RSS

MSAPN uznaje za  bezprawne, bezskuteczne, nielegalne próby wdrażania światowego systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. 

01 Gru

Postanowienie nr 1/2021 z 29.11.2021 r.

Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) na okoliczność zgromadzonych dowodów na próbę podstępnego przejmowania terytorium Polski-Lechistanu poprzez tworzenie żydowskich struktur państwowych w ramach systemu Neos, w miejsce zdemaskowanych przez MSAPN struktur żydowsko-hebrajskich “Polin”.

W dniu 29 listopada 2021 r. Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu (MSAPN) w składzie:                                                                                                                                    

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk ©                                                            Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk © 

na podstawie Prawa Naturalnego i prawa międzynarodowego oraz zgromadzonego materiału dowodowego orzeka co następuje:

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu orzeka, że bezprawne, bezskuteczne, nielegalne są  próby tworzenia żydowskich, podstępnych struktur, wdrażania światowego systemu totalnej kontroli i inwigilacji NEOS w ramach antyludzkich, technokratycznych struktur pod złudnymi fałszywymi hasłami walki z istniejącym nielegalnym systemem i jego strukturami władzy. 

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu orzeka, że każdy Polak-Lechita ma prawo wystąpić z wnioskiem do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu  o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia od Mateusza Jarosiewicza i innych osób z żydowskiego lobby oraz organizacji, ruchów, fundacji z nimi współpracujących, za działania na szkodę i krzywdę wnioskodawcy, jego rodziny oraz wszystkich Polaków-Lechitów.

Uzasadnienie.

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział Zamiejscowy we Flensburgu  orzeka, że bezprawne, bezskuteczne, nielegalne są wszystkie decyzje, umowy, nakazy, zakazy jako wydane przez osoby nieuprawnione, przez instytucje nie mające prawa istnieć ani  działać, bo zgodziły się być uznane za nieistniejące w okolicznościach obligatoryjnego bezapelacyjnego, bezwarunkowego uwolnienia całej Ludzkości na mocy Paradygmat Report z 25.12.2012 r. z sideł anty-ludzkiego prawa kanoniczno-morskiego władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji. Cała Ludzkość, ma równe prawo bezwarunkowego dostępu do dóbr Matki Ziemi ! https://wojdabejda.wordpress.com/category/list-grzecznosciowy-o-upadku-niewolniczego-prywatnego-swiatowego-systemu-wladzy-troj-korony-z-watykanem-na-czele/

W wyroku Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z 15 lutego 2020 r. , z 10 października 2021 r. oraz z 15 listopada 2021 uzurpatorzy ze zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych bezspornie zgodzili się, że pokojowo przekazują władzę i urzędy Suwerenom-Polakom-Lechitom i zaprzestają tworzenia żydowskich-hebrajskich struktur „Polin”.

Oto linki do wyroków MSAPN :    

wyrok z dnia 15 lutego 2020 r.                                   

wyrok z dnia 10 października 2021 r.

wyrok z dnia 15  listopada 2021 r.

Uzurpatorzy, oszuści, fałszerze, ludobójcy z żydowskich prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe sprowadzili na terytorium Polski – Lechistanu sieć żydowskich kibuców i kolektywów oraz lobbystów z Izraela do zadań specjalnych, do organizacji wszelkich marszów, protestów, kontrolowanego sprzeciwu, do odgrywania roli Polaków w przejmowaniu władzy i  dorobku pokoleń Polaków-Lechitów, bogactw naturalnych, prywatnych majątków uśmiercanych rdzennych mieszkańców Polski-Lechistanu pod pretekstem  troski o zdrowie publiczne w kowidowej fałszywej pandemii wraz z użyciem m.in. technologii 5G.   

Dowód:                                                                                                              

Ogólnopolska sieć kibuców i kolektywów uaktywniła się m.in. pod szyldem grupy NEOS z Mateuszem Jarosiewiczem na czele, który porusza się cyt.: “na najwyższym szczeblu dyplomacji informatycznej i politycznej z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej Liu Guangyuanemi i jego małżonką, dyrektorem Dubaj Internet City oraz liderem smart city w Czechach. Uzgodnienia dają umożliwić sprawnego wdrożenia nowego systemu “neOS”.            Link: “Nowe cyfrowe szlaki “ : http://smartcitiespolska.org/nowe-cyfrowe-szlaki/                          M.Jarosiewicz uzurpuje sobie nienależne mu prawo reprezentowania Polaków-Lechitów, podpisywania kluczowych dokumentów dotyczących wciągnięcia Polski-Lechistanu do technokratycznego systemu globalnego terroru i kontroli.

Dowód:

Dowodem  tworzonego podstępnie nowego państwa jest obszerny opis zrzutki “Mateusz Jarosiewicz”, ”Budujemy nowy system w 2021 roku”, z którego wynika, że Polacy finansują stworzenie żydowskiego państwa Neos-Polska, a Neos przejmie majątki i bogactwa naturalne będące niezbywalną własnością rdzennych Polaków-Lechitów na terytorium Polski-Lechistanu. Link :”Budujemy nowy system w 2021 roku” https://zrzutka.pl/4vnhf4  M.Jarosiewicz na swojej zrzutce, obszernie opisuje działalność NEOS i cele, cytat :                             

 Jaki jest nasz ostateczny cel?                                                                                                       Chcemy stworzyć od podstaw Nowe Państwo. Następnie przeprowadzić się do niego i działać w jego ramach i z jego mocy. Jest to możliwe z punktu widzenia prawnego, a o zainteresowaniu tym celem świadczy ilość osób, które propagują tą ideę i wspierają je także poprzez głosowanie swoimi pieniędzmi. Można bowiem zainwestować we własne państwo we własnym kraju i odnosić z tego tytułu wielkie korzyści. Najbardziej oczywistą jest możliwość samostanowienia się i ponoszenia odpowiedzialności za sukcesy własnego narodu wymienianej na bogactwo i status członków tego wspólnego dobrobytu. Łagodne wyceny pokazują, że organizm państwowy, który połączyłby większość Polaków mógłby zarządzać majątkiem zasobów naturalnych o równowartości kilkuset bilionów PLN. Dlatego więc opłaca nam się wspólnie zainwestować kilkadziesiąt milionów PLN teraz, po to by stworzyć własne państwo i przejąć nim do zarządzania majątek warty tysiące razy tyle. Nie da się tego jednak zrobić bez pomocy i udziału każdego z nas. Tylko wspólnie możemy wziąć to co nasze. I o to właśnie chodzi. (…)                                                                                                          Jak możesz nam pomóc?                                                                Mamy kilka propozycji m.in. inwestycji w spółki tworzące oprogramowanie do współrządzenia miastami i krajami, spółki zajmujące się zarządzaniem i udostępnianiem nieruchomości i środków transportu, nowe sieci telekomunikacyjne, czy zakłady produkujące nowe komputery i telefony. Potrzebujemy każdej możliwej wpłaty, która zasili nasz fundusz oraz fundusze i spółki celowe. Ze względu na działalność przestępczą banków i instytucji państw starego systemu musimy umiejętnie wyprowadzić nasze aktywa z ich arkuszy lichwiarskich kalkulacji do nowego systemu. Najlepiej zrobić to poprzez wykupienie udziałów w spółkach i projektach tworzonych przez sprawdzone i zaufane osoby. Nasze nowe spółki mogą działać w obrębie prawa krajów względnie wolnych od zamiarów zabójczych wobec nas lub całkowicie poza systemem za pomocą technologii DAO, która tworzy całkowicie zdecentralizowaną sieć finansowo-decyzyjną. Mamy kilka propozycji m.in. inwestycji w spółki tworzące oprogramowanie do współrządzenia miastami i krajami, spółki zajmujące się zarządzaniem i udostępnianiem nieruchomości i środków transportu, nowe sieci telekomunikacyjne, czy zakłady produkujące nowe komputery i telefony.” – koniec cytatu

Dowód:

Krzysztof Puzyna z Hamburga, który doskonale udowodnił sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011 r. http://www.umstno.blogspot, http://iddd.de/StrasbourgOnline.pdf ostrzega, cyt.: „Jaką perspektywę ma zbiór nazw i pojęć, którymi żongluje Mateusz Jarosiewicz [MJ]? Czas się zająć tym (pół-?) światkiem.Przewodnią nazwą w systemie Jarosiewicza jest „NeOS”. NE w połączeniu z OS. NE to skrót z angielskiego  new- nowy. OS to skrót od operating system – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań. Zadałem sobie pytanie, skąd pomysł na nazwę NeOS? Czy nazwa jest chroniona?
https://www.salon24.pl/u/iddd/1039568,pieta-achillesowa-systemu-neos

Dowód : 

Mateusz Jarosiewicz zablokował sędzię arbiter Marię z domu Znyk za prawdę zawartą w komentarzu, że jego projekty służą na pierwszym miejscu żydom masowo sprowadzanym do Polski, którzy dostają polskie paszporty masowo za darmo.                 https://www.youtube.com/watch?v=ot57LztfL74 (obecnie niedostępny) W 27 minucie Mateusz Jarosiewicz mówi: cyt. „Maria Znyk dostajesz bana” po wpisie cyt.:”każdy żyd mógł dostać polski paszport w Izraelu !!!”

Sędzia arbiter Maria Znyk komentowała do M.Jarosiewicza cyt.:

“Ten rażąco elokwentny po prawej stronie udaje tylko obrońcę rdzennych Polaków, to taki sam dezinformator jak wielu innych fałszywie podających się za patriotów. Udaje Suwerena bo nic nie wspomina o Proklamacji i Dekrecie Suwerena autorstwa T.Cichockiego. Zasoby dla każdego Polaka w tym tak wielu wrogich nam żydów, którym rozdawano polskie paszporty jak ciepłe bułeczki. My nie jesteśmy gojami !!! My jesteśmy wolnymi ludźmi, uwolnionymi obligatoryjnie i bezapelacyjnie 25.12.2012 r. Ale nam nie wolno sobie wmawiać tego co myślą nasi wrogowie !!! “  – koniec cytatu.                                            

Dowód :

Mateusz Jarosiewicz wraz z Neos i lobbystami  z Izraela, przed Polakami-Lechitami odgrywają obłudnie rolę przeciwników technologii 5G, rolę prześladowanych obrońców a faktycznie nielegalnie M.Jarosiewicz podpisał umowy na wdrożenie technologii totalnej kontroli w celu mnożenia zysków na krzywdzie i szkodzie rdzennych Polaków-Lechitów. Link: “Nowe cyfrowe szlaki “ : http://smartcitiespolska.org/nowe-cyfrowe-szlaki/

NEOS Mateusz Jarosiewicz <jarosiewicz.mateusz@gmail.com>
An:
bcc:lowickainicjatywa@gmail.com
Datum:28.11.2021, 14:12
Betreff:Bardzo ważne dokumenty – POBIERZ zanim usuną! DW. mediów
Gesendet von:gmail.com
Signiert von:gmail.com
Sicherheit:Standardverschlüsselung (TLS) Weitere Informationen

Cyt.: “Jesteśmy usuwani i blokowani na Facebooku. Jesteśmy usuwani i blokowani na Youtube. Moje konta bankowe zostały zamknięte. Jesteśmy ignorowani przez Wszystkie Media Systemu. Jesteśmy ignorowani przez Wszystkie Media Antysystemu…..

Nie cofamy się, tylko idziemy do przodu.

1. FUNDACJA TESLI WYCHODZI Z POROZUMIENIEM PROGRAMOWYM 
2. DOWODY Z KOMISJI ŚLEDZCZEJ DS. PANDEMII „ORDO MEDICUS” TRAFIĄ DO PROKURATURY
3. WSZYSTKIE ZŁOŻONE WNIOSKI O POWSTRZYMANIE LUDOBÓJSTWA I SKAZANIE WINNYCH (DYSK GOOGLE). <- POBIERZ KONIEDCZNIE NA DYSK!

Zgodziłem się, żeby w okoliczności osadzenia wszystkich dotychczasowych polityków z wszystkich partii NEOS poprzez przejęcie władzy w Polsce przez koalicję programową m.in. poprzez wsparcie technologiczne procesu weryfikacji kompetencji pracowników rządu oraz umożliwienie poprzez technologii DAO oddawanie głosów i prowadzenie merytorycznej dyskusji nad sprawami państwowymi.

Nielegalna Grupa Neos-Polska działa w oparciu o lobbystów z Izraela, którzy figurują w wykazie lobbystów w sejmie, którzy wymuszają wprowadzanie nielegalnych regulacji prawnych w interesie zorganizowanej grupy przestępczej nielegalnych firm żydowskich upadłego 25.12.2012 r., zdelegalizowanego prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji. “

Porozumienie Programowe  Sygnatariusze porozumienia: 

1. Fundacja im Nikoli Tesli, – Mariusz Najda 

2. Fundacja AGROUNIA- Michał Kołodziejczyk  

3. Strajk Przedsiębiorców, – Paweł Tanajno 

4. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców – Dr.  Dorota Sienkiewicz  

5. Stowarzyszenie Prawników „Głos Wolności” – Beata Zdziebłowska Gidian 

6. Fundacja Polacy Dla Polaków – Jerzy Zięba 

7. Stowarzyszenie WOLNE WYBORY – prof. Korab Karpowicz 

Celem porozumienia jest wspólny start w wyborach parlamentarnych do  Sejmu i Senatu środowisk pozaparlamentarnych (bezpartyjnych) i wyłonienie  kandydatów na Posłów, którzy będą realizować wspólny program wyborczy  oparty na celach statutowych Organizacji oraz obsadzą stanowiska w  ministerstwach oraz podległych dla ministerstw instytucjach i urzędach. (….) “ koniec cytatu.

Dowód: 

Nielegalna Grupa Neos-Polska działa w oparciu o lobbystów z Izraela, którzy figurują w wykazie lobbystów w sejmie, którzy wymuszają wprowadzanie nielegalnych regulacji prawnych w interesie zorganizowanej grupy przestępczej nielegalnych firm żydowskich upadłego 25.12.2012 r., zdelegalizowanego prywatnego światowego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony z zamkniętym i eksmitowanym 21.12.2020 r. Watykanem i jego światową siecią do likwidacji.       

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/lobbing_osoby_tab.xsp

Korab-Karpowicz WłodzimierzPaz Aaron (Israel) (00092)Uniwersytet Polski (fundacja), Uniwersytet Hebrajski w JerozolimiePrzeprowadzenie Światowego Kongresu Nauki Polskiej, ustanowienie Orderu Pokoju.2021-10-072021-12-31
Paz AaronPaz Aaron (Israel) (00092)Uniwersytetu Polskiego – fundacji The Republic of Noahide Nations – stowarzyszenia zwykłegoWprowadzenie ustawy powołującej Uniwersytet Polski, powołanie Institute of Seven Noahide Laws w celu powrotu do prawa naturalnego.2021-02-242021-12-31

Fundacja IMPERIUM TECHNIKI im. Nikoli Tesli

https://fanimani.pl

Gheribi Edyta     Paz Aaron (Israel) (00092)    Tel Aviv-Yafo Yacht Club of Poland Paz Development &Co SA Medyczny Port Lotniczy Sp. z o.o.    Transfer izraelskich technologii chroniących kurczące się zasoby wody słodkiej, rewitalizacja Morza Bałtyckiego, rozwój hotelarstwa i gastronomii w rejonie Morza Bałtyckiego. Odbudowa Wielkiej Synagogi w Warszawie, renowacja obiektów kultury chasydzkiej na terenie Europy Wschodniej. Instytucjonalna ochrona zdrowia i życia migrującym, respektowanie i wdrażanie prawa naturalnego w tym żywieniowego.    2021-02-24    2021-12-31

Wykaz osób (tabela)

https://www.sejm.gov.pl

Korab-Karpowicz Włodzimierz     Paz Aaron (Israel) (00092)    Uniwersytet Polski (fundacja), Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie    Przeprowadzenie Światowego Kongresu Nauki Polskiej, ustanowienie Orderu Pokoju.

Krężel Tadeusz     Krężel Tadeusz (00069)    Roman Ramona Giorgiana    Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.    2021-01-07    2021-12-31

2021-02-24

Paz Aaron     Paz Aaron (Israel) (00092)    Uniwersytetu Polskiego – fundacji The Republic of Noahide Nations – stowarzyszenia zwykłego    Wprowadzenie ustawy powołującej Uniwersytet Polski, powołanie Institute of Seven Noahide Laws w celu powrotu do prawa naturalnego.    2021-02-24    2021-12-31

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu, Teresa z domu Znyk©                                                                  Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk© 
 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 1 grudnia 2021 w Bez kategorii

 

6 responses to “MSAPN uznaje za  bezprawne, bezskuteczne, nielegalne próby wdrażania światowego systemu totalnej kontroli i grabieży NEOS. 

 1. Michał 1212

  2 grudnia 2021 at 20:20

  Witam waleczne siostry, pozdrawiam was serdecznie.
  💪. Cieszą mnie te wiadomości,komu tylko się da przekazuje.

  Polubione przez 1 osoba

   
  • wojdabejda

   2 grudnia 2021 at 21:04

   Pozdrawiamy ! Prosimy o szerokie rozpowszechnianie gdzie tylko i gdzie się da!

   Polubienie

    
 2. wojdabejda

  7 grudnia 2021 at 19:33

  PILNIE I KONIECZNIE ! KRÓTKO JEST : https://www.facebook.com/100004261562288/videos/207634171443712
  Wysłano
  link powyższy pt: Krzysztof Marcin Marcinkiewicz
  3 grudpniaa os 1o2a:1r1570e6 ·
  No to zadziabani mają zamiecione – powyższy link…

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  9 grudnia 2021 at 11:28

  Robert Roy
  1t3p0a2 l42nsg5ol8m52d1orz0e. ·
  ”Minęło kilka dni odkąd zamordowano niemieckiego chemika dr. Andreasa Noacka. Był absolutnym znawcą grafenu i jego odmian, być może jedyną taką osobą w całej Europie. Jego rozprawa doktorska dotyczyła konwersji tlenku grafenu do wodorotlenku grafenu. Pracował jako naukowiec dla największego na świecie producenta węgla aktywnego w dziale nowych produktów węglowych. Był ekspertem od grafenu i jego odgałęzień, właściwości i zastosowań. Zmarł najprawdopodobniej dlatego, że opublikował film o tym, co powoduje grafen, który jest dodawany do obecnego szczepienia. Według dr. Noacka, cząsteczki mRNA w tzw. inokulacji w większości odwracają uwagę od głównego problemu, jakim jest grafen. Badał materię wstrzykiwaną za pomocą spektroskopii, która rozróżnia materiał według częstotliwości i stwierdził, że nie był to tlenek grafenu, ale wodorotlenek grafenu. Wodorotlenek grafenu jest jednowarstwowym węglem aktywnym, grupy OH i jego elektrony są ruchome. Jest to stabilizowana struktura, która nie ulega biodegradacji. Najodpowiedniejszym zastosowaniem byłyby klocki hamulcowe, ponieważ nigdy by się nie zużyły. Grafen zawarty jest w obecnych inokulacjach w nanocząstkach o grubości 0,1 nm i długości 50 nm. Taką konstrukcję najlepiej porównać do żyletki. Jest bardzo ostrą brzytwą i przecina wszystko, co stanie jej na drodze. Łatwo rozprzestrzenia się w każdym płynie, a gdy przepływa do krwiobiegu, przecina komórki nabłonka, które tworzą powierzchnię naczyń krwionośnych i są bardzo gładkie. Jednak po przecięciu zaczynają tworzyć wzniesienia i zagłębienia, w których łatwo zatrzymują się różne substancje, tworząc w ten sposób przeszkody, grudki i osady. Lekarze i patolodzy nie rozpoznają grafenu. Chociaż wszystkie leki i procesy lecznicze opierają się na chemii, lekarze nie są wystarczająco zaznajomieni z tą nauką.Z drugiej strony patolodzy nie są w stanie rozpoznać cięć grafenu, ponieważ nigdy o tym nie myślą. Jak można odciąć człowieka od środka?! A toksykolodzy szukający trucizn też niczego nie znajdą. Przeprowadzają eksperymenty w naczyniu laboratoryjnym, a ponieważ grafen nie jest żywy i nieruchomy, nigdy go nie wykryje. Grafen jest również zupełnie nową substancją, nieznaną w naturze i niewielu ekspertów ma z nią doświadczenie. Lekarze powinni wiedzieć, z czym wiąże się tzw. szczepienie i co je powoduje, ale jak już wspomniano, ich wiedza chemiczna jest słaba, a ponadto nie wszystko jest określone w treści poszczególnych szczepionek. Wiele składników uważa się za tajemnicę handlową i nie są one opisane w ulotce dołączonej do opakowania. (Może nie po to, żeby zobaczyć, jak bardzo są szkodliwe). Dlatego tak wielu sportowców umiera z powodu chorób serca i naczyń krwionośnych. W sporcie krew płynie szybciej, a im szybciej płynie, tym większe szkody wyrządza grafen. Grafen następnie przecina nie tylko naczynia krwionośne, ale także narządy, takie jak serce, wnika do drobnych naczyń włosowatych w mózgu i powoduje udar. Osoby, które padły natychmiast po wstrzyknięciu lub natychmiast miały napady padaczkowe, dostały bezpośrednio wstrzyknięcie do naczyń krwionośnych, a grafen dostał się do ich krwiobiegu. Gdyby szczepionka pozostała w mięśniu, nie wyrządziłaby takich szkód, ale nie pozostanie tam i prędzej czy później dostanie się do krwiobiegu i wyrządzi nieodwracalną szkodę. Grafen jest praktycznie niezniszczalny. Ci, którzy otrzymali ją w postaci szczepionki, mają go już na zawsze, do końca życia.”Możesz przyjąc 50 dawek domięśniowo i pożyjesz jeszcze kilka lat a jeśli lekarz trafi do żyły w ramieniu to powali kogoś nawet 1 dawka preparatu z kodem 02. Bez względu na wiek i zdrowie. Ludzie którzy przyjęli 2-3 dawki i nic im nie ma po prostu dostali w mięsień i mają wyrok odroczony acz ich śmierć będzie przychodziła powoli i będą ją czuli w powietrzu. Stąd były zdjęcia że ludzie kładli magnes i on nie odpadał, ponieważ zostali ukłuci w mięsień i cała zawartość zatrzymała się w tym mięśniu nie rozeszła się po organizmie jak w przypadku ukłucia dożylnego. Ale jak to bywa, podobnie będzie jak z komórką rakową i ta zawartość potrzebuje czasu aby przedostać się do krwiobiegu stąd prognozowane 2-3 lata. Acz częste szczepienie zwiększa ryzyko że któraś dawka będzie wstrzyknięta dożylnie i potem będzie szybka piłka, szybka śmierć albo najpierw kalectwo i śmierć. To by wyjaśniało czemu każdy człowiek po szczepieniu inaczej funkcjonuje.”

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  11 grudnia 2021 at 18:44

  Adam Mazguła
  2lS1hplo g3iso1fd0z1. ·
  Walczyć, odejść czy trwać w poniżeniu?
  Żołnierze masowo odchodzą z wojska w proteście przeciwko politycznym dewastatorom armii. Mam wrażenie, a ostatnie ujawnione informacje Dworczyka je potwierdzają, że Błaszczak, Macierewicz, Morawiecki, czy Duda mają od Kaczyńskiego do wykonania dwa zasadnicze zadania związane z Wojskiem Polskim.
  Pierwsze to za pomocą propagandy zamydlić oczy Polakom, aby dumnie spoglądali na swoją silną armię obrońców ojczyzny i przez to popierali PiS.
  Dlatego, jeśli nawet zostanie tylko jeden sprawny samolot, czołg, czy okręt, będzie eksploatowany w PiS-telewizji nawet przez całą dobę. Wielokrotnie słuchałem Błaszczaka, jak opowiadał, ile to już kupił najnowszego sprzętu, jak zmodernizował, ulepszył. Tymczasem, niczego przez 6 lat PiS dla wojska nie kupił, co najwyżej obiecał. Jednak, pod tym płaszczykiem zakupili dla siebie niezliczona ilość pancernych limuzyn dla VIP-ów, a nawet lokalnych partyjnych kacyków, samoloty reprezentacyjne dla PiS-władzy. Zakupili też dla policji i służb spod znaku pał teleskopowych i gazu mnóstwo sprzętu do walki z protestującymi na ulicach.
  Drugie to niepostrzeżenie dla narodu pozbawienie Sił Zbrojnych jej zdolności obronnej, jak nakazuje przyjacielski sojusz z Putinem.
  Przy pomocy czystek kadrowych oraz zamianę wojska operacyjnego o wysokiej specjalizacji i gotowości bojowej na weekendowych terytorialsów, pozbawienie wojska nowoczesnego, mobilnego uzbrojenia, dokonuje się kompletna dewastacji nie tylko wojska, ale i całego systemu obronnego państwa.
  Wprowadzono przy tym kuriozalny, bo liczony w miesiącach system mobilizacyjny, który w Rosji liczy się w godzinach. Trwa totalne polityczne podporządkowanie wszystkiego, co w MON. Nawet jednostki wojskowe mają przede wszystkim stanowić zaplecze partyjnego wsparcia kadrowego, błyskawicznych karier zadeklarowanych PiS-żołnierzy i fanatyków religijnych oraz wspierać propagandowo partyjne władze lokalne. Nie ma rezerw, nie ma szkolenia, strzelnic, środków bojowych, części zamiennych do sprzętu bojowego, …
  Wykonywanie zadań na granicy ujawniło nawet takie niedostatki, jak brak doświadczenia w żywieniu wojska w terenie, braki podstawowe w wyposażeniu na zimne dni, kubki, gorące napoje, latarki i baterie do nich…
  Wojsko zawsze cierpiało na niedostatki w zaspakajaniu jego potrzeb. Nigdy jednak nie walczyło o swój byt, o możliwość wykonywania przewidzianych dla niego zadań z politycznymi wrogami wewnętrznymi. Zarówno Błaszczak, jak i Macierewicz należą do ścisłego grona kierownictwa partii i jednocześnie byli szkoleni na terytorium wrogiego nam państwa.
  Czy to przypadek?
  Tak potężne inwestycje w ludzi, sprzęt i myśl wojskową, PiS wyrzucił w przysłowiowe błoto.
  Arogancja ministrów, ich licznego cywilnego i niekompetentnego otoczenia rasy panów, narzucanie ideologii smoleńskiej, obiecanki nie do spełnienia, panoszenie się nieudaczników i kapelanów, kpiny z żołnierskiego honoru, zakłamywanie historii, tworzenie bojówek politycznych w mundurach, to tylko część w spisie powodów do niskiego morale wojska. Tylko wysoki żołd i systemy premii za lojalność dla PiS-okupantów kraju utrzymują żołnierzy w jednostkach.
  Czy o taką armię nam chodziło?
  Nigdy w historii Polski, nie zatrudniono w MON tylu obcych agentów oraz PiS-ignorantów wiedzy i umiejętności wojskowych, którzy bezwzględnie i skuteczne dewastują możliwości obronne naszego państwa.
  W tej sytuacji często słyszę od sfrustrowanych cywilów wojenne zachęty. Mamy przecież wojsko, broń i organizacje. Mamy powód. Na co armia czeka? Dlaczego nie obali tego wrogiego Polsce nacjonalistycznego reżimu?
  Każdy, który zechce się buntować, to niestety nie w wojsku. Tam jest rozkaz i prawo do wymuszania jego wykonania.
  Żołnierze przysięgali jednak „służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej”, ponad partyjnie, obywatelom Polakom.
  Tymczasem dzisiaj żołnierze służą PiS-partii i dla niej nawet publicznie kradną wieńce i pilnują pomników, defilują, noszą kwiatki za partyjnymi kacykami… Żołnierze służą też do mszy, w mundurach, a jakże? Jak wynika z oświadczeń ministra: „Wojsko musi być zakorzenione w wartościach duchowych Kościoła Katolickiego”. Kapelani wojskowi sprawują funkcję nadzorcy politycznego wojska i organu kadrowego władzy.
  Przysięga nakazuje żołnierzowi „Stać na straży konstytucji”.
  W PiS-reżimie nie ma ona żadnego znaczenia. Tam rządzi wola prezesa, a nie prawo, albo jakaś KONSTYTUCJA. Jak wiec żołnierz ma stać na jej straży, gdy łamią prawo przełożeni tych żołnierzy?
  Następną wartością zawartą w rocie przysięgi wojskowej jest zobowiązanie: „strzec honoru żołnierza polskiego”.
  PiS-panowie nie znają czegoś takiego jak honor. Już Macierewicz zniszczył go doszczętnie, nie szanując żołnierzy. Nie rozmawiał z generałami, kpił z ich przekonań, jako cywil przebierał się w mundur wojskowy, utrzymywał na stanowiskach w MON funkcjonariuszy bez wykształcenia i niezbędnego doświadczenia. W rezultacie chłopaczek Misiewicz, rozdawał generałom wymówienia, kazał sobie meldować, oddawać honory, czy nakazywał trzymać oficerom parasolki nad swoją głową. Ten niedouczony chłopczyk Macierewicza nawet dokonał pierwszej inwazji na placówkę NATO i głos mu z głowy nie spadł. Do tego wojskowi kelnerzy używani do obsługi Rydzyka w Toruniu, darmowe przewozy, np. pomników Chrystusa Króla, pielgrzymki żołnierzy w czasie służbowym…
  Rota przysięgi wojskowej nakazuje „Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić”. To znaczy walczyć z poświęceniem za te idee. Za naród, za nienaruszalne nasze granice, przez obce siły zbrojne, a nie oszukanych i poniżanych uchodźców, za Konstytucję, za honor żołnierski i sztandar.
  Kto zatem ma podać komendę do tej walki?
  Ci, co mają w pogardzie codzienną służbę obywatelom, Konstytucję, honor żołnierski, Ojczyznę…?
  Polska doświadczona historią nie chce ofiar.
  Rozumieją to żołnierze i nie chcą być narzędziem w rękach szaleńców, których w czasie starcia stron nigdy nie brakuje. Kto poda komendę, aby wyjść z bronią na ulice, żeby zrobić porządek konstytucyjny?
  Ten, który to zrobi, będzie musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za skutki tych działań. Wyprowadzenie wojska z koszar to zgoda na ludobójstwo, zniszczenie i rozpasanie tych, co mają argumenty nie racji, lecz broni.
  Kto wie, po czyjej stronie stanie konkretna jednostka, pododdział?
  Jak zachowają się policjanci, myśliwi, sportowcy strzeleccy i wszyscy ci, co mają z jakichś przyczyn broń?
  Produkowanie bomb i środków bojowych to dzisiaj nie problem. Kto je użyje, gdzie i przeciwko komu? Takie starcie to determinacja atakowanych i atakujących, siejących zamęt i odwet, za każdą zniewagę, za każdą pobitą osobę. To możliwość wielu rannych i zabitych, najczęściej zresztą przypadkowych cywilów. To głód, brak wody, leków i dostępu do lekarza, epidemie i gwałty. To kłopoty z komunikacją, niepewność losu swojego i bliskich. Wojsko na ulicach to prowokacja wobec wszystkich, a szczególnie zbójów i awanturników, którzy poprowadzą fanatyków do każdej podłości. Wyjście wojska na ulice to ostateczność i to raczej związana z wrogiem zewnętrznym.
  Kto w tej sytuacji jeszcze chce przemocy na ulicach?
  A co będzie, jak zginą ludzie za idee wolności, po czym ludzie znowu w wyborach wybiorą PiS-reżim?
  Dlatego, nie wolno wojskowym wykonać rozkazu, wyjścia na Polskie ulice, przeciwko Polakom.
  Taką decyzję może podjąć tylko nieodpowiedzialny dureń. Wśród wykształconych i mądrych wojskowych ich nie szukajcie.
  Dlatego to cywile muszą środkami politycznymi walczyć o naprawę konstytucyjnej Polski.
  Generałowie, oficerowie czy inni żołnierze, w poczuciu odpowiedzialności, mogą tylko trwać w poniżeniu lub odejść.
  Mogą jeszcze tak jak i inni obywatele, nie być gorliwymi w spełnianiu obowiązków płynących od PiS-dewastatorów. Mogą zdobywać wiedzę i minimalizować skutki decyzji nieudaczników. Ważne jest, aby nie dać się zastraszyć, odsunąć w niebyt, zabić w sobie chęć działania i aktywność dla idei zawartych w przysiędze wojskowej.
  Przecież zawsze już będziemy żołnierzami i musimy zachować troskę i odpowiedzialność za wolność Polaków.
  Generałowie, oficerowie, podoficerowie i żołnierze odchodzą. Zostawiają swoich podwładnych, którzy mają wykształcone wzorce postępowania.
  Musimy ich wspierać, bo oni poprzez służbę czynną nie mogą mówić głośno o tym, co ich boli.
  Nie mają swoich niezależnych związków i obrońców. To my, żołnierze w stanie spoczynku jesteśmy ich rzecznikami.
  Nie wolno nam tej walki o honor, prawdę i wysokie walory bojowe naszej armii zaniechać.
  Dlatego zachęcam i zapraszam, wszystkich odchodzących do cywila do aktywności. Nie bądźcie tylko bohaterami jednodniowego odejścia medialnego do cywila w proteście. Nie drżyjcie o swoje emerytury, bo stajecie się niewolnikami złej władzy, a właśnie wtedy je stracicie.
  Włączajcie się aktywnie do prac w demokratycznych stowarzyszeniach, fundacjach i partiach walczących o wolną Polskę, europejską i należącą do wspólnoty wolnych narodów świata.
  Adam Mazguła
  Artur Urbaniak

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: