RSS

Konieczny bojkot okupanta i jego pułapek zastawianych w fałszywych „Marszach Wolności”. Sędziowie Sądu Najwyższego, stańcie w obronie niewinnego Mariusza z rodu Racz !

28 Sier

Mariusz z rodu Racz jest ofiarą Justyny Socha i jej zorganizowanej grupy przestępczej ! Przecież to ona decyduje co komu z Polaków należy się: bransoletka-dozór elektroniczny, kogo wylegitymować, kogo zamknąć w areszcie, kogo nękać uporczywie, kogo nastraszać, kogo naciągać na koszty adwo.katów, komu nakładać kary. Przy tym robiła to z cynicznym uśmiechem a naiwni Polacy lgnęli do niej jak przysłowiowy rzep do psiego ogona ! Obecnie Polacy poznali się na Justynie Socha i już nie uczestniczą w jej fałszywych teatrach opłacanych przez okupanta. Taka bransoletka jaką Justyna Socha chciałaby założyć Mariuszowi na nogę należy się jej wraz z ogromnym odszkodowaniem według Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej. Mariuszowi należą się pieniądze, które nieświadomi podstępu Polacy, oszukiwani przez Justynę Socha, przekazali w zrzutce dla niej, zdemaskowanej po wielokroć i od wielu lat za działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego! link: „Ostrzeżenie przed talmudycznym „STOP NOP „ , https://wojdabejda.wordpress.com/…/ostrzezenie-przed…/ Polski Ruch Oporu-Maria i Teresa z domu Znyk, http://www.wojdabejda.wordpress.com

O kasację wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn.akt IX 605/21 podtrzymującego wyrok  Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, sygn. akt VK 783/20, wydanego na szkodę i krzywdę Mariusza z rodu Racz.

Mariusz z rodu Racz, oświadcza, że obecnie występuje sam w swojej obronie, bo adwokaci z nielegalnych prywatnych firm handlowych zawiedli jego zaufanie i wraz z nielegalnymi prywatnymi firmami handlowymi, fałszywie podającymi się za instytucje państwowe pn. “ Komenda Policji”, “Prokuratura”, “Sądy” działali na jego szkodę i krzywdę oraz szkodę i krzywdę jego dzieci, jego rodziny  a także wszystkich Polaków, w interesie których Mariusz z rodu Racz występował jako uczestnik “Marszu Wolności”. Mariusz z rodu Racz to bohater, który uratował przed śmiercią Pawła Chęsia na legalnym zgromadzeniu 24.10.2020 r. w Warszawie, przyduszanego przez kilku oprawców z nielegalnej prywatnej firmy handlowej pn.”policja”, która bezprawnie, bezpodstawnie dokonała blokady-napaści na pokojowo spacerujących, bezbronnych uczestników zgromadzenia.

Z powodu wtórnej wiktymizacji tylko kontakt e-mailowy, sygn.akt VK 783/20 oraz sygn.akt IX 605/21. 

 ©Mariusz z rodu Racz

mariuszracz@op.pl

                                         Sąd Najwyższy 

                                           ppsek@sn.pl 

      za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie, IX Wydział Karny Odwoławczy 

sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl 

boi@warszawa.so.gov.pl 

Mariusz z rodu Racz, żywy, wolny człowiek, nie zaginiony na dalekich morzach, jako człowiek zdrowy na ciele, umyśle i duszy, jako Suweren sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią na terytorium Polski-Lechistanu oświadcza, że jego obowiązuje Boskie Prawo Naturalne oraz zapisy Paradygmat Report wydane przez OPPT, według  których ma prawo do równego dostępu do dóbr Matki Ziemi. Jest mężczyzną uwolnionym obligatoryjnie, tak jak cała Ludzkość, 25.12.2012 r. z niewolniczego prywatnego światowego systemu władzy Trój-Korony, na czele z zamkniętym na stałe i eksmitowanym 20.12.2020 r. Watykanem wraz z jego siecią skazaną na wykluczenie. Za złamanie jego praw ludzkich przysługuje mu odszkodowanie zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r. dostępna w linku : “Międznarodowa Taryfa odszkodowawcza za łamanie praw człowieka”. https://wojdabejda.wordpress.com/category/miedzynarodowa-taryfa-odszkodowawcza-za-lamanie-praw-czlowieka/

Wolny człowiek, mężczyzna – Mariusz z rodu Racz,  wnosi o :

 • uchylenie zaskarżonego wyroku wydanego z obrazą przepisów prawa, z pogwałceniem Boskiego Prawa Naturalnego, niepodpisanego, bez ważnej pieczęci, wydanego z fałszywego, sfabrykowanego oskarżenia umundurowanych, zamaskowanych oprawców z nielegalnej prywatnej firmy handlowej pn. “policja”. Nawet gdyby wyroki i uzasadnienia były podpisywane z imienia i nazwiska to i tak są bezskuteczne, bezprawne, nielegalne  z faktu upadku niewolniczego systemu 25.12.2012 r.  oraz jednocześnie na mocy Proklamacji z 02.11.2014 r. i Dekretu Suwerena-Narodu Polskiego w Polsce-Lechistanie z 02.04.2015 r.,  Link: ” Niechaj akty wolności przyśpieszą  zamknięcie sieci Watykanu i kowidowych oszustów NWO ! “ https://wojdabejda.wordpress.com/2021/01/05/niechaj-akty-wolnosci-przyspiesza-zamkniecie-sieci-watykanu-i-kowidowych-oszustow-nwo/      
 • uniewinnienie niesłusznie, bezpodstawnie oskarżonego, bohatera, który z narażeniem własnego zdrowia i życia pośpieszył z pomocą mężczyźnie wołającemu o ratunek, przyduszonemu przez policyjnych oprawców podczas legalnego “Marszu Wolności” w Warszawie w dniu 24.10.2020 r. 

Mariusz z rodu Racz występuje sam o kasację bezprawnego, nielegalnego, bezskutecznego  wyroku z dnia 03.08.2021, sygn.akt  IX 605/21, potwierdzającego wyrok I instancji z 25.03.2021, sygn.akt VK 783/20, ze spreparowanego, fałszywego oskarżenia, jakoby bez powodu naruszył nietykalność cielesną “policjanta” o nazwisku M. Dronow. Faktycznie Mariusz z rodu Racz tylko chwycił przedramieniem za szyję i odciągnął go w momencie,  gdy inni jego koledzy,  w grupie około 10 zamaskowanych “policjantów”- oprawców, usiłowało dokonać zbrodni pozbawienia życia, w obecności skandującego tłumu : “ZOMO !”,” ZOSTAWCIE GO!” “GESTAPO!” . Dowody na tę okoliczność są powszechnie dostępne w internecie jak też w aktach sprawy. Oskarżenie wniesione zostało przez prywatną firmę handlową pn. “policja”, działającą w zorganizowanej grupie przestępczej prywatnych firm handlowych symulujących instytucje państwowe, samorządowe, kościelne i międzynarodowe, wraz z mediami i innymi na ich usługach.

Nielegalny, bezskuteczny, bezprawny, bezpodstawny wyrok skazuje Mariusza z rodu Racz cyt.: “na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 (jednego) roku ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne “ za udokumentowane, upublicznione, faktyczne, bezsporne uratowanie mężczyzny przyduszanego przez umundurowanych zamaskowanych oprawców z nielegalnej prywatnej firmy handlowej pn.“policja”.

Mariusz z rodu Racz występuje sam o kasację bezprawnego, nielegalnego, bezskutecznego  wyroku z dnia 03.08.2021, sygn.akt  IX 605/21 z następujących powodów:

 • Z obawy o dalsze, zuchwałe mataczenie w sprawie, nękanie ofiary wtórnej wiktymizacji. Mariusz z rodu Racz jest nękany, zastraszany, prześladowany przez umundurowanych przedstawicieli prywatnej firmy handlowej pn.”policja”. Dowód: jako załącznik : foto zawiadomienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 27.07.2021 r.  o stalkingu-uporczywym nękaniu Mariusza z domu Racz, przez funkcjonariuszy “policji”. 
 • Zachodzi uzasadniona obawa doprowadzenia siłą do więzienia i wymuszenia wykonania nielegalnego, bezprawnego wyroku z dnia 25.03.2021 r. , Syg. akt  VK 783/20, oraz odwoławczego z 03.08.2021 r., Sygn.akt  IX 605/21, utrzymującego w mocy wyrok I instancji, przez zorganizowaną grupę przestępczą z policji, prokuratury, sądu wraz z adwokatami- fałszywymi obrońcami, niesłusznie skazanego Mariusza z rodu Racz. 

Uzasadnienie

Mariusz z rodu Racz, to bohater, który z narażeniem zdrowia i życia uratował w brawurowy sposób życie wołającego o ratunek bezbronnego Pawła Chęsia, okrążonego, powalonego na bruk, duszonego przez kilku policyjnych oprawców, podczas zacieśniania policyjnego “kotła” wokół uczestników pokojowego legalnego zgromadzenia- “Marszu Wolności “ na Placu Defilad w Warszawie w dniu 24.10.2020 r. Mariusz z rodu Racz, który wraz innymi uczestnikami zgromadzenia znalazł się w zacieśnianym policyjnym bestialskim  kotle, widząc dokładnie, że za chwilę na jego oczach uzbrojeni, zamaskowani przestępcy z policji pozbawią życia człowieka, odruchem serca, z odwagą i pewnością sportowca-maratończyka, pośpieszył mu zdecydowanie na pomoc, czym zaskoczył oprawców i uniemożliwił znęcanie się nad ofiarą bezprawnych, bezpodstawnych działań ! Skutkiem tej wspaniałej, godnej najwyższego uznania postawy Mariusza z rodu Racz, było rzucenie go na bruk, skucie w kajdanki i brutalne  doprowadzenie do wozu policyjnego oraz  przewiezienie do aresztu na 48 godzin wraz z uratowanym Pawłem Chęsiem. Następnie odbyło się preparowanie fałszywego aktu oskarżenia  i wydanie przez “sędziego” Adama Grzejszczaka  z V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w dniu 25 marca 2021 r. nielegalnego, nieważnego, niepodpisanego  wyroku skazującego Mariusza z rodu Racz.

Adam Grzejszczak, bezprawnie podający się za sędziego prywatnej firmy handlowej pn.”Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie” wydał 25 marca 2021 r. wyrok na szkodę i krzywdę Mariusza z rodu Racz, nie podpisany i bez pieczęci, nieważny wyrok skazujący wraz z nieważnym, bez pieczęci, niepodpisanym uzasadnieniem, z fałszywego zmanipulowanego aktu oskarżenia. Ponadto bezprawnie, bezpodstawnie Adam Grzejszczak wydał postanowienie o ukaraniu Mariusza z domu Racz karą porządkową 2000 złotych za cyt.: ” za naruszenie porządku czynności sądowych” tj. za nagrywanie nielegalnej, bezpodstawnej i bezprawnej rozprawy ! Adam Grzejszczak odpowiada prywatnie z własnego majątku za pogwałcenie praw ludzkich, za działania na szkodę i krzywdę człowieka wolnego, mężczyzny- Mariusza z rodu Racz, na szkodę i krzywdę jego dzieci oraz jego rodziny a także wszystkich Polaków, w interesie których Mariusz z rodu Racz występował jako uczestnik “Marszu Wolności” , 24.10.2020 r..

Danuta Grunwald, bezprawnie podająca się za sędziego z prywatnej  firmy handlowej pn. „Sąd Okręgowy w Warszawie”  utrzymała w mocy nieważny wyrok autorstwa Adama Grzejszczaka, co ogłosiła na rozprawie  w dniu 3 sierpnia 2021 r.. Danuta Grunwald odpowiada prywatnie z własnego majątku za pogwałcenie praw ludzkich, za działania na szkodę i krzywdę człowieka wolnego, mężczyzny- Mariusza z rodu Racz, na szkodę i krzywdę jego dzieci oraz jego rodziny a także wszystkich Polaków, w interesie których Mariusz z rodu Racz występował jako uczestnik “Marszu Wolności” , 24.10.2020 r..

Na upublicznienie bezprawnych, skandalicznych, kompromitujących działań tzw.” wymiaru sprawiedliwości wobec Mariusza z domu Racz i przesłanie korespondencji do wielu adresatów, zareagowała radca Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli Komendy Głównej Policji, młodszy inspektor Marta Ołdak, która przekazała korespondencję w obronie Mariusza z rodu Racz z dnia 22.08.2021 r.  do Tomasza Rylskiego, młodszego inspektora, naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. 

Upublicznienie wystąpienia o kasację na www.wojdabejda.wordpress.com jest konsekwencją wcześniejszego powiadomienia światowej opinii publicznej w dniu 22 sierpnia 2021 r. : “Skandal i kompromitacja wymiaru sprawiedliwości : Mariusz z rodu Racz skazany na więzienie za uratowanie duszonego przez policyjnych oprawców “,  w linku: 

                                            ©Mariusz z rodu Racz

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Brak opisu.

Justyna Socha z pomocą ogólnopolskiej sieci żydowskich kolektywów i kibuców stwarza zagrożenie dla nieświadomych Polaków !
https://www.facebook.com/justynasochastopnop/posts/2920420124889007

Dnia 25 sierpnia 2021 r. Justyna Socha poinformowała Mariusza z domu Racz, że będzie wnioskować o zamianę kary więzienia na obrączkę-dozór elektroniczny. Rodzi się zasadnicze pytanie: kim jest Justyna Socha ?  Szarą eminencją, czy “nad-prokuratorem”, który czuwa nad zwabianiem Polaków w pułapki ?   

Gdzie była Justyna gdy policja okrążała uczestników tego marszu 24.10.2020 r. , przez nią organizowanego ? Dlaczego ona jako główny organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za doznane krzywdy Mariusza i jego rodziny oraz wielu innych niesłusznie, bezpodstawnie legitymowanych, zatrzymywanych w areszcie i skazywanych na kary grzywny, na kary więzienia ? Gdzie była Justyna gdy preparowano fałszywe oskarżenia wobec Mariusza, którego „policja”brutalnie zakuła w kajdanki i przetrzymywała 48 godzin w areszcie na ul.Wilczej w Warszawie, obok siedziby żydowskiego antypolskiego Kolektywu Syrena ?

Oto jakie pułapki na Polaków zastawia Justyna i jej sieć bezdusznych osobników, klakierów systemu, organizujących marsze tzw. „wolności” narażające Polaków na takie konsekwencje jak w przypadku Mariusza Racza: kara bezwględnego więzienia za uratowanie duszonego Pawła Ch. Justyna Socha z pomocą ogólnopolskiej sieci żydowskich kolektywów i kibuców stwarza zagrożenie dla nieświadomych Polaków ! Pora bojkotować te żydowskie gierki, pułapki, które nic nie wnoszą oprócz promocji organizatorów i prowokacji, których efektem są sprawy karne za bohaterstwo uratowania drugiego człowieka przed policyjnymi oprawcami w zacieśnianym policyjnym kotle ! www.wojdabejda.wordpress.com
POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM
Krzysio Sokołowski zachłyśnięty swoim tytułem i łasy na kasę, udawał, że nie widzi braku podpisu i pieczęci na wyroku pierwszej instancji ! Sokołowski wychwalał swoją koleżankę Wojdat, która wrobiła Mariusza do przyznania się do napaści na policjanta, więc płomienne przemowy adwokata Sokołowskiego na rozprawie przed ogłoszeniem wyroku w sądzie odwoławczym nie miały najmniejszego znaczenia. Dalej Sokołowski chciał naciągać Mariusza a raczej Polaków dających zrzutkę, na kasację za 8 tysięcy złotych: zrobić z niego psychicznie chorego i zamknąć go w psychiatryku !!! Oto jak pomagają systemowi obrońcy przegrywać sprawy, jak wrabiają Polaków !

Prosimy o szerokie upowszechnianie i przesyłanie do adresatów, niniejszego dokumentu: ”Skandal i kompromitacja wymiaru sprawiedliwości Mariusz z rodu Racz skazany na więzienie za uratowanie duszonego przez policyjnych oprawców ! “, zawartego w linku : https://wojdabejda.wordpress.com/…/skandal-i…/
Mariusz z rodu Racz, to bohater, który z narażeniem zdrowia i życia uratował w brawurowy sposób życie wołającego o ratunek bezbronnego Pawła Chęsia, okrążonego, powalonego na bruk, duszonego przez kilku policyjnych oprawców, podczas zacieśniania policyjnego “kotła” wokół uczestników pokojowego legalnego zgromadzenia- “Marszu Wolności “ na Placu Defilad w Warszawie w dniu 24.10.2020 r.
Skandal i kompromitacja wymiaru sprawiedliwości : Mariusz z rodu Racz skazany na więzienie za uratowanie duszonego przez policyjnych oprawców !
WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM
Pomoc prawna | zrzutka.pl
https://zrzutka.pl/f9tp7e
Oto cytat z opisu zrzutki :
„Dzisiaj tj. 29.08.2021r. wysłałem droga emailową do Sądu Najwyższego i do Sądu Okręgowego w Warszawie wystąpienie o kasację opublikowaną na stronie https://wojdabejda.wordpress.com/2021/08/28/konieczny-bojkot-okupanta-i-jego-pulapek-zastawianych-w-falszywych-marszach-wolnosci-sedziowie-sadu-najwyzszego-stancie-w-obronie-niewinnego-mariusza-z-domu-racz/ a opracowaną przez Marię i Teresę z domu Znyk, które od 2011 roku jako Polski Ruch Oporu wskazują Polakom i uwolnionej obligatoryjnie ludzkości drogę do uwalniania się z sideł zdelegalizowanego a nadal stosowanego prawa kanoniczno-morskiego.
Zrzutka na życzenie autorek wystąpień w obronie Mariusza z rodu Racz zostanie przeznaczona na tworzenie Lechickiego Centrum – w Stobcu – Lechistanie – schroniska dla sierot skrzywdzonych utratą zaszczepionych rodziców”

UWAGA !
Zobowiązanie zawarte w powyżej cytowanej zrzutce nie zostało zrealizowane. Pieniądze z tej zrzutki, wg tego co napisał Mariusz z domu Racz na swoim profilu na Facebook , zostały rozdysponowane bez udokumentowania, rzekomo na alimenty, komornika, na rachunki i na itp.”.
Polski Ruch Oporu

 
6 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 28 sierpnia 2021 w Bez kategorii

 

Tagi:

6 responses to “Konieczny bojkot okupanta i jego pułapek zastawianych w fałszywych „Marszach Wolności”. Sędziowie Sądu Najwyższego, stańcie w obronie niewinnego Mariusza z rodu Racz !

 1. wojdabejda

  2 września 2021 at 11:52

  Teresa Wojda
  Nie kasuj na życzenie – grożbę J. Socha i jej adwokatów-katów ! Stanowczo publicznie żądaj niezwłocznej wpłaty na Twoje podane konto : 30 tysięcy zł z tytułu : Dla Mariusza z rodu Racz ofiary wtórnej wiktymizacji.

  · Odpowiedz
  · 2 godz. · Edytowano

  Teresa Wojda
  Tu gra idzie o bezpieczeństwo , zdrowie i zycie nie tylko Mariusza z rodu Racz ale o wszystkich narazanych od lat Polaków na zwodniczych spędach zwanych marszami Justyny Sochy STOP- NOP i ogólnopolskiej sieci żydowskich kolektywów i kibuców itd.. zadaniowców żydowskiego okupanta, asekurantów oszustów, fałszerzy, zorganizowanej grupy przestępczej !!!

  · Odpowiedz
  · 2 godz.

  Teresa Wojda
  Dzisiaj wystąp do J. Socha i jak wpłaci dowód wpłaty upublicznij tu ! Czekamy !!!

  · Odpowiedz
  · 2 godz.

  Arkadiusz Tetela
  Szanowny Panie. Jak rozumiem otrzymał Pan pomoc adwokata, która została opłacona i postanowił Pan „podziękować”… ps. jeśli obrońca Panu nie odpowiadał to miał Pan prawo zmienić

  · Odpowiedz
  · 2 godz.

  Teresa Wojda
  Szanowny adwokacie przekaż swojej ulubionej klientce Justynie : Do Justyny Socha ! Publicznie żądamy niezwłocznego przekazania w dniu dzisiejszym tj. 02.09.2021r. kwoty 30 000 zł (słownie trzydziestu tysięcy złotych) na rzecz Mariusza z domu Racz , ofiary wtórnej wiktymizacji na
  konto bankowe :08 1940 1076 5469 6072 000 000
  Opis w linkach: ” Skandal i kompromitacja wymiaru sprawiedliwości! Mariusz z rodu Racz skazany na więzienie za uratowanie duszonego przez policyjnych oprawców” https://wojdabejda.wordpress.com/…/skandal-i…/ „Konieczny bojkot okupanta i jego pułapek zastawianych w fałszywych „Marszach Wolności”. Sędziowie Sądu Najwyższego, stańcie w obronie niewinnego Mariusza z rodu Racz ! ”
  https://wojdabejda.wordpress.com/…/konieczny-bojkot…/…
  Lechistan
  02.09.2021r.
  Maria i Teresa z domu Znyk. Polski Ruch Oporu. Lechistan odrodzony na wieczne trwanie!

  Polubienie

   
 2. wojdabejda

  2 września 2021 at 12:02

  To było na profilu Mariusza :Justyna Socha
  Arkadiusz Tetela
  Jaka to jest wolności według Pana skoro i tak będę nosił „bransoletkę „?
  A bandyci z prywatnej firmy handlowej pn”policja”
  W dalszym ciągu będą gnębić Polaków
  ..
  Bić Nas
  Gazować
  I przymuszać do nie legalnych
  Rozporządzeń
  Czy to ma być sprawiedliwości?
  Próbowałem człowiekowi pomóc..
  I za to mam iść do więzienia..
  ..to ma być sprawiedliwość
  Będą tłuc człowieka..dusić
  Nie..nie można zareagować..no bo przecież naruszy się nie tykalnosc funkcjonariusza policji
  Tak że człowiek ma stać i patrzeć jak mordują drugiego jak było to w Lubinie
  0:17 / 0:18
  28 komentarzy
  Tomasz Rydzewski
  socha i wszystko jasne 👎
  5
  ·
  Odpowiedz
  · 4 godz.
  Danuta Zuzanna Dziewulska
  Tomasz Rydzewski Justynka jest wporządku
  ·
  Odpowiedz
  · 1 godz.

  Małgorzata Pietrzyk
  Tak nie może być…
  1
  Teresa Wojda
  Widzicie kim jest ta okupanta pani nadprokurator Justysia Socha, co do której lgniecie jak rzepy do psiego ogona pt: Marsze Wolności” ?????
  5
  Teresa Wojda
  Justyna Socha z pomocą ogólnopolskiej sieci żydowskich kolektywów i kibuców stwarza zagrożenie dla nieświadomych Polaków !

  Dnia 25 sierpnia 2021 r. Justyna Socha poinformowała Mariusza z domu Racz, że będzie wnioskować o zamianę kary więzienia na obrączkę-dozór elektroniczny. Rodzi się zasadnicze pytanie: kim jest Justyna Socha ? Szarą eminencją, czy “nad-prokuratorem”, który czuwa nad zwabianiem Polaków w pułapki ?
  Gdzie była Justyna gdy policja okrążała uczestników tego marszu 24.10.2020 r. , przez nią organizowanego ? Dlaczego ona jako główny organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za doznane krzywdy Mariusza i jego rodziny oraz wielu innych niesłusznie, bezpodstawnie legitymowanych, zatrzymywanych w areszcie i skazywanych na kary grzywny, na kary więzienia ? Gdzie była Justyna gdy preparowano fałszywe oskarżenia wobec Mariusza, którego „policja”brutalnie zakuła w kajdanki i przetrzymywała 48 godzin w areszcie na ul.Wilczej w Warszawie, obok siedziby żydowskiego antypolskiego Kolektywu Syrena ?
  Oto jakie pułapki na Polaków zastawia Justyna i jej sieć bezdusznych osobników, klakierów systemu, organizujących marsze tzw. „wolności” narażające Polaków na takie konsekwencje jak w przypadku Mariusza Racza: kara bezwględnego więzienia za uratowanie duszonego Pawła Ch. Justyna Socha z pomocą ogólnopolskiej sieci żydowskich kolektywów i kibuców stwarza zagrożenie dla nieświadomych Polaków ! Pora bojkotować te żydowskie gierki, pułapki, które nic nie wnoszą oprócz promocji organizatorów i prowokacji, których efektem są sprawy karne za bohaterstwo uratowania drugiego człowieka przed policyjnymi oprawcami w zacieśnianym policyjnym kotle ! http://www.wojdabejda.wordpress.com
  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM
  Krzysio Sokołowski zachłyśnięty swoim tytułem i łasy na kasę, udawał, że nie widzi braku podpisu i pieczęci na wyroku pierwszej instancji ! Sokołowski wychwalał swoją koleżankę Wojdat, która wrobiła Mariusza do przyznania się do napaści na policjanta, więc płomienne przemowy adwokata Sokołowskiego na rozprawie przed ogłoszeniem wyroku w sądzie odwoławczym nie miały najmniejszego znaczenia. Dalej Sokołowski chciał naciągać Mariusza a raczej Polaków dających zrzutkę, na kasację za 8 tysięcy złotych: zrobić z niego psychicznie chorego i zamknąć go w psychiatryku !!! Oto jak pomagają systemowi obrońcy przegrywać sprawy, jak wrabiają Polaków !
  Prosimy o szerokie upowszechnianie i przesyłanie do adresatów, niniejszego dokumentu: ”Skandal i kompromitacja wymiaru sprawiedliwości Mariusz z rodu Racz skazany na więzienie za uratowanie duszonego przez policyjnych oprawców ! “, zawartego w linku : https://wojdabejda.wordpress.com/…/skandal-i…/
  Mariusz z rodu Racz, to bohater, który z narażeniem zdrowia i życia uratował w brawurowy sposób życie wołającego o ratunek bezbronnego Pawła Chęsia, okrążonego, powalonego na bruk, duszonego przez kilku policyjnych oprawców, podczas zacieśniania policyjnego “kotła” wokół uczestników pokojowego legalnego zgromadzenia- “Marszu Wolności “ na Placu Defilad w Warszawie w dniu 24.10.2020 r.
  Skandal i kompromitacja wymiaru sprawiedliwości : Mariusz z rodu Racz skazany na więzienie za uratowanie duszonego przez policyjnych oprawców !
  WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM
  5
  Teresa Wojda
  https://wojdabejda.wordpress.com/…/konieczny-bojkot…/
  Konieczny bojkot okupanta i jego pułapek zastawianych w fałszywych „Marszach Wolności”. Sędziowie Sądu Najwyższego, stańcie w obronie niewinnego Mariusza z rodu Racz !
  WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM
  Konieczny bojkot okupanta i jego pułapek zastawianych w fałszywych „Marszach Wolności”. Sędziowie Sądu Najwyższego, stańcie w obronie niewinnego Mariusza z rodu Racz !
  Konieczny bojkot okupanta i jego pułapek zastawianych w fałszywych „Marszach Wolności”. Sędziowie Sądu Najwyższego, stańcie w obronie niewinnego Mariusza z rodu Racz !
  2
  Mariusz MiotaczOgnia
  Mariuszku zaufałeś złym osobom czyt chazarskim zadaniowcą …
  Mariusz MiotaczOgnia
  Socha na 2 zrzutkach ma ponad 130 tyś zł może wpłaci kaucię? Możesz wnioskować na zamianę kaucji?

  Polubienie

   
 3. wojdabejda

  2 września 2021 at 12:02

  To było na profilu fb Mariusza cd : Mariusz MiotaczOgnia
  Socha na 2 zrzutkach ma ponad 130 tyś zł może wpłaci kaucię? Możesz wnioskować na zamianę kaucji?
  ·
  Odpowiedz
  · 2 godz.
  Mariusz Racz
  Mariusz MiotaczOgnia Rozmawiałem z Justyna Socha chcą uzyskać od niej pomoc muszę jej wystawić fakturę..za nazwijmy to
  „usługi adwokackie „…
  także postanowiłem skorzystać z pomocy Teresa Wojda i Mario Sława …
  Zobacz więcej
  Mariusz MiotaczOgnia
  Mariusz Racz Daruj sobie sochę serio ludzie obudźmy się !! Każdy szuka lidera a to wszystko zadaniowcy nie potrzebujemy żadnych liderów my sami zadbajmy o swoje interesy ! Nie potrzebujemy żadnych urzędników prezydentów itd!!
  3
  ·
  Odpowiedz
  · 2 godz.
  ·
  Edytowano

  Robert Dobrowolski
  To według niej branzoletka monitorująca każdy ruch lepsza od dozoru?
  Mając takich przyjaciół nie trzeba wrogów 😃
  2
  Teresa Wojda
  Mariusz , zabroń Justynie Socha i jej adwokatowi temu typkowi występować o cokolwiek w Twoje sprawie. Niechaj się odczepią żydowscy, talmudyczni ” dobrodzieje bransoletkowi”!
  Podeślij im wniosek o kasację z wojdabejda.wordpress.com i żądaj równocześnie by się odczepili i przestali szkodzić Tobie i innym Polakom pokrzywdzonym ich spędami do wyłapywania i krzywdzenia zwanymi Marszami Wolności !
  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM
  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  POLSKI RUCH OPORU W OBRONIE NARODU POLSKIEGO I POLSKI.
  2
  Weronika Poprawska
  W takich sytuacjach okazuje się że ufamy nie tym osoba co trzeba
  5
  Teresa Wojda
  Mariusz, wystąp o kasę do Justyny Sochy , napisz ,że nie masz pieniędzy dla swoich 3 dzieci, nie masz pracy a ona ma na zrzutce jak ktoś tu napisał 130 tys zł.. i to żadna łaska z jej strony, …
  żądaj co najmniej 20 tys. zł ! To ci się należy bo to zbiórka od Polaków !To ci się należy! To żadna łaska !
  2
  ·
  Odpowiedz
  · 1 godz.
  Mariusz Racz
  Teresa Wojda jak już wspomniałem wcześniej
  Dostanę pieniądze po wystawieniu faktury ⤵️
  Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „22:18 Justyna Aktywny(a) 33 min temu Jakies 1000 możemy przelac To poproszę 0第/2948 Dpwowe: AGRIPLPR DOGORY 1120% 20 sie 20:59 Justyna odpowiedział(a) Ci To poproszę Fakturę potrzebujemy Okej ale jeszcze nie mam Za tydzień jestem umówiony adwokatem Byłem dzisiaj w Warszawie nic nie załatwiłem Akta prze sione powrotem do sądu wszej instancji Aa <”
  Mariusz Racz
  Teresa Wojda czy mogłybyście mi wystawić fakturę ?
  Teresa Wojda
  Mariusz Racz do kogo, na kogo i za co ta faktura…niby ma być?
  Teresa Wojda
  Ma Justyna przekazać Tobie bez żadanych ceregieli !
  Teresa Wojda
  wpłacić na podane Twoje konto z powyżej podanym zastrzeżeniem i koniec tematu…To nie jej kasa ale ze zbiórki od oszukiwanych przez nią Polaków !
  Teresa Wojda
  Zamiast 20 tys… niechaj odda całą kasę ze zbiórki od oszukiwanych przez nią Polaków to sami Polacy bez Justyn, Bojdów i związanych z nimi zadaniowców okupanta zrobią stosowną akcję informacyjno- ratunkową! Koniec z tym cyrkiem marszowym do gnębienia ku haniebnej uciesze Justyny Socha i jej kolesiów adwokatów- katów…!!!
  Teresa Wojda
  Mariusz Racz Co Justyna potrzebuje? Bransletka i nie tylko należy jej się za znęcanie nad Polakami , za udział w zwodzeniu a faktycznie udział wraz z okupantem w dokonywanym ludobójstwie !
  ·

  Polubienie

   
 4. wojdabejda

  2 września 2021 at 12:03

  Ma Justyna przekazać Tobie bez żadanych ceregieli !
  Teresa Wojda
  wpłacić na podane Twoje konto z powyżej podanym zastrzeżeniem i koniec tematu…To nie jej kasa ale ze zbiórki od oszukiwanych przez nią Polaków !
  Teresa Wojda
  Zamiast 20 tys… niechaj odda całą kasę ze zbiórki od oszukiwanych przez nią Polaków to sami Polacy bez Justyn, Bojdów i związanych z nimi zadaniowców okupanta zrobią stosowną akcję informacyjno- ratunkową! Koniec z tym cyrkiem marszowym do gnębienia ku haniebnej uciesze Justyny Socha i jej kolesiów adwokatów- katów…!!!
  Teresa Wojda
  Mariusz Racz Co Justyna potrzebuje? Bransletka i nie tylko należy jej się za znęcanie nad Polakami , za udział w zwodzeniu a faktycznie udział wraz z okupantem w dokonywanym ludobójstwie !
  ·
  Odpowiedz
  · 33 min

  Barbarka Stasiołek
  Boże ,jakie to przykre 😨😥
  1
  Jo Ay
  Mariusz Racz, publikowanie rozmów prywatnych jest bardzo słabe. Każdy jest odpowiedzialny za swoje działania, nie można oczekiwać tej odpowiedzialności od innych. Takim postem, działasz na niekorzyść nie tylko swoją, ale wielu z nas. Tym samym wspierasz drugą stronę i jeszcze cieszysz się fejmem. Brak słów.
  ·
  Odpowiedz
  · 36 min
  Teresa Wojda
  Anonimie, żadne to rozmowy prywatne !!! Tu gra idzie o bezpieczeństwo , zdrowie i zycie nie tylko Mariusza z rodu Racz ale o wszystkich narazanych od lat Polaków na zwodniczych spędach zwanych marszami Justyny Sochy STOP- NOP i ogólnopolskiej sieci żydowskich kolektywów i kibuców itd.. zadaniowców żydowskiego okupanta, asekurantów oszustów, fałszerzy, zorganizowanej grupy przestępczej !!!
  Teresa Wojda
  Anonimie to Ty jesteś jak i wyżej wymienieni tą druga stroną i twój wpis jest talmudyczną podstepną formą, grożbą… ZAŁOSNE !!! Marsze Justysi same się zdemaskowały !
  ·
  Odpowiedz
  · 19 min

  Joanna Kubiak
  A widzisz Bracie, mówiłam kiedyś tobie o tym… moje słowa się sprawdziły… jednak mam przeczucie co do ludzi.Ach daj sobie spokój kochany… więcej pomocy Boga nam trzeba niżeli ludzi, którzy chodzą bez niego.Osoba bez głębokiej wiary nigdy nie będzie walczyć o ciebie jak o brata,dla takich ludzi to tylko nieudane sprawy,a w tym przypadku, może i zamierzone.
  ·
  Odpowiedz
  · 30 min
  Teresa Wojda
  Wiara tu nie ma nic do rzeczy! Tu gra idzie o fakty, o bezpieczeństwo w Polsce – Lechistanie, godnośc, honor ! Jesteśmy cząstką Boga- Stwórcy i w nas jest Boska Moc ale z dala od zdelegalizowanego na zawsze kościoła i religii które są karnym pogwałceniem prawa naturalnego ! więcej:wojdabejda.wordpress.com

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  4 września 2021 at 00:55

  Jo Ay
  Mario Sława zrzutki swędzą najbardziej. Są ludzie których percepcja jest na tyle małoelastyczna, że nie są w stanie pojąć całości problemu. Namaste 🙏

  Mario Sława
  Szanowni Państwo, Najbardziej cuchnąca była i jest ingerencja Justyny Socha, która tutaj jako Jo Ay atakuje! Tak pisze tylko zdemaskowana Justyna Socha pod fałszywym, specjalnie założonym kontem do znieważania, atakowania za fakty, za prawdę ! Justyna, wpłacaj te pieniądze- 30 tysięcy na konto Mariusza ! Przestań się ukrywać ! Masz tylko dwóch znajomych ? Zawiedziona Justyna, że za doskonałą współpracę z Mariuszem z rodu Racz nie może go obdarować medalem w postaci obroży elektronicznej na nogę , przez nią zwaną bransoletką ! To Justynie należy się nie tylko taka branzoletką za działalność asekuracyjną okupanta na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski !

  Jo Ay
  Mario Sława dodatkowo dodam, że twierdzę że publikacja rozmów prywatnych Mariusza to był ten plan zbiórki na Wasze konto. Nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. Zaznaczam, każda próba obrażenia kogokolwiek, jak to miało miejsce w dniu wczorajszym została zarejestrowana. I kto tu kogo teraz ośmiesza?

  Jo Ay
  Mario Sława odpuść, połóż się i zastanów się nad sobą.

  Mario Sława
  Jo Ay Mamy bezwzględne prawo i obowiązek oceniania antypolskich działań Justyny Socha, tym bardziej, żę skrzywdziła tak wielu Polaków poprzez fałszywe przekazy dobrowolności wybory rodzaju śmierci i terminu zejścia poprzez ludobójcze szczepionki !

  Jo Ay
  Mario Sława ilu was tam jest?

  Mario Sława
  Jo Ay zawiedziona Justyna Socha, tutaj Jo Ay, że nie może przejąć sterów w decydowaniu o losie Mariusza z rodu Racz i nie może go odznaczyć medalem za dobrą współpracę- obrączką elektroniczna na nogę, na talmudycznych Marszach rzekomo Wolności w których policja zamiast ochraniać wyłapuje i przydusza, wpędza w pułapkę policyjnego kotła ! Pomówieniem jest jakoby Polski Ruch Oporu prowadził jakąkolwiek zrzutke, zbiórkę pieniędzy. Tak pomawiać może tylko zdemaskowana całkowicie Justyna Socha. Za to pomawianie skłaniasz nas do tego aby rzeczywiście żądac od Ciebie niezwłocznego zaprzestania oszukiwania Polaków zbiórkami na talmudyczne marsze i inne antypolskie działania !

  Polubienie

   
  • wojdabejda

   4 września 2021 at 01:13

   Adam Strojniak
   Kto Ciebie Mariusz Racz sprowokował, do roszczeń?
   Kto przekonuje, że się Tobie należy kasa?
   Tam zapytaj, kto jeszcze bezwarunkowo daje wsparcie, pokrywania kosztów…

   Mario Sława
   Adam Strojniak Mariuszowi należą się pieniądze, które nieświadomi podstępu Polacy, oszukiwani przez Justynę Socha, przekazali w zrzutce dla niej, zdemaskowanej po wielokroć i od wielu lat za działania na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego! https://wojdabejda.wordpress.com/…/ostrzezenie-przed…/
   OSTRZEŻENIE PRZED TALMUDYCZNYM „STOP NOP” !!!
   WOJDABEJDA.WORDPRESS.COM

   Adam Strojniak
   Mario Sława to są wg. Ciebie argumenty, poparte dowodami, czy gołe twierdzenia?
   Oceń proszę sam, to na co się powołujesz…
   Ciągniesz za sobą Mariusza, wciągając w pułapkę nienawiści, bezpodstawnej…
   To się nazywa jątrzenie.

   Mario Sława
   Adam Strojniak W ten sposób piszą zdemaskowani żydzi, współpracujący z Justyną Sochą ! Adam Strojniak pomawia !Nie da się obronić antypolskich działań Justyny Socha stąd wycieczka do żydowskich wyimaginowanych zarzutów mowy nienawiści !

   Mario Sława
   Wasze żydowskie lamenty nic nie pomogą ! Prawda wyszła na jaw !

   Mario Sława
   Szanowni Państwo, Najbardziej cuchnąca była i jest ingerencja Justyny Socha, która tutaj jako Jo Ay atakuje! Tak pisze tylko zdemaskowana Justyna Socha pod fałszywym, specjalnie założonym kontem do znieważania, atakowania za fakty, za prawdę ! Justyna, wpłacaj te pieniądze- 30 tysięcy na konto Mariusza ! Przestań się ukrywać ! Masz tylko dwóch znajomych ? Zawiedziona Justyna, że za doskonałą współpracę z Mariuszem z rodu Racz nie może go obdarować medalem w postaci obroży elektronicznej na nogę , przez nią zwaną bransoletką ! To Justynie należy się nie tylko taka branzoletką za działalność asekuracyjną okupanta na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego i Polski !

   Mario Sława
   Pora zakończyć ten żydowski cyrk z Justyną Socha w roli głównej !

   Jo Ay
   Zgadzam się, zakończyć tę rozmowę. A żydówki cyrk to sobie wypraszamy. Właśnie był widać jak to rzeczywiście wygląda 😉

   Polubienie

    

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: