RSS

Każdy Polak bojkotuje okupanta by uniknąć rozlewu krwi !!!

04 Mar

cichocki-zakonspirowana-dewolucja

Polki i Polacy !
Jeśli Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsko Polskie nie wywiążą się w w/w terminach z obowiązków powierzonych im przez suwerena, bo np. okażą się częścią zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym to każdy Polak będzie zobowiązany do bezpośredniego ratowania swojej Ojczyzny. Będzie to wyraźny i ostateczny sygnał do rozpoczęcia działań, o jakich pisałem we wcześniejszych swoich listach (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm). „Necessitas caret lege” – w sytuacji przymusowej nie ma prawa.
„Nie oglądajcie się na nikogo, nie liczcie na pomoc, nie szukajcie niczyjej łaski ani dobrodziejstwa, odrzućcie wszelką jałmużnę. Nikt Wam nic za darmo nie da, nic dla Was nie zrobi.”
„Nie czekajcie na cuda ani na przypadek. To tylko mieć będziecie, co zdobędziecie w sprawiedliwej walce albo wypracujecie własnymi rękami. Ponad wszystko zachowajcie honor i godność Wam przystojną!” Nie cofajcie się przed żadną przeszkodą, nie zrażajcie się żadnym niepowodzeniem. Kto wytrwa do końca, ten swój cel osiągnie! Bez walki i ofiar nic nie osiągniecie!”
W pełni świadomy odpowiedzialności przed suwerenem za swoje słowa i czyny pozostaję do jego dyspozycji.
Tadeusz Cichocki

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

„Szlachetnych Polaków godnych urzędu Prezydenta nam nie brakuje. Wierzę, że przystąpią do wyborów w odpowiednim czasie. Najpierw trzeba jednak odsunąć od władzy pazernych, egoistycznych, wrednych oszustów, hipokrytów i złodziei którzy przejmują ją podstępnie i nielegalnie. Wtedy przyjdzie czas na powołanie Konwentu Narodu Polskiego który ustanowi Ordynację wyborczą gwarantującą wiarygodność wyborów. Dopiero wtedy będzie sens kandydować.”– Tadeusz Cichocki, 11.03.2017r.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Na Słowiańskiej Ziemi zamieszkiwanej od ponad 10 tysięcy przez moich słowiańskich przodków to ja jestem gospodarzem, to ja jestem SUWERENEM i nie musi mnie ktokolwiek wybierać ! Ja jako Suweren- Współwłaściciel Ziemi moich Rodaków i moich Przodków mówię grzecznie do żydowskiego okupanta: gościna skończona, podlegacie dekretom Tadeusza Cichockiego i Piotra Sobieskiego !                                                                              Maria i Teresa z domu Znyk

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

https://wojdabejda.wordpress.com/category/akty-prawne-suwerena-narodu-polskiego/

Dekret 13

Unieważnia się wszelkie fałszywe dokumenty oraz  dokumenty oparte na sfałszowanych przez żydów odpisach z ksiąg grodzkich, nadające żydom fałszywe uprawnienia i przywileje na terenie Królestwa Polskiego Słowiańskiego, dawnego Imperium Lechickiego. Wszystkich żydów skazuje się na wygnanie i konfiskatę mienia za wielowiekowe knowania i wszelkie ludobójcze działania w przeszłości i teraźniejszości przeciwko prawowitym mieszkańcom Naszej Słowiańskiej Ziemi.                                                                  Piotr Sobieski, 13.12.2016r. 

Łowicz, 05.03.2017r.

Drodzy Rodacy !

Każdy z nas jako Suweren sprawuje w Polsce od 02.11.2014r. bezpośrednią władzę zwierzchnią  na mocy Proklamacji napisanej w naszym imieniu i w naszym interesie przez Tadeusza Cichockiego w okolicznościach przyznania się oszustów, fałszerzy, złodziei, do braku jakichkolwiek dowodów na prawo do zajmowania stanowisk, sprawowania urzędów, reprezentowania Suwerena-Narodu Polskiego.

Poprzez korespondencję z uzurpatorskimi władzami stanowiącymi zorganizowaną grupą przestępczą prywatnych  firm handlowych, zarejestrowanych w UPIK w Waszyngtonie, symulujących instytucje państwowe w Polsce, Tadeusz Cichocki bezskutecznie próbował wielokrotnie wymusić pokojowe ustąpienie i  faktyczne przejęcie władzy w Polsce przez Suwerena-Słowiański Naród Polski.

Dnia 31 maja 2017r. mija druga rocznica wypowiedzenia posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce przez Suwerena-Naród Polski na mocy Dekretu z 02.04.2015r., napisanego w naszym imieniu przez Tadeusza Cichockiego.

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstw…)

Tadeusz Cichocki pisze: cyt.: “W związku z kontynuowaniem okupacji naszej Ojczyzny przez podstępnych oszustów, hipokrytów, złodziei, … nielegalnie kontrolujących wszystkie organa w państwie wzywam do aktywacji zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego i niezwłocznego wydawania wyroków w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP na wszystkie osoby działające na szkodę Polski i Polaków oraz stopniowego, sukcesywnego i konsekwentnego wykonywania ich przez zakonspirowane Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego, jeśli najpóźniej w dn. 31 maja 2017 r. nie odstąpią od nielegalnego sprawowania władzy zgodnie z treścią Ultimatum Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 listopada 2015 r.

(http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wla…).

Uzasadnienie: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm.

Tadeusz Cichockiwww.tcichocki.pl w zakładce do pobrania pliki oznaczone na czerwono…

Od 31 maja rozpoczyna się ZAKONSPIROWANA REWOLUCJA trwać będzie aż do skutecznego ustąpienia oszustów/ hipokrytów …

Proszę – tu plakaty którymi Polacy winni oklejać Polskę sami i suwerennie … informując się wzajemnie … Jedna informacja , jeden cel , jedna idea , jedna sprawiedliwa suwerenna Ojczyzna …

http://www.tcichocki.pl/Ulotka-Plakat%202017.03.05.pdf

i tu z ramką czerwoną

https://plus.google.com/…/107440…/album/6393553239965519841…

“Ja zaprzestałem rozliczania i płacenia podatków w US, podatków od nieruchomości w UMiG, Vat’u,…. Nie są to puste słowa – można to sprawdzić również w urzędach, firmach,… Moje pisma są dostępne na: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm. Porwałem się samotnie z motyką już 01.06.2015 r. Dziś każdy może powołać się na najwyższej rangi legalne i zgodne z polską racją stanu prawo wydane przez zwierzchnika władzy – Naród Polski: http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie…. Wiem, że wiele innych osób poszło w moje ślady ale nie mogę się za nie wypowiadać. Wiem natomiast, że nawet gdyby mi przyszło walczyć w pojedynkę, to nie zamierzam tolerować nielegalnych organów w państwie – polskojęzycznych oszustów, hipokrytów, złodziei, …, którzy twierdzą, że ich wybraliśmy ale nie mają na to żadnych wiarygodnych dowodów. Nie zamierzam stosować się do tych zapisów nielegalnego prawa jakie stworzyli które nie jest zgodne z polską racją stanu – polskim interesem narodowym. Wiem gdzie jest prawda i sprawiedliwość, kto jest Zwierzchnikiem Władzy w Polsce,…. Początki zawsze są trudne ale jeśli strach będzie paraliżować nasze działania, to na zawsze zostaniemy niewolnikami we własnej Ojczyźnie a okupant będzie co raz bardziej dokręcał śrubę jeśli nie nam, to naszym potomkom. Mamy niezbywalne prawa. Nie zamierzam z nich rezygnować i zachęcam innych.”

                                                                                                            Tadeusz Cichocki

Drodzy Rodacy !

Obowiązkiem każdego Słowianina-Polaka jest rozpowszechnianie na wszelkie możliwe sposoby ulotek Tadeusza Cichockiego ! Ważne jest aby do każdego Polaka dotarła informacja o oszustach, o podstępnych ludobójcach, bezprawnie, bezpodstawnie, bezskutecznie występujących na scenie politycznej i religijnej w Polsce !

https://www.facebook.com/zawodowy.polak/photos/a.322356691267942.1073741828.313548422148769/516337431869866/?type=3

Drodzy Rodacy !

Jako osoby uwolnione 25.12.2012r. z prywatnego niewolniczego światowego systemu władzy Trój-Korony z Watykanem na czele, jako Suwereni sprawujący bezpośrednią władzę zwierzchnią od 02.11.2014r. na mocy Proklamacji oraz na mocy Dekretu z 02.04.2015r. o wypowiedzeniu posłuszeństwa wszelkim organom władzy w Polsce, uznajemy wszystkich  szefów nielegalnych, prywatnych firm handlowych, symulujących instytucje państwowe i kościelne wraz z  pomocnikami za wrogów Narodu Polskiego i Polski !

Andrzej Duda podający się bezprawnie, bezpodstawnie i bezskutecznie  za “prezydenta RP” to  szef prywatnej firmy handlowej pn.”Kancelaria Przezydenta RP”, zarejestrowanej w UPIK w Waszyngtonie pod nr.367461592. Należy on do zorganizowanej grupy przestępczej prywatnych firm handlowych żydowskiego okupanta, symulujących władze wszelkich szczebli w Polsce, odgrywającej przed Polakami teatry wyborcze, zawsze fałszowane, gdzie rola Polaka sprowadza się do oddania głosu na swoich prześladowców, oprawców !

https://www.facebook.com/notes/zbigniew-nowak/niemieckie-korzenie-prezydenta-dudy-rams/969283016482143/                                                                                      https://piotrbein.wordpress.com/2015/05/05/dziad-a-dudy-to-zydowski-oficer-upa/  https://rafzen.wordpress.com/2016/07/18/duda-czy-feingenbaum/

grafika-duda

duda-w-kielcach

Polski Ruch Oporu żąda od uzurpatorów niezwłocznego opuszczenia bezprawnie zajmowanych obiektów, niezbywalnej własności Suwerena-Narodu Polskiego, na mocy Dekretu z 02.04.2015r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” – najwyższej rangi aktu prawnego wydanego w zgodzie z polską racją stanu w celu usunięcia z organów/urzędów osób pełniących funkcje w sposób nieuprawniony i niewłaściwie udokumentowany.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/01/23/o-odszkodowanie-za-holokaust-na-narodzie-polskim/

Polski Ruch Oporu wzywa rdzennych Polaków-żołnierzy Wojska Polskiego do przejęcia tymczasowego kryzysowego zarządzania Polską-Ojczyzną rdzennych Polaków, celem uniknięcia chaosu i obcej interwencji.

Wzywamy do :

 • przejęcia mediów: radio, telewizja, prasa,
 • wypędzenia na zawsze z Polski uzurpatorów wraz z rodzinami, uzurpatorów bezprawnie podających się za przedstawicieli Narodu Polskiego, na mocy Paradygmat- Raport z 25.12.2012r. o upadku prywatnego światowego niewolniczego systemu zdelegalizowanej władzy Trój-Korony z Watykanem na czele,
 • natychmiastowego zamknięcia granic i wprowadzenia kontroli granicznej,
 • wyegzekwowania opuszczenia na zawsze terytorium Polski przez uchodzców, przesiedleńców  z Ukrainy, z Izraela i innych państw oraz innych wrogów Narodu Polskiego wraz z rodzinami,
 • zablokowania kont w Polsce i za granicą oraz konfiskatę mienia osób winnych przestępstw przeciwko Narodowi Polskiemu, przeciwko Polsce, przeciwko Ludzkości.
 • konfiskaty mienia zdelegalizowanego na zawsze kościoła katolickiego wraz z Watykanem oraz kościołów innych wyznań na mocy wyroków Międzynarodowego Sądu Zwyczajowego d/s Przestępstw Kościoła i Państwa w Brukseli.

https://wojdabejda.wordpress.com/2016/03/30/sady-prawa-zwyczajowego-do-uwalniania-z-jarzma-systemu/

Maria i Teresa z domu Znyk

POLSKI RUCH OPORU

duda-prezydentem-big-farma

12108932_1659412214331120_30669995007646628_n

 
16 Komentarzy

Opublikował/a w dniu 4 marca 2017 w Bez kategorii

 

16 responses to “Każdy Polak bojkotuje okupanta by uniknąć rozlewu krwi !!!

 1. wojdabejda

  5 marca 2017 at 10:43

  Krystyna Trzcińska, cyt.: „od 1927 r.na terytorium POLSKI każda masońsko/żydowska władza, posługuje się fałszywą pieczęcią urzędową (okrągłą), co stanowi o tym, że masońsko/żydowska władza na terytorium POLSKI od 1927 r. do nadal, nie wydała ani jednego ważnego aktu prawnego, podlegającego – wykonaniu!! „…

  Rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1927 r. – o godłach … (zał. 9), jako że jest formalnie wadliwe (bezskuteczne), tym samym nie może zmienić ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r, co znaczy że ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. – o godłach … nie została uchylona, a to znaczy że jest ważna do nadal!

  A to znaczy że godłem państwowym na terytorium POLSKI jest godło wg. wzoru heraldycznego określonego ustawą o godle z 1919 r. Pieczecie urzędowe (okrągłe) są ważne tylko te, określone ustawa o godłach … z 1 sierpnia 1919 r.

  A to znaczy, ze POLSKA nie przystąpiła do Unii Europejskiej, że POLSKA nie podpisała Traktatu Lizbońskiego itd. Z pretensjami do masonów/żydów, którzy nie byli legitymizowani przez NARÓD POLSKI do składania podpisów, nie mając upoważnienia na tą okoliczność w ważnej pieczęci urzędowej (okrągłej).
  http://trzcinska.neon24.pl/post/117104,sposob-polakow-na-odzyskanie-wladzy-na-terytorium-polski

  Polubienie

   
 2. maciek .

  5 marca 2017 at 21:07

  Popieram w pełni i zachęcam moich rodakow Polaków by rozpoczęli otwarty opór aż do zwycięstwa i wygnania żydostwa z naszych ziem, gościnność ma swoje granice !

  Polubione przez 1 osoba

   
 3. Teresa

  5 marca 2017 at 23:21

  z fb, Dariusz Kaczor …Polskie Panie, nie wiem jak to podsumować, beret z głowy i dalej tak trzymać i wierze w Was bo tumanów w naszej biednej Polsce ogrom

  Polubione przez 1 osoba

   
 4. podpisuję

  16 marca 2017 at 17:46

  Jednak sie obawiam,że w ferworze walki ze syjonizmem niszczyć sie będzie ludzi żydowskiego pochodzenia nie majacych nic wspolnego ze syjonem a nawet przez tenże syjonizm tępionych ! prosze o rozróżnianie ANTYSEMITYZMU od ANTYSYJONIZMU !!!

  Polubienie

   
 5. wojdabejda

  17 marca 2017 at 08:55

  NASZA PRZEPIĘKNA KRAINA, ZWIE SIĘ LECHISTAN, TYLKO LECHITÓW WCIĄŻ BRAK, CZYŻBY WYGINĘLI NICZYM DINOZAURY!!!
  Słowo Lah/Leh, obecnie pisane jako Lech i jest utożsamiane z naszym Państwem od starożytności. Starożytna nazwa grecka naszego Państwa to Lachia (kraj Panów), po ukraińsku nadal zwie się nas Lachami, stąd powiedzenia: “Strachy na Lachy” oraz “Pamitaj Lasze, szo po Wislu, to nasze”. Litwini, mimo osiemsetletniej indoktrynacji chrześcijańskiej oraz pięćsetletniej wspólnej państwowości z Polską, nigdy nie zmienili nazwy Polski na chrześcijańską i do tej pory Polska po litewsku to Lenkija (Lęchija), a Polak to Lenkas. Węgrzy zwą nas Lengyel i jest to połączenie dwóch słów: Lech i Angyel (Pan i Anioł), a nasze państwo zwą Lengyelorszag, co dosłownie oznacza Państwo Panów Aniołów. Ważne jest, by zrozumieć, że są to wszystkie narody ościenne Polski, które nie były chrześcijańskie w momencie zmiany nazwy Lechia na Polska i właśnie z tego powodu jej nie zmieniły. Czechy i Niemcy były chrześcijańskie i natychmiast zmieniły nazewnictwo na chrześcijańskie.
  W świecie nazwa Lechia pozostała do dziś u narodów niechrześcijańskich. I tak po turecku Polska to Lehistan, a po persku i arabsku to Lahestan. Warto zauważyć, że słowo “stan” oznacza po persku po prostu “państwo” (i w tej formie przeniknęło do innych języków) i jest dość popularne w regionie: Kirgistan, Pakistan, Uzbekistan, Afganistan, Kazachstan, Turkmenistan itp. Zawsze składają się z części oznaczającej naród + państwo np. Turkmenistan to Państwo tureckich mężów, a Lehistan oznacza państwo Lachów.
  Warto tu zaznaczyć, że Turcja NIGDY nie uznała rozbiorów Rzeczpospolitej i do 1918 roku, podczas spotkań międzynarodowych na jej terenie, było przygotowane miejsce (pusty fotel). Podczas rozpoczęcia każdego spotkania mówiono: “Poseł z Lahestanu jeszcze nie przybył, ale zjazd należy już zacząć”.

  Polubienie

   
 6. Agnieszka

  17 marca 2017 at 11:10

  Mam nadzieję że uda się to przeprowadzić.

  Polubienie

   
 7. Cezary Tarkowski

  21 marca 2017 at 08:10

  Od 1989 r., Polską rządzą renegaci i degeneraci z nadania Sanhedrynu, i zydomasonerii. Ich władza jest jaskrawo widoczna jako wroga polskiej racji stanu. Ostatnio zorganizowane grupy przestępcze nazywane rządami wyjeżdżają w komplecie do Izraela, gdzie jako zdrajcy, zostają zaprzysiężeni jako izraelska delegatura w Polsce. W Izraelu jest też nakreślana polityka jaka ma być prowadzona przez tę delegaturę.

  Polubione przez 1 osoba

   
 8. wojdabejda

  15 kwietnia 2017 at 23:46

  Click to access 6949,pobierz,koduzdrawiania-gjgrunerjahr-demo.pdf

  cyt.:
  „Książka mówi o tym, jak zmieniać swoje życie na poziomie podstawowym
  – nie poprzez jeszcze cięższą pracę albo bardziej gorliwe starania,
  ale dzięki zrozumieniu i zastosowaniu prostych zasad fizyki – one
  sprawią, że organizm sam powróci do zdrowia. To on jest uzdrowicielem
  obdarzonym tą zdolnością przez niebiosa. Kod Uzdrawiania
  to narzędzie, które oswobadza uzdrowiciela po to, by mógł
  zrobić, co do niego należy. To odkrycie jest dogłębnie proste – jak
  większość wspaniałych odkryć…..”

  cyt.: „Wszystko, co w tej książce dobre i prawdziwe, to dar od Boga.
  Jest ona Jego zasługą i Jemu oddaję hołd, a tobie, drogi czytelniku,
  oferuję ją z wielką radością. Wszystko, co na niniejszych kartkach
  nie jest dobre i  prawdziwe, w  całości pochodzi ode mnie
  – i z góry proszę cię o wyrozumiałość i wybaczenie. Ta książka,
  podobnie jak firma The Healing Codes, jest powołaniem, a nie biznesem.
  Nasza misja to skierowanie uwagi świata na serce, które
  jest źródłem twoich problemów, ale w nim też tkwi ich rozwiązanie.
  To powołanie zaczęło się od miłości mojego życia, mojej żony
  – Hope, z  którą jestem od  dwudziestu trzech lat. Trwa ono nadal
  dzięki moim synom Harry’emu i George’owi, którzy o miłości
  i wierze nauczyli mnie o wiele więcej niż ja kiedykolwiek ich nauczę.
  Kocham WAS na zawsze! ”
  – Alexander Loyd

  Polubienie

   
 9. wojdabejda

  19 kwietnia 2017 at 20:49

  https://radtrap.wordpress.com/2011/06/21/adolf-hitler-syjonistyczny-agent/
  cyt.:”Była to zaplanowana zdrada, tak ludności niemieckiej jak i żydowskiej. Kampania nienawiści Hitlera była wymierzona w Żydów jednak specjalnie pomijał on nazwiska syjonistów, którzy z wyrachowaniem i przy ignorowaniu reszty żydowskiej społeczności, zaplanowali światową rewolucję i założenie państwa Izrael. Jest to dowód na to że współpracował z agendą Syjonizmu i był pierwszej klasy łgarzem, hipokrytą i zdrajcą narodu.

  2. 25 sierpnia, rok 1933, Hitler zawiera porozumienie z syjonistami (Ha’avara). Absolutnie niezwykłe, 24 marca 1933 syjoniści składają deklarację wojny z Niemcami, a 5 miesięcy później podpisują z Hitlerem porozumienie!

  3. 10 września 1933 roku, porozumienie między Niemcami a Kościołem, Reichskonkordat (niemiecki konkordat) zostaje podpisany przez Hitlera i Watykan.

  4. 3 maja 1940 roku, angielska armia zostaje pobita pod Dunkierką przez armię niemiecką. Z rozkazu Hitlera, 330.000 brytyjskich jeńców dostaje pozwolenie na powrót do Anglii, lecz muszą najpierw przysiąc że powrócą i zniszczą Niemcy. Unikatowe wydarzenie w historii ludzkości. Można o tym przeczytać w rozdziale „Dunkirk and After” w książce kapitana A.H.M. Ramseya „The Nameless War” (Bezimienna wojna).

  5. 18 styczeń 1941 roku, Hitler otrzymuje oferte współpracy od tajnej syjonistycznej organizacji N.M.O (National Military Organization, Irgun Tzwa’i Le’umi) – należał do niej Menachem Begin. Hitler zaakceptował ofertę a widocznym przykładem jej wypełnienia było założenie obozu Theresienstadt na wiosnę 1941 roku. H.G. Adler piszę o tym szczegółowo w swojej książce „Theresienstadt 1941 – 1945”.

  6. 20 styczeń 1942 roku, odbywa się niesławna konferencja w Wannsee. Powołując się na to spotkanie, międzynarodowa prasa i książki historyczne stwierdzają że podjęto tam decyzje o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”. Jednak po zbadaniu dokumentów z tej konferencji wyłania się zupełnie inny obraz: nie ma tam ani jednego słowa o mordowaniu Żydów, wspomina się jedynie że hitlerowskie SS (Schutzstaffel) ma plan stworzenia żydowskiej elity. Kolejny przykład propagandowego przepisywania historii przez zwycięzców (w tym wypadku aliantów).

  1945: Adolf Hitler ucieka do Ameryki Południowej. Każdy historyk na świecie, który nie bierze pod uwagę i nie przyjmuje do wiadomości faktu istnienia tajnych stowarzyszeń i członkostwa w nich ważnych ludzi z elity, jak bankierów, polityków i szefów korporacji, nie jest w stanie dokopać się do więcej niż połowy prawdy.(…)”

  Polubienie

   
 10. wojdabejda

  25 kwietnia 2017 at 12:39


  Znamię Bestii 666. Wyznawcy Szatana. Czip RFID. NWO. Apokalipsa
  Jasna Strona Mocy – TVSANJAYA

  Polubienie

   
 11. wojdabejda

  25 kwietnia 2017 at 12:41


  Tajne Przymierze – wyznanie illuminaty- Spisek rządzi światem – NWO
  Jasna Strona Mocy – TVSANJAYA

  Polubienie

   
 12. wojdabejda

  2 Maj 2017 at 11:15

  http://slavicspirit.com/cywilizacja.html

  Cyt.:”Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że żyjemy u siebie jako nieliczny Naród w świecie od przeszło 10 700 lat i żaden globalista czy inny bezczelny zuchwalec nie będzie głosił w Polsce oszukańczych teorii o nas Polakach. Polemizując z Żydami, którzy ciągle koczują, bo taki jest ich charakter wynikajacy z pasożytniczego trybu życia, Słowianie w chwili powstawania świata byli właścicielami i rdzennymi mieszkańcami Europy.”

  Polubienie

   
 13. christ0pher48

  8 Maj 2017 at 16:30

  Lovewillwinblog.wordpress.com
  widac po mordach, że najważniejsi politycy w państwie to pedofile i psychopaci

  Polubienie

   

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: