RSS

Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak praworządności na lechickie konta aktem dziejowej sprawiedliwości.

16 Lu
Plakat z Facebook z 18.02.2022 r.

Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak praworządności na lechickie konta aktem dziejowej sprawiedliwości.

Der Internationale Gerichtshof MSAPN an den Gerichtshof, Aktenzeichen C-157/21: Gelder wegen fehlender Rechtsstaatlichkeit auf Lechiten Bankkonten ist einem Akt der historischen Gerechtigkeit.

The International Court of MSAPN to the Court of Justice, case number C-157/21: funds for the lack of the rule of law in Lech’s bank accounts with an act of historical justice.

 Flensburg-Polska-Lechistan 14.02.2022 r.

 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  Sekretariat Trybunału 

  Rue du Fort Niedergunewald L-2925 Luksemburg 

Roberta Metsola Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego  Ursula von der Leyen- Przewodnicząca Komisji Europejskiej Charles Michel – Przewodniczący Rady Europejskiej 

Dotyczy : sygn.akt  C-157/21

Mechanizm „pieniądze za praworządność” – (Polska przeciw Parlamentowi i Radzie)

W dniu 14 lutego 2022 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) w składzie:                                                                                                                                    

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                            Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu,  Maria z domu Znyk © 

Działając na podstawie :

Prawa Naturalnego, Europejskiej Konwencji EKPCIPW, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r., oraz na podstawie zgromadzonych dokumentów i dowodów :

 • w związku z Petycją do Parlamentu Europejskiego 0578/12 autorstwa Marii Bejda (Znyk) i Teresy Wojda (Znyk) jak też udziałem w posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 09.10.2012 r.,
 • w związku z Wyrokami i Postanowieniami Międzynarodowego Sądu MSAPN na podstawie wniosków wnoszonych przez pokrzywdzonych i poszkodowanych Polaków-Lechitów  www.wojdabejda.wordpress.com  w tym m.in. :

Link: Pilne! Oszust A.Duda, fałszywy prezydent RP winien 30 milionów Euro zapłaty za łamanie praw człowieka w Polsce-Lechistanie. ”https://wojdabejda.wordpress.com/2022/02/04/pilne-oszust-a-duda-falszywy-prezydent-rp-winien-30-milionow-euro-zaplaty-za-lamanie-praw-czlowieka-w-polsce-lechistanie/ 

 • z petycji, skarg z obszerną dokumentacją, ekspertyzami autorstwa Tadeusza Kozy- Polska Technika Instalacyjna i Pomiarowa SINBUD z Wałbrzycha, przesyłanymi do instytucji unijnych.

Link: “ Wyrok MSAPN: zajęcie kont i konfiskata majątków osób winnych przestępstw przeciwko Polakom-Lechitom z wniosku Tadeusza z rodu Koza.” https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/10/wyrok-msapn-zajecie-kont-i-konfiskata-majatkow-osob-winnych-przestepstw-przeciwko-polakom-lechitom-z-wniosku-tadeusza-z-rodu-koza/ 

w celu powstrzymania niszczycielskich, ludobójczych działań i łamania praw człowieka oraz podstawowych wolności w Polsce-Lechistanie, w imieniu okradanych, okłamywanych, rugowanych, dyskryminowanych Polaków-Lechitów, rdzennych mieszkańców Polski-Lechistanu, Lechistanu  odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 r. na terytorium dawnego Imperium Lechickiego datowanego na 10 700 lat, sięgającego aż po Ren,

Międzynarodowy Sąd MSAPN wzywa do dokonania aktu dziejowej sprawiedliwości i niezwłoczne bezwarunkowe przekazanie zablokowanych funduszy unijnych na konto Lechickiego Funduszu Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 66126  , oraz na konto: Tadeusz Koza, Wałbrzych : IBAN LT153250013743424041 .

Przekazanie funduszy unijnych na Lechicki Fundusz Pomocy Polakom Lechitom i na konto Tadeusza Kozy jest zaledwie częściową rekompensatą, zadośćuczynieniem za straty materialne, krzywdy moralne, duchowe, ludzkie, za zniszczenie dorobku pokoleń Polaków-Lechitów, za pozbawienie prawa do sprawowania władzy, prawa do decydowania o własnym losie, o losie i przyszłości Narodu Polskiego, rdzennych Sławian Polaków-Lechitów, prawa do dysponowania bogactwami naturalnymi, prawa do wprowadzania polskiej-lechickiej techniki wynalazczej, prawa do krzewienia polskiej kultury, nauki, oświaty. 

Zablokowane unijne fundusze są własnością każdego Polaka-Lechity, uwolnionego 25.12.2012 r. tak jak i cała Ludzkość z niewolniczego światowego prywatnego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego ludobójczą siecią do likwidacji, na terytorium Polski-Lechistanu podstępnie przejętym przez zorganizowaną grupę przestępczą prywatnych żydowskich firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe w tym unijne oraz inne z nimi powiązane, m.in. media, banki, sektor energetyczny z PKN Orlen na czele. Wobec powyższego  rozstrzyganie o praworządności, o niuansach nielegalnego prawa ustanowionego przez uzurpatorów ze zorganizowanej grupy przestępczej jest bezpodstawne, bezprawne i bezskuteczne i nie ma nic wspólnego z praworządnością jest zaprzeczeniem logiki, zaprzeczeniem poszanowania prawa naturalnego, prawa międzynarodowego. 

Jako autorki petycji do PE 0578/12 przedstawiłyśmy instytucjom unijnym  niepodważalne dowody na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r., jak też niepodważalne dowody na dokonanie zamachu stanu przez ekipę Donalda Tuska. Utajniono fakt udowodnienia przez K.Puzynę, z naszym udziałem, sfałszowania wyborów parlamentarnych w 2011r , poprzez włamanie do centralnej urny wyborczej, wtedy gdy swoją władzę na polskiej scenie politycznej, ugruntowała PO z fałszerzem, agentem Stasi- służby wywiadowczej byłej NRD, Donaldem Tuskiem, który został mianowany na eksponowane stanowisko w Brukseli, co jest niebywałym skandalem !  iddd.de/StrasbourgOnline.pdf umtsno.blogspot.de/2011/12/skarga-do-strasbourga.html,umtsno. blogspot.de/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html 

Brak odpowiedzi na nasze wystąpienie z 06.11.2013r. pt.: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?” uznajemy, zgodnie z prawem międzynarodowym, jako przyznanie się do winy, do odpowiedzialności za działania na szkodę ludzkości. 

Dokument z 06.11.2013 r. “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom z Polski?” dostępny w linku : “Zdemaskowane oszustwo unijne końcem Unii Europejskiej” “https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/19/zdemaskowane-oszustwo-unijne-koncem-unii-europejskiej /

Instytucje unijne winne są zatajenia doniosłych dla Narodu Polskiego i narodów Europy informacji, bo do dziś nie ogłosiły światu swojego upadku, nie ogłosiły, że są nielegalnym tworem, powstałym na gruncie podpisanych in blanco założycielskich traktatów rzymskich a faktycznie są  nielegalnymi prywatnymi  firmami handlowymi, zarejestrowanymi w UPIK w Waszyngtonie.  https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/ https://www.upik.de/7f029ad4a435556bb559313d6aa24cfe/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=24&crypt=18ae345946083ee4ee933217f7e8983a&code=gdc5l&senden=Weiter

UPIK® – Unique Partner Identification Key

Home  |  News  |  Bisnode D&B Deutschland  |  D&B International  |  VDA  |  VCI  |  Kontakt  |  Login

UPIK® Datensatz – L

LEingetragener FirmennamePARLEMENT EUROPEEN SOC.ETR. B.I.B.
Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil
LD-U-N-S® Nummer376886482
LGeschäftssitzRue Wiertz 60
LPostleitzahl1047
LPostalische StadtBrussels
LandBelgium
WLänder-Code056
Postfachnummer
Postfach Stadt
LTelefon Nummer022842111
WFax Nummer22346438
Name Hauptverantwortlicher
WTätigkeit (SIC)4789

Klucz SIC 4789 działalności przemysłowej UE jako „Serwisy transportowe, nie sklasyfikowane gdzie indziej ” !  https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=937&tab=description

Instytucje unijne są winne współudziału w niszczeniu narodów i państw w Europie i na świecie pod szyldem fałszywej, nielegalnej  Unii Europejskiej, bo opartej na założycielskich traktatach rzymskich podpisanych in blanco ! http://polskiruchoporu.neon24.pl/post/128439,teatr-polityczno-religijny-zdemaskowany

 

„Asystenci dokładnie uważali na to, żeby nikt nie zauważył oszukaństwa.”Co wtedy w Rzymie wydarzyło się było wielkim show z pustą zawartością.” http://brd-schwindel.org/sind-die-roemischen-vertraege-rechtsungueltig/

Przypieczętowaniem upadku systemu jest dokument wydany przez papieża Franciszka“motu proprio”,  wprowadzający od 01.09.2013r. prywatną odpowiedzialność urzędników, sędziów, prokuratorów, prawników, za działania na szkodę ludzkości.  http://brd-schwindel.org/beamte-wurden-aufgeklaert-alle-handlungen-sind-eigenverantwortlich/  “Mniej niż 2 lata po “motu proprio” papieża Franciszka, służalcy systemu ujawniani są powoli. Otrzymali oni dokument stwierdzający, że działają oni na własną, prywatną  odpowiedzialność.W motu proprio jest: uchylenie immunitetu wszystkich sędziów, uchylenie immunitetu wszystkich prokuratorów, uchylenie immunitetu wszystkich prawników, uchylenie immunitetu wszystkich urzędników państwowych. Od 01.09.2013 te grupy osób nie nie chroni żaden immunitet ! Jako  przestępcy  podlegają ściganiu z całą  surowością  prawa !!! Teraz mogą zdecydować czy chcą nadal okradać nas i nękać czy staną się ludźmi, istotami moralnymi, duchowymi na równi z nami, suwerenami. To oznacza, że system niewolniczy się skończył…” (Tłum. M.Bejda z j. niem. art. “BeAmte” wurden aufgeklärt  -alle Handlungen sind eigenwerantwortlich”) Oryginał dokumentu papieża w poniższym linku: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20130711_organi-giudiziari.htm\

Instytucje unijne winne są oszustwa polegającego na uznawaniu nielegalnych władz żydowskiego okupanta, który podstępnie, bezprawnie przejął Państwo Polskie  w 1927 r. Obecnie żydowski okupant nielegalnie,  bezskutecznie działa w imieniu Narodu Polskiego i Polski. Prywatne firmy handlowe żydowskiego okupanta podają się nielegalnie, bezprawnie, bezskutecznie  za instytucje państwowe, posługując się nielegalnymi, sfałszowanymi symbolami narodowymi.

Instytucje unijne winne są oszustwa polegającego na uznawaniu osób o fałszywej tożsamości, sfałszowanych nazwiskach, nie posiadających legitymacji Suwerena-Narodu Polskiego i Polski jako wiarygodnych przedstawicieli Narodu Polskiego i Polski. 

Zgodnie z ekspertyzą prawną Krystyny Trzcińskiej, cyt..:” nikt nie był kompetentny, nikt nie był władny, podpisywać w imieniu POLSKI, jakichkolwiek umów międzynarodowych, w tym i przystąpienia POLSKI do: Unii Europejskiej, NATO, ONZ itp.                                                             POLSKA, zgodnie z prawdą obiektywną, nigdy nie przystąpiła do UE, gdyż:                                                1) brak jest na tą okoliczność dowodów z dokumentów urzędowych, mających moc władczą i podlegających wykonaniu.                                                                                                                      2) POLSKA jest w stanie zawieszenia bytu od 1927 r (bezskuteczne rozporządzenie o godle). POLSKA ma swoje terytorium, ale nie ma prawomocnych symboli narodowych, a te symbole narodowe, którymi posługują się polskojęzyczne przybłędy żydowskie, zamieszkałe na terytorium POLSKI często pod przybranym nazwiskiem i wyłudzonym obywatelstwem POLSKIM, prawomocnymi symbolami narodowymi POLSKI nie są. (…) Wszelkie składki na cel utrzymania tych wyżej wymienionych żydowskich organizacji i innych nie wymienionych tutaj, wyłożone arbitralnie ze SKARBU PAŃSTWA POLSKIEGO, hojną ręką przez żydowskich przybłędów w imieniu POLSKI, podlegają bezwzględnie zwrotowi POLSCE przez IZRAEL i międzynarodowe żydostwo, w trybie natychmiastowym, (…)”– koniec cytatu zaczerpniętego z linka pt.: “No i potem się dziwią że palą nimi w piecach” , trzcinska.neon24.pl/post/128677,no-i-potem-sie-dziwia-ze-pala-nimi-w-piecach

Pomimo naszych wielokrotnych żądań, instytucje unijne nie upubliczniły  i nie respektują  doniosłego faktu obowiązywania w Polsce aktów prawnych najwyższej rangi, wydanych zgodnie z  Boskim Prawem Naturalnym, w imieniu i w interesie Narodu Polskiego, jakimi są  Proklamacja, z dnia 02.11.2014r., i Dekret Suwerena-Narodu Polskiego, z dnia 02.04.2015r. : www.tcichocki.pl ,

Instytucje unijne winne są krzywd Narodu Polskiego, bo w wyniku nielegalnych, fałszowanych od wielu lat wyborów, światowe elity żydowskie wprowadziły swoją kolejną ekipę zarządzającą w ich interesie, która kontynuuje holocaust na Narodzie Polskim, w czasie pozornego pokoju. Zamach stanu dokonany został już wcześniej a Wy posługiwaliście  się gołosłownymi stwierdzeniami o zamachu stanu w Polsce w 2015 r., a obecnie o braku praworządności w Polsce, strasząc, jakoby demokracja, której nie było i nie ma, jest zagrożona ! Poprzez taką manipulację, poprzez takie celowe zamieszanie odwracacie  uwagę od Waszych działań godzących w prawa naturalne narodów Europy do życia w pokoju, w dostatku, bez milionów uchodźców z krajów  Afryki i Azji, w bezpiecznym środowisku, z wykorzystaniem ukrywanej przez Was np. technologii wolnej energii, bez straszenia fałszywą pandemią Covid-19 i wymuszania ludobójczych szczepionek służących wprowadzaniu technokracji oraz totalnej kontroli i grabieży NEOS w ramach NWO.

Międzynarodowy Sąd MSAPN wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich antypolskich, antyludzkich, niszczycielskich działań prowadzących do chaosu, podstępnego przejmowania terytorium Polski -Lechistanu odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 r, poprzez projekty jak m.in. Projekt “Nowa Amerika”, finansowany przez nielegalny rząd w Berlinie, nieistniejącego państwa, BRD GmbH „Mit Urteil des EGMR 75529/01 am 08.06.2006 hat der Europeische Gerichshof festgestellt, das die „BRD” kein wirksamer Rechtsstaat sondern eine Illusion ist „ cyt.: “Nowa Amerika została założona na zakonspirowanym spotkaniu w dniu 20 marca 2010 r. w Szczettin. Jest to federacja 4 państw związkowych: Szczettinstan, Terra Incognita, Lebuser Ziemia i Schlonsk. http://www.nowa-amerika.eu/informacjonen/nowa-amerika/ 

Zablokowane unijne fundusze są własnością każdego Polaka-Lechity, uwolnionego 25.12.2012 r. tak jak i cała Ludzkość z niewolniczego światowego prywatnego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego ludobójczą siecią do likwidacji, na terytorium Polski-Lechistanu podstępnie przejętym przez zorganizowaną grupę przestępczą prywatnych żydowskich firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe w tym unijne oraz inne z nimi powiązane, m.in. media, banki, sektor energetyczny z PKN Orlen na czele. Wobec powyższego rozstrzyganie o praworządności, o niuansach nielegalnego prawa ustanowionego przez uzurpatorów ze zorganizowanej grupy przestępczej jest bezpodstawne, bezprawne i bezskuteczne i nie ma nic wspólnego z praworządnością jest zaprzeczeniem logiki, zaprzeczeniem poszanowania prawa naturalnego, prawa międzynarodowego. 

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                         Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu,  Maria z domu Znyk © 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

——— Forwarded message ———
Von: Maria Znyk<lowickainicjatywa@gmail.com>
Date: Mi., 16. Feb. 2022 um 00:57 Uhr
Subject: The International Court of MSAPN to the Court of Justice, case number C-157/21: funds for the lack of the rule of law in Lech’s bank accounts with an act of historical justice.
To: Cc: Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com>, Teresa Lechistan <lechistan.odrodzony@gmail.com>, President@ep.europa.eu <President@ep.europa.eu>, eo@ombudsman.europa.eu <eo@ombudsman.europa.eu>, cab-jourova-contact@ec.europa.eu <cab-jourova-contact@ec.europa.eu>, sadarbitrazowy msapn <sadarbitrazowy.msapn@tutanota.com>, <roberta.metsola@europarl.europa.eu>, <cab-ferreira-contact@ec.europa.eu>, <cab-gabriel-contact@ec.europa.eu>, <cab-gentiloni-contact@ec.europa.eu>, <cab-johansson-contact@ec.europa.eu>, president@joinpasi.orgsecretariat <peti-secretariat@europarl.europa.eu>, ECI.Registry@curia.europa.eu <ECI.Registry@curia.europa.eu>,, peti-secretariat@europarl.europa.eu <peti-secretariat@europarl.europa.eu>,, President@ep.europa.eu <President@ep.europa.eu>,, libe-secretariat@ep.europa.eu <libe-secretariat@ep.europa.eu>,, ec-president-vdl@ec.europa.eu <ec-president-vdl@ec.europa.eu>,, cab-jourova-contact@ec.europa.eu <cab-jourova-contact@ec.europa.eu>,, frans-timmermans-contact@ec.europa.eu <frans-timmermans-contact@ec.europa.eu>,, eo@ombudsman.europa.eu <eo@ombudsman.europa.eu>,, BOI Solidarności <boi@warszawa.so.gov.pl>, Cc: adwokat <adwokat@zmyslowska.pl>,, Vkarny <Vkarny@wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl>,, krzysztof zuk <krzysztof.zuk@lublin.eu>,, awojewodzki <awojewodzki@lublin.eu>,, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>,, info <info@duw.pl>,, kancelaria.prezydenta <libe-secretariat@ep.europa.eu>, <margrethe-vestager-contact@ec.europa.eu>, <cab-dombrovskis-contact@ec.europa.eu>, <cab-borrell-fontelles-contact@ec.europa.eu>, <cab-sefcovic-contact@ec.europa.eu>, <cab-suica-contact@ec.europa.eu>, <cab-schinas-contact@ec.europa.eu>, cab hahn contact <cab-hahn-contact@ec.europa.eu>, <cab-schmit-archives@ec.europa.eu>, <cab-kyriakides-contact@ec.europa.eu>, <cab-reynders-contact@ec.europa.eu>, <cab-dalli-contact@ec.europa.eu>, <cab-lenarcic-contact@ec.europa.eu>, <cab-valean-contact@ec.europa.eu>, <cab-varhelyi-contact@ec.europa.eu>, <cab-urpilainen-contact@ec.europa.eu>, <cab-simson-contact@ec.europa.eu>, <cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu>, <cab-mcguinness-contact@ec.europa.eu>, <bjoern.seibert@ec.europa.eu>, <lena.duepont@europarl.europa.eu>, ECI Registry <ECI.Registry@curia.europa.eu>, ec president vdl <ec-president-vdl@ec.europa.eu>, <ec@epp.eu>

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu: www.wojdabejda.wordpress.com,                               lowickainicjatywa@gmail.com, lechistan.odrodzony@gmail.com, Lechicki Fundusz Pomocy Polakom-Lechitom: DE 78 2069 0500 0000 661263Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) przesyła w załączeniu w PDF dokument :

Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak praworządności na lechickie konta aktem dziejowej sprawiedliwości.

Der Internationale Gerichtshof MSAPN an den Gerichtshof, Aktenzeichen C-157/21: Gelder wegen fehlender Rechtsstaatlichkeit auf Lechiten Bankkonten ist einem Akt der historischen Gerechtigkeit.

The International Court of MSAPN to the Court of Justice, case number C-157/21: funds for the lack of the rule of law in Lech’s bank accounts with an act of historical justice.

Dotyczy : sygn.akt  C-157/21

Mechanizm „pieniądze za praworządność” – (Polska przeciw Parlamentowi i Radzie)

W dniu 14 lutego 2022 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) w składzie:                             Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                                  Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu,  Maria z domu Znyk © 

Działając na podstawie :

Prawa Naturalnego, Europejskiej Konwencji EKPCIPW, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej i proklamowanej Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A  w dniu 10.12.1948 r., oraz

na podstawie zgromadzonych dokumentów i dowodów :

 • w związku z Petycją do Parlamentu Europejskiego 0578/12 autorstwa Marii Bejda (Znyk) i Teresy Wojda (Znyk) jak też udziałem w posiedzeniu Komisji Petycji w dniu 09.10.2012 r.,
 • w związku z Wyrokami i Postanowieniami Międzynarodowego Sądu MSAPN na podstawie wniosków wnoszonych przez pokrzywdzonych i poszkodowanych Polaków-Lechitów  www.wojdabejda.wordpress.com  w tym m.in. 

Link: Pilne! Oszust A.Duda, fałszywy prezydent RP winien 30 milionów Euro zapłaty za łamanie praw człowieka w Polsce-Lechistanie. ”https://wojdabejda.wordpress.com/2022/02/04/pilne-oszust-a-duda-falszywy-prezydent-rp-winien-30-milionow-euro-zaplaty-za-lamanie-praw-czlowieka-w-polsce-lechistanie/ 

 • z petycji, skarg z obszerną dokumentacją, ekspertyzami autorstwa Tadeusza Kozy- Polska Technika Instalacyjna i Pomiarowa SINBUD z Wałbrzycha, przesyłanymi do instytucji unijnych.

Link: “ Wyrok MSAPN: zajęcie kont i konfiskata majątków osób winnych przestępstw 

przeciwko Polakom-Lechitom z wniosku Tadeusza z rodu Koza.” https://wojdabejda.wordpress.com/2022/01/10/wyrok-msapn-zajecie-kont-i-konfiskata-majatkow-osob-winnych-przestepstw-przeciwko-polakom-lechitom-z-wniosku-tadeusza-z-rodu-koza/ 

w celu powstrzymania niszczycielskich, ludobójczych działań i łamania praw człowieka oraz podstawowych wolności w Polsce-Lechistanie, w imieniu okradanych, okłamywanych, rugowanych, dyskryminowanych Polaków-Lechitów, rdzennych mieszkańców Polski-Lechistanu, Lechistanu  odrodzonego na wieczne trwanie 22 maja 2020 r. na terytorium dawnego Imperium Lechickiego datowanego na 10 700 lat, sięgającego aż po Ren.

Sąd MSAPN wzywa do dokonania aktu dziejowej sprawiedliwości i niezwłoczne bezwarunkowe przekazanie zablokowanych funduszy unijnych na konto Lechickiego Funduszu Pomocy Polakom-Lechitom : DE 78 2069 0500 0000 66126  oraz na konto:Tadeusz Koza, Wałbrzych : IBAN LT153250013743424041

Przekazanie funduszy unijnych na Lechicki Fundusz Pomocy Polakom Lechitom i na konto Tadeusza Kozy jest zaledwie częściową rekompensatą, zadośćuczynieniem za straty materialne, krzywdy moralne, duchowe, ludzkie, za zniszczenie dorobku pokoleń Polaków-Lechitów, za pozbawienie prawa do sprawowania władzy, prawa do decydowania o własnym losie, o losie i przyszłości Narodu Polskiego, rdzennych Sławian Polaków-Lechitów, prawa do dysponowania bogactwami naturalnymi, prawa do wprowadzania polskiej-lechickiej techniki wynalazczej, prawa do krzewienia polskiej kultury, nauki, oświaty. 

Zablokowane unijne fundusze są własnością każdego Polaka-Lechity, uwolnionego 25.12.2012 r. tak jak i cała Ludzkość z niewolniczego światowego prywatnego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego ludobójczą siecią do likwidacji, na terytorium Polski-Lechistanu podstępnie przejętym przez zorganizowaną grupę przestępczą prywatnych żydowskich firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne, międzynarodowe w tym unijne oraz inne z nimi powiązane, m.in. media, banki, sektor energetyczny z PKN Orlen na czele. Wobec powyższego  rozstrzyganie o praworządności, o niuansach nielegalnego prawa ustanowionego przez uzurpatorów ze zorganizowanej grupy przestępczej jest bezpodstawne, bezprawne i bezskuteczne i nie ma nic wspólnego z praworządnością jest zaprzeczeniem logiki, zaprzeczeniem poszanowania prawa naturalnego, prawa międzynarodowego. Więcej w załączniku PDF : „Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak praworządności na lechickie konta aktem dziejowej sprawiedliwości.”

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                                  Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa Sądu,  Maria z domu Znyk © 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

———- Forwarded message ———
Von: Maria Znyk<lowickainicjatywa@gmail.com>
Date: So., 13. Feb. 2022 um 23:07 Uhr
Subject: Warum gibt noch weiter in Schleswig-Holstein, in Detschland, in Polen Massenmord mit Vorsatz durch Corona Impfungen und Falsche Testen ? SOFORT STOPPEN – Hör jetzt auf !
To: <poststelle@stk.landsh.de>, <coronapost@flensburg.de>, <oberbuergermeisterin@flensburg.de>, <stadtpraesident@flensburg.de>, <info@ndrinfo.de>, <fulvio.martusciello@europarl.europa.eu>, <bjoern.seibert@ec.europa.eu>, <roberta.metsola@europarl.europa.eu>, <ewa.kopacz@europarl.europa.eu>, <margrethe-vestager-contact@ec.europa.eu>, <cab-dombrovskis-contact@ec.europa.eu>, <cab-borrell-fontelles-contact@ec.europa.eu>, <cab-sefcovic-contact@ec.europa.eu>, <cab-jourova-contact@ec.europa.eu>, <cab-wojciechowski-contact@ec.europa.eu>, <cab-suica-contact@ec.europa.eu>, <cab-schinas-contact@ec.europa.eu>, cab hahn contact <cab-hahn-contact@ec.europa.eu>, <cab-gabriel-contact@ec.europa.eu>, <cab-schmit-archives@ec.europa.eu>, <cab-gentiloni-contact@ec.europa.eu>, <cab-ferreira-contact@ec.europa.eu>, <cab-kyriakides-contact@ec.europa.eu>, <cab-reynders-contact@ec.europa.eu>, <cab-dalli-contact@ec.europa.eu>, <cab-johansson-contact@ec.europa.eu>, <cab-lenarcic-contact@ec.europa.eu>, <cab-valean-contact@ec.europa.eu>, <cab-varhelyi-contact@ec.europa.eu>, <cab-urpilainen-contact@ec.europa.eu>, <cab-simson-contact@ec.europa.eu>, <cab-sinkevicius-contact@ec.europa.eu>, <cab-mcguinness-contact@ec.europa.eu>, <frans-timmermans-contact@ec.eu>, <bundespraesidialamt@bpra.bund.de>, Chris B. <crbd@wp.pl>, ECI.Registry@curia.europa.eu <ECI.Registry@curia.europa.eu>,, peti-secretariat@europarl.europa.eu <peti-secretariat@europarl.europa.eu>,, President@ep.europa.eu <President@ep.europa.eu>,, libe-secretariat@ep.europa.eu <libe-secretariat@ep.europa.eu>,, ec-president-vdl@ec.europa.eu <ec-president-vdl@ec.europa.eu>,, cab-jourova-contact@ec.europa.eu <cab-jourova-contact@ec.europa.eu>,, frans-timmermans-contact@ec.europa.eu <frans-timmermans-contact@ec.europa.eu>,, eo@ombudsman.europa.eu <eo@ombudsman.europa.eu>,, BOI Solidarności <boi@warszawa.so.gov.pl>, Cc: adwokat <adwokat@zmyslowska.pl>,, Vkarny <Vkarny@wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl>,, krzysztof zuk <krzysztof.zuk@lublin.eu>,, awojewodzki <awojewodzki@lublin.eu>,, biurorzecznika <biurorzecznika@brpo.gov.pl>,, info <info@duw.pl>,, kancelaria.prezydenta <kancelaria.prezydenta@um.wroc.pl>, Friends of Polish Parish Washington DC <friendsofparish@gmail.com>, Polish American Strategic Initiative <president@joinpasi.org>, Ambassadedefrancepl <presse@ambafrance-pl.org>, <warsaw.commercialsection@fco.gov.uk>, <emb.warsaw@mzv.sk>, listy <listy@prezydent.pl>, <kprm@gov.pl>, <info@fuellmich.com>, <juanfernando.lopezaguilar@europarl.europa.eu>, <maite.pagaza@europarl.europa.eu>, <pietro.bartolo@europarl.europa.eu>, <emil.radev@europarl.europa.eu>, <magdalena.adamowicz@europarl.europa.eu>, <malik.azmani@europarl.europa.eu>, <katarina.barley@europarl.europa.eu>, <pernando.barrena@europarl.europa.eu>, <nicolas.bay@europarl.europa.eu>, <vladimir.bilcik@europarl.europa.eu>, <vasile.blaga@europarl.europa.eu>, <ioan-rares.bogdan@europarl.europa.eu>, <patrick.breyer@europarl.europa.eu>, <saskia.bricmont@europarl.europa.eu>, <joachim.brudzinski@europarl.europa.eu>, <jorge.buxadevillalba@europarl.europa.eu>, <damien.careme@europarl.europa.eu>, <caterina.chinnici@europarl.europa.eu>, <clare.daly@europarl.europa.eu>, <anna.donath@europarl.europa.eu>, <lena.duepont@europarl.europa.eu>, <cornelia.ernst@europarl.europa.eu>, <laura.ferrara@europarl.europa.eu>, <nicolaus.fest@europarl.europa.eu>, <iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu>, <jean-paul.garraud@europarl.europa.eu>, <marcel.degraaff@europarl.europa.eu>, <maria.grapini@europarl.europa.eu>, <sylvie.guillaume@europarl.europa.eu>, <andrzej.halicki@europarl.europa.eu>, <evin.incir@europarl.europa.eu>, <sophie.intveld@europarl.europa.eu>, <patryktomasz.jaki@europarl.europa.eu>, <marina.kaljurand@europarl.europa.eu>, <assita.kanko@europarl.europa.eu>, <fabienne.keller@europarl.europa.eu>, <peter.kofod@europarl.europa.eu>, <lukasz.kohut@europarl.europa.eu>, <moritz.koerner@europarl.europa.eu>, <alice.kuhnke@europarl.europa.eu>, <jeroen.lenaers@europarl.europa.eu>, <lukas.mandl@europarl.europa.eu>, <nuno.melo@europarl.europa.eu>, <nadine.morano@europarl.europa.eu>, <javier.morenosanchez@europarl.europa.eu>, <nicola.procaccini@europarl.europa.eu>, <paulo.rangel@europarl.europa.eu>, <terry.reintke@europarl.europa.eu>, <diana.ribaiginer@europarl.europa.eu>, <ralf.seekatz@europarl.europq.eu>, <michal.simecka@europarl.europa.eu>, <birgit.sippel@europarl.europa.eu>, <martin.sonneborn@europarl.europa.eu>, <tineke.strik@europarl.europa.eu>, <ramona.strugariu@europarl.europa.eu>, <annalisa.tardino@europarl.europa.eu>, <tomas.tobe@europarl.europa.eu>, <ioan-dragos.tudorache@europarl.europa.eu>, <milan.uhrik@europarl.europa.eu>, <tom.vandendriessche@europarl.europa.eu>, <bettina.vollath@europarl.europa.eu>, <jadwiga.wisniewska@europarl.europa.eu>, <elena.yoncheva@europarl.europa.eu>, <javier.zarzalejos@europarl.europa.eu>, <abir.alsahlani@europarl.europa.eu>, <bartosz.arlukowicz@europarl.europa.eu>, <larspatrick.berg@europarl.europa.eu>, <mara.bizzotto@europarl.europa.eu>, <malin.bjork@europarl.europa.eu>, <damian.boeselager@europarl.europa.eu>, <delara.burkhardt@europarl.europa.eu>, <olivier.chastel@europarl.europa.eu>, <tudor.ciuhodaru@europarl.europa.eu>, <nathalie.colin-oesterle@europarl.europa.eu>, <klara.dobrev@europarl.europa.eu>, <lucia.durisnicholsonova@europarl.europa.eu>, <cyrus.engerer@europarl.europa.eu>, <tanja.fajon@europarl.europa.eu>, <loucas.fourlas@europarl.europa.eu>, <romeo.franz@europarl.europa.eu>, <soren.gade@europarl.europa.eu>, <raphael.glucksmann@europarl.europa.eu>, <monika.hohlmeier@europarl.europa.eu>, <laura.huhtasaari@europarl.europa.eu>, <rasa.jukneviciene@europarl.europa.eu>, <beata.kempa@europarl.europa.eu>, <mislav.kolakusic@europarl.europa.eu>, <dietmar.koester@europarl.europa.eu>, <ondrej.kovarik@europarl.europa.eu>, <sergey.lagodinsky@europarl.europa.eu>, <Nathalie.Loiseau@europarl.europa.eu>, <leopoldo.lopez@europarl.europa.eu>, <jaak.madison@europarl.europa.eu>, <erik.marquardt@europarl.europa.eu>, <jan-christoph.oetjen@europarl.europa.eu>, <philippe.olivier@europarl.europa.eu>, <konstantinos.papadakis@europarl.europa.eu>, <anne-sophie.pelletier@europarl.europa.eu>, <mortenhelveg.petersen@europarl.europa.eu>, <sabrina.pignedoli@europarl.europa.eu>, <kati.piri@europarl.europa.eu>, <giuliano.pisapia@europarl.europa.eu>, <sira.rego@europarl.europa.eu>, <karlo.ressler@europarl.europa.eu>, <franco.roberti@europarl.europa.eu>, <rob.rooken@europarl.europa.eu>, <Domenec.RuizDevesa@europarl.europa.eu>, <isabel.santos@europarl.europa.eu>, <silvia.sardone@europarl.europa.eu>, <sylwia.spurek@europarl.europa.eu>, <paul.tang@europarl.europa.eu>, <cristian.terhes@europarl.europa.eu>, <romana.tomc@europarl.europa.eu>, <yana.toom@europarl.europa.eu>, <miguel.urbancrespo@europarl.europa.eu>, <tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu>, <hilde.vautmans@europarl.europa.eu>, <harald.vilimsky@europarl.europa.eu>, <lorant.vincze@europarl.europa.eu>, <petar.vitanov@europarl.europa.eu>, <alexandr.vondra@europarl.europa.eu>, <axel.voss@europarl.europa.eu>, <elissavet.vozemberg@europarl.europa.eu>, <maria.walsh@europarl.europa.eu>, <charlie.weimers@europarl.europa.eu>, <isabel.wiseler@europarl.europa.eu>, <tatjana.zdanoka@europarl.europa.eu>, <tomas.zdechovsky@europarl.europa.eu>, <juanignacio.zoidoalvarez@europarl.europa.eu>, Teresa Znyk <teresa.znyk3@gmail.com>, <beata.szydlo@europarl.europa.eu>, <grzegorz.tobiszowski@europarl.europa.eu>, <marekpawel.balt@europarl.europa.eu>, <adam.jarubas@europarl.europa.eu>, <elzbieta.kruk@europarl.europa.eu>, <janusz.lewandowski@europarl.europa.eu>, <jacek.saryusz-wolski@europarl.europa.eu>, <roza.thun@europarl.europa.eu>, <dominik.tarczynski@europarl.europa.eu>, <witoldjan.waszczykowski@europarl.europa.eu>, <joannamaria.kopcinska@europarl.europa.eu>, <anna.zalewska@europarl.europa.eu>, <boguslaw.liberadzki@europarl.europa.eu>, <elzbieta.lukacijewska@europarl.europa.eu>, <tomasz.poreba@europarl.europa.eu>, <kosma.zlotowski@europarl.europa.eu>, <tomasz.frankowski@europarl.europa.eu>, <zdzislaw.krasnodebski-office@europarl.europa.eu>, <adam.bielan@europarl.europa.eu>, <ryszard.czarnecki@europarl.europa.eu>, <anna.fotyga@europarl.europa.eu>, <krzysztof.jurgiel@europarl.europa.eu>, <karol.karski@europarl.europa.eu>, <izabela.kloc@europarl.europa.eu>, <zbigniewkrzysztof.kuzmiuk@europarl.europa.eu>, <ryszardantoni.legutko@europarl.europa.eu>, <beata.mazurek@europarl.europa.eu>, <andzelikaanna.mozdzanowska@europarl.europa.eu>, <elzbieta.rafalska@europarl.europa.eu>, <jaroslaw.duda@europarl.europa.eu>, <krzysztof.hetman@europarl.europa.eu>, <danuta.huebner@europarl.europa.eu>, <jaroslaw.kalinowski@europarl.europa.eu>, <janina.ochojska@europarl.europa.eu>, <jan.olbrycht@europarl.europa.eu>, <radoslaw.sikorski@europarl.europa.eu>, <marek.belka@europarl.europa.eu>, <robert.biedron@europarl.europa.eu>, <wlodzimierz.cimoszewicz@europarl.europa.eu>, <leszek.miller@europarl.europa.eu>, <jerzy.buzek@europarl.europa.eu>

Das Ende des größten Betrugs der Welt !

https://rumble.com/vurhy8-sucharit-bhakdi-und-ronald-weikl-gute-nachrichten.html

In diesem Video berichtet Prof. Sucharit Bhakdi, Vorsitzender der MWGFD e.V., im Gespräch mit Dr. Ronald Weikl von interessanten neuen Studienergebnissen, die gewaltig das gängige Narrativ der COVID-Vaccine ins Wanken bringen.

1.) Aktuelle Publikation in den renommierten Fachzeitschriften „Lancet“ und „Cell“ haben neben den sensationellen Ergebnissen des MWGFD-Pathologen-Teams um Prof. Arne Burkhardt zur Schließung der Beweiskette beigetragen:

A: Die Impfung schützt weder vor Infektion noch vor Übertragung.

B: mRNA Impfstoffe sind langlebig und erreichen Organe im ganzen Körper. Die modifizierte mRNA der Impfstoffe ist noch 60 (!) Tage nach der Impfung in Keimzentren von Lymphknoten nachweisbar (normale mRNA hat im Gegensatz dazu eine Halbwertszeit von 10 Stunden). Burkhardt et al. konnten Spikeproteine in den die Blutgefäße auskleidenden Endothel-Zellen noch bei einem 4 Monate (1) nach der letzten C-„Impfung“ Verstorbenen nachweisen:

C. Die Impfung verkürzt das Leben.

2.) In einem neuem D4CE-Online-Symposium am 18.02.2022, gestreamt vom britischen Sender UK Column, wird auf all dies noch näher eingegangen.
Link hierzu auf der Webseite des MWGFD und unter dem Teaser-Video auf Youtube (s.oben!).

3.) MWGFD-Mitglied Prof. Dr. jur. Martin Schwab hat zwei sehr hilfreiche Musterschreiben für alle unter „Impfdruck“ stehenden (nicht nur im Gesundheitswesen) Beschäftigten entworfen, die auf der MWGFD-Webseite (s. Link unten) zum Download bereitstehen.

4.) In vielen anderen Ländern rund um Deutschland und Österreich sind die Corona.-Maßnahmen längst beendet, insbesondere auch in skandinavischen Ländern. Beispiel: Dänemark, Mads Plasvig.

5.) Das „MWGFD-Corona-Ausstiegskonzept“, ein offener Brief mit 10 konkreten Forderungspunkten und einem 40-seitigen Begleitschreiben mit allen wichtigen Daten, Fakten, Argumenten (incl. 141 wissenschaftlichen Quellenangaben), das die Möglichkeit für den sofortigen Ausstieg aus der Corona-Agenda wurde und wird per Email und Post an die wichtigsten Entscheidungsträger in D-A-CH-ST und LIE versendet und trifft auf große Resonanz.

6.) In seinem Schlusswort geht Prof. Bhakdi noch auf die ebenso unnötigen Totimpfstoffe, wie z.B. Novavax ein

Links:
Das MWGFD-Corona-Ausstiegskonzept:
https://www.mwgfd.de/das-mwgfd-corona-ausstiegskonzept/

Wie Ihr das MWGFD-Corona-Ausstiegskonzept unterstützen könnt, erfahrt Ihr z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=aBvUe7awwvs

Angesprochene Studie in Lancet: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext
Studie, die u.a. zeigt, dass die modifizierte mRNA der COVID-Vaccine noch nach 60 (1) Tagen in den Keimzentren von Lymphknoten nachweisbar ist: https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.01.018
Entscheidend ist die Fig. 7 mit Text!

https://www.pathologie-konferenz.de/

Webseite der D4CE: https://doctors4covidethics.org/
Webseite UK Column: https://www.ukcolumn.org/

Thema Impfdruck durch Arbeitgeber: Musterschreiben von Prof. Martin Schwab: https://www.mwgfd.de/2022/02/wie-dem-impfdruck-durch-den-arbeitgeber-standhalten/

Dänemark und Mads Palsvig:
https://unser-mitteleuropa.com/daenemark-mads-palsvig-von-jfk21-fordert-nuernberger-prozess-fuer-corona-verbrecher/

https://www.rnd.de/medien/daenemark-boulevardzeitung-entschuldigt-sich-fuer-corona-berichterstattung-EH2L5OEHOZFNNHYIEG4ZA37TWU.html

https://neue-medien-portal.info/

Webseite der MWGFD e.V.: https://www.mwgfd.de/

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

———- Forwarded message ———
Von: oberbuergermeisterin<oberbuergermeisterin@flensburg.de>
Date: So., 13. Feb. 2022 um 23:09 Uhr
Subject: Antw: Warum gibt noch weiter in Schleswig-Holstein, in Detschland, in Polen Massenmord mit Vorsatz durch Corona Impfungen und Falsche Testen ? SOFORT STOPPEN – Hör jetzt auf ! (Eingangsbestätigung)
To: Maria Znyk <lowickainicjatywa@gmail.com>

Ihre Mail an Frau Oberbürgermeisterin Simone Lange ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.
Da uns täglich sehr viele Anfragen erreichen, bitten wir Sie um etwas Geduld.
Freundliche Grüße aus dem Flensburger Rathaus
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ukraińscy bojownicy zaczęli ostrzał miasta w pobliżu Doniecka (Wideo 

Tagi: , , ,

11 responses to “Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak praworządności na lechickie konta aktem dziejowej sprawiedliwości.

 1. wojdabejda

  20 lutego 2022 at 13:54

  Prokuratura Europejska opublikowała oświadczenie w związku z „odmową współpracy Polski” z tym organem. W oświadczeniu zwrócono uwagę, że Prokuratura Europejska prowadzi 23 dochodzenia z udziałem naszego kraju.

  Europejski Prokurator Generalny skierował do Komisji Europejskiej pismo w nawiązaniu do unijnego rozporządzenia z 16 grudnia 2020 roku. Rozporządzenie ustanawia ogólny system warunkowości służący ochronie budżetu Unii w przypadku naruszeń zasad państwa prawnego w państwach członkowskich.

  W oświadczeniu zwrócono uwagę na „odmowę współpracy Polski z Prokuraturą Europejską” (EPPO – European Public Prosecutor’s Office).

  „Chociaż Polska nie uczestniczy we wzmocnionej współpracy w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, współpraca między Prokuraturą Europejską a właściwymi organami sądowymi w Polsce musi opierać się na istniejących instrumentach współpracy sądowej i wzajemnego uznawania” – napisano.

  Wymieniono, że chodzi tu o dyrektywę w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych, a także o decyzję Unii Europejskiej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi.

  OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

  W oświadczeniu przekazano, iż „Europejski Prokurator Generalny został poinformowany, że Polska uzależniła podpisanie porozumienia roboczego z Prokuraturą Europejską od uprzedniego zatwierdzenia zmiany polskiego Kodeksu postępowania karnego, która umożliwiłaby uznanie Prokuratury Europejskiej za właściwy organ”.

  Praktyczną konsekwencją tego, jak opisano, jest to, że „Polska konsekwentnie odrzuca wnioski Prokuratury Europejskiej o współpracę sądową od początku jej działalności”, czyli od czerwca 2021 roku.

  „Biorąc pod uwagę, że w każdym przypadku, gdy Prokuratura Europejska prowadzi dochodzenie karne o charakterze transgranicznym i nie jest w stanie uzyskać dowodów z Polski, zdolność Prokuratury Europejskiej do przeciwdziałania przestępczości mającej wpływ na budżet Unii jest systematycznie ograniczana” – wyjaśniono.

  Poinformowano przy tym, że Prokuratura Europejska prowadzi obecnie 23 dochodzenia z udziałem Polski.
  Prokuratura Europejska – czym się zajmuje?

  Prokuratura Europejska to organ Unii Europejskiej powołany na mocy Traktatu z Lizbony między 20 członkami Wspólnoty zgodnie z mechanizmem wzmocnionej współpracy. Ma strukturę dwupoziomową. Jej zadaniem jest prowadzenie dochodzeń w przestępstwach przeciwko budżetowi Unii i oszustw w zakresie podatku VAT.

  Pion strategiczny tworzą: Europejski Prokurator Generalny odpowiedzialny za zarządzanie EPPO i organizowanie jej prac oraz kolegium prokuratorów odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w kwestiach strategicznych.

  Pion operacyjny tworzą: delegowani prokuratorzy europejscy odpowiedzialni za prowadzenie postępowań przygotowawczych i ściganie oraz stałe izby, które monitorują postępowania przygotowawcze i nadają im kierunek oraz podejmują decyzje operacyjne.

  1. W celu zwalczania przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, może ustanowić Prokuraturę Europejską w oparciu o Eurojust. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.
  (…)
  2. Prokuratura Europejska jest właściwa do spraw dochodzenia, ścigania i stawiania przed sądem, w stosownych przypadkach w powiązaniu z Europolem, sprawców i współsprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii, określonych w rozporządzeniu przewidzianym w ustępie 1. Prokuratura Europejska jest właściwa do wnoszenia przed właściwe sądy Państw Członkowskich publicznego oskarżenia w odniesieniu do tych przestępstw.

  Art. 86.

  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

  Autor:akw/kab https://tvn24.pl/swiat/polska-odmawia-wspolpracy-prokuratura-europejska-pisze-do-komisji-europejskiej-5601444?fbclid=IwAR2g72ekg-dNeUB1R3KhXCjGxqVY5mAbdJzJV__fFW-NUC8XQW4G7D4eqMM

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  22 lutego 2022 at 22:59

  Teresa z domu Znyk
  @TZnyk3
  ·
  5 min
  W odpowiedzi do
  @vonderleyen
  Ursula von der Leyen ze zorganizowanej grupy przestępczej macie Europejski Nakaz Egzekucyjny! Za brak praworządności w nielegalnej Unii Europejskiej i w R.P. fundusze na lechickie konto aktem dziejowej sprawiedliwości wobec rdzennych Polaków – Lechitów !
  wojdabejda.wordpress.com
  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  LECHISTAN ODRODZONY NA WIECZNE TRWANIE ! Poprzez bojkot żydowskiego okupanta stajemy się wolnymi Lechitami !
  Teresa z domu Znyk
  @TZnyk3
  ·
  7 min
  W odpowiedzi do
  @vonderleyen
  Ursula von der Leyen ze zorganizowanej grupy przestępczej macie Europejski Nakaz Egzekucyjny! Za brak praworządności w nielegalnej Unii Europejskiej i w R.P. fundusze na lechickie konto aktem dziejowej sprawiedliwości wobec rdzennych Polaków – Lechitów !
  wojdabejda.wordpress.com
  Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak…
  Plakat z Facebook z 18.02.2022 r. Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak praworządności na lechickie konta aktem dziejowej sprawiedliwości. Der …
  Teresa z domu Znyk
  @TZnyk3
  ·
  13 min
  W odpowiedzi do
  @LeszekMiller
  i
  @tvn24
  L. Miller jak i A. Duda, ze zorganizowanej grupy przestępczej ma Europejski Nakaz Egzekucyjny! Za brak praworządności w nielegalnej Unii Europejskiej i w R.P. fundusze na lechickie konto aktem dziejowej sprawiedliwości wobec rdzennych Polaków – Lechitów !
  wojdabejda.wordpress.com
  Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak…
  Plakat z Facebook z 18.02.2022 r. Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak praworządności na lechickie konta aktem dziejowej sprawiedliwości. Der …
  Teresa z domu Znyk
  @TZnyk3
  ·
  16 min
  W odpowiedzi do
  @AndrzejDuda
  i
  @ZelenskyyUa
  A. Duda, oszust ze zorganizowanej grupy przestępczej ma Europejski Nakaz Egzekucyjny! Za brak praworządności w nielegalnej Unii Europejskiej i w R.P. fundusze na lechickie konto aktem dziejowej sprawiedliwości wobec rdzennych Polaków – Lechitów !!!
  wojdabejda.wordpress.com
  Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak…
  Plakat z Facebook z 18.02.2022 r. Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak praworządności na lechickie konta aktem dziejowej sprawiedliwości. Der …
  Teresa z domu Znyk
  @TZnyk3
  ·
  17 min
  W odpowiedzi do
  @AndrzejDuda
  i
  @ZelenskyyUa
  A. Duda, oszust ze zorganizowanej grupy przestępczej ma Europejski Nakaz Egzekucyjny! Za brak praworządności w nielegalnej Unii Europejskiej i w R.P. fundusze na lechickie konto aktem dziejowej sprawiedliwości wobec rdzennych Polaków – Lechitów !!!

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  24 lutego 2022 at 20:15

  Tusk z Dudą i innymi z UE z Europejskimi Nakazami Egzekucyjnymi z wyroku Sądu MSAPN wojną o Ukrainę zakrywają zbrodnie plandemii i oszustwa cov..z technologią 5G! https://wojdabejda.wordpress.com/2022/02/16/miedzynarodowy-sad-msapn-do-trybunalu-sprawiedliwosci-sygn-akt-c-157-21-fundusze-za-brak-praworzadnosci-na-lechickie-konta-aktem-dziejowej/

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  24 lutego 2022 at 21:42

  Teresa z domu Znyk
  @TZnyk3
  ·
  1 g.
  W odpowiedzi do
  @vonderleyen

  @EU_ENV
  i
  @EU_Commission
  Ursula von der Leyen, Tusk z Dudą i innymi z UE z Europejskimi Nakazami Egzekucyjnymi z wyroku Sądu MSAPN wojną o Ukrainę zakrywają zbrodnie plandemii i oszustwa cov..z technologią 5G!
  wojdabejda.wordpress.com
  Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak…
  Plakat z Facebook z 18.02.2022 r. Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  25 lutego 2022 at 16:28

  W odpowiedzi do
  @vonderleyen
  i
  @ZelenskyyUa
  Ursula von der Leyne, Duda, Morawiecki i inni jesteście zydo- okupantem, oszustami, oprawcami Narodu Polskiego- Lechickiego i realizujecie zbrodnię NWO przez covid ,wojnę o Ukrainę, sprowadzanie obcych i szaleńcze inwestycje CPK! STOP!
  wojdabejda.wordpress.com
  Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak…
  Plakat z Facebook z 18.02.2022 r. Międzynarodowy Sąd MSAPN do Trybunału Sprawiedliwości, sygn.akt C-157/21 : fundusze za brak praworządności na lechickie konta aktem dziejowej sprawiedliwości. Der …
  2:51 PM · 25 lut 2022·Twitter Web App
  Pokaż aktywność na Twitterze

  Polubienie

   
 6. wojdabejda

  4 marca 2022 at 23:15

  Ukraińcy wracajcie do siebie! Daliście się zwieść miłym powitaniem w obozie zagłady NWO !

  NIE UFAJMY ŻYDOM, UKRAIŃCOM !!!
  Nie tylko żyd Duda rodem z bandero-ukrainy nie ma prawa wypowiadać się bo jest oszust, fałszywy prezydent, który ma Europejski Nakaz Egzekucyjny ustąpienia, wygłoszenia oświadczenia o upadku władzy i odszkodowania 30mln Euro : wojdabejda.wordpress.com.

  Stop inwazji zydów , ukraińców i innych obcych nasłanych ze 170 krajów świata! Stop dyskryminacji Polaków – Lechitów w Polsce – Lechistanie przez zydowskich przybłędów, uzurpatorów , oszustów działających na szkodę i krzywdę Polaków- Lechitów ! Stop obłędowi pomocy potomkom banderowców, którzy rok 2022 uchwalili Rokiem Bandery – zbrodniarza, mordercy Polaków nie tylko na Wołyniu!

  Polubienie

   
 7. wojdabejda

  5 marca 2022 at 15:41

  Ukraińcy mieszkający w Polsce ostrzegają: „na Ukrainie Ukraińcy siedzą w schronach”! Ta armia, pod przykrywką matek z dziećmi, ze 170 krajów to koń trojański do mordowania Polaków- Lechitów nasłana przez zydowstwo! Żydzi zostaliście zdemaskowani ! Precz! wojdabejda.wordpress.com

  Polubienie

   
 8. wojdabejda

  6 marca 2022 at 00:34

  Ukraińcy wracajcie do siebie! Daliście się zwieść miłym powitaniem w obozie zagłady NWO !
  6 komentarzy

  Teresa Wojda
  NIE UFAJMY ŻYDOM, UKRAIŃCOM !!!Nie tylko żyd Duda rodem z bandero-ukrainy nie ma prawa wypowiadać się bo jest oszust, fałszywy prezydent, który ma Europejski Nakaz Egzekucyjny ustąpienia, wygłoszenia oświadczenia o upadku władzy i odszkodowania 30mln Euro : wojdabejda.wordpress.com. Stop inwazji zydów , ukraińców i innych obcych nasłanych ze 170 krajów świata! Stop dyskryminacji Polaków – Lechitów w Polsce – Lechistanie przez zydowskich przybłędów, uzurpatorów , oszustów działających na szkodę i krzywdę Polaków- Lechitów ! Stop obłędowi pomocy potomkom banderowców, którzy rok 2022 uchwalili Rokiem Bandery – zbrodniarza, mordercy Polaków nie tylko na Wołyniu!
  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM
  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  Anna Mika
  Wstyd, pani Tereso jak można tak burzyć i podjudzać, kiedy na Ukrainie giną ludzie, dzieci…
  A idzie nie tylko o Ukrainę – tam ważą się przecież również losy Polski:
  Teresa Wojda
  Anna Mika WSTYD I HAŃBA !!! Byłaś widziałaś co się dzieje na Ukrainie ? Nawet gdy byłaś w jednym miejscu to innych nie widziałaś !Ty skazujesz siebie , swoją rodzinę, Polaków- Lechitów na unicestwienie poprzez ślepe, bezmysślne wykonywanie tego co podjudzają żydzi udający Polaków z bandytą Dudą i innymi wraz z machiną medialną ustawioną na naiwnych, ogłupionych co łykają jak pelikany brednie na zlecenie bandytów z NWO !
  Teresa Wojda
  Ukraińcy mieszkający w Polsce ostrzegają przed napływem z Ukrainy bo faktycznie ze 170 krajów świata i twierdzą, że prawdziwi Ukraińcy są u siebie w schronach. Ci co przybywają pod przykrywką kobiet z małymi dziećmi to armia zwyrodniałych morderców i nie tylko potomków i czcicieli Bandery, ludobójców, winnych rzezi ponad 200 tysięcy Polaków nie tylko na Wołyniu!

  Jadwiga Oldak
  Anna Mika Ty idiotko zanim zaczniesz żydówko wyzywać patryjotów, jedź na ta Ukraina i sprawdź osobiście, wszyscy goście uwierzyli w fałszywa flage jak i pandemie jesteście już martwi za życia debile , inaczej was nazwać nie mogę ja Jadwiga Gutek
  Grazyna Maria Mielcarek
  Tam są ataki na wyznaczone punkty…laboratoria eksperymentów i zagłady ludzkości ..to ziemia obiecana dla ickow my i Ukraińcy im jesteśmy na naszych ziemiach niepotrzebni ..nigdy nie wyjeżdżaj z własnego kraju ..to wielki błąd ..a którego spodziewali się icki…
  Odpowiedz
  18 godz.

  Polubienie

   
 9. wojdabejda

  6 marca 2022 at 20:17

  Teresa z domu Znyk
  @TZnyk3
  ·
  36 s
  W odpowiedzi do
  @OnetWiadomosci
  STOP podżegacze wojenni,Tusk,Van der Leyne z Dudą i Morawieckim i inni z Europejskimi Nakazami Egzekucyjnymi z wyroku Międzynarodowego Sądu MSAPN! Precz z Lechickiej Ziemi! Działacie na szkodę i krzywdę Polaków- Lechitów i ludzkości !:więcej
  wojdabejda.wordpress.com
  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  LECHISTAN ODRODZONY NA WIECZNE TRWANIE ! Poprzez bojkot żydowskiego okupanta stajemy się wolnymi Lechitami !
  Onet Wiadomości
  @OnetWiadomosci
  ·
  3 min
  Sekretarz stanu USA: daliśmy „zielone światło” państwom NATO na dostarczenie samolotów Ukrainie http://dlvr.it/SLBKDm
  Zdjęcie
  Bożena
  @Boena18367813
  ·
  2 min
  No i kolejną wojnę Jankesy rozpętały
  PolsatNews.pl
  @PolsatNewsPL
  ·
  2 min
  Przywódcy omówili sześciopunktowy plan premiera dotyczący działań międzynarodowych – głosi komunikat Downing Street. Po rozmowie @BorisJohnson
  z @ZelenskyyUa
  o doprowadzeniu do porażki

  Polubienie

   
 10. wojdabejda

  12 marca 2022 at 20:57

  Dariusz Nejman
  8Wcl4zorajSp ou t1g8419:5oad237 ·
  MEMENTO MORI – OPERACJA PIQUE
  Pierwszego stycznia minęła kolejna rocznica Wielkiej Zimy. Przypomnę, w ostatnich dniach grudnia 1978 roku Polska została zasypana śniegiem. Zaspy sięgały kilku metrów. Do tego doszedł mróz i od 01.01.1979 roku cały kraj został sparaliżowany, ogłoszono stan klęski żywiołowej. Słaby ekonomiczny PRL został dobity, co doprowadziło do wybuchu społecznego, masowych protestów w 1980 roku. Przypominam po raz kolejny tamte wydarzenia z kilku powodów. Pierwszy , Polacy nie zdawali sobie sprawy z tego że padli ofiarą broni geofizycznej. To jedno z pierwszych, o ile nie pierwsze użycie takiej broni przeciwko państwu i społeczeństwu. Po drugie, co dla wielu będzie szokiem, tej broni użyli, w ramach eksperymentu, amerykańscy i sowieccy naukowcy co jest jednym z twardych dowodów , że zimna wojna była fikcją , MATRIXEM wykreowanym przez tajne zakony i loże zachodu.
  Po trzecie, Wielka Zima w Polsce to jeden z elementów projektu realizowanego w latach 1977-1986 jaki ma ścisły związek z tym co obecnie dzieje się na świecie. Po czwarte Wielka Zima w Polsce to także pierwszy przypadek gdy broni geofizycznej użyto po to by zdruzgotać gospodarkę i wywołać niepokoje społeczne. Pisałem o tym, że zachód zdecydował się rozebrać blok wschodni i robił to finezyjnie, używając do tego najnowszych technologii i opracowanego na Uniwersytetach Zachodu programu pod nazwą „Rewolucja Solidarności”.
  Broń geofizyczną zachód wykorzystał potem do wywołania susz, powodzi, pogodowych anomalii przed Wiosną Arabską, by jak w 1979 roku w Polsce podkręcić nastroje społeczne, by łatwiej obalić silnych przywódców państw tego regionu. Tę samą metodę zastosowano wobec Iranu, przez kilka lat nie spadła tam bowiem kropla deszczu. Teraz HAARP jest używany do rozmrażania Grenlandii, Syberii i Antarktyki, nad biegun północny i Syberię przesuwane są masy gorącego powietrza znad Afryki. Instalacje HAARP pomagają dziś przepychać smog i zawiesinę z miast nad inne kontynenty.
  Współpraca naukowców radzieckich i amerykańskich była przez cały okres zimnej wojny doskonała. Pod koniec lat 60-tych Sowieci odwdzięczyli się Amerykanom przekazując im bogatą wiedzę, jaką posiedli o promieniowaniu elektromagnetycznym, prowadząc w tym zakresie badania już od lat 50-tych ubiegłego wieku. To zapoczątkowało lawinę badań, uruchomiono wielkie programy i poszły za tym równie ogromne granty. W 1977 roku ZSSR i USA przystąpiły do decydujących prac nad stworzeniem technologii kontroli pogody, broni geofizycznej, mikrofalowej. Amerykańscy naukowcy zbudowali i dostarczyli do ZSSR, do miejscowości Gomel na obecnej Białorusi, Wielki Magnes, zdolny generować pole magnetyczne 250 000 większe od ziemskiego pola magnetycznego.
  Magnes potrzebował dużych ilości energii, dlatego podłączono go bezpośrednio do elektrowni w Czernobylu. W dniu 22 grudnia 1977 roku United Press International donosił o serii tajemniczych wyładowań atmosferycznych niedaleko New Jersey. Zjawiska te generowała instalacja ze stacji Gomel Wyjaśnieniem tych zjawisk zajęła się wtedy amerykańska korporacja Naval Research Laboratory – NRL, która za 10 lat, od roku 1987, stała się jedną z głównych sił w programie HAARP. Wiodącą postacią tego samego programu był i jest Ronald Zinurowicz Sagdiejew, bohater Związku Radzieckiego, wieloletni członek Akademii Nauk Związku Radzieckiego, wybitny fizyk plazmowy, obecnie profesor Uniwersytetu w Maryland , bliski kolega członków komisji Macierewicza. To nie kto inny jak Sagdiejew był jednym z prowadzących eksperyment z magnesem w latach 1977-1986 na stacji Gomel.
  Po przeprowadzeniu ryzykownych 10-letnich badań, na bazie doświadczeń zdobytych podczas licznych eksperymentów, wybudowano, po 1986 roku, już w USA, system wież GWEN oraz instalację HAARP na Alasce. Bliźniacza technologia powstała w ZSSR.
  Równolegle w latach 1978-1986 CIA prowadziła, w naszej części świata, także przy współpracy z naukowcami z ZSSR, operację Pique, której celem było wpływanie za pomocą mikrofal na zachowania i postawy pracowników elektrowni jądrowych w Europie Środkowo-Wschodniej, celem ewentualnego wywołania awarii w elektrowni jądrowej.
  Cel osiągnięto, wywołano kontrolowany wyciek radioaktywny i utworzono badawczą strefę skażenia na terytorium ZSSR, Czechosłowacji, PRL, w celu zbadania skutków ewentualnego konfliktu nuklearnego. W tym projekcie duży udział miały korporacje farmaceutyczne jakie stworzyły i opatentowały szereg nowoczesnych leków dla osób dotkniętych chorobami wywołanymi przez szkodliwe promieniowanie. Jest dla mnie oczywiste, że wywołanie awarii w Fukushimie miało na celu otwarcie nowych rynków zbytu dla tych leków w Japonii, USA, Kanadzie, Australii oraz Azji Wschodniej. Nie można wykluczyć , że Fukushima miała skazić Chiny.
  Dzięki testom na stacji Gomel , daleko od terytorium USA, Stany Zjednoczone stworzyły broń elektromagnetyczną ( mikrofalową ), geofizyczną, technologie na wypadek wojny jądrowej, jakie otworzyły ponadnarodowej elicie drzwi do budowy Nowego Porządku. To właśnie podczas tych eksperymentów rozpoczęto prace nad technologiami emisji fal wysokiej częstotliwości , jakie doprowadziły do stworzenia technologii 5G.
  „Keeler (1989) reports that the CIA had an Operation Pique that was designed to affect the mental attitudes and behavior of employees at nuclear power plants in communist Eastern Europe, implying some intent to cause a nuclear meltdown/holocaust. Given the bizarre and otherwise virtually inexplicable behavior of the employees who caused the nuclear disaster at Chernobyl in the Soviet Union in 1986 (Medvedev, 1991)3, it is possible that the USA’s Operation Pique may have had something to do with it. Propagation of microwaves has been very well studied and is very sophisticated, e.g., a two inch beam can be sent from a satellite, point to point, to a receiving dish on earth; and, it was reported in 1978, that the CIA had a program called Operation Pique, which included bouncing radio signals or microwaves off of the ionosphere to affect the mental functions of people in selected areas, including Eastern European nuclear installations”

  Polubienie

   
 11. wojdabejda

  19 Maj 2022 at 19:59

  Po prostu przeczytaj. Wnioskami się podziel. Nie można wykluczyć, że to nie prawda wszystko, więc jeśli to prawda to…?
  Gotowy na wstrząsy?!?
  „11.9.2001 NA TYM ZBUDOWANE JEST KŁAMSTWO!
  Jedne z NAJWIĘKSZYCH, ale poznajcie ich WACHLARZ
  Uczą Cię w szkole bzdur.
  Fałszywa historia, fałszywe informacje o pochodzeniu człowieka, nieprawdziwe informacje o cywilizacjach, o rozwoju technologicznym, o istnieniu życia w kosmosie (tu akurat zaczynają świat przygotowywać na kosmiczne ujawnienie)
  Wierzysz w piękne słowa o demokracji i prawach człowieka.
  Nawet ulegasz czasem złudzeniu, że Ty decydujesz, Ty wybierasz.
  A potem przychodzi rok 2020 i wszystko w co wierzyłeś się rozpada.
  Świat w gruzach.
  Im bardziej wierzyłeś, tym mocniej wypierasz to co się dzieje.
  Ale to się dzieje.
  🚫MEDIA
  99,9% światowych mediów należy do globalnej lewackiej elity (tak twierdzi E. Musk)
  Np TVN należy do Discovery, a ta kontroluje 100 stacji telewizyjnych w 180 krajach, nadających w 39 językach.
  Jak myślisz, czy te stacje ideowo będą się czymś różnić?
  Nie powtarzaj więc bredni, że „coś musi być”, bo przecież „w każdej TV o tym mówią”
  🚫DEMOKRACJA
  Jej nie ma. To fasada. Teatrzyk dla ludu.
  Myślisz, że wybierasz. Ale kandydatów „oni” zgłaszają, „nie z Twojego regionu” i to „oni” płacą za kampanię mówiąc ci w „swojej telewizji” co masz myśleć.
  Nie chciałeś masona Dudy, podsunęli Ci masona Hołownię. Przestraszył się Kaczyński, że wygra Hołownia, w porozumieniu z PO podsunęli masona Trzaskowskiego. (Każdy z nich jest finansowany przez fundację Sorsa!). Masz więc minory zamiast choinki, masz przymus szczepień, masz rozkradanie Polski, masz podnoszenie podatków, masz wspólne działanie PO i PIS i ich przystawek (PSL i SLD razem z KUKIZ 15) we wprowadzaniu faszystowskiego prawa i lockdownów.
  🚫USA
  Opadła zasłona. Gigantyczne fałszerstwo wyborcze odsłoniło prawdę o demokracji w tym kraju.
  Uczyli w szkole, że to wzór państwa demokratycznego.
  Bzdura.
  Prezydentem zostaje ten, kogo globaliści „namaszczą” i wypromują.
  Prescott Bush, który finansował nazistów z III Rzeszy, nie został ukarany. Później zawiązał spisek, który miał obalić urzędującego prezydenta USA. Nie został ukarany. Jego syn został prezydentem. Jego wnuk – kolejnym prezydentem, za czasów którego CIA dokonało zamachu na WTC wrabiając w to Alkaidę.
  W USA nie rządzi prezydent, ale Komisja Trójstronna i Rada Stosunków Międzynarodowych, czyli agendy Rothchildów i Rockefellerów, Morganów itp.
  Wybrali Bidena, bo ich plan „dla świata” jest „lewacki” i musi go firmować w USA „lewacki demokrata” posłuszny „wielkim panom”
  🚫WATYKAN
  Myślisz, że to wspaniała organizacja prowadząca Cię do boga.
  A czy wiesz, że
  1. Papież całuje po rękach Rothschildów i Rockefellerów
  2. 2. Już wdraża ustalenia Agendy 2030 mówiąc, że „prawo do własności prywatnej nie jest niezbywalne”, „szczepionka jest ETYCZNA i konieczna”
  3. Nie przeszkadza mu to, że z ludzkich płodów, że to też EKSPERYMENT MEDYCZNY
  4. 3. Bank Watykański za czasów JPII czerpał ogromne zyski z handlu narkotykami i prostytucji?
  5. 4. 75% hierarchów Watykanu to homoseksualiści („Sodoma. Hipokryzja i władza w Watykanie)
  6. 5. W Sali tronowej nie ma krzyża, ale olbrzymi posąg gada, a hierarchowie śpiewają hymny pochwalne nie na cześć Jezusa, ale na cześć Lucyfera?
  7. 6. Watykan posiada olbrzymie majątki w nieruchomościach na całym świecie
  8. 7. Watykan wspierał nazistów (to naziści utworzyli państwo Watykan w 1929r) w czasie wojny i aktywnie uczestniczył w przerzucaniu do Ameryki Płd. dziesiatki tysięcy zbrodniarzy hitlerowskich za pieniądze („linia szczurów”)
  9. 8. Itd. itd.
  🚫CHINY
  Od lat 70. ub. Wieku globaliści zainwestowali w tym kraju miliardy dolarów. Ze względu na koszty pracy przenieśli tam tysiące fabryk z USA i wszystkie technologie, więc kiedy Trump chciał sprowadzić na powrót do Stanów amerykańskie korporacje dla ochrony „myśli” (wyciek technologii) oraz chciał, aby w USA płacono podatki, globaliści postanowili go usunąć.
  Ich krajem teraz są Chiny. Stany Zjednoczone przestają być hegemonem.
  Chiny nie stosują obostrzeń, żyją już normalnie. Tego kraju „nie wolno psuć”, bo tam kwitną biznesy globalistów. Nie ma też pandemii w krajach przylegających, zdominowanych przez Chiny. Nie ma też w Afryce, bo cała środkowa i południowa Afryka „jest chińska”
  Chiny są zaś WZOREM państwa dla globalistów. Taki świat nam szykują.
  🚫NAZIŚCI
  Skąd oni w USA?
  Ich ewakuacja rozpoczęła się już w 1943, zaraz po bitwie pod Stalingradem.
  W samym USA powstało wtedy ok. 830 firm, do których transferowano pieniądze.
  W Argentynie, Chile i Paragwaju budowano fabryki i całą infrastrukturę „na później”
  Ewakuowano zaawansowaną technologię do baz na Antarktydzie.
  Najwybitniejsi z nich trafili na Antarktydę i do ameryki Płd. – polecam materiały pod hasłem akcja „high jump” oraz „Polowanie na Hitlera” a będziecie zszokowani
  Duża część (dziesiątki tysięcy) trafiła do USA w akcji „paper clip”
  Żyli sobie w luksusach, na wysokich stanowiskach, zarabiając super kasę.
  To naziści budowali amerykańską NASA i CIA Rockefeller będący w latach 60. Wiceprezydentem uniezależnił CIA od prezydenta i od tego czasu CIA rządzone przez nazistów jest państwem w państwie”
  Tylko nieliczni trafili pod sąd w Norymberdze (kilkunastu!)
  🚫KTO FINANSOWAŁ NAZISTÓW
  P. Bush, H. Ford, Rothschildowie (a jakże!), Rockefellerowie.
  Po wojnie „panowie R. R.” przejęli IG FARBEN, czyli firmę, która była sądzona w procesach norymberskich – w procesie nr 6. Firma ta pisała dla Goebbelsa plan wojny, a następnego dnia po Nocy Kryształowej przelała na konto nazistów 80 mln marek (ówczesnych!) na prowadzenie wojny. Produkowała m.in. cyklon B, zatrudniała dr Mengele i sama robiła eksperymenty medyczne na więźniach przywożonych do Niemiec z obozów.
  Po przejęciu jej przez Rothschildów i Rockefellerów prezesi osądzeni w Norymberdze wrócili na swoje stanowiska, a ich pracownik dr Mengele żył pod swoim nazwiskiem przez długie lata w Paragwaju (w 1958 wziął ślub podpisując się swoim nazwiskiem)
  W wyniku tajnego porozumienia z USA naziści spokojnie sobie żyli w Ameryce Płd. osadzeni wysoko w strukturach władzy i tajnej policji w Argentynie, Chile i Paragwaju budując IV Rzeszę („Polowanie na Hitlera” „Naziści w Argentynie”)
  🚫UNIA EUROPEJSKA
  Idea UE zrodziła się – uwaga ! w IG Farben!
  Spółka „spadkobierczyni” IG Farben to dzisiejszy BAYER – ten od aspiryny. Z niego swój rodowód polityczny wywodzi m. in. Helmut Kohl oraz – uwaga! Angela Merkel
  Bayer przejął rok temu (albo dwa) największego truciciela żywności czyli MONSANTO
  Monsanto ma ambicje stać się kontrolerem 100% światowej żywności. Po to modyfikuje (GMO), bo po zmodyfikowaniu „jest właścicielem” produktu. Teraz wystarczy zniszczyć, zakazać, hodowli, produkcji roślin i już ma się monopol.
  Dużym udziałowcem Monsanto jest ‘cudowny” Bil Gates.
  🚫GLOBALIŚCI
  Ojciec B. Gatsa to człowiek Rockefellera.
  Ojciec B. Gatsa to zwolennik EUGENIKI i depopulacji.
  Ruchy eugeniczne osiągnęły swój szczyt w wykonaniu Hitlera wspieranego przez globalistów.
  Teraz promowane przez globalistyczne lewactwo zaczynają wracać w wielką mocą.
  Brat A. Huxleya (Nowy wspaniały świat) był jednym z twórców eugeniki – więc A. H. doskonale wiedział, co szykują dla świata i w jednym z wywiadów po napisaniu książki powiedział, że to nie jest „ jakaś tam wizja”, ale „raczej PLAN przygotowany dla ludzkości”
  🚫PANDEMIA
  Rozumiesz już kto za tym stoi?
  Jakie mroczne siły wprowadzają dystopijny plan świata?
  Połącz to wszystko.
  Zobacz, jak działa FED, zrozum znaczenie spotkania 1944 w Bretton Wóods (Bank Światowy i MFW). Poczytaj kto kontroluje ONZ i czyją własnością jest WHO oraz wszystkie światowe agendy „szczepionkowe”. Zwróć uwagę na porozumienie z 2005 roku, w którym 194 kraje oddają władzę nad sobą w ręce WHO jeśli ta ogłosi poziom 6 pandemii. Zwróć uwagę kto stoi na czele WHO.
  Zapoznaj się z ustaleniami Fundacji Rockefellerów z 2010 r („Scenariusze rozwoju….), sprawdź Agendy Światowego Forum Ekonomicznego (zwłaszcza z roku 2016) oraz obecną Agendę 2030.
  Przeczytaj książkę K. Schwaba „IV rewolucja przemysłowa” oraz J. Sachsa „Nasze wspólne bogactwo” ,Czas Sodomy” Józef Białek.
  Posłuchaj wysokich rangą polityków, księcia Karola, papieża, obejrzyj parę programów dotyczących zaawansowanych badań technologicznych z zakresu sztucznej inteligencji, przejrzyj materiały dotyczące „świńskiej grypy w 2009”, posłuchaj pani Judy Mikovits……
  Poczytaj też o „London CITY” w kontekście prawa finansowego, morskiego i handlowego …
  DZIEJĄ SIĘ CIEKAWE RZECZY ….
  Świat funkcjonuje inaczej niż widzisz”
  A gdyby to wszystko była prawda?
  Dlaczego tak bezrefleksyjnie przyjmujemy wszystkie story jako jedyna wersję?
  Dlaczego z telewizji uczyniono prawdę jedyną objawiona?
  Bądź ciekawy!
  Zadawał pytania!
  I na zamknięcie. Jakże zauroczeni byliśmy nie raz filmami USA i ich efektami specjalnymi.Są powalające czasem.
  I zobacz to tylko Amerykanie mogli dokonać, dwoma samolotami które wbijamy się rzekomą w dwa budynki powalić trzy…
  Jesteś BOSKI❤️
  #J.Makara
  #Świadomość44
  OSTATNI SPRAWIEDLIWI

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: