RSS

Odrodzony militaryzm i rewizjonizm niemiecko-żydowski zagraża Polsce i światu !

02 Lip

 

 

 

Leopard_2_A5_der_Bundeswehr                               

Sprzeciwmy się obcym wojskom i ich bazom na terenie Polski poprzez realizację Proklamacji i Dekretu T.Cichockiego ! 

Suweren-Naród Polski tragicznie doświadczony skutkami napaści Niemiec na Polskę w czasie I i II Wojny Światowej ma moralne prawo i obowiązek stanowczo sprzeciwiać się jakimkolwiek działaniom zmierzającym do niszczenia Narodu Polskiego, innych narodów i państw !

Polski Obywatelski Ruch Oporu wyrosły z bohaterskich  tradycji obronnych, rodowitych Polaków z Łowicza i okolic, członków  podziemnej  Armii Krajowej, walczących  z  okupantem niemieckim w czasie II Wojny światowej,  podejmuje nieustannie od ponad 4 lat działania  w obronie Narodu Polskiego i Polski, aby danina polskiej krwi na wszystkich frontach i bitwach ostatnich stuleci nie była daremna ! Z bagażem doświadczeń naszych przodków podejmujemy wielorakie działania aby drogą pokojową, poprzez powszechny bojkot okupanta  doprowadzić do wyzwolenia Polski z żydowskiego jarzma !

Przed Narodem Polskim i opinią światową ukrywany jest fakt, że wg obecnego statusu prawnego nielegalnym “państwem” jest spółka Bundes Republik Deutschland GMbH utworzona 1991r. z kanclerzem, Angelą Merkel i prezydentem Joachmem Gauk na czele. Z tego wynika, że wg prawa niemieckiego nielegalne są władze BRD a prawne jest państwo niemieckie z przed II Wojny Światowej  wraz z systemem prawnym, w tym granicami z 1938r. W świetle tych faktów prawnych Niemcy nigdy nie podpisały kapitulacji w 1945r. a zaledwie hitlerowska armia niemiecka na konferencji w Poczdamie. Utworzona przez Niemcy Unia Europejska jest podstępnym tworem dla odzyskania przez Niemcy terenów utraconych w wyniku II Wojny Światowej.

Międzynarodowym skandalem jest fakt, że nadal na terytorium Niemiec, zgodnie z prawem niemieckim, prawne jest państwo w granicach sprzed II Wojny Światowej. Jest to zaprzeczeniem konsekwencji jakie najeźdźca niemiecki, sprawca II Wojny Światowej  powinien ponieść za szkody i krzywdy  państw napadniętych, zniszczonych i ograbionych, okupowanych przez Niemcy w latach 1939-1945.

Protestujemy przeciwko fałszowaniu historii i zmasowanej akcji inspirowanej przez uzurpatorskie władze żydowsko-niemieckie dla umniejszenia winy Niemiec; zamiany roli kata-Niemiec na ofiarę II Wojny Światowej, co jest niedopuszczalnym i skandalicznym manipulowaniem  światową opinią publiczną !

Żądamy od władz Rosji, USA, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii :

  • bezwzględnego  respektowania  praw Suwerena-Narodu Polskiego w Polsce, który sprawuje bezpośrednio władzę zwierzchnią w Polsce i wypowiedział z dniem 1.06.2015r. posłuszeństwo okupacyjnym władzom
  • niezwłocznego wycofania wszelkich obcych wojsk i służb z terytorium Polski
  • zadośćuczynienia za szkody i krzywdy wyrządzane Polsce i Narodowi Polskiemu poprzez wypłatę odszkodowań i zwrot zagrabionych dóbr narodowych Polaków na przestrzeni ostatnich 100 lat.  Więcej w skardze do Prokuratora Generalnego Trybunału Karnego w Hadze: link:” Skarga na agresję na Polskę, debellację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim. https://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/  

Polski Obywatelski Ruch Oporu w imieniu Suwerena-Narodu Polskiego w okolicznościach:

potępia i protestuje przeciwko:

  • protestuje przeciwko podstępnemu  wepchnięciu Narodu Polskiego i innych narodów w żydowskie wojenne, militarne geszefty pod fałszywym szyldem obrony pokoju i demokracji w ramach nielegalnego, zbrodniczego  paktu NATO i ONZ
  • protestuje przeciwko podstępnemu wciągnięciu  Narodu Polskiego i Polski oraz innych narodów  w faszystowskie struktury Unii Europejskiej,  stworzone  dla  przejęcia całej Europy i podporządkowania jej Niemcom i światowym elitom żydowskim!

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Martin Schulz  publicznie w TV niemieckiej przyznaje, cyt.: „JEST TO PRYWATNA FASZYSTOWSKA EU – DYKTATURA – KONIEC ! „Es ist eine private faschistische EU-Diktatur – Ende !”  http://brd-schwindel.org/martin-schulz-die-eu-ist-eine-diktatur/ Takie stwierdzenie wieloletniego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego dowodzi, że rozpad Unii Europejskiej jest nieuchronny w związku faktem ogłoszenia 25.12.2015r. upadku światowego  prywatnego  niewolniczego  systemu. https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/

  • protestuje przeciwko instalowaniu na terenie Polski baz militarnych dokonane  na zlecenie rządów obcych państw  tworzących nielegalny, zbrodniczy pakt NATO, baz  wymierzonych przeciwko Rosji i jednocześnie przeciwko Narodowi Polskiemu !
  • protestuje przeciwko sprowadzeniu  obecnie  na Polską Ziemię wojska niemieckiego, potomków żydowsko-niemieckiego agresora pod płaszczykiem “ bratniej pomocy” żydowskiemu okupantowi w Polsce do niszczenia Narodu Polskiego !  
  • protestuje przeciwko udziałowi Córek i Synów Polskiej Ziemi w jakichkolwiek działaniach wojennych na obcych terytoriach, pod fałszywym szyldem “misji pokojowych” NATO czy ONZ.
  • protestuje przeciwko dyktatowi  nielegalnych władz niemieckich z kanclerzem Niemiec Angelą Merkel, w strukturach Unii Europejskiej i NATO, na zlecenie światowych elit żydowskich

Większość ludzi prawie z nabożną czcią odnosi się do ONZ nie wiedząc o tym, że to też ponadnarodowa żydowska organizacja koordynująca wszelkie wojny na świecie ogłaszane w mendiach, jako „misje pokojowe” ! (komentarz lekarki demaskującej upadły światowy, prywatny, niewolniczy system) http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!ut/p/c4/NYu7DsIwEAT_yBcLmtARWQhaGmI6x7GcA790uYSGj8cu2JWm2NHCE2qT2dEbxpxMgBG0xdP0EVPcvXjljeoqVrSLo8UhryUHZHzDo11nJ2xOjhvZJcZKT4YziZKJQzMbUTUCZ9CdVEMnu3_ktx_V5aoPx17dhjuUGM8_hjpFJw!!/

Nieuchronne jest  osądzenie  wszystkich zbrodniczych elit żydowskich, niszczących naszą Planetę. Już zapadły pierwsze wyroki w Trybunale Prawa Naturalnego, który wydał min.wyrok na obecnego papieża  Franciszka  jak też na poprzedniego papieża Benedykta XVI .

http://itccs-polski.blogspot.de/

Poniżej odpis wyroku Sądu Zwyczajowego

Wyrok Sądu

Bruksela, 22 lipca 2014r.

W sprawie oskarżenia przeciwko Jorge Bergoglio et al. (18072014/002)

Wyrok Magistratu Sądu Zwyczajowego, włącznie ze zgodnością większości decyzji i z wyjątkiem jednej odrębnej opinii.

WERDYKT: Sąd Zwyczajowy oznajmia, że oskarżył Jorge Mario Borgoglio, Adolfo Nicolas Pachon i Justin Welby są winni wszystkim zarzutom wymienionym w oskarżeniu o działania na szkodę ludzkości oraz osobistemu współudziałowi w handlu dziećmi, torturom i morderstwom dzieci. Wyrok jest prawomocny, zgodnie z Międzynarodowym Prawem Kryminalnym. W związku z powyższym Sąd skazuje oskarżone osoby na więzienie dożywotnie, bez możliwości pardonu i parolu. Sąd nakazuje natychmiastowe wykonania wyroku poprzez powołanie Drużyny Międzynarodowego Aresztu Obywatelskiego. Sąd nakazuje także zajęcie posiadłości i odebranie dóbr osobistych oskarżonym osobom, na wieczną utratę, w celu częściowego zadośćuczynienia za ich przestępstwa. Autorytety publiczne i policja są pouczone do niesienia pomocy w aresztowaniach, lub odstąpienia od przeszkadzania wykonania tego WYROKU. WYROK SĄDU obowiązuje od dzisiejszej daty na podstawie prawomocnego autorytetu Międzynarodowego Prawa Zwyczajowego, jak i “jus gentium” Prawa Narodów.

Haniebne jest powstanie na terenie Polski baz militarnych z żołnierzami amerykańskimi i niemieckimi oraz  uzbrojeniem produkowanym  na terenie Niemiec na zlecenie prywatnej spółki Bundes Republik Dutschland  GmbH (z ograniczoną odpowiedzialnością), która zawłaszczyła sobie dla swoich haniebnych celów terytorium zamieszkiwane przez Naród Niemiecki. Określanie w mediach spółki BRD GmbH  jako państwo niemieckie czy Niemcy jest nadużyciem i celową manipulacją. Spółka ta zarejestrowana jest w Waszyngtonie jako żydowski prywatny geszeft  z głównym odpowiedzialnym Joachimem Gauck, (obecny prezydent BRD) !  

Powstanie baz niemieckich i amerykańskich na terenie Polski jest  pogwałceniem porządku w Europie ustanowionego po II Wojnie Światowej na konferencji w Poczdamie 02.08.1945r. Na tej konferencji ustanowiono strefy zdemilitaryzowane na terenie Niemiec pod protektoratem Rosji, USA, Wielkiej  Brytanii, Francji, które  zobowiązały się  do podjęcia wszelkich działań aby nigdy więcej nie odrodził się niemiecki militaryzm i nazizm  a Niemcy nigdy więcej nie zagrażały swoim sąsiadom ani  nie zagrażały utrzymaniu pokoju na świecie.

Oto cytat z dokumentu poczdamskiego w j.niemieckim : http://www.documentarchiv.de/in/1945/potsdamer-abkommen.html “  Der deutsche Militarismus und Nazismus werden ausgerottet, und die Alliierten treffen nach gegenseitiger Vereinbarung in der Gegenwart und in der Zukunft auch andere Maßnahmen, die notwendig sind, damit Deutschland niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in der ganzen Welt bedrohen kann.”Oto wersja w j.polskim,(tłum.: M.Bejda )“Militaryzm niemiecki i nazizm zostaną wytępione, a alianci podejmą w porozumieniu ze sobą w teraźniejszości i w przyszłości, inne środki, które są konieczne, aby Niemcy nigdy więcej nie mogły zagrażać swoim sąsiadom lub  utrzymaniu pokoju na całym świecie.

Zobowiązania konferencji poczdamskiej  nie zostały zrealizowane!  Wskazuje obecna napięta sytuacja polityczna prowadząca do rozpętania III Wojny Światowej. a głównym terenem działań wojennych miałaby być nie tylko Ukraina ale też Polska. Obecność w Polsce baz militarnych wojsk niemieckich , amerykańskich i innych pod szyldem NATO dowodzi złamania zobowiązań konferencji poczdamskiej. Pod hasłami  troski o nasze, Polaków bezpieczeństwo, dokonała się ponowna agresja Niemiec na Polskę, pomimo zapewnień że nigdy nie odrodzi się militaryzm niemiecki i nigdy nie będzie zagrażać swoim sąsiadom i pokojowi na całym świecie. Jak na ironię spadkobiercy nazistów, zbrodniarzy wojennych przewodzą politycznym rozgrywkom nie tylko na Ukrainie ale także w wielu innych częściach świata. Jest to doprowadzenie do sytuacji jaka istniała w czasie II Wojny Światowej. nowej formie, wprowadzona podstępnie, bez wypowiedzenia wojny,  pod pretekstem troski o nasze Polaków bezpieczeństwo.

https://de.wikipedia.org/wiki/Leopard_2  https://de.wikipedia.org/wiki/Polnische_Streitkr%C3%A4fte

Oto wersja niemiecka wikipedii podająca stan posiadania polskiej armii dozbrajanej zdezelowanym sprzętem z terenu byłych Niemiec a obecnie BRD: Bundes Republik Deutschland GmbH, (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Truppenstärke und Ausrüstung[Bearbeiten] Die Angaben beziehen sich auf den Stand vom 12. November 2009.

Polen modernisiert Teile seiner Waffenbestände; angesichts des Krieges in der Ukraine seit 2014 wird dies öffentlich thematisiert.[7][8]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname Bundesministerium der Verteidigung

L Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil BUNDESMINISTERIUM VERTEIDIGUNG

L D-U-N-S® Nummer 344534870

L Geschäftssitz Stauffenbergstr. 18

L Postleitzahl 10785

L Postalische Stadt Berlin

Land Germany

W Länder-Code 276

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 03018242424

W Fax Nummer 03018248240

W Name Hauptverantwortlicher Ursula von der Leyen

W Tätigkeit (SIC) 9711

(“Ta jadowita pluskwa wojennych geszeftów „von der Layen” pochodzi z żydowskiej familii Albrecht – twórców geszeftu ALDI “. https://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen , – komentarz lekarki demaskującej żydowskie ludobójcze geszefty )

Tu są wszystkie podjednostki :

► Home► Suchen

Trefferliste zur UPIK® Suche

Um zur Detailansicht der Geschäftspartnerinformationen zu gelangen, müssen Sie auf einen Unternehmensnamen klicken.

L Bundesministerium der Verteidigung  Niederl./Filiale Manching

L Bundesministerium der Verteidigung  Niederl./Filiale Klosterlechfeld

L Bundesministerium der Verteidigung Berliner Str. 115 Niederl./Filiale Eckernförde

L Bluecher Kaserne Stern Buchholz 16 Unternehmensstandort Schwerin

L Bundesministerium der Verteidigung Kasernenstr. 30 Niederl./Filiale Tauberbischofsheim

L Bundesministerium der Verteidigung Feldpost Niederl./Filiale Darmstadt

L Bundesministerium der Verteidigung Tiergartenstr. 58 Niederl./Filiale Siegen

L Bundesministerium der Verteidigung An der Neuen Bergstr. 102 Niederl./Filiale Pfungstadt

L Bundesministerium der Verteidigung Binger Str. 28 Niederl./Filiale Sigmaringen

L Bundesministerium der Verteidigung Peter-Strasser-Platz 1 Niederl./Filiale Nordholz

L Bundesministerium der Verteidigung Zeitzer Str. 112 Niederl./Filiale Weißenfels

L Bundesministerium der Verteidigung Fliegerhorst 513 Niederl./Filiale Köln

L Bundesministerium der Verteidigung Heidemannstr. 50 Niederl./Filiale München

L Bundesministerium der Verteidigung Bayerwaldkaserne Niederl./Filiale Regen

L Bundesministerium der Verteidigung Landshuter Str. 70 Niederl./Filiale Erding

L Bundesministerium der Verteidigung Heidestr. 245 Niederl./Filiale Köln

L Bundesministerium der Verteidigung Dez. Beschaffung/Az 76-3120 Niederl./Filiale Penzing

L Bundesministerium der Verteidigung Stauffenbergstr. 18 Hauptsitz Berlin

L Bundesministerium der Verteidigung Dimbacher Str. 75 Niederl./Filiale Volkach

L Bundesministerium der Verteidigung Suebenheimer Allee Niederl./Filiale Mannheim

L Bundesministerium der Verteidigung Daimler-Benz-Allee 2a Niederl./Filiale Laage

L Bundesministerium der Verteidigung Skagerrakstr. 10 Niederl./Filiale Aurich

L Bundesministerium der Verteidigung Rhön-Kaserne 3 Niederl./Filiale Wildflecken

L Bundesministerium der Verteidigung Cosimastr. 60 Niederl./Filiale München

L Bundesministerium der Verteidigung von-Seydlitz-Kaserne / Combined Air Operation Center 2 Niederl./Filiale Uedem

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Pod pretekstem obrony przed zagrożeniem ze strony Rosji, sprowokowanym na Ukrainie przez światowe elity żydowskie, państwa NATO i Unii Europejskiej, w tym przez uzurpatorów z Polski , sprowadzane są do Polski nielegalnie wojska niemieckie i amerykańskie oraz inne obce służby w ramach nielegalnej ustawy  okupanta nr.1066 o udziale obcych służb do walki z Narodem Polskim.  Z mocy prawa Suwerena ustawa 1066 jest nieważna, bezskuteczna, nielegalna, bo ustanowiona na szkodę Suwerena przez okupacyjne władze, które nie posiadają dowodów na prawo do sprawowania władzy. http://www.wprost.pl/ar/511324/Czolgi-i-artyleria-NATO-w-Polsce-Rosja-Agresywny-krok-ze-strony-USA/#.VYmNYSN3Aes.facebook

Uzurpatorskie, okupacyjne władze w Polsce poprzez bezprawne i wbrew woli Suwerena zaangażowanie w konflikt na Ukrainie doprowadziły do sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia działaniami wojennymi na całym terytorium Polski. Polska stała się nie tylko bazą dla obcych wojsk: głównie amerykańskich i niemieckich ale w Polskę zostały wykierowane rakiety wojsk rosyjskich jako odpowiedź na instalowane militarne NATO w Polsce  !  Polska stała się żywą torpedą, tarczą ochronną dla państw zachodnich dla uchronienia ich terenów  przed działaniami wojennymi. Jednocześnie odbywa się to na koszt i krzywdę Narodu Polskiego!

Oto jeden z dowodów na to, że uzurpatorskie organy państwa w Polsce stanowią żydowski geszeft zarejestrowany w Waszyngtonie :

Zydowski geszeft :                                                                                                             UPIK® Datensatz – L

L Eingetragener Firmenname MINISTERSTWO SKARBU PANSTWA

Nicht eingetragene Bezeichnung oder Unternehmensteil

L D-U-N-S® Nummer 426919651

L Geschäftssitz Ul. Krucza 36

L Postleitzahl 00 522

L Postalische Stadt Warszawa

Land Poland

W Länder-Code 616

Postfachnummer

Postfach Stadt

L Telefon Nummer 226959000

W Fax Nummer 226299838

W Name Hauptverantwortlicher Borowiec Grzegorz

W Tätigkeit (SIC) 9199

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Polski Obywatelski Ruch Oporu poinformował  władze unijne, OBWE, rządy wielu państw na świecie o udowodnieniu przez Tadeusza Cichockiego faktu przejęcia terytorium Polski przez uzurpatorów wyłanianych w fałszowanych wyborach i jednocześnie działających wbrew interesom Polski i Narodu Polskiego, dopuszczających się zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim. W wystąpieniu do prezydenta Rosji Władimira Putina z dnia w imieniu Narodu Polskiego prosiliśmy o wzięcie pod uwagę powyższego faktu i o poinformowanie światowej opinii publicznej o udowodnieniu dokonania zamachu stanu w Polsce  przez obce wrogie Narodowi Polskiemu siły.Jednak Zapanowała zmowa milczenia w świecie polityki i mediów !

link: “Polacy proszą Putina o nagłośnienie sfałszowanych wyborów i nielegalnej władzy w Polsce.” https://piotrbein.wordpress.com/2014/03/05/polacy-prosza-putina-o-naglosnienie-sfalszowanych-wyborow-i-nielegalnej-wladzy-w-polsce/

 

Nie ma zgody Narodu Polskiego na oddawanie naszych synów  na tzw. “mięso armatnie” dla wojennych geszeftów żydowskich, zbrodniczych karteli :  politycznego, bankowego, farmaceutycznego i religijnego na czele z Watykanem, prących do rozpętania III Wojny Światowej i zniewolenia ludzkości pod hasłem NWO: Nowego Porządku Światowego.

Polski Obywatelski Ruch Oporu wzywa do nie odbierania korespondencji od okupanta w tym od wojskowych komisji uzupełnień oraz  powszechne odmawianie służby wojskowej w jednostkach, które stanowią żydowski geszeft zarejestrowany w Waszyngtonie. Nakazem chwili jest wykorzystywanie do obrony przed poborem do wojska  faktu rejestracji Ministerstwa Obrony jako żydowskiego prywatnego geszeftu w Waszyngtonie. W tych złożonych okolicznościach pozostaje nam Polakom tworzenie nowego systemu w każdej dziedzinie życia. Już następuje tworzenie od podstaw nowego systemu finansowego.

“Likwidacja światowych rynków finansowych… – Izabela Litwin – 7.05.2014”https://www.youtube.com/watch?v=ufUbIauFO60

Niech każdy Polak z osobna przyjmie z satysfakcją i powagą, że w jego imieniu powstały dokumenty sankcjonujące jego prawa do równego udziału w podziale dóbr ! Stary system sztucznego kryzysu upadł 25.12.2012r. a obecnie znajdujemy się w nowej erze tworzenia od podstaw nowego systemu. https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/ Do świadomości każdego Polaka niech dotrze ta pomyślna wiadomość ! Od naszej zbiorowej świadomości zaistniałej sytuacji zależy nasza przyszłość i przyszłość następnych pokoleń Polaków na Polskiej Ziemi ! Polacy poprzez zjednanie się wg wskazań Proklamacji i Dekretu Tadeusza Cichockiego mają szansę stać się  dla świata pionierem i najlepszym wzorem dla innych ciemiężonych narodów świata.

Naszym orężem niech będzie, niezwłoczne, powszechne zjednanie  się oparte na wielkiej  mocy naszych myśli skupionych na rozpoznawaniu zagrożeń i podejmowaniu działań ochronnych oraz konspiracyjnych w Oddziałach Obrony Koniecznej i w Trybunałach Ludowych.

Nie dajmy się zwodzić fałszywym obrońcom Narodu Polskiego podtykanym nam przez żydowskiego okupanta a zwłaszcza fałszywemu ruchowi  oporu z udziałem żydów, takich jak np..organizacja polska państwa podziemnego, polskie media niezależne, system global infoekspres. Ten fałszywy ruch bezpodstawnie wykorzystuje nazwisko  Pana Tadeusza Cichockiego i znieważa autora najwyższych aktów prawnych pisanych w imieniu i interesie Narodu Polskiego. Jest to celowe działanie agenturalne obcych służb dla zdyskredytowania Pana Tadeusza Cichockiego, który jest niepodważalnym liderem a wydane przez niego dokumenty są pod względem prawnym nie do podważenia. Dają każdemu Polakowi prawo do powoływania się na zapisy tych najwyższych aktów prawnych, bo wydanych w imieniu i w interesie zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce, Suwerena-Narodu Polskiego.

Wzywamy, aby Polacy masowo  odmawiali udziału w działaniach wojennych okupantów. Wzywamy aby swoją wiedzę i umiejętności wykorzystywali  w akcjach przeciwko okupantom. 

Apelujemy do rodowitych Polaków o unikanie kontaktów w osobami narodowości żydowskiej, osobami wychowywanymi na rasistowskim talmudzie, w pogardzie dla nie żydów, nazywanych przez nich gojami. Jest to wstępem do wypełnienia testamentu znawcy talmudu księdza profesora Stanisława Trzeciaka, który stwierdza: że aby Polskę wznieść wzwyż trzeba z Polski żydów wysiedlić jako element szkodliwy.

http://trzcinska.neon24.pl/post/106373,plik-pdf-talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce-ks-dr-stanislaw-trzeciak

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 29.06.2015r.

Oto poniżej tekst naszego wystąpienia pt.: “Stop niszczeniu narodów i państw! Polska ofiarą spisku światowego !”

https://gloria.tv/?media=573146

40 milionowy Naród Polski w naszej Ojczyźnie jest podstępnie osaczany i dręczony przez grupę pochodzenia żydowskiego, liczącą w Polsce oficjalnie zaledwie 7 tysięcy osób.

link: “ Polscy Żydzi a fenomen żydokomuny “ izrael.org.il/…/2796-polscy-zydzi-a-fenomen-zydokomuny.html

link: “ Stalinowskie korzenie KOR-u, SLD i Unii Wolności”talbot.nowyekran.pl.neon24.pl/…/105092,stalinowskie-korzenie-kor-u-sld-i-unii-wolnosci

link:” Masoństwo w Polsce: Lista Nazwisk,agenci obcych i wrogich Polsce wpływów, druga po żydostwie siła niszcząca i rozkładowa” archiwa-ipn.blogspot.de/…/masonstwo-w-polsce-lista-nazwisk.html

Niebywałym skandalem w skali światowej jest nie tylko fakt przyjazdu parlamentu izraelskiego na Polską Ziemię w dniu 27.01.2014r. ale również wszelkie wcześniejsze działania uzurpatorów pod dyktando światowych elit żydowskich, które doprowadziły do rozgrabienia majątku narodowego Polaków, do podstępnego przejęcia i opanowania wszelkich dziedzin życia publicznego w Polsce, przy jednoczesnym niszczeniu podstaw egzystencji rodowitych Polaków. Dokonano tego przepisami prawnymi i decyzjami skutkującymi stopniową fizyczną eliminacją Polaków w ich Ojczyźnie oraz zniszczeniem struktur Państwa Polskiego przy wsparciu i nacisku elit żydowskich głównie z Izraela, USA jak też Unii Europejskiej.

link: “Jerozolima 23luty 2011r.- Spotkanie premierów Donalda Tuska i Beniamina Natanyahu”

jozefbizon.files.wordpress.com/…/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg

jozefbizon.wordpress.com/…/l_kaczynski

jozefbizon.wordpress.com/…/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-narodziny

Teresa Wojda i Maria Bejda były stronami w sprawie o sfałszowanie wyników wyborów parlamentarnych z dnia 09.10.2011r. a Teresa Wojda dodatkowo pełnomocnikiem, ustanowionym przez Sąd Najwyższy dla Krzysztofa Puzyny, który udowodnił włamanie do centralnej urny wyborczej, którą stanowił Server Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Sąd Najwyższy pozbawił nas prawa uczestnictwa w rozprawie jako strony. Skarga K.Puzyny do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została odrzucona bez rozpatrzenia.

link :” Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.10.2011r.”

umtsno.blogspot.com/…/postanowienie-sadu-najwyzszego-z-dnia_4261.html

link:“Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/…/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.html

link: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

Nasz List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r.

link: ”List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego”

www.monitor-polski.pl/…/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf, wysłany przez M.Bejda emailem w dniu 24.04.2012r. do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, z krótkim wstępem w języku niemieckim, stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejstrowaną 15.05.2012r. a zatwierdzoną na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w dniu 21.05.2012r.www.petycjeonline.com/…/80019

Na zaproszenie Komisji Petycji, T.Wojda i M.Bejda uczestniczyły w dniu 09.10.2012r. w warsztatach na temat gazu łupkowego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie T.Wojda zaapelowała o wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów na terenie Unii Europejskiej, o podjęcie niezwłocznych działań w celu ratowania całej planety. link: “Committee on Petitions@Workshop on the exploration and exploitatio.. , ”www.youtube.com/watch ( 1.48 do 1.55 min. oraz 3.16 do 3,19 min.)

Opierając się na sprawie odrzucenia naszych zasadnych skarg na sfałszowanie wyborów parlamentarnych w 2011r. ,Tadeusz Cichocki wystosował w 2013r. wnioski do naczelnych organów władz państwowych w Polsce o przedstawienie Suwerenowi tj. Narodowi Polskiemu dowodów na prawo do sprawowania władzy. Jednak takimi dowodami obecnie sprawujący władzę w Polsce nie mogą się okazać, ponieważ wszystkie protokóły wyborcze zostały zniszczone, by nie było śladów manipulacji wynikami wyborów. Wnioski i skargi T. Cichockiego pozostawione bez odpowiedzi stały się podstawą wystąpienia T. Cichockiego z wezwaniem Narodu Polskiego do tworzenia konspiracyjnych oddziałów obrony koniecznej. link: “ Do Narodu Polskiego, List otwarty” ,www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

O fakcie udowodnienia z naszym udziałem przez K.Puzyna sfałszowania wyników wyborów parlamentarnych w 2011r. oraz udowodnienia w 2013r. przez T.Cichockiego dokonania zamachu stanu w Polsce, powiadomiliśmy instytucje unijne w Brukseli oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Instytucje te nie odpowiedziały na nasze prośby o pomoc w odsunięciu uzurpatorskich władz a sprawę przed opinią publiczną utajniono. Władze unijne jak też OBWE sprzyjają uzurpatorom w Polsce i razem z polskimi władzami mieszają się w sprawy wewnętrzne suwerennej Ukrainy w celu poszerzania strefy wpływów i zniewalania kolejnego narodu.

Zmowa milczenia wokół faktu udowodnionego w 2013r. zamachu stanu w Polsce skutkuje sprowadzeniem na Polską Ziemię parlamentu izraelskiego, co jest aktem przypieczętowującym, zapewne wcześniejsze tajne porozumienia oddające terytorium Polski we władanie Izraela i jego sojuszników. link: J.Bizoń, “Polski trójkąt bermudzki…pojmanie Polski” jozefbizon.wordpress.com/…/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-ii-%E2%80%93-pojmanie-polski Utajniono przed opinią publiczną w Polsce wizytę Knesetu jak też skrywane są faktyczne cele jego obrad na terytorium Polski w dniu 27. 01.2014r. , link : “ Delegacja Knesetu gościem obchodów w Auschwitz” embassies.gov.il/…/Delegacja-Knesetu-gosciem-obchodow-w-Auschwitz.aspx ,l ink: ”Kraków: spotkanie międzyparlamentarne poświęcone pamięci o Holokauście”www.sejm.gov.pl/…/komunikat.xsp

W związku z wizytą Knesetu na Polskiej Ziemi w dniu 22.01.2014r. Krzysztof Cierpisz skierował do Prokuratora Generalnego RP zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez osoby sprawujące najwyższe funkcje w Polsce. link: Wolna Polska, “Zawiadomienie o przestępstwie : Oświęcim” wolna-polska.pl/…/zawiadomienie-przestepstwie-oswiecim-2014-01

Cytat:

“Funkcjonariusze naczelnych organów Państwa – dopuściły się do powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa militarnego Państwa Polskiego, krajów sąsiednich, krajów członków Unii Europejskiej oraz krajów członków NATO – w postaci wprowadzenia ryzyka stanu wojennego lub nawet faktycznego stanu wojennego już istniejącego. Wyżej wymienieni dopuścili się czynów przestępczych w formie aktywnych czynności lub w formie dopuszczenia się zaniechania czynności prawnych – statutowych, właściwych – przypisanych tym funkcjonariuszom państwowym, a które to osoby te funkcje sprawowały, sprawują lub będą sprawować w określonym czasie. Zarzucane czyny przestępcze dotyczą aktywnego udziału w/w w:

– zezwoleniu izraelskim funkcjonariuszom państwowym, członkom rządu, wojska, służb bezpieczeństwa, członkom parlamentu na sprzeczny z prawem polskim i międzynarodowym wjazd na teren RP oraz pobyt tam,

– zezwoleniu na wprowadzenie do Polski broni palnej oraz innej stanowiącej narzędzie zbrojne,

– wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego na terytorium Oświęcimia oraz Krakowa,

– zastraszaniu ludności Oświęcimia oddziałami terrorystycznymi z Izraela,

– wprowadzenia stanu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu powietrznym Polski i krajów ościennych,

– wprowadzaniu na teren Polski środków zdolnych do noszenia broni masowego rażenia lub przygotowanie infrastruktury do jej wprowadzenia, a poza wiedzą lub jakąkolwiek struktura władz polskich, Unii Europejskiej lub NATO w sprzeczności z prawem międzynarodowym,

– nadawaniu obywatelom Izraela polskiego obywatelstwa, w tym osobom dopuszczającym się ludobójstwa lub zbrodniarzom wojennym.

“Delegacja żydowska z Izraela przybywa do Polski nie celem uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach rocznicowych, ale – długofalowo – w celu zbrojnym, wymierzonym w suwerenny byt Państwa Polskiego – a doraźnie – celem zapewnia sobie schronienia na czas działań wojennych. Wg wielu źródeł mają one wkrótce nastąpić na Bliskim Wschodzie, których celem minimum ma być bombardowanie Jerozolimy i zburzenie meczetu Al-Aksa po to, aby tamten obszar wykluczyć dla wyznawców islamu i zbudować tam świątynię żydowską (tzw. „trzecią świątynię”).

Miałoby to odbyć się poprzez atak Iranu na Izrael i możliwe, że za pomocą głowicy jądrowej, którą według wyliczeń premiera Netanyahu Iran posiada już od paru dni i chce jej użyć przeciw Jerozolimie. Jak łatwo się domyśleć, będzie to operacją tzw. „false flag”, bo faktycznie to siły Izraela uderzą na własną ludność i własne obiekty, a będzie to wyglądać na ataki Iranu. Podobne prowokacje były stosowane przez żydów w Izraelu i w diasporze wielokrotnie. “

W Polsce funkcję prezydenta RP sprawuje obecnie osoba pochodzenia żydowskiego o fałszywej tożsamości. Jego prawdziwe nazwisko to Bronisław Szczynukowicz, któremu eksperci ze Związku Szlachty Polskiej odebrali prawo posługiwania się herbem polskiej szlachty. Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (…) W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU “KORCZ” MAJĄTEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE…. I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”

link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”

trzcinska.neon24.pl/…/91213,czy-narod-polski-moze-byc-jednoczesnie-zdrajca-narodu-polskiego

link: “Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz: archiwa IPN.”

archiwaipn.hvs.pl/…/bronislaw-komorowski-vel-szczynukowicz-archiwa-ipn

Urząd premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje uzurpator Donald Tusk, pochodzenia żydowskiego, który był płatnym tajnym agentem służb wywiadowczych NRD, Stasi , cytat,:

“Prawda jest jednak brutalna, obecny premier tak zwanej III RP to sprzedawczyk z powodu którego wielu działaczy Solidarności nie tylko na Wybrzeżu Gdańskim traciło życie, zdrowie a w najlepszym wypadku wolność .Donald Tusk to płatny współpracownik STASI o pseudonimie OSCAR. Dokumenty znajdują się w niemieckim urzędzie o nazwie BstU. Dr.Hanna Labrenz Weiss – 1991 bis heute wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Bildung und Forschung der BstU

www.bstu.bund.de/…/labrenz-weiss.html

Państwo niemieckie nie potrafiło dostatecznie surowo osądzić dokonanych zbrodni i odrzuca wszelkie próby zbadania powiązań zachodnioniemieckich deputowanych z tajnymi służbami NRD jak też możliwość wglądu do akt Donalda Tuska, który jest protegowanym światowych elit żydowskich na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.

link:”Donald Tusk kryptonim OSCAR akta MfS ; STASI”

www.fronda.pl/…/donald-tusk-kryptonim-oscar-akta-mfs-stasi,34341.html

link:”Donald Tusk podejrzany o współpracę ze Stasi i SB, agent o pseudonimie Oskar, czy to prawda panie premierze?Jeżeli tak to prosimy o natychmiastową dymisję pańską i rządu.”

racjapolskiejlewicy.pl/…/5181

Cytat:

“Donald Tusk podejrzany o współpracę ze STASI i SB agent o pseudonimie „Oscar” Czy to prawda panie Premierze? Jeżeli tak to prosimy o natychmiastową dymisje pańską i rządu.

Jak donosi „Dziennik gajowego Maruchy” nazwisko jakie pada w sprawie wspólnego agenta NRD-owskiej STASI i PRL-owskiej SB, to nazwisko premiera Donalda Tuska. Choć nikt nie jest w stanie przedstawić dowodów na piśmie, to jednak informację tę potwierdza każdy były funkcjonariusz zarówno STASI jak i SB poproszony o komentarz.

Cała sprawa ma związek z ukazaniem się w Niemczech książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna „Pierwsze życie Angeli M.” poświęconej działalności w NRD obecnej kanclerz Angeli Merkel. Twierdzą w niej, że w 1981 była szefem wydziału agitacji i propagandy FDJ (Wolna Młodzież Niemiecka – komunistyczna organizacja młodzieżowa Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec w NRD) oraz członkiem władz komisji zakładowej Akademii Nauk w NRD.

Wolfgang Schnur oraz Lothar de Maizière – polityczni protektorzy młodej Angeli Merkel, pod których skrzydłami rozpoczynała polityczną karierę, okazali się agentami STASI. Obaj na terenie byłej NRD tworzyli oddziały zachodnioniemieckiej partii CDU, z której wywodzi się … Angela Merkel.

Jeżeli Donald Tusk był agentem STASI i SB o pseudonimie „Oscar”, który aktywnie działał w gdańskiej „Solidarności”, to ewentualne zamierzchłe powiązania ze STASI mogą rzucać zupełnie nowe światło na wzajemnie wsparcie i zażyłe stosunki w polityce międzynarodowej Donalda Tuska i Angeli Merkel.Na razie krążą tylko enuncjacje na ten temat, nie tylko prasowe. W tej sprawie wątpliwości, już od dawna, zdają się nie mieć redaktorzy strony byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Kazimierz Maciejewski, Krzysztof Wyszkowski i Lech Zborowski. Teraz po opublikowaniu w Niemczech książki Ralfa Georga Reutha i Günthera Lachmanna pt. „Das erste leben der Angela M.” („Pierwsze życie Angeli M.”) temat powraca ze zdwojona siłą.

„Książka ta dotyczy życia i działalności Angeli Merkel w NRD i odsłania nieznane , a raczej utajnione dotychczas czarne strony życiorysu obecnej kanclerz Niemiec. … Wir können belegen, dass Angela Merkel dem DDR-System näher war als bislang bekannt. Während ihrer Tätigkeit an der Akademie der Wissenschaften der DDR war sie an ihrem Institut Funktionärin, beispielsweise von 1981 an als FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda, was sie bis heute bestreitet. Außerdem saß sie in der Betriebsgewerkschafts-Leitung.“ … tłumaczenie:Jesteśmy w stanie udowodnić ze Angela Merkel systemowi NRD była znacznie bliższa aniżeli dotychczas jest nam to znane. Podczas swych zajęć na akademii nauk w dawnej NRD była funkcjonariuszka partii i tak w roku 1981, np. przykład, była szefem wydziału agitacji i propagandy FDJ oraz członkiem władz komisji zakładowej tejże uczelni”.

Kariera polityczna osób rządzących Polską jest realizacją tajnych wytycznych wygłoszonych przez Jakuba Bermana na posiedzeniu egzekutywy komitetu żydowskiego w kwietniu 1945r,

cytat: “Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów… Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski – tzn. Zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju. Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.”

Powszechny antypolonizm i dyskryminacja Polaków w Polsce i sprowadzenie ich do roli niewolników a przy tym poddawanie masowemu podtruwaniu poprzez toksyczne dodatki do wody, żywności, kosmetyków czy nawet leków, toksyczne chmury, wskazuje za realizowaną w przyśpieszonym tempie politykę celowego niszczenia Narodu Polskiego. Uzurpatorzy wprowadzili nawet przymus szczepionkowy a lekarzom służby sanitarne nakazują szczepić chore dzieci, w celu zrealizowania programów szczepień, link: “Ogólne wytyczne dotyczące szczepień ochronnych – cz. 2. Zalecenia amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP)”www.mp.pl/…/show.html , link: “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy” kefir2010.wordpress.com/…/6-miesieczna-basia-z-kutna-zmarla-po-szczepieniu-ujawniono-oburzajace-wytyczne-dla-polskich-lekarzy

Wydanie w Polsce koncesji na wszystkie bogactwa naturalne w ręce żydowskich światowych korporacji, na dwie trzecie powierzchni Polski, tak ubogiej w zasoby wodne, wskazuje jednoznacznie na zamiar doprowadzenia do sytuacji, że Polacy będą szukać jedzenia po śmietnikach i żebrać o łyk czystej wody, która znajduje się już w posiadaniu firm żydowskich, które dostają dofinansowanie z Unii Europejskiej.

link: “George Soros rozdaje karty w polskich łupkach”twarzebiznesu.pl/…/732243,george-soros-rozdaje-karty-w-polskich-lupkach.html

link: “Chcą nas wytruć woda z kanalizacji”,www.monitor-polski.pl/…/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji

Ponowna wypłata odszkodowań dla spadkobierców ludności żydowskiej za mienie pozostawione w Polsce a zniszczone w okresie II wojny światowej przez okupanta niemieckiego, którego działania zostały dofinansowane przez elity żydowskie z USA jest przestępstwem na Narodzie Polskim. link: “Udział żydów w nazistowskim aparacie terroru” wolna-polska.pl/…/udzial-zydow-w-nazistowskim-aparacie-terroru-2013-09 Jest to bezprawne tym bardziej, że Rząd PRL wypłacił stosowne odszkodowania rządom krajów zachodnich w tym USA, na zaspokojenie roszczeń obywateli państw obcych z tytułu majątków przejętych przez władze PRL.

link : “ Roszczenia zydowskie spłacone już dawno”www.polskawalczaca.com/viewtopic.php

Obecnie w Polsce dochodzi do osiedlania się obywateli żydowskiego pochodzenia z innych krajów przy jednoczesnym rugowaniu rodowitych Polaków. Wprowadzenie języka hebrajskiego w 2005 r. jako języka urzędowego w Polsce jest dowodem na już wcześniej zaplanowaną a obecnie realizowaną inwazję i przejmowanie Polski. link: “Czy hebrajski będzie językiem urzędowym w Polsce”

forumdlazycia.wordpress.com/…/czy-hebrajski-bedzie-jezykiem-urzedowym-w-polsce

Na domiar złego struktury Kościoła Katolickiego zostały przejęte przez osoby pochodzenia żydowskiego, które podstępnie, pod szyldem ekumenizmu, judaizmu manipulują umysłami Polaków dla swoich celów, pomijając istniejące zagrożenia dla zdrowia i życia, dla istnienia Narodu Polskiego. Cytat: “Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich. Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze: z góry albo z dołu. Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane t y l k o dla związanych z Narodem wybranym.”

link: “Sprzeciw wobec kanonizacji żyda Wojtyły-Katza” wolna-polska.pl/…/sprzeciw-wobec-kanonizacji-wojtyly-katza-2014-01

link: “Księża będą nauczać o gazie łupkowym jak latarnicy, którzy mówili na wsiach o elektryfikacji”natemat.pl/49987,ksieza-beda-nauczac-o-gazie-lupkowym-jak-latarnicy-ktorzy-mowili-na-wsiach-o-elektryfikacji

link:“Żydomasoneria i żydobiskupi w Kościele katolickim w Polsce ! “www.youtube.com/watch

Szczytem hipokryzji hierarchów Kościoła Katolickiego w Polsce jest czerpanie zysków z dotacji unijnych za przekonywanie społeczeństwa polskiego do przychylności dla obcych koncernów wydobywczych jak też za propagowanie nauczania seksualnego w przedszkolach, pomimo wydanego oficjalnie komunikatu Episkopatu Polski przeciw temu demoralizacyjnemu projektowi.

Link: “Feministki donoszą na Kościół: brał dotacje na gender”

wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Feministki-donosza-na-Kosciol-bral-dotacje-na-gender,wid,16288810,wiadomosc.html

Przyjazd Knessetu na Polską Ziemię jak też debata nad antysemityzmem, który jest wytworem organizacji żydowskich z USA, to agresja na suwerenne Państwo Polskie oraz działanie wymierzone w dobre imię osaczonego Narodu Polskiego. Jest zapowiedzią realizacji planów niszczenia państw i narodów.

link: Izraelski Prezydent – przemawia: “Wykupujemy Polskę”! www.youtube.com/watch

link: “zniesławienie czyli prawda o tzw.antysemityzmie”

www.youtube.com/watch

link: “Polskojęzyczne żydostwo podżega do wojny”

wolna-polska.pl/…/polskojezyczne-zydostwo-podzega-wojny-2013-09

 

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Dodatkowe wyjaśnienia:

OSCE tzn. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do dziś nie odesłała potwierdzenia odbioru korespondencji wysłanej 04.07.2013r., która zawierała dowody na sfałszowanie wyborów w 2011 r. oraz dokonanie zamachu stanu udowodnione przez T.Cichockiego w 2013r. link: “Wystąpienie do OBWE: udowodniony zamach stanu w Polsce.”docs.google.com/…/edit, link:”Petycja PE 0578/2012. Alarm!!! Udowodniony zamach stanu w Polsce!!!”docs.google.com/…/edit

M.Bejda rozmawiała wielkrotnie przez telefon z panią Verena Barth-Wehrenalp, Asystentką Sekretarza Genralnego OSCE (OBWE)w Wiedniu. Asystentka odmówiła jej możliwości rozmowy z Sekretarzem Generalnym Lamberto Zannier a tym bardziej osobistego spotkania o które M.Bejda prosiła. Stwierdziła ona, że odpowiedzi na naszą korespondencję należy szukać w Warszawie, bo tam rzekomo zostały przesłane nasze dokumenty. Niestety Biuro OBWE w Warszawie odsyłało od osoby do osoby a przy tym nawet udawano, że nie rozumieją po polsku a na koniec odesłano nas do Wiednia.

Jedynie w pierwszej rozmowie telefonicznej sekretarka Zanniera potwierdziła, że Sekretarz Zannier zaznajomił się z informacjami zawartymi w naszym emailu informującym o sfałszowaniu wyborów w 2011r. i udowodnionym w 2013 r. zamachem stanu w Polsce. Tekst podobno miał zostać przekazany do odpowiedniego działu do analizy.

Podczas ostatniej rozmowy z sekretarką Zanniera M.Bejda domagała się odpowiedzi od Sekretarza Zanniera, bo do niego skierowana była nasza prośba o interwencję. Po wyrażeniu przez M.Bejda oburzenia na nie odesłanie potwierdzenia odbioru korespondencji z 04.7.2013r. i pozbywania tak ważnej dla bezpieczeństwa w Europie sprawy, pani Verena Barth-Wehrenalp próbowała uspokajać stwierdzeniem aby się nie obawiać, bo w Polsce nie dojdzie do żadnej wojny domowej.

Z tego wynika, że ta pani dobrze zna treść rozmów w tej sprawie i że podejmowane były działania w związku z udowodnieniem sfałszowania wyborów i dokonania zamachu stanu przez obecnie sprawujących w Polsce władzę.

Zarówno Zannier jak też Barosso odbyli spotkania z Tuskiem w Warszawie, oczywiście nie zostało ujawnione jaki był faktyczny cel ich wizyt. Zapewne Tusk ich przekonał że Naród Polski jest już pod całkowitą kontrolą rządu i służb a jakiekolwiek niepokoje będą kierowane przez ich popleczników.

Rada Europejska i Komisja Europejska odsłała z data 08.07.2013r. potwierdzenie przyjęcia korespondencji, wysłanej w dniu 04.07.2013r. z urzędu Deutsche Post we Flensburgu.wiernipolsce.wordpress.com/…/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu 2 lipca 2015 w Bez kategorii

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: