset”, ale taki, którego naprawdę chcemy, a nie ten, który oni mają. zaplanowane dla nas. Nie będzie to łatwe, ale alternatywą jest zniszczenie ludzkości.

  Polubienie

   
 6. wojdabejda

  7 kwietnia 2022 at 23:11

  A co powiecie na możliwość takiego scenariusza???
  ,,Podobnie jak wielu przywódców politycznych, Putin czasami używa antyglobalistycznej retoryki, ale jego relacje mówią inną historię. W pierwszej autobiografii Putina, zatytułowanej „Pierwsza osoba”, z sentymentem wspomina o swoim pierwszym spotkaniu z globalistą Nowego Porządku Świata Henrym Kissingerem jako członkiem FSB (dawniej KGB).
  Gdy Putin awansował w szeregach politycznych, utrzymywał stałą przyjaźń z Kissingerem i do dziś mają regularne lunche, a Kissinger był doradcą wielu gałęzi Kremla.
  Na tym jednak nie koniec. Putin i Kreml prowadzą również stały dialog ze Światowym Forum Ekonomicznym, projektem znanego już globalisty Klausa Schwaba. W rzeczywistości, tylko w zeszłym roku Rosja ogłosiła, że dołącza do „Sieci Czwartej Rewolucji Przemysłowej” WEF, która koncentruje się na socjalizacji gospodarczej, sztucznej inteligencji, „internecie rzeczy” i wielu innych globalistycznych interesach, które doprowadzą do światowej technokracji i tyranii.
  Ponownie, rosyjski rząd NIE jest antyglobalistyczny. To twierdzenie jest nonsensem i zawsze było. Fantazję rosyjskiej opozycji przypisałbym stałemu strumieniowi propagandy i temu, co nazywam fałszywym paradygmatem Wschód/Zachód – oszukańczemu poglądowi, że globalistyczna agenda jest czysto zachodnią lub amerykańską agendą i że kraje takie jak Chiny i Rosja są jej przeciwne. Jeśli spojrzysz na bliskie interakcje między Wschodem a globalistami, ta idea całkowicie się rozpada.
  Ważne jest, aby zrozumieć, że większość konfliktów między Wschodem a Zachodem to konflikty inżynieryjne, a przywódcy OBU STRON tak naprawdę nie są ze sobą w konflikcie. Te wojny są raczej Teatrem Kabuki; są to wojny wygody, aby osiągnąć ukryte cele, jednocześnie hipnotyzując masy chwilami terroru i nieszczęścia.”
  Czy… Wojna na Ukrainie i sama groźba tej wojny rozszerzającej się poza region może osiągnąć wiele rzeczy, których covid nie osiągnął.???
  Całość na https://grazynarebeca5.blogspot.com/

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  17 kwietnia 2022 at 13:28

  Bogusław Szymański Wojna na Ukrainie to fałszywa flaga!
  eoSot31l0883wi201neck9f0 oil m11c :a ·
  Postaram sie w skrócie wytłumaczyć o co chodzi z wojną na ukrainie.
  Trzeba się cofnąć kilkadziesiąt lat do Kadafiego, za jego rządów ludzie mieli się bardzo dobrze prąd za darmo paliwo za grosze mieszkania dla młodych za darmo młody zanim znalazł prace dostawał pieniądze od państwa. Co się stało że się spierdoliło? A no to że Kadafi ogłosił że wprowadzi złotego dinara, za ropę będzie się płacić w złotych dinarach i tym podpisał na siebie wyrok śmierci. Usa nie dopuści żeby jakakolwiek waluta miała pokrycie w złocie, a tym bardziej żeby za strategiczne surowce płacić w innej walucie niż dolary.
  Doprowadzili kraj do ruiny a ludność tak otumanili propagandą ze sami zlinczowali Kadafiefo.
  Syria trzecie co do wielkości złoża gazu ropy, co zrobiła usa zrujnowali kraj stwożyli isis szkolone przez cia i uzbrojone przez usa, jak prawda wyszła na jaw to powiedzieli że są dobrzy terroryści i źli terroryści a ludzie to łyknęli, nosz kurwa!
  To tylko 2 kraje co zrujnowali z wielu ale wszystkie łączy jedno nie było w nich banku. centralnego sterowanego prze usa.
  Dalej przejdźmy do Polski jak poprzednio rządził pis była pod wpływem i decyzjami usa, ale oddali niemcom i rosji polskę i europę środkową (rządy po) po to żeby przystopować ekspansję chin i załatwić syrię tak żeby rosja się nie wtrancała dlatego oddali wpływy, coś za coś.
  Chiny chciały zbudować transport kolejowy kontenerów do europy przez ukrainę między innymi a punktem przeładunkowym w Polsce (Łódź) Jedwabny szlak. Wtedy znów wkroczyło usa do europy środkowej (znów pis wrócił do rządzenia) zablokowali projekt budowy centrum przeładunkowego w Łodzi, na Ukrainie zasponsorowali i wywołali majdan, posadzili swoją marionetkę do rządu co jest do dzisiaj i podjudzali i sponsorowali mordowanie ludności cywilnej rosyjskiej w dombasie itp.
  Co do jedwabnego szlaku to nie mogli na to pozwolić bo za statki przestały by przewozić towary z Chin do europy co to oznacza? Ogromne straty dla usa oni mają kanał panamski i każdy kontenerowiec płaci za przejazd pół miliona dolarów, co oznacza zarobek 3 mln usd na minutę.
  Kolejna sprawa to nato podpisało z Rosją umowę i zapewniło że nie będzie ekspansji baz nato w kierunku granic Rosji, co zrobili? Powstały bazy w Polsce, Czechach, Słowacji itd… Putin ostrzegał od dawna że jak nie zaprzestaną to stanowczo zareaguje. Nie słuchali, usa posunęło się za daleko wchodząc na Ukrainę z majdanem i mordując ludność Rosyjską Putin nie miał wyjścia musiał zareagować. To i tak bardzo delikatnie jak na taką prowokację.
  Ale tego nikt nie widzi ze za tym całym złem stoi i odpowiada usa a nie Putin.

  Polubione przez 1 osoba

   
 8. wojdabejda

  21 kwietnia 2022 at 20:00

  Slawomir Kowalik jest z Sławomirem Kowalikiem i 3 innymi użytkownikami
  .
  12 godz. ·
  Może nie tyle samo USA co Deep State posłużyło się nim jako narzedziem do realizacji planu NWO
  Myślicie, że ta wojna tak wybuchła „przypadkowo”?…tak sama z siebie?..nie kochani ten plan powstał już dekady temu a przyspieszenie jego realizacji,rozpoczęło się wraz z Majdanem, który był operacja false flag‼️
  Trzeba było obalić wybrany przez naród rząd Janukowycza, bo przeciwstawiał się założeniom „wielkich architektów NWO” a później już się potoczyło
  Prowokacje NATO ,złamanie traktatu z Bonn o „nierozszerzaniu granic NATO na dalsze Państwa wschodu”z 1991r…co spowodowało, że z każdym wejściem Wsch.kraju do NATO granica z Rosją była obstawiana wojskiem natowskim czego efektem było to, że Rosja poczuła się zagrożona
  Putin przez okres prawie 10 lat próbował stworzenia dialogu z NATO, żeby uzyskać tzw.gwarancje bezpieczeństwa, ale NATO miało to w dupie i specjalnie ignorowało jego próby
  Jednocześnie na Ukrainie postawiono „swoich ludzi z NWO” którzy dawali ciche przyzwolenie i wsparcie militarne dla pro-nazistowskich grup mordujących rosyjsko-jezycznych ludzi w Donbasie i Odessie
  W październiku 2021r republika Donbasu wystąpiła z prośbą do Rosji o pomoc w rozwiązaniu tego konfliktu i Putin ruszył na pomoc…
  Ta wojna ma główny cel-wyeliminowanie Rosji z listy największych globalnych graczy
  Ten pomiot hitlera -K.Schwab na jednym ze spotkań WEF oficjalnie powiedział, że na drodze do Wielkiego Resetu i 4IR. stoją :1.Trump ;2.Rosja;3.Chiny
  Wszystko wskazuje na to, że jest to dalszy ciag „usuwania tych przeszkód”😡
  Mariola Rogowska.

  Polubienie

   
 9. wojdabejda

  21 kwietnia 2022 at 20:01

  Przemysław Daszyk
  1 godz. ·
  Odcinek VI OFIARY WOJNY!Ten odcinek,tak jak i inne np.ROSJA,są tylko wstępem do analizy całości zagadnienia,dlatego w przyszłości będzie cdn…
  Dziś:
  A.)POŻYTECZNI IDIOCI‼️
  1.)Ochotnicy,najemnicy z Polski.a.)Na Ukrainę już w pierwszych dniach rwały się wszelkiej maści zakapiory,bandziory i zawodowi mordercy z różnych wojen,zwani dla niepoznaki „weteranami”.Tych typów akurat mi w ogóle nie żal!Jednak ich też zaliczam do stada odmóżdżonych baranów.Już po 24 h uwierzyli w zwycięstwa banderowskiej armii,której to według przekazu reżimowych mediów,sukces gonił sukces.Wiec dewianci zwęszyli krew i tłumnie ruszyli w miejsca werbunkowych zbiórek,z których po precyzyjnych atakach🇷🇺nigdy już w większości nie wypełzli .I nici z mordów,nici z gwałtów,tylko piekło się cieszy🥳😈👹b.)Jednak drugą kategorią najemników byli ludzie całkiem normalni, wcale nie zdeprawowani,najwyżej lekko kopnięci.Wszelkiej maści aktywiści,działacze,zapaleńcy.Miłośnicy strzelectwa,bractw rekonstrukcyjnych,albo działacze fundacji non profit.Byli też samotnicy,mole książkowe,od dzieciństwa czytający literaturę przygodową,grający w wojny komputerowe i bawiący się żołnierzykami jeszcze po trzydziestce.Otoż jedna i druga grupa najemników zderzyła się boleśnie z rzeczywistością.Rosja wcale nie jest papierowym tygrysem,Ukraina nie jest Spartą a władze kijowskie to nie pluszowe misie,tylko cyniczne łotry,które gotowe są okłamać każdego ,żeby tylko dał się wciągnąć w te wojne…Koszty się nie liczą‼️Media o czym już pisałem robią swoje,a idioci…giną …
  2.)Ochotnicy-najemnicy ze świata.Według tego samego klucza jak w przypadku Polaków.
  3.)Azowcy,Ajdarowcy,Sektorowycy i reszta nacjonalistów.Ci od początku wiedzieli po co i z jakich pobudek walczą.Ale ich małe móżdżki nie przejrzały cwaniaczków rodem z Hollywood.Zapewne i Arestowicz(szef bezbieki🇺🇦)jak i naczelny kokainista,mają ubaw przy wciąganiu kolejnej”kreski”gdy czytają raporty o stratach neonazistow wystawionych na odcinkach nie do obrony…Upiekli dwie pieczenie na jednym ruskim ogniu…Naród ma kolejnych bohaterów na ołtarze i może budować mitologie już nie tylko na mordach wołyńskich,a Żeleński pozbywa się niewygodnych dla niego ekstremistów …😎🇵🇱🇷🇺

  Polubienie

   
 10. wojdabejda

  17 Maj 2022 at 16:31

  „Bojownicy Azowa są wszędzie” – mówi Adrien Boquet.
  „Biorę pełną odpowiedzialność za to, co mówię. Byłem świadkiem zbrodni wojennych na Ukrainie. Wszystkie zostały popełnione przez armię ukraińską. Ale we Francji nie o tym się mówi!” Zdemobilizowany francuski żołnierz, autor książki „Get Up and Walk Because of Science”, pojechał na Ukrainę z misją humanitarną i spędził tam trzy tygodnie. Po powrocie podjął trudną decyzję, która mogła kosztować go życie lub przynajmniej przysporzyć mu wielu kłopotów: Postanowił poinformować Francuzów o zbrodniach, których był świadkiem na Ukrainie. Oto kilka cytatów z jego wywiadu: Kiedy wróciłem z Ukrainy do Francji, przeżyłem szok: kanały telewizyjne zapraszają jako ekspertów ludzi, którzy nigdy nie byli na Ukrainie i nie mają pojęcia, co się tam dzieje. A jednak mają odwagę mówić o tych wydarzeniach. Istnieje rozdźwięk między tym, co słyszę w telewizji, a tym, co widziałem na własne oczy. Bojownicy Azowa są wszędzie. Z neonazistowskimi znakami. Szokuje mnie, że Europa dostarcza broń neonazistom. Ich mundury mają wyhaftowane symbole SS. Nie tylko nie kryją się ze swoimi poglądami. Oni się nimi chwalą. Pracowałem z takimi osobami i leczyłem je. Mówią otwarcie, oni są gotowi do eksterminacji czarnych i żydów. Byłem świadkiem, jak ukraińskie wojsko strzelało schwytanym rosyjskim żołnierzom w kolana, a oficerom powyżej stopnia oficerskiego w głowę. Widziałem na własne oczy, jak amerykańscy kamerzyści kręcili na miejscu fałszywe materiały filmowe i inscenizowali pozorowane egzekucje. Wszystkie zniszczone budynki cywilne, które Ukraina przedstawia jako bombardowania ludności cywilnej, są niczym innym jak wynikiem niedokładnego ostrzału celów wojskowych przez Ukraińców. Siły ukraińskie ukrywają nocą amunicję w budynkach mieszkalnych, nie informując o tym mieszkańców. Nazywa się to wykorzystywaniem ludzi jako tarcz. Bucza została zainscenizowana. Ciała zmarłych były zabierane z innych miejsc i celowo tam umieszczane, aby stworzyć szokujący obraz.

  Polubione przez 1 osoba

   
 11. wojdabejda

  26 Maj 2022 at 16:12

  Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  node6.dom25g1h06g6g6 z0 ·
  ☢️ Wielka ściema o energii jądrowej w TVP ☢️
  Środowy wieczór telewizja publiczna poświęciła promocji energetyki atomowej. Wszystko to oczywiście z troski o naszą wspaniałą planetę, za którą musimy być odpowiedzialni (w tej chwili na scenę wchodzi artysta śpiewający “What a wonderfull world”).
  “Wielki test o energii jądrowej” był dwugodzinnym, niewyszukanym spotem reklamowym Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Produkcja dołącza do takich osiągnięć programu “Polski atom” jak wieczorynka TVP o małym Neutronku odwiedzającym reaktor.
  Z turnieju dowiedzieliśmy się, że energia jądrowa da Polsce samowystarczalność, niezależność i bezpieczeństwo energetyczne a sama technologia jest bezpieczna i w ogóle dobrze się mieszka w sąsiedztwie elektrowni atomowej. Dowiedzieliśmy się także, że polskie instytucje chronią nas przed świecącymi jagodami z Białorusi a atom da nam zdrowie, żywność bez zarazków, sielską przyrodę i rozwój turystyki.
  Niezależność energetyczna była odmieniana przez wszystkie przypadki, podobnie jak bezpieczeństwo i czysta energia. Autorzy testu przyłożyli się, by konstruować pytania i odpowiedzi tak, by pokazać atom w jak najlepszym świetle. Który sposób produkcji energii emituje najmniej gazów cieplarnianych? Oczywiście energetyka jądrowa – w porównaniu z węglem i gazem, bo OZE wśród odpowiedzi zabrakło. Z jakiego źródła Europa pozyskuje najwięcej prądu? Oczywiście z atomu – w porównaniu z energią słoneczną, wiatrową i wodną, rozbitymi na poszczególne kategorie by przypadkiem nie wyszło, że OZE dostarcza nam 39% energii elektrycznej, czyli więcej, niż energetyka jądrowa (25%).
  Powtarzano też wielokrotnie, że energii jądrowej można używać do ogrzewania domów, choć to marginalne zastosowanie – owszem, najwięcej ciepła produkuje w ten sposób Słowacja, ale zabrakło informacji, że to tylko 5% a jej udział spada.
  Nie dowiedzieliśmy się, że wydobycie uranu dewastuje lokalną przyrodę i społeczności, ani, że od wzbogaconego uranu z Rosji trudniej się uniezależnić, niż od rosyjskiego gazu i ropy. Nie dowiedzieliśmy się, że nawet nowoczesne środki ostrożności nie chronią przed ludzkimi błędami, korupcją i lekceważeniem zasad bezpieczeństwa, które stały za katastrofami w elektrowniach ani, że farmy wiatrowe nie mają wokół siebie trzydziestokilometrowych stref ewakuacji ani bunkrów, do których przenosi się załoga, gdy zawyje alarm. Zabrakło również pytania o to, ile tysięcy ton odpadów promieniotwórczych ludzkość już wyprodukowała, by zostawić je w spadku przyszłym pokoleniom ani informacji o tym, na czym polega recykling paliwa jądrowego i ile kosztuje.
  Nie dowiedzieliśmy, ile będzie kosztował polski atom, kiedy zostanie uruchomiony pierwszy blok jądrowy, ani że standardem przy tak skomplikowanych inwestycjach są opóźnienia i niedoszacowania budżetów. Nie dowiedzieliśmy się, że budowa elektrowni jądrowych nie odpowiada na skalę problemów polskiej energetyki ani tym bardziej pilności ochrony klimatu.
  Przemysł i odbiorcy indywidualni już teraz borykają się z ogromną presją rosnących kosztów energii. Elektrownia jądrowa o mocy 1,1-1,6 GW otwarta najszybciej w drugiej połowie lat 30, której koszt pochłonie co najmniej 40 mld zł nie wypełni luki po zamykanych elektrowniach węglowych (z systemu energetycznego do 2034 r. wypadnie 18,8 GW mocy). Energetyka jądrowa w Polsce NIE przyczyni się także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tempie koniecznym dla uniknięcia katastrofy klimatycznej.
  TVP zastosowała sprytny zabieg. Znakomita większość czasu antenowego była poświęcona zagadnieniom nie mającym nic wspólnego z energetyką jądrową, a z fizyką jądrową w ogóle. Zastosowaniem pierwiastków radioaktywnych w medycynie, do sterylizacji żywności a nawet konserwacji obrazu Madonny z Dzieciątkiem (!) kojarzy się przecież jednoznacznie pozytywnie podobnie jak postać Marii Skłodowskiej Curie. Symptomatyczne, że obawy o fundamentalną kwestię bezpieczeństwa zostały sprowadzone do absurdu. “Troszkę się przecież boimy promieniowania, bo kojarzy nam się z filmem Seksmisja” – żartuje Przemysław Babiarz, po czym dodaje, że przecież w Czechach elektrownie jądrowe “mają i żyją” i w ogóle życie tam to sielanka a my trzymamy się stereotypów, bo jesteśmy dziećmi Czarnobyla.
  Czujecie się przekonani?
  Straciliśmy 50 lat na kosztowne zastanawianie się, czy chcemy w Polsce energetyki jądrowej czy nie. W międzyczasie EJ odchodzi do lamusa, a jej miejsce zajęły bezpieczniejsze, szybsze w budowie i tańsze technologie. Nie mamy kolejnych dekad do stracenia na dywagacje i opłacanie zarządów spółek jądrowych (według Najwyższej Izby Kontroli wydatki na realizację całego programu jądrowego tylko w latach 2014-2017 wyniosły 776 mln zł, a działalność powołanej już w 2009 roku spółki PGE EJ1 do 2018 roku pochłonęła 447 milionów złotych).
  Aby powstrzymać najpoważniejsze konsekwencje zmian klimatu musimy radykalnie ściąć emisje jeszcze w tej dekadzie. Dlatego apelujemy o przekierowanie środków z energetyki jądrowej na wykorzystanie pełnego potencjału efektywności energetycznej i rozwój systemu energetycznego opartego o odnawialna źródła energii. Nasze pełne stanowisko dotyczące polskiego programu jądrowego dostępne jest na stronie www (link w komentarzu).
  W czerwcu TVP organizuje test wiedzy o lasach. Idziemy o zakład, że w partnerstwie z Lasami Państwowymi. I że będzie on podobnie obiektywny.
  Tadeusz Tański
  node6.dom85g1h06g6g6 z0 ·
  Gdzie jesteśmy bezpieczni?
  W przyrodzie,tam odnajdziesz spokój wewnętrzny z daleka od hałasu wkoło.
  Czy ludzkość jest bezpieczna teraz?
  Tak, wejdź w głąb siebie i kieruj się tym co ty chcesz,nie ktoś.…

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: