RSS

Winni działań na szkodę i krzywdę Polaków-Lechitów preparują fałszywe,talmudyczne pisma!

04 Paźdź

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu.Polski Ruch Oporu w obronie Narodu Polskiego i Polski. www.wojdabejda.wordpress.comlowickainicjatywa@gmail.comlechistan.odrodzony@gmail.com

 1. Halina Frontczak : halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl 
 2. Sylwia Tuszyńska : sylwia.tuszynska@warszawa.po.gov.pl
 3. Hanna Stachowicz:  sylwia.tuszynska@warszawa.po.gov.pl
 4. Krzysztof Ćwirta : halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl
 5. Monika Laskowska :halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl
 6. Karina Sobków : halina.frontczak@warszawa.pr.gov.pl

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu żąda niezwłocznego przesłania dowodu-dokumentu pt.: „Zawiadomienie o przestępstwie” podpisanego przez, cyt.: ” Maria i Teresa Znyk”, które było  podstawą zawiadomienia o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 27 września 2021 r., podpisanego przez Halinę Frontczak, sygn.akt 4313-1Ds.130.2021 a przesłanego przez Sylwię Tuszyńską 28.09.2021, 15:55 na adres: lowickainicjatywa@gmail.com .
Sędziowie arbitrzy  Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Prawa Naturalnego z siedzibą w Łowiczu II Wydział  Zamiejscowy we Flensburgu oświadczają, że nie składali żadnego zawiadomienia o przestępstwie do nielegalnej prywatnej firmy handlowej pn.”Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie „. 
Zastrzegam prawa autorskie (ang. copyright, symbol: ©) do mojego nazwiska Teresa z domu Znyk,
do moich danych jako żywej istoty-człowieka, Teresy z domu Znyk. Jestem właścicielem moich prywatnych danych  i  zastrzegam, że wykorzystanie moich prywatnych danych wymaga mojej zgody jako właściciela i Suwerena w Polsce-Lechistanie, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro). Każde żądanie moich danych osobowych jest równoznaczne z zawarciem umowy na  wykorzystanie moich danych osobowych za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro.  Zastrzegam, że kara za wykorzystanie moich danych osobowych bez mojej zgody, za każdy przypadek wynosi 1.500.000 Euro, (słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro). Kara  za złamanie moich Boskich Praw Naturalnych, praw Suwerena, przynależnych mi jako, że jestem cząstką Boga,  za każdy przypadek wynosi 1.000.000 Euro, słownie: jeden milion Euro.  Ja, Teresa z domu Znyk jako człowiek wolny, żywy, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczam, że mnie obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT. wg których mam prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi. Za złamanie moich praw ludzkich przysługuje mi odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 Taryfy odszkodowawczej nie ma w języku polskim co oznacza, że jest ukrywana przez Narodem Polskim, https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Mie.. ) Wspólnie z moją siostrą Marią opracowałam tłumaczenie z j. niemieckiego tej taryfy dla moich Rodaków, dostępnej w linku : https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/ 

Zastrzegam prawa autorskie (ang. copyright, symbol: ©) do mojego nazwiska Maria z domu Znyk, do moich danych jako żywej istoty-człowieka, Marii z domu Znyk. Jestem właścicielem moich prywatnych danych  i  zastrzegam, że wykorzystanie moich prywatnych danych wymaga mojej zgody jako właściciela i Suwerena w Polsce-Lechistanie, stanowi każdorazowo wartość 500.000 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro). Każde żądanie moich danych osobowych jest równoznaczne z zawarciem umowy na  wykorzystanie moich danych osobowych za kwotę równoznaczną wartości praw autorskich a żądający zgadza się na wypłacenie z góry kwoty 500.000 Euro, słownie: pięćset tysięcy Euro.  Zastrzegam, że kara za wykorzystanie moich danych osobowych bez mojej zgody, za każdy przypadek wynosi 1.500.000 Euro, (słownie: jeden milion, pięćset tysięcy Euro). Kara  za złamanie moich Boskich Praw Naturalnych, praw Suwerena, przynależnych mi jako, że jestem cząstką Boga,  za każdy przypadek wynosi 1.000.000 Euro, słownie: jeden milion Euro. Ja Maria z domu Znyk jako człowiek wolny, żywy, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadczam, że mnie obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT wg których mam prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi. Za złamanie moich praw ludzkich przysługuje mi odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19770380167 Taryfy odszkodowawczej nie ma w języku polskim co oznacza, że jest ukrywana przez Narodem Polskim, https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Mie.. ) Wspólnie z moją siostrą Teresą opracowałam tłumaczenie z j. niemieckiego tej taryfy dla moich Rodaków, dostępnej w linku : https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/                                       

Arbiter Sędzia MSAPN – Prezes Sądu,  Teresa z domu Znyk ©

Arbiter Sędzia MSAPN – Zastępca Prezesa,  Maria z domu Znyk ©

Otrzymują :
1.Zbigniew Ziobro
2.Andrzej Duda 3.Mateusz Morawiecki 4.Marian Banaś
5.Adam Niedzielski

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie ul. Krucza 38/42 00-512 Warszawa tel. 022-6284122, fax: 022-6213857 e-mail: 

Sygn. akt 4313-1.Ds.130.2021 

Warszawa, dnia 27 września 2021 r. 

Pani Maria i Teresa Znyk 

ZAWIADOMIENIE o odmowie wszczęcia śledztwa 

Sekretariat Prokuratury zawiadamia Panie, jako osoby, które złożyły zawiadomienie o przestępstwie, że postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie z dnia 23 września 2021 pod sygnaturą akt 4313-1.Ds.130.2021 odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie : 

1. przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych w bliżej nieustalonym dniu, jednak nie później niż dnia 05 września 2021 roku w nieustalonym miejscu przez nieustalonych funkcjonariuszy publicznych działających na szkodę interesu publicznego oraz interesu prywatnego zawiadamiającego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. wobec stwierdzenia, że brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego 

2. przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych w bliżej nieustalonym dniu, jednak nie później niż dnia 07 września 2021 roku w Warszawie przez funkcjonariuszy publicznych – Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia poprzez wydanie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zobowiązanie obywateli do szczepień, co stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego  3. narażenia w dniu 24 października 2020 roku w Warszawie, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Mariusza Racz przez organizatorów „Marszu  Wolności”, tj. o czyn z art. 160 § 1 k.k. na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. – wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

MŁODSZY REFERENT 

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie 

Halina Fontczak 

(podpis stanowisko) 

Forma: Zawiadomienie 

Metryka formularza: Symbol: SIP-PZaw18 Typ: Proceduralny-pp 

Przedmiot: Zakończenie sprawy Nazwa: Zawiadomienie osoby (art. 305 $ 4 kpk) o odmowie wszczęcia-umorzeniu śledztwaa-dochodzenia Data wydruku: 27 września 2021 r. godz. 16:04:00 

Liczba znaków: 1669 

Strona /z/ 

Wykład Ernsta Wolffa :https://www.youtube.com/watch?v=hNapcB0tSl0
https://youtu.be/hNapcB0tSl0
CWL Media Group
Wybitny Ekspert finansowy wyjaśnia, kto i dlaczego wywołał obecny kryzys. Ernst Wolff jest autorem wielu książek, dziennikarzem oraz wybitnym ekspertem do spraw finansów. Tłumaczenie Henryk Karnaus Czyta Henryk Karnaus Übersetzung: Henryk Karnaus Kanalmitglied werden und den Kanal aktiv unterstützen: https://www.youtube.com/channel/UCBRH… Vielen Dank und schön dass du dabei bist👍 LINKS: Website: https://cwl-live.ch Spenden: https://cwl-live.ch/spenden Facebook: https://www.facebook.com/CrosswiseLif… Twitter: https://twitter.com/Crosswise_Life Twitch: https://www.twitch.tv/cwlmediagroup

 
5 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 4 października 2021 w Bez kategorii

 

Tagi: , , ,

5 responses to “Winni działań na szkodę i krzywdę Polaków-Lechitów preparują fałszywe,talmudyczne pisma!

 1. wojdabejda

  5 października 2021 at 22:14

  3 lipca, 2021 Autor: emjot
  VIDEO: «Covid-19»: Skutek interakcji tlenku grafenu pochodzącego ze szczepionki z technologią 5G

  Tlenek grafenu obecny jest w używanych obecnie maseczkach anty-Covid, jak również w pałeczkach do wymazów.

  We wszystkich «szczepionkach» anty-Covid znajdują się znaczne ilości tlenku grafenu, co wynika z licznych analiz przeprowadzonych przez państwowe placówki uniwersyteckie.

  https://www.orwell.city/2021/06/official-preliminary-report.html

  Także szczepionka przeciwgrypowa zastosowana jesienią 2019 zawierała tlenek grafenu.

  To samo dotyczy przygotowywanych, nowych szczepionek przeciw grypie oraz rzekomych, donosowych szczepionek przeciwko Covid-19, które zawierają bardzo dużą ilość tlenku grafenu.

  Tlenek grafenu jest substancją toksyczną powodującą powstawanie zakrzepów w organizmie ludzkim.

  Tlenek grafenu powoduje koagulację krwi.

  Tlenek grafenu – poprzez zakłócenie równowagi oksydacyjnej w relacji do rezerw glutationu (praktycznie, powoduje stress oksydacyjny) – modyfikuje pracę systemu odpornościowego.

  Tlenek grafenu wprowadzony do organizmu powoduje zapaść systemu immunologicznego, a w tego następstwie tzw. burzę cytokinową.

  Tlenek grafenu akumulujący się w płucach powoduje dwustronne zapalenie płuc.

  Tlenek grafenu odczuwalny jest w ustach jako smak metaliczny.

  Wdychanie tlenku grafenu powoduje zapalenie śluzówek, a co się z tym wiąże: utratę odczuwania smaku, częściową lub całkowitą utratę węchu.

  Tlenek grafenu nabywa w organizmie ludzkim silnych właściwości magnetycznych. I to właśnie jest wyjaśnieniem zjawiska namagnesowania ciała, jakie filmują miliony ludzi na całym świecie, po tym, jak otrzymali dawki tlenku grafenu w wyniku różnych sposobów jego podawania, w tym poprzez “szczepionki” anty-Covid.

  Podsumowując, to tlenek grafenu jest rzekomym SARS-COV-2 wywołującym chorobę zwaną Covid-19. Dlatego też nie doszło nigdy do rzeczywistego wyodrębnienia nowego koronawirusa, co jest oficjalnie przyznawane przez większość instytucji sanitarnych najwyższego poziomu, gdy są o to pytane.

  Choroba Covid-19 jest wynikiem wprowadzenia do organizmu tlenku grafenu – podanego na różne sposoby.

  Szczególnie silne oddziaływanie przejawia aerozol tlenku grafenu; utrzymuje się także, iż w podobny sposób dochodzi do zarażenia się tzw. wirusem SARS-COV-2.

  Jak wszystkie materiały, tlenek grafenu posiada to, co określa się jako pasmo absorbcji elektronicznej, co jest równoznaczne z pewną określoną częstotliwością progową, której przekroczenie powoduje jego bardzo szybkie wzbudzenie oraz oksydację. To z kolei powoduje, że toksyczny tlenek grafenu rozprzestrzenia się na cały organizm, niszcząc nasze zapasy glutationu, będącego naturalnym czynnikiem antyoksydacyjnym.

  Pasmo częstotliwości, o którym mowa emitowane jest właśnie przez nową technologię wireless 5G. Oto, dlaczego montowanie anten 5G w czasie “pandemii” nie zostało wstrzymane ani przez chwilę. Podejrzewamy, że do szczepionki przeciw-grypowej, użytej podczas kampanii w roku 2019 wprowadzono tlenek grafenu, jako że tlenek grafenu już wcześniej użyty został w szczepionkach jako adjuwant.

  Wraz z pojawieniem się, w różnych krajach świata, kolejnych eksperymentów technologicznych z udziałem technologii 5G, choroba Covid-19 rozprzestrzeniła się, co jest wytłumaczalne interakcją zewnętrznych pól magnetycznych z tlenkiem grafenu obecnym w ciałach ludzi chorujących.

  Należy pamiętać, że wszystko zaczęło się w Wuhan, czyli w pierwszym na świecie mieście pilotażowym, w którym pod koniec listopada 2019 testowano technologię 5G. Zgadza się więc tak czas, jak i miejsce. Zarówno opowieść o łuskowcu, jak i o zupie z nietoperzy miały posłużyć do odwrócenia uwagi społeczeństwa (od faktycznego zagrożenia).

  Cel wprowadzenia tlenku grafenu (do “szczepionek” i innych preparatów) jest o wiele bardziej podejrzany niż można to sobie wyobrazić.

  Przyswojenie sobie informacji zawartych w video oraz przypomnienie sobie wiadomości na temat choroby, którymi dysponujecie, jest rzeczą więcej niż wystarczającą by zrozumieć całość kwestii.

  Instytucje rządowe mówią społeczeństwom by chroniły się (przed chorobą) i wręcz nakazują by robiły to przy pomocy tego, co spowoduje, że ludzie rozchorują się.

  Obecnie, wiedząc, że to nie czynnik biologiczny, ale toksyczna substancja chemiczna powoduje chorobę, wiemy również jak złagodzić ją: należy zwiększyć poziom glutationu w organizmie. Glutation jest naturalnym elementem anty-oksydacyjnym, którego zapasy znajdują się w organizmie ludzkim.

  Oto, pewne szczegóły, które przedstawiamy w celu poprawnego zrozumienia tego, co zostało powiedziane w mass mediach.

  Poziom glutationu jest ekstremalnie wysoki u dzieci, dlatego choroba ma niewielki wpływ na populację dzieci. Poziom glutationu w organizmie zmniejsza się drastycznie po 65 roku życia, co jest wytłumaczeniem faktu, że choroba Covid 19 jest szczególnie rozprzestrzeniona wśród osób starszych. Poziom glutationu jest wysoki także u osób intensywnie praktykujących sport, dlatego na Covid 19 zachorowało jedynie 0,22 % atletów.

  Rozumiecie więc, dlaczego liczne badania kliniczne wykazały, że podawanie chorym N-acetylocysteiny, która jest prekursorem glutationu w organizmie, lub też podawanie samego glutationu, prowadziło do szybkiego wyleczenia chorych na Covid 19. Jest to rzecz oczywista, ponieważ w owym momencie, poziom glutationu w organizmie podniósł się, a dzięki niemu tenże organizm był w stanie stawić czoła wprowadzonej do jego wnętrza substancji toksycznej, jaką jest grafen.

  Na podstawie tego właśnie odkrycia, strona internetowa «Piąta Kolumna» twiedzi, że mamy do czynienia z atakiem bioterrorystycznym na szeroką skalę prowadzonym przez państwa, lub co najmniej przy współudziale ich rządów, przeciwko populacji całego świata, co jest zbrodnią przeciwko ludzkości.

  Z tego powodu, jest rzeczą niezwykle ważną, żebyś Ty, który oglądasz to video, spopularyzował je, wraz z informacjami w nim zawartymi, co może przynieść korzyści dla wszystkich.

  «Piąta Kolumna» szacuje, że gdy technologia 5G zostanie uruchomiona – każdego dnia, w naszym kraju umrą dziesiątki tysięcy ludzi. Wniosek bazuje na fakcie, że obecnie, osobami zaszczepionymi są nie tylko seniorzy przebywający w domach opieki – którym (w jesieni 2019 i na początku 2020) podano szczepionkę przeciw-grypową zawierającą tlenek grafenu – ale także większość populacji (której podano stopniowane dawki tlenku grafenu).

  Organizm ludzki posiada naturalną zdolność eliminowania tejże substancji toksycznej; z tego powodu proponują wam trzecią dawkę szczepionki, tj. jedną dawkę na rok. Chodzi o to, by w waszych organizmach utrzymać pewien (stały) poziom grafenu.

  Dysponujemy wszystkimi potrzebnymi dowodami, na potwierdzenie tego, co do tej pory na naszej stronie zostało przedstawione, tak, aby wymiar sprawiedliwości mógł zacząć działać, o ile kiedykolwiek będzie mógł to zrobić.

  https://www.orwell.city/2021/06/official-preliminary-report.html

  Ludzie w dalszym ciągą są popychani w kierunku przepaści bez dna.

  Po oglądnięciu naszego video, jesteście w stanie pojąć, że przez ponad rok byliście totalmente okłamywani przez najwyższe instytucje państwowe; staną się także dla was klarowne wszystkie sprzeczności i niespójności, jakie zauważyliście śledząc relacje dzienników telewizyjnych.

  Te i inne informacje sa dostępne na stronie: http://www.laquintacolumna.net

  Prosimy Was, rozpowszechnijcie to video w całym waszym otoczeniu; w ten sposób, wszyscy razem, możemy zatrzymać wyrok, który został przygotowany na nas – wyrok wchodzący w skład harmonogramu Agendy 2030.

  Wszystko zależy WYŁĄCZNIE OD NAS; dziękujemy za uwagę.

  …………………………………………………………………………………….

  Celem pewnych osób jest zaprowadzenie kontroli zachowań społeczeństwa.

  Nanocząsti tlenku grafenu zawarte w tzw. szczepionkach pokonują barierę krew-mózg i docierają do mózgu.

  Owe nanocząstki, poddane zdalnemu wzbudzeniu przy pomocy 5G, są w stanie zmodyfikować synapsy neuronalne. W związku z tym, w niedalekiej przyszłości, ma pojawić się coś w rodzaju «tsunami mózgowego», (rzekomo) spowodowanego przez koronawirus, przed czym ostrzegają naukowcy.

  Scientists warn ‘synaptic tsunami’ in COVID-19 patients

  https://www.entrepreneur.com/article/373645

  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32656-8/fulltext#.X_xXYb-xMBk.twitter

  Pamiętajcie jednakże, iż Covid 19 jest wylącznie skutkiem ubocznym oddziaływania nanotechnologii na organizm ludzki.

  ………………………………………………………………………………………

  VIDEO, którego treść została zamieszczona powyżej, znajduje się pod linkiem:

  https://rumble.com/vj7dan-i-ricercatori-spagnoli-hanno-scoperto-cosa-in-realt-il-fantavirus.html

  ***

  Czytelnikom «Uczty Baltazara» przypominamy, że w jesieni 2019, na terenach włoskich prowincji Bergamo i Brescia odbyły się masowe akcje wyszczepiania przeciwko grypie i zapaleniu opon mózgowych.
  https://www.asst-bgovest.it/54.ASP?jump=newsArticle.asp&id=1194

  https://www.bergamonews.it/2019/10/21/vaccinazione-antinfluenzale-a-bergamo-ordinate-185-000-dosi-di-vaccino/332164/#:~:text=Prender%C3%A0%20il%20via%20il%204,con%20i%20Medici%20di%20Famiglia.

  http://www.movimentonovax.it/2020/03/19/bergamo-riflessioni-sul-picco-di-coronavirus-in-provincia-pneumococco-e-meningococco-possibili-interazioni-con-il-virus-dellinfluenza/

  W tym samym czasie, jako pierwsze we Włoszech, na obszarze tychże prowincji, zaczęły funkcjonować anteny 5G.

  5G, Brescia tra le prime in Italia con la nuova tecnologia

  Tim estende la copertura 5G in Lombardia: ecco le città coinvolte

  ……………………………….

  Za; https://babylonianempire.wordpress.com/2021/06/30/video-covid-19-skutek-interakcji-tlenku-grafenu-pochodzacego-ze-szczepionki-z-technologia-5g/amp/?__twitter_impression=true

  Zobacz:

  La Quinta Columna udostępnia oficjalny raport z analizy fiolki do szczepień firmy Pfizer
  ZDJĘCIA ZROBIONE POD MIKROSKOPEM ELEKTRONOWYM: Analiza fiolki “szczepionki” potwierdza obecność nanocząsteczek grafenu

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  5 października 2021 at 22:18


  Wykład Ernsta Wolffa :https://www.youtube.com/watch?v=hNapcB0tSl0

  CWL Media Group
  Wybitny Ekspert finansowy wyjaśnia, kto i dlaczego wywołał obecny kryzys. Ernst Wolff jest autorem wielu książek, dziennikarzem oraz wybitnym ekspertem do spraw finansów. Tłumaczenie Henryk Karnaus Czyta Henryk Karnaus Übersetzung: Henryk Karnaus Kanalmitglied werden und den Kanal aktiv unterstützen: https://www.youtube.com/channel/UCBRH… Vielen Dank und schön dass du dabei bist👍 LINKS: Website: https://cwl-live.ch Spenden: https://cwl-live.ch/spenden Facebook: https://www.facebook.com/CrosswiseLif… Twitter: https://twitter.com/Crosswise_Life Twitch: https://www.twitch.tv/cwlmediagroup

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  8 października 2021 at 20:35

  Z fb komentarze pod zaplanowanym na 24.10. 2021r. rocznicowym „Marszu Wolności”:

  Teresa Wojda
  Anna Rażuk czy pani jest organizatorką tego zaplanowanego marszu? Jakie daje pani gwarancje, że oprawcy mylnie zwani policjantami nie powtórzą kotła do wyłapywania i spisywania zastrzeżonych danych jej uczestników?

  Teresa Wojda
  Nikt 24.10.2020r nie powinien mieć żadnych spraw ani nikt nie powinien być legitymowany!

  Teresa Wojda
  Te dane to skąd,poproszę o żródło : „280 oskarzonych, wszystkie osoby których sprawy się odbyły mają wygrane sprawy, jedna osoba która rzuciła się na policjanta w obronie drugiej osoby przegrała sprawę mimo obrony w sądzie”???

  Anna RażukModerator
  Teresa Wojda zródłem są te osoby bo z wszystkimi jesteśmy w kontakcie. Liczba zatrzymanych zródło komenda na Wilczej w Warszawie, sprawy wygrane zródło informacji prawnicy reprezentujący te osoby w sądzie i publikowanie na profilach osób zatrzymanych tych orzeczeń są

  Anna RażukModerator
  Teresa Wojda nie jestem głównym organizatorem, w tamtym roku byłam też tylko współorganizatorem tego marszu.
  Policja już nie powtórzy tego bo przegrali z nami wszystkie sprawy a dowódca akcji wyparł się ich w sądzie, czyli sami odpowiedzą za to co zrobili rok temu.
  W tym roku też nie będzie jeszcze w październiku takich obostrzeń, tak bynajmniej mówi „wizjoner fal i obostrzeń” Adam Niedzielski

  Teresa Wojda
  Czy pani jest gotowa jako organizator, czy też współorganizator ponieść z własnego majątku koszty odszkodowań za marsz 24.10.2020r i jego rocznicowy w 2021 roku? Pani jest ze stowarzyszenia sponsorowanego przez firmy farmaceutyczne J. Sochy i P. Jawornika?

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  8 października 2021 at 20:38

  poprawka do powyższego: Anna RażukModerator
  Teresa Wojda zródłem są te osoby bo z wszystkimi jesteśmy w kontakcie. Liczba zatrzymanych zródło komenda na Wilczej w Warszawie, sprawy wygrane zródło informacji prawnicy reprezentujący te osoby w sądzie i publikowanie na profilach osób zatrzymanych tych orzeczeń sądu.

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  12 października 2021 at 18:51

  z fb Antek Słabicki
  31 S0gon7s0ooemddzt. ·
  Inflacja i wzrost cen spowoduje braki w dostawach. Fabryki aut w Europie wstrzymały produkcję. Ceny starych aut pójdą w górę a podniesienie stóp procentowych spowoduje że ludzie którzy mają kredyty ich raty poszybują w górę. Jest to celowe działanie aby ludzie nie byli w stanie się utrzymać. Nastąpi załamanie gospodarki ludzie zaczynają pozbywać się gotówki bo pieniądz traci wartość. Zainwestują np w ziemię ale cena utrzymania ziemi też będzie zbyt wysoka. Cały ten zabieg ma na celu zniszczenie gotówki która zostanie zastąpiona pieniądzem elektronicznym. Nastąpi wysokie bezrobocie. Stare rzeczy nabiorą wartości. Od nowego roku wzrost cen prądu i gazu o 40 procent. To spowoduje wzrost cen żywności. Alkohol ma wzrosnąć od stycznia o 10 procent. Ceny paliw poszybują w górę. W sklepach podnoszone są ceny produktów stałych o sto procent. Nastąpi krach. Największy w historii. Tym sposobem zostanie wprowadzona światowa komuna i uzależnienie od państwa. Państwo zaoferuje wykupienie mieszkań których nie idzie już utrzymać w zamian za wynajem. Obniżą koszty pozwolą na nie spłacanie zadłużenia za dom czy mieszkanie pod warunkiem odstąpienia nieruchomości zmniejsza opłaty. Będą braki w dostawach prądu. Całość będzie wytłumaczona zbyt wielkim zanieczyszczeniem środowiska. Jest to celowe działanie zniewolenia świata. Wejdą opłaty za komunikatory typu whotsup Messenger czy Facebook you tube I Instagram. Ceny telefonów pójdą w górę jak całego sprzętu elektronicznego. Będą problemy z zakupem zwykłych domowych sprzętów. Wzmoże się kradzież ponieważ zacznie brakować produktów. Opodatkują nawet jazdę na rowerze. Zbliżamy się bardzo szybko do ekonomicznego zniewolenia. Wzrost cen chemia rolnej wzrósł o 400 procent tak aby produkcja rolna stała się nieopłacalna. Bogaci również stracą oszczędności ponieważ ich pieniądze staną się bezwartościowe za Magdalena Kowalska

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: